Luxembourg

Basketball Academy

Toto Wat Als Wedstrijd Is Afgelast?

Toto Wat Als Wedstrijd Is Afgelast
Jammer dat we je vraag niet hebben kunnen beantwoorden. Stuur ons je vraag en we helpen je graag verder. Je kunt ons natuurlijk bellen of een berichtje sturen. –

Selecteer de voetbalwedstrijd waarop je wilt inzetten Selecteer ‘Betbuilder’ in de header Selecteer de verschillende wedopties die je wilt combineren Wanneer je alle gewenste wedopties hebt geselecteerd, klik je op het knopje in het midden onderaan Vul het bedrag in dat je wilt inzetten Kies voor ‘Speel in de winkel’ Laat de aangemaakte QR-code aan de winkelier zien Zodra de winkelier de QR-code heeft gescand, is jouw weddenschap geplaatst! Belangrijk om te weten is dat de Betbuilder alleen via de TOTO Winkel-app gespeeld kan worden en niet te combineren is met andere weddenschappen.

Uitleg video

Wanneer een wedstrijd uitgesteld of, voor aanvang, afgelast wordt en niet binnen twee dagen ingehaald, worden de quoteringen van de betreffende wedstrijd op 1,00 gezet. Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt, nadat deze is begonnen, en niet binnen 2 dagen reglementair wordt uitgespeeld, worden de quoteringen van alle wedopties op 1,00 gezet tenzij het resultaat van één of meerdere wedopties op het moment van staken al bereikt is.

Wat gebeurt er als een wedstrijd wordt afgelast TOTO?

Als er een voetbalwedstrijd is afgelast of uitgesteld én de wedstrijd wordt niet binnen twee dagen na de oorspronkelijke speeldatum uitgespeeld of overgespeeld, dan worden alle wedopties waarvan het resultaat al bereikt is (bijv. Over 2,5 goal bij een 2-1 stand), afgehandeld alsof de wedstrijd volledig is uitgespeeld.

De overige wedopties worden geannuleerd (quotering 1,00). Wanneer een wedstrijd vóór het spelen van ten minste 80 minuten van de reguliere speeltijd wordt gestaakt, en de wedstrijd wordt niet binnen twee dagen na de oorspronkelijke speeldatum uitgespeeld of overgespeeld, dan worden alle wedopties waarvan het resultaat al bereikt is (bijv.

Over 2,5 goal bij een 2-1 stand), afgehandeld alsof de wedstrijd volledig is uitgespeeld. De overige wedopties worden geannuleerd (quotering 1,00). Wanneer er ten minste 80 minuten van de reguliere speeltijd is gespeeld en de wedstrijd wordt daarna gestaakt, geldt als resultaat voor de wedopties de stand dan wel uitslag op het moment van staken van de wedstrijd.

Bijvoorbeeld wanneer de wedstrijd wordt gestaakt bij een stand van 2-1 is de optie Over 2,5 al bereikt en kan niet meer wijzigen, ook al zou de wedstrijd reglementair uitgespeeld zijn. Ditzelfde zou zich onder andere kunnen voordoen bij de volgende wedopties: Goal/No Goal, Aantal doelpunten, Eerste doelpunt.

Ook Half-Time voorspellingen zijn geldig indien de eerste helft uitgespeeld is voor het staken van de wedstrijd. Als een uitgestelde, afgelaste of gestaakte wedstrijd onderdeel is van het TOTO-13 programma en niet binnen twee dagen van de aangegeven spelperiode (uit)gespeeld wordt, zal er een vervangende uitslag gelden.

 1. De vervangende uitslag voor TOTO-13 komt als volgt tot stand: de quoteringen van andere aanbieders worden gebruikt om een gemiddelde quotering te bepalen en dit gemiddelde staat voor een bepaalde krachtsverhoudingen (in percentages).
 2. Aan de hand van deze krachtsverhoudingen worden de prognoses vastgesteld.

Door de notaris wordt door het lot, op basis van de prognoses, de vervangende uitslagen voorafgaand aan de sluiting van het TOTO-13 programma vastgesteld. Na sluiting van het TOTO-13 programma worden deze vervangende uitslagen door de notaris vrijgegeven aan Nederlandse Loterij.

Wat gebeurd er als een wedstrijd wordt gestaakt?

Belangrijk: Een gestaakte wedstrijd wordt altijd alsnog uitgespeeld; tenzij de competitieleiding anders beslist. Staken betekent niet dat de stand bij staken automatisch de eindstand wordt. Afhankelijk van de reden van staken kan de competitieleiding besluiten tot het opleggen van competitiemaatregelen.

Hoeveel mag je per dag maximaal inleggen op TOTO weddenschappen?

Wat is Toto? – Met Toto kun je voorspellingen doen op sportwedstrijden of -evenementen. Dit kunnen voetbalwedstrijden zijn, maar ook andere teamsportwedstrijden of individuele sportwedstrijden. De minimum inleg is €1,00 per weddenschap. Je kunt deze inleg verhogen tot een maximum van €1.000,00.

Waarom is mijn wedstrijd afgelast?

Soms kan een wedstrijd helaas niet doorgaan. Meestal komt dit door slecht weer en is het veld onbespeelbaar. Wanneer dit het geval is wordt de wedstrijd afgelast. De scheidsrechter bepaald of de wedstrijd wel of niet doorgaat. Wanneer de scheidsrechter vind dat hij de veiligheid van de spelers niet kan garanderen wordt de wedstrijd afgelast.

Waarom geen cash out bij Toto?

Redenen waarom Cashout niet meer beschikbaar is – Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de volgende situaties:

 • Cashout is niet beschikbaar voor bepaalde sporten, markten en typen weddenschappen.
 • Cashout is niet beschikbaar als jouw inleg (gedeeltelijk) bestaat uit bonussen/Gratis Weddenschappen.
 • Cashout is niet beschikbaar als de wedstrijd of wedoptie tijdelijk is opgeschort vanwege wedstrijdsituaties. Bijvoorbeeld wanneer quoteringen veranderen na een doelpunt, het toekennen van een penalty, het toekennen van videoscheidsrechter (VAR), breakpoints etc.
 • Cashout is alleen mogelijk voor meervoudige weddenschappen als alle selecties die onderdeel uitmaken van de weddenschap beschikbaar zijn. Cashout is niet beschikbaar als een wedoptie komt te vervallen. Als de weddenschap meerdere selecties bevat, neemt het risico toe dat Cashout (tijdelijk) niet beschikbaar is.
 • Als Cashout vóór het evenement beschikbaar is, maar het evenement niet (meer) aangeboden wordt via live wedden, zal Cashout niet beschikbaar zijn als het evenement start of als het evenement bij live wedden stopt.

Verzoeken voor Cashout hoeven niet direct behandeld en geaccepteerd te worden; als de kansen veranderen of een wedoptie komt te vervallen, zou dit kunnen betekenen dat jouw Cashout verzoek niet succesvol is.

Wat is afgelast?

 1. Home
 2. Taalloket
 3. Afgelasten / aflasten / aflassen

Juist is: ‘De scheidsrechter gelastte de wedstrijd af.’

Het hele werkwoord is afgelasten, Dat betekent: ‘beslissen dat iets niet doorgaat’. Afgelasten bestaat uit af en gelasten, Af voegt hier het betekeniselement ‘ongedaan maken’ toe, net zoals in afbestellen en afblazen, Gelasten betekent ‘bevelen’. Eigenlijk betekent afgelasten dus ‘de beslissing (het ‘bevel’) dat iets zou plaatsvinden ongedaan maken’.

 1. De stam (het hele werkwoord min de uitgang -en ) van dit werkwoord eindigt op een t,
 2. In de verleden tijd komt daar -te achter.
 3. Dat levert een dubbele t op: ‘De scheidsrechter gelastte de wedstrijd af.’ De Dikke Van Dale vermeldt sinds 2015 dat aflassen en aflasten vormvarianten zijn van afgelasten,
 4. Daarbij staat wel de waarschuwing “niet algemeen”.
See also:  Hoe Lang Duurt Een Padel Wedstrijd?

Van Dale Hedendaags Nederlands vermeldt deze vormvarianten ook, maar noemt ze “onjuist”. Aflassen en aflasten komen dus geregeld voor (anders zouden ze niet in de woordenboeken opgenomen zijn), maar afgelasten geldt nog steeds als de beste vorm. Het woordenboek van Prisma vermeldt alleen afgelasten,

 • De organisatie gelast de wedstrijd af omdat het morgen te warm wordt.
 • De wedstrijd is jammer genoeg afgelast.
 • De fans waren teleurgesteld toen de zangeres haar concert de dag van tevoren afgelastte.

Kan je een toto annuleren?

Het deelnamebewijs moet bij het desbetreffende verkooppunt worden ingeleverd. Na inlevering van het deelnamebewijs wordt de inleg door het verkooppunt terugbetaald.3. TOTO Winkel kan bepalen dat voor bepaalde deelnames annulering niet mogelijk is.

Wat betekent dubbele kans toto?

Dubbele kans – Bij een Dubbele kans kies je voor twee van de drie mogelijke uitkomsten van een gewone Fulltime weddenschap. Bij een Dubbele kans kies je voor een overwinning voor de thuisclub, een gelijkspel, of winst voor de uitspelende club. Met deze wedoptie kies je dus voor twee van deze mogelijkheden. Hiermee gaat de kans op winst omhoog, maar de quotering gaat omlaag.

Voorbeeld

Is TOTO snel met uitbetalen?

Wanneer ontvang ik mijn geld? Je ontvangt het bedrag uiterlijk binnen vijf werkdagen op het rekeningnummer die je bij de registratie hebt ingevuld (controleer dit rekeningnummer altijd voordat je een bedrag uitbetaald). Wij streven er altijd naar om het bedrag eerder aan je uit te keren.

Wat als TOTO een fout maakt?

21. Saldo –

Aan een account is een saldo gekoppeld, in euro. Er is slechts één saldo per account. Het saldo kan niet negatief zijn. De Deelnemer kan het saldo alleen opwaarderen vanaf de bankrekening en/of het betaalmiddel dat op naam van de Deelnemer staat. TOTO kan minimum- en maximumbedragen gebruiken voor het opwaarderen van het saldo. De mogelijkheden tot opwaardering worden uitgelegd op de website van TOTO en haar applicaties. Deelnemer garandeert dat de bankrekening en/of het betaalmiddel waarvan deelnemer opwaardeert op zijn naam staat en hem wettig toebehoren, evenals het geld waarmee deelnemer zijn saldo wil opwaarderen. TOTO controleert een opwaardering en indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld mag TOTO het gebruik van het account schorsen en/of het account beëindigen. TOTO stort op verzoek van de Deelnemer het saldo terug op de geregistreerde bankrekening. Het minimumbedrag per terugstorting is € 5,-. Saldo dat niet is gebruikt als inleg kan niet worden teruggestort. De terugstorting vindt uiterlijk binnen vijf werkdagen na het verzoek plaats. Gelden worden niet teruggestort op een andere rekening dan de geregistreerde bankrekening. TOTO mag het saldo corrigeren indien het saldo door een fout verkeerd wordt weergegeven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een onjuiste uitbetaling. TOTO mag een saldo terugstorten op de geregistreerde bankrekening. In alle gevallen van een financiële transactie, zoals maar niet beperkt tot een verzoek van een Deelnemer tot opwaardering of tot uitbetaling van saldo, mag TOTO de (persoons)gegevens van de Deelnemer controleren, verifiëren en nadere documenten opvragen. De Deelnemer moet hieraan meewerken. De financiële transactie wordt niet uitgevoerd totdat alle opgevraagde gegevens zijn verstrekt aan TOTO en naar het oordeel van TOTO afdoende zijn bevonden. Om de spelerstegoeden van alle Deelnemers aan TOTO veilig te stellen heeft TOTO het saldo van alle spelers afgescheiden van het risicodragend vermogen. Dit is gedaan door verstrekking van een afdoende bankgarantie aan een stichting. Er wordt regelmatig gecontroleerd of de hoogte van de bankgarantie nog voldoende is ten opzichte van het totale bedrag van spelerstegoeden van alle deelnemers aan TOTO. TOTO betaalt geen rente over het saldo van de Deelnemer. Ongebruikelijke activiteiten en transacties worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten, waaronder de Financiële Inlichtingen Eenheid (“FIU”).

Hoeveel TOTO mag je uitbetalen?

Prijs innen | Nederlandse loterij Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Lucky Day, Krasloten en TOTO Winkel Tot €100 gewonnen? Voor prijzen tot €100 kun je bijna overal terecht voor contante uitbetaling, met uitzondering van Etos, Trekpleister en Kruidvat.

 • Tussen €100 en €600 gewonnen? Dan kun je het bedrag laten overschrijven naar je rekening of kiezen voor een contante uitbetaling.
 • Houd er wel rekening mee dat een verkooppunt wellicht niet voldoende contant geld in de kassa heeft.
 • Tussen €600 en €10.100 gewonnen? Verspreid over het land kun je bij een aantal verkooppunten terecht om het gewonnen bedrag te laten overschrijven naar je rekening.

Bekijk een, Meer dan €10.100 gewonnen? Dan feliciteren we je graag persoonlijk op ons hoofdkantoor in Rijswijk. Bel 070 – 550 08 52 (gebruikelijke belkosten) om een afspraak te maken.

Indien jouw lot beschadigd is of om een andere reden niet uitbetaald kan worden, stuur je dit lot naar: Nederlandse Loterij Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk Sluit een briefje bij met je naam, adres en woonplaats, je bankrekeningnummer en een kopie van jouw legitimatiebewijs. Indien er alsnog te beoordelen valt dat je een prijs gewonnen hebt, dan wordt het bedrag binnen zes weken op je rekening gestort. Zorg dat je zelf een kopie van je deelnamebewijs/lot houdt.

See also:  Welke Formule 1 Wedstrijden Zendt Ziggo Uit?

Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Lucky Day, Krasloten, Miljoenenspel en TOTO Tot €5.000 gewonnen? Afhankelijk van jouw instellingen wordt de prijs in je wallet van je Nederlandse Loterij account gestort of op het bij ons bekende rekeningnummer overgemaakt. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen. Goed om te weten:

Je kunt zelf bepalen waar je je gewonnen prijzen wilt ontvangen: in je of op je bankrekening. Op de wallet pagina in je Nederlandse Loterij account vind je welke instelling je nu hebt. Heb je je instelling op bankrekening staan? Dan kun je dit eenvoudig zelf omzetten naar je wallet. Ontvang je prijzen in je wallet en wil je je prijzen liever op je bankrekening ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je de instelling om je gewonnen prijzen in je wallet te ontvangen, maar heeft deze niet voldoende plek voor jouw prijs? (er kan maximaal €5.000 in je wallet staan) Dan ontvang je je prijs binnen zeven werkdagen op het bij ons bekende rekeningnummer.

Lotto, Eurojackpot, Lucky Day, Krasloten en TOTO Tussen €5.000 en €10.000 gewonnen? Prijzen worden automatisch op het bij ons bekende rekeningnummer overgemaakt. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen. Tussen €10.000 en €200.000 gewonnen? We nemen telefonisch contact met je op om je leeftijd en bankrekeningnummer te verifiëren. Staatsloterij en Miljoenenspel Tussen €5.000 en €1.000.000 gewonnen? Prijzen worden automatisch op het bij ons bekende rekeningnummer overgemaakt. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen. Meer dan €1.000.000 gewonnen? Dan feliciteren we je graag persoonlijk op ons kantoor in Rijswijk. We nemen telefonisch contact met je op om een afspraak te maken. : Prijs innen | Nederlandse loterij

Hoeveel belasting moet je betalen als je € 25.000 wint in de Postcodeloterij?

Als je een auto wint, hoeveel belasting moet je dan betalen? – Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt 29% (tot 1 oktober 2021 was het 30,1%). Bij de berekening van de kansspelbelasting wordt geen rekening gehouden met het bedrag dat u hebt ingezet. Daardoor kan het bedrag dat u moet betalen hoger zijn dan uw winst.

Wat moet je betalen als je een auto wint?

Belangrijke informatie over belastingen bij gewonnen auto’s – Normaal gesproken hoef je geen belasting te betalen over gewonnen auto’s. Dit komt omdat een gewonnen auto een zogenaamde verwerving zonder geldelijke tegenprestatie. Pas als je de gewonnen auto verkoopt, wordt het een ” speculatieobject ” waar je inkomstenbelasting over moet betalen. TIP: Win je een gloednieuwe auto die je niet nodig hebt of te duur is onderhoud, is het een idee om deze te exporteren naar het buitenland. Voor nieuwe auto’s die geëxporteerd worden krijg je in veel gevallen ook nog eens de BPM terug. Die verdien je dan terug bóvenop de verkoopprijs!

Hoelang van te voren wedstrijd aflassen?

Extreme hitte of kou – Bij extreme hitte of extreme kou kan de thuisspelende vereniging zelf bepalen of de wedstrijden van de JO11 en jonger worden afgelast. Dit kan ook gebeuren op verzoek van de bezoekende vereniging. Afgelasting moet uiterlijk plaatsvinden een dag voorafgaand aan de wedstrijden.

Geef dit dan wel de eerste werkdag daaropvolgend door aan het betreffende steunpunt. Wedstrijden van andere categorieën kunnen bij extreme hitte of extreme kou alleen worden afgelast na overleg met de competitieleider van het betreffende KNVB-steunpunt, dan wel met de competitieplanner landelijke competities van de KNVB.

Meer informatie over afgelaste wedstrijden vind je in het handboek competitiezaken amateurvoetbal (vanaf pagina 22) of op de site van Sportlink Club. Sportlink Club Lees hier hoe je afgelastingen verwerkt in Sportlink Club

Wat te doen om te ontspannen voor een wedstrijd?

Ontspanningsoefeningen – Het inbouwen van ontspanningsoefeningen tijdens je warming-up kan je helpen om de wedstrijdspanning kwijt te raken. Neem naast het opwarmen van je spieren ook de tijd om ademhalingsoefeningen te doen, je spieren aan te spannen en weer te ontspannen of om je even af te zonderen van je teamgenoten.

Kan je zomaar stoppen met voetbal?

Ontzetting / royement – Een andere wijze voor een vereniging om het lidmaatschap van een lid te beëindigen is ontzetting, oftewel ‘royement’. Het bestuur is bevoegd tot royeren, tenzij de statuten een ander orgaan bevoegd verklaren. Uit de wettelijke bepalingen blijkt dat een royement alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op een onredelijke wijze benadeelt.

Een royement alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten handelt, of de vereniging op een onredelijke wijze benadeelt

Het geroyeerde lid moet – zo spoedig mogelijk, schriftelijk en met opgave van redenen – in kennis worden gesteld van het genomen besluit. Indien het besluit tot royement alleen mondeling wordt medegedeeld of indien bij een schriftelijke mededeling geen enkele reden wordt genoemd, dan kan het royement nietig verklaard worden, omdat die handelwijze in strijd is met de wet.

De achterliggende gedachte hierbij is dat het geroyeerde lid anders niet naar behoren in beroep verweer kan voeren. Dat de mededeling zo spoedig mogelijk moet worden gedaan betekent over het algemeen dat het royement binnen enkele dagen nadat het besluit is genomen aan de betrokkene dient te worden medegedeeld (dit ook vanwege het feit dat dat de royement er toe leidt dat de betrokkene vanaf dat moment geen lid meer is van de vereniging).

Wijzen de statuten geen andere beroepsorgaan aan, dan dient de algemene vergadering van de vereniging het beroep op een royement te behandelen. De betrokkene is vanaf de datum waarop hij geroyeerd is geen lid meer Het lid staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open.

 1. Wanneer het besluit is genomen door de algemene vergadering – omdat dit zo is bepaald in de statuten – staat dus geen beroep open voor de betrokkene, tenzij statutair is bepaald dat beroep openstaat bij een orgaan buiten de vereniging.
 2. De termijn van één maand mag nooit korter zijn dan één maand.
 3. Wel kunnen de statuten deze termijn verlengen.
See also:  Hoe Lang Duurt Ajax Wedstrijd?

Bij een besluit tot royement adviseert de KNVB aan het lid te vragen de vereniging schriftelijk te bevestigen dat hij de mededeling over zijn royement heeft ontvangen. Wanneer door een geroyeerd lid beroep wordt ingesteld bij de algemene vergadering adviseert de KNVB de verenigingen om het ingesteld beroep als een afzonderlijk agendapunt op te nemen. De betrokkene is vanaf de datum waarop hij geroyeerd is geen lid meer. De betrokkene is vanaf de datum waarop hij geroyeerd is geen lid meer. Komt de betrokkene daartegen in beroep, dan is hij weer lid, maar hangende het beroep geschorst. Hoewel de wet niet aangeeft binnen welke termijn het beroep moeten worden behandeld, dient het beroep in algemene zin wel binnen een redelijke termijn te worden behandeld, te denken valt aan een periode van 3 à 4 weken.

Wat als een speler opgeeft TOTO?

In het geval er minder sets worden gespeeld dan oorspronkelijk gepland omdat een speler opgeeft of gediskwalificeerd wordt, dan wordt de quotering van de betreffende wedoptie op 1,00 gezet en voor de prijsberekening buiten beschouwing gelaten.

Wat als TOTO een fout maakt?

21. Saldo –

Aan een account is een saldo gekoppeld, in euro. Er is slechts één saldo per account. Het saldo kan niet negatief zijn. De Deelnemer kan het saldo alleen opwaarderen vanaf de bankrekening en/of het betaalmiddel dat op naam van de Deelnemer staat. TOTO kan minimum- en maximumbedragen gebruiken voor het opwaarderen van het saldo. De mogelijkheden tot opwaardering worden uitgelegd op de website van TOTO en haar applicaties. Deelnemer garandeert dat de bankrekening en/of het betaalmiddel waarvan deelnemer opwaardeert op zijn naam staat en hem wettig toebehoren, evenals het geld waarmee deelnemer zijn saldo wil opwaarderen. TOTO controleert een opwaardering en indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld mag TOTO het gebruik van het account schorsen en/of het account beëindigen. TOTO stort op verzoek van de Deelnemer het saldo terug op de geregistreerde bankrekening. Het minimumbedrag per terugstorting is € 5,-. Saldo dat niet is gebruikt als inleg kan niet worden teruggestort. De terugstorting vindt uiterlijk binnen vijf werkdagen na het verzoek plaats. Gelden worden niet teruggestort op een andere rekening dan de geregistreerde bankrekening. TOTO mag het saldo corrigeren indien het saldo door een fout verkeerd wordt weergegeven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een onjuiste uitbetaling. TOTO mag een saldo terugstorten op de geregistreerde bankrekening. In alle gevallen van een financiële transactie, zoals maar niet beperkt tot een verzoek van een Deelnemer tot opwaardering of tot uitbetaling van saldo, mag TOTO de (persoons)gegevens van de Deelnemer controleren, verifiëren en nadere documenten opvragen. De Deelnemer moet hieraan meewerken. De financiële transactie wordt niet uitgevoerd totdat alle opgevraagde gegevens zijn verstrekt aan TOTO en naar het oordeel van TOTO afdoende zijn bevonden. Om de spelerstegoeden van alle Deelnemers aan TOTO veilig te stellen heeft TOTO het saldo van alle spelers afgescheiden van het risicodragend vermogen. Dit is gedaan door verstrekking van een afdoende bankgarantie aan een stichting. Er wordt regelmatig gecontroleerd of de hoogte van de bankgarantie nog voldoende is ten opzichte van het totale bedrag van spelerstegoeden van alle deelnemers aan TOTO. TOTO betaalt geen rente over het saldo van de Deelnemer. Ongebruikelijke activiteiten en transacties worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten, waaronder de Financiële Inlichtingen Eenheid (“FIU”).

Waarom is ADO afgelast?

NAC – ADO Den Haag AFGELAST! Het duel van 15 augustus met ADO Den Haag kan GEEN doorgang vinden. Wegens een aantal COVID-19 virus besmettingen bij de Haagse ploeg is de beslissing, in overleg met de KNVB, genomen om de wedstrijd af te gelasten.

Wat is afgelast?

 1. Home
 2. Taalloket
 3. Afgelasten / aflasten / aflassen

Juist is: ‘De scheidsrechter gelastte de wedstrijd af.’

Het hele werkwoord is afgelasten, Dat betekent: ‘beslissen dat iets niet doorgaat’. Afgelasten bestaat uit af en gelasten, Af voegt hier het betekeniselement ‘ongedaan maken’ toe, net zoals in afbestellen en afblazen, Gelasten betekent ‘bevelen’. Eigenlijk betekent afgelasten dus ‘de beslissing (het ‘bevel’) dat iets zou plaatsvinden ongedaan maken’.

 • De stam (het hele werkwoord min de uitgang -en ) van dit werkwoord eindigt op een t,
 • In de verleden tijd komt daar -te achter.
 • Dat levert een dubbele t op: ‘De scheidsrechter gelastte de wedstrijd af.’ De Dikke Van Dale vermeldt sinds 2015 dat aflassen en aflasten vormvarianten zijn van afgelasten,
 • Daarbij staat wel de waarschuwing “niet algemeen”.

Van Dale Hedendaags Nederlands vermeldt deze vormvarianten ook, maar noemt ze “onjuist”. Aflassen en aflasten komen dus geregeld voor (anders zouden ze niet in de woordenboeken opgenomen zijn), maar afgelasten geldt nog steeds als de beste vorm. Het woordenboek van Prisma vermeldt alleen afgelasten,

 • De organisatie gelast de wedstrijd af omdat het morgen te warm wordt.
 • De wedstrijd is jammer genoeg afgelast.
 • De fans waren teleurgesteld toen de zangeres haar concert de dag van tevoren afgelastte.