Luxembourg

Basketball Academy

Vanaf Welke Leeftijd Heel Veld Voetbal?

Vanaf Welke Leeftijd Heel Veld Voetbal
Afmeting veld + aantal spelers + afmeting doeltjes

Leeftijdscategorie Afmetingen veld Aantal spelers
JO6 20 x 15m 4 spelers (2 vs. 2)
JO7 30 x 20m 8 spelers (4 vs. 4)
JO8 + JO9 + JO10 42,5 x 30m 12 spelers (6 vs. 6)
JO11 + JO 12 64 x 42,5m 16 spelers (8 vs. 8)

.

Welke leeftijd half veld voetbal?

Onder 6 en Onder 7 – De KNVB adviseert de allerjongste spelers, de onder 6-pupillen, 2 tegen 2 wedstrijden te spelen op een veld van 20 x 15m met een mini doeltjes (3×1 meter). De onder 7-pupillen worden geadviseerd 4 tegen 4 wedstrijden te spelen op een 30 x 20m veld met mini-doeltjes (3×1 meter).

Hoe lang spelen jongens onder 11?

De spelregels zijn onder voorbehoud en kunnen naar aanleiding van de evaluatie die medio volgend seizoen wordt uitgevoerd nog veranderen. De speeltijd bedraagt 2 x 30 minuten. Per helft vindt er na 15 minuten een time-out plaats van maximaal 2 minuten.

Welke leeftijd is pupillen?

Voetbal voor kinderen wordt echt heel anders

Minipupillen – 6 en 7 jaar. Pupillen C – 8 jaar. Pupillen B – 9 jaar.

Wat is onder 15?

Internationaal gebruikelijke aanduidingen – De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). Zie ook het schema.

Hoelang speelt U10?

8v8 is het wedstrijdformat voor 9- tot 12-jarigen ( U10 tem U13).