Luxembourg

Basketball Academy

Wie Kaatst Kan De Bal?

Wie Kaatst Kan De Bal
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden een zegswijze aan het kaatsen ontleend, met de beteekenis, ‘wie yemand wil aantasten, heeft te wachten, dat men hem zo weder bejegenen, en met gelyke munt betalen zal’; Tuinman I, 266.

  • Vgl. verder Winschooten, 273; Huygens II, 411: Kaetsen en ballen wachten ( opschrift ); Halma, 251: Die kaatst moet den bal wachten: die met een ander schertst, of een ander scheld wagt het selve; Ndl. Wdb. VII, 772.
  • Ook in het Friesch: dy ‘t keatse wol, moat de ballen wachtsje; dy ‘t de bal utsmyt, moat ôfwachtsje ho ‘t er him werom kriget; en vandaar ook de zegswijze dou moast him de ballen mar goed werom slaen (gij moet hem de ballen maar flink terugslaan, zijne scherpe uitvallen, vragen of plagerijen met dezelfde munt betalen; zie W.

Dijkstra, 288; vgl. fr. renvoyer la balle, een slagvaardig antwoord geven. Te vergelijken hiermede is Campen, 126: wie vechten wil, die moet den streeck verwachten (hd. der fechten will, der musz der Streiche warten ); Spieghel, 280: die zeit dat hy wil, moet horen het wederspil; Bebel n o,231: qui velit ludere, debet apponere nummos; Campen, 17: weel kegelen wil, die moet opsetten; eng.

Wat betekent Wie kaatst?

Spreekwoordenboek – Geschreven door Ed van Eeden Wie zelf klappen uitdeelt, moet niet verbaasd zijn als er eens een terugkomt. toon meer resultaten Gerelateerde zoekopdrachten

Spreekwoorden met Wie kaatst, moet de bal verwachten Wie kaatst moet de bal verwachten Wie kaatst kan/moet de bal verwachten Die kaatst moet den bal verwachten kaatst verwachten Lukraak woord

See also:  Waar Wordt Ek Hockey Uitgezonden?

Wat is de betekenis van alle zeilen bijzetten?

alle zeilen bijzetten – Alle zeilen bijzetten. Alle krachten inspannen. Je uiterste best doen. Bij slappe wind moet de schipper zoveel mogelijk zeilen hijsen. Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/alle-zeilen-bijzetten

Wat betekent hij kiest eieren voor zijn geld?

Waar komt eieren voor zijn geld kiezen vandaan en wat wordt ermee bedoeld? Eieren voor zijn geld kiezen betekent dat je met minder genoegen moet nemen dan waar je eigenlijk op uit was. Je krijgt dan in elk geval íéts, ook al is het minder dan je had gehoopt.

Je gebruikt deze uitdrukking in zinnen als: ‘Toen bleek dat ik een maand moest wachten op de koptelefoon die ik wilde, koos ik eieren voor mijn geld en nam ik een andere.’ Met bijvoorbeeld ‘Na twaalf nederlagen op rij koos de trainer eieren voor zijn geld (en nam hij zelf ontslag)’ wordt iets bedoeld als ‘wachtte de trainer niet af tot hij ontslagen werd’.

Zelf weggaan is immers eervoller dan ontslag krijgen, en het behouden van zijn baan was toch al onbereikbaar geworden. De uitdrukking eieren voor zijn geld kiezen is ontstaan omdat eieren van oudsher als dingen van weinig waarde werden gezien. Als datgene wat je écht wilde hebben (geld) niet beschikbaar was, dan nam je als betaling maar genoegen met iets wat in elk geval wél ruimschoots voorhanden was (eieren).

  • Je koos dus eieren in plaats van geld.
  • In Friesland was er in de zestiende eeuw zo’n groot gebrek aan geld dat men eieren als betaalmiddel gebruikte.
  • De waarde van 1 stuiver correspondeerde met maar liefst 32 eieren.
  • Vermeldt de variant appelen voor zijn geld kiezen ; ook appels hadden vroeger weinig waarde.
See also:  Hoe Lang Duurt Een Padel Wedstrijd?

De woorden worden gecombineerd in de uitdrukking voor een appel en een ei (‘voor heel weinig, heel goedkoop’) en – waarschijnlijk – in het gezegde (‘een makkie’). : Waar komt eieren voor zijn geld kiezen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Waar komt de kluts kwijt zijn vandaan?

Wat betekent de kluts kwijtraken en waar komt deze uitdrukking vandaan? Als je de kluts bent kwijt(geraakt), ben je in de war: je bent van je stuk gebracht en weet even niet wat je moet doen. Kluts in deze uitdrukking komt volgens de meesten spreekwoordenboeken van het werkwoord klutsen : het door elkaar kloppen van bijvoorbeeld eieren of room.

  1. Als je dat met een snelle, regelmatige slag doet, gaat het het best.
  2. Als je deze ‘cadans’ kwijtraakt, gaat het minder snel, en misschien mislukt het zelfs.
  3. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt bij kluts : “De handeling van klutsen.
  4. Geef die eieren nog eenen kluts of twee.’ (.) Den kluts kwijt, eig.

‘den slag kwijt’, en vandaar met betrekking tot een wijze van handelen en in ‘t bijzonder tot gedachten: niet meer wetende hoe te doen, of hoe over de zaak te denken; in de war (geraakt).”

Wat betekent geld speelt geen rol?

Woordenboek van Populair Taalgebruik – Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022. (1924) gevleugelde uitdrukking, tegenwoordig vaak aangetroffen in prestigieuze reclamecampagnes e.d. Vaak ten onrechte toegeschreven aan Marten Toonder, auteur van de Tom Poesverhalen. toon meer resultaten Gerelateerde zoekopdrachten

Geen geld, geen Zwitsers speelt rol geld geen Lukraak woord

See also:  Wanneer Ek Wedstrijden?

Wat betekent Spees?

speels – speels – Bijvoeglijk naamwoord 1. als iets of iemand die graag speelt ♢ Hij was nog te speels om al naar school te gaan.2. ongedwongen, met weinig moeite ♢ Hij gaf op een speelse manier les. Lees verder 2018