Luxembourg

Basketball Academy

Wat Verdient Een Ceo Gemiddeld?

Wat Verdient Een Ceo Gemiddeld
Een CEO in Nederland verdient gemiddeld € 3.855 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.280 (laag) tot € 4.435 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Welke opleiding heb je nodig om CEO te worden?

Een hbo- of wo-diploma Business Administration, Economie, Bestuurskunde of Accounting kan jou zeker op weg helpen naar een functie als CEO.

Wat verdient een CEO van een klein bedrijf?

Het gemiddelde salaris van een CEO is €73.312 per jaar. Ben je een CEO van een midden- of kleinbedrijf, dan verdien je ongeveer €150.000 per jaar, maar er zijn ook CEO’s die het tienvoudige verdienen. Als CEO van een groot beursgenoteerd bedrijf kun je wel tussen de €500.000 en €1.000.000 per jaar verdienen.

Wat staat er boven CEO?

Welke functie binnen de raad van bestuur, raad van commissarissen, board of directors en raad van toezicht wordt door welke manager, bestuurder en commissaris ingevuld? De term CEO, Chief Executive Officer komt uit het Engels. Vroeger werd in Nederland voornamelijk de term ‘bestuursvoorzitter’ of ‘algemeen directeur’ gebruikt.

Tegenwoordig wordt vaker de afkorting CEO gebruikt. De daadwerkelijke inhoud van de functie staat niet vast en verschilt per bedrijf of organisatie. Ieder bedrijf geeft dus zijn eigen invulling aan de functie. De CEO is in de meeste gevallen eindverantwoordelijk voor het bedrijf. De Chief Executive Officer hoeft niet per se deel uit te maken van een groter bestuur.

Er zijn bedrijven met een beperkt aantal bestuursleden, en sporadisch is er een beursgenoteerde onderneming met slechts één bestuurslid. In veel ondernemingen vormen de CEO en CFO het bestuur. De CEO wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De functie van CEO (Chief Executive Officer) wordt voornamelijk door mannen vervuld. De CFO (chief financial officer) is de financieel directeur binnen een bedrijf of organisatie. De CFO is eindverantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen het bedrijf en rapporteert aan de CEO. Van alle aan de AEX, Midcap en Smallcap genoteerde ondernemingen is de CFO overwegend een man.

 1. De ‘gemiddelde’ beursgenoteerde CFO is in Nederland ruim 49 jaar en heeft voornamelijk de Nederlandse nationaliteit (70%).
 2. Een financieel directeur of financieel bestuurder is verantwoordelijk voor de financiële zaken binnen het bestuur.
 3. In het Engels heet een financieel bestuurder een chief financial officer (kortweg CFO).

Het is veelal de op één na hoogste functie in een bestuur en vaak ‘sparringpartner’ van de CEO. In sommige sectoren is de chief financial officer ook verantwoordelijk voor de ICT. De meeste CFO’s zijn gekwalificeerde boekhouders, accountants of controllers, hoewel ook niet-boekhouders CFO worden.

 • Veel CFO’s hebben een Master of Business Administration (MBA) of een achtergrond in corporate finance.
 • De COO (Chief operational officer) leidt het primaire proces binnen een bedrijf of organsatie.
 • De COO is eindverantwoordelijk voor de operatie en rapporteert aan de CEO.
 • De COO is vaak onderdeel van de Raad van Bestuur, of zit in het executive committee.Chief operational officer is de Engelse term voor de directeur die het primaire proces van een bedrijf leidt (de operations), waarin de producten en diensten worden voortgebracht die aan de klanten worden geleverd.

Met operaties bedoelt men het gedeelte van de productie dat waardetoevoegende activiteiten verricht. ‘Operations management’ is een deelgebied van het management dat gaat over de productie van goederen en diensten. De COO is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van operaties binnen een bedrijf.

 1. Hij staat in voor de toevoer van grondstoffen en logistieke acties.
 2. Operations management stond aan de basis van de eerste MBA-programma’s.
 3. Een lid van de raad van bestuur is als bestuurder onderdeel van de raad van bestuur, welk orgaan het hoogste uitvoerende orgaan van een organisatie of onderneming is.

De bestuurder met de functie lid raad van bestuur heeft vaak ook een andere functie binnen het bestuur. De meest voorkomende andere functies zijn: CEO, CFO en COO. Echter komt het ook voor dat een lid van de raad van bestuur enkel zo benoemd is, en dus geen andere functietitel heeft.Leden van de raad van bestuur worden door de raad van commissarissen aangesteld.

Bij afwezigheid van een RvC is de aandeelhoudersvergadering (AvA) het orgaan dat de leden van een raad van bestuur aanstelt. De voorzitter van de raad van commissarissen maakt deel uit en geeft leiding aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen (RvC) is het toezichthoudende orgaan van een naamloze of besloten vennootschap.

De voorzitter van de raad van commissarissen wordt ook wel aangeduid als President-commissaris of chairman (in een one tier board).In Nederland is de gemiddelde leeftijd van een voorzitter van de Raad van Commissarissen 66 jaar. De functie wordt voornamelijk door mannen ingevuld.De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid.

 • De raad van commissarissen benoemt en ontslaat leden van de raad van bestuur.
 • De voorzitter van de raad van commissarissen en de individuele leden worden benoemd en eventueel ontslagen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA).
 • De commissaris maakt deel uit van de raad van commissarissen (RvC) van een bedrijf of organisatie.
See also:  Wat Verdient Een Schrijver?

De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid. De commissaris heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. Ook staat de RvC de raad van bestuur met raad ter zijde.

Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de raad van bestuur hen tijdig de noodzakelijke informatie. Commissarissen handelen in het belang van de onderneming, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld.

Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De president-commissaris (of voorzitter van de RvC) staat aan het hoofd van de raad van commissarissen. Als een organisatie een publiek-private doelstelling heeft, wordt meestal de naam Raad van Toezicht gehanteerd.

 • Een non executive director is een toezichthouder in een board of directors.
 • Op managementscope.nl wordt de term board of directors (met de daaraan gekoppelde functies van executive directors, non executive directors en chairman) gelieerd aan een one tier board.
 • Een two tier board wordt aangeduid als een raad van bestuur en een raad van commissarissen.

De non executive directors hebben een toezichthoudende verantwoordelijkheid binnen de board of directors. De non executive directors houden toezicht op de executive directors vanuit één en dezelfde board. Non executive directors zijn aansprakelijk te stellen voor eventueel wanbeleid.

 • Non executive directors worden net als de andere leden van de board of directors aangesteld door de aandeelhouders.
 • De Chairman is de hoogst verantwoordelijke in een one-tier board, de bestuursvorm die in Angelsaksische landen over het algemeen wordt gebruikt.
 • De Chairman is vergelijkbaar met de voorzitter dan de Raad van Commissarissen in de Nederlandse two-tier board.

De chairman is in sommige bedrijven tevens de CEO, de algemeen verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering. In een One-tier board werkt de chairman samen met ‘executive’ directeuren (zoals de CEO, CFO en COO) en non-executive directeuren (vergelijkbaar met de commissarissen in de two-tier board).

 1. In de AEX hebben 5 bedrijven een chairman: Air France-KLM, Aperam, Arcelor Mittal, Shell en Unilever.
 2. Op managementscope.nl wordt een onderverdeling gemaakt in one tier en two tier boards.
 3. Er is gekozen om de one tier board functies anders te noemen dan die in een two tier board.
 4. De functie van Chairman wordt op deze site in een two tier structuur aangeduid als voorzitter van de raad van commissarissen.

: Welke functie binnen de raad van bestuur, raad van commissarissen, board of directors en raad van toezicht wordt door welke manager, bestuurder en commissaris ingevuld?

Wat hebben de meeste CEO’s gestudeerd?

Nederlandse CEO’s kiezen het meest voor een vakinhoudelijke opleiding Wereldwijd gezien zijn de drie populairste studies van CEO’s respectievelijk Economie, Economics & Business en Business Studies. De Nederlandse CEO kiest echter vaker voor een vakinhoudelijke opleiding.

 1. In Nederland staat Economics & Business weliswaar op de eerste plek van populaire studies, maar technische studies zijn een goede tweede.
 2. Op de derde plaats staat een rechtenstudie.
 3. Dit blijkt uit online onderzoek onder 826 CEO’s, wereldwijd uitgevoerd door Data Discovery specialist Qlik (NASDAQ:QLIK).

Qlik ontwikkelde een applicatie om de diverse kenmerken van CEO’s over de hele wereld met elkaar te vergelijken en zo de anatomie van de gemiddelde CEO in kaart te brengen. In Nederland zijn 101 CEO’s van beursgenoteerde bedrijven uit het topsegment onder de loep genomen.

 • De andere onderzochte CEO’s komen uit onder andere Engeland, Zwitserland, Australië, China, India, Hong Kong, Japan en Singapore.
 • Studiekeuze Mannelijke en vrouwelijke CEO’s laten wat betreft studiekeuze een aantal verschillen zien.
 • Mannen kiezen gemiddeld genomen meestal voor een economische opleiding, terwijl vrouwen vaak kiezen voor een business studie.

In Nederland ligt deze verhouding anders en kiezen zowel mannen als vrouwen het meest voor de studie Economics & Business. Nederlandse vrouwelijke CEO’s kiezen op de tweede plaats voor een sociaal politieke studie, terwijl de mannelijke Nederlandse CEO juist een technische opleiding op de tweede plaats heeft staan.

 • Ook opvallend is dat de Erasmus Universiteit Rotterdam wereldwijd op de vierde plek staat wat betreft leveranciers van CEO’s.
 • Naast een verschil in studiekeuze tekenen ook andere internationale verschillen zich af.
 • Als we kijken naar het carrièreverloop blijkt dat de meeste CEO’s wereldwijd voor hun aanstelling managing director waren.

De Nederlandse CEO was echter voor zijn aanstelling meestal al CEO bij een andere organisatie. In Nederland kent ook de functie CEO een hoger verloop dan in de rest van de wereld.51% van de CEO’s wereldwijd blijft tot 5 jaar in dezelfde functie, terwijl dit percentage in Nederland op 59% ligt.

In Japan wisselt de CEO het snelst van functie, 68% wisselt daar binnen vijf jaar van baan. DNA van een leider Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik: “Hoe ziet het DNA van een succesvolle leider eruit? Hoe waarschijnlijk is het dat ik ooit CEO word en wat heb ik daarvoor nodig? Allemaal vragen waar vermoedelijk iedereen wel eens over nagedacht heeft.

Het antwoord ligt echter gewoon binnen handbereik. Door data uit verschillende bronnen met elkaar te combineren en dit te visualiseren, kan iedereen zien hoe ze een slimme strategie uit kunnen stippelen om later CEO te worden. Een belangrijke conclusie uit de data is dat er de afgelopen jaren weinig veranderd is in de boardroom.

See also:  Wat Verdient Een Ra Accountant?

Wat is hoger CEO of COO?

De COO (Chief operational officer) leidt het primaire proces binnen een bedrijf of organsatie. De COO is eindverantwoordelijk voor de operatie en rapporteert aan de CEO. De COO is vaak onderdeel van de Raad van Bestuur, of zit in het executive committee.

Wat moet een CEO kunnen?

De CEO heeft de algemene leiding over een bedrijf of organisatie. Hij zorgt ervoor dat het bedrijf als geheel op koers blijft en stuurt waar nodig die koers bij. De CEO is de algemene vertegenwoordiger van een onderneming, en heeft als zodanig de taak om de interne en externe organisatie met elkaar te verbinden.

Wat verdient een CEO van Action?

Action heeft zijn managers de afgelopen jaren goed beloond. In de jaren waarin Van der Laan de scepter zwaaide, van 2016 tot en met 2021, heeft het key management van Action in totaal €28,9 mln aan salaris en bonussen ontvangen.

Wat is hoger manager of director?

De big boss – De directeur is altijd een manager, maar wel dé manager van alle managers binnen het bedrijf. De leidinggevende van de marketingafdeling of die van human resources bijvoorbeeld, staat dus onder het directe gezag van de directeur. De grote baas maakt ook deel uit van de raad van bestuur.

levert intrinsiek leiderschap, managet op topniveau, heeft een beslissende rol, formuleert het beleid en bepaalt de planning op lange termijn, moet verantwoordelijkheid afleggen tegenover stakeholders, waaronder de investeerders, de aandeelhouders en de klanten en tekent de lijnen uit wat betreft ethiek en waarden.

Wat staat er boven CEO?

Welke functie binnen de raad van bestuur, raad van commissarissen, board of directors en raad van toezicht wordt door welke manager, bestuurder en commissaris ingevuld? De term CEO, Chief Executive Officer komt uit het Engels. Vroeger werd in Nederland voornamelijk de term ‘bestuursvoorzitter’ of ‘algemeen directeur’ gebruikt.

 1. Tegenwoordig wordt vaker de afkorting CEO gebruikt.
 2. De daadwerkelijke inhoud van de functie staat niet vast en verschilt per bedrijf of organisatie.
 3. Ieder bedrijf geeft dus zijn eigen invulling aan de functie.
 4. De CEO is in de meeste gevallen eindverantwoordelijk voor het bedrijf.
 5. De Chief Executive Officer hoeft niet per se deel uit te maken van een groter bestuur.

Er zijn bedrijven met een beperkt aantal bestuursleden, en sporadisch is er een beursgenoteerde onderneming met slechts één bestuurslid. In veel ondernemingen vormen de CEO en CFO het bestuur. De CEO wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De functie van CEO (Chief Executive Officer) wordt voornamelijk door mannen vervuld. De CFO (chief financial officer) is de financieel directeur binnen een bedrijf of organisatie. De CFO is eindverantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen het bedrijf en rapporteert aan de CEO. Van alle aan de AEX, Midcap en Smallcap genoteerde ondernemingen is de CFO overwegend een man.

De ‘gemiddelde’ beursgenoteerde CFO is in Nederland ruim 49 jaar en heeft voornamelijk de Nederlandse nationaliteit (70%). Een financieel directeur of financieel bestuurder is verantwoordelijk voor de financiële zaken binnen het bestuur. In het Engels heet een financieel bestuurder een chief financial officer (kortweg CFO).

Het is veelal de op één na hoogste functie in een bestuur en vaak ‘sparringpartner’ van de CEO. In sommige sectoren is de chief financial officer ook verantwoordelijk voor de ICT. De meeste CFO’s zijn gekwalificeerde boekhouders, accountants of controllers, hoewel ook niet-boekhouders CFO worden.

Veel CFO’s hebben een Master of Business Administration (MBA) of een achtergrond in corporate finance. De COO (Chief operational officer) leidt het primaire proces binnen een bedrijf of organsatie. De COO is eindverantwoordelijk voor de operatie en rapporteert aan de CEO. De COO is vaak onderdeel van de Raad van Bestuur, of zit in het executive committee.Chief operational officer is de Engelse term voor de directeur die het primaire proces van een bedrijf leidt (de operations), waarin de producten en diensten worden voortgebracht die aan de klanten worden geleverd.

Met operaties bedoelt men het gedeelte van de productie dat waardetoevoegende activiteiten verricht. ‘Operations management’ is een deelgebied van het management dat gaat over de productie van goederen en diensten. De COO is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van operaties binnen een bedrijf.

 1. Hij staat in voor de toevoer van grondstoffen en logistieke acties.
 2. Operations management stond aan de basis van de eerste MBA-programma’s.
 3. Een lid van de raad van bestuur is als bestuurder onderdeel van de raad van bestuur, welk orgaan het hoogste uitvoerende orgaan van een organisatie of onderneming is.
See also:  Wat Verdient Een Sales Manager?

De bestuurder met de functie lid raad van bestuur heeft vaak ook een andere functie binnen het bestuur. De meest voorkomende andere functies zijn: CEO, CFO en COO. Echter komt het ook voor dat een lid van de raad van bestuur enkel zo benoemd is, en dus geen andere functietitel heeft.Leden van de raad van bestuur worden door de raad van commissarissen aangesteld.

 • Bij afwezigheid van een RvC is de aandeelhoudersvergadering (AvA) het orgaan dat de leden van een raad van bestuur aanstelt.
 • De voorzitter van de raad van commissarissen maakt deel uit en geeft leiding aan de raad van commissarissen.
 • De raad van commissarissen (RvC) is het toezichthoudende orgaan van een naamloze of besloten vennootschap.

De voorzitter van de raad van commissarissen wordt ook wel aangeduid als President-commissaris of chairman (in een one tier board).In Nederland is de gemiddelde leeftijd van een voorzitter van de Raad van Commissarissen 66 jaar. De functie wordt voornamelijk door mannen ingevuld.De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid.

De raad van commissarissen benoemt en ontslaat leden van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van commissarissen en de individuele leden worden benoemd en eventueel ontslagen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De commissaris maakt deel uit van de raad van commissarissen (RvC) van een bedrijf of organisatie.

De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid. De commissaris heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. Ook staat de RvC de raad van bestuur met raad ter zijde.

Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de raad van bestuur hen tijdig de noodzakelijke informatie. Commissarissen handelen in het belang van de onderneming, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld.

Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De president-commissaris (of voorzitter van de RvC) staat aan het hoofd van de raad van commissarissen. Als een organisatie een publiek-private doelstelling heeft, wordt meestal de naam Raad van Toezicht gehanteerd.

Een non executive director is een toezichthouder in een board of directors. Op managementscope.nl wordt de term board of directors (met de daaraan gekoppelde functies van executive directors, non executive directors en chairman) gelieerd aan een one tier board. Een two tier board wordt aangeduid als een raad van bestuur en een raad van commissarissen.

De non executive directors hebben een toezichthoudende verantwoordelijkheid binnen de board of directors. De non executive directors houden toezicht op de executive directors vanuit één en dezelfde board. Non executive directors zijn aansprakelijk te stellen voor eventueel wanbeleid.

Non executive directors worden net als de andere leden van de board of directors aangesteld door de aandeelhouders. De Chairman is de hoogst verantwoordelijke in een one-tier board, de bestuursvorm die in Angelsaksische landen over het algemeen wordt gebruikt. De Chairman is vergelijkbaar met de voorzitter dan de Raad van Commissarissen in de Nederlandse two-tier board.

De chairman is in sommige bedrijven tevens de CEO, de algemeen verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering. In een One-tier board werkt de chairman samen met ‘executive’ directeuren (zoals de CEO, CFO en COO) en non-executive directeuren (vergelijkbaar met de commissarissen in de two-tier board).

 1. In de AEX hebben 5 bedrijven een chairman: Air France-KLM, Aperam, Arcelor Mittal, Shell en Unilever.
 2. Op managementscope.nl wordt een onderverdeling gemaakt in one tier en two tier boards.
 3. Er is gekozen om de one tier board functies anders te noemen dan die in een two tier board.
 4. De functie van Chairman wordt op deze site in een two tier structuur aangeduid als voorzitter van de raad van commissarissen.

: Welke functie binnen de raad van bestuur, raad van commissarissen, board of directors en raad van toezicht wordt door welke manager, bestuurder en commissaris ingevuld?