Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Lang Duurt Ijshockey Wedstrijd?

Hoe Lang Duurt Ijshockey Wedstrijd
WISSELEN & SPEELTIJD – Er wordt continue gewisseld vanwege het hoge tempo waarmee gespeeld wordt. De speeltijd bedraagt 3 x 20 minuten zuivere speeltijd. Bij elke onderbreking wordt de klok stop gezet.

Hoe lang duurt een IJshockey wed?

Spelregels

table>

Het 1-2-3 van de spelregels Uitgave: 10-08-2014

Hieronder worden de meest belangrijke ijshockeyspelregels uitgelegd. Het overzicht is verre van volledig. Personen die genteresseerd zijn in de volledige en officile tekst kunnen tegen betaling bij de Nederlandse IJshockey Bond een Nederlandstalig spelregelboekje aanvragen. IJshockey wordt gespeeld op een ijsoppervlak van ongeveer 60 bij 30 meter. Het speelveld, dat afgeronde hoeken kent, wordt omgeven door een ‘boarding’ van 1.22 meter hoogte. Naast het speelveld bevinden zich aan n lange zijde 2 spelersbanken en aan de zijde daar tegenover 2 strafbanken, die gescheiden worden door een ruimte voor wedstrijdofficials.

 • Alle 4 de banken zijn voorzien van deurtjes, die van het ijs afdraaien.
 • Op 4 meter afstand van de korte zijden bevinden zich de doellijnen, met in het middendaarvan de goal.
 • Het ijsoppervlak tussen de doellijnen wordt in drie gelijke stukken verdeeld door 2 dertig cm brede blauwe lijnen.
 • Vervolgens wordt het speelveld ook nog door een dertig cm brede rode lijn in 2 helften verdeeld.

Het vak gevormd door een korte zijde van de boarding en een blauwe lijn heet het verdediginsvak van het team, dat het in dat vak bevindende doel verdedigd. Voor de tegenstander is dit het aanvalsvak. Het gebied tussen de wee blauwe lijnen wordt als het neutrale vak bestempeld.

 • Een ijshockeyteam bestaat uit maximaal 20 spelers en 2 doelverdedigers.
 • Zes spelers, die gedurende de gehele wedstrijd ongelimiteerd gewisseld mogen worden, bevinden zich op het ijs.
 • Dit zijn: een doelverdediger, een linker verdediger (left defense), een rechterverdediger (right defense), een rechter vleugelspeler (right winger), een linker vleugelspeler (left winger) en een midvoor (center).

Zowel gedurende het spel als bij spelonderbrekingen mogen spelers gewisseld worden. Scheidsrechter en linesmen zien toe op regelementaire spelerswissels. Van belang hierbij zijn:

 • niet meer dan 6 spelers per team op het ijs
 • snelle en aan tijdgebonden wissels
 • thuisteam heeft het laatste recht van wissel

Overtredingen tegen genoemde regel worden bestraft met een “bench-minor penalty” (twee minuten tijdstraf). Elk team beschikt over een aanvoerder (captain) en maximaal 2 assistenten (alternates). Alleen zij hebben het recht, als ze op het ijs staan, om met de scheidsrechter te communiceren.

Maximaal 6 begeleiders (coach, verzorger, masseur, materiaalman, enz.) mogen zich gedurende de wedstrijd in of bij de spelersbank bevinden. Spelers verschijnen goed beschermd op het ijs. We tonen een aantal uitrustingstukken en diverse foto’s die enig inzicht geven in de door spelers en doelverdedigers te dragen uitrusting.

Voor gedetailleerde afmetingen waaraan diverse uitrsutingstukken moeten voldoen, verwijzen wij naar het officiële spelregelboek.

Gezichtsbescherming
 • Alle spelers moeten een helm dragen.
 • Spelers geboren na 31 december 1974 moeten minimaal een vizier (dat minimaal het gebied tussen helm en onderkant neus beslaat) dragen.
 • Alle spelers onder de 18 jaar moeten een volledig gezichtsmasker dragen.
 • Zowel helm, vizier als masker moeten aan een aantal eisen voldoen, waarvan de voornaamste is dat een puck of stickblad niet door de tralies of openingen kan.
Overige uitrusting
U ziet hier bescherming voor het bovenlichaam (erg klein afgebeeld), elleboog en handschoenen.
Spelersstick
De spelersstick mag maximaal 1.63 m lang zijn. Het stickblad moet tussen de 5 en 7.5 cm hoog zijn en mag maximaal 1.5 cm gebogen zijn.
Uitrusting van een doelman
Op de bovenste rij ziet u v.l.n.r. een blok- en vanghandschoen en beenbescherming. De onderste rij toont 2 helmen, een schaats en een stick. Deze laatste moet aan andere eisen voldoen dan een spelersstick.

table>

Doelverdediger met zijn belangrijkste uitrusting Speler met zijn belangrijkste uitrusting Hoe Lang Duurt Ijshockey Wedstrijd

Elke wedstrijd staat onder leiding van twee scheidsrechters (lagere en junioren niveaus) of n scheidsrechter en twee linesmen (hogere en internationale niveaus). In het zogenaamde tweeman systeem hebben beide scheidsrechters dezelfde verantwoordelijkheden. In het drieman systeem zijn de verantwoordelijkheden grofweg als volgt verdeeld:

Scheidsrechter (referee) Linesmen
 • algehele leiding over wedstrijd, spelers en game-officials
 • toekennen doelpunten en assists (beslissende voorzet)
 • opleggen van straffen
 • rapportage wedstrijduitsluitingen
 • offside, offside passes en icings
 • het nemen van face-offs
 • het scheiden van spelers bij eventuele opstootjes
 • ondersteuning scheidsrechter

Ter ondersteuning van de scheidsrechter(s) en linesmen bevindt zich achter elk doel een doelrechter (alleen bekerfinale en finale play-offs) en in de bank van de wedstrijdleiding de volgende personen: Official scorer Deze persoon is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijd formulier.

Vr aanvang van de wedstrijd worden hierop vermeld de namen van de deelnemende spelers, coaches, begeleiders, scheidsrechter en linesmen. Gedurende het verloop van de wedstrijd worden ook vermeld de makers van doelpunten, degenen die een assist geven en degenen die straffen krijgen opgelegd en welke straffen dat zijn.

Penalty box attendant Voor elk team n straftijdopnemer, die verantwoordelijk is voor het op het juiste tijdstip terugkeren op het ijs van bestrafte spelers. Game Timekeeper Degene die de wedstrijdtijd opneemt. Een ijshockeywedstrijd duurt 60 minuten zuivere speeltijd, onderverdeeld in 3 periodes van 20 minuten.

Offside, offside passes en icings

ul>

 • Offside / Offside pass
 • Er is sprake van een offside als een aanvallende speler eerder over de blauwe lijn van zijn aanvalsvak gaat dan de puck.
 • Speler A bevindt zich met beide schaatsen in zijn aanvalsvak voordat de puck door teamgenoot B in dat vak wordt gebracht of gepasst.
 • Heeft de aanvaller de puck aan de stick, dan wordt door de linesman onmiddellijk afgefloten. Heeft de aanvaller de puck niet in zijn bezit en komt de puck ook niet bij een medespeler, dan wordt gesproken over een uitgestelde offside (delayed offside).

  De linesman steekt zijn arm omhoog en het verdedigende team krijgt de kans uit te verdedigen, terwijl spelers van het aanvallende team zich uit het aanvalsvak moeten terugtrekken. Als deze zich weer onside gereden hebben, dan wordt de uitgestelde offside opgeheven. Wordt er afgefloten voor een offside, dan wordt de eerstvolgende face-off genomen op n van de inwerppunten in het neutrale vak, net buiten het aanvalsvak van het in overtreding zijnde team.

  Wordt er afgefloten voor een offside pass, dan wordt de eerstvolgende face-off genomen op de plaats waar de pass vandaan komt.

  1. Icing
  2. Een icing ontstaat doordat de puck van voor de rode middenlijn over de doellijn van de tegenstander wordt geschoten.
  3. Uitzonderingen:
  • Indien de puck daarbij in de goal gaat, is er sprake van een geldig doelpunt.
  • Als de doelman uit zijn doelgebied is, is er geen sprake van icing
  • Een team in de numerieke minderheid kan geen icing veroorzaken
  • Indien de tegenstander redelijkerwijze de puck kan spelen, dan kan de linesman besluiten om niet voor icing te fluiten
  See also:  Wie De Bal Kaatst Kan De?

  De zogenaamde hybride icing wordt in Nederland alleen in Ere- en Eerste divisie toegepast. Minor penalty Een twee minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 2 minuten op de strafbank plaatsnemen. Zijn team mag geen vervangende speler op het ijs brengen (zie voor uitzonderingen: concident penalties).

  Deze straf staat op de wat lichter overtredingen zoals tripping, clipping, hooking, holding, slashing,enz. Indien een doelverdediger een dergelijke straf krijgt opgelegd, dan wordt de straf uitgezeten door een teamgenoot, die ten tijde van de overtreding op het ijs stond. Bench minor penalty Eveneens een twee minuten straf.

  Deze straf wordt bijv. opgelegd voor een overtreding door een coach (delaying the game) of als de overtreder niet kan worden aangewezen (too many men on the ice). Major penalty Een vijf minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 5 minuten op de strafbank plaats nemen.

  1. Zijn team mag geen vervangende speler op het ijs brengen.
  2. Vaak gaat een major penalty echter gepaard met een automatische game misconduct penalty.
  3. Dat betekent dat de overtreder naar de kleedkamer gestuurd wordt en dat een teamgenoot de vijf minuten straf moet gaan uitzitten.
  4. Een tweede major penalty aan dezelfde speler levert een automatische game misconduct penalty op.

  De major penalty wordt opgelegd voor de wat zwaardere overtredingen zoals bijv. die waar een verwonding uit ontstaat of kan ontstaan. Spearing en butt-ending bijv. leveren een major en een automatische game misconduct penalty op; charging, boarding, tripping, hooking bijv.

  worden naar inzicht van de scheidsrechter met een minor of major penalty bestraft. Misconduct penalty Een 10 minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 10 minuten naar de kant, maar mag op het ijs door een teamgenoot vervangen worden. We spreken hier van een persoonlijke straf. Deze straf wordt opgelegd als gevolg van bijv.

  wangedrag. Echter ook op andere overtredingen kan een misconduct penalty staan: een poging tot spearing bijv. zal worden bestraft met een dubbele minor n een misconduct penalty. Game misconduct penalty* Een kleedkamer verwijzing. De bestrafte speler mag op het ijs onmiddellijk door een teamgenoot vervangen worden.

  1. Deze straf wordt bijv.
  2. Opgelegd als een speler volhardt in wangedrag of in die gevallen waar volgens de regels een major penalty een automatische game misconduct penalty tot gevolg heeft.
  3. Match penalty* Eveneens een kleedkamer verwijzing, echter ernstiger van aard.
  4. Bovendien:het team van de overtreder moet voor 5 minuten een vervangende speler op de strafbank laten plaatsnemen en er mag gedurende die straftijd geen vervanger op het ijs.

  Deze straf wordt opgelegd aan een speler die een tegenstander opzettelijk verwondt of probeert te verwonden. Ook op het beginnen van een vechtpartij staat als straf de match penalty. Penalty shot Geen tijdstraf maar meer te vergelijken met een strafschop in het voetbal.

  • De speler die het penalty shot neemt, krijgt de gelegenheid om vanaf de middenstip vrij op de doelman van de tegenpartij af te schaatsen.
  • Een penalty shot wordt toegekend aan de tegenpartij in bijv.
  • De volgende gevallen: een tegenstander bij een break away (geen tegenstander meer te passeren dan alleen de doelman van de tegenpartij) van achteren onrechtmatig aanvallen, opzettelijk het eigen doel verplaatsen in de laatste 2 minuten van de wedsrijd of gedurende de volledig, eventuele overtime of bij het gooien van de stick in de richting van de puck in het eigen verdedigingsvak.

  Wordt een penalty shot toegekend, waar normaliter een minor penalty voor staat, dan heeft het team waar het penalty shot aan wordt toegekend de keuze: f het penalty shot toekennen f de tegenstander een minor penalty uit laten zitten. Concident penalties Als op hetzelfde moment aan beide teams straffen worden opgelegd, dan mogen straffen van gelijke duur zgn.

  tegen elkaar worden weggestreept. Dat houdt in dat de overtreders op de strafbank moeten plaatsnemen, maar dat ze op het ijs onmiddellijk door een teamgenoot mogen worden vervangen. Deze regel is niet van toepassing als beide teams voltallig op het ijs staan en aan beide teams slechts n minor penalty wordt opgelegd.

  * Deze straffen moet door de scheidsrechter gerapporteerd worden aan de Nederlandse IJshockey Bond. In principe vallen zij onder “Standaard afdoening tuchtreglement”, tenzij het bondsbestuur na lezen van het scheidsrechtersrapport van mening is dat de kwestie moet worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.

  Hoe lang pauze bij IJshockey?

  B asisregels voor hockeywedstrijden –

  • Volwassen hockeyteams spelen 11 tegen 11, Bij jeugdteams komen ook kleinere teams voor en gelden soms andere regels.
  • Alle spelers hebben een eigen stick, Alleen met de binnenkant daarvan mogen ze de bal spelen. De andere kant heet de bolle kant.
  • Een bitje en scheenbeschermers zijn verplicht om te dragen tijdens de wedstrijden.
  • Een doelpunt is geldig als de aanvallende partij de bal binnen de cirkel (het doelgebied) raakt en de bal daarna volledig over de doellijn gaat.
  • Een reguliere hockeywedstrijd bestaat uit 70 minuten, Er zijn 4 delen van 17,5 minuut: kwarten. Na het eerste en het derde kwart is een pauze van 2 minuten. In de rust, na het tweede kwart, volgt een pauze van 5 minuten. Internationale wedstrijden duren 60 minuten (4 x 15 minuten).
  • Er is geen blessuretijd, De tijd wordt tijdens de wedstrijd stilgezet door de scheidsrechter, bijvoorbeeld bij een blessure of als een speler een kaart krijgt.
  See also:  Ek Vrouwen 2021 Waar?

  Hoe Lang Duurt Ijshockey Wedstrijd

  Hoeveel innings IJshockey?

  Duur en spelers – Een ijshockeywedstrijd bestaat uit drie zogenaamde periodes van elk 20 minuten zuivere speeltijd. Dit betekent dat bij alle spelonderbrekingen de tijd wordt stopgezet. Tussen deze periodes is er telkens een pauze van 15 minuten. Het spel wordt gespeeld door twee teams.

  Naast de goalie mogen beide teams vijf spelers tegelijk in het veld hebben staan. Hiervan zijn er traditioneel twee verdedigers (rechtsachter en linksachter) en drie aanvallers (rechtsvoor, middenvoor en linksvoor) keeper (in de goal). Er mag vrijwel voortdurend gewisseld worden. Ook spelers die eerder gewisseld waren kunnen weer terug het veld in.

  Op het hoogste niveau hebben teams hiertoe vier aanvals- en drie verdedigingslijnen ter beschikking, die doorgaans niet langer dan een minuut op het ijs blijven. Het aantal spelers waaruit een team mag bestaan, hangt af van de regels waaronder gespeeld wordt; bij de NHL-wedstrijden zijn er maximaal 18 spelers en 2 keepers (totaal 20) en bij de IIHF-wedstrijden, zoals de Olympische Spelen zijn dit er maximaal 20 spelers en 2 keepers (totaal 22).

  Wat mag niet bij IJshockey?

  De spelregels van hockey in Nederland worden opgesteld door de KNHB. De KNHB volgt hierin over het algemeen de internationale regels van de International Hockey Federation (FIH). Hieronder vind je een kort overzicht van verschillende veldspelregels. Hockey is een spel waarbij twee teams van elk elf spelers tegen elkaar spelen.

  • Alle spelers hebben een stick.
  • Met die stick slaan, pushen en stoppen ze de bal.
  • Je mag de bal alleen met de platte kant van je stick spelen en dus niet met je lichaam.
  • De bal moet binnen de lijnen van het veld blijven.
  • Hockey wordt in de meeste gevallen op kunstgras gespeeld.
  • Het doel van het spel is meer doelpunten scoren dan de tegenstander.

  Bij jeugdteams komen kleinere teams voor en daar gelden soms ook andere regels.

  Hoelang duurt een hockey wedstrijd heel veld?

  Alles over Veldhockey – In Nederland zijn meer dan 252.000 hockeyers actief. Het overgrote deel van hen speelt Veldhockey bij één van de 320 verenigingen. Veldhockey wordt buiten gespeeld op een (kunstgras)hockeyveld van 91,40 meter lang en 55 meter breed.

  Veldhockey wordt gespeeld in de periodes september tot en met december en maart tot en met juni. In de wintermaanden (december tot en met februari) kun je zaalhockeyen, Alle hockeywedstrijden vanaf de D-jeugd (vanaf 10 jaar) duren vier keer 17,5 minuten en worden gespeeld door twee teams met ieder elf spelers.

  Dit elftal bestaat uit tien veldspelers en één keeper. De veldspelers onderscheiden zich in aanvallers, middenvelders en verdedigers. Elk team mag maximaal vijf wisselspelers hebben. Anders dan bij voetbal mogen spelers onbeperkt worden gewisseld. Twee scheidsrechters leiden de wedstrijd.

  Hoe wordt ijshockey gespeeld?

  Ijshockey is een sport die voornamelijk focust op vaardigheden, snelheid, discipline en teamwerk. Door het snelle tempo van een ijshockeywedstrijd worden de coördinatie, behendigheid en snelheid van de spelers op de proef gesteld. Hoewel ijshockey wordt gespeeld met een platte ronde puck, is het technisch gezien een balsport.

  Hoe koud is het bij ijshockey?

  Temperatuur van het ijs – De temperatuur van het ijs ligt tussen de -3°C en -10°C, afhankelijk van de sport:

  Kunstschaatsen: -4,5°C tot -3°C IJshockey: -5,5°C tot -3°C Shorttrack: -5,5°C tot -3°C Curling: -6°C tot -3°C Langebaanschaatsen: -10°C tot -6°C

  Er zijn dus flinke verschillen in ijstemperaturen tussen de verschillende sporten. Toch komt het soms voor dat dezelfde baan voor meerdere sporten wordt gebruikt. Kunstschaats- en shorttrackwedstrijden kunnen bijvoorbeeld op dezelfde ijsbaan gespeeld worden.

  Waarom mag je vechten met ijshockey?

  Het is zoals het gaat in het Noord-Amerikaanse ijshockey : een speler die het slachtoffer wordt van gemeen spel, wordt gewraakt door zijn teamgenoten. Het is de oorzaak achter de meeste vechtpartijen. Die kennen hun ongeschreven regels, grenzend aan etiquette.

  Welk land is goed in ijshockey?

  IIHF Men’s World Ranking

  Plaats Ploeg Punten
  1 Canada 3235
  2 Finland 3125
  3 Rusland 3050
  4 Verenigde Staten 2945

  Wat betekent pp bij IJshockey?

  Powerplay Voor het rocktrio met Jan van der Meij, zie, Voor het online spel, zie, Powerplay is de benaming in het voor een numeriek overwicht, veroorzaakt door een van de tegenpartij. In het Nederlands wordt powerplay vaak aangeduid als een man-meer-situatie en wordt soms ook gebruikt door sportverslaggevers in andere sporten.

  In een powerplay is de tegenstander short-handed en zijn ze bezig aan een penalty kill, Een team kan alleen een powerplay krijgen als de tegenstander een penalty heeft gekregen. Op een kunnen twee spelers per team zitten, dus het is ook mogelijk om een tweemanspowerplay te krijgen. Als een team de doelverdediger van het ijs haalt om een extra aanvaller in te zetten, is er geen sprake van een powerplay.

  Als een speler van team A een 2 minuten penalty heeft gekregen, krijgt team B een twee minuten durende powerplay. Deze stopt zodra de penalty is afgelopen of als team B heeft gescoord. Als team A scoort, heeft het geen gevolg op de straf. Bij een 5 minuten penalty is de straf continu, een doelpunt maakt dan geen einde aan de penalty.

  Als een speler een game misconduct krijgt, hij wordt dan van het ijs gestuurd, treedt er geen powerplay in werking. Krijgt een speler een “match penalty” (bij opzettelijke poging tot verwonding bijvoorbeeld), dan wordt de betreffende speler van het ijs gestuurd en is er bovendien een 5 minuten powerplay die wordt uitgezeten door een andere speler van het team.

  Bij een powerplaysituatie zal het team met het numerieke overwicht veel op de aanval spelen, het short-handed team zit meestal in de verdrukking. Teams hebben speciale powerplay en penalty kill tactieken. Doordat bij een powerplay het aanvallende team de overhand heeft, worden bij andere sporten een constante druk van één partij soms ook een powerplaysituatie genoemd.

  Wat betekent de blauwe lijn bij IJshockey?

  4. Off-side: ijshockeyterm voor buitenspel – Tussen de neutral en offence zone is een blauwe lijn op het ijs te zien. Wanneer een speler de blauwe lijn van het aanvalsvak voorbij gaat voordat de puck dit doet, staat de speler buitenspel. We spreken dan van een off-side.

  See also:  Welke Wedstrijden Rijd Wout Van Aert?

  Waar is IJshockey populair?

  IJshockey is een wereldwijde populaire sport. De sport wordt met name beoefend in Europa en in Noord-Amerika. In Canada is ijhockey de grootste sport van het land. In Scandinavie worden sterke competities gespeeld en de competities in Duitsland en Rusland worden steeds sterker.

  Hoe oud moet je zijn voor ijshockey?

  Het meest belangrijke aan dit programma is dat 6 tot 9 jaar oude kinderen de best mogelijke introductie tot ijshockey krijgen voorgeschoteld.

  Hoe hoog is een ijshockey doel?

  Officiële afmeting – Een hockeydoel zoals bijvoorbeeld bij de Olympische spelen of de Nederlandse competities is 3,66 meter breed en 2,14 meter hoog. Een doel bestaat uit twee palen, een lat, een net een gesloten schot. Dit schot is 0,46 meter hoog en bevindt zich aan de zijkanten en aan de achterkant van de goal.

  Welke spieren gebruik je bij ijshockey?

  Welke spiergroepen gebruik je bij hockey – Omdat je bij het hockey de stick gebruikt is dit een sport waarbij het hele lichaam moet werken. Je gebruikt je benen om te kunnen hardlopen. De spieren die hier werken zijn de quadriceps, hamstrings, kuiten en spieren in je billen.

  Wie won IJshockey?

  Het laatste goud van Peking is het eerste voor de Finse ijshockeyers NOS Sport • zondag 20 februari 2022, 07:21 De laatste gouden medaille van de Olympische Spelen van Peking is gewonnen door Finland. De Finnen wonnen zondagochtend het ijshockeytoernooi door de Russische ploeg te onttronen: 2-1.

  • De Finse ijshockeyers, winnaar van het zilver in 1988 en 2006 en de vice-wereldkampioen, pakten voor het eerst de olympische titel.
  • De Russen waren de regerend olympisch kampioenen.
  • Finland bereikte de finale door in de halve eindstrijd met te winnen van Slowakije.
  • De Russen versloegen Zweden na een spannende shoot-outserie.

  In de finale kwamen de Russen na ruim zeven minuten in de eerste van drie periodes op voorsprong door een goal van Mikhail Grigorenko in powerplay (een speler meer op het ijs vanwege een straf voor de tegenstander). Hoe Lang Duurt Ijshockey Wedstrijd Vreugde bij de Russen na de openingstreffer Ondanks vijftien doelpogingen lukte het de Finnen vervolgens niet om de puck langs de in Finland geboren keeper Ivan Fedotov te krijgen. In de tweede periode kwam Finland langszij door een goal van Ville Pokka en dertig seconden na de start van de derde werd het zelfs 2-1.

  Hannes Bjorninen raakte de ingeschoten puck nog net met z’n schaats en maakte zo zijn eerste goal dit olympische toernooi. In de slotminuut deden de Russen er nog alles aan om de stand gelijk te trekken, met een kans in de laatste seconden, maar tevergeefs. De Finnen hielden stand en grepen na drie wereldtitels (1995, 2011 en 2019) voor het eerst de olympische ijshockeytitel.

  Deze editie van de Winterspelen moest het opnieuw doen zonder de grote sterren van de NHL, de Amerikaanse ijshockeycompetitie. Op 3 september 2021, toen een akkoord werd bereikt met de NHL, leek het er nog wel op dat de duurbetaalde profs opgeroepen konden worden voor de Spelen.

  Maar daar ging op 22 december alsnog een streep door: de wereldwijde omikrongolf zou het verloop van de NHL te veel beïnvloeden. Ook in 2018 in Pyeongchang was de wereldtop niet aanwezig. De vijf voorgaande Winterspelen was dat wel het geval. Het brons ging naar Slowakije, dat zaterdag ruim had gewonnen van Zweden (4-0).

  De finale van het ijshockey is traditioneel het laatste onderdeel van de Winterspelen, die zondag, Deel artikel: : Het laatste goud van Peking is het eerste voor de Finse ijshockeyers

  Heeft Nederland een IJshockey team?

  Nederland
  Bijnaam Oranje
  Associatie IJshockey Nederland
  Meeste wedstrijden Ron Berteling (213)
  Meeste punten Jack de Heer (210)
  IIHF -code NED
  IIHF -ranking 28
  Hoogste ranking 23 (2004)
  Laagste ranking 28 (2017)
  Wedstrijden
  Eerste interland Nederland 0–4 België ( Amsterdam, Nederland ; 5 Januari 1935) Grootste overwinning Spanje 0–19 Nederland ( Las Palmas, Spanje ; 13 Maart 1978) Grootste nederlaag Denemarken 23–1 Nederland ( Odense, Denemarken ; 1 September 2001)
  Wereldkampioenschap
  Optredens 49 ( eerste keer: 1935 )
  Beste resultaat 8e (1950, 1981)
  Olympische Spelen
  Optredens 1 ( eerste keer: 1980 )
  Beste resultaat 9e

  /td>

  Portaal Sport

  /td>

  De Nederlandse ijshockeyploeg in 2007. De Nederlandse ijshockeyploeg is een team van ijshockeyers dat Nederland vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden. De ploeg maakt deel uit van IJshockey Nederland (IJNL), de nieuwe naam van de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB).

  1. Amper vier maanden na de oprichting van de Nederlandse IJshockey Bond in 1934 speelde de Nederlandse ijshockeyploeg zijn eerste interland.
  2. Dat was op 5 januari 1935 en de tegenstander was België, dat in 1913 nog Europees kampioen was geworden.
  3. Nederland verloor de wedstrijd op de ijsbaan in de Amsterdamse Linnaeusstraat, maar hield de schade beperkt: 0-4.

  Het team bestond destijds grotendeels uit in allerijl omgeschoolde veldhockeyers, Nadien werkte de nationale ploeg zich gestaag op in het internationale ijshockey. Een ‘historische’ prestatie leverde de ploeg door, vooral dankzij de inbreng van ‘Nederlandse Canadezen’, bij de Olympische Winterspelen in 1980 ( Lake Placid ) als negende te eindigen in een deelnemersveld van twaalf landen. Nederland – Australië tijdens het WK Divisie II Groep A in Tilburg (mei 2018)

  Is vechten toegestaan bij ijshockey?

  Contactsport – IJshockey is net als bijvoorbeeld rugby een contactsport waarin lichaamscontact is toegestaan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je elkaar zomaar mag beuken. Er zijn strenge spelregels voor ijshockey. Het is bijvoorbeeld streng verboden om met je schaats naar een tegenstander te trappen of te vechten.

  Hoe koud is het in een ijshockey stadion?

  Het beste antwoord 16° C. De top ijslaag ca. -4° C. Daarover een koude dekenlaag van 10° C.