Luxembourg

Basketball Academy

Welke Sport Betekent In Het Japans Zachte Weg?

Welke Sport Betekent In Het Japans Zachte Weg
Judo is van oorsprong een Japanse zelfverdediging kunst die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano (1860-1932). Judo betekend letterlijk ‘de zachte weg’. Het woord bestaat uit 2 delen –ju- betekend wat zacht of meegevend en –do- staat voor weg of pad. Jigoro Kano was vroeger een klein en mager mannetje. Ondanks dat hij veel gepest werd deed hij nooit wat terug, want dat durfde hij niet.

Toen hij een jaar of 16 was stapte hij een Jiu-jitsu school binnen omdat hij gehoord had dat je daar leerde hoe je als kleine een grotere en sterkere tegenstander kon verslaan. Door deze lessen verbeterde zijn conditie, werd hij fysiek sterker en voelde zich mentaal ook sterker.

Hij kwam meer voor zichzelf op als hij gepest werd. Hij merkte echter ook dat de Jiu-Jitsu trainingen zwaar waren door de stoten met vuisten, trappen met de voeten en steken met vingers dit mocht namelijk allemaal binnen deze sport. Kano zat vaak onder de pleisters, gekscherend werd hij ook wel ‘Bansoko’ (de pleister) genoemd.

 • Kano vond dat Jiu-Jitsu veel goeds had maar vond dat het ook anders kon;
 • Na veel trainen en uitproberen kwam Kano in 1882 met het ‘Kodokan judo’;
 • Judo was een stuk veiliger om te beoefenen;
 • Bij het Jiu-Jitsu ging het erom om je tegenstander te verslaan, soms zelf zo dat ze niet meer konden opstaan;

Het judo was meer een spel, hoe kan je iemand het beste werpen of onder controle houden op de grond zodat hierbij iemand te blesseren. Jigoro Kano had bij het ontwerpen van de sport ook nadrukkelijk een training van de geest voor ogen. Zijn filosofie wordt gekenmerkt door twee begrippen: o ‘Seiryoku Zenyo’ (Maximale effectiviteit met minimale inzet): wat een persoon doet, moet met optimale inzet van geestelijke en lichamelijke energie gebeuren.

 • In het judo leert men de kracht van de tegenstander te gebruiken om hem ten val te brengen;
 • In het leven is dit het principe van de juiste dingen doen op het juiste moment;
 • o ‘Jita Kyoei’ (Wederzijds profijt en welbevinden): de spelers dienen respect te hebben voor zichzelf en voor anderen;

Bij het beoefenen van het judo leren ze samen te werken om zich de vaardigheden eigen te maken. Zonder tegenstander om mee te judoën kan men de sport immers niet leren; men werpt zelf en wordt op zijn beurt geworpen. Deze opvatting van samenwerkend leren is ook in andere gebieden van het leven geldig. Tot slot heeft Kano ook een morele code bedacht voor het judo, elke judoka moet zich houden aan onderstaande deugden: o Beleefdheid: Respect naar anderen. o Moed: Om het te doen ondanks dat het soms tegen zit. o Oprechtheid: Eerlijk zijn in woord en daad. o Zelfbeheersing: Leren om kalm te blijven wanneer je boos wordt. o Eer: Trouw zijn aan het gegeven woord en eigen mening. o Bescheidenheid: Over jezelf spreken zonder trots.

Welke sporten zijn oorspronkelijk Japans?

Net zoals in de rest van de wereld spelen Japanse kinderen zeer graag. Videospelletjes, zoals Sega en Nintendo, zijn erg populair, maar ze gaan ook graag naar buiten om te voetballen, honkbal te spelen, touwtje te springen of op eenwielers te rijden. Sommige kinderen verzamelen stickers of gummetjes, die ze met vriendjes en vriendinnetjes ruilen.

 • Vanaf hun vijfde jaar nemen kinderen die in de steden wonen privé-lessen na school om te leren zwemmen of piano te spelen;
 • Vanaf hun tiende gaan velen naar speciale scholen voor privé-les, die ‘juku’ genoemd worden, om hun schoolprestaties te verbeteren;

Japan is een land waar veel sporten beoefend worden. Zeer populair zijn honkbal en voetbal die gespeeld worden in plaatselijke school- en bedrijfsteams. Daarnaast worden ook tennis, skiën, zwemmen beoefend. Echte traditionele sporten zijn sumo, kendo, judo en aikido.

 • Al verschillende keren organiseerde Japan de Olympische Spelen;
 • Sumo-worstelen is een populaire traditionele sport;
 • Grote, zware mannen proberen elkaar onderuit te halen of uit de kleine ronde ring te duwen;

De gevechten zijn kort, en beginnen met rituelen waarbij zout in de ring wordt gegooid om de ring te zuiveren. Sumoworstelaars zijn grote beroemdheden in Japan, en moeten erg hard trainen.

Wat betekent Jiu-Jitsu?

Ju-Jitsu (ook wel geschreven als jiu jitsu of ju jutsu) betekent zoveel als zachte kunst/soepele beweging. Het is een volwaardig verdedigingssysteem voor diverse situaties zoals zij zich kunnen voordoen in het dagelijks leven. Je leert jezelf verdedigen tegen 1 of meerdere tegenstanders, al dan niet gewapend.

Naast jezelf verdedigen richt het Ju-Jitsu zich indien nodig ook op het uitschakelen van de aanvaller. Ju-Jitsu is een combinatie van judo-, aikido- en karatetechnieken. Dit maakt Ju-Jitsu veelzijdig en oneindig qua mogelijkheden in technieken.

Ju-Jitsu is voor mannen en ook zeker vrouwen en voor alle leeftijden. Het is goed voor je zelfvertrouwen en je weerbaarheid. Een mix van deelnemers maakt het ook leuker, omdat je al snel zult merken dat Ju-Jitsu zeer efficiënt en effectief is en je weinig kracht nodig hebt voor de technieken.

Wat doe je bij Jiu-Jitsu?

Jiujitsu (柔術)
Jiujitsu in Japanse kalligrafie ( Kanji )
Japanse Naam
Ook bekend als jūjutsu, ju-jitsu of jioe-jitsoe
Land van herkomst   Japan
Oorsprong Onbekend; aangepast door Samurai (militaire kaste) en burgers
Ouderschap Historisch
Voortgekomen vechtkunsten Aikido , Hapkido , Bartitsu , Braziliaans jiujitsu (via judo), Judo , Sambo (via judo), Shooto
Olympische sport Nee

Jiujitsu ( Japans :柔術), jūjutsu   luister   ( info / uitleg ) ), ju-jitsu of jioe-jitsoe kan vertaald worden als “zachte kunst”, of nog correcter als “soepele techniek”. Het is een Japanse zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een jiujitsuka. Jiujitsu is als budokunst geschikt voor alle leeftijden. In het jiujitsu leert men niet alleen zich te verdedigen tegen verschillende aanvallen, maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken, zoals atemi (stoten en schoppen), klemmen, drukpunten en wurgingen.

Jiujitsu is in principe geen sport , hoewel er wel een sportieve versie van bestaat, die vaak ook kortweg jiujitsu genoemd wordt, dat het fighting system , groundfight , duo system en Random Attacks kent.

Een vechtsport is gebonden aan regels, jiujitsu daarentegen is bij uitstek een vechtkunst , gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines. Dit impliceert een verdediging die gebruikmaakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval.

Waarom is judo bedacht?

Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud en voor zowel meisjes als jongens. Duizenden judoka’s beoefenen in de recreatieve sfeer met veel enthousiasme de judosport. Daarnaast is judo ook een Olympische wedstrijdsport. Wie kent onze Olympische medaillewinnaars Anton Geesink, Wim Ruska, Henk Numan, Ben Spijkers, lrene de Kok, Theo Meijer, Mark Huizinga, Claudia Zwiers en Jenny Gal niet.

 • Veel judoka’s zijn actief in de wedstrijdsport;
 • Zij trachten elkaar met een judoworp op de mat te werpen of hun tegenstander met behulp van een grondtechniek onder controle te krijgen;
 • Een judoka gebruikt de kracht van zijn tegenstander om deze te overmeesteren;

Judo werd door Jigoro Kano (1860-1938) ontwikkeld vanuit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu. Voor de pedagoog Kano was Judo niet zomaar een sport. Hij beschouwde het vooral als een opvoedkundige methode. Door Judo leer je positief omgaan met agressie.

Judo is bovendien beschaafd. Zonder je tegenstander te blesseren, leer je hem of haar te overmeesteren. Een van de belangrijkste uitspraken van Jigoro Kano luidt: ‘Judo kun je alleen maar leren door het te doen!’ Hoewel judo een typische Zen-kunst is en tegelijkertijd een filosofie, een esthetiek, een theorie en een praktijk, gebaseerd op het menselijk instinct, wordt het door het merendeel der beoefenaren niet zo gezien.

In de Kodokan (= het huis waar men de Tao of Do, de filosofie van het unieke principe, leert) spreekt men er niet veel over; judo is alleen sport geworden. Het filosofische beginsel leeft echter nog sterk in Japan. Men zou judo kunnen definiëren als een eclectisch stelsel van gevechtstechnieken, die door Jigoro Kano met een opvoedkundig doel zijn samengevoegd.

Gunji Koizumi beschreef judo als een wetenschap van studie van de potentiële krachten van lichaam en geest en van de manier om ze in gevechtstechnieken zo doelmatig mogelijk toe te passen. Daarom heeft het judo te maken met het bestuderen van de wetten der zwaartekracht, dynamica en mechanica, voorzover betrekking hebbend op de functie van het menselijk lichaam en de interrelatie van fysieke, mentale, emotionele en gevoelsmatige acties en reacties en is gebaseerd op een voortdurende en vlijtige training.

De gevolgen, die de judotraining heeft op de staat van lichaam en geest, vormen de werkelijke waarde ervan voor ons leven; aldus Koizumi. Doelmatigheid in judo is dus wel een essentieel aspect, maar is slechts middel en niet doel. Oorsprong en geschiedenis van jiu-jitsu en judo Sinds zijn ontstaan heeft de mens, met instinct voor zelfbehoud, gevochten en werd daardoor geïnspireerd zijn lichamelijke vaardigheid te ontwikkelen en te verbeteren en zijn lichaamskracht zo doelmatig mogelijk te gebruiken.

Bij de pogingen daartoe waren milieu en levensomstandigheden van invloed op de variaties in de ontwikkeling. Daar het doel en de lichaamsmechanica gemeenschappelijk waren, konden de resultaten niet zo geheel verschillend zijn.

Zonder twijfel is dat de reden van het over de wereld verspreid aantreffen van gegevens over gevechtstechnieken, die met jiu-jitsu overeenkomen en anderzijds over het gebrek aan gegevens betreffende het ontstaan van jiu-jitsu. De verscheidene opvattingen over oorsprong en ontstaan van jiu-jitsu zijn vaak gebaseerd op verhalen over bepaalde scholen of op zeldzame en vaak niet betrouwbare manuscripten, niet alleen uit Japan, maar ook uit China, Perzië, Egypte en Duitsland.

 1. Voorgeschiedenis Volgens T;
 2. Shidachi (een leerling van Jigoro Kano) is de oorsprong van jiu-jitsu niet duidelijk en is de tijd van eerste uitvoering niet bekend;
 3. Het is naar zijn mening zonder twijfel een zuiver Japanse kunst en niet afkomstig uit China, zoals ook wordt beweerd, hoewel invloed van Kempo, meegebracht door de Chinees Chin-Genpin (ca;

1659) buiten twijfel is. Het jiu-jitsu (ook wel bekend onder de namen yawara, tai-jutsu, wajutsu, komiuchi e. ) bestond buiten het vechten met een wakizashi (een zeer kort zwaard) onder meer uit werpen, slaan, stoten (met vuist) en steken (met vingers), trappen, verwurgen, aanvallen op gewrichten (buigen en verdraaien) en het er onder houden van de tegenstander.

Er zijn voldoende gegevens, die aantonen dat jiu-jitsu in Japan door de Samurai werd ontwikkeld gedurende de feodale tijd (12e -19e eeuw). Ingevolge hun positie (krijgsverrichtingen en handhaving van wet en orde) was jiu-jitsu voor hen een gemonopoliseerde training; nieuwe technieken werden zorgvuldig door hen als een familie- of schoolgeheim bewaard.

Aanvankelijk moeten de technieken tamelijk primitief zijn geweest, maar in de periode van de 16e tot de 19e eeuw waren er bekwame meesters, die scholen (ryu) oprichtten, ieder naar zijn eigen opvatting met hun speciale technieken, die werden opgetekend in geheime geschriften (Densho).

De oudste school is de Takenouchi-Ryu (ca. 1532), waar Kogusoku werd beoefend. De Kito-Ryu is (vermoedelijk) opgericht in het midden van de 17e eeuw door Ibaragi. Fukuno Shichiroemon was de tweede leraar; hij leerde vermoedelijk van Chin-Genpin.

Op deze school werd veel aandacht besteed aan nage-waza, terwijl ook kata werden ontwikkeld. Terade van de Jikishin-Ryu had de naam judo reeds gebruikt, zoals sommige historische werken vermelden. Andere bekende scholen waren Kiushin-Ryu, Sekiguchi-Ryu, Shibukawa-Ryu, Yoshin-Ryu en de Tenshin- Ryu.

 1. Het is opvallend, dat bijna al deze scholen zijn ontstaan in het hart van Japan;
 2. In de laatste helft van de 18e eeuw kreeg het jiu-jitsu eveneens vaste voet in diverse provincies, totdat het begon terug te lopen met de dreigende val van het feodalisme;

Japans isolement Het eerste contact van het Westen met Japan was in 1552, toen een groep Portugezen landde op het eiland Tanegashima en vuurwapens invoerde. Tussen 1609 en 1613 werden de eerste handelsakkoorden gesloten tussen Japan, Holland, China en Engeland.

Wetten van Shogun Iemitsu in 1633 verboden de Japanners zich buiten de grenzen te begeven. In 1639 werden de Portugezen verbannen en – behalve enkele Hollandse kooplieden – spoedig ook alle andere Europeanen.

In 1853 ging Commodore Perry naar Japan en eerst het jaar daarop, dus in 1854, stelde Japan onder druk van Amerika de havens open voor Amerikaanse schepen, waarmede de Westerse invloed in Japan definitief zijn intrede deed. In 1867 kwam er een einde aan het feodalisme en de Shogun-regering van Tokugawa door het herstel van de keizerlijke autoriteit met de troonsbestijging door keizer Meiji.

In de daarop volgende Meiji-periode met moderne opvattingen werd de Samurais een verboden groep (1871). Vele Ryu werden gesloten, sommige meesters pleegden zelfmoord, vele jongeren zochten een nieuw beroep, anderen verzamelden zich in benden en oefenden terreur uit.

Golven van reacties tegen radicale vernieuwingen brachten echter jiu-jitsu weer aan de oppervlakte, nadat het gedurende een tiental jaren vervallen was tot een relikwie van het verleden. De verdiensten werden opnieuw bezien; politie- en leger- marine-autoriteiten toonden veel belangstelling en op dat ogenblik deed judo zijn intrede.

Voorbereidende studie (1876 – 1881) Jigoro Kano, geboren op 28 oktober 1860 te Kikage, begon als 16-jarige te studeren aan de Keizerlijke Universiteit te Tokyo en behaalde op 21-jarige leeftijd zijn graad.

Hij deed aan vele sporten, waaronder baseball en gymnastiek, doch zijn lichaamsbouw en geringe fysieke mogelijkheden stonden grote prestaties in de weg. Hij had gehoord van jiu-jitsu, een kunst waarmede de fysiek zwakkere een tegenstander met herculische krachten zelfs zou kunnen verslaan, hetgeen hem zo aantrok, dat hij in 1876 besloot jiu-jitsu te gaan beoefenen.

 • Als gevolg van de gewijzigde sociale omstandigheden in de Meiji- periode ( zoals eerder vermeld) kostte het Jigoro Kano veel moeite goede leermeesters te vinden;
 • Hij studeerde bij H;
 • Fukuda en M;
 • Iso op de Tenshin- Shinyo-Ryu en ging na de dood van M;

Iso over naar de Kito-Ryu. Als resultaat van zijn studie van sumo en Europees worstelen introduceerde Kano de gata- guruma. Daarna ontwikkelde hij de koshi-waza. Niet tevreden ging hij door met onderzoeken, combineren, elimineren en systematiseren en introduceerde hij zijn ashi-waza.

 1. Na 1900, als gevolg van overwinningen van de jiu-jitsu-vechter Tanabe in katame-waza, gaf hij daaraan grote aandacht; voordien had tachi-waza de voorkeur;
 2. Kano kwam tot de conclusie, dat het jiu-jitsu van de diverse Ryu veel goeds had, doch lang niet volmaakt was; bovendien was de beoefening van het jiu-jitsu volgens de oude stijl feitelijk een harde, op vernietiging gerichte, gevechtskunst;

Na een grondige vergelijkende studie creëerde hij een nieuw systeem voor lichamelijke opvoeding en geestelijke vorming, waarin het wedstrijdelement een wezenlijk onderdeel bleef, doch nooit hoofdzaak mocht zijn. Het doel was het streven naar een volmaakte harmonie van lichaam en geest door toepassing van het principe “doelmatig gebruik van energie, zowel geestelijk als lichamelijk”.

Kano noemde het JUDO, ervan uitgaande dat het niet alleen ging om Jutsu (= kunst, praktijk), maar vooral om Do (Chinees Tao = weg/principe). Oprichting Kodokan (1882) Toen professor Jigoro Kano besloot zijn concept in de praktijk te brengen leefde hij in de Boeddhistische tempel Eishoji.

Als eerste stap inviteerde hij enige studenten van het Gakushuin College, waar hij docent was en van de Kobun Gakuin, zijn privé-school voor Engels. Hij gebruikte zijn eigen kamer van 12 tatamis (5,49 x 3,66 meter). Zo werd de Kodokan opgericht in 1882. De Kodokan begon in de loop van dat jaar met 22 leerlingen, waarvan er vier beroemd werden: T.

 1. Tomita – de eerste leerling van Jigoro Kano; Y;
 2. Yamashita – die het judo in de V;
 3. bracht (1903) en o;
 4. als leerling had president Theodore Roosevelt; S;
 5. Yokohama – die met zijn enorme techniek en kracht in de wedstrijden tegen de jiu-jitsu-ryu de bijnaam “de duivel” (Oni) kreeg; S;

Saigo – die met zijn yama-arashi opzien baarde. Kano zocht geen publiciteit bij zijn studie van het judo en gebood zijn leerlingen om gevechten met andere scholen te vermijden. Na enkele provocerende uitdagingen, die uitliepen op duidelijke overwinningen van S.

 • Saigo en T;
 • Tomita op hun tegenstanders, kon een openlijke confrontatie niet langer uitblijven Erkenning Kodokan (1886) Op een door de nieuwe hoofdcommissaris Mishima speciaal bijeengeroepen toernooi op 10 juni 1886 op het hoofdbureau van politie te Tokyo kwam het Kodokan-team te staan tegenover 15 bekende jiu-jitsu-vechters;

Het Kodokan-judo bewees zijn superioriteit door in die ontmoeting 15 overwinningen te behalen en 2 onbesliste partijen te maken. Dat eclatante succes en andere opmerkelijke resultaten veranderden de publieke opinie tenslotte ten gunste van het judo en gaf daaraan een hechte basis.

Jiu-jitsu-scholen bestaan nog steeds in Japan, maar hun conservatisme en dogmatisch individualisme houden hen in een statische positie, overschaduwd door het steeds progressieve judo. In augustus 1888 verklaarde Jigoro Kano: “In onze Kodokan hebben wij een geheel nieuwe kunst ontwikkeld, onafhankelijk van al de oude Ryu; wij hebben slechts basiselementen van die scholen gebruikt.

Daarom noemen wij onze kunst eenvoudig Kodokan-judo en niet school “zo” of “zo”. Iedere school heeft zijn geschiedenis en ontwikkeling. Kodokan-judo heeft geen oorsprong; het is uniek in de wereld”. Verspreiding van het judo In 1889 ging Jigoro Kano naar Europa om daar de methoden van onderwijs te bestuderen.

Naast enige professoraten bekleedde hij diverse functies in de sector van het onderwijs. Op 26 februari 1899 arriveerde Yukio-Tani in Londen, gevolgd door S. Uyenishi in 1900, Taro Mikaye enige jaren later en Aiktaro Ohno in 1905.

In mei 1906 arriveerde de later zo bekend geworden Gunji Koizumi, die in 1918 met Y. Tani de “Budokwai” oprichtte. Met uitzondering van de twee laatstgenoemden waren in 1911 allen weer uit Engeland verdwenen. In 1903 ging Y. Yamashita naar de V. en gaf ondermeer onderricht aan president Theodore Roosevelt.

Enkele Engelsen en Fransen trainden in de Kodokan en brachten de kennis mee naar hun land. In Japan werd rond 1900 het judo op de middelbare scholen en de universiteiten ingevoerd als onderdeel van de lichamelijke opvoeding.

Reorganisatie Kodokan (1909) Het onderricht in die tijd werd als een soort “zending” beschouwd; leerlingen werden toegelaten voor de nominale kosten of gratis en in sommige gevallen kregen zij zelfs kost en inwoning. De Kodokan maakte geen kosten en de kleding werd gratis geleverd.

Toen professor Jigoro Kano nog vrijgezel was waren zijn persoonlijke uitgaven gering, maar de onderhoudskosten van de Kodokan en de Bobunkan, alsmede de voeding van diverse van zijn leerlingen, werden niet gedekt door zijn inkomen.

Daarom moest hij vaak vertaalwerk (uit het Engels) aannemen om de tekorten te kunnen opvangen. Toen dat niet langer ging besloot Jigoro Kano tot reorganisatie en in mei 1909 werd bij de Kodokan voor het eerst inschrijfgeld en contributie geheven. De leiding werd verzorgd door een uitgebreide staf. De “Kodokan Raad van Yudansha” werd ingesteld en de “Kodokan Culturele Gemeenschap” werd gevestigd met de leuzen:

SEIRYOKU-ZEN’YO JITA-KYOEI
maximale doelmatigheid gemeenschappelijk welzijn

In 1909 werd professor Jigoro Kano lid van het “Internationaal Olympisch Comité” en bezocht, beginnend met de 5e Olympische Spelen in Stockholm (1912) alle volgende Olympische Spelen, waaronder de 9e in Amsterdam in 1928. Toen hij daarvan terugkwam had hij voor het eerst hoop, dat judo eens op de Olympische Spelen zou komen. Op de I. -vergadering in 1938 te Cairo slaagde de Shihan erin Tokyo aangewezen te krijgen voor het houden van de 12e Olympische Spelen. Dat was het laatste wat deze opmerkelijke man, klein van stuk, maar van uitzonderlijk formaat op velerlei gebied, voor de internationale sport kon doen.

In 1911 werd een afdeling “opleiding judoleraren” opgericht, die nu niet meer als zodanig bestaat. Begin huidige ontwikkeling (1922) In 1922 voltooide Jigoro Kano zijn systeem met ondermeer katame-waza. Deze “vader” van de lichamelijke opvoeding en de sport in Japan en grondlegger van het judo overleed aan longontsteking op de terugreis van Cairo naar Japan aan boord van het S.

“Hikawa Maru” op 4 mei 1938. De onbeschreven periode (1938 – 1945) Na het plotseling overlijden van professor Jigoro Kano werd N. Jiro de tweede president van de Kodokan (1938 – 1946). Door de omstandigheden van de Tweede wereldoorlog kreeg het judo een ernstige terugslag, niet alleen in Japan, maar ook elders in de wereld.

 1. Herleving van het judo Na de oorlog steeg het enthousiasme voor judo hoog door geheel Japan;
 2. De eerste judokampioenschappen werden gehouden in 1948;
 3. De “All Japan Judo Association” werd opgericht in 1949;
 4. In Europa werd de “Europese Judo Unie” (E;

) (weer) opgericht in 1948 en de “Internationale Judo Federatie” (I. ) kwam tot stand in 1953. Als gevolg daarvan werden in Tokyo de eerste Wereldkampioenschappen judo gehouden in 1956 en de tweede in 1958. Bij de 3e Wereldkampioenschappen in 1961 werd de Japanse wedstrijdhegemonie in Parijs doorbroken door Anton Geesink, die aldaar wereldkampioen judo werd, in 1964 Olympisch goud (alle categorieën) verwierf in Tokyo en zijn tweede wereldtitel (zwaargewicht) behaalde in 1965 in Rio de Janeiro. Judo Bond Nederland (JBN) heeft passie voor aikido , jiujitsu en judo en gelooft in de verbindende kracht van deze disciplines, die mens en samenleving versterken.

Is Japan rijk?

Japan heeft na de Verenigde Staten en China de grootste economie van de wereld. Het land bestaat uit een eilanden groep van wel 6. 852 eilanden. De grootste vier eilanden zijn Honshu, Hokkaido, Kyushu en Shikoku. Deze vier eilanden vormen 97 procent van het totaal.

 1. Verder is opmerkelijk dat Japan de hoogste levensverwachting heeft van de wereld;
 2. Tot prinses Himiko in de derde eeuw na Christus Japan verenigde, was Japan een samenraapsel van (eiland)staatjes;
 3. Sindsdien is het een keizerrijk;

In de drie eeuwen die volgden werd vanuit China het Boeddhisme geïntroduceerd. Sindsdien is dat de voornaamste levensbeschouwing in Japan. In 1542 kwam Japan voor het eerst in contact met westerse landen. Deze landen wilden voornamelijk met Japan handel drijven.

Er kwamen ook Jezuïetenmissionarissen mee, die in Japan het Christendom introduceerde. Het Christendom kreeg in Japan snel veel volgelingen, maar had ook veel vijanden bij de destijds hoogste politieke macht in Japan.

Een eeuw later werd Japan compleet afgesloten voor de buitenwereld. Alleen Nederland mocht nog in beperkte mate handel drijven met Japan. Deze isolatie duurde ongeveer twee eeuwen. Daarna sloeg Japan radicaal om door het overnemen van westerse technologie. Ook op economisch gebied nam Japan dingen van het westen over.

Zo werden er staatsbedrijven gebouwd en vervolgens geprivatiseerd. Japan wilde een militaire en economische grootmacht worden, om niet onder de voet te worden gelopen door de westerse kolonisten. Deze periode van omslag werd ook wel de Meji-Restauratie genoemd.

In het begin van de 20e eeuw werd Japan imperialistisch en bezette Japan een groot deel van Azië. Tegen het einde de Tweede Wereldoorlog kwam hier een eind aan toen de Verenigde Staten twee kernbommen afwierp op Hiroshima en Nagasaki, waarna Japan capituleerde.

Na de Tweede Wereldoorlog maakte Japan een ongekende economische groei door. Hierdoor werd Japan één van de economische grootmachten. Deze enorme groei kwam echter tot een halt in 1989 toen op de Japanse markt de zogenaamde ‘bubble’ barste.

De Nikkei index verloor toen 70% van zijn waarde. Japan heeft een rijke cultuur. Het land is onder andere bekend door origami, lacquerware, Japanse tuinen, noh en katana’s. Ook het westen steeds populairdere manga (Japanse strips) komen uit Japan. En ook het heden ten dage zeer populaire karaoke vindt zijn grondslag in Japan.

Sporten waarom Japan bekend staat, zijn judo, karate en moderne kendo. Tegenwoordig is in Japan honkbal de populairste sport. Het vrouwensoftbalteam won de gouden medaille in Beijing (2008). Een in Nederland bekende Japanse sporter is Shinji Ono die met Feyenoord in 2002 de UEFA-Cup won.

De schaatser Shimizu en de skispringer Funaki zijn bekende wintersportatleten.

Wat is belangrijk in Japan?

100 feitjes over Japan – Wist je dit al over Japan?

 1. Tot diep in de ochtenduurtjes dansen illegaal is in Japan?
 2. Japan te maken heeft met ongeveer 1500 aardbevingen per jaar, waarvan sommige veel schade aanrichten. Mensen in Tokyo bereiden zich al jaren voor op ” The Big One “. In 2011 was er nog een gigantische aardbeving met een sterkte van 9. 0 op de schaal van Richter.
 3. Er wonen meer dan 50. 000 mensen in Japan die ouder zij dan 100 jaar!
 4. Per jaar worden er gemiddeld twee moorden gepleegd met wapens. In Nederland ligt dit aantal misdaden rond de 120.
 5. Ondanks dat ze relatief onbekend zijn bestaat Japan uit 6852 eilanden.
 6. De treinen ( shinkansen ) en maglevs in Japan bijna altijd op tijd rijden? De gemiddelde vertraging is maar 18 seconde!
 7. Door de vergrijzing zijn er meer huisdieren dan kinderen in Japan.
 8. Mede door de vergrijzing worden er meer luiers voor volwassenen verkocht dan voor baby’s.
 9. Ongeveer 95% van alle adopties in Japan volwassen mannen zijn. Dit komt doordat Japanners graag willen dat hun familiebedrijf in de familie blijft.
 10. Gekleurd eten verkoopt beter in Japan. Deze hamburgers zijn ingekleurd met eetbare zwarte inktvis inkt.

Gekleurde burgers door inktvis inkt

 1. De enige japanner die de Titanic ramp overleefd had kreeg voortdurend te horen dat hij een lafaard was omdat hij niet dood was gegaan net als het overgrote deel van de passagiers.
 2. In Nederland is bijna geen één telefoon waterproof maar in Japan is dat aantal ongeveer 90%, Japanners gebruiken hun smartphones graag onder de douche.
 3. Er zijn ongeveer 5. 5 miljoen snoep en frisdrank automaten in Japan. Je vindt ze overal in steden, bossen en op skipistes.
 4. Japan en Rusland zijn officieel nog in oorlog sinds WWII omdat ze een dispuut hebben om de Kuril eilanden, deze liggen helemaal in het noorden van het land.
 5. De scholen in Japan worden schoongemaakt door studenten en leerkrachten, hierdoor zijn schoonmakers niet nodig.
 6. Een Pokémon aflevering uit 1997 maakte 685 kinderen zo duizelig dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis.
 7. Er ongeveer 24 miljard eetstokjes per jaar worden gebruikt in het land van de rijzende zon. Kan jij al met stokjes eten ?
 8. In tegenstelling tot het Nederlandse bijgeloof brengen zwarte katten geluk in Japan.
 9. De bekende Ronald MC Donald van het fastfood concern MacDonalds heet in Japan Donald Mc Donald omdat Japanners de R niet kunnen uitspreken.
 10. Op kerstavond gaan de Japanners massaal naar de KFC. Eigenlijk willen ze vooral crispy chicken eten met kerst , een kookstijl die in Japan ook wel karaage heet.

Yakuza tattoos

 1. Veel hotsprings en openbare badhuizen weigeren mensen met tatoeages en andere lichaamsversieringen omdat dit vaak geassocieerd wordt met de Yakuza. Lees hier alles over de badhuisregels in Japan.
 2. Strips en comics zijn zo populair in Japan dat er meer papier hiervoor gebruiken wordt dan voor WC papier. Denk hierbij bv aan de bekende Japanse Manga, Hentai en Anime.
 3. Er is een eiland in Japan dat vol zit met konijnen, het heet ook Rabbit Island en in het Japans Ōkunoshima.
 4. De Japanse naam voor Japan is “Nihon” of “Nippon” , wat vrij vertaald ” de oorsprong van de zon ” betekent. Net zo logisch als Tokyo wat oostelijke hoofdstad betekent. Beide alleen niet super origineel.
 5. Mount Fuji is de hoogste berg (vulkaan) van Japan is met 3776 meter en één van de drie heilige bergen van het land is. De andere zijn Mount Haku en Mount Tate.
 6. De Japanse keuken is samen met de Italiaanse één van de bekendste ter wereld, je vindt namelijk het bekende gerecht sushi over heel de wereld. Ramen maakt ook een flinke opkomst in Nederland.
 7. Wist je dat de grootste vormen van Martial Arts uit Japan komen zoals Karate, Judo, Sumo, Ninjutsu, Kendo, Jujutsu en Aikido.
 8. De nationale sport van Japan is Sumo, maar honkbal is het populairst. Dit komt door de Amerikaanse bezetting na WWII. De Amerikaanse soldaten speelden dat spel namelijk maar al te graag tegen de Japanners.
 9. Het is soms zo druk in de treinen en metro’s dat reizigers door speciale treinmedewerkers naar binnen worden geduwd met een soort bezem.
 10. Meer dan 70% van de Japanse landmassa bestaat uit bergen waarvan er 200 vulkanen zijn en er nog 108 actief zijn.
See also:  Vanaf Welke Leeftijd Betaald Voetbal?

Karate kid – Japan

 1. In Japan zijn er vier verschillende schrijfstijlen namelijk; Romaji, Katakana, Hiragana en Kanji. Japans leren is daarom nog niet zo makkelijk! Romaji is de meest verwesterde vorm en kent delen van het Latijnse schrift. De Japanners gebruiken Romaji vooral tijdens het whatsappen of computeren.
 2. Koffie is super populair en daardoor importeren de Japanners ongeveer 85% van de Jamaicaanse koffie-productie per jaar.
 3. Een traditionele Sumo worstelaars maaltijd is Chankonabe, dit is een stoofpot vol met calorieën puur gemaakt om dikker te worden.
 4. Je kan overal alcohol, sigaretten, ijs, pizza en warme koffie halen uit automaten.
 5. Het basisgerecht bij een Japans ontbijt , lunch en avondeten is rijst.
 6. Japan is de grootste autoproducent ter wereld, vooral dankzij Toyota en Mazda.
 7. Een oude Japanse traditie om spijt te tonen en respect te krijgen is door je hoofd kaal te scheren.
 8. Karaoke betekent een ” leeg orkest ” in het Japans. Dit zijn trouwens de top 6 karaoke bars in Tokyo.
 9. Bijna 100% van de Japanners kan lezen en schrijven. Dit is uniek in de wereld want bv. in Nederland ligt dit percentage rond de 97%
 10. Fugu (kogelvis) is een zeer giftige vis die alleen topchefs kunnen bereiden, training om z’n chef te worden kost ongeveer 7-10 jaar.

Geisha in Gion – Kyoto

 1. Geisha betekent ” persoon van de kunst “. Het is dus geen prostituee zoals vaak gedacht wordt.
 2. Vroeger maakte Japanse vrouwen hun tanden zwart met verf omdat witte tanden lelijk zijn en teveel bot blootgaven. Mede hierom lachen Japanse dames vaak met hun handen voor de mond, zodat de tanden onzichtbaar blijven.
 3. De meeste Japanse bedrijven starten de dag met ochtendoefeningen om hun werknemers op te frissen en te laten de-stressen.
 4. Japan is 394. 744 vierkante kilometer groot en telt 6852 eilanden.
 5. De metropool Tokyo is de grootste stad ter wereld als je naar het aantal inwoners kijkt. De stad telt er ongeveer 37,5 miljoen.
 6. De Japanse munt heet de yen (¥) en 1 euro is ongeveer 120 yen.
 7. Zen boeddhisme is de meest voorkomende vorm van Boeddhisme in Japan. Toch is het overgrote deel (85%) van de Japanners passief religieus en eigenlijk atheist. Hierdoor lijkt het een beetje op Nederland waar ook veel mensen passief gelovig zijn of atheist.
 8. Sushi was vroeger fastfood of straatvoedsel. Je ziet het daarom vooral nog op marketen verkocht worden in Japan.
 9. Japan is het enige land ter wereld waar atoomwapens tegen zijn gebruikt. Amerika heeft tijdens WWII namelijk een atoombom op Hiroshima en Nagaski gegooid.
 10. Een Ninja was een ondercover huurling in het middeleeuwse Japan, een soort elite samoerai.

Samoerai masker

 1. De Yakuza mag dan een maffia organisatie zijn maar moord niet. Ze vechten disputen vaak onderling uit door bepaalde straffen of giften te geven aan de mensen die de verkeerde stappen hebben gemaakt.
 2. Er lopen meer dan 1,300 wilde sika hertjes rond in Nara Park tussen en in alle oude tempels.
 3. Japan heeft een penisfestival genaamd Kanamara Matsuri en wordt gevierd in Kawasaki op de eerste zondag van april.
 4. Het slurpen van noodles/ramen is beleefd in Japan. Je geeft hiermee aan dat het lekker smaakt naar de chef-kok.
 5. Naast de bekende maid-cafes zijn er ook cuddle-cafes. Hier kan je betalen om te knuffelen, meer niet! Dus geen seksuele handelingen alleen maar een lekkere knuffel.
 6. Bij een begroeting schudden Japanners geen handen maar buigen ze naar elkaar. Wat grappig is dat de hertjes in Nara dit ook doen, eigenlijk willen ze alleen maar eten van je.
 7. Japanners eten het meeste vis van heel de wereld, ongeveer 17 miljoen ton per jaar.
 8. Capsule hotels zijn het Japanse antwoord op ruimtegebrek in de grote steden. Je kan hier budget overnachten in een soort ruimtecapsule met een bed en tv.
 9. Bijna elk toilet in Japan is verwarmd en heeft een functie om drukgeluiden te maskeren. Dit om schaamte tijdens het poepen te voorkomen.
 10. Japan kweekt vierkante watermeloenen, niet voor de smaak maar simpelweg omdat deze zich beter laten stapelen op de markt.

Wat is het verschil tussen Jiu Jitsu en Brazilian?

We bespreken in dit blog de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen deze twee stijlen. Braziliaanse Jiu Jitsu en Japanse Jiu Jitsu worden vaak verward met elkaar. Hoewel ze overeenkomsten hebben in technieken en geschiedenis, zijn ze ook op vele manieren anders.

In dit blog zal ik de overeenkomsten en verschillen uitleggen. Inhoudsopgave De verschillen tussen BJJ en Japanse Jiu Jitsu Geschiedenis en oorsprong van BJJ en Japanse Jiu Jitsu Regels Verschillen banden systeem en progressies Hoe lang duurt het om een zwarte band te krijgen in Braziliaanse Jiu Jitsu vs Japanse Jiu Jitsu? Wat zijn de verschillen in kennis tussen een BJJ zwarte band en een Japanse Jiu Jitsu zwarte band? Kleding en uitrusting Is BJJ beter dan Japanse Jiu Jitsu? Wat is de meest effectieve stijl? BJJ vs Japanse Jiu Jitsu: voor en nadelen De belangrijkste verschillen tussen BJJ en Japanse jiu jitsu.

Braziliaans Jiu Jitsu richt zich op grappling. Het gevecht vindt voornamelijk op de grond plaats. Staand = zelfverdediging. BJJ’ers gebruiken verwurgingen en klemmen om tegenstanders te submitten. Japanse Jiu Jitsu richt zich vooral op het gooien van tegenstanders.

Gewrichts manipulatie, slaan en blokkeren. Sommige stijlen bevatten ook traditionele Japanse wapens tijdens het trainen. In BJJ gebruiken we takedowns om tegenstanders op de grond te krijgen. Vervolgens werk je stapsgewijs naar een dominante positie.

Dit doen we meestal in vier stappen.

 1. Breng je tegenstander naar de grond (als diegene te dichtbij komt)
 2. Langs de benen (benen zijn gevaarlijk zelfs bij een ongetraind persoon)
 3. Controleer de persoon door hem vast te pinnen.
 4. Onderhandel, je hebt altijd nog de optie voor een verwurging of klem.

BJJ heeft jaarlijks wereldwijd genoeg competities waar je aan mee kan doen. Het nadeel hiervan is dat veel BJJ scholen zich daarom op competities en punten richten, waardoor de essentie van de sport,je zelf kunnen verdedigen op straat verloren gaat. Bij Amersfoort BJJ is het dan ook verplicht competent te zijn in beiden. Het mooie van BJJ is dat je elke les je technieken kunt testen onder weerstand.

 1. Wat het dus realistisch maakt;
 2. Tijdens het sparren slaan we elkaar niet;
 3. Naar mijn weten is BJJ de enige vechtsport waar je met 100% intensiteit kan sparren zonder elkaar pijn te doen;
 4. Uiteraard kun je in elke sport blessures krijgen;

Japanse Jiu Jitsu heeft over het algemeen meer stijlen. BJJ kun je meestal onderverdelen in zelfverdediging of GI/No Gi. De stijl hang meestal af van je leraar of de filosofie van de BJJ school. In deze video kun je zien hoe BJJ-sparren eruit ziet op het aller hoogste niveau.

Jiu Jitsu Japanse Jiu jitsu of Jujutsu richt zich op ongewapende tegenstanders. Eigen kracht en momentum van de tegenstander word tegen hen te gebruikt. Jiujitsuka’s leren hoe ze zich kunnen verdedigen tegen een aanvaller.

En schakelen iemand uit door middel van stoten of staande submissies. Jujutsu richt zich ook op ontwapeningstechnieken. Het moderne BJJ richt zich voornamelijk op sport. Dit ligt grotendeels aan welke BJJ stroming je volgt. Zelfverdediging staat bij BJJ Amersfoort op nummer één.

JuJutsu was een zelfverdediging systeem voor de ongewapende samurai. Japanse JiuJitsu word voornamelijk getraind op een Kata achtige manier. Kata betekent letterlijk “form”. Ik noem dit dan ook gedetailleerde choreografie.

Er zijn moderne jiu-jitsu-scholen die meedoen aan wedstrijden. Dit doen ze bij de Ju-Jitsu International Federation (JJIF). Japanse Jiu jitsu wordt op elke school anders gegeven. Traditionele scholen houden zich aan de stroming van Takenouchi-ryu. Nieuwere scholen vallen onder de World Ju-Jitsu Federation (WJJF).

Hieronder zie je een voorbeeld van traditionele jiu jitsu: Geschiedenis en oorsprong Jiu jitsu Traditionele jiu jitsu is een van de oudste vechtsporten. Ergens tussen 780AD – 1200AD is het begonnen. In de 13e eeuw werd het gebruikt door de Samurai om zichzelf te verdedigen tegen gepantserde tegenstanders.

Bij verlies van wapen, gebruikten ze Jiu-Jitsu. Rond de 17e-eeuwse Edo-periode in Japan werd ongewapende vechtsystemen zoals jujutsu steeds populairder. Rond deze tijd begon grappling bekend te staan als jujutsu. Aan het eind van de 19e eeuw paste Jigoro Kano JuJutsu aan.

Hij begon zich te concentreren op de worpen en submissies van jiu jitsu. Hij noemde zijn nieuwe stijl “Kodokan Judo”. Hij richtte het Kodokan Instituut op in Tokio. Waarmee hij het moderne judo op de wereldkaart zette.

BJJ De geschiedenis van Braziliaans Jiu Jitsu is niet compleet zonder Judo. Japanse Judoka’s begonnen namelijk de wereld over te reizen, sommigen zijn in Brazilië gestrand. Een van die judoka’s was Mitsuyo Maeda, een judo-meester en prijsvechter die in de jaren 1910 en 1920 door Brazilië reisde en andere krijgskunsten uitdaagde in “challenge matches”.

Maeda, ook wel bekend als Conde Koma, kruiste uiteindelijk paden met Carlos Gracie, die hij Jiujitsu lessen gaf. Carlos opende in de jaren twintig het wereldberoemde Academia Gracie. Dat was het begin van Braziliaanse Jiu Jitsu.

Helio de zwakste van de familie, gaf er een eigen draai. De zwakkere kon overleven en winnen door middel van hefboomtechnieken. BJJ werd wereld nieuws na de eerste UFC in 1993. Hélio’s zoon Royce Gracie liet de effectiviteit van BJJ zien. Door drie tegenstanders van verschillende vechtsporten te verslaan.

 • Boksen, worstelen en savate;
 • Tegenwoordig is BJJ het fundament van vele vechtsporten;
 • En wereldwijd het snelst groeiende zelfverdediging systeem;
 • Lees de volledige geschiedenis van BJJ in dit blog;
 • Regels Braziliaanse Jiu Jitsu en Japanse Jiu Jitsu verschillen enorm als het gaat om regels;

In tegenstelling tot BJJ, die elk jaar veel wedstrijden over de hele wereld organiseert, heeft de Japanse Jiu Jitsu over het algemeen geen sterk sportcomponent, afgezien van enkele moderne vormen zoals Duitse Ju-Jutsu. BJJ Braziliaanse Jiu Jitsu-wedstrijden beginnen staand.

Vervolgens proberen ze elkaar naar de grond te werken. Wat je echter vaak ziet is dat mensen snel gaan zitten voor Guard. Eenmaal op de grond proberen BJJ’ers de tegenstander te submitten (aftikken) Of een dominante posities te krijgen om zo punten te krijgen.

Als een BJJ’er des tegenstander submit, is de partij meteen aflgelopen. Als er geen submissie is word de wedstrijd beslist op basis van punten. Punten in BJJ krijg je voor verschillende posities en technieken, voorbeeld: Takedowns – 2 punten Knee on belly -2 punten Sweep- 2 punten Guard pass 3 punten Mount -4 punten Backmount – 4 punten Er zijn genoeg organisaties die elk jaar BJJ wedstrijden organiseren.

De regels zijn over het algemeen vergelijkbaar. De grootste in de GI is de International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). No-Gi is het de ADCC ook wel de olympische spelen voor Grappling genoemd. Japanse Jiu Jitsu Traditionele Japanse Jiu jitsu heeft vrijwel geen competities zoals BJJ.

Er is één organisatie, de International Federation (JJIF) die dit organiseert. JJIF-wedstrijden heeft drie evenementen: Duo. Een paar JiuJitsuka’s voeren zelfverdediging technieken uit die willekeurig worden geroepen door een scheidsrechter. Ze worden beoordeeld op criteria als explosie, realiteit, controle en meer.

 1. Vechten;
 2. Deze competitie word verdeeld in drie delen waar er eerst word gevochten met stoten;
 3. Daarna mogen de Jiujitsuka’s alleen maar werpen;
 4. Wanneer het eindigt op de grond mag de partij alleen worden beëindigd met een verwurging of een klem;

Punten worden door de hele partij heen gegeven. Ne-waza. Dit komt dichterbij een BJJ-competitie. De JiuJitsuka’s beginnen staand. Vervolgens proberen ze elkaar naar de grond te werken. Het doel is een klem of verwurging. Ook zij krijgen punten voor worpen, take downs en dominante posities. Hieronder zie je hoogtepunten van de Wereldkampioenschappen 2018: Bandensysteem en progressies voor BJJ Braziliaans Jiu Jitsu hanteert een banden systeem met acht kleuren:

 • Wit
 • Blauw
 • Paars
 • Bruin
 • Zwart
 • Rood en zwart/Coral (7e graad zwarte band)
 • Rood en witte band (8e graad zwarte band)
 • Rode band (9e en 10e graad zwarte band)

Elke band die onder de zwarte band komt heeft vier strepen die de progressies tussen de banden aangeeft. Je kunt het zien als een checklist die je afwerkt zodat je met zelf vertrouwen examen ingaat voor je nieuwe band. Band en streep promoties kun je krijgen via je je instructeur of de organisatie waar je bent aangesloten. Elke BJJ school heeft een eigen beleid m.

t de progressie van studenten. Het kan zijn dat je examens moet doen, sparren onder hoge weerstand om je band te “verdienen”. (Dit is bij Amersfoort BJJ het geval) Er zijn instructeurs die zelf bepalen of de studenten een band krijgen.

Over het algemeen kan het geen kwaad om een refresh te krijgen van technieken en examen te doen. Japanse Jiu Jitsu Japanse Jiu Jitsu-scholen hebben andere banden systemen dan BJJ scholen.

 • Wit
 • Geel
 • Oranje
 • Groen
 • Blauw
 • Paars
 • Bruin
 • Zwart

Er zijn Jiu-Jitsu scholen waar beginners de rode band dragen voor de witte band. Japanse Jiu Jitsu-scholen laten de studenten over het algemeen Kata’s doen om zo naar de volgende band te gaan. Dit is een formaliteit en vrijwel zonder weerstand. De technieken die ze moeten kennen is afhankelijk van de school. Hoe lang duurt het om een zwarte band te krijgen in Braziliaanse Jiu Jitsu vs Japanse Jiu Jitsu? Het verdienen van een zwarte band in Braziliaanse Jiu Jitsu duurt over het algemeen tussen de 8 en 12 jaar, terwijl het verdienen van een zwarte band in het Japans Jiu Jitsu over het algemeen 3/5 jaar duurt.

 • Wat zijn de verschillen in kennis tussen een BJJ zwarte band en een Japanse Jiu Jitsu zwarte band? Een zwarte band in Braziliaanse Jiu Jitsu hoort competent te zijn in zelf- verdediging;
 • Kennis van positionele controle, lichaamscontrole en submissies;

Een zwarte band in het Japanse Jiu Jitsu moet kennis hebben van worpen, submissies (staand) en zelfverdediging technieken (staand). Hoe ziet een BJJ/Jiu-Jitsu les eruit? Een gemiddelde BJJ les is ongeveer 1 – 1. 5 uur en bestaat uit:

 • Warming up met techniek (5- 10 minuten)
 • Technieken en positie sparren (50 minuten)
 • Sparren oftewel rollen in BJJ Jargon (30/60 minuten)

Wat je leert in Japans Jiu Jitsu hangt af van de school. Voorbeeld:

 • Warming up+ kracht oefeningen
 • Stoot en afweer training
 • Val breek training
 • Zelf verdediging met partner( Kata)
 • Stretchen

Kleding en uitrusting In het Braziliaans Jiu Jitsu en Japanse Jiu Jitsu draagt iedereen over het algemeen een Gi of kimono. Een Gi is een katoenen jas en broek, met een katoenen band die je rang aangeeft. BJJ Gi’s zijn over het algemeen zwaarder dan karate kimono’s. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, gewichten. Japanse Jiu Jitsu Gi’s kan over het algemeen variëren van lichtere karate-stijl Gi’s tot zware judo-stijl Gi’s, afhankelijk van de school.

In BJJ draagt vrijwel iedereen een bitje en toque tijdens het rollen. In Japans Jiu Jitsu word aangeraden een toque te dragen. Wat is de meest effectieve stijl? UFC 1 en het hedendaagse UFC geeft het antwoord op die vraag.

Als je op zoek bent naar een vechtsport waar realistisch en onder weerstand word getraind is BJJ de keuze voor jou. Als je op zoek bent naar een vechtsport die traditioneler is, weet wat je kunt verwachten elke les en fysiek minder veeleisend is. Kun je Japanse Jiu Jitsu overwegen. BJJ Voordelen

 • Compleet zelfverdediging systeem
 • Toepasbaar in sport, MMA of straatconfrontaties
 • Realistisch sparren onder weerstand
 • Genoeg competitie mogelijkheden
 • Community

Nadelen

 • Het duurt lang om het onder de knie te krijgen
 • Uitrusting is een investering

Japanse Jiu Jitsu Voordelen

 • Zelfverdediging met wapens
 • Stoten, worpen en staande submissies

Nadelen

 • Minimaal/geen sparren
 • Weinig/geen competitie mogelijkheden
 • Gechoreografeerd (niet realistisch)

Conclusie Zoals je hebt gelezen, hebben BJJ en Japanse Jiu Jitsu overeenkomsten en toch veel verschillen. Wanneer je voor een vechtsport kiest, doe dat dan op basis van je doelen en voorkeuren. Je bent altijd welkom op de mat van BJJ Amersfoort om het gratis te proberen!.

Is BJJ gevaarlijk?

Wekelijks krijg ik de vraag is Braziliaans Jiu Jitsu (BJJ) gevaarlijk? Want BJJ lijkt onveilig voor een buitenstaander. Dat is te verwachten als men klemmen en verwurgen hoort. Het klinkt eng en onprettig. In dit artikel gaan we er dieper op in. De meest voorkomende blessures in het Braziliaans jiu jitsu  Volgens een recent onderzoek gebaseerd op 2511 BJJ wedstrijden in Hawaii.

 1. is gebleken dat Braziliaans Jiu Jitsu de minste blessures in competitie had;
 2. De vergelijking is gemaakt tussen BJJ, worstelen, Judo, MMA en Taekwondo;
 3. Het onderzoek toont aan dat er maar 46 blessures uit 5022 totale wedstrijden zijn gekomen;

De meest voorkomende blessures in deze wedstrijden waren verstuikingen. Blessures die voortkomen uit BJJ training door de jaren heen zijn er andere uitkomsten. De blessures zijn schouders, knieën, huid, handen en vingers, voeten en tenen, ribbenkast, armen en ellebogen. Inhoud artikel:

 • Blessures BJJ competitie statistieken
 • Braziliaans Jiu Jitsu blessure statistieken in training
 • Algemene training blessures
 • De grote vraag wat veroorzaakt nou meer blessures: training of competitie?
 • Welke technieken veroorzaken de meeste blessures bij BJJ?
 • BJJ-blessures in vergelijking met andere vechtsporten: welke vechtsport heeft de meeste?
 • Is BJJ zwaar voor je knieën?
 • Tips voor het minimaliseren van blessures in Braziliaans Jiu Jitsu

In een aantal onderzoeken is gekeken naar de meest voorkomende blessures bij BJJ-training en competitie. In BJJ-competities, de hierboven genoemde studie door Scoggin et al. ontdekte dat de meest voorkomende blessures orthopedische verwondingen waren, namelijk blessures aan botten, gewrichten, spieren, pezen en ligamenten. Volgens deze studie waren er 46 blessures van de 5022 wedstrijden.

Lees verder om de meest voorkomende blessures bij BJJ te zien. De technieken die blessures het meest veroorzaken en tips om blessures te verminderen. Van die 46 waren de meest voorkomende blessures: Blessures BJJ competitie statistieken Elleboog: 14 Knie: 7 Rib of costochondrale fracturen: 7 Voet en enkel: 5 Hand: 5 Schouder: 4 Laceraties die medische zorg vereisen: 3 Heup: 1 Cervicaal: 1 Bron (vertaald) Notitie: heel hooks waren niet toegestaan in deze competities.

 Braziliaans Jiu Jitsu blessure statistieken in training BJJ atleten en hobbyisten zullen over het algemeen vaker sparren in de dojo dan dat ze dit doen in wedstrijden. Het is dus de moeite waard om het blessure aantal te onderzoeken. We kijken naar blessures opgelopen bij training of blessures die gedurende een langere periode zijn opgelopen ook wel overuse injuries genoemd.

 • Veel van deze onderzoeken zijn gebaseerd op vragenlijsten die aan vechtsporters worden gegeven;
 • Er zijn drie interessante onderzoeken die zijn onderzocht over het behandelen van blessures bij BJJ tijdens de training;

Alle drie hadden verschillende uitkomsten.

 • Uit deze 2019 studie   blijkt dat de top drie blessure gebieden de knieen, schouders en ribbenkast waren.
 • Uit deze 2018 studie  blijkt dat schouder en knie blessures de meest voorkomende blessures waren bij 180 beginner en gevorderde BJJ atleten.
 • Uit deze  2017 studie   blijkt dat de drie meest voorkomende blessures handen, voeten, tenen, arm en elleboog waren. De uitkomst van deze studie is dat de meest voorkomende blessures huid infecties, knie, voet en teen zijn.

2017 studie Prevalentie van blessures tijdens Braziliaanse Jiu-Jitsu-training  door McDonald et al. kun je hieronder bekijken:  Algemene training blessures Bron  (vertaald) De  2019 studie hierboven door Moriarty et al. ontdekte dat 59,2% van de ondervraagde atleten destijds in zes maanden ten minste één blessure hadden opgelopen. Het bleek ook dat degenen die zwaarder waren met meer ervaring minder blessures hadden.

 1. (Eindelijk is zwaar zijn een voordeel) Degene die meer lessen volgde of een instructeur was had een verhoogd risico op blessures;
 2. De grote vraag wat veroorzaakt nou meer blessures: training of competitie? De  2018 studie  hierboven keek naar blessures bij beginnende en gevorderde atleten;

Het bleek dat blessures bij training iets hoger waren dan bij wedstrijden voor beginners. Gevorderde atleten het tegenovergestelde: Niveau Training Competitie Beginner atleten (blessure %). 54. 5% 45. 5% Gevorderde atleten (blessure %) 33. 9% 66. 1% Welke technieken veroorzaken de meeste blessures bij BJJ? Volgens deze  studie door Scoggin et al.

gebaseerd op meer dan 2500 wedstrijden in Hawaï zijn de meeste blessures veroorzaakt door de armklem, gevolgd door takedowns. De armklem veroorzaakte 10 van de 14 keer in het onderzoek elleboogblessures vanwege de krachtige hyperextensie.

Uit de studie bleek dat elleboogblessures door armklemmen over het algemeen werden veroorzaakt wanneer de deelnemer weerstand bood door niet snel genoeg af te tikken. (niet slim) BJJ-blessures in vergelijking met andere vechtsporten: welke vechtsport heeft de meeste? Volgends dit 2014 onderzoek van  statewide BJJ competities in Hawaii   2005 tot 2011 heeft BJJ minder blessures vergeleken met Judo, MMA, Taekwondo en Worstelen.

 1. De studie vergeleek blessures per 1000 atleten in wedstrijden om te zien welke vechtsport het hoogste aantal blessures heeft;
 2. Uit de studie bleek dat BJJ het laagste letsel percentage had per 1000 atleten: Vecht sport Blessure percentage per 1000 atleten Braziliaans jiu jitsu (BJJ);

2 Worstelen 9. 0 – 30. 7 Taekwondo 20. 5 – 139. 5 Judo 25. 3 – 130. 6 Mixed martial arts (MMA) 236 – 286 Bron (vertaald) Is BJJ zwaar voor je knieën? Knieblessures komen vaker voor in Braziliaans Jiu-Jitsu. Zelf heb ik een knieblessure opgelopen in de begin fase van mijn BJJ training.

Ik was een paar weken uit de running maar kon er goed doorheen trainen met bepaalde restricties. Techniek training en drillen is meestal een goede optie als je geblesseerd bent, overleg dit met je leraar! Volgens deze studie over  2014 Hawaiiaanse BJJ competities , waren de meeste blessures in competitie opgelopen aan het medial collateral ligament (MCL) en lateral collateral ligament (LCL) hetzelfde soort verstuiking.

De MCL loopt langs de binnenkant van de knie en de LCL loopt langs de buitenkant van de knie. Tips voor het minimaliseren van blessures in Braziliaans Jiu Jitsu Elke sport heeft blessures, Braziliaan Jiu Jitsu ook. Hier een paar tips om ze te voorkomen:

 • Tik op tijd af. in één van de studies  werd er vermeld dat de  blessure veroorzaakt door de armklem kwam door het NIET op tijd af tikken.
 • Ken de gevaarlijke posities. In mijn BJJ school hebben we een beleid waar heel hooks niet zijn toegestaan bij de witte banders je geeft iemand de tijd om af te tikken. Blesseer je diegene is het JOU verantwoordelijkheid. Leer de mechanica en risico’s van heel hooks. Persoonlijk vind ik de Kimura gevaarlijker dan een heel hook voor witte banders.
 • Wees je bewust van veelvoorkomende blessures en huidinfecties. Het kennen van de meest voorkomende huidinfecties kan nuttig zijn om deze in de toekomst te voorkomen. Dit zou de verspreiding moeten verminderen.
 • Kies de juiste training partners. Dit is een uitspraak die je hoort in BJJ scholen over de hele wereld. Hier ben ik geen fan van. De sfeer in je school wordt bepaald door de leraar. IEDEREEN dient controle te hebben over zijn lichaam en verantwoording voor zijn/haar partner zoals omschreven staat in punt twee.
 • Vermijd overtraining. In deze studie  over BJJ atleten werd aangetoond dat overtraining de grootste oorzaak voor blessures is (66%) bij beginners.

Hoe spreek je jiu jitsu uit?

Een omschrijving en korte historie van het jiu-jitsu Allereerst is een omschrijving en definitie van jiu-jitsu (Japanse uitspraak: djoe djitsoe) op zijn plaats. Over het algemeen wordt jiu-jitsu vertaald als de ‘zachte kunst’ (ju of jiu = zacht, meegaand; jitsu = kunst, vaardigheid).

 1. Hoewel jiu-jitsu op het eerste gezicht niet ‘zacht’ over komt als je een training of demonstratie ziet, schuilt er toch een grote mate van waarheid in deze vertaling;
 2. Een jiu-jitsuka (beoefenaar van jiu-jitsu) zal bij een aanval er de voorkeur aan geven om mee te gaan in de beweging van de aanvaller;

Een karateka, bijvoorbeeld, zal een aanval blokkeren en plaatst dan een tegenstoot. Dit is een vrij harde vorm van verdedigen. Jiu-jitsu is er op gericht om de energie van de aanval te gebruiken. Als je bijvoorbeeld geduwd wordt kun je de voorwaartse energie die op je wordt uitgeoefend gebruiken om een heupworp in te zetten en zo de aanvaller (uke) te vloeren.

 1. In plaats van tegengas te geven ga je mee in de beweging waarna je door een worp, klem of atemi (trap of stoot) de situatie in jouw voordeel beslist;
 2. Een allesomvattende definitie van jiu-jitsu is lastig te formuleren;

Hoewel jiu-jitsu gericht is op zelfverdediging komen er ook aspecten in voor die voor offensieve doeleinden kunnen worden gebruikt. Voor het 2e dan examen moet je bijvoorbeeld overnames laten zien waarbij de aanvaller wint. Soms is de aanval ook de beste verdediging (bijvoorbeeld bij meerdere tegenstanders).

 1. Hoewel we meestal ongewapend werken moeten we ons ook kunnen verdedigen tegen aanvallers met wapens (bijvoorbeeld stok of mes);
 2. Het is vaak ook handig om zelf om te kunnen gaan met deze wapens;
 3. De stok die je van een uitgeschakelde aanvaller hebt afgepakt kun je gebruiken tegen andere aanvallers;

Serge Mol geeft in zijn boek ‘Classical fighting arts of Japan’ een goede omschrijving van het traditionele jiu-jitsu: ‘A method of close combat, either unarmed or employing minor weapons, that can be used in defensive or offensive ways, to subdue one or more unarmed or armed opponents.

‘ Maar het moderne jiu-jitsu omvat voor een belangrijk deel ook sportieve competitie. Puristen kunnen het bezwaar maken dat wedstrijd-jiu-jitsu een inhoudelijke beperking geeft omdat de meest gevaarlijke (en vaak ook effectiefste) technieken niet mogen worden gebruikt.

Hier staat echter tegenover dat sportief succes vaak veel positieve publiciteit genereert die er voor zorgt dat jiu-jitsu een grotere bekendheid krijgt. Jiu-jitsu is één van de oudste vechtkunsten die nu nog worden beoefend. Het jiu-jitsu werd beoefend door de samurai klasse uit de Japanse middeleeuwen.

 1. De samurai waren Japanse ridders die een Japanse edelman (shogun) diende met als hoofddoel de heer te beschermen en in oorlog te vechten op het strijdveld;
 2. Vandaar dat jiu-jitsu ook een martial art oftewel krijgskunst wordt genoemd;

Het belangrijkste wapen van een samurai was zijn zwaard (katana) maar als zij in een gevecht werden ontwapend moesten ze ook verder kunnen vechten. Hiervoor is het jiu-jitsu ontwikkeld. In traditionele vormen van jiu-jitsu komen vaak verdedigingen tegen het zwaard voor.

 1. Toen de moderne oorlogsvoering met vuurwapens in Japan zijn intrede deed werden de samurai overbodig;
 2. Een aantal werkloze samurai begonnen les te geven om zo hun kost te verdienen en zo werd ook jiu-jitsu verder verspreid onder burgers;

Ook werd ju-jitsu gebruikt voor politiedoeleinden. Gedurende de 20e eeuw verspreidde het jiu-jitsu ook naar de Westerse landen. Nu wordt jiu-jitsu voor diverse doeleinden beoefend:

 • als zelfverdedigingsvorm
 • als sport
 • als ‘Do’-vorm – een weg naar fysieke en mentale zelfontwikkeling

Achtergrond 1. Graduering Zoals bij veel bekende Japanse vechtkunsten en -sporten wordt onderscheid in het niveau tussen jiu-jitsuka’s (beoefenaars van jiu-jitsu) gemaakt door middel van de kleur van de obi (band). Tot de zwarte band spreek men over een kyu-graad. Deze graden worden meestal geëxamineerd door de eigen docent.

Vanaf het behalen van de zwarte band spreekt men over dan-graden. Deze examens wordt afgenomen door minimaal drie externe docenten (joseiki – jury). Bij kyu-graden geldt: hoe lager het getal, hoe hoger het niveau.

Bij dan-graden betekent een hoger rangtelwoord een hoger niveau. In onze stijl van jiu-jitsu geldt de volgende indeling van laag naar hoog niveau:

Graad Graad kleur Bijzonderheden
6e kyu wit beginner
5e kyu geel
4e kyu oranje
3e kyu groen half gevorderd
2e kyu blauw
1e kyu bruin
1e dan zwart examen op districtsniveau
2e dan zwart met 2 strepen examen op districtsniveau
3e dan zwart met 3 strepen examen op districtsniveau
4e dan zwart met 4 strepen examen op districtsniveau
5e dan zwart met 5 strepen examen op districtsniveau
6e dan rood-wit geblokte band/zwart met 6 strepen behaald op verdiensten
7e dan rood-wit geblokte band/zwart met 7 strepen behaald op verdiensten
8e dan rood-wit geblokte band/zwart met 8 strepen behaald op verdiensten
9e dan rode band/zwart met 9 strepen behaald op verdiensten
10e dan rode band/zwart met 10 strepen behaald op verdiensten
See also:  Welke Sport Op Latere Leeftijd?

De hoogst gegradueerde persoon in Nederland was Wim Boersma (9e dan). Te samen met de enige Nederlandse 8e dangraadhouder, Mario den Edel, heeft hij het E-Bo-No-Kata ontwikkeld (het kata van ‘den E-del’ en ‘Bo-ersma’). Deze oefenvorm, bestaande uit vier series van vijf technieken, is vereist voor het zwarte bandexamen (en alle daarop volgende examens).

Wedstrijdvormen Onze stijl van jiu-jitsu is onder gebracht bij de Judo Bond Nederland (JBN). Judo is een bekende Olympische sport maar jiu-jitsu is als sport nog relatief onbekend. Vroeger werd jiu-jitsu niet als sport beoefend aangezien de vele levensgevaarlijke technieken het deelnemersveld snel zou doen inkrimpen.

Maar door de drang naar sportieve competitie en met de beperking van de toegestane technieken zijn er een tweetal wedstrijdvormen voor jiu-jitsu ontwikkeld: het Fighting System en de Duo-system. Het Fighting System is een wedstrijd tussen twee jiu-jitsuka’s bestaande uit drie fases.

 • De eerste fase is te vergelijken met een karate-wedstrijd waarbij gebruik wordt gemaakt van trap- en stoottechnieken;
 • Bij de tweede fase wordt overgegaan op staand judo (tachi-waza) waarbij de tegenstander op de grond moet worden geworpen;

De derde fase is een vorm van grondjudo (ne-waza) waarbij de tegenstander door een houdgreep, verwurging of klem moet worden verslagen. De winnaar van zo’n wedstrijd is degene die een full ippon scoort waarbij in elke fase van de wedstrijd een vol punt moet worden gescoord.

Het Duo-system is een demonstratievorm waarbij je met je partner vanuit een serie voorgeschreven aanvallen uit het E-bo-no-kata een vrije verdedigingstechniek uitvoert die wordt beoordeeld met rapportcijfers door een vijfkoppige jury.

Het hoogste en het laagste gegeven cijfer tellen niet mee in de score. Hierbij moeten je partner en jij het opnemen tegen een ander koppel. Het duo dat aan het eind van de wedstrijd de hoogste score heeft is vanzelfsprekend de winnaar.

Wat is het verschil tussen judo en jiu jitsu?

De verschillen tussen deze twee vechtsporten – Velen beschouwen de samoerai als de beste zwaardvechters aller tijden, maar zij moesten ook zeer gedreven zijn zonder wapens te gebruiken. Jiujitsu is gemaakt door krijgers en getest in gevechten op leven en dood.

Wat voor een sport is judo?

Judo is een Japanse verdedigingssport. Deze sport is ongeveer 120 jaar geleden ontwikkeld door de japanner Jigoro Kano. Hij wilde een wedstrijdsport ontwikkelen die ongevaarlijk was en ook veel plezier zou schenken. Vertaald naar het Nederlands betekent judo dan ook “de zachte weg”.

Dit is omdat je bij judo de kracht van de tegenstander gebruikt. Zo kan het zijn dat een judoka die fysiek minder sterk is dan zijn tegenstander toch kan winnen, door slim gebruik te maken van de kracht van zijn sterkere tegenstander.

Judo is een sport van aanval en verdediging waar je zelf in balans moet blijven, terwijl je de ander uit balans haalt om haar/hem naar de grond te krijgen met een worp en daarna te controleren met een houdgreep (of als je wat ouder bent een armklem of verwurging). Judo is voor veel kinderen goed, want:

 • Ze werken aan hun motorische en conditionele ontwikkeling
 • Het overwint angsten
 • Ze leren assertief te zijn en het is heel goed voor hun weerbaarheid. Ze worden er sterker van, zowel fysiek als qua zelfvertrouwen.
 • Ze leren zich beter concentreren en leren doorzetten.
 • Judo is, in tegenstelling tot wat sommigen denken, een medicijn tegen geweld en agressie. Omdat judo steeds beheersing uitdraagt, leert een judoka juist een gevecht buiten de dojo (oefenzaal) te vermijden.
 • Respect is heel belangrijk op de mat. Het is een genot om te zien hoe de opgeleide judotrainers de waarden van het judo overbrengen. Plezier en respect gaan echt hand in hand in onze club.
 • Ze ‘horen’ ergens bij, het groepsgevoel is sterk aanwezig in onze club en ze maken er vriendjes.

Wat is de beste verdedigingssport?

Krav Maga in Wapenbestrijding – Hoewel voortdurende verdediging tegen aanvallen nuttig is, kan het alleen de moeite waard zijn om te doen als je weet waar je moet slaan. Om deze reden zorgt Krav Maga ervoor u te leren hoe u op gebieden met zachte weefsels en drukpunten slaat.

Veel plekken om op te richten zijn plaatsen die veel mensen hebben beschouwd als ‘goedkoop’ en niet sportief. Maar zoals eerder vermeld, is het niet de bedoeling om een ​​etiquette te bestrijden. Het is gewoon simpelweg een aanvaller die erop komt om mogelijk je leven te beëindigen.

Er zijn veel situaties waar mensen worden geconfronteerd met geweren en messen. Zo leren ze je hoe je je voeten moet laten denken en omliggende voorwerpen te gebruiken als wapens om de aanvaller te neutraliseren. Daarnaast heeft Lichtenfeld tijdens zijn tijd in Israël militaire training voor soldaten opgezet om ervoor te zorgen dat zij als Krav Maga-beoefenaars trainen in het gebruik van wapenbestrijding.

Is judo gevaarlijk?

Oorzaak van judo blessures? – Judo is een contactsport waarbij de judoka de benodigde kracht, techniek en uithoudingsvermogen in huis moet hebben. De sport ziet er spectaculair en gevaarlijk uit door de worpen, houdgrepen, verwurgingen en armklemtechnieken.

Hoe heet de mat bij judo?

Tatami in gevechtssporten De term ‘tatami’ wordt ook gebruikt als referentie aan de mat die aangewend wordt bij de beoefening van Japanse zelfverdedigingskunsten zoals het jiujitsu, aikido en judo. In het laatste geval wordt de mat ook vaak ‘ judomat ‘ genoemd.

Wie is de beste judoka van de wereld?

Teddy Riner – De Franse judoka Teddy Riner is een van de wereldkampioenen en de beste judoka uit de geschiedenis. Teddy is ook de eerste mannelijke judoka die tien gouden medailles wint op de Wereldkampioenschappen. Evenzo is hij ook vijfvoudig gouden medaillewinnaar van de Europese kampioenschappen met twee gouden medailles op de Olympische Spelen.

Teddy begon zijn judocarrière als lid van de Levallois Sporting Club in Levallois-Perret, Frankrijk. In 2006 won hij de eerste titel van zijn leven, zoals wereld- en Europese juniorentitels. Bekijk hier de beste momenten van Teddy Riner >> Daarom was hij daarna niet meer te stoppen.

Hij ontving talloze onderscheidingen en medailles terwijl hij zijn eerste senior titel in het Europees Judokampioenschap in Belgrado 2007 behaalde. Bovendien werd Riner ‘s werelds jongste wereldkampioen na het winnen van de Wereldkampioenschap judo 2007 gehouden in Rio de Janeiro.

Welke vechtsport komt uit Japan?

Welke Chinese vechtsport lijkt op karate?

Tai chi – Tai Chi is een chinese vechtsport die al ten minste sinds de dertiende eeuw in verschillende vormen voorkomt. In de zeventiende eeuw werd veel van de kennis geformaliseerd door de familie Chen. Tai Chi en aikido gebruiken soortgelijke technieken, die op een iets andere manier worden uitgevoerd.

 1. De grondgedachte achter beide vechtsporten is het concept van yin en yang;
 2. Dit concept houdt in dat je de wisselwerking tussen twee tegengestelden gebruikt;
 3. Als een harde kracht op je af komt;
 4. verdedig je door zacht te worden en mee te geven;

Dit zorgt ervoor dat de aanvaller zijn lichaam overstrekt, zodat je hem onder controle kunt houden. Tai Chi wordt gekenmerkt door langzame gracieuze bewegingen die op een meditatieve manier worden uitgevoerd.

Hoe heet vechten met stokken?

Er zijn enkele honderden martial art systemen, hier zijn enkele. Wij erkennen dat het niet een volledig overzicht is en blij om toe te voegen, deze bij te werken of te corrigeren. Als u wilt bijdragen, mail ons:  info@vechtsport-online. nl Aikido – Aikido is een Japanse krijgskunst ontwikkeld door Morihei Ueshiba (vaak aangeduid met zijn titel ‘O Sensei’ of ‘Grote Leraar’). Louter fysiek niveau is een techniek waarbij zo’n werpt en gezamenlijke sloten die zijn afgeleid van Jujitsu en enkele worpen en andere technieken uit Kenjutsu. Aikido richt zich niet op ponsen of schoppen tegenstanders, maar op het gebruik van hun eigen energie om de controle over te krijgen of om ze weg te gooien van je.

Het is niet een statisch kunst, maar legt grote nadruk op beweging en de dynamiek van de beweging. Aan de technische kant, is aikido wortelt in meerdere stijlen van jiu-jitsu (waaruit moderne judo is ook afgeleid), met name daitoryu- (Aiki) jiujitsu, evenals zwaard en speer gevechtskunsten.

Te simpel iets, kunnen we zeggen dat aikido neemt de gezamenlijke sloten en gooit uit jiujitsu en combineert deze met de bewegingen van het lichaam van het zwaard en speer vechten. Toch moeten we ook beseffen dat veel aikido technieken zijn het resultaat van de eigen innovatie Master Ueshiba.

 • Bando Thaing – Bando wordt gecrediteerd als een stijl van gewapend en ongewapend gevecht afkomstig uit Birma;
 • Het is een assimilatie van Karate-achtige opvallend en traptechnieken, Judo-achtige werptechnieken, zwaardvechten en vechten met messen, speren en stokken;

Er zijn tal van interpretaties van het begrip Bando, en de verschillende taalkundige en etnische groepen vast te houden aan diverse vertalingen. Er zijn vele stijlen van Bando, maar de meeste algemeen geldende instructie patronen. De techniek benadrukt aanvankelijke terugtrekken, gevolgd door een aanslag buiten het bereik van de tegenstander.

Alle lichaamsdelen worden in deze aanvallen, en zodra de eerste techniek wordt afgegeven, worstelen en vergrendeling technieken. Technieken worden eerst geleerd door formele oefeningen in sommige systemen en pas later door middel van sparring.

Capoeira – Capoeira (uitgesproken Capo-wa-ra), een leuke en spannende sport, is een Braziliaanse kunstvorm en zelfverdediging; met sterke aerobic en dans elementen. Het is een mengsel van lichaam en ziel, vechten en dansen, muziek instrumenten en stem die het gebruik van mentale fysieke en emotionele behendigheid.

De nadruk ligt niet op hoe goed je zingen of te voeren, maar op hoeveel energie u zich verbinden tot het proberen. Het is een harmonie van krachten die geeft je kracht, flexibiliteit, uithoudingsvermogen en zelfontdekking.

De deelnemers vormen een cirkel en 2 personen in een tijd vertonen hun vaardigheden in het ontwijken en het slaan van de tegenstander. De klappen zijn niet geland. Wat resulteert is een zware lichamelijke en plezier mock gevecht met een aantal zeer indrukwekkende moves.

(De muziek is aanstekelijk ook!) Dit is steeds populairder als een leuk alternatief voor aerobics. Chanbara – Meer dan dertig jaar geleden Japanse martial kunstenaars en swordmasters kwamen samen en creëerde een betere opleiding stijl.

De oprichter, Tanabe Tetsundo en zijn groep van enkele van de sterkste zwaardvechters in Japan noemde deze nieuwe denkrichting goshindo, later bijgenaamd Chanbara. Deze martial kunstenaars en meesters waren zeer traditioneel. Zij wisten ook dat de tijden veranderden en besloot om de hedendaagse publiek te informeren in de weg van de moderne Japanse Samurai.

Nieuwe materialen gemaakt van flexibele kunststof en de constante raffinage van zwaarden voor de strijd in de 21e eeuw bleek een geniaal zijn. Choi Kwang Do – Choi Kwang Do is ontwikkeld door Grandmaster Kwang Jo Choi tussen 1978 en 1987 en heeft zich bewezen als de meest effectieve martial arts-systeem in de wereld te zijn.

Choi Kwang Do’s natuurlijk, makkelijk te leren, opeenvolgende bewegingen maximaliseren krachtproducerende mogelijkheden van je lichaam, maar nog belangrijker, ze verhogen mogelijkheden om uw gezondheid te verbeteren. Het is een uniek programma op basis van moderne wetenschappelijke principes van menselijke anatomie, fysiologie (de tak van biologische wetenschappen te maken met het functioneren van organismen), psychologie (de wetenschap van het mentale leven), kinesiologie (de tak van de fysiologie dat de mechanica en anatomie bestudeert in relatie om menselijke beweging), neurofysiologie (de tak van de neurowetenschappen, dat de fysiologie van het zenuwstelsel) en biomechanica (bewegingswetenschappen) bestudeert.

Choi Kwang Do is niet ontworpen voor de concurrentie en niet de intensiteit van de sport training te volgen. Het systeem is bedoeld voor alle personen die willen real-life, praktische zelfverdediging vaardigheden te leren en een grotere mate van gezondheid en welzijn te bereiken, mensen niet alleen geïnteresseerd in het winnen van trofeeën.

Omdat het een non-contact, niet vechten, niet-competitieve kunst die mentale, fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling benadrukt, Choi Kwang Do bevordert niet-gewelddadige resoluties tot conflicten, praktische oplossingen voor cardiovasculaire verbetering, en plezierige wijze van oefening.

Bovendien, met de concurrentie verwijderd, studenten kunnen blijven ontwikkelen – niet tegen elkaar, maar met elkaar. Met een progressief systeem van witte gordel tot het hoogste niveau van de 9e graad zwarte band, Choi Kwang Do biedt u altijd iets nieuws en uitdagend om te leren, ervaring en te genieten.

Daito Ryu Aiki Bujutsu – De kunst van Daito ryu is een van de oudste tradities van de Japanse ko ryu Bujutsu. De oorsprong ervan ligt in de convergentie van verschillende martial disciplines die in de Aizu clan, waar de formele bujutsu instructie was een prioriteit bij elkaar kwamen.

De oprichting van de Nishinkan [verwant aan een krijgskunst universiteit], met al zijn aparte dojo’s en een diversiteit van kunst wordt onderwezen, is slechts een deel van de omstandigheden die de ontwikkeling van Daito ryu probleemgebied in de Aizu domein.

Een bepalende factor is, tot op zekere hoogte, toevallig, want het was in Aizu, waar bepaalde families en individuen bij elkaar kwamen, waardoor met hen hun eigen arts, ervaringen en expertise in jujutsu, zwaardvechten, speer-, paard: rijden, boogschieten, strategie en andere oorlog-gerelateerde kunst.

Andere niet-martial arts werden ook gewaardeerd, zoals kalligrafie, poëzie, helende arts, ethiek, etiquette, en andere gebieden van het leren meer gerelateerd aan de vrede. Over het algemeen, etiquette was de cohesieve verband tussen al deze disciplines, want de geest en het gedrag van de krijger werd gelijkgesteld aan, en soms gebruikt om te meten, zijn ware waarde en vechtkunsten.

De meer traditionele lijnen van de Daito ryu vandaag de dag nog steeds prioriteit te geven aan de geestelijke vorming van de student, en beoordeelt zijn of haar vooruitgang door middel van karakter, toewijding, nederigheid, de bereidheid om bij te dragen aan het welzijn van de dojo, de voortgang van de medestudenten en andere eigenschappen die een trouwe en onbaatzuchtige geest te laten zien.

 1. Deze maken een student moeite waard om te worden geïnformeerd over de innerlijke geheimen van de techniek;
 2. Vandaar dat de leer gericht om te trainen en te testen geest en karakter eerst, en technieken worden dienovereenkomstig aangeleerd;

Gatka – Gatka is de krijgskunst van de Sikhs, en is verbonden met de religie sikhisme. Het is een-wapens op basis van krijgskunst, die werd verleend aan de Sikhs in de tijd van Guru Hargobind Ji (de zesde Guru van de Sikhs) door de Rajputs (hindoe-strijders in het noorden van India) in de 16e eeuw, in dankbaarheid voor hun vrijlating uit gevangenschap door de jonge Sikh leger van die tijd.

 1. De Sikhs op dat moment tegen het Mogol-rijk, die heftig zowel Sikhs en hindoes onderdrukten in naam van de islam;
 2. Haidong Gumdo – Haidong Gumdo is een Koreaanse zwaard kunst die put uit slagveld tactiek en technieken om een ​​curriculum voor de mentale, fysieke en spirituele ontwikkeling te bouwen;

Studenten leren vormen, stap boren, zittende en bewegende meditatie, sparren evenals bamboe en stro snijden. In tegenstelling tot de Kendo en de Koreaanse equivalent, Kumdo, de focus in Haidong Gumdo niet duel, maar aan de tactiek van outdoor, veldslagen.

Krachtig, complex en mooi, Haidong Gumdo is een prachtige stijl die in uw hele leven kan worden voortgezet. Haidong Gumdo betekent veel dingen voor veel mensen. Op het eerste gezicht is het een martial systeem dat bewaart en bevordert de Koreaanse aanpak van zwaard technieken.

De dynamische bewegingen en zichtbare kracht van de vormen vast te leggen in het oog en de verbeelding. Sierlijke, vloeiende beweging benutten dodelijke macht is een manier om Haidong Gumdo beschrijven. Hapkido – Hapkido is een discipline van coördinatie, een manier om de versterking van het lichaam en geest, van het fuseren van de individuen lichamelijke en geestelijke vermogens, zodat hij of zij naar voren komt als een volledig geïntegreerde menselijk wezen.

 1. Het woord in feite betekent; Method of Way (DO) voor de coördinatie Harmony (HAP) van mentale energie of de geest (KI);
 2. Men moet altijd proberen om geweld te vermijden, maar als iemand grijpt je, probeert om te slaan, of fysiek aanvalt u op enigerlei wijze, is het geëscaleerd voorbij woorden, en je bent vertrokken met de enige optie die te verdedigen;

Hwa Rang Do – Hwa Rang Do, leert dat met het oog op een maximale menselijk potentieel te bereiken, moet men een staat van evenwicht te bereiken en harmonie met de natuurlijke wetten van het universum te behouden. De theorie van Um-Yang stelt dat er in de natuur naast elkaar bestaan ​​van polaire tegenstellingen.

Voor iedereen, er een gelijke tegenovergestelde. Hwa Rang Do, is een combinatie van UM en YANG , waardoor het een van de meest gevarieerde en uitgebreide martial arts te vinden in de wereld. Het onderzoek integreert het spirituele, mentale en fysieke disciplines waardoor haar beoefenaars om hun volledige potentieel op alle gebieden van het leven te realiseren.

De technieken zijn afgeleid in overeenstemming met de principes van Um-Yang. Drie elementen van Um, de essentie van Hwa Rang Do® zachte technieken: Yu – zachte, vloeiende kracht van stromend water. De kracht van Yu is bedrieglijk; relenting onder dwang; het trekt de aanval in zijn eigen stroom van macht en re-regisseert het.

Won – beweging in circulaire richting. Zijn kracht kan worden gezien in de rots aan het einde van een strop, of de kracht ontwikkeld op basis van een draaiende beweging. Hwa – als derde element Um, vertegenwoordigt eenheid en combinatie.

Drie elementen van Yang, de essentie van Hwa Rang Do, hard technieken; Kang – is zo hard als staal of steen. Zijn kracht wordt geïllustreerd in de vorm van een gesloten vuist in een stuwkracht punch of een rechte front kick. Kak – middelen hoeken. De vorm wordt in de juiste hoek van de verbinding bij toepassing breken en gooien technieken of rechte hoekige blokken.

 1. Kan – middelen handhaven van de juiste afstand;
 2. Het tegenovergestelde aspect Hwa of combinatie en de vorm in het begrijpen van de afstand tussen twee tegenstander;
 3. Hwa Rang Do, leert zowel de vechtkunst (moo-sul) en helende kunst (in-sul);

Als men in staat is om te verwonden of erger, dan moet hij / zij weten hoe zo goed genezen, eens te meer het behoud van de harmonie door middel van evenwicht van tegenstellingen. Iaido – Een van de Japanse traditionele Budo bezig met het tekenen van de mes en snijden in dezelfde beweging.

 1. (Budo betekent martial arts of militaire kunsten in Japan);
 2. Een typische vorm bestaat uit de loting en gesneden, een afwerking knippen, het schoonmaken van het mes en terug te zenden naar de schede, dit alles zonder weg te kijken van de denkbeeldige tegenstander;

De meeste praktijk solo, eventueel met shin-ken (een echt mes). In tegenstelling Kendo, Iaido wordt uitgevoerd zonder afdekkingen dan ook. Studenten moeten ernaar streven om de macht, precisie en perfectie te bereiken in hun vorm. Onderweg leren ze evenwicht, gratie, en de controle van zowel het lichaam en de geest.

 • Iaido behandeld meer met de dagelijkse situatie in plaats van die op het slagveld;
 • De term “Iai” is overgenomen uit de Japanse zin: “Tsune ni ite, kyu ni Awasu”;
 • De betekenis hiervan is, wat we kunnen doen of waar we ook zijn, moeten we altijd worden bereid uit elke uiteindelijk;

De technieken zelf bemoeit zich met veel situaties zoals een plotselinge aanval door verschillende tegenstanders, een verrassingsaanval, terwijl buigen voor iemand, een vijand op de loer achter een schuifdeur of een aanslag in een verduisterde kamer. De permutaties (vermoedens) waren legio.

Jeet Kune Do – Jeet Kune Do is het hele lichaam van technische (fysiek, wetenschappelijk) en filosofische (mentale, sociale en spirituele) kennis die werd bestudeerd en onderwezen door Bruce Lee tijdens zijn leven.

Het is enkel en alleen bezig met persoonlijke ontwikkeling en het proces van zelfontdekking Bruce Lee’s door de Martial Art, zoals ondersteund door schriftelijke neerslag (persoonlijke papieren en de bibliotheek) en mondelinge herinneringen (door studenten die tijd doorgebracht met en / of bestudeerd onder hem ).

 1. Jeet Kune Do moet worden beschouwd als de “Root”, dat werd opgericht door Bruce Lee, en niet het uiteindelijke doel van een beoefenaar, zoals studenten wordt verwacht te wijzigen, toevoegen en verwijderen van alle aspecten van Jeet Kune Do, totdat ze iets dat te ontwikkelen op unieke wijze hun eigen (U het individu te worden, door middel van dit proces van zelf-ontdekking, je eigen beste leraar);

Ju Jitsu – Ju Jitsu is gevormd uit twee ideogrammen ju de verschillende betekenissen waarvan soepelheid, flexibiliteit, soepelheid, zachtheid en Jitsu betekenen techniek of art. Dus Ju Jitsu betekent dat de kunst van soepelheid of flexibiliteit. Aangezien de meeste Ju Jitsuka (een student van Ju Jitsu) weet dat er niets “zacht” over de krijgskunst.

Wat Ju is het overbrengen is dat Ju Jitsu maakt geen gebruik van kracht tegen kracht, gebruikt het de tegenstanders kracht en de kracht van de aanval als wapen tegen hem, waardoor een sterkere of grotere aanvaller te worden onderworpen.

Ju Jitsu is een van de meest complete martial arts die er is. Het bevat ongewapende aanvallen, gezamenlijke sloten, smoorspoelen en gooit. Judo – Judo is gebaseerd op de oude Japanse krijgskunst genoemd Jujutsu. Professor Kano opende de Kodokan Dojo in Tokyo, Japan in het jaar 1882 en begon aan studenten in Nippon-Den-Kodokan-Judo te trainen.

 • Judo, wat betekent dat de “zachte manier,” niet alleen betrekking op attack en verdedigingstechnieken maar de fysieke conditie en de totale gezondheid die kunnen worden verkregen uit de praktijk;
 • De betekenis van het woord Ju (zachtheid) geeft niet verzetten tegen de kracht van de tegenstander, maar aan te passen aan, en gebruik te maken van door draaien om je eigen voordeel;

De betekenis van het woord Do (weg) geeft niet alleen methoden of technieken, maar betekent ook vasthouden aan strikte morele principes die essentieel zijn in het streven naar “self-perfectie als mens” zijn. Kajukenbo – Kajukenbo werd opgericht in 1947 op Palamas Settlement op Oahu, Hawaii.

 1. Het ontwikkelde zich uit een groep die zichzelf de “Black Belt Society”, die bestond uit zwarte gordels uit verschillende vechtsporten achtergronden die elkaar ontmoetten om te trainen en te leren met elkaar;

Dit was het begin van een evolutionaire, adaptieve stijl ontworpen om de meest bruikbare aspecten van de kunsten te combineren. Kajukenbo is een unieke krijgskunst stijl van het combineren van de technieken van het KA-Karate, JU-Judo en Jujitsu, KEN-Kenpo, en BO-Boxing.

Het werd opgericht in Hawaï in 1947 door Adriano Emperado, en is een van de meest populaire vormen van zelfverdediging beoefend in de wereld van vandaag, vanwege de effectiviteit en logische benadering.

Het belangrijkste filosofie is dat elke martial arts stijl heeft iets te bieden, en als men dat idee aanvaardt en traint dienovereenkomstig, zullen ze een meer goed afgerond en daarom effectiever martial kunstenaar te worden. Kalarippayattu – Een krijgskunst met oorsprong in Kerala en beoefend in dat Zuid-Indiase staat en de aangrenzende delen van de naburige Tamil Nadu.

Het bevat stoten, trappen, vastgrijpen, choreografie krijgskunst sequenties en wapens, alsmede healing technieken. Kalaripayattu is de oude krijgskunst van de staat. Het wordt beschouwd als de voorloper van Karate en Kung-fu.

De Kalari wordt behandeld als de tempel van het leren. Eeuwenoude tradities en gewoonten worden nog steeds beoefend in de Kalari. Het Gurukkal systeem bestaat uit strenge fysieke training naast training in zelfdiscipline. De wapens die werden gebruikt waren het zwaard, dolk, schild, korte stokken, speren enz.

 1. De coördinatie van het lichaam en geest wordt gegeven maximale belang in deze techniek;
 2. Kali Silat – Kali, wat betekent dat het lichaam in beweging, is de krijgskunst van de Filippijnen;
 3. Onze Kali programma bestaat uit energie-oefeningen en sensitivity training met behulp van de hand oog coördinatie technieken met of zonder het gebruik van wapens;

Silat is de kunst vorm van Maleisië, Indonesië en de Filippijnen. Het is de kunst van het nemen van een aanvaller eenvoudig en direct gebruik te maken van sloten, chokes en houdt. Karate – Karate is een generieke term voor de verschillende kick / punch kunst die zijn oorsprong in Okinawa en Japan.

 • Karate is een Japans woord dat in het Engels vertaalt als, “lege hand;
 • ” Het is een krijgskunst van ongewapende zelfverdediging waarin gerichte slagen van de handen of voeten worden geleverd met speciale geschreeuw uit een evenwichtig standpunt;

Karate is verwant aan judo, maar benadrukt opvallende technieken, door middel van trappen en stoten, in plaats van het worstelen of het gooien van een tegenstander. Karate als een middel van zelfverdediging heeft de oudste geschiedenis, die teruggaat honderden jaren.

Het is pas de laatste jaren dat de technieken die zijn overgeleverd waren wetenschappelijk bestudeerd en de principes ontwikkeld voor het maken van de meest effectieve gebruik van de verschillende bewegingen van het lichaam.

Training op basis van deze principes en de kennis van de werking van de spieren en de gewrichten en de vitale relatie tussen beweging en evenwicht in staat stellen de moderne student van de Karate te worden voorbereid, zowel fysiek als psychisch, om zichzelf met succes te verdedigen tegen elke would-be aanvaller.

Als fysische techniek Karate vrijwel geheel gelijk. Aangezien het is zeer dynamisch en maakt evenwichtig gebruik van een groot aantal van het lichaam van de spieren, het biedt een uitstekende all-around lichaamsbeweging en ontwikkelt de coördinatie en behendigheid.

De belangrijkste traditionele stijlen van karate zijn Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu en Wado Ryu. Elk van deze stijlen wordt gegeven door verschillende internationale organisaties. Naast deze 4 belangrijkste stijlen is er een breed scala aan andere stijlen, systeem en de familie vormen van karate.

Ieder van hen traceren hun oorsprong terug naar het eiland Okinawa, voorheen ook wel bekend als de Ryukyu-eilanden, en de krijgskunst ontwikkeld daar. Shotokan karate is een kunst, een sport, en de basis voor een methode van zelfverdediging.

Verschillende mensen ervoor kiezen om de verschillende aspecten van karate benadrukken in hun persoonlijke training en studie. Als een groep iedereen is blootgesteld aan, en verwachting zal deelnemen aan, training gericht op alle drie de aspecten (kunst, sport en zelfverdediging) in een poging om een ​​goed afgeronde achtergrond hebben.

 1. Stilistisch, Shotokan staat bekend voor het hebben van een sterke, lage houdingen, dynamische heup bewegingen, en uiterst nauwkeurige technieken;
 2. Kendo – Kendo is een Japanse stijl van schermen afgeleid tijdens de Meiji-periode in Japan (1868-1912), uit de twee-handed sword fighting technieken van de samurai;

Vandaag kendo, wat “weg van het zwaard” wordt geoefend met shinai (bamboe zwaarden) en gevechtsvliegtuigen beschermende uitrusting voor de doelgebieden: het hoofd, polsen en buik. De bogu (beschermende kleding) uit een mannen (masker), een doe (borstplaat), kote (schermen handschoenen) en het tarragewicht, een soort schort om de buik en heupen te beschermen.

Onder de beschermende kleding, kendoka (studenten kendo) dragen van een hakama of brede gespleten mantel, tot de enkels. Het wapen gebruikt in Kendo is de shinai, of bamboe zwaard. Shinai is ongeveer vier voet lang en bestaat uit vier nauwkeurig gevormde bamboelatten samengebonden holle cilinder te vormen.

Een draad loopt langs de lengte van de shinai. Om een ​​geldig snede te maken moet een speler staking zijn tegenstander met de zijde tegenover het snoer. Bovendien moet de punt worden getroffen door het bovenste derde van de shinai. Kickboxing – Kickboxing begon in de VS in de jaren 1970 toen de Amerikaanse karate beoefenaars gefrustreerd met strenge controles op de martial arts wedstrijden die niet volledig contact trappen en stoten toeliet werd.

 1. Veel vragen zijn gerezen toen de sport begon over het hoge risico op letsel;
 2. Als gevolg daarvan werden veiligheidsvoorschriften verbeterd en beschermende kleding werd toegevoegd;
 3. Aangezien dit een relatief nieuwe sport zijn er geen lange termijn tradities;
See also:  Rust Voetbal Hoe Lang?

De sport heeft ondergaan veranderingen en verfijnd tijdens de laatste twee decennia. Concurrenten gebruiken sparring, schoppen, stempels, schop blokken, schaduwboksen, en hout breken die wordt geleerd en toegepast onder professionele instructie. Kobudo – Kobudo is een volledig aparte kunst, hoewel veel Amerikaanse systemen combineren het als onderdeel van hun Karate (of “lege hand”) systeem.

 • Het is de studie van Ryu Kon Kai Kobudo – traditionele Okinawa wapens;
 • Deze wapens zijn de Bo – zes voet personeel, Sai – korte-zwaard, Tonfa –side behandeld stokje, Nunchaku – 2-delig personeel, Kama – sikkel, Eku – roeispaan;

Tekko – boksbeugels, en anderen. Krav Maga – Een praktische en tactische systeem dat leert hoe te voorkomen, behandelen en het overwinnen van alle vormen van geweld en aanvallen. KM bereidt de cursisten in de onderwerpen van zelfverdediging, zelfbescherming, vechten en combat skills, evenals vaardigheden om anderen te verdedigen, allemaal in een unieke en uitgebreide leringen en manier.

Krav-Maga werd ontwikkeld in Israël, onder realistische eisen en voorwaarden. Opgericht en gevormd door Imi Lichtenfeld (Sde-Or) en blijft om verder te gaan en worden gewijzigd door Eyal Yanilov, bijgestaan ​​door de top instructeurs van IKMF.

Krav Maga is een horizontaal systeem met een unieke en logische aanpak. Het is gemakkelijk om gebruik te leren en te behouden, natuurlijk en intuïtief uitgevoerd en praktisch onder stressvolle omstandigheden. Een essentieel onderdeel van KM is zijn leerproces, methodologie en manier van training.

Krav-Maga bevat speciale benaderingen, tactiek, technieken, onderwerpen, oefeningen en trainingsmethoden voor de verschillende sectoren: Burgers van alle leeftijden, mannen en vrouwen, jong en oud; Politiefunctionarissen; Militairen en eenheden; Correctie service-officieren en bewakers; Security officers; Evenals: Close beveiligers; Undercoveragenten; Anti-terroristen groepen; Air-marshals; Speciale en commando-eenheden.

Kuk Sool Won – De wortels van Kuk Sool dateren uit het begin van Korea met “Sado Mu Sool”, die familie of tribale krijgskunst betekent. De volgende krijgskunst te ontwikkelen was “Bulkyo Mu Sool” of “Boeddhistische krijgskunst”. Kort daarna kwam “Koong Joong Mu Sool” wat zich vertaalt naar ‘Royal Court Martial Art’.

 1. Dit zijn de drie segmenten van de oude Koreaanse martial arts waaruit de technieken van Kuk Sool geëvolueerd;
 2. Hoewel de oorsprong terug naar oudheid kan worden getraceerd, werd het huidige Kuk Sool systeem formeel pas onlangs bedacht;

Grootmeester In Hyuk Suh al meer dan vijftig jaar in enkele gelijkgezinde praktijk en onderzoek om te leren, samen te stellen, meester en organiseren van de meer dan 3. 600 technieken die bestaan ​​Kuk Sool. Hij richtte het Kuk Sool Won in 1961 en nam het mee naar de Verenigde Staten in 1974.

Voor zelfverdediging, Kuk Sool is onovertroffen. Het combineert schoppen, ponsen, het gooien, vallen, verstikking, gezamenlijk sluiten en een groot aantal wapens technieken in een mooie en dynamische ‘hard-zacht’ stijl, met nadruk op snelheid en soepelheid.

In combinatie met fysieke training, meditatie, ademhaling, acupressuur en acupunctuur technieken worden gebruikt om te verbeteren en de gezondheid te behouden, het ontwikkelen van innerlijke kracht en vertragen het verouderingsproces. Filosofisch, Kuk Sool benadrukt nederigheid, zelfdiscipline, loyaliteit en respect voor anderen.

Kumdo – Kumdo, betekent “weg van het zwaard”, is zeer vergelijkbaar met Kendo. Practitioners, met behulp van de Jukdo (bamboe zwaard) voor het opvallende, het dragen van een helm en harde body protector, zodat zij in staat zijn om volledig contact stakingen aan het hoofd en lichaam te oefenen.

Kumdo is een veeleisende kunst, met de nadruk op precisie en de houding meer dan snelheid en kracht. Kumdo omvat ook de praktijk met de houten zwaard en, uiteindelijk, de scherp zwaard (Kumbub). Kung Fu – Een zeer gedisciplineerd, krachtige krijgskunst waarbij kracht is gebouwd in lage standen en krachtige blokken.

Sommige Kung Fu blokken zijn zo krachtig dat het de arm van iemand die wordt ponsen kan breken. Kunf Fu heeft vele systemen zoals Hung-Gar, wushu, Wing Chun, en anderen. Kung Fu is voor de patiënt, en mentaal en fysiek sterk persoon.

Het was de basis voor vele latere vormen van martial arts. In de loop der jaren, kung fu ontwikkeld in verschillende stijlen, zoals Wing Chun, Drunken boksen en stijlen op basis van dierlijke bewegingen als de kraan of de slang. De reden voor deze diversiteit is eenvoudig.

Mensen zelden reisde ver van hun huizen en kung fu geëvolueerd op verschillende locaties. In het noorden van China, martial arts benadrukte schoppen en been werk. In het zuiden, diverse vormen van boksen kwamen het meest voor.

Top kung fu sterren hebben vandaag verschillende stijlen beheerst ook. Jet Li is vooral bekend als een beoefenaar van wu shu waarin veel verschillende stijlen gebruikt te benadrukken vloeiende beweging. Jackie Chan leerde kungfu tijdens de training in een Chinese opera school in Hong Kong en stimuleert een beheersing van de “vijf dier stijlen” van kung fu, die wordt gemarkeerd in de film Shaolin Wooden Men.

Vandaag de dag veel kung fu stijlen bestaan ​​en nog steeds doorgegeven als familietradities en door de klassen. De oorspronkelijke stijl van Kung Fu is Shaolin Kempo of de “5 Animal Styles” (ja, heeft het een naam).

Het is meer dan 5000 jaar ontwikkeld en wordt momenteel beoefend door de Shaolin monniken in de Shaolin tempel van China’s Fukian Province. De dojo, United Studios van Self Defense, USSD, leert deze stijl van Kung Fu gemengd met “street werkelijkheid” (om het een meer praktische modern zelfverdediging systeem) in de landen van de Verenigde Staten, Canada en Ierland.

 • De oprichter en Grandmaster van USSD is 10 graden Don (zwarte band) Professor Charles Mattara;
 • Hij studeerde bij de Shaolin Monks en kregen de rang van Shihan (de hoogste ranking een martial artist kan ontvangen in een mensenleven) van professor Nick Cerio, een lid van de Wereldraad van Sokes (Soke is het hoogst boven ranking eer een martial artist kan ooit ontvangen);

Het woord Soke is een Japans spel op woorden die “Is dat zo?” voor mensen die beweren Soke zijn. De rang wordt alleen gegeven aan mensen die een internationaal reknown stijl hebt gemaakt. Slechts 22 gecertificeerde Soke bestaan. Kyudo – “The Way of the Bow” Toen de boeg is overbodig geworden als wapen het spirituele aspect van het boogschieten werd ontwikkeld als een discipline voor vrede en zelfontplooiing.

Dit werd bereikt door het verenigen van de kracht van de krijger traditie met de waardigheid van de ceremoniële. Als een pad voor persoonlijke groei en ontwikkeling, het concept van Reisetsu – respect voor de ander, werd de morele discipline waarin deze twee aspecten verenigd en vormde de basis voor de praktijk van Kyudo.

In vergadering verlangen, negatieve gedachten en fysieke problemen van de praktijk van Kyudo biedt het individu de mogelijkheid om hun beperkingen te voldoen en om de uitdaging van deze confrontatie te genieten. Men realiseert zich al snel dat de problemen zijn niet te vinden in de boeg, of de onroerende doel, maar in zichzelf.

Als dit wordt geaccepteerd en de praktijk wordt uitgevoerd oprecht dan de energie van de schietpartij begint om iemands leven te verrijken. Techniek kan niet worden beschouwd zonder een goed begrip van spirituele energie.

Noch aspect kan functioneren zonder de ander. De overname van techniek groeit met de toename van body-mind awareness tot een harmonieus samengaan van de boeg, lichaam en geest te werken. Mowie Di Do – Mowie di doen is een Amerikaanse gemaakt mixed martial kunstvorm die Jeet Kune Do kickboksen combineert, boksen, Savate, Wing Chun technieken, Judo, Freestyle worstelen, Grappling, Kenpo applicaties (Ed Parker’s), Muay Thai, Arnis (Weapons sinawali als een voorbeeld.

 1. ) en Jujutsu technieken;
 2. Begonnen als basis zelfverdediging stijl die judo en boksen technieken combineert;
 3. Het toevoegen van savate footboxing stijlen ook;
 4. Wat de maker wilde was een effectief, maar makkelijk martial kunstvorm die groeit en groeit met elke praktijk;

Waardoor de arts meer vertrouwen bij elke beweging. In betere woorden; “Welke techniek je traint, het is de techniek die zou de belangrijkste gebruikt in gevecht zijn. Anderen zijn van secundair belang. Verslaan gewoon de vijand zonder mededogen en respect.

” Het benadrukt meer boksen, muay thai en savate methoden in een spits formaat. Nee kata’s, omdat de ontwerper vindt dat belemmert het vermogen van de student om zich te concentreren op de taak bij de hand.

Dan is er Militant Mowie waarin elke en bijna elk aspect van militaire tactiek combineert. Van alles om te overleven en te doden indien nodig. De maker theorie kan de techniek steeds meer kunstvormen toegevoegd met gemak en kan op gelijke voet met enkele van de mooiste Special Ops vechten vormen.

MM is zeer gevaarlijk, die meer onderzoek naar het nodig heeft. Muay Thai – (ook wel aangeduid als Thai boksen) en Savate (ook wel aangeduid als Boxe Francais). Muay Thai is de oudste bekende vorm van kickboksen en is de belangrijkste bouwsteen van alle andere vormen van kickboksen.

Muay Thai is de nationale sport van Thailand en is een van de meest populaire sporten in de wereld van vandaag. De geschiedenis van Kickboxing in Thailand echter vertroebeld is op zijn best. Wanneer het Birmese leger geplunderd en verwoest Ayuddhaya op de grond de archieven van de Thaise geschiedenis verloren zijn gegaan, en samen met hen een groot deel van de vroege geschiedenis van Muay Thai.

 • De eerste grote belangstelling voor Muay Thai als een sport wordt gedocumenteerd rond het jaar 1584 te zijn gekomen onder het bewind van Koning Naresuan;
 • De koning zelf was goed getraind in de kunst van het Muay Thai en dus waren zijn soldaten;

Begon al snel de kunst uitbreiden tot het publiek en nieuwe vechttechnieken om te evolueren. Wedstrijden werden gehouden in elke stad of dorp op een dagelijkse basis. De sport van Muay Thai zijn weg naar Europa ergens rond de 17de eeuw waar het werd omarmd met open armen ontvangen.

De sport werd aangepast, vooral om het gebruik van de knieën en ellebogen te verbieden, en kreeg de naam Savate. Naginata – Naginata is een Japanse krijgskunst vorm voor mannen, vrouwen en kinderen. De Naginata ontstond meer dan 1000 jaar geleden.

De Naginata is een wapen met een rijke historie, benut en verfijnde van de Nara periode (710-784 n. Chr. ) Tot vandaag. in eerste instantie in dienst van de Bushi, later bevond zich de specifieke wapen van de sohei of boeddhistische monniken. Het is de school van de speer en als zodanig, is een steel wapen.

De omvang van het ovale staf gevarieerd van 5′ tot 8′ , afhankelijk van de slag methode en persoonlijke wensen. Het meest opvallende kenmerk was echter het mes; het kan overal van 10 inch zijn om meer dan 2 voeten en werd geslepen op een enkele zijde, gevormd op de wijze van een van beide Sakizori of Uchizori.

Zoals met de meeste belazerd wapens, was het meest verwoestende wanneer gebruik te vegen, cirkelvormige bewegingen. Echter, duwt met het blad en ook de zware Ishizuki op de kont einde waren aanvaardbaar tactische alternatieven. Het was een krachtig wapen tegen zowel ruiters en voetvolk.

 • lengte en gewicht van de Naginata maakte het een efficiënt wapen tegen het zwaard, en zijn cirkelvormige uitvoering het een van de meest elegante en vloeistof van klassiek Japans bestrijding van systemen;

Naginata vandaag is een kunstvorm die etiquette, respect, geduld, zelfvertrouwen en zelfbeheersing leert. De praktijk van Naginata voedt uithoudingsvermogen, schoonheid en gratie van de beweging, en het gebouw van het karakter door discipline en concentratie.

 1. Bovendien bereidt individuen om te gaan met de ontberingen van het leven, en in de oprichting van een morele code op basis van ridderlijkheid en eer;
 2. Ninjutsu – De traditionele Japanse methode van spionage; impliceert stealthy bewegingen en het gebruik van camouflage;

Op dit moment in de 34e generatie, deze school van Ninjutsu is de enige authentieke traditie die de meer dan 900 honderd jaar heeft overleefd, omdat het prille begin in het feodale Japan door middel van een ononderbroken keten van Grand Masters. Het is Martial wortels echter uit te breiden door de geschiedenis als de bakermat van de moderne beschaving, China.

Savate – Savate ontleent zijn naam aan de Fransen voor oude boot (zware schoeisel gebruikt om te worden gedragen tijdens gevechten) en is in feite een amalgaam van de Franse straatgevechten technieken uit het begin van de 19e eeuw.

Op dat moment, savate was een type van straatgevechten gebruikelijk in Parijs en het noorden van Frankrijk. En in het zuiden, in het bijzonder in de haven van Marseille, matrozen had een vorm van vechten met hoge trappen, die bekend stond als jeu marseillais (spel van Marseille), die later werd omgedoopt Chausson (pantoffel, na de soort schoenen zeilers droeg ontwikkeld ).

In tegenstelling, op dit moment in Engeland (het huis van boksen en de Queensberry regels), schoppen werd gezien als onsportief of als iets dat alleen lafaards zou toevlucht nemen tot. (Zie Muay Thai) Shaolin Kempo – (Zie Kung Fu) Shintaido – Shintaido is een unieke combinatie van martial arts en beweging van het lichaam dat de geest cultiveert, samen met de geest en lichaam.

Het is wel een bewegende meditatie. In het Japans, Shintaido betekent “nieuw lichaam manier. ” Shintaido’s vormen een voorbeeld van openheid en vrijheid. De bewegingen van Shintaido bieden een nieuwe manier van het ervaren van onze relatie met onszelf, anderen, de natuur en de geestelijke wereld.

Shintaido is een geneeskunst en een kunstvorm. Shintaido trekt mensen die geïnteresseerd zijn in verandering, zelf ontwikkeling en herstel van het contact met hun lichaam, hun gemeenschap, hun spirituele aard.

Shintaido werd gestart in Japan in de jaren 1960 onder leiding van de heer Hiroyuki Aoki, met een groep van martial kunstenaars, muzikanten, acteurs, beeldend kunstenaars en anderen die wilden traditionele wijsheid combineren met verlangen naar vrede, vrijheid en gelijkheid.

 1. De Shintaido filosofie is gebaseerd op lichaamsbeweging;
 2. Shorinji Kempo – Shorinji Kempo vindt zijn oorsprong terug bijna 5000 jaar naar India;
 3. Uit India, het boeddhisme verspreid naar vele landen, waaronder China;

Bodhidharma, de zesde eeuw grondlegger van het Zen Boeddhisme, introduceerde kempo aan de legendarische Shaolin Tempel ( ‘Shorin-Ji’ in het Japans), gelegen in Honan prefectuur. Hier werd kempo de belangrijkste vorm van spirituele training voor de boeddhistische monniken en het klooster werd beroemd om zijn vechtkunsten.

Muurschilderingen nu nog te zien in de Shaolin Tempel van donkere huid (Indische) monniken die en leert kempo aan lichtgekleurde (Chinese) monniken. The Imperial Chinese regering, het gevoel bedreigd, vernietigde de tempel en vervolgden de monniken.

De technieken bleef echter worden aangeleerd en ingeoefend door diverse geheime genootschappen als een middel om bescherming tegen bandieten en corrupte ambtenaren. Veel verschillende vormen van kempo werden ontwikkeld en door deze geheime genootschappen in leven gehouden.

 1. Shorinji Ki Do – Shorinji Ki Do, over het algemeen genoemd Shorinjiki, is een combinatie van Karate en Jujutsu;
 2. Shorinjiki combineert de blokkering, opvallende en traptechnieken karate met verwijdering, worpen en drukpunt technieken van jujitsu;

De stijl bevat ook wapens opleiding als een aanvulling op de elementaire lege hand technieken, het creëren van een goed afgeronde martial art. De focus ligt op zelfverdediging in plaats van sport karate. De gecombineerde karatestijlen omvatten Shorin-Ryu, Goju-Ryu en Shotokan.

 • De stijl is voorstander van ontwikkeling van een sterke geest en ziel door middel van het leren om te volharden en komen over persoonlijke uitdagingen die kunnen worden toegepast op alle aspecten van ons leven;

Shorinji Ki Do heeft een filosofische basis die de ontwikkeling van de interne kracht, respectvolle omgang met anderen, en een persoonlijke code van ethische en sociale verantwoordelijkheid omvat. De basis van haar zelfverdediging technieken die zich richten op een snelle krachtige technieken, ontwijken en het omleiden van energie, af te balanceren een tegenstander, en vloeiende evenwichtige beweging.

 1. Shotokan Karate is een van de vier belangrijkste scholen van Karate in Japan;
 2. Het is het beste gekenmerkt door een lange en diepe standen en het gebruik van meer lineaire bewegingen;
 3. Shotokan Karate heeft weinig van de cirkelvormige bewegingen in Okinawa stijlen van karate, noch heeft het de body conditioning en aanvullende oefeningen die typisch zijn voor Okinawa Goju-Ryu Karate;

Shotokon Karate wordt door velen beschouwd als een sportieve stijl van Karate, waar de toernooien en point-sparring staan ​​centraal in de kunst. Shotokan training wordt gewoonlijk verdeeld in drie delen: kihon (basis), kata (vormen of patronen van bewegingen), en kumite (sparring).

Technieken in kihon en kata worden gekenmerkt door diepe, lange houdingen die stabiliteit te bieden, in staat stellen krachtige bewegingen, en versterking van de benen. Shotokan wordt vaak beschouwd als een ‘hard’ en ‘externe’ martial art, omdat het op die manier wordt geleerd om beginners en gekleurde gordels om sterke basistechnieken en standpunten te ontwikkelen.

Aanvankelijk kracht en macht worden gedemonstreerd in plaats van langzamer, meer vloeiende bewegingen. Degenen die doorstromen naar bruine en zwarte band niveau te ontwikkelen een veel meer vloeiende stijl, die is voorzien van worstelen en sommige aikido-achtige technieken, die kan worden gevonden in de zwarte band kata’s.

 • Kumite technieken weerspiegelen deze houdingen en bewegingen op basisniveau, maar vooruitgang naar buigzamer met meer ervaring;
 • Silambam – Een vorm van een stok of een wandelstok vechten;
 • Beginners worden onderwezen voetenwerk patronen en ze moeten ze onder de knie voor het leren spinnen technieken en patronen, en methoden om de spins te veranderen zonder te stoppen de beweging van de stick;

Footworks (Kaaladi) zijn de belangrijkste aspecten van Silambam en kuthu varisai (blote hand versie). In Silambam alsmede kuthu varisai de kaaladi (voet werk of opstap) de sleutel die de macht van de klappen. Kaaladi leert hoe de voortgang en retraite, binnen het bereik van de tegenstander te krijgen zonder verlies van onze verdediging evenals het helpt heel veel in het raken en het blokkeren.

Het versterkt ook het lichaam enorm waardoor de persoon op de vuist (niet dodelijke) te ontvangen en nog steeds de strijd voort te zetten. Het hele lichaam wordt gebruikt om de macht te creëren. De meeste stok vechtstijl greep de stok in het midden met behulp van poker grip (beide handen naar beneden), Silambam verkiest hamer grip (hoofd met de hand naar beneden achter de zwakke kant die naar boven).

De sterke handgrepen de stick over breedte afstand hand en de lengte duim vanaf het einde van de staaf en het zwakke hand lengte van een duim van het sterke hand. Eigenlijk is de zwakke hand net aanraken van de stick en het is alleen voor het geleiden van de beweging van de stick.

Silambam benadrukt ambidexterity (gebruik van beide handen) en naast de voorkeur hamer grip er zijn andere manieren om het vastgrijpen van het personeel. https://en. wikipedia. org/wiki/Silambam Soo Bahk Do – Soo Bahk Do is een oude, traditionele Koreaanse krijgskunst bestaande hand en voet technieken.

De kunst staat bekend om zijn gedisciplineerde aanpak en de nadruk op de traditie en de technische aspecten van de krijgskunst. Net als de meeste traditionele martial art systemen, Soo Bahk Do heeft onbeperkte horizon. Consistente training leidt tot verbetering, niet alleen in de fysieke mogelijkheden, zoals flexibiliteit, kracht, uithoudingsvermogen en snelheid, maar ook mentale focus en de toepassing van de wil.

 1. Deze voordelen ontwikkelen van een gevoel van rust en stilte vertrouwen in de practitioner;
 2. Soo Bahk Do is een van de meest populaire vormen van de Koreaanse krijgskunst;
 3. Stav – stav (uitgesproken st-ARV) is beschreven als Europees Tai Chi en Viking Kung Fu;

Stav is een traditioneel systeem wordt beheerd door de Noorse familie Hafskjold al meer dan 44 generaties. Het is ontworpen voor de geest, lichaam en geest te verbeteren. Er wordt gezegd dat het systeem is beoefend sinds 500 na Christus, dus het is zeker niet een nieuwe stijl ontwikkeld op basis van de Afrikaanse of Oost-stijlen.

Hoewel deze beschrijvingen niet de omvang van Stav bedekken ze misschien geven een voorproefje van wat kan worden opgedaan. De kern van Stav 16 houdingen of lichaamshoudingen. Deze worden gecombineerd met ademhalingsoefeningen te zacht, non-impact uit te oefenen om toon en te ontspannen geven.

Dit is waar de Tai Chi verwijzing komt. Echter, deze standpunten, met de ademhalingstechnieken, kan ook worden gecombineerd in een martial arts aspect dat is zeer effectief en weer niet al te grote stress en spanning op het lichaam. Het volledige gamma van Stav bouwt in een systeem om het lichaam en geest te oefenen en helpt bij het in balans brengen van de beroering van de moderne wereld.

Sumo – Oorspronkelijk bekend als “sumai”, wat betekent dat de strijd, sumo begon rond 20 v. Chr. als militaire strijd. Sumai gebruikt het merendeel van de moderne sumo technieken, plus een verscheidenheid aan stakingen.

Het leek op andere worstelen gebaseerd kunsten, zoals Mongools worstelen en Indische worstelen. Vóór de 16e eeuw bijna alle worstelen werd beoefend voor de strijd. Evolving na de 16e eeuw, het uiteindelijk werd bekend als sumo. Regels, rangen, en een ring maken nu sumo in een sport van reuzen.

Het water ceremonie, het buigen, de kostuums en praal zijn alle herinneringen van de oude militaire tradities worden nog steeds erkend in competitie. Om een ​​wedstrijd te volgen is vrij eenvoudig. De winnaar is degene die dwingt zijn tegenstander uit de ring of dwingen zijn tegenstander op de grond te raken met uw lichaam, boven de knie, eerste.

De technieken die ze gebruiken traject van slaan (tsuppari) sweeps (ketaguri) en diverse offer worpen (utchari). T’ai Chi Chuan – De vormen van Tai Chi Chuan is een traditionele Chinese aanpak van de oefening, meditatie en persoonlijke groei. Beoefend zowel voor de gezondheid en zelfverdediging, de sierlijke, vloeiende bewegingen zijn tegelijkertijd mooi, gezond en krachtig.

Haar praktijk bevordert een innerlijke rust en een rustige houding, het verbeteren van zelfbewustzijn. Tai Chi komt voort uit leegte en komt voort uit de natuur. Het is de bron van de beweging en rust en de moeder van Yin en Yang.

Het lichaamsgewicht en het zwaartepunt van de vakman zakt in de buik en de romp van het lichaam, waardoor meer ontspannen diepe ademhaling. Met de geest tot rust, de hartslag vertraagt, en de verschillende spieren, neurologische, klier, en orgaansystemen functie in een meer evenwichtige wijze.

De beoefening van Tai Chi Chuan is de harmonie en begrip van de wegen van de wereld. Tae Kwon Do – Tae Kwon Do is ‘s werelds krijgskunst meest beoefenen. Tae Kwon Do is een Koreaanse vechtkunst die veel lijkt op de Japanse karate.

Het is een Olympische sport, een artistieke discipline, een systeem van zelfverdediging, en een manier van leven. Tae Kwon Do is een artistieke discipline. De technieken worden uitgevoerd met sierlijke en krachtige bewegingen. Studenten streven voortdurend naar om de artistieke presentatie van elke techniek te verbeteren.

De kunst van Tae Kwon Do ontwikkelt houding, gracieuze beweging, uitstekende coördinatie, en aandacht voor detail. Wij geloven dat iedereen kan profiteren van de blootstelling aan deze artistieke discipline.

Taido – Taido is een wetenschappelijke krijgskunst die de essentie van de traditionele Japanse krijgskunsten in een die kan voldoen aan de behoeften van een moderne samenleving heeft genomen en veranderde het. In zowel de Japanse print en televisie media Taido is erkend als een krijgskunst met “filosofische diepgang” en “creativiteit”.

 • Het werd beschouwd als “de krijgskunst van de 21e eeuw”;
 • Taido geen krijgskunst waarbij ponsen of schoppen technieken worden uitgevoerd langs een ééndimensionale lijn;
 • Eerder technieken Taido’s worden geleverd door het veranderen van het lichaam as en balans;

Het wordt ook gekenmerkt door het gebruik van ingewikkelde voetenwerk het veranderen van de invalshoek en door het gebruik van zijn lichaam in de krijgskunst. Taido is bovendien niet alleen een sport als vele vormen van karate zijn geworden, maar ook betrekking heeft op een speciaal type opleiding die een enorme hoeveelheid van zelf-discipline op het gebied van de geestelijke concentratie is vereist.

De essentie van Taido ligt niet in de technieken van de kunst zelf, maar in het gebruik van de opleiding in Taido voor de ontwikkeling en het voordeel van zowel zichzelf en de samenleving. technieken Taido’s zijn ontworpen met een tweeledig doel in het achterhoofd.

Niet alleen zijn ze gebruikt voor iemands persoonlijke verdediging, maar ze spelen een belangrijke rol in het houden van een interne organen gezond. Op basis van de in het vakgebied van medische acupunctuur theorieën is Taido het effect van de hoek van lichaamsbewegingen van de inwendige organen onderzocht.

 1. Dit wordt gerealiseerd gedeeltelijk door de Hokei die gesystematiseerde routines technieken en bewegingen;
 2. Deze verbetering van offensieve en defensieve technieken van de studenten terwijl het bevorderen van de ontwikkeling van hun gezondheid;

Taido omvat ook, en benadrukt sterk, de ademhalingstechnieken. Dit is inderdaad een ander uniek aspect van Taido in vergelijking met andere vechtsporten. Tang Soo Do – Tang Soo Do is een Koreaanse krijgskunst die lege handen en voeten vechten, vechten vormen, zelfverdediging, en wapens leert.

Tang Soo Do ook leert mensen om een ​​gezond en harmonieus leven. Deze oude krijgskunst vindt zijn geslacht terug 2. 000 jaar aan het Koreaanse schiereiland. Tang Soo Do niet alleen leert fysische technieken, maar ook traint ons om te oefenen “DOE” manier van leven door middel van de praktijk van de vijf deugden; “IN” -humanity, “UI” -righteousness, “YIE” -etiquette, “JI” -wisdom en “SHIN” -trust.

Toen we het ultieme niveau van de te bereiken “DO”, we kunnen leven in perfecte harmonie met de wetten van de natuur. Vovinam Viet Vo Dao – De vechtsportendiscipline bekend als Vovinam-Viet Vo Dao, werd opgericht door Master Nguyen Loc in 1938. Hij groeide op in een periode waarin Vietnam nog steeds onder de Franse koloniale overheersing was.

In die tijd konden jonge mannen ofwel zich houden aan het Franse beleid, of lid worden van de revolutie tegen de Fransen. Master Nguyen Loc geloofde dat de enige manier om Vietnam te bevrijden van de koloniale overheersing was voor mensen met een sterke wil voor de vrijheid en onafhankelijkheid te nemen, trainen ze naar een sterk lichaam en een rationele geest te bereiken.

Hij oefende hard en onderzocht vele buitenlandse vormen van martial arts over een lange tijdspanne. Later richtte hij een nieuwe vorm van discipline, die bekend werd als Vovinam (Martial Arts van Vietnam). Sinds 1964, de titel “Viet Vo Dao” (De filosofie van de Vietnamese Martial Arts) werd toegevoegd aan het origineel, steeds Vovinam-Viet Vo Dao.

 1. Wing Chun – Wing Chun is de naam van een systeem van martial arts ontwikkeld in het zuiden van China ongeveer 300 jaar geleden;
 2. De initiatiefnemer, de boeddhistische non Ng Mui, was een meester in Shaolin Kung Fu en gebruikt deze kennis om een ​​manier om te profiteren van de zwakke punten die inherent zijn aan de andere Shaolin systemen uitvinden;

Dit nieuwe systeem werd goed bewaakt en doorgegeven aan slechts een paar, zeer toegewijde studenten. Later, werd de stijl bekend als Wing Chun, na Ng Mui’s eerste student, een vrouw genaamd Yim Wing Chun. Meer recent, te beginnen in 1970, Bruce Lee, die voornamelijk in Wing Chun getraind maar ook een aantal andere kunsten, opgenomen een aantal van zijn technieken en ideeën in zijn eigen Jeet Kune Do.

Hoe leven de Japanners?

Tegenwoordig hebben de meeste gezinnen maar een of twee kinderen. Vroeger woonden de grootouders gewoonlijk bij hun kinderen en kleinkinderen, maar nu wonen zij vaker alleen. Ook leven de Japanners langer dan vroeger, wat betekend dat Japan nieuwe methoden moet ontwikkelen om bejaarden te helpen en ervoor te zorgen.