Luxembourg

Basketball Academy

Welke Formule 1 Wedstrijden Zendt Ziggo Uit?

Welke Formule 1 Wedstrijden Zendt Ziggo Uit
Vanaf 2022 heeft Ziggo Sport niet meer de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen. Vanaf dit seizoen heeft het bedrijf NENT met haar eigen zender Viaplay de uitzendrechten overgenomen. Een enkele race is echter ook te zien op het open net.

Welke F1 races Zend Ziggo uit?

Ziggo klanten met Ziggo Sport Totaal konden tot en met de laatste race van 2021 gebruikmaken van F1 TV Pro. Deze dienst was inbegrepen in het Ziggo Sport Totaal abonnement. Daarna is de gratis koppeling automatisch stopgezet. Je bent hierover geïnformeerd door F1 TV Pro.

Welke 4 F1 races zendt RTL uit?

Welke Formule 1 Wedstrijden Zendt Ziggo Uit Nederlandse Formule 1-fans hebben in 2022 natuurlijk de keuze tussen Viaplay, F1TV of samenvattingen kijken bij de NOS of Ziggo Sport, maar kunnen voor vier races ook nog uitwijken naar het Duitse RTL. De Duitse omroep heeft namelijk bekendgemaakt ook in 2022 weer vier races live uit te zenden. Hoewel Sky Sports in Duitsland de hoofdzendgemachtigde is en alle races live uitzendt, doet RTL net als in 2021 live verslag van vier races. De keuze is in 2022 gevallen op de Grands Prix van Imola, Engeland, Nederland en Brazilië. Het team van RTL bestaat wederom uit commentatoren Heiko Wasser en ex-Formule 1-coureur Christian Danner, met Kai Ebel zoals gewoonlijk in de rol van pitreporter. Advertisement “)},jI=function(a),kI=function(a),lI=function(a) ;var mI=function() ;var nI=function() ;var oI=function() ;var pI=function() ;y(pI,G);var qI=function(a,b) ;pI.prototype.va=function() ;var rI=function() ;y(rI,pI);var sI=function(a,b) ;var tI=function() )};y(tI,pI);tI.prototype.o=function(a) ;tI.prototype.show=function() ;var uI=function(a) );this.element=Xo(aI, );this.l=mi(“videoAdUiAttribution”,this.element);this.o=a;S(this.j,this.element,”click”,function(c) );Wk(this.element,!1)};y(uI,pI);uI.prototype.show=function() ;uI.prototype.update=function(a,b,c,d,e) ),this.o&&(d=a),Bi(this.l,d.toString()));this.show()};var vI=function() )};y(vI,pI);vI.prototype.o=function(a) ;vI.prototype.show=function() ;var wI=function() ;y(wI,pI);wI.prototype.update=function(a,b),a=”Ad will close in “+zo(a.seconds),a=wo(a),Bi(this.l,a.toString()));Wk(this.element,!0)};var xI=function(a,b,c,d) );a.filter(function(f) ).forEach(function(f) );this.B&&this.element.classList.add(“videoAdUiInstreamUxRefresh”);this.l=mi(“videoAdUiTopBar”,this.element);this.C=mi(“videoAdUiTopBarTextContainer”,this.element);this.o=mi(“videoAdUiClickElement”,this.element);b&&this.l.classList.add(b);this.A=mi(“videoAdUiBottomBar”,this.element);S(this.j,this.element, “touchmove”,function(f) );S(this.j,this.element,”click”,function() );S(this.j,this.element,”mouseover”,function() );S(this.j,this.element,”mouseenter”,function() );S(this.j,this.element,”mouseleave”,function() );Wk(this.l,!1)};y(xI,rI); var yI=function(a),zI=function(a),AI=function(a,b),BI=function(a,b) ;xI.prototype.Cc=function(a) )}; var CI=function(a,b) ):Pn(a.l,”videoAdUiTopBarTransitions”)},DI=function(a,b),EI=function(a,b),FI=function(a,b),GI=function(a,b) ; xI.prototype.hide=function() ;var HI=function() )};y(HI,pI);HI.prototype.showCloseButton=function() ;var II=function(a) this.hide();this.A=null;S(this.j,this.element,”click”,function(c) )};y(II,rI);II.prototype.o=function(a) ; var JI=function(a,b,c) );a.A&&(a.A.setAttribute(“width”,c+”px”),a.A.setAttribute(“height”,b+”px”))},KI=function(a,b,c) )};II.prototype.show=function() ;II.prototype.hide=function() ; var ZH=function(a,b) ),Wk(a.l,!1),a.element.appendChild(a.l),a.B=(new HI).element,a.l.appendChild(a.B),R(a.j,a.l,”load”,a.D,!0),R(a.j,a.l,”error”,a.D,!0),S(a.j,a.l,”focusout”,function(c) ))};II.prototype.D=function() ;var LI=function(a) );this.buttonElement=mi(“learnMoreButton”,this.element);S(this.j,this.buttonElement,”click”,function(c) )};y(LI,pI);LI.prototype.o=function(a) ;LI.prototype.show=function() ;var MI=function() );S(this.j,this.element,”click”,function(b) )};y(MI,pI);var OI=function(a,b,c) ;this.o=new hD(this);F(this,this.o);NI(this)};y(OI,Yi);var NI=function(a),a);R(a.o,a.B,”mouseenter”,a.F)},PI=function(a,b) );return b};OI.prototype.H=function() ; OI.prototype.G=function(a,b) ;OI.prototype.F=function() ;var QI=function(a,b,c) );a=mi(“overlayTextTitle”,this.element);null!=a&&e.push( ); a=mi(“overlayTextUrl”,this.element);null!=a&&e.push( );break;default:this.element=ti(“DIV”,”overlayContainer”)}e.push( );this.l=new OI(c,this.element,e);S(this.j,this.element,”click”,function(f) );S(this.j,this.element,”mouseover”,function() );S(this.j,this.element,”mouseout”,function() )};y(QI,pI);l=QI.prototype;l.Cc=function(a) ; l.Vh=function(a) ;l.show=function() ;l.hide=function() ;l.Yg=function() ;l.Ah=function() ;l.va=function() ;var RI=function(a) ;var SI=function() );KH(this,!1)};y(SI,pI);var KH=function(a,b) ;SI.prototype.show=function() ;SI.prototype.hide=function() ;var TI=function() )};y(TI,pI);TI.prototype.show=function() ;TI.prototype.hide=function() ;var UI=function(a) );b&&Nn(this.element,”noTextSkipButton”);c&&Nn(this.element,”raisedSkipButton”);this.G=b;this.C=d;this.o=mi(“videoAdUiPreSkipContainer”,this.element);this.B=mi(“videoAdUiPreSkipButton”,this.element);this.D=mi(“videoAdUiPreSkipText”,this.element);this.A=mi(“videoAdUiSkipContainer”,this.element); this.l=mi(“videoAdUiSkipButton”,this.element);Wk(this.o,!1);S(this.j,this.l,”click”,function(f) );S(this.j,this.B,”click”,function(f) );xc&&”4.4.4″===dH&&(this.B.style.backgroundColor=”black”,this.l.style.backgroundColor=”black”)};y(UI,pI);UI.prototype.hide=function() ;var SH=function(a) ;var VI=function(a) )};y(VI,pI);function WI(a,b),d=new ReportingObserver(c, );B.addEventListener(“pagehide”,function() );d.observe();return d}function XI(a),a)} function YI(a) )}function ZI(a),function(b) )};var $I=;function aJ(a,b,c,d) );return e.join(“,”)} function bJ(a) function cJ(a) function dJ(a) );return b}function eJ(a) function fJ(a,b,c) ;var gJ=function() ;y(gJ,AD); gJ.prototype.j=function(a) ;g.u_tz=-(new” date).gettimezoneoffset();var=”” n=”void” 0=”==n?I:n;try catch(M) g.u_his=p;var” r;g.u_h=”null==(r=I.screen)?void” 0:r.height;var=”” t;g.u_w=”null==(t=I.screen)?void” 0:t.width;var=”” u;g.u_ah=”null==(u=I.screen)?void” 0:u.availheight;=”” var=”” w;g.u_aw=”null==(w=I.screen)?void” 0:w.availwidth;var=”” v;g.u_cd=”null==(v=I.screen)?void” 0:v.colordepth;p=”new” map;for(var=”” a=”” in=”” g)p.set(a,g);a=”new” d(f.call(e,x(p),x(tz(a)),x(c)));cd(this,a);kz(b,a);hj(b);mz(b);return=”” b.tostring()};var=”” hj=”function(a) )};var” ij=”function(a) ;y(ij,ad);ij.prototype.j=”function(a) ;y(jj,ad);=”” jj.prototype.j=”function(a) mz(b);return=”” kj=”function(a) };var=”” lj=”function(a) ;y(lj,ad);lj.prototype.j=”function(a) ;y(mj,ad);=”” mj.prototype.j=”function(a) ;function=”” oj(a) ;var=”” pj=”function(a) ;function” qj(a) ):!1}=”” rj=”function(),sJ=function(a,b) );case=”” “simid:creative:reporttracking”:return=”” qj(b)?new=”” pj( ):null;case=”” “simid:creative:requestresize”:return=”” oj(b.videodimensions)&&oj(b.creativedimensions)&&”boolean”=”=typeof” b.fullscreen?new=”” pj( ):null;case=”” “simid:creative:requestnavigation”:return”string”!=”typeof” b.uri?null:new=”” pj( );case=”” “simid:creative:log”:return”string”!=”typeof” b.message?null:new=”” pj( )}return=”” new=”” pj};var=”” tj=”function(a,b,c,d) ;var” uj=”function(a,b,c) ;y(uJ,$i);var” vj=”function(a,b,c) ;y(vj,g);=”” zj=”function(a) ;try catch(g) b=”object” !=”typeof” c?null:c}else=”” f=”d.messageId;d=null==f?null:new” pj( )}else=”” tj(b,e,c,d),b.type),a.j.has(c)&&(d=a.j.get(c),”resolve”==b.type?d.resolve(e):”reject”==b.type&&d.reject(e),a.j.delete(c));break;case” “createsession”:a.l=”b.sessionId;wJ(a,b.messageId);a.o.resolve();break;default:xJ(a,b)}else” yj(a,e, )}}}})};=”” vj.prototype.sendmessage=”function(a,b) ;f=(f.height=b.ld,f.width=b.md,f.x=b.nd,f.y=b.od,f);g= ;g=(g.height=b.videoHeight,g.width=b.videoWidth,g.x=b.Sd,g.y=b.Td,g);e.creativeDimensions=f;e.videoDimensions=g;e.fullscreen=b.fullscreen;break;case” “simid:player:fatalerror”:e.errorcode=”b.errorCode;break;case” “simid:player:log”:e.message=”b.message}b=e}d.args=b;this.A.postMessage(JSON.stringify(d),”*”);return” this.d.includes(a)?(a=”new” cn,this.j.set(c,a),a.promise):promise.resolve( )};=”” xj=”function(a,b) ))},yj=”function(a,b,c) ))};var=”” aj=”SIMID:Player:adSkipped SIMID:Player:adStopped SIMID:Player:appBackgrounded SIMID:Player:fatalError SIMID:Player:init SIMID:Player:startCreative”,split(“=”” “),bj=”function(a) ;y(BJ,G);var” cj=”function(a) )})};BJ.prototype.log=function(a) ))};var=”” dj=”function(a) );a=Vi(a);b.removeAttribute(“srcdoc”);if(a” og)throw=”” qi(“trustedresourceurl”,2);a=”Li(a);void” 0!=”=a&&(b.src=a);Pi(b,”allow-same-origin” allow-scripts=”” allow-forms=”” allow-popups=”” allow-popups-to-escape-sandbox=”” allow-storage-access-by-user-activation”.split(“=”” “));=”” return=”” b},ej=”function(a) ;var=”” fj=” ;function” gj(a) return!1}function=”” ij(a) function” jj(a) ” function=”” kj(a) function” lj(a) function” hj(a) ;var=”” hd(this);f(this,this.b);this.d=”!1;this.I=0;this.G=null;this.T=!1;this.j=null;this.V=this.C=!1;this.aa=a};y(MJ,G);” k(c.parent=”=c?c.location.href:d.referrer);b.euri=c.toString().substr(0,128);b.len=NJ(a.l);b.vtype=”gvp”;b.c=a.ea;b.cver=a.K?a.K:”h.0.0.0″;b.cbr=Jb()?”Chrome”:Gb()?”Edge”:Fb()?”IE”:Hb()?”Firefox”:Eb()?”Opera”:Ib()?”Safari”:” !cb(“ipad”)&&!cb(“iphone”)||ib()||jb()||cb(“coast”)||hb()||!cb(“applewebkit”)?kb()?”android”:”unknown”:”ios”;b.cbrver=”Mb();b.cos=tc;b.cosver=Jc;b.cplatform=sc?”mobile”:”desktop”},RJ=function(a,b),OJ=function(a),qj=”function(a),tj=”function(a,b) },uj=”function(a,b),SJ=function(a,b,c) ; MJ.prototype.ba=function() ;this.T=0==this.o.getVolume();this.l=this.o.getDuration();this.G=Date.now();PJ(this,a);RJ(this,a);a.rtn=this.j.toString();SJ(this,”https://www.youtube.com/api/stats/playback”,a);gy(“vss_pp”);this.C=!0}this.C&&!this.R&&OJ(this)”>=QJ(this)?(a=,PJ(this,a),RJ(this,a),SJ(this,”https://www.youtube.com/api/stats/delayplay”,a),gy(“vss_dp”),this.R=!0):this.C&&null!=this.j&&OJ(this)>=this.j&&UJ(this,OJ(this)>=this.l)}; MJ.prototype.fa=function() ;function NJ(a) ;var VJ=function(a) ;var WJ=function(a,b,c) ;var XJ=function(a) ;var YJ=function(a) ;var ZJ=function(a) ;var $J=function() ;$J.prototype.j=function(a) ;var=”” ak=”function() ;aK.prototype.j=function(a) else”nonskippable”==c&&(d=!1)}return” null!=”d?new” de(d,b):null};var=”” bk=”function() ;bK.prototype.j=function(a) )?”Generic”:”Unavailable”;return” new=”” ee(a,b)};var=”” ck=”function() ;cK.prototype.j=function(a) ;var=”” dk=”Object.keys(aC),eK=,fK=new” map(,]),gk=”function() ;” gk.prototype.j=”function(a) )});a.zc=”KD(e,”placement”);var” k=”null;a.Zc&&(k=function(w) }(a),k=”new” bc( ));e=”KD(e,”website_card”);var” m=”null;if(e) ));n.push(new=”” cc( ))}p=”new” dc( )}m=”new” ec( )}b.push(new=”” fc( ))}}return” gc( )};=”” var=”” hk=”function(a) return=”” b};var=”” ik=”function() ;iK.prototype.j=function(a) ;var=”” jk=”function() ;jK.prototype.j=function(a) ;var=”” kk=”function() ;kK.prototype.j=function(a) return” yj(b)};var=”” lk=”function() ;lK.prototype.j=function(a) ;var=”” mk=”function(a) ;var” ok=”function(a,b,c) ;var” rk=”function() ;var” sk=”function(),tK=function(a),vk=”function(a,b) if(!u&&!g)throw” ad=”” source=”” contains=”” neither=”” tag=”” nor=”” inline=”” vast=”” data.”);if(u&&g)throw=”” both=”” and=”” data”);g=”new” mk( );break;case” “vmap:extensions”:f=”d;r=;u=q(zi(t));for(t=u.next();!t.done;t=u.next())if(t=t.value,”vmap:Extension”==t.nodeName)for(v=q(f.j),A=v.next();!A.done;A=v.next())A=”bumper”!=t.getAttribute(“type”)?null:new” qk,null!=”A&&r.push(A);f=r;break;case” “vmap:trackingevents”:for(p=”,r=q(zi(t)),u=r.next();!u.done;u=r.next())t=u.value,”vmap:Tracking”==t.nodeName&&(u=t.getAttribute(“event”),t=T(t),null!=t&&p.push(new” nk(u,t)))}}if(!g||null=”=m||isNaN(n))throw” data.”);c.push(new=”” ok(g,n, ))}}return=”” pk(c)},uk=”function(a) ;var wk=”function(a,b) ;var” xk=”,yK=,zK= ;var” ak=”function(a,b,c) ;y(AK,Error);var” bk=”function(a,b) ;l=AK.prototype;l.getAd=function() ;l.getinnererror=”function() ;l.getmessage=”function() ;l.geterrorcode=”function() ;l.getvasterrorcode=”function() ;l.getType=function() ; l.toString=function() ;var CK=function(a),c=b=(b.type=a.getType(),b.errorCode=a.getErrorCode(),b.errorMessage=a.getMessage(),b);a=a.getInnerError();for(var d=0;3>d;++d)if(a instanceof AK) ;e=(e.type=a.getType(),e.errorCode=a.getErrorCode(),e.errorMessage=a.getMessage(),e);c=c.innerError=e;a=a.getInnerError()}else return b};var DK=function() ;var EK=function(a,b) ;var FK=function() ;var GK=function(a,b) ;GK.prototype.getErrorCode=function() ;GK.prototype.getMessage=function() ; var HK=new GK(“Unable to request ads from server. Cause:,”,1005),IK=new GK(“Cannot parse the value for the adslist response:,”,900),JK=new GK(“Invalid usage of the API. Cause: “,900),KK=new GK(“The browser prevented playback initiated without user interaction.”,1205),LK=new GK(“Unable to display one or more required companions.”,602),MK=new GK(“The Consent Management Provider on the page has indicated that it is not ready.”,1300),NK=new GK(“There was a problem requesting ads from the server.”, 1005),OK=new GK(“Ad tag URI is invalid. It must be properly encoded before being passed.”,1013),PK=new GK(“The provided ad type: is not supported.”,200),QK=new GK(“The provided information: is invalid.”,1101),RK=new GK(“The response does not contain any valid ads.”,1009),SK=new GK(“The overlay ad content could not be displayed since creative dimensions do not align with display area.”,501),TK=new GK(“The ad response was not understood and cannot be parsed.”,1010),UK=new GK(“An unexpected error occurred and the cause is not known. Refer to the inner error for more info.”, 900),VK=new GK(“No assets were found in the VAST ad response.”,200),WK=new GK(“The VAST response document is empty.”,1009),XK=new GK(“Linear assets were found in the VAST ad response, but none of them matched the video player’s capabilities.”,403),YK=new GK(“Ad request reached a timeout.”,301),ZK=new GK(“VAST response was malformed and could not be parsed.”,100),$K=new GK(“VAST media file loading reached a timeout of seconds.”,402),aL=new GK(“Non linear assets were found in the VAST ad response, but none of them matched the video player’s capabilities.”, 503),bL=new GK(“The maximum number of VAST wrappers ( ) has been reached.”,302),cL=new GK(“VAST media file duration differs from the VAST response duration by seconds.”,202),dL=new GK(“No additional VAST wrappers allowed.”,300),eL=new GK(“No Ads VAST response after one or more Wrappers”,303),fL=new GK(“There was an error playing the video ad.”,400),gL=new GK(“An unexpected error occurred within the VPAID creative. Refer to the inner error for more info.”,901);var hL=function(a),iL=function(a,b),jL=function(a) );return b}return null};var U=function() ;try catch(a) },kL=function(a) ;l=U.prototype;l.setCompanionBackfill=function(a) ;l.getCompanionBackfill=function() ;l.setNumRedirects=function(a) ;l.getNumRedirects=function() ; l.setPpid=function(a) ;l.getPpid=function() ;l.setVpaidAllowed=function(a) ;l.setVpaidMode=function(a) ;l.Aj=function() ;l.setAutoPlayAdBreaks=function(a) ;l.Xj=function() ;l.Wh=function(a) ;l.ck=function() ;l.setLocale=function(a) ;l.getLocale=function() ;l.setPlayerType=function(a) ;l.getPlayerType=function() ; l.setPlayerVersion=function(a) ;l.getPlayerVersion=function() ;var lL=function(),c=(new K(ri().location.href)).j;if(Bn(c,”tcnfp”))try catch(d) a.C=new hL(b)}return a.C};l=U.prototype;l.Ak=function() ;l.Bk=function() ;l.setDisableCustomPlaybackForIOS10Plus=function(a) ;l.getDisableCustomPlaybackForIOS10Plus=function() ;l.isCookiesEnabled=function() ; l.setCookiesEnabled=function(a) ;l.setSessionId=function(a) ;l.zk=function() ;l.zj=function() ;l.setFeatureFlags=function(a) ;l.getFeatureFlags=function() ;var mL=function(a) ;U.prototype.getFeatureFlags=U.prototype.getFeatureFlags;U.prototype.setFeatureFlags=U.prototype.setFeatureFlags;U.prototype.getDisableFlashAds=U.prototype.zj;U.prototype.setDisableFlashAds=U.prototype.zk; U.prototype.setSessionId=U.prototype.setSessionId;U.prototype.setCookiesEnabled=U.prototype.setCookiesEnabled;U.prototype.isCookiesEnabled=U.prototype.isCookiesEnabled;U.prototype.getDisableCustomPlaybackForIOS10Plus=U.prototype.getDisableCustomPlaybackForIOS10Plus;U.prototype.setDisableCustomPlaybackForIOS10Plus=U.prototype.setDisableCustomPlaybackForIOS10Plus;U.prototype.setStreamCorrelator=U.prototype.Bk;U.prototype.setPageCorrelator=U.prototype.Ak;U.prototype.getPlayerVersion=U.prototype.getPlayerVersion; U.prototype.setPlayerVersion=U.prototype.setPlayerVersion;U.prototype.getPlayerType=U.prototype.getPlayerType;U.prototype.setPlayerType=U.prototype.setPlayerType;U.prototype.getLocale=U.prototype.getLocale;U.prototype.setLocale=U.prototype.setLocale;U.prototype.isVpaidAdapter=U.prototype.ck;U.prototype.setIsVpaidAdapter=U.prototype.Wh;U.prototype.isAutoPlayAdBreaks=U.prototype.Xj;U.prototype.setAutoPlayAdBreaks=U.prototype.setAutoPlayAdBreaks;U.prototype.getVpaidMode=U.prototype.Aj; U.prototype.setVpaidMode=U.prototype.setVpaidMode;U.prototype.setVpaidAllowed=U.prototype.setVpaidAllowed;U.prototype.getPpid=U.prototype.getPpid;U.prototype.setPpid=U.prototype.setPpid;U.prototype.getNumRedirects=U.prototype.getNumRedirects;U.prototype.setNumRedirects=U.prototype.setNumRedirects;U.prototype.getCompanionBackfill=U.prototype.getCompanionBackfill;U.prototype.setCompanionBackfill=U.prototype.setCompanionBackfill;var V=new U;var nL=function(a) ), !1):!0:”loaded”!==a.cmpStatus||”tcloaded”!==a.eventStatus&&”useractioncomplete”!==a.eventStatus?!1:!0};var oL=;function pL(a) ;(new K(a)).j.forEach(function(c,d) );return b}function qL(a) )} var rL=function(a),sL=function(a,b,c) :b;c=void 0===c? :c;this.l=void 0===a?!1:a;this.o= b;this.j=new rL(c)},tL=function(a,b),zL=function(a),AL=function(), CL=function(a,b),uL=function(a,b),vL=function(a),wL=function(a),xL=function(a),BL=function(a),r=,t=Uw(Rd(d,12),Hw),u=ee(d,aw,19);d= ;u=q(u);for(var w=u.next();!w.done;w=u.next()) ;for(var A=q(Rd(w,3)),M=A.next();!M.done;M=A.next())d=Xd(w,2)}a= }}}else a=null;if(a) J=void 0}0===J?c=!1:a.purpose&&a.vendor?(J=a.vendor.consents,(c=!(!J||!J))&&a.purposeOneTreatment&&”CH”===a.publisherCC?c=!0:c&&(c=a.purpose.consents,c=!(!c||!c))):c=!0}else c=!1}else c=!1}else c=!0;b=!c}return b},yL=function(a) ;function DL(a,b) function EL(a) };var FL=function(a) this.B=a;this.o=EL(a);this.l=a;if(“ios”==this.j||”tvos”==this.j)this.A=3 =DL(,a);default:return!1}},ZL=function(a) )},eM=function() ;W.getInstance=function() ;var fM=function(),gM=function(a,b) catch(g) return a.toString()};var hM=function(a) ;y(hM,G);hM.prototype.connect=function() };var iM=function(a,b,c,d) )};hM.prototype.sendMessage=function() ;var X=,jM=(X.creativeView=”creativeview”,X.start=”start”,X.midpoint=”midpoint”,X.firstQuartile=”firstquartile”,X.thirdQuartile=”thirdquartile”,X.complete=”complete”,X.mute=”mute”,X.unmute=”unmute”,X.pause=”pause”,X.rewind=”rewind”,X.resume=”resume”,X.fullscreen=”fullscreen”,X.exitFullscreen=”exitfullscreen”,X.expand=”expand”,X.collapse=”collapse”,X.close=”close”,X.acceptInvitation=”acceptinvitation”,X.userInteraction=”userInteraction”,X.adCanPlay=”adCanPlay”,X.adStarted=”adStarted”,X.abandon=”abandon”, X.acceptInvitationLinear=”acceptinvitationlinear”,X.engagedView=”engagedview”,X.instreamAdComplete=”instreamAdComplete”,X.skipShown=”skipshown”,X.skippableStateChanged=”skippableStateChanged”,X.skip=”skip”,X.progress=”progress”,X.publisher_invoked_skip=”PUBLISHER_INVOKED_SKIP”,X.annotation_start=”annotation_start”,X.annotation_click=”annotation_click”,X.annotation_close=”annotation_close”,X.cta_annotation_shown=”cta_annotation_shown”,X.cta_annotation_clicked=”cta_annotation_clicked”,X.cta_annotation_closed= “cta_annotation_closed”,X.replay=”replay”,X.stop=”stop”,X.autoplayDisallowed=”autoplayDisallowed”,X.error=”error”,X.mediaLoadTimeout=”mediaLoadTimeout”,X.linearChanged=”linearChanged”,X.click=”click”,X.contentPauseRequested=”contentPauseRequested”,X.contentResumeRequested=”contentResumeRequested”,X.discardAdBreak=”discardAdBreak”,X.updateAdsRenderingSettings=”updateAdsRenderingSettings”,X.durationChange=”durationChange”,X.expandedChanged=”expandedChanged”,X.autoClose=”autoClose”,X.userClose=”userClose”, X.userRecall=”userRecall”,X.prefetched=”prefetched”,X.loaded=”loaded”,X.init=”init”,X.allAdsCompleted=”allAdsCompleted”,X.adMetadata=”adMetadata”,X.adBreakReady=”adBreakReady”,X.adBreakFetchError=”adBreakFetchError”,X.log=”log”,X.volumeChange=”volumeChange”,X.companionBackfill=”companionBackfill”,X.companionInitialized=”companionInitialized”,X.companionImpression=”companionImpression”,X.companionClick=”companionClick”,X.impression=”impression”,X.interaction=”interaction”,X.adProgress=”adProgress”, X.adBuffering=”adBuffering”,X.trackingUrlPinged=”trackingUrlPinged”,X.measurable_impression=”measurable_impression”,X.custom_metric_viewable=”custom_metric_viewable”,X.viewable_impression=”viewable_impression”,X.fully_viewable_audible_half_duration_impression=”fully_viewable_audible_half_duration_impression”,X.audio_audible=”audio_audible”,X.audio_measurable=”audio_measurable”,X.overlay_resize=”overlay_resize”,X.overlay_unmeasurable_impression=”overlay_unmeasurable_impression”,X.overlay_unviewable_impression= “overlay_unviewable_impression”,X.overlay_viewable_immediate_impression=”overlay_viewable_immediate_impression”,X.overlay_viewable_end_of_session_impression=”overlay_viewable_end_of_session_impression”,X.externalActivityEvent=”externalActivityEvent”,X.adEvent=”adEvent”,X.configure=”configure”,X.remainingTime=”remainingTime”,X.destroy=”destroy”,X.resize=”resize”,X.volume=”volume”,X.authorIconClicked=”videoAuthorIconClicked”,X.authorNameClicked=”videoAuthorClicked”,X.videoClicked=”videoClicked”,X.videoIconClicked= “videoIconClicked”,X.learnMoreClicked=”videoLearnMoreClicked”,X.muteClicked=”videoMuteClicked”,X.titleClicked=”videoTitleClicked”,X.skipShown=”SKIP_SHOWN”,X.videoSkipClicked=”SKIPPED”,X.unmuteClicked=”videoUnmuteClicked”,X.vpaidEvent=”vpaidEvent”,X.show_ad=”show_ad”,X.video_card_endcap_collapse=”video_card_endcap_collapse”,X.video_card_endcap_dismiss=”video_card_endcap_dismiss”,X.video_card_endcap_impression=”video_card_endcap_impression”,X.mediaUrlPinged=”mediaUrlPinged”,X.breakStart=”breakstart”, X.breakEnd=”breakend”,X.omidReady=”omidReady”,X.omidUnavailable=”omidUnavailable”,X.omidAdSessionCompleted=”omidAdSessionCompleted”,X.omidAdSessionAbandoned=”omidAdSessionAbandoned”,X.verificationNotExecuted=”verificationNotExecuted”,X.loadStart=”loadStart”,X.seeked=”seeked”,X.seeking=”seeking”,X),kM=”adBreakFetchError adBreakReady adBuffering adCanPlay adMetadata adProgress allAdsCompleted click companionBackfill companionInitialized complete contentPauseRequested contentResumeRequested durationChange externalActivityEvent firstQuartile heavy_ad_intervention_cpu heavy_ad_intervention_network iconFallbackImageClosed impression interaction linearChanged loaded log measurable_impression mediaUrlPinged midpoint navigationRequested pause resume show_ad skipShown skippableStateChanged skip start thirdQuartile trackingUrlPinged userClose viewable_impression video_card_endcap_collapse video_card_endcap_dismiss video_card_endcap_impression videoClicked videoIconClicked volumeChange mute”.split(” “), lM=”adBuffering adCanPlay adMetadata adProgress click companionBackfill companionInitialized complete durationChange firstQuartile heavy_ad_intervention_cpu heavy_ad_intervention_network iconFallbackImageClosed impression interaction loaded log mediaUrlPinged midpoint navigationRequested pause resume skipShown skippableStateChanged skip start thirdQuartile trackingUrlPinged userClose videoClicked videoIconClicked volumeChange mute vpaidEvent”.split(” “),mM=”abandon acceptInvitation acceptInvitationLinear click close collapse companionClick complete creativeView engagedView exitFullscreen expand instreamAdComplete externalActivityEvent firstQuartile fullscreen loaded measurable_impression midpoint pause progress replay resume rewind show_ad skipShown skip start stop thirdQuartile userClose verificationNotExecuted video_card_endcap_collapse video_card_endcap_dismiss video_card_endcap_impression viewable_impression mute unmute”.split(” “), nM=”viewable_impression measurable_impression overlay_unmeasurable_impression overlay_unviewable_impression overlay_viewable_immediate_impression overlay_viewable_end_of_session_impression externalActivityEvent”.split(” “),oM= ;function pM(a) var qM=”acceptInvitation acceptInvitationLinear click collapse complete exitFullscreen expand firstQuartile fullscreen impression loaded midpoint pause resume skip start thirdQuartile videoClicked volumeChange”.split(” “);var rM=”abort canplay canplaythrough durationchange emptied loadstart loadeddata loadedmetadata progress ratechange seeked seeking stalled suspend waiting”.split(” “);function sM(a) );a=a.filter(function(d) );return 0 =DL(,b);case “tvos”:return a.D;default:return!tM()}},BM=function(),tM=function(),CM=function() ;var MB=,DM=function(a),EM=function(a) ;var FM= };function GM(a,b) function HM(a,b) catch(c) }function IM(a) ).then(function(),function() )}function JM(a,b) )};var KM=function() ; KM.prototype.report=function(a,b,c) :b;if(null==B.G_testRunner&&(this.j||(void 0===c?0:c))),this);b=fM();hn(d,b.A);V.B||(b=d.toString(),a=vn(d,”url”),null!=a&&Fb()&&2083 =c-(V.l?8:2):1==a.j.length||b>a.j+1)?-1:null:null},mN=function(a,b) );return 0 p;p++) p=;n=q(n);for(r=n.next();!r.done;r=n.next())p.push(“abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_”.charat(r.value&63));n=p.join(“”);k=em(e(k));zo(k)&&(k=new k(k),k.j.set(“cpn”,n),k=”k.toString());” qb.call(this,k, );this.j=”n};y(AO,qB);AO.prototype.getWidth=function() ;ao.prototype.getheight=”function() ;ao.prototype.getapiframework=”function() ;function=”” bo(a) var” do=”function(a,b,c,d,e,f) ;y(DO,SN);var” co=”function(a) )};DO.prototype.Za=function() ;do.prototype.ac=”function() ;=”” do.prototype.getmediaurl=”function() ;return” c.adidregistry=”b.getAdIdRegistry(),c.adIdValue=b.getAdIdValue(),c.universalAdIdRegistry=b.getAdIdRegistry(),c.universalAdIdValue=b.getAdIdValue(),c})};var” io=”function(a,b,c,d,e,f,g,h,k,m,n,p,r,t,u,w,v,A,M,J,na) );this.B=new” dk;this.fa=”(this.F=null!=w)?v:!1;this.ra=this.vc?A:!1;this.wa=E(w);this.A=null;this.aa=new” wm;this.g=”new” dh(0,0);this.c=”String(Math.floor(1E9*Math.random()));this.La=;this.tb=null;this.P=0;this.Ma=this.Aa=!1;this.I=null;this.R=this.Z=!1;this.D.forEach(function(Qa) );this.bb=u;this.O=new” ae;ce(this.o,new=”” oc);j&&ce(this.o,new=”” uc);ce(this.o,new=”” eb);q(p.getinstance(),”ghmsh_eids”,gx());go(this.o,na);this.o=”bE(this.O,new” ab(),new=”” bz);ho(this,r)},go=”function(a,b) ];b=”(Py.isSelected()||Qy.isSelected())&&b;(Ry.isSelected()||b)&&B.customElements&&(c=,Qy.isSelected());Sy.isSelected()?c.unshift( ):Ty.isSelected()?c.unshift( ):Uy.isSelected()?c.unshift( ):Vy.isSelected()&&c.unshift( );(Dc||zc||VB()||vc&&Oc)&&c.unshift( );cE(a,new” jc(new=”” ne(c)))},ko=”function(a),jo=”function(a) ;l=”IO.prototype;l.getAdSystem=function() ;l.getdescription=”function() ;=”” var=”” lo=”function(a),mo=”function(a) ;io.prototype.getdealid=”function() return” b};var=”” oo=”function(a),qo=”function(a) ),a=”a.l;return” b},ro=”function(a,b),so=”function(a) )},TO=function(a,b,c) c=”a.getDuration();a.aa.Dd=c},VO=function(a) },UO=function(a),wo=”function(a) ;l=”IO.prototype;l.getAdId=function() return(a=”PO(a,”metrics”))?a.l:null};IO.prototype.getUniversalAdIds=function() ;=”” io.prototype.getuniversaladidregistry=”function() ;var=”” yo=”function(a),$o=”function(a) ;IO.prototype.getPodIndex=function(),bP=function(a) ;IO.prototype.getCompanionAds=function(a,b) ;=”” dp=”function(a),eP=function(a,b),HO=function(a,b) );a.U.forEach(function(c) )},fP=function(a,b) )},gP=function(a),hp=”function(a) ;io.prototype.islinear=”function() ;io.prototype.isskippable=”function(),kp=”function(a,b) null!=d?d=”implicit”:(d=a.H.get(“DFP”),” no&&d.l?”explicit”:”none”);”implicit”=”=d&&(b=c);e=a.j;null==b&&null!=e&&e” do&&(b=”e.A);null==b&&”explicit”==d&&(b=c);return” ip(a)?(po(a,”adsense”),new=”” mm(5,!1)):b};io.prototype.getskiptimeoffset=”function() return-1};io.prototype.vc=”function() ;=”” lp=”function(a) return=”” mp(this)+np(this)};io.prototype.getmediaurl=”function() ;=”” no=”function(a),op=”function(a),pp=”function(a) ;l.getwidth=”function() ;l.getheight=”function() ;l.getuielements=”function() ;l.getminsuggestedduration=”function() ;l.getadpodinfo=”function() ;=”” qp=”function(a,b),rp=”function(a) ):!1},sP=function(a,b) c=”c.l}c=d}a.R=c&&b;(b||c)&&KM.getInstance().report(60,,!0);return” a.r},tp=”function(a) );return” d},up=”function(a),vp=”function(a),xp=”function(a,b),wp=”function(a,b) ;io.prototype.getvastmediabitrate=”function() return=”” 0};=”” yp=”function(a),zp=”function(a) );lo(a).foreach(function(d) );qo(a).foreach(function(d) )});return=”” c.j},ap=”function(a) ),a=”a.l;return” b};io.prototype.isautoplay=”function() ;var” bp=”function(a,b) ;y(BP,gO);var” cp=”function(a,b) ;CP.prototype=function() ;cp.prototype.next=”function() };var=”” new=”” cp(a,b)};var=”” hp=”function(a) );if(“function”=”=typeof” a)return=”” a()});if(“function”=”=typeof” a.ic)return=”” a.ic()});throw=”” error(“not=”” an=”” iterator=”” or=”” iterable.”);},ep=”function(a) ;EP.prototype.Ic=function() ;ep.prototype=”function() ;=”” ep.prototype.l=”function() ;var=”” fp=”function(a) ;y(FP,ms);FP.prototype.next=function() ;fp.prototype=”function() ;fp.prototype.l=”function() ;var=”” gp=”function(a) );this.o=”a};y(GP,EP);GP.prototype.next=function() ;var=”” error(“uneven=”” number=”” of=”” arguments”);for(var=”” if(a)if(a=”” ip)for(c=”a.cg(),d=0;d =c&&Md(b,8,d-c);bQ(b,a.o.map(function(e) ));return b},fQ=function(a),hQ=function(a) ;var iQ=,jQ=!1;function kQ(a,b,c) else e=null;return new lQ(d,e,b,a?a.A:null,c)} function mQ(a,b,c) function sQ() function tQ(a) function uQ(a,b) function vQ() ),jQ=!0)} function wQ(a,b) ;p=void 0===p? :p;var r=void 0===r?new Map:r;Vz(r,”ADCATEGORIES”,”-1″);Vz(r,”ADCOUNT”,”-1″);Vz(r,”APIFRAMEWORKS”,p.mh?p.mh.join(“,”):”-1″);Vz(r,”BLOCKEDADCATEGORIES”,”-1″);var t;Vz(r,”GOOGLE_INSTREAM_VIDEO_NONCE”,null!=(t=p.Bj)?t:”-1″);Vz(r,”EXTENSIONS”,”-2″);Vz(r,”MEDIAMIME”,p.ci?p.ci.join(“,”):”-1″);Vz(r,”PLAYERCAPABILITIES”,”-1″);Vz(r,”VASTVERSIONS”,qg(wz).join(“,”));Vz(r,”VERIFICATIONVENDORS”,”-2″);p=Wz(p,r);return n.call(m,p)})} function oQ(a) function nQ(a,b),a)}=”” function=”” rq(a,b) }else g instanceof $N&&(Md(f,5,!1),g=g.B,g=0==g.length?null:hQ(g),Md(f,2,g),Md(f,1,null));null!=NO(b)&&(2==V.j?Md(f,12,1):Md(f,12,2));g=b.getDuration();Md(f,4,0>g?null:g);g=b.getUniversalAdIdValue(); Md(f,7,g);g=b.getUniversalAdIdRegistry();Md(f,8,g);h=b.B;g=h.l;h=h.j;null!=g&&null!=h&&h>=g&&Md(f,9,h-g);Md(f,10,!1);fe(e,10,f);d.reverse();ge(c,1,d);Md(c,3,xM());c=Nf(c,dQ);c=Tc(c,3)}else c=””;return c})}function qQ(a) )} function pQ(a,b) return”0″});Vz(a,”FINAL”,”1″)}}function xQ(a) var lQ=function(a,b,c,d,e) ;function yQ(a,b) ;var zQ=function(a,b),AQ=function(a) catch(b) return!0};var BQ=function(a,b,c) ;BQ.prototype.getContentType=function() ;var CQ=new km,DQ=new Map(CQ.j.A);DQ.set(“style”, );CQ.j=new bm(CQ.j.l,CQ.j.j,CQ.j.o,DQ);var EQ=new Map(CQ.j.A);EQ.set(“class”, );CQ.j=new bm(CQ.j.l,CQ.j.j,CQ.j.o,EQ);var FQ=new Map(CQ.j.A);FQ.set(“id”, );CQ.j=new bm(CQ.j.l,CQ.j.j,CQ.j.o,FQ);CQ.build();var GQ=function(a,b,c,d) ;y(GQ,$N);GQ.prototype.o=function(a),”html”,a.l)};GQ.prototype.O=function() ;var HQ=function(a,b,c,d) ;y(HQ,$N);HQ.prototype.getContent=function() ;HQ.prototype.o=function(a),”image”,a.l)}; HQ.prototype.O=function() );b.setAttribute(“href”,EM(E(this.Za())));YA(this.dd,b);b.appendChild(a);return b};var IQ=function(a,b,c,d) ;y(IQ,gO);var JQ=function(a,b) ;y(JQ,$N);JQ.prototype.ib=function() ;JQ.prototype.getHeight=function() ;JQ.prototype.getWidth=function() ;var KQ=function(a,b) }; JQ.prototype.O=function() ;var LQ=function(a,b) ;if(d=d.l)e.image=EM(d),c=c.D.find(function(g) ),null!=c&&(e.duration=sz(c.getDuration()));a.A&&(e.Xc=a.A);e.attribution=a.l?a.l:b;return e}; JQ.prototype.o=function(a) ;function MQ(a,b,c) );switch(c) }return new $N(a,b,c,e,d)} function NQ(a) ),c=a.find(function(f) ),d=a.find(function(f) ),e=a.find(function(f) );return null!=b?b:null!=c?c:null!=d?d:null!=e?e:a};function OQ(a,b,c,d,e) ;h(g);e.splice(e.indexOf(f),1);var k=;e.forEach(function(m) );return new cO(g,k,a.adSlotId)};var PQ=function(a) ;y(PQ,gO);var QQ=function(a) ;y(QQ,gO);var RQ=function(a) ;y(RQ,gO);RQ.prototype.getDealId=function() ;var TQ=function(a,b) )},SQ=,f:function(a,b,c,d,e),d:function(a,b,c,d,e,f,g,h) };SQ.i=SQ.d;SQ.u=SQ.d;var UQ=function(a) ;y(UQ,FK);UQ.prototype.j=function() ; var VQ=function(a) }b=new IO(b.id||””,c.adSystem,r,d,e,g,k,YQ(c.extensions),b.sequence||0,ZQ(c.j,”error”),ZQ(c.impressionUrls,”impression”),$Q(c.creatives,n),aR(c.creatives),bR(c.extensions,p),b,m,f,h,cR(c.Na),!n,a.l);c=UA(a.o)||0;b.P=c;yQ(b,”vl”);return b})}catch(b) },XQ=function(a) ),c=a.find(function(e) );if(!(b instanceof TC)||c)return null;c=a.find(function(e) );a=a.find(function(e) );var d= ;return d.channelCustomUrl=b.ie,d.channelId=b.channelId,d.channelThumbnailUrl=b.gd,d.channelTitle=b.channelTitle,d.cpn=c instanceof kC?c.cpn:null,d.format=b.format,d.isSkippable=”BUMPER”!=b.format&&”NONSKIPPABLE”!=b.format,d.isTrueView=b.Hb,d.isVideoUnlisted=b.Cd,d.title=b.videoTitle,d.videoThumbnailUrl=b.Rd,d.wtaUrl=a instanceof GB?a.Vd:null,d.youtubeVideoId=b.videoId,d.engagedViewUrls=,d.infoCards=,d},ZQ=function(a,b) );return c},aR=function(a) );return b},dR=function(a,b) );return new fO(c,fR(a.required))},eR=function(a,b),d=a.companionClickThrough||null,e=hR(a.resources);if(0==e.length)return null;var f=iR(a.trackingEvents);a.me.forEach(function(g) ); return OQ(c,d,b,f,e)},fR=function(a),$Q=function(a,b) );return c},jR=function(a,b) )]);d=new DO(c.duration?c.duration/1E3:0,lR(c.videoClicks),mR(c.mediaFiles), d,nR(c.Ya),oR(c.icons));var e=iR(c.trackingEvents);pR(c.videoClicks).forEach(function(f) );c.videoClicks&&c.videoClicks.customClicks.forEach(function(f) );b?TN(d,JSON.stringify(b)):d.F=c.adParameters||””;d.Ff=a.sequence||0;d.kf(a.id);d.jf(a.adId);e&&(d.Gc=e);UN(d,qR(a.universalAdIds));return d},kR=function(a) ); if(0==b.length&&!c.isEmpty()) b.forEach(function(e) );return b},rR=function(a,b) );SM(e,b);e&&(d.Gc=e);d.Y= c;return d},hR=function(a,b) }null==f||b&&”Static”!==f||”text/javascript”==e||c.push(new BQ(f,e,d.Bc))});return c},oR=function(a) });return” b},mr=”function(a) );return” b},lr=”function(a),pr=”function(a) )},sr=”function(a) )},ir=”function(a) });return=”” b},br=”function(a,b),tr=”function(a) catch(f) else=”” wj)b=”inred_info” to(a.j,a.l,a.o);else=”” nc)b=”metrics” uo(a.l,a.j);else=”” xj)b=”pod” xo(a.sequence);else=”” qc)b=”programmatic” rq(a.dealid);=”” else=”” rc)b=”sodar” vo(a.o,a.l,a.a,a.j,””);else=”” yj)b=”TextAd” iq(a.ee,a.fe,a.ge,a.imageurl,a.imagewidth,a.imageheight);else=”” sc)b=”uiSettings” wo(a.j);else=”” zj)b=”waterfall” yo(a.j);else=”” cb)b=”generic” go(ir(a.trackingevents));else=”” gc) );c=”new” ro(a.cards,ir(e))}else=”” a=”” hc&&(b=”esp” oo(a.j));return },qr=”function(a) )},cr=”function(a) ))}});return=”” b},ur=”function(a),yq=”function(a) );return” b},gr=”function(a,b),nR=function(a),wq=”function(a) ;d.id=e.getAttribute(“id”);d.sequence=HD(e,”sequence”);d.adType=e.getAttribute(“adType”);e=q(zi(e));for(var” h=”e.next();!h.done;h=e.next()) f=new” mc( );break}else=”” if(“wrapper”=”=k.nodeName) f=new” gd( );break}}if(!f)throw=”” ad=”” contains=”” neither=”” inline=”” nor=”” wrapper=”” data.”);a.push(new=”” zb(f,d))}}return=”” fd(a)};var=”” vr=”function(a,b) )};y(vR,FK);vR.prototype.j=function() ;=”” var=”” wr=”function(a) d.j.foreach(function(e) );if(0==rN(b).length)throw” vn(rk);return=”” b},xr=”function(a,b) )&&(b.j=”!0);a.trackingEvents.forEach(function(d) );b.trackingevents=”c;return” b};function=”” yr(a,b) return=”” null};function=”” zr(a) function=”” ar(a) ;y(br,yi);var=”” cr=”function(a,b) );this.j.clear()};function=”” dr(a) ;var=”” er=”function() ;” er.prototype.encrypt=”function(a) )):c.resolve(d)});return=”” c.promise};var=”” fr=”function(a,b) ;y(FR,$i);FR.prototype.getError=function() ;var=”” gr=”function(a) ;y(GR,$i);var” hr=”function(a,b,c) ;var=”” ir=”function(a,b) function=”” kr(a,b) var=”” lr=”function(a,b) ;y(LR,hM);var” mr=”function(a) catch(b) };=”” lr.prototype.sendmessage=”function(a,b,c) ;LR.prototype.N=function() ;LR.prototype.l=function(a) ;LR.prototype.I=function(a) };” pr=”function(a,b,c),b.sid,c))},nr=”function(a,b,c,d),or=”function(a,b) ;y(QR,LR);QR.prototype.l=function(a) ;QR.prototype.sendMessage=function(a,b,c) };y(SR,G);var” tr=”function(a,b) ;SR.prototype.N=function() ;SR.prototype.isInitialized=function() ;=”” ur=”function(a) )},vr=”function(a) )};sr.prototype.getdisplayadscorrelator=”function() ;=”” sr.prototype.j=”function(a) };” yr=”function(a,b,c,d),null!=d&&(b.args=d),iM(a.l,”gpt”,c,b))},ZR=function(a,b),$R=function(a) ;SR.prototype.K=function() ;” hr(“companions_success”))):a.a||(a.a=”new” fk(5e3),jd(a.b,a.a,”tick”,a.l),a.a.start())};sr.prototype.v=”function(a) });return=”” an(a.slotid,b)};sr.prototype.t=”function(a) ;=”” bs=”function(a) catch(r) c=f?f:c&&c.url?c.url:e&&e.url?e.url:””}b.loc=c;a.j.ref=window.document.referrer;a.j.gcasclass=” “1”;a.j.vpaidadapter=”V.o;a.j.ifstate=W.getInstance().P;KM.getInstance().report(70,a.j);a.j= }};var” cs=”function() ;y(cS,G);cS.prototype.C=function() ;cs.prototype.nh=”function() ;var” ds=”function() ;cs.prototype.f=”function() ;cs.prototype.i=”function() ;var” es=” ;function” fs(a,b) ))}function” gs(a,b) ;function” hs(a) return=”” 1}=”” map(+\.moatads\.com\=””,*$=”” ]],+\.doubleverify\.com\=””,=”” )?c\.+\.com\=”” vfw\=”” dv\=”” )?(www\.)?+\.tv\=”” r\=”” s\=”” d\=”” ]],+\.adsafeprotected\.com\=”” ]],],],+\.voicefive\.com\=”” )?+\.measuread\.com\=”” )?+\.scorecardresearch\.com\=”” ]],],]]);gs(“omidsessionclient.verificationvendoridforscripturl”,hs);=”” gs(“omidsessionclient.verificationvendorid”, );var=”” js=”Object.values( );function” ks(a,b) )?ls(a,b):ms(a,b)}function=”” ls(a,b) function=”” ns(a,b,c) )}function=”” ms(a,b) ;var” os=”function(a,b,c,d) ;oS.prototype.toJSON=function() };function” ps(a,b) function=”” qs(a,b) function=”” rs(a,b) =”” function=”” ss(a,b) ;function=”” ts() function=”” us() return!0};var vs=”function(a,b,c,d),wS=function(a),ys=”function(a) ;b=(b.omid_message_guid=a.j,b.omid_message_method=a.method,b.omid_message_version=a.version,b);void” b};var=”” zs=”function(a) ;function” as(),function() )}function=”” cs(a,b) ;var=”” ds=”function(a) catch(b) };var=”” es=”function(a) ;y(ES,zS);ES.prototype.sendMessage=function(a,b) ;es.prototype.o=”function(a,b) ;var” fs=”function() ();function=”” gs(a) function” hs(a) catch(b) return!1};var=”” is=”function(a,b) })};y(IS,zS);IS.prototype.sendMessage=function(a,b) ;var=”” js=”;function” ks(a),a)};var=”” ls=”function(a,b) ;gS(“OmidSessionClient.Partner”,LS);var” ms=”function(a,b,c,d),QS=Object.keys(eS).map(function(a) ),rs=”,SS=function() ;var=”” d=”this.o.j||void” 0;if(!b) }catch(n) m=”h(g)?new” is(b,g):null}if(b=”m)break” a}b=”null}}this.A=b;this.F=c||new” ss;this.h=”this.U=this.O=!1;this.l=this.j=null;” this.c=”!1;this.B= ;this.A&&(this.A.j=this.Fj.bind(this));this.ka(“setClientInfo”,”1.4.1-google_20221025″,this.o.partner.name,this.o.partner.version);TS(this,a.A);(a=a.contentUrl)&&this.ka(“setContentUrl”,a);US(this)};VS.prototype.isSupported=function() ;var” ws=”function(a,b) ;l=VS.prototype;l.start=function() )};” l.error=”function(a,b) ;l.ka=function(a) ;l.sendMessage=function(a,b) else=”” if(this.f.issupported())try catch(e) };=”” l.fj=”function(a) “error”=”==b&&window.console&&BS(a)};var” ts=”function(a,b) ),a.ka(“injectverificationscriptresources”,b))},us=”function(a) )};gS(“OmidSessionClient.AdSession”,VS);var” xs=”function(a) catch(b) };xs.prototype.loaded=”function(a) ;” gs(“omidsessionclient.adevents”,xs);var=”” ys=”function(a) catch(b) };ys.prototype.start=”function(a,b) ;YS.prototype.pause=function() ;YS.prototype.resume=function() ;” var=”” hd(this);this.d=”;this.I=this.K=this.F=this.R=!1;this.C=this.l=this.G=this.o=null;R(this.B,this.L,qM,this.Z);R(this.B,this.L,this.V)};y(aT,G);” ht=”function(a,b,c) )),a.o=new” vs(b),a.o.issupported()?(a.g=”new” xs(a.o),a.l=”new” ys(a.o),ws(a.o,function(e) }),a.r=”!0,eT(a),fT(a),a.o.start()):(a.o=null,cT(a,”notSupported”)))};aT.prototype.Z=function(a) ;aT.prototype.V=function(a) ;aT.prototype.T=function() ;” it=”function(a),5E3))},gT=function(a) }else=”” b=”” instanceof=”” un&&(b=”b.getError(),yQ(c.j,”e”),c.o.error(“video”,b.toString()),iT(c))}},cT=function(a,b),eT=function(a,b) },fT=function(a,b) },dt=”function(a) ;aT.prototype.getAd=function() ;=”” var=”” bt=”function(a) else=”” jt(a,”2″);if(d=”c.B)d.o=e;c=c.l}kT(a,b);return” b},jt=”function(a,b,c,d) )));d&&(e=”e.map(function(g) ));ua(a.j,tq(c));a.j.report(“verificationnotexecuted”,e)};at.prototype.n=”function() ;var” kt=”function(a,b) );KM.getInstance().report(129, );yQ(a.j,”oms”)};var” lt=”function() ;y(lT,G);lT.prototype.F=function() ;lt.prototype.d=”function() ;lT.prototype.C=function() ;var” mt=”null,nT=function() ;y(nT,G);var” ot=”function() ;nt.prototype.c=”function() )};=”” nt.prototype.f=”function(a,b,c,d) });s(this.o,f,”omidadsessionabandoned”,function() );S(this.o,f,”omidAdSessionCompleted”,function() );return” f};var=”” pt=”function(a,b),rT=function(a) ;nT.prototype.D=function(a) ;var” qt=”function(a,b) ;a&&null!=b.C&&(c.ar=b.C);KM.getInstance().report(87,c)};function” st(a) );return” b.slice(0,-1)};var=”” tt=”function(a) )},ut=”function(a,b) ).map(function(c) ):a.filter(function(c) ).map(function(c) );if(0=”=a.length)return” null;a=” ;” !$m(rr).j()&&b&&0 f?”p”:”l”);d.set(“ctv”,String(CM()));f=new Map;C(V.getPlayerType())||(f.set(“mpt”,V.getPlayerType()),C(V.getPlayerVersion())||f.set(“mpv”,V.getPlayerVersion()));g=new Map;AM()||g.set(“wta”,”0″);if(a instanceof Bz&&a.A&&null!==a.adTagUrl) else h=zL(W.getInstance().j);k=Map;m=;n=m.concat;g=x(g);var p=new Map;BL(W.getInstance().j)||(C(V.O)||p.set(“adsid”,V.O),C(V.G)||p.set(“pucrd”,V.G),C(V.U)||p.set(“jar”,V.U));g=new k(n.call(m,g,x(p),x(h)));h=new Map;k=W.getInstance().Aa;(m=W.getInstance().Qd)&&k&&0 k&&(h.set(“dlt”,k.toString()),h.set(“idt”,(m-k).toString()));h.set(“dt”,Gm().toString());var r;k=null!=(r=a.adTagUrl)?r:””;r=new K(k); var t;a=null!=(t=a.pageUrl)?t:””;var u;if(“”===k)var w=null;else w=null!=(u=w)?u:””;if(az.isSelected()||!vT.has(w)) else u=””;A=u;A=OB(a)?a:A;w=AT(r);u=OB(W.getInstance().l)?W.getInstance().l:OB(W.getInstance().referrer)?W.getInstance().referrer:”null”;w=OB(A)?A:w;w=new K(w);v=new K(W.getInstance().La); t=new K(W.getInstance().l);a=”unknown”;wn(t,v)?a=”flat”:wn(w,v)?a=”bottom”:wn(w,t)&&(a=”top”);KM.getInstance().report(160, );w=new Map;v=W.getInstance().referrer;C(E(v))||w.set(“ref”,v);v=W.getInstance().La;OB(A)?(w.set(“url”,A),BT(w),w.set(“loc”,v)):bz.isSelected()?(w.set(“url”,v),BT(w)):(w.set(“url”,u),A=W.getInstance().Lg,null!=A&&(u=xn(u),v=xn(A),u.l!=v.l&&w.set(“top”,A)));return new Map(.concat(x(e),x(c),x(d),x(f),x(g),x(b),x(w),x(h)))} function CT(a,b) )&&(c.set(“ea”,”0″),null!=b.nonLinearAdSlotWidth&&null!=b.nonLinearAdSlotHeight&&(b=bJ(b),c.set(“image_size”,b),C(b)&&(d=d.filter(function(f) ))));c.set(“ad_type”,d.join(“_”));b=d.some(function(f) );c.set(“num_ads”,b?”3″:”1″);a=fJ(a,”t_pyv”);C(a)&&(a=b?”allow”:”exclude”);c.set(“t_pyv”,a);d.some(function(f) )&&(d=6 =A)throw new wU(“x is out of range”);A=LU(KU(k));var M=A-BigInt(3);b:switch(KU(k)) if(A =e.length)var m=String.fromCharCode.apply(null,e);else f=m;g=b.btoa(f);g=g.replace( \=”” g,”_”);g=”g.replace(/\+/g,”-“);” g=”g.replace(/=/g,”.”);return” k.return(g);case=”” 3:throw=”” h=”va(k),Error(“Encryption” failed.”, );}})};=”” var=”” ww=”function() b=”new” gv(d);return=”” z(c,b.ob(dw),2)}return=”” c.return(c.l)})};bv(new=”” qv);bv(new=”” wv);ev(new=”” $v);bv(new=”” tw);bv(new=”” mw);ev(new=”” vw);function=”” yw(a) function=”” zw(a) =”” function=”” aw(a,b) ),f= ;return” f.id=”b,f.width=a.widthPx,f.height=a.heightPx,f.pixelRatio=a.C,f.xPosition=c,f.yPosition=d,f.offset=a.offsetMs,f.duration=a.durationMs,f.imageUrl=a.j,f.alternateText=a.altText,f.fallbackImages=e,f};var” bw=”function() ;y(BW,qD);BW.prototype.l=function(a,b) ;var” cw=”function() };y(CW,G);” gw=”function(a),touchend:function(b) },kg(a.G,function(b,c) )):R(a.I,a.j,”click”,a.R)},DW=function(a),a);a.G= },FW=function(a,b),300));a.l=b.touches.length;0==a.l&&(a.F=!1,a.C=!1,a.A=);a.J=!1};CW.prototype.R=function() ; var EW=function(a,b),hw=function(a) ;cw.prototype.n=”function() ;var” iw=”function(a,b) ;y(IW,$i);var” jw=”function() ;y(JW,tH);l=JW.prototype;l.Hc=function() ;l.show=function() ;l.hide=function() ;l.kc=function() ;l.ud=function() ;var” kw=”function(a),hw=function(a) f=m;g=b.btoa(f);g=g.replace(> “)},LW=function() ;var MW=function() ;y(MW,rI);var NW=function(a,b),OW=function(a,b) ;var PW=function(a,b,c,d,e,f,g) ;y(PW,JW);l=PW.prototype; l.build=function() );new EH(d,a.j,gG);S(a.A,d,”click”,function() );OW(a.l,d)});if(this.G) );NW(this.l,b);b=new TH(b,this.j,5);F(this,b);b=new wI;NW(this.l,b);new PH(b,this.j);b=new tI;new yH(b,this.j,OF);b.o(this.D);NW(this.l,b);b.show();if(this.I) }YG(ZG(this.l.element,.3));sH(this.j,iG,null)};l.N=function() ;l.Hc=function() ;l.show=function() ;l.hide=function() ;l.kc=function() ;l.ud=function() ;var RW=function(a,b) );this.l=mi(“innerContainer”,this.element);this.A=Array.from(li(“overlaySelector”,this.element));this.A.forEach(function(d,e) )});this.C=!1;QW(this,0);S(this.j,this.element,”mouseover”,function() );S(this.j,this.element,”mouseout”,function() )};y(RW,rI);RW.prototype.Cc=function(a) ; var QW=function(a,b),SW=function(a,b) )};l=RW.prototype;l.Vh=function(a) ;l.show=function() ;l.hide=function() ;l.Yg=function() ;l.Ah=function() ;var UW=function(a,b,c,d) )};y(UW,JW); UW.prototype.build=function() );d=new HI;new BH(d,a.j,WF);qI(c,d);b.J&&(b=new VI(!0),new yH(b,a.j,rG),qI(c,b));return c});TW(this,0);this.o=new TI;new QH(this.o,this.j,WF);qI(this.l,this.o);rH(this.j,WF,function() );rH(this.j,mG,function() );R(this.D,this.C,”tick”, this.I);this.C.start()};UW.prototype.N=function() ;UW.prototype.stop=function() ;UW.prototype.I=function() ;var TW=function(a,b) ;l=UW.prototype;l.Hc=function() ;l.ud=function() ;l.show=function() ;l.hide=function() ; l.kc=function() ;var VW=function(a,b,c,d) ;y(VW,tH); VW.prototype.build=function() );BI(this.l,this.A);new TH(this.A,this.j,0);var a=new LI(this.o.actions.title);new yH(a,this.j,aG);AI(this.l,a);a=new tI;this.o.websiteCard.headline&&(a.o(this.o.websiteCard.headline),a.show());new yH(a,this.j,aG);GI(this.l,a);a=new vI;this.o.websiteCard.description&&(a.o(this.o.websiteCard.description),a.show());GI(this.l,a);new yH(a,this.j,aG);a=new II(“author”);var b=this.o.websiteCard.imageUrl|| this.C;b&&(a.o(b),a.show());new yH(a,this.j,aG);AI(this.l,a);zI(this.l)};var WW=function(a) ;VW.prototype.N=function() ;var XW=function(a),YW=function(a) )},ZW=function(a,b) });null!=h&&(b=h.va(),null!=b&&b.focus())}};function $W(a,b) function aX(a,b) function dX(a) )}function cX(a) )}var bX=function() ;bX.prototype.getUiElements=function() ;bX.prototype.isSkippable=function() ;var eX=function(a) ;y(eX,rI);var fX=function(a,b,c,d,e,f) ;y(fX,JW);l=fX.prototype; l.build=function() );this.l=this.B.o(this.H);var b=RI(this.l);null!=b&&S(this.C,b,”click”,function(c) );new HH(this.l,this.j,!0);new EH(this.l,this.j,gG);qI(this.A,this.l);this.F&&(b=new HI,new BH(b,this.j,WF),qI(this.l,b),this.o=new TI,new QH(this.o,this.j,hG),qI(this.A,this.o));this.B.J&&(b=new VI(!0),new yH(b,this.j,rG),qI(this.l,b));sH(this.j,iG,null)}; l.Hc=function() ;l.show=function() ;l.hide=function() ;l.kc=function() ;l.ud=function() ;var gX=function(a,b,c,d) );vH(this,xG,this.o,this)};y(gX,uH);gX.prototype.o=function(a) ;var hX=function() ;var iX=function(a) )};y(iX,rI);iX.prototype.show=function() ;iX.prototype.hide=function() ;var jX=function(a,b) );S(this.j,this.l.l,”learnMoreClicked”,function(d) );S(this.j,this.l.l,”updateGpid”,function(d) );vH(this,tG,function(d),this)};y(jX,uH); jX.prototype.show=function() ;jX.prototype.hide=function() ;var kX=function(a,b,c,d,e,f) t=void 0;h=null!=(t=h.parentElement)?t:void 0}Om(m.j,”clk_”+n+”x”+k+”|”+p+”|”+r,Gm());ey()}},!0);this.K=new XW(b);this.B=null};y(kX,tH);l=kX.prototype; l.build=function() );if(this.o.isSkippable()) );var b=new UI( );BI(this.l,b);var c=new TH(b,this.j,this.o.C);F(this,c);this.C&&b.hide()}if(this.o.l&&!this.C) this.o.H&&(b=new VI(!0),new yH(b,this.j,rG),this.A?BI(this.l,b):d? qI(d,b):this.o.B?AI(this.l,b):BI(this.l,b));this.A&&(d=new SI,OH(new NH(d,this.j)),GI(this.l,d),rH(this.j,tG,function(e) ));if(this.A||this.o.A&&!this.C)d=new II(“author”),new zH(d,this.j,UF,SE),AI(this.l,d),d=new tI,new zH(d,this.j,VF,AF),this.A?FI(this.l,d):AI(this.l,d),d=new vI,new zH(d,this.j,PF,TE),this.A?FI(this.l,d):AI(this.l,d),rH(this.j,SE,function() ),rH(this.j,AF,function() ),rH(this.j,TE,function() ); this.A?new FH(this.l,this.j,!0):this.C||(d=QF,this.o.j||!this.o.U?d=sG:new xH(this.l,!0),this.L?new EH(this.l,this.j,d):(new yH(this.l,this.j,d),this.l.Cc(!0)));this.o.icons.forEach(function(e) );var h=new jX(g,a.j);new gX(f,a.j,e,h)}else new XH(f,a.j,e,W.getInstance().F);JI(f,e.heightPx,e.widthPx);qI(a.l,f);a.D.push(f)});this.A?(this.B=new LI,new zH(this.B,this.j,eG,YE)): (this.B=new MI,new yH(this.B,this.j,eG));rH(this.j,xG,function(e) );rh(this.j,bg,function() );this.We()};l.Oh=function() ;l.Nh=function() ;” l.we=”function() )};l.getConfig=function() ;var=”” lx=”function() )};y(lX,rI);var” mx=”function(a,b,c) ;y(mx,th);mx.prototype.build=”function() )};mX.prototype.N=function() ;function” nx(a,b) };var=”” ox=”function(a) ;y(oX,G);var” px=”function(a,b,c) ;l=”oX.prototype;l.getAd=function() ;l.updateadsrenderingsettings=”function() ;l.expand=function() ;l.collapse=function() ;l.gf=function() ;l.stop=function() ;l.destroy=function() ;l.init=function() ;l.start=function() ;l.pause=function() ;l.resume=function() ;” l.skip=”function() ;l.getRemainingTime=function() ;l.getvolume=”function() ;l.setvolume=”function(a) ;l.Lb=function() ;l.resize=function(a,b) ;l.getDuration=function() ;l.oa=”function() ;l.qc=”function() ;l.clicked=”function() ;l.getAdSkippableState=function() ;=”” l.ca=”function(a) ;l.wb=function(a,b) ;l.Ca=function(a,b) ;l.Ub=function() ;l.Vb=function() ;l.toString=function() ;var=”” qx=”function(a,b,c,d,e) ;y(qX,oX);qX.prototype.init=function() ;” qx.prototype.start=”function() a=”this.getAd().o;if((b=JJ(a))&&b.thumbnailUrl) c=KJ(a);var” d;if((null=”=(d=this.o)||!d.imageUrl)&&(null==c?0:c.thumbnailUrl)) sX(this);tX(this,” “start”)};qx.prototype.destroy=”function() ;” var=”” sx=”function(a) );a.A&&(S(a.B,a.A,”video_card_endcap_action”,function() ),s(a.b,a.a,”video_card_endcap_collapse”,function() ),s(a.b,a.a,”videoskipclicked”,function() ))},rx=”function(a) );s(a.b,b,”start”,function() );s(a.b,b,”contentpauserequested”,=”” function(c) );s(a.b,b,”contentresumerequested”,function() });s(a.b,b,”aderror”,function(c) );S(a.B,b,”allAdsCompleted”,function() );s(a.b,b,”skip”,function() );rh(b,ag,function() );w.getinstance().a&&ww(a.d);a.p=”setTimeout(function(),a.C.placement.td)}else” px(a,”contentresumerequested”),px(a,”alladscompleted”);object.assign(a.i,a.t)},ux=”function(a) ;b.url=a.L;pX(a,”navigationRequested”,b)};qX.prototype.clicked=function() ;” vx=”function(a,b) ;qX.prototype.N=function() ;var” yx=”function(a) ;var” zx=”function() ;zx.prototype.claim=”function() ;zx.prototype.release=”function(a) ;var” ax=”function(a,b) ;var BX=,CX=function(a),DX=function(a,b) )},EX=function(a) return=”” null},fx=”function(a,b),GX=function(a) ;var” ix=”function() ;var” jx=”function(a,b) ;y(JX,$i);JX.prototype.lb=function() ;var=”” kx=”function(a,b,c,d,e) ;y(KX,G);” var=”” nx=”function(a),ox=”function(a),lx=”function(a),PX=function(a),MX=function(a) ;KX.prototype.J=function(a) }; kx.prototype.k=”function(a) ;var” sx=”function(a,b) 0==a.C.length&&(“always”==V.getCompanionBackfill()&&a.B.l.C(dS()),b=new” jx(“adbreakfetcherror”,b),vn(rk),h(a,b))};kx.prototype.n=”function() ;” function=”” rx(a,b,c,d,e) )}function” tx(a,b) );return” 0 =c&&(c=yl()?500:1E3);0==d.length&&(d=rY());this.j=new nE(d);c=new IE(c);d=new OE;a=new QE( );this.l=new PE( )};var tY=function(a,b,c) ;var uY=function(a) ;y(uY,G);uY.prototype.N=function() ; var vY=function(a),AY=function(a,b,c,d,e) );S(a.l,a.j,”durationChange”,function() ); S(a.l,a.j,”canplay”,function() );R(a.l,a.j,”volumeChange”,a.qk);R(a.l,a.j,”pause”,a.ik);R(a.l,a.j,”play”,a.jk);R(a.l,a.j,”end”,a.gk);R(a.l,a.j,”beginFullscreen”,a.V);R(a.l,a.j,”endFullscreen”,a.P);R(a.l,a.j,”skip”,a.K);R(a.l,a.j,”skipShown”,a.Zg);R(a.l,a.j,”start”,a.mk);R(a.l,a.j,”error”,a.Fi);R(a.l,a.j,”mediaLoadTimeout”,a.Gi);R(a.l,a.j,”autoplayDisallowed”,a.Ei);S(a.l,a.j,”loaded”,function() );zY(a,a.D,a.I)},zY=function(a,b,c) ),rH(c,nG,function() ),rH(c,oG,function() ),rH(c,NF,function() ),rH(c,UF,function() ),rH(c,VF,function() ),rH(c,PF,function() ),rH(c,eG,function() ),rH(c,qG,function(d) ),rH(c,pG,function(d) ),rH(c,dG,function() ),rH(c,rG,function() ))},BY=function(a,b,c,d),yY=function(a,b) “error”!=b&&a.G.report(b)};uY.prototype.Z=function(a) ; uY.prototype.aa=function(a) ;uY.prototype.T=function(a) ;var b=a.eventName;a=pM(b)&&a.queryId==this.B?b:null;null!=a&&BY(this,a,!0,!0)};uY.prototype.R=function() }; var EY=function(a) ;l=uY.prototype;l.mk=function() ; l.qk=function() ;l.ik=function() ;l.jk=function() ;l.gk=function() ;l.hf=function() ; l.fi=”function() ;l.Gi=function() ;l.Ei=function() ;l.Zg=function() ;var” cy=”function(a) )},DY=function(a,b,c,d) ;b=(e.clickThroughUrl=b,e.attributionParams=c,e);H(a,new” zn(“videoiconclicked”,null,b));d.foreach(function(f) )},xy=”function(a,b) ;uY.prototype.K=function() ;” uy.prototype.v=”function() ;uY.prototype.P=function() ;var” wy=”function(a) ;wY.prototype.muted=function(a,b) ;var” fy=”function(a,b) ;y(HY,G);var” jy=”function(a),KY=function(a,b) ;HY.prototype.reset=function() ;var” iy=”function(a),d= ;b=(d.iconsView=b.l,d.skipView=(c.state=b.j,c.skipText=b.skipText,c),d);iM(a.o,”nativeUi”,”updateUiState”,b)}};” hy.prototype.b=”function(a) };var=”” gy=”function() };var” ly=”,MY=function(a,b,c) );this.l=new” hd(this);f(this,this.l);r(this.l,this.j,”iconclicked”,this.b);r(this.l,this.j,”iconrendered”,this.c);a=” ;KY(this.j,(a.icons=this.o.map(function(d,e) ),a.iconsfallbackimageclosetext=”OK”,a.iconsfallbackimageerrortext=”The requested information could not be loaded.”,a))};y(my,yi);=”” my.prototype.b=”function(a) ;MY.prototype.C=function(a) ;var” ny=”function(a,b) ;var QY=function(a,b,c) ;y(QY,Yi);var OY=function(a) );rH(a.l,xG,a.D,a);Zi(a,function() )}; QY.prototype.D=function(a) ;var PY=function(a) )}a=a.B;if(a.j.j!=b||a.j.skipText!=c)a.j.j=b,a.j.skipText=c,IY(a)};var RY=function(a,b,c) ;y(RY,Yi);l=RY.prototype;l.build=function() );var b=new QY(this.l,this.j,this.o.C);F(this,b);b=new MY(this.l,this.j,this.o.icons);F(this,b);JY(this.l)};l.N=function() ;l.Oh=function() ;l.We=function() ;l.getConfig=function() ;l.Nh=function() ; l.ah=function() ;var SY=function(a,b,c,d,e) ;return g.currentTime=f.oa(),g.duration=f.getDuration(),g.isPlaying=!0,g.isVpaid=null!=NO(f.getAd()),g.isYouTube=!1,g.volume=f.getVolume(),g};this.la=null;this.tb=e;b.A.push(this.toString())}; y(SY,ZX);SY.prototype.N=function() ; var TY=function(a,b) c=a.A.loadVideoTimeout;0 =c&&HZ(a,2)};BZ.prototype.pause=function() ;BZ.prototype.resume=function() ; var FZ=function(a) ),gk(a.B),a.B.start()):HZ(a,2)};BZ.prototype.oa=function() ; var DZ=function(a),!0);b.resolve();break;case “SIMID:Creative:fatalError”:case “SIMID:Creative:requestStop”:b.resolve();HZ(a,4);break;case “SIMID:Creative:requestSkip”:b.resolve();a.skip();break;case “SIMID:Creative:reportTracking”:if(Array.isArray(b.args.tf))for(var c=q(b.args.tf),d=c.next();!d.done;d=c.next())HM(d.value);b.resolve(); break;case “SIMID:Creative:getMediaState”:c= ;b.resolve((c.currentSrc=a.o.getMediaUrl(),c.currentTime=a.o.j.oa(),c.duration=a.o.getDuration(),c.ended=!1,c.muted=a.o.isMuted(),c.paused=!1,c.volume=a.o.getVolume(),c.fullscreen=!1,c));break;case “SIMID:Creative:requestPause”:a.pause();b.resolve();break;case “SIMID:Creative:requestPlay”:a.resume();b.resolve();break;case “SIMID:Creative:requestResize”:IZ(a,b);break;case “SIMID:Creative:requestChangeAdDuration”:c=b.args.duration;0>c&&-2!=c?b.reject(): (c-=mP(a.getAd()),a.getAd().K=c,a.I=!0,pX(a,”durationChange”),b.resolve());break;case “SIMID:Creative:requestNavigation”:a.Ca(b.args.uri,null);a.pause();b.resolve();break;default:b.reject()}})},HZ=function(a,b) ));CZ(a,b)},JZ=function(a,b) )},IZ=function(a,b) ).catch(function(c) )}; BZ.prototype.start=function() ).catch(function() )};var KZ=function(a) ))},MZ=function(a),LZ=function(a) ; BZ.prototype.skip=function() ;BZ.prototype.Ub=function() ;BZ.prototype.Vb=function() ; BZ.prototype.Lb=function() ))};var GZ=function(a) ))})}; BZ.prototype.N=function() ;BZ.prototype.destroy=function() )};var CZ=function(a,b) ):b;if(!a.P) );a.destroy()}};var NZ=function(a,b,c,d,e) ;y(NZ,$i);var OZ=function(a,b,c) ;y(OZ,G); var QZ=function(a,b) },PZ=function(a,b,c) );S(d,c,”adBreakFetchError”,function(e) );MX(c)}},SZ=function(a,b),RZ=function(a,b,c,d,e,f) ;oz.prototype.n=”function() ;var” tz=”function(a,b,c,d) ;y(TZ,$i);var” wz=”function(a,b,c) ;y(WZ,G);var” xz=”function(a,b),YZ=function(a,b,c),ZZ=function(a) ;WZ.prototype.start=function() ;” wz.prototype.n=”function() ;var” uz=”function(a) )},VZ=function(a) )};=”” wz.prototype.d=”function(a) ;var=”” a_=”function(a,b,c,d,e,f) ;y(a_,ox);l=”a_.prototype;l.resize=function(a,b) ;l.discardAdBreak=function() ;l.getCuePoints=function() ;” l.init=”function() ;b.cuepoints=this.getCuePoints();b=new” zn(“admetadata”,this.getad(),b);h(this,b);0=”=XZ(this.l,0).length&&c_(this);this.l.start()};l.start=function() ;” var=”” c_=”function(a),d_=”function(a) },e_=”function(a) ;a_.prototype.setVolume=function(a) ;” i_=”function(a,b),h_=function(a) );s(a.o,a.j,”contentresumerequested”,function() );s(a.o,a.j,”contentpauserequested”,function(c) );s(a.o,a.j,”aderror”,function(c) );s(a.o,a.j,”alladscompleted”,function() ;” a_.prototype.v=”function(a) ;H(this,new” zn(“adbreakfetcherror”,null,(b.adbreaktime=”a.offset,b)));((b=ZZ(this.l)||this.B)||0==a.offset)&&c_(this);b&&d_(this)};var” $z=”function(a) ;a_.prototype.stop=function() ;” a_.prototype.destroy=”function() ;var” b_=”function(a),j_=”function(a,b),100));-1==b&&(a.A=hk(function(),500));a.J&&(a.J=!1,a.D=!0,e_(a));var” zn(“adbreakready”,a.j.getad(),c);h(a,b)};a_.prototype.n=”function() ;” a_.prototype.tostring=”function() ;var” f_=”function(a,b) )};var” k_=”function(a) ;y(k_,$i);var” l_=”function(a,b,c) ;y(l_,g);l_.prototype.init=”function() ;var” m_=”function(a),!0),error(“play=”” insecure=”” iframe=”” channel=”” available.”);};l.resume=”function() ;l.getName=function() ;l.jh=function() ;l.post=function(a,b) ;” l.hi=”function(a),H(this,new” k_((a.type=”vpaidChannelLoaded”,a)))):h(this,new=”” k_(a)))};var=”” n_=”function(a) catch(b) return=”” null};l_.prototype.n=”function() ;var=”” o_=”function(a,b,c,d,e) ;y(o_,g);l=”o_.prototype;” k(a),c=”new” k(“http:=”” tpc.googlesyndication.com=”” pagead=”” js=”” loader21.html”);”https”=”=b.A&&hn(c,”https”);a=ln(c,a||””).toString()}this.l=ti(“IFRAME”, );=”” r(this.o,this.l,”load”,this.yk);this.d.cb().appendchild(this.l);r(this.o,ri(),”message”,this.ii);r(this.o,this.j,”beginfullscreen=”” click=”” end=”” endfullscreen=”” error=”” loaded=”” medialoadtimeout=”” pause=”” play=”” timeupdate=”” volumechange”.split(“=”” “),this.ch);r(this.o,this.j,rm,this.ch);this.f=”!0}};l.start=function() ;” l.resume=”function() ;l.getName=function() ;l.jh=function(a) catch(c) b=”null}if(a.source==this.l.contentWindow&&null!=b&&b.session==this.G)if(“videoCall”==b.type)switch(b.func) ));break}this.d.nf();this.j!=”b.src&&(this.J=b.src,bN(this.j,b.src,null,this.C.getAdPodInfo()));eN(this.j);break;case” “pause”:this.j.pause();break;case=”” “currenttime”:cn(this.j,=”” b.currenttime)}else=”” h(this,new=”” k_(b))};l.yk=”function() ;l.n=”function() ;” l.ch=”function(a) ;p_(this,”loadedmetadata”,(a.duration=this.j.getDuration(),a));break;case” “timeupdate”:a=” ;p_(this,”timeupdate”,(a.duration=this.j.getDuration(),a.currentTime=this.j.l,a));break;case” “end”:p_(this,”ended”);break;case=”” “beginfullscreen”:p_(this,”fullscreenchange”);break;case=”” “endfullscreen”:p_(this,”fullscreenchange”);break;case=”” “loaded”:p_(this,”loadstart”);break;case=”” “medialoadtimeout”:p_(this,”stalled”);break;case=”” “play”:p_(this,”playing”);=”” break;default:p_(this,a.type)}};var=”” p_=”function(a,b,c) :c;c.messageType=b;a.post(“wrapperCall”,c)};o_.prototype.B=function() ;function=”” q_(a) ;var” r_=”function(a,b,c) ;” y(r_,zx);l=”r_.prototype;l.init=function() if(!this.f) };l.isLinear=function() ;” do&&(a=”tP(a),null!=a&&0!=a.length)) null!=”this.C&&this.j.setVolume(this.C);” wm()&&(a=”new” za(this.getad().o,this.o,this.j,wm(),this.getad().c,!0),a.ae(),f(this,a));this.fa=”!0;this.D?Z(this,”contentPauseRequested”):H(this,new” iw(“vpaidnonlinear”,this.la));v_(this);this.v||(this.ba=”hk(this.yc,this.A.loadVideoTimeout,this))};l.resize=function(a,b) )};l.expand=function() ;l.collapse=function() ;” l.pause=”function() ;l.resume=function() ;l.setVolume=function(a) )};var” t_=”function(a,b) ;” r_.prototype.n=”function() ;” x_=”function(a) e=null!=a.C?a.C:1;f= ;b=(f.desiredBitrate=a.A.bitrate,f.creativeData=b,f.viewMode=a.J,f.clickThroughUrl=c,f.attributionParams=a.getAd().j.ac(),f.adUrl=NO(d),f.volume=e,f);a.ia=!0;w_(a,”initAd”,b);a.T.forEach(function(g) );a.T=;a.B.jh(a.A.mimeTypes||)},w_=function(a,b,c) ;var” s_=”function(a,b) ;=”” r_.prototype.pd=”function(a) else” “adpaused”:this.i=”!0;bY(this,”pause”);break;case” “adplaying”:this.i=”!1;bY(this,”resume”);break;case” “adremainingtimechange”:y_(this,a.remainingtime);=”” break;case=”” “adskipped”:by(this,”skip”);this.stop();break;case=”” “adskippablestatechange”:by(this,”skippablestatechanged”);break;case=”” “adstarted”:this.ca(“creativeview”);ay(this);this.getad().y=”!0;Z(this,”adStarted”);break;case” “adstopped”:this.ca(“stop”);this.ea||s_(this,sn(gl));this.stop();break;case=”” “aduseracceptinvitation”:this.d?this.ca(“acceptinvitationlinear”):this.ca(“acceptinvitation”);break;case=”” “aduserminimize”:this.ca(“collapse”);break;case=”” “aduserclose”:by(this,”userclose”);break;case=”” “advideocomplete”:by(this,=”” “complete”);break;case=”” “advideofirstquartile”:by(this,”firstquartile”);break;case=”” “advideomidpoint”:by(this,”midpoint”);break;case=”” “advideostart”:this.ca(“start”);break;case=”” “advideothirdquartile”:by(this,”thirdquartile”);break;case=”” “advolumechange”:b=”a.volume;b!=this.C&&(Z(this,”volumeChange”, ),0==b?(this.ca(“mute”),Z(this,”mute”)):0==this.C&&0!=b&&this.ca(“unmute”),this.j.setVolume(b),this.C=b);break;case” “adinteraction”:b=” ;b.id=a.id;Z(this,”interaction”,b);break;case” “ping”:hm(a.url)}};=”” v_=”function(a) ;r_.prototype.getDuration=function() ;r_.prototype.getRemainingTime=function() ; var y_=function(a,b) }b=a.getAd().getDuration();c=b-a.getRemainingTime();c h) else k=d,m=d,e=String.fromCharCode((h&15)

See also:  Welke Voetballer Heeft De Meeste Goals Gemaakt?

Welke Formule 1 races op tv?

F1 TV Pro – Het is ook nog steeds mogelijk om je direct te abonneren op de streamingdienst van de Formule 1 zelf. Er zijn in Nederland twee opties beschikbaar: F1 TV Access en F1 TV Pro. Bij TV Pro heb je toegang tot alle races, kwalificaties en trainingen en dit niet alleen van de Formule 1, maar ook van de F2, F3 en Porsche Supercup.

 1. Leuk is verder dat je meerdere camera’s tijdens de race kunt bekijken en eveneens toegang hebt tot alle onboardcamera’s van elke coureur op de grid.
 2. Ook heb je via het Live Timing scherm alle tijden op je beeldscherm.
 3. Een ander voordeel is dat F1 TV Pro een stuk goedkoper is dan Viaplay.
 4. In plaats van 13,99 euro per maand betaal je slechts 7,99 euro per maand voor een F1 TV Pro-abonnement.

Kies je ervoor om jaarlijks te betalen, dan kost dit 64,99 euro per jaar. Enig nadeel is wel dat de app van de Formule 1 zelf niet altijd heel stabiel is. Het kan wel eens voorkomen dat het beeld stilstaat of dat er geen verbinding met de server kan worden gemaakt.

Is Formule 1 nog op Ziggo?

Ziggo aast op uitzendrechten F1: ‘Is nog niet zomaar gedaan’ Ziggo Sport wil graag de uitzendrechten van de weer binnenhalen. Dat vertelde directeur Marcel Beerthuizen bij de, Ziggo verloor vorig jaar de uitzendrechten van de Formule 1 aan het Scandinavische Viaplay.

Artikel verder na advertentie Nordic Entertainment Group (NENT), het moederbedrijf van Viaplay, sloot in 2021 een deal met de Formule 1 over de exclusieve uitzendrechten van de sport. Daarmee boden ze aanzienlijk meer geld voor de uitzendrechten dan Ziggo kon betalen, waarmee Ziggo na negen jaar de uitzendrechten van de sport verloor.

See also:  Hoe Laat Begint De Wedstrijd Ajax?

De overstap ging met de nodige controverse gepaard. Waar bij Ziggo de Formule 1 nog gratis bij de meeste abonnementen in zat, moesten fans bij Viaplay een volledig nieuw abonnement afsluiten om te kunnen kijken. Ook het commentaar kreeg – en krijgt – de nodige kritiek en als streamingdienst is ook de beeldkwaliteit wat minder stabiel dan het bij Ziggo was.

Welke zenders zenden Formule 1 uit in 2022?

Vanaf 2022 heeft Ziggo Sport niet meer de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen. Vanaf dit seizoen heeft het bedrijf NENT met haar eigen zender Viaplay de uitzendrechten overgenomen. Een enkele race is echter ook te zien op het open net.

Welke F1 races Bij Ziggo 2022?

Voor veel Formule 1-kijkers is het even wennen: de races zijn dit jaar niet meer bij Ziggo Sport te zien. De nieuwe streamingdienst Viaplay heeft de rechten overgenomen. Toch kun je sommige races gratis op tv kijken. RTL Duitsland In Duitsland heeft de zender RTL de rechten voor vier van de 23 Formule 1-races.

24 april: Emilia-Romagna (Italië) op RTL Duitsland 3 juli: Groot-Brittannië op RTL Duitsland 28 augustus: België op Canvas 4 september: Zandvoort (Nederland) op NPO 1 en RTL Duitsland 13 november: Brazilië op RTL Duitsland

Bekijk de volledige Formule 1-kalender van 2022, Zandvoort Begin september rijdt regerend wereldkampioen Max Verstappen voor een ongetwijfeld uitzinnige menigte Verstappen-fans in Zandvoort. Die grand prix zendt de NOS op 4 september live uit op NPO 1.

Welke races zendt Ziggo uit?

Voor de echte racefan – Alleen bij Ziggo blijf je genieten van Ziggo Sport met je favoriete sporten en competities. Voor de racefans is er natuurlijk NASCAR & IndyCar racing, Formula E en DTM. En exclusief bij Ziggo: MotoGP,  Moto2 en Moto3!  We volgen onze Nederlandse racehelden actief, zoals het 16-jarige Moto2-talent Zonta van den Goorbergh, Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout uit de IndyCar en Loris Hezemans verschijnt aan de start van de NASCAR series. Welke Formule 1 Wedstrijden Zendt Ziggo Uit

Wie zendt F1 uit in Duitsland 2022?

Hier kijk je vanavond GRATIS naar de Grand Prix van São Paulo op televisie De Grand Prix van São Paulo in Brazilië is vanavond ook te bekijken voor mensen die geen abonnement hebben bij bijvoorbeeld Viaplay of F1 TV. RTL Duitsland zendt de race namelijk gratis uit op televisie.

De zender van onze oosterburen is bij Ziggo te vinden op kanaal 58 en bij KPN op kanaal 46. Alle raceliefhebbers die niet beschikken over een abonnement om de Formule 1-uitzendingen live te kunnen bekijken, kunnen vanavond hun hart ophalen. zendt de Grand Prix van São Paulo in Brazilië gratis uit. Het is niet de eerste keer dat de Duitse tak van RTL een Grand Prix vrij toegankelijk maakt dit seizoen.

Eerder deed men dit al met de races op Imola, Silverstone en Zandvoort. RTL Duitsland is ook bij Nederlandse kabelaanbieders te bekijken en dus is dit goed nieuws voor iedereen die geen abonnement heeft. Artikel gaat verder onder video

Heeft Ziggo RTL Duitsland?

Op dit kanaal vind je RTL Duitsland : Ziggo : kanaal 58. KPN: kanaal 46.

Waar kan ik Formule 1 kijken Duitsland?

F1 Duitsland live – met Viaplay bij Ziggo | Ziggo Entertainment.

Wat kost Viaplay bij Ziggo?

Wat kost Viaplay? Voor Viaplay betaal je 13,99 per maand. Hoe bestel ik Viaplay via Ziggo? Als je bent ingelogd in Mijn Ziggo ga je naar ‘Producten’ en dan ‘Televisie’.

Is Viaplay gratis bij Ziggo?

Wat kost Viaplay? Voor Viaplay betaal je 13,99 per maand. Hoe kijk ik Viaplay bij Ziggo? Bij Ziggo kijk je Viaplay op al je favoriete apparaten.

Hoe gratis F1 kijken Ziggo?

Heel Nederland kijkt gratis naar F1-ontknoping! Ziggo maakt de Ziggo Sport uitzendingen rondom de ontknoping van het Formule 1 seizoen voor heel Nederland gratis beschikbaar. Dat betekent dat ook huishoudens zonder Ziggo abonnement het hele raceweekend thuis live kunnen mee beleven.

Van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december zijn alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race van de Grand Prix van Abu Dhabi in alle Nederlandse tv-huishoudens gratis te zien. Dat kan via Ziggo Sport op kanaal 14, maar ook via de kanalen van Ziggo Sport Totaal, die te verkrijgen zijn bij nagenoeg alle distributiepartijen in Nederland.

Bekijk hieronder de nieuwste gerelateerde video’s Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen nog één keer dit seizoen de strijd met elkaar aangaan. Beide coureurs verschijnen aan de start met een gelijke stand in het kampioenschap. Heel Nederland leeft mee met de prestaties van Max Verstappen en hoopt natuurlijk dat hij zich zondag tot de eerste Nederlandse F1 wereldkampioen ooit mag kronen.

Kun je Formule 1 kijken op Duitse zender?

Zo kijk je gratis naar de Formule 1 zonder ViaPlay abonnement De livestreams van de Formule 1 zijn dit jaar van Ziggo overgegaan naar de streamingdienst ViaPlay. Hierdoor kunnen mensen die geen abonnement hebben op ViaPlay niet meer zomaar naar de races en trainingen kijken, wat natuurlijk niet fijn is.

Gelukkig zijn er manieren om toch naar de Formule 1 te kunnen kijken, zonder een abonnement te hoeven nemen op ViaPlay. In dit artikel nemen we een aantal manieren met je door! De Formule 1 kijken via een Duitse zender Als jij jouw Ziggo Sport abonnement inmiddels hebt opgezegd, maar geen abonnement wil nemen op ViaPlay, bijvoorbeeld omdat er nieuwe presentatoren zijn, zijn er gelukkig nog manieren om de races te kunnen volgen zonder ViaPlay.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor, Gezellig met je vrienden naar het café Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de Formule 1 te kijken in een café. Aangezien de F1 inmiddels een van de meest populaire sporten van Nederland is, worden alle races en zelfs trainingen in cafés uitgezonden.

 • Op die manier kun je zonder abonnement naar de F1 kijken, gezellig met al je vrienden.
 • Gratis is het natuurlijk niet echt, want je kunt niet zomaar de hele dag bij een café zitten zonder iets te bestellen.
 • Wanneer je iedere race en training in een café gaat bekijken, kan dit dus een duur grapje worden.
See also:  Hoe Lang Duurt Een Padel Wedstrijd?

Dan is een abonnement op ViaPlay toch goedkoper. Formule 1 kijken via Twitch Een andere mogelijkheid is om de F1 streams te volgen via het platform Twitch. Hiervoor moet je wel goed zoeken, want het is eigenlijk niet legaal om dit soort dingen te streamen via het platform.

 1. Ook zal hierdoor de kwaliteit niet geweldig zijn, wat nogal frustrerend kan zijn als je de kwaliteit van Ziggo Sport gewend bent.
 2. Wat dan wel weer leuk kan zijn, is dat streamers vaak ander soort commentaar geven dan de presentatoren op tv.
 3. Wil je toch liever de F1 kijken in een betere kwaliteit? Dan kun je gebruik maken van een VPN en op die manier de livestreams kijken via zenders in het buitenland.

: Zo kijk je gratis naar de Formule 1 zonder ViaPlay abonnement

Waar wordt Formule 1 gratis uitgezonden?

1. Gratis tv-uitzendingen van een aantal F1 Grand Prix-wedstrijden – Vorig jaar werden er maar liefst 5 wedstrijden gratis op televisie uitgezonden. Allereerst met Viaplay weten te bereiken, waardoor alle F1-samenvattingen dit seizoen via de publieke omroep vertoond mogen worden.

 • Bij die deal hoorde ook de afspraak dat de in 2022, 2023 en 2024 volledig bij de NOS te zien zal zijn.
 • Die is dus sowieso voor iedereen kosteloos te bekijken, maar via Sporza’s zender waren ook de kwalificatie en race van de Grand Prix van België al op een soortgelijke manier te zien.
 • Deze tv-zenders zijn onder andere te bekijken en je kunt de streamingdienst 14 dagen gratis uitproberen.

Momenteel is nog niet bekend of dit in 2023 weer het geval zal zijn. Ben je hiernaast nog op zoek naar meer lineaire opties als antwoord op de vraag: ‘Waar kan ik kijken in 2023?’ RTL heeft vorig jaar nog een aantal races in handen weten te krijgen. Nee, niet de Nederlandse.

Maar de Duitse RTL, Zij hebben een paar jaar lang in Duitsland alle Grand Prix uit mogen zenden, maar raakten vorig jaar de rechten kwijt aan Sky. Toch hebben zij, net als Viaplay en de NOS, een deal kunnen sluiten. Hierdoor werden afgelopen jaar de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, de Grand Prix van Silverstone en de Grand Prix van Brazilië op de zender uitgezonden.

In Nederland kun je die gewoon op tv ontvangen, bijvoorbeeld op en, Daarnaast mocht de Duitse zender de Grand Prix van Zandvoort uitzenden, maar die kun je dus ook al bij de NOS bekijken. De tv-races voor 2023 worden binnenkort naar buiten gebracht. Mocht je bij deze Duitse uitzendingen wél graag Nederlands commentaar horen, dan kun je altijd even de radio aanzetten en het televisiegeluid uitzetten.

Hoe kan ik F1 gratis kijken?

Iedere motorsportliefhebber wil graag weten hoe je via een Formule 1 live stream gratis F1 kijken kunt in 2023. Op deze pagina vind je waar je alles van elke Formule 1 GP kunt streamen. Ook leggen we bij Streamwijzer uit hoe je Formule 1 kijkt via een VPN,

Welk land zend F1 gratis uit?

Moet ik betalen om Formule 1 te kijken? – Nee, maar je moet wel betalen voor een VPN-abonnement, Er zijn veel gratis kanalen wereldwijd die F1 live uitzenden. Als je kanalen wilt kijken zoals TF1 (Frankrijk), Channel 4 (VK) en ServusTV (Oostenrijk), dan moet je een VPN met snelle servers in die landen krijgen.

Welke races zendt Ziggo uit 2022?

Ziggo Sport Race Café – Jouw start van het raceweekend Het is net alsof je vrijdagavond met je vrienden in de kroeg zit te kletsen over je fascinatie voor snelheid, lef en fraaie manoeuvres op de baan. In het Ziggo Sport Race Café in Hilversum doet ons sterrenteam met Rob Kamphues, Robert Doornbos, Olav Mol, Jack Plooij, Rob van Gameren en Rick Winkelman dat met een ongekende liefde voor de sport.

Wat blijft bij Ziggo Sport?

Heb je bij Ziggo – Ziggo Sport kanaal 14 is de meest complete zender van Nederland op het gebied van auto- en motorsport:

De komende jaren zie je de samenvattingen van alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en Formule 1-wedstrijden van Viaplay op Ziggo Sport. Je vertrouwde talkshow blijft: Ziggo Sport Race Café. Met Formule 1 en andere racesporten als NASCAR, IndyCar racing en de nieuwste aanwinst MotoGP. Voor- en nabeschouwing van de race, live vanuit de studio. Met zelfs een extra uitzending op de zondagavond na afloop van iedere Formule 1-race. Ook je favoriete commentatoren Rob Kamphues en Robert Doornbos blijven volgend jaar bij het Ziggo Sport Race Café.

Wie zendt F1 Abu Dhabi uit?

F1 Abu Dhabi live – Kijk Formule 1 met Viaplay bij Ziggo | Ziggo Entertainment.

Kan je F1 ook per race kijken?

Formule 1 live kijken via F1 TV – De Formule 1 heeft zijn eigen streamingdienst: F1 TV. Met de Pro-abonnementsdienst kijk je elke race live via internet op je telefoon, laptop of tablet. Extra goed nieuws: je bepaalt zelf naar welk commentaar je luistert.

 • Het mooie aan F1 TV is dat je zelf regisseur kunt spelen.
 • Zo kun je, als je wilt, de hele race meerijden met Max Verstappen.
 • Inclusief communicatie tussen hem en de pitmuur.
 • Zodra hij zijn strategie aanpast, weet jij het als eerste! Daarnaast vult de Formule 1 de app met allerlei extra inzichten, discussies, documentaires en oude races.

Ideaal als je ook een oude race uit de Formule 1 volledig wilt terugkijken. Daarnaast kun je alle races in het voorprogramma van de Formule 1, zoals de Formule 2 en Formule 3, live kijken. Om live Formule 1 te kijken via de F1 TV-app, heb je een TV Pro-abonnement nodig.

Hoe gratis F1 kijken Ziggo?

Heel Nederland kijkt gratis naar F1-ontknoping! Ziggo maakt de Ziggo Sport uitzendingen rondom de ontknoping van het Formule 1 seizoen voor heel Nederland gratis beschikbaar. Dat betekent dat ook huishoudens zonder Ziggo abonnement het hele raceweekend thuis live kunnen mee beleven.

 • Van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december zijn alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race van de Grand Prix van Abu Dhabi in alle Nederlandse tv-huishoudens gratis te zien.
 • Dat kan via Ziggo Sport op kanaal 14, maar ook via de kanalen van Ziggo Sport Totaal, die te verkrijgen zijn bij nagenoeg alle distributiepartijen in Nederland.

Bekijk hieronder de nieuwste gerelateerde video’s Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen nog één keer dit seizoen de strijd met elkaar aangaan. Beide coureurs verschijnen aan de start met een gelijke stand in het kampioenschap. Heel Nederland leeft mee met de prestaties van Max Verstappen en hoopt natuurlijk dat hij zich zondag tot de eerste Nederlandse F1 wereldkampioen ooit mag kronen.

Wie zendt F1 Abu Dhabi uit?

F1 Abu Dhabi live – Kijk Formule 1 met Viaplay bij Ziggo | Ziggo Entertainment.