Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Win Je Een Judo Wedstrijd?

Hoe Win Je Een Judo Wedstrijd
Einde van de wedstrijd – Een wedstrijd kan op de volgende wijze worden gewonnen:

 • de tegenstander gooien met een techniek welke met een ippon wordt gewaardeerd, waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd;
 • een houdgreep maken van 20 seconden of meer, waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd;
 • de tegenstander tot opgeven dwingen door een armklem (15 jaar en ouder) of wurging (12 jaar en ouder), waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd;
 • wanneer de tegenstander drie shido’s heeft gekregen;
 • het terugtrekken van een judoka waardoor de andere judoka met een ippon wint en waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd;
 • aan het einde van de reguliere wedstrijdtijd een hogere score hebben dan de tegenstander;
  • indien een van beide judoka’s een waza-ari heeft en de andere niet wint hij de wedstrijd;
  • indien het aantal waza-ari’s gelijk is, begint de wedstrijd opnieuw. Wie het eerste een resultaat maakt wint. Dit noemt men ‘golden score’. De wedstrijd gaat door tot er gescoord is.

In het jeugdreglement bestaat er geen ‘golden score’; bij een gelijke score aan het einde van de reguliere wedstrijdtijd bepalen de scheidsrechters, nadat de hoofdscheidsrechter daarom met verzocht heeft, de winnaar. Hierbij kijken ze naar de inzet en houdgrepen onder de 10 seconden.

Hoe eindigt een judo wedstrijd?

In een judowedstrijd probeert de ene judoka de andere judoka op de rug te werpen. De scheidsrechter beoordeelt de landing van de worp en kan daarbij twee scores toekennen. Ippon: Als de tegenstander vol en direct op de rug wordt geworpen. De wedstrijd is hierna direct afgelopen.

Hoe krijg je een punt bij judo?

Wedstrijdregels judo KLEDING EN HYGIËNE Net als in het dojo gelden er regels voor kleding, hygiëne en veiligheid.De hygiëne spreekt voor zich:

 1. De “judogi” moet heel, schoon en zonder onprettige geur zijn.
 2. De nagels van voeten en handen moeten kort geknipt zijn. Dit voorkomt verwondingen en infecties.
 3. De persoonlijke hygiëne van de deelnemer moet van een hoge kwaliteit zijn.
 4. Lang haar moet opgebonden zijn om zodoende ongemak voor de andere deelnemer te vermijden
 5. Meisjes dragen een wit T-shirt met kort mouwtjes. Een hemdje met spaghetti bandjes mag niet, want die trek je gauw kapot.
 6. Als je op slippers loopt, bijvoorbeeld zomers, dan eerst je voeten wassen voordat je de mat oploopt.

Vanwege de veiligheid van de judoka’s is het dragen van sieraden verboden, dus geen brillen, horloges, ringen, kettingen, oorbellen, polsbandjes, metalen haarklemmen, e.d. Ook elastiekjes met een metalen verbindingsstukje zijn verboden.Daarnaast behoort een judoka te zorgen dat zijn pak passend is; dus niet veel te groot respectievelijk veel te klein. WEDSTRIJDTERMEN

Rei groeten, buigen
Hajime begin, start
MATE loslaten, stop
Osae-komi houdgreep (als je boven ligt vasthouden!)
Toketa houdgreep verbroken
Sono-mama niet bewegen (bevries, alleen bij houdgrepen)
Yoshi doorgaan (na sono-mama)
SORE-MADE einde van de wedstrijd
Shido een waarschuwing/straf

Als beginnende wedstrijdjudoka zijn alleen mate en sore-made belangrijk, want dan MOET je stoppen. Als je iets doet wat niet mag dan kun je een shido (waarschuwing of straf) krijgen. Een scheidsrechter zal beginnende judoka’s altijd uitleggen waarom. WEDSTRIJDMAT Een wedstrijdmat, tatemi, bestaat uit een wedstrijdvlak en een veiligheidszone.

 1. Bij het begin loop je over de veiligheidszone om het wedstrijdvlak heen tot ongeveer halverwege.
 2. Afhankelijk van de kleur (wit tegen rood respectievelijk blauw) loop je links of rechts van de scheidsrechter.
 3. Dan groet je de wedstrijdmat en scheidsrechter en loop je 1 meter (1 mat breedte) naar binnen.

Dan groet je je wedstrijdpartner en wacht je tot de scheidsrechter Hajime zegt. Dan begint de wedstrijd. WAARDERINGEN

WAZA-ARI 7 PNT. ‘bijna vol punt’, arm horizontaal
IPPON 10 PNT. ‘vol punt’, arm recht omhoog

Sinds januari 2017 bestaan de Yuko en WAZA-ARI-AWASETE-IPPON (samengestelde ippon door 2 waza-ari’s) niet meer). Hoe Win Je Een Judo Wedstrijd Hoe Win Je Een Judo Wedstrijd Punten kunnen gescoord worden door een mooie worp te maken of een houdgreep een bepaalde tijd vast te houden. Een worp krijgt de maximale waardering, een ippon, wanneer de judoka met controle, snelheid en enige kracht de wedstrijdpartner rechtstreeks op zijn rug werpt.

Ontbreekt hiervan iets dan is de waardering lager en dus een waza-ari.Als een ippon gescoord is, dan is de wedstrijd direct afgelopen. Degene die de ippon gemaakt heeft, heeft de wedstrijd gewonnen. Anders wordt de winnaar pas na het verstrijken van de wedstrijdtijd aangewezen. Diegene die de hoogste waardering heeft wint.

Als je iemand hebt geworpen en je hoort geen Ippon probeer je de ander in een houdgreep te pakken.

HOUDGREEPTIJD: 10 t/m 19 seconden = waza-ari
20 seconden = ippon

Bij Osae-komi, houdgreep, moet je als je boven ligt de houdgreep stevig vasthouden en als je onder ligt, er juist proberen uit te komen. Als de houdgreep verbroken is dan roept de scheidsrechter toketa; dan stopt de houdgreeptijd. Hoe Win Je Een Judo Wedstrijd Hoe Win Je Een Judo Wedstrijd N.B. Als een houdgreep is aangezet aan het einde van een wedstrijd loopt de houdgreep tijd door, ook al is de wedstrijd al voorbij, tot de 20 seconden voorbij zijn of de houdgreep verbroken is. WAT MAG NIET! In een judowedstrijd kunnen twee soorten straffen voorkomen:

 • De “Shido” voor lichte overtredingen.
 • De “Hansoku make” voor zware overtredingen. Daarbij is het onderscheidt te maken Hansoku-make voor de wedstrijd en diskwalificatie van het gehele toernooi.

Wanneer wordt je bestraft met shido? Er zijn vele overtredingen die de scheidsrechter met shido kan bestraffen. De overtredingen die het meest voorkomen zijn:

 • Niet op de juiste wijze vastpakken van de tegenstander te noemen zijn o.a.: vermijden van Kumi Kata, niet direct aanvallen bij een eenzijdige pakking, cross packing, of pakken bij de obi, driemaal een hand lostrekken zonder een aanval in te zetten valt hier ook onder.
 • Niet actief zijn en te lang wachten om een aanval te maken.
 • De tegenstander met gestrekte armen weerhouden om te judoën
 • De tegenstander vastpakken met een éénzijdige pakking zonder een aanval te maken
 • Zonder noodzaak de gevechtsruimte uit lopen, dat kan zijn met een voet zonder terug te willen komen of onnodig met twee voeten buiten de wedstrijdruimte stappen.N.B. Je mag wel een actie (tachi-waza of ne-waza) afmaken buiten de wedstrijdruimte, zelfs een controle techniek direct gevolgd na een worp, mits de veiligheid niet in het gevaar komt.
 • Schijnaanval, een techniek inzetten zonder de intentie om te werpen.

Bij jeugd tot 12 jaar zijn er ook straffen voor armklemmen verwurgingen, worp op twee knieën, ma-sutemi etc. Wanneer wordt je bestraft met Hansoku make? Er zijn meerdere situaties die met Hansoku make bestraft kunnen worden.De situaties die het meest voorkomen zijn: (voor de wedstrijd, degene die deze hansoku make krijgt heeft alleen de wedstrijd verloren)

 1. De judoka pakt in staande positie het been van de tegenstander; alle grabbing (pakken onder de obi (band)) tot hansuku-make voor de wedstrijd (eerst shido). Dit geldt als een van de twee judoka’s in tachi-waza is. Echter, een techniek waarbij de mouwen en/of revers worden vastgehouden is wel toegestaan. De band pakken om te werpen is toegestaan.
 2. Met het hoofd voorover naar de mat duiken om een werpactie uit te voeren, diving.
 3. Een bruglanding (hoofd-voeten) of de intentie.
 4. Weglopen van de tegenstander, zodat de tegenstander je niet kan vastpakken.
 5. De 3e shido die wordt gegeven is automatisch een Hansoku make. (algehele diskwalificatie, hij mag niet meer verder deelnemen aan het toernooi, diskwalificatie van de uitslag is aan de organisatie en aan niet de scheidsrechters)
 6. Niet luisteren naar de scheidsrechter
 7. Een techniek uitvoeren die gevaarlijk kan zijn voor de tegenstander
 8. Opzettelijk slaan of schoppen
 9. Als je nog geen 18 jaar bent en je raakt buiten bewustzijn als gevolg van een verwurging

WINNAAR Degene die een ippon of anders de hoogste score heeft gemaakt heeft de wedstrijd gewonnen. Anders degene met de minste shido’s.N.B. Meerdere shido’s leidt niet meer tot een score bij de ander. Degene die een ippon of anders de hoogste score heeft gemaakt heeft de wedstrijd gewonnen.

Bij een gelijke score volgt bij de senioren een golden score of bij de jeugd heeft degene met de minste shido’s gewonnen.N.B. Meerdere shido’s leidt niet meer tot een score bij de ander. Alleen bij de jeugd (tot -12 jaar) bepaald de scheidsrechter bij een gelijke stand de winnaar, een hantei. Bij de senioren volgt een golden score, die stopt direct als er een score gemaakt is of een straf is gegeven waardoor er een verschil in straffen is ontstaan.

De duur van deze golden score is niet eindig. TOT SLOT Meer informatie over regels kun je altijd stellen aan onze trainers en coaches. Daarnaast is op de site van de Judobond Nederland de laatste versie van het wedstrijdreglement te vinden. Maar het allerbelangrijkste is het plezier.

Hoe lang duurt een judo match?

Tijd – Een wedstrijd duurt, afhankelijk van de leeftijd van de judoka’s 2, 3 of 4 minuten. Bij een judowedstrijd wordt gewerkt met een zuivere wedstrijdtijd. Dit houdt in dat wanneer de judoka’s stoppen met judoën de wedstrijdtijd ook wordt stilgezet. De tijdwaarnemer start de klok als de scheidrechter hajime roept.

 1. Als hij matté roept wordt de klok stilgezet totdat hij weer hajime roept.
 2. Dit gaat zo door totdat de wedstrijd voorbij is.
 3. Dan gooit de tijdwaarnemer een zakje op de mat en de scheidsrechter roept sore made (= einde van de wedstrijd).
 4. Degene die de houdgreeptijd bijhoudt, begint hiermee als de scheidsrechter osae komi zegt.

Roept de scheidsrechter toketa dan telt de houdgreep niet meer omdat de ander eruit gekomen is. De houdgreeptijd wordt dan stilgezet en de tijdwaarnemer zegt hoelang de houdgreep heeft geduurd. Hiervoor krijg je dan punten. Als de tijd om is, wijst de scheidsrechter de winnaar aan.

Wat is de hoogste dan in judo?

De band die een judoka draagt dient om de judogi dicht te houden. Naast dat doel kun je aan de band zien hoe gevorderd een judoka is. Hieronder vind je informatie over de gradatie. De opbouw Er bestaan op de judoladder 16 gradaties voordat je helemaal boven aan bent.

Bij de klassen (kyu) wordt er van boven naar beneden geteld. Zo begin je met de zesde kyu (witte band), dan de vijfde kyu (gele band), de vierde kyu (oranje band), de derde kyu (groene band), de tweede kyu (blauwe band) en ten slotte de eerste kyu (bruine band). Bij de graden daarentegen wordt er van beneden naar boven geteld: als je slaagt voor je zwarte band ben je ook meteen eerste dan, hierop volgt de tweede dan, de derde dan, enzovoort.

De hoogste dan-graad die je kunt halen, is de tiende dan, Jigoro Kano zelf kreeg na zijn dood de twaalfde dan. Deze graad is echter alleen voor Kano en is dan ook meer symbolisch bedoeld. In Japan wordt er een iets ander systeem gehanteerd. Tussen elke klasse en graad bestaat er bij ons een zogenaamde wachttijd.

Dat is de tijd die minimaal nodig is voor je examen mag doen voor de volgende gradatie. Een judo-examen bestaat uit een competitiegedeelte en een techniekgedeelte. Het onderdeel techniek is dan weer verdeeld in techniek (werptechnieken en controletechnieken) en kata (samen met je partner een principe van het judo laten zien op een voorgeschreven wijze).

Voor de judoka’s tot 12 jaar bestaan er nog wat tussenstapjes in de vorm van slippen. De bruine band is de hoogste gradatie in de klassenindeling. De zwarte band daarentegen is de laagste graad bij de dan-graden. Tot en met de derde dan behoor je bij de dan-indeling tot de beginnende graden. De beoordeling De witte tot en met de bruine band kun je bij je eigen club of school halen. Daarna voor het behalen van de zwarte band, moet je voor een examencommissie verschijnen in je district. De examencommissie bestaat meestal uit vierde en vijfde dangraden en zij hebben de taak om te beoordelen of je voldoet aan de eisen, die voor die graad gesteld zijn.

Het gokyo-systeem Jigoro Kano gebruikte een bepaalde methode. Hij noemde die methode: gokyo (betekent de verdeling van een aantal technieken in vijf groepen van ieder acht werptechnieken, gerangschikt op een bepaalde manier. In 1895 had hij de gokyo in ruwe vorm samengesteld en pas in 1920 presenteerde hij de gokyo, zoals hij er nu uitziet.

Kano gebruikte de volgende principes bij het samenstellen van zijn gokyo: * elke techniek in een kyo legt de basis voor een volgende techniek; * de technieken zijn opklimmend in moeilijkheid; Kano stelde zijn gokyo samen, dat het mogelijk is een verbinding te maken met de volgende techniek.

In de gokyo zijn de volgende werptechnieken opgenomen: 1e kyo de-ashi-barai * hiza-guruma * sasae-tsurikomi-ashi * uki-goshi * o-soto-gari * o-goshi * o-uchi-gari * seoi-nage 2e kyo ko-soto-gari * ko-uchi-gari * koshi-guruma * tsurikomi-goshi * okuri-ashi-harai * tai-otoshi * harai-goshi * uchi-mata 3e Kyo ko-soto-gake * tsuri-goshi * yoko-otoshi * ashi-guruma * hane-goshi * harai-tsurikomi-ashi * tomoe-nage * kata-guruma 4e kyo sumi-gaeshi * tani-otoshi * hane-makikomi * sukui-nage * utsuri-goshi * o-guruma * soto-makikomi * uki-otoshi 5e kyo o-soto-guruma * uki-waza * yoko-wakare * yoko-guruma * ushiro-goshi * ura-nage * sumi-otoshi * yoko-gake Valbreken hoort automatisch ook bij de vaardigheidseisen.

Informatie en verwijzingen graduaties JBN (word en pdf)

See also:  Wie Zit Er Nog In Ek?

Exameneisen kyugraden JBN judo Danexameneisen JBN judo Criteria eigen werkstuk Stappenplan 6e en 7e dan Info JBN site graduaties

Wat zeg je bij judo?

Groetceremonie en judoregels De groetceremonie De sempai (hoogste in rang/leeftijd van de aanwezige leerlingen) geeft de commando’s die betrekking hebben op de groetceremonie.

Als je begint met de training ga je op jouw plaats staan. Voeten naast elkaar met de hakken tegen elkaar en de tenen iets naar buiten, handen langs het lichaam. Zorg dat je kleding (judogi) goed zit en dat je band (obi) correct geknoopt om je middel zit (uiteinden even lang). Hierna ga je in opdracht van de sempai in seiza (op de knieën op de grond) zitten met je achterwerk dus op de beide hakken. De handen in de liezen (voor jongens) of op je bovenbenen (voor meisjes). De sempai geeft het commando: Za-zen, wat betekent dat je goed gaat zitten om te groeten. Daarna zegt de sempai: Sensei rei (groet de leraar). Je buigt voorover en plaatst je handen op de mat. Op de grond maak je met beide handen met duimen en wijsvingers een driehoek (Kanku symbool). Nu pas maak je een buiging van ongeveer 30 graden voorover. De billen blijven in contact met je hielen. Kijk niet naar de grond maar zolang mogelijk naar voren. Altijd alles in de gaten blijven houden (alertheid!). Dit wordt zanshin genoemd. Dit heeft te maken met het feit dat je een krijgskunst beoefent. Na ongeveer 2 seconden richt je je weer op. Handen van de mat halen, op je dijbenen leggen (voor de meisjes) of in je liezen zetten (voor jongens) en rechtop gaan zitten.

Judoregels Binnen het judo hebben we met elkaar een gedragscode afgesproken.

Partnerschap. De ander is niet de concurrent, maar de partner waar je met respect mee omgaat. Niet omdat dit zo hoort, maar omdat de partner het belangrijkste instrument is om verder te komen. Persoonlijke ontwikkeling is alleen mogelijk dankzij samenwerking. Openheid om te leren. De basis van judo is leren. Een judoka leert doeltreffend te handelen, maar leert ook wanneer hij/zij moet ophouden. Een judoka is niet hoogmoedig, maar heeft een weg te gaan. Een open en dankbare houding naar de partner om optimaal te leren van waardevolle lessen. Zelfbeheersing en discipline. Een judoka heeft zichzelf in elke situatie in de hand en maakt gebruik van optimale energie om maximaal resultaat te behalen. Hij/zij krijgt inzicht in het handelen en de mogelijkheden van de partner en zichzelf. Hij/zij ontwikkelt gevoel voor lichamelijke en geestelijke mogelijkheden en grenzen en leert balans te vinden dankzij het werken met partners. Door bewustwording leert de judoka juiste keuzes te maken (innerlijke discipline) en verkrijgt deze controle over de situatie. Het eigen welzijn en dat van de partner staat voorop. Eergevoel. Een judoka toont vertrouwen en betrouwbaarheid richting de partner. Dit komt tot uitdrukking in een loyale beleefde grondhouding, niet overheersend, maar behulpzaam. Dit alles op een eerlijke en respectvolle wijze.

: Groetceremonie en judoregels

Hoe oud moet je zijn om judo te doen?

Wist je dat je al kan beginnen met judo als je 2,5 jaar oud bent en dat je je hele leven lang judo kan beoefenen. Tuimeljudo is voor de jonge kinderen vanaf 2,5 jaar. De jonge judoka leert spelenderwijs de beginselen van het judo op een veilige manier en in een veilige omgeving.

Hoe krijg je een zwarte band judo?

Judoband? ? Judo bandensysteem – uitleg over judobanden Ben je een judoka of een beginneling of ben je gewoon geïnteresseerd in de sport? Het zou kunnen dat het bandensysteem voor nog niet helemaal duidelijk voor je is. Ippontime.nl helpt je hier graag bij en daarom hebben we een overzicht gemaakt met de daarbij behorende uitleg.

 1. Voor elk niveau dat je kunt bereiken in de sport judo wordt er eerst een examen afgelegd.
 2. Als je dit examen haalt, krijg je een nieuwe band en kom je dus een stapje hogerop.
 3. Het behalen van een band is hetzelfde als het behalen van een classificatie die de gevorderdheid van de judoka aangeeft.
 4. Hoe donkerder de kleur, hoe beter de judoka.

Natuurlijk streeft iedereen naar de zwarte band. Veel mensen denken dat de zwarte band het hoogste niveau is, maar daar stopt het niet. Er zijn namelijk nog meer niveau’s, dus nog meer mogelijkheden om verder te groeien. We kunnen de gradaties in het bandensysteem onderscheiden in twee systemen:

 • De Matsuru band wit is een witte judoband van het merk Matsuru en wordt gebruikt om de jassen van judoka’s dicht te houden. Deze band is gemaakt van stevig 5.00
 • De Matsuru judoband rood is een rode judoband van het merk Matsuru en wordt gebruikt om de jassen van judoka’s dicht te houden. Deze band is gemaakt van stevig katoen 5.00 – 6.00
 • De Matsuru judoband geel is een gele judoband van het merk Matsuru en wordt gebruikt om de jassen van judoka’s dicht te houden. Deze band is gemaakt van stevig 5.00 – 6.00
 • De Matsuru judoband oranje is een oranje judoband van het merk Matsuru en wordt gebruikt om de jassen van judoka’s dicht te houden. Deze band is gemaakt van stevig 5.00 – 6.00
 • De Matsuru judoband groen is een groene judoband van het merk Matsuru en wordt gebruikt om de jassen van judoka’s dicht te houden. Deze band is gemaakt van stevig 5.00 – 6.00
 • De Matsuru judoband blauw is een blauwe judoband van het merk Matsuru en wordt gebruikt om de jassen van judoka’s dicht te houden. Deze band is gemaakt van stevig 5.00 – 6.00
 • De Matsuru judoband bruin is een bruine judoband van het merk Matsuru en wordt gebruikt om de jassen van judoka’s dicht te houden. Deze band is gemaakt van stevig 5.00 – 6.00
 • De Matsuru judoband zwart IJF approved is een zwarte judoband van het merk Matsuru en wordt gebruikt om de jassen van de meest technisch vaardige judoka’s dicht te 17.50

Het kyu-systeem is opgedeeld in verschillende gradaties die hieronder te zien zijn. Hierbij begin je allereerst met de, Je begint bij nummer 6, de zesde kyu oftewel Rok(u)-kyu. Door middel van trainingen en oefenwedstrijden doe je veel ervaring op waardoor je kan streven naar de gele band.

 • De vaardigheidseisen voor de kyu graden verschillen per club/school, maar je moet wel een aantal technieken beheersen wil je hogerop komen.
 • Ieder half jaar wordt er een examen afgenomen voor een nieuwe kyu-graad band.
 • De examencommissie bestaat meestal uit vierde en vijfde dan-graden en zij hebben de taak om te beoordelen of je voldoet aan de eisen die voor die graad gesteld zijn.

Onder de leeftijd van 12 jaar wordt er gebruik gemaakt van het slippensysteem. Kinderen onder de 12 jaar kunnen dus niet zomaar van de 6de kyu naar de 5de kyu. Voordat u naar de gele band (5e kyu) gaat, moet je eerst deze slippen behalen:

 1. witte band met een gele slip
 2. witte band met een oranje slip
 3. witte band met een groene slip
 4. witte band met een blauwe slip
 5. witte band met een bruine slip

Gele band Heb je alle slippen behaald, dan kun je jammer genoeg nog niet zomaar een bemachtigen. Volgens het Nationaal Graduatiesysteem Jeugdjudo is er een leeftijdsgrens. Je moet minimaal tussen de 6 en 7 jaar zijn om een gele band te kunnen bemachtigen. Tussen gele band naar oranje band (4e kyu) komen de volgende slippen:

  1. gele band met een oranje slip
  2. gele band met een groene slip
  3. gele band met een blauwe slip
  4. gele band met een bruine slip
 • Oranje band
 • Tussen naar groene band (3e kyu) komen de volgende slippen:
  1. oranje band met een groene slip
  2. oranje band met een blauwe slip
  3. oranje band met een bruine slip
 1. Groene band
 2. Tussen naar blauwe band (2e kyu) komen de volgende slippen:
  1. groene band met een blauwe slip
  2. groene band met een bruine slip
 • Blauwe band
 • Tussen naar bruine band (1e kyu) komen de volgende slippen:
  1. blauwe band met een bruine slip

Als je de hebt gehaald, ben je eerste kyu. Gefeliciteerd! maar je bent nog lang niet klaar. Je reis naar de top is pas op de helft. Nadat alle kyu’s zijn behaald kun je jezelf verder bekwamen voor de eerste dan. Deze dan kunnen we vergelijken met graden.

 • De hoogste graad is graad 11.
 • Dan ontvang je een brede witte band.
 • De grondlegger van de judo Jigoro kano is in het bezit van de 11e dan.
 • De zwarte band De wachttijd tussen 1e kyu en 1e dan bedraagt minimaal een jaar.
 • Hoe hogerop de dan, hoe langer de wachttijd.
 • Na het eerste dan examen krijg je de welbekende,

Deze band laat zien dat je een beginneling bent in het dan-systeem. Een judoka moet voor zijn zwarte band een examen afleggen en aan wedstrijden meedoen waarin danpunten kunnen worden behaald. Bij 100 danpunten krijgt men vrijstelling voor kata. Alle kandidaten moeten hun vaardigheden bewijzen.

Als je niet aan wedstrijden deelneemt, krijg je een zwarte band met witte lijnen. In tegenstelling tot de kyu-examens die afgenomen worden door de judoclubs worden de 1e t/m 3e dan-examens afgenomen door regionale examencommissies. Alleen 4e en 5e dan-examens worden afgenomen door landelijke examencommissies.

De kandidaten van 4e of 5e dan worden beoordeeld door de meesters die 6e of hogere dan hebben. Zoals je ziet, krijg je voor de eerste 5 dans een zwarte band, maar hoe hoger je komt, hoe meer strepen je op je zwarte band krijgt.

 1. Na de 5de dan kun je de 6de dan verkrijgen.
 2. Na de 6e dan kun je de 9e en de 10de dan verkrijgen.
 3. De 10e dan is een speciale band die tot nu toe maar 18 personen op de hele wereld in beschikking hebben.
 4. 11e Dan

De hoogste dan die we kennen, de 11e dan, is (na zijn dood) toegeschreven aan de bedenker van het judo: Jigoro Kano. In principe kan iedereen deze band halen, maar in de praktijk heeft niemand die ooit gehaald en is deze dan tot nu toe nog steeds exclusief voorbehouden tot Jigoro Kano.

Welke spieren heb je nodig bij judo?

“Judo leert je vallen en opstaan.” – 3. Brede conditieverbetering Judo zorgt er voor dat alle voorkomende energiesystemen in het lichaam worden aangesproken. Klinkt misschien vaag, maar judo vraagt zowel om uithoudingsvermogen als korte explosieve acties. In tegenstelling tot een marathonloper die het vooral van uithoudingsvermogen moet hebben en geen explosiviteit, of tot een krachttrainer, die juist explosiviteit nodig heeft en minder uithoudingsvermogen. Een judoka traint beide onderdelen, een training duurt een uur en die moet je volhouden, maar ook een wedstrijd die minimaal 2 minuten duurt (voor de jeugd) moet je goed vol kunnen houden.4. Judo is krachttraining Judo zorgt naast het trainen van alle spieren met name voor de opbouw van een stevig spierkorset (core stability => buik en rugspieren worden continue getraind wat zorgt voor minder rugklachten. Nederlanders zijn het langste volk waarbij dit zeer van belang is). Bij elke beweging zorg je voor balans, hiervoor moet je kracht ontwikkelen, maar ook het tillen en sleuren/slepen van je tegenstander zorgt dat je kracht nodig hebt. Zonder het gebruik van gewichten, maar door het gebruik van lichaamsgewicht worden de judoka elke les een beetje sterker.5. Zelfvertrouwen Door het karakter van de (contact) sport is bewezen dat judo het zelfvertrouwen verbeterd. Kinderen leren te vallen en dus ook om op te staan. Fouten maken mag en is de normaalste zaak van de wereld, zonder fouten maken leer je niet. Elke judoka krijgt de ruimte om te ontdekken, op zoek te gaan naar de manier die voor hem/haar werkt en op eigen tempo te groeien. Er zijn duidelijke afspraken die ervoor zorgen dat drukke kinderen weten waar de grenzen liggen en voor stille kinderen zorgt voor structuur en duidelijkheid. Allemaal kleine dingen die een bijdrage kunnen leveren aan het zelfvertrouwen van kinderen.6. Weerbaarheid Een judoka is gewend om vast gepakt te worden en heeft doeltreffende oplossingen hoe daarmee om te gaan. Het is een contactsport, daardoor zal een judoka niet snel schrikken als ze worden aangeraakt of wanneer ze (per ongeluk) vallen of struikelen. Om punt 2 nog even erbij te halen, judoka leren hoe ze moeten vallen, daarmee zijn ze niet bang om te vallen. Ze weten tenminste hoe ze zonder pijn, veilig kunnen vallen en moeten opstaan.7. Judo is duo Er is geen judo spel zonder samenspel. Dit dwingt de judoka om te leren samenwerken. Vele sporten kan je in je eentje beoefenen of maak je deel uit van een team. Bij het judo ben je het meeste van de tijd met z’n twee bezig. Toch leer je in de les ook werken in teamverband door de vele spel en trainingsvormen. Je bent namelijk als groep in de dojo en als groep maak je de les. Judo leer je met elkaar, niet alleen.

See also:  Wat Verdiend Een Scheidsrechter?

Is judo gevaarlijk?

Huid Hoofd Oorletsel Halswervelkolom Borst- en lendenwervelkolom Schouder Elleboog Onderarm Hand Knie Enkel en voet

Judo behoort tot de zogenaamde contactsporten. Een eerste vereiste bij deze sport is het goed beheersen van het ‘val breken’. De energie die vrijkomt met het contact met de mat, moet over een zo groot mogelijk oppervlak verdeeld worden. Hoewel judo er door de armklemmen, verwurgingen en het vele vallen gevaarlijk uitziet, komen er in de praktijk weinig ernstige blessures voor.

Contactsporten worden vaak gezien als sporttakken met een hoge blessure-incidentie. Judo staat echter slechts op de vijftiende plaats in de ranglijst wanneer men het aantal blessures per 1000 uren sporten uitdrukt. Wanneer men gaat kijken naar het aantal medisch behandelde blessures in het judo, staat judo op de negende plaats.

Het betreft vooral aandoeningen van de bovenste extremiteiten en in mindere mate blessures van hoofd, nek en de onderste extremiteiten. Distorsies (verstuikingen) maken circa de helft uit van alle blessures. Belangrijke oorzaken van letsels bij judo zijn een slechte valtechniek, een slechte worptechniek, een geblokkeerde worp of het vloeroppervlak.

Veel van deze blessures zijn te voorkomen door zich aan de spelregels te houden en alleen correcte technieken toe te passen. Uit onderzoek blijkt dat er bij verdedigend judo meer blessures ontstaan dan bij aanvallend judo. Door het verzet van de verdediger, komen er grotere krachten vrij. Huid De meeste huidletsels zijn schaafwonden door de ruwe mat.

Ook de nek wordt nog wel eens open geschuurd door de kraag van de jas. Doordat men op blote voeten sport, komen schimmelinfecties van de voeten regelmatig voor. Naast de persoonlijke hygiëne moet de mat regelmatig gereinigd worden. In verband met de preventie van infecties via bloedcontact, moet de judoka eventuele oude wondjes goed afplakken.

Ontstaat er een wond bij het judo, dan moet deze adequaat verzorgd worden. In het kader van de bloedhygiëne is het bij wedstrijden niet toegestaan om met bebloede huid of kleding door te gaan. De bloeding moet zodanig behandeld worden, dat er geen zichtbaar bloed meer is. Zo nodig moet de judoka een schoon judopak aandoen.

Tevens dient de EHBO de judomat met een desinfecterend middel te reinigen. Hoofd Voor de intensieve training in het valbreken komen hersenschuddingen weinig voor. Met veel judoka’s op de mat bestaat het gevaar van een botsing. Bij een omstrengeling of verwurging kan door het dichtdrukken van de circulatie of de luchtpijp de zuurstoftoevoer naar de hersenen onvoldoende worden.

Een ander gevaar is druk op het regel mechanisme in de halsslagader, de sinus caroticus met als gevolg een sterke prikkeling van de tiende hersenzenuw (nervus vagus), waardoor de bloeddruk en de polsslag sterk dalen en de judoka het bewustzijn verliest. Wanneer de judoka op tijd opgeeft, worden zelden nadelige gevolgen gezien.

Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de scheidsrechter, die tijdig moet ingrijpen. De scheidsrechter moet aan de verdwijnende spierspanning zien dat de judoka het bewustzijn verliest en de partij onmiddellijk beëindigen. Volgens de reglementen mag de scheidsrechter de judoka niet aanraken, maar het is beter wanneer hij toch de juiste EHBO toepast.

 1. De EHBO’er kan dit werk daarna snel overnemen.
 2. Bij bewusteloosheid door een verwurging moet de judoka op de rug gelegd worden met de benen omhoog.
 3. Binnen enkele seconden komt hij dan bij.
 4. Zo niet, dan volgen de EHBO-regels bij een bewusteloze.
 5. Ook in trainingssituaties zal een verwurging soms zo snel gaan dat er een bewusteloosheid optreedt.

Uiteraard moet dezelfde eerste hulp toegepast worden. De bewusteloosheid is meestal zo kort, dat men vrijwel altijd na een paar minuten de training kan voortzetten. Er zijn geen nadelige gevolgen bekend. Neusbloedingen komen frequent voor, doch zijn meestal snel te stelpen.

 1. In de training en bij kinderen past men de EHBO-regels toe.
 2. Bij wedstrijden en bij oudere sporters kan men witte watten in het neusgat stoppen en het judo vervolgen.
 3. Oorletsel Door druk op het oor tijdens het grondgevecht kan een bloeding in de oorschelp ontstaan (otohematoom).
 4. De bloeding vindt plaats tussen het kraakbeen en het kraakbeenvlies van de oorschelp.

Dit heeft een zeer pijnlijke zwelling tot gevolg. Koelen helpt nauwelijks. Wordt het hematoom niet ontlast, dan zal na een pijnlijke genezing van een paar weken een vervorming van de oorschelp ontstaan, die wordt veroorzaakt door bindweefselvorming. Wanneer in de loop van een judocarrière er meerdere van deze bloedingen zijn geweest, vervormt het oor zo dat het eruit gaat zien als een bloemkool: het bloemkooloor.

Dezelfde blessure treedt op bij onder andere rugby, worstelen en boksen. De therapie bestaat uit een steriele punctie uitgevoerd door een arts, gevolgd door een drukkend verband. Er zijn ook ingrijpender behandelingen bekend met incisies en drains gevolgd door verschillende methodes van verbinden met druk.

Er is een methode beschreven met aan de voor- en achterkant van de oorschelp een boordenknoop die door en door vastgehecht wordt. De eigen ervaring heeft geleerd dat de punctiemethode en een drukverband rondom het hoofd gedurende minimaal 48 uur goede resultaten geeft.

Tertiaire preventie bestaat uit het dragen van oorbeschermers (waterpolocap), doch dit wordt slechts zelden door judoka’s gedaan. Halswervelkolom Indien een worp of valbreektechniek verkeerd wordt uitgevoerd, kan men zodanig op het hoofd terechtkomen, dat een distorsie, wervelfractuur of een kneuzing van de halswervels ontstaat.

In een overigens zeer zeldzaam geval kan dit leiden tot een verlamming (hemi- of tetra plegie). In 1995 kreeg een judoka een dwarslaesie. Dit is na analyse met de scheidsrechters, de tegenstander en het slachtoffer verklaard door een zeer ongelukkige val op het hoofd waarbij niemand schuld trof.

Het is overigens in de reglementen verboden om opzettelijk op het hoofd te landen (reglement). Dit geldt zowel voor aanvallende als voor verdedigende technieken. De judoka wordt gediskwalificeerd. Borst- en lendenwervelkolom De wervelkolom staat bij judo bloot aan veel buig- en torsiebelastingen. Tevens ontstaat bij bepaalde worpen een grote druk op de tussenwervelschijven, vooral in het lumbale gedeelte.

Met name in de tweede groeifase is de wervelkolom extra kwetsbaar in verband met een dysbalans in de ontwikkeling van het skelet en die van de spieren. Het gevaar voor overbelasting is met name aanwezig bij een insufficiënte strekmusculatuur van de rug, bij foute werptechnieken of bij te eenzijdige oefening van een speciale worp.

 1. Aan het einde van de groei wordt nog wel eens gezien dat een judoka te lang in zijn gewichtsklasse probeert te blijven, terwijl hij er letterlijk uitgegroeid is.
 2. Door een chronisch tekort aan brandstoffen zullen de houdingsspieren hun werk onvoldoende kunnen doen.
 3. Een overbelasting van de rug is het gevolg.

Elke judoka hoort systematisch en op een correcte wijze rug- en buikspieren te trainen. Dit kan toegepast worden als een onderdeel van de normale training, vooral bij jeugdigen. Schouder Veel voorkomende aandoeningen in dit gebied zijn breuken van het sleutelbeen, verstuikingen en ontwrichtingen (luxaties) van het schoudertopje = acromioclaviculaire (AC-) gewricht en distorsie van het opperarmgewricht.

Luxaties van dit laatste gewricht treden betrekkelijk weinig op, omdat judoka’s leren dat ze nooit op een uitgestrekte arm moeten vallen. Bij de meeste schouderletsels zal er een conservatieve behandeling plaatsvinden. Er is zelden een operatie nodig bij een sleutelbeenfractuur. Dit geldt ook bij een totale (derdegraads) distorsie van het AC-gewricht.

Letsels van de schouder treden meestal op door een onvoldoende worp- of valtechniek en zijn zodoende te voorkomen door een verantwoord optreden van beide judoka’s. Ook een goede schokabsorberende judomat werkt blessurepreventief. Elleboog Door het uitsteken van een arm tijdens een val kan een distorsie, luxatie of botbreuk in het ellebooggewricht optreden.

Meestal is de oorzaak van een elleboogdistorsie een geforceerde armklem. Via de overstrekking kan het kapsel scheuren. Wanneer de judoka niet op tijd opgeeft, of wanneer de scheidsrechter dit te laat onderkent kan een fors elleboog letsel ontstaan. Het kapsel scheurt en er kan dan ook een ruptuur van de binnenste gewrichtsband (ligamentum humero-ulnare) ontstaan.

Soms moet dit geopereerd worden, waarna een lange revalidatie volgt. Ook hier behoort het tot de taak van de scheidsrechter tijdig in te grijpen. Door recidiverende distorsies kan een chronisch beeld ontstaan met pijn en functiebeperking, de zogenaamde ‘judo men’s elbow’.

Herhaaldelijk vallen op de elleboog kan leiden tot een slijmbeursontsteking (bursitis olecrani), Dit kan voorkomen worden door het dragen van elleboogbeschermers. Onderarm Een typische overbelastingsblessure in het judo, maar ook bij motorsporters en turners is een aandoening van de onderarmbuigers en de ellepijp.

Het is analoog aan de shin splints bij de onderbenen. Door de repeterende grote krachten met veel statische momenten op de onderarmspieren kan een botvliesontsteking aan de binnenzijde van de ellepijp ontstaan. Hier hechten de polsbuigers gedeeltelijk aan.

 1. Deze spieren zijn dan pijnlijk en verhard en de aandoening kan zelfs uitlopen tot een logesyndroom van de polsbuigers.
 2. De behandeling bestaat uit het rekken van de polsbuigers en het versterken van de polsstrekkers in combinatie met gedoseerde rust.
 3. Soms is fysiotherapeutische behandeling geïndiceerd en heel zelden een operatie om de spierhoes (fascie) te klieven.

Hand Distorsies van vinger- en duimgewrichten komen vrij frequent voor, met name in het grondgevecht of door het blijven hangen van de vinger in de jas. Ter voorkoming van recidieven kunnen de vingers getapet worden. De vingernagels moeten kortgeknipt en goed verzorgd zijn.

Bij judoka’s die intensief trainen, vallen kleine knobbeltjes ter hoogte van de laatste vingergewrichtjes op. Deze lijken op noduli van Heberden en men kan dan aan artrose denken. Het zijn echter eenvoudige eeltknobbeltjes en de gewrichtjes zijn volstrekt normaal. Knie De knie is bij judo een kwetsbaar gewricht.

Indien tijdens het werpen het been geblokkeerd wordt, kan een draailetsel ontstaan. Dit kan leiden tot scheuringen van kapsel, collateraalbanden, kruisbanden en menisci. Dit soort letsels zijn moeilijk te voorkomen. In trainingen en op kleinere toernooien moet erop worden toegezien dat de niveauverschillen tussen de judoka’s niet te groot zijn.

 1. Vooral een groot verschil in lichaamsgewicht, wat bij trainingen kan voorkomen, vergroot de kans op onder andere knieblessures.
 2. Bij wedstrijden zijn de judoka’s in gewichtsklassen ingedeeld.
 3. In de zwaarste klasse kunnen echter grote verschillen bestaan.
 4. Door het vallen op de knie kan een slijmbeursontsteking op de knieschijf (bursitis praepatellaris) ontstaan, waarbij preventie mogelijk is door het dragen van kniebeschermers.

Enkel en voet Het wekt geen verbazing dat een contactsport als judo die op blote voeten wordt uitgevoerd, regelmatig enkel- en voetblessures tot gevolg heeft. Blokkeren van de voet bij de inzet van een worp kan een laterale enkeldistorsie veroorzaken.

 • Dit kan ook gebeuren bij een te zachte mat.
 • De preventie is vooral gelegen in de goede genezing van het bandletsel met hierbij preventieve enkeltape.
 • Van de overige voetblessures staat de distorsie van het basisgewricht van de grote teen op de voorgrond.
 • De oorzaak is doorgaans het omknikken van dit gewricht in een zachte mat of in een spleet tussen twee matten.

In de herstelfase moet men lang preventief blijven tapen.

Is judo goed?

Waar is Judo goed voor? – Judo zorgt voor een goede opbouw van de algehele motoriek. Er zijn veel gekruiste bewegingspatronen waarvoor communicatie tussen linker en rechter hersenhelft nodig is. Denk aan het links én rechts uitvoeren van technieken. Balans houden en snelheid ontwikkelen vallen hier ook onder. Hoe Win Je Een Judo Wedstrijd

Hoe noem je een judo meester?

Het Japanse woord sensei betekent leraar. Het wordt als leenwoord gebruikt in westerse talen bij Japanse zelfverdedigingskunsten en vechtsporten zoals het jiujitsu, karate, judo, aikido en ook in de zentraditie wordt een leraar met sensei aangesproken.

Hoe lang duurt het om een zwarte band te halen judo?

Examens – Antongeesink De vaardigheden in het judo is af te lezen aan de kleur van de band. Zo begint iedereen met een witte band. Deze wordt naarmate de judoka vordert in de beheersing van de worpen, de houdgrepen en andere technieken ‘donkerder’ tot dat de band uiteindelijk zwart van kleur is.

De volgorde is: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart. De Japanse benaming tot aan de bruine band heet kyu-graden (Spreek uit: kjoe-graden), waarbij de witte band de 6e kyu is en de bruine band de 1e kyu. Vanaf de zwarte band (= 1e dan) volgen de dan-graden tot aan de 10e dan. Hoe lang een judoka erover doet om van wit naar zwart (1e dan) te komen hangt af van de snelheid, waarin hij of zij de technieken onder de knie krijgt.

Om een zwarte band (1e dan) te halen moet men toch al snel op enkele (8 tot 10) jaren judo-ervaring rekenen. Er zijn door de Judo Bond regels vastgesteld, die weer aan internationale regels zijn ontleend, waaraan een judoka moet voldoen om in aanmerking te komen voor een hogere band.

See also:  Waarom Doet Israel Mee Aan Het Ek?

Welke leeftijd zwarte band judo?

Om een zwarte band (1e dan) te kunnen halen, moet je eerst een bruine band hebben gehaald. Ook moet je minimaal drie jaar lid zijn (geweest) van de JBN en de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, of 16 worden in het jaar waarin je examen doet. Voor het examen doe je een Kata en een technisch examen.

Hoe noem je iemand die op judo zit?

Judo Judo van de ter ere van het op de te Algemene gegevens Organisatie : : : Mondiaal: Europees: Start (omstreeks 1882 – ) Type Individueel Categorie Verdedigingssport Locatie Olympisch (mannen) (vrouwen) / Kampioenschappen / / / / Verwante sporten Laatst bijgewerkt op: 11 augustus 2012

Portaal

Grondlegger van het judo rechts in de foto, met links Judo (: 柔道, じゅうどう, jūdō ) is een van oorsprong, die rond werd ontworpen door, Het woord betekent ‘zachte weg (manier)’, waarbij het woordje do verwant is aan en naast de betekenis ‘manier’ ook de heeft van ‘levenspad’.

Wat is belangrijk bij judo?

Judo voor de Peuters – Kinderen stoeien! Dat zit in de natuur. Dat zie je bij puppy’s, welpjes, kittens enz. Stoeien helpt kinderen om te leren eigen grenzen te stellen en die van anderen te respecteren. Ook stimuleert het de motorische ontwikkeling en draagt het bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen.

 • Binnen de judo les wordt een situatie gecreëerd waarin kinderen veilig kunnen stoeien.
 • Judo is stoeien met regels in een oosters jasje met respect voor elkaar en je omgeving.
 • Deze regels, respect en discipline tijdens de les zijn belangrijk om te voorkomen dat stoeien doorslaat in agressie en de kinderen op een veilige manier hun energie kwijt kunnen.

Binnen judo leer je de technieken die je nodig hebt om het stoeien steeds uitdagender te maken. Het leren van deze technieken gebeurt in tweetallen. Judo = Duo. Hierdoor leren kinderen samen werken en zorg dragen voor elkaar. Binnen judo heb je dan ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je judo maatje.

Waarom blauw judopak?

Judo Weetjes Judoka’s dragen een speciaal pak. Een judopak heet een ‘Judogi’ of gewoon ‘Gi’ en bestaat uit een broek, een jas en een band. De jas is van stevig dubbel geweven katoen, want er wordt flink aan getrokken. Het traditionele judopak is wit van kleur.

 1. Je kunt dan het makkelijkst zien of het vuil is en gewassen moet worden.
 2. Op de Europese wedstrijden zien we eveneens het blauwe judopak.
 3. Het doel van zo´n blauw pak is meer duidelijkheid voor de toeschouwers en de scheidsrechters, wie nu eigenlijk wie is.
 4. Vooralsnog volgen de landen als Japan en Korea uit overweging van traditionele aard deze trend nog niet graag.

Meer dan in welke vechtkunst ook speelt de kleding een grote rol in het judo. Door middel van de kleding kun je je tegenstander op diverse manieren vastpakken, trekken en duwen en zo dus uit balans brengen. Je draagt bij judo geen schoenen. Doordat je op blote voeten werkt, heb je een beter gevoel voor je grip op de mat en ben je ook beter in staat om je balans te bewaren.

 1. Bij het aantrekken van de broek zorg je ervoor dat de lusjes aan de voorkant zitten.
 2. Het lint dat door de bovenkant gaat eerst goed aantrekken, daarna aan de voorkant aan twee kanten door de lusjes halen en met een strik goed vastknopen.
 3. Voor de allerkleinsten onder ons zijn er ook broeken met een elastiek.

Dat is natuurlijk wel zo makkelijk. Je judojas wordt links over rechts dichtgeslagen en dichtgebonden door de judoband. De meest gebruikte manier stap voor stap:

Houd band voor buik zodat links en rechts even lang zijn. Kruis uiteinden achter rug en breng weer naar voren. Kruis beide uiteinden onder beide windingen door. Maak laatste knoop met beide uiteinden. Klaar voor de training/wedstrijd.

Hoe moet de slip op de judo band?

Mijn zoon heeft voor het eerst een slip behaald, maar waar naai ik deze op de band? – Als je kind een band “van de rol” heeft, is het een altijd goed idee, om de uiteinden van de band even met behulp van de naaimachine met een zigzagsteek af te werken, om rafelen te voorkomen.

 1. De twee slippen die je kind ontvangt na afloop van het slipexamen, worden op de uiteinden van de band er plat op gezet, dus: aan iedere kant één.
 2. Ikzelf naai deze altijd met de naaimachine met een grote zigzagsteek vast.
 3. Met aan de bovenkant garen in de kleur van de slip, in het spoeltje garen in de kleur van de band.

Zo zie je bijna niets van het garen, maar misschien ben ik te precies daarin Wat wel een goede tip is, is om het met een grote zigzag te doen, want weet je, over een half jaar zijn er weer slipexamens, en je voelt hem al aankomen dan mag je deze slip weer loshalen en moet de nieuwe slip erop worden gezet! Mocht je niet in het bezit zijn van een naaimachine, dan kan de slip natuurlijk ook met een klein steekje met de hand met naald en draad worden opgenaaid.

Hoe heet een judo band?

Page 2 – Bij het judo is de judoband (Japans: Obi) is een belangrijk onderdeel van het judopak. Het geeft de gradatie aan van de judoka en wanneer de knoop van de judoband goed gemaakt is houdt de judoband de judojas (Uwagi) stevig bij elkaar. In een wedstrijd (maar ook in de training) wordt er flink aan de judojas getrokken en het is belangrijk dat de judojas goed blijft zitten.

Een scheidsrechter zal tijdens een wedstrijd de judoka erop wijzen zijn judopak (Judogi) te fatsoeneren wanneer dat nodig is. Wanneer de judoka herhaaldelijk zijn niet in orde heeft kan de scheidsrechter daar zelfs een straf voor uitdelen. Band borduren? Wij borduren ook je judoband, met eigen Nederlandse naam leveren wij binnen enkele dagen, Japanse naam duurt een aantal dagen langer i.v.m.

het omzetten van de karakters naar Japans. Zit uw band er niet bij vraag dan naar de mogelijkheden.

Hoe vaak judo examen?

Twee keer per jaar mag je judo – examen doen. Bij het judo – examen laat je zien wat je allemaal geleerd hebt. Hierbij mogen je ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden komen kijken.

Wat betekent mate bij judo?

Mate Sore-made – Wikipedia Mate Sore-made is een term uit het en geeft het definitieve einde van een aan. Tussentijds stoppen wordt aangegeven met de term Mate. Er wordt meestal besloten de judoka’s tijdelijk te laten stoppen om hun kleding in orde te laten maken, of wanneer een wedstrijdsituatie vastloopt.

Hoe lang duurt een judowedstrijd Olympische Spelen?

Indelingen bij een wedstrijd judo – Bij wedstrijden worden judoka’s naar gewicht en leeftijd ingedeeld. Deze indeling bestaat uit de volgende categorieën. U12 of ’12- ‘ bevat alle judoka’s die op 31 december van het wedstrijdjaar nog geen 12 jaar oud zijn.

U15 of ’15-‘ bevat alle judoka’s die op 31 december van het wedstrijdjaar nog geen 15 jaar oud zijn. Als een judoka dus 11 jaar oud, 12 jaar wordt op 30 december en mee wilt doen aan een toernooi op 1 januari, dan moet deze meedoen in de U15 categorie. De duur van een wedstrijd judo hangt af van de competitie waar de judoka in speelt.

Senioren spelen een wedstrijd van 5 minuten met een eventuele verlenging. Junioren spelen een wedstrijd van 2 tot 4 minuten. Dit hangt af van de leeftijd van de junior judoka. De gewichtsindeling heeft op dit moment 7 categorieën. Deze kan echter variëren naar leeftijd.

Mannen : onder 60kg, 60-66kg, 66-73kg, 73-81kg, 81-90kg, 90-100kg, boven 100kg. Vrouwen : onder 48kg, 48-52 kg, 52-57kg, 57-63kg, 63-70kg, 70-78kg, boven 78kg.

Hoelang houdgreep judo?

Ne-waza, grondtechnieken – Een houdgreep dient te voldoen aan de volgende criteria: de tegenstander ligt met zijn rug of een schouder op de mat, de uitvoerder voert druk uit van bovenaf, er is controle, er is contact tussen de romp van de uitvoerder en de romp van de tegenstander, de uitvoerder ligt niet met zijn rug richting de mat (dus geen ura -ligging).

Hoe werkt judo Olympische Spelen?

Wedstrijd opzet – De judoka’s strijden in gewichtsklassen. Er wordt gestreden om goud, zilver en brons middels een afvalsysteem. Verliezers kunnen via herkansing nog in aanmerking komen voor een bronzen medaille door de strijd aan te binden met de verliezers van de halve finales. Er worden in elke gewichtsklasse naast de gouden en de zilveren medaille, twee bronzen medailles uitgereikt.

Hoe lang moet een judo band zijn?

Nieuw Judopak heeft judobanden in alle kleuren en maten en van verschillende merken. Maar waar moet je op letten als je een judoband koopt? In dit artikel lees je welke verschillende type banden er zijn, hoe je de juiste maat berekent en hoe je je naam kunt laten borduren.

 • Witte Judoband voor kinderen en beginners Voor beginners hebben wij voordelige witte banden beschikbaar, die wel stevig zijn, maar niet te dik.
 • Leine kinderen zijn vaak nog niet handig in het knopen van een band, dus een hele zware judoband is dan niet handig.
 • Op Nieuw Judopak kun je een witte band kopen op een heel eenvoudige manier; vul de maat van jouw judopak in en we sturen automatisch de goede maat judoband naar je toe.

Stevige judobanden in alle kleuren Heb je een judoband in een andere kleur nodig? Nieuw Judopak heeft judobanden van de merken Gill Sports, Fighting Films en binnenkort Lion in het assortiment. Er is genoeg keuze; klik hier voor het assortiment judobanden,

 1. Judobanden voor wedstrijden Doe je mee aan wedstrijden dan heb je een set wedstrijdbanden nodig.
 2. Een set bestaat uit een rode en witte wedstrijdband.
 3. Als je bij een wedstrijd als eerste wordt opgeroepen dan dien je de witte wedstrijdband om te knopen, als je als tweede wordt opgeroepen de rode band.
 4. Dit is een verplichting op bijna alle officiële toernooien, Op sommige toernooien geldt het niet, maar dan is een wit en blauw judopak van toepassing.

Speciaal voor wedstrijdjudoka’s heeft Nieuw Judopak een voordelige set judobanden in wit en rood beschikbaar. IJF approved judobanden I.J.F. approved judobanden zijn judobanden die door de Internationale Judo Federatie zijn goedgekeurd. Deze banden hebben op het uiteinde van de band een chip in een label. Het dragen van een IJF approved judoband geldt voor judoka’s die zijn geselecteerd voor toernooien die door de Europese Judo Unie (EJU) en Internationale Judo Federatie worden georganiseerd.

Dit zijn ondere andere European Cups, European Opens, Grand Prix, EK, WK, en Olympische Spelen. Belangrijk bij het kopen van een IJF-approved judoband is dat als je meedoet aan één van deze toernooien of kampioenschappen, de judoband altijd van hetzelfde merk moet zijn als het judopak dat je draagt.

Omdat wij IJF-approved judopakken van de merken Fighting Films en Mizuno (vanaf januari 2017) verkopen, leveren we ook banden van deze merken! De kleur IJF-labels die momenteel zijn toegestaan voor banden zijn blauw en rood. Bestel nu jouw IJF approved judoband Welke maat judoband heb je nodig Als je al een judoband hebt, dan kun je het beste de judomaat berekenen door je band om te knopen op de juiste wijze.

Als je de band aan hebt, dan bereken je de lengte van beide uiteinden. Aan beide kanten dient de lengte circa 20 cm te zijn vanaf de knoop. Tel de centimeters die je te kort komt bij de bandmaat en rond af naar boven. De meeste merken leveren banden per 20 cm, dus 200, 220, 240 cm etc. Zwarte banden van Gill Sports zijn verkrijgbaar per 10 cm, dus 240, 250 etc.

Een andere methode om de juiste bandmaat te berekenen is de volgende som: benodigde bandmaat = lengtemaat judopak + 100 cm. Daarna rond je de bandmaat af naar boven naar de dichtstbijzijnde verkrijgbare bandmaat. Uiteraard speelt de taille-omvang ook een rol.

Met een brede taille kun je eventueel kiezen voor een maat groter. Judoband personaliseren; jouw naam op jouw judoband Met de Nieuw Judopak borduurservice is het mogelijk jouw naam toe te voegen aan een judoband. Maar ook dan-streepjes, of het woord ‘Judo’ in Japanse karakters. Alle kleuren, inclusief zilver- en gouddraad zijn mogelijk.

Hoe kun je een band personaliseren? Koop in de shop een judoband en voeg daarna ook de borduurservice toe aan het winkelmandje.