Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Geef Je Een Strafcorner Aan Scheidsrechter?

Hoe Geef Je Een Strafcorner Aan Scheidsrechter
Met twee horizontaal voorwaarts gestrekte armen naar het doel wijzen. Met één arm naar de strafbalstip wijzen en met de andere arm recht omhoog. Dit signaal betekent ook dat de tijd wordt stilgezet.

Hoe geef je een strafbal aan bij hockey?

Strafbal – Een strafbal is een één-op-één-situatie tussen een speler van de ene en de keeper van de andere partij. Een strafbal wordt vanaf de stip genomen en mag enkel in 1 keer worden gepusht. Er volgt geen rebound: de schutter krijgt 1 poging en daarna ligt het spel stil. Het is dan dus óf een doelpunt óf uitslaan voor de verdedigende partij.

Hoe geef je een lange corner aan hockey?

Lange corner Met één arm wijzen in de richting van de hoekvlag die het dichtst bij het punt staat waar de bal over de achterlijn ging.

Hoe hard gaat een strafcorner?

Het lichaam als één brok beton – Het kanon maakt de beste jaren van zijn carrière mee en werd met België wereldkampioen en Europees kampioen. Pinoké-coach Mahieu wijst naar de imposante schouders van zijn topscorer: ‘Moet je nou eens kijken naar zijn lichaam.

Eén brok beton.’ De hockeywereld kijkt al jaren naar de Argentijn Gonzalo Peillat als de eenzame keizer van de strafcorner. Olympisch kampioen Peillat pusht ballen regelmatig in de kruising, in een elegante stijl. Als Peillat gestuurde raketten afvuurt, bestookt Hendrickx de keepers met op het oog ongeleide bommen, die ontploffen als ze de goal bereiken.

De sleep van Hendrickx heeft niet de schoonheid van die van Peillat. Daarvoor in de plaats is er de sensatie van snelheid en kracht, als je het van dichtbij meemaakt, op een donderdagochtend in het Amsterdamse Bos. Je vraagt je dan af wat er sneller gaat, de vliegtuigen die laag overkomen voor de landing op Schiphol, of de sleepcorner van bulldozer Hendrickx.

 1. Het krachtmens haalt snelheden van zo’n 110 tot 120 kilometer per uur.
 2. De Belg lijkt vaak de bal met keeper en al over de doellijn te werken, vanuit een relatief korte sleep.
 3. Hij is het kanon dat keepers er slecht uit laat zien.
 4. Waar iemand als het Nederlandse fenomeen Mink van der Weerden de rechterkruising als geen ander kan vinden, lijkt Hendrickx altijd die zwakke plek van de keeper te zoeken.
See also:  Waarom Masker Duitse Voetballer?

De ballen gaan via de legguards, langs de legguards, vaak richting de benen van de goalies, die gek worden van de snelheid van de Belgische corner, die moeilijk te lezen is. Alexander Hendrickx middelpunt van de feestvreugde bij Pinoké. Foto: Koen Suyk

Wat moet een scheidsrechter doen?

Een scheidsrechter heeft een belangrijke rol op en buiten het veld, kent alle spelregels en zorgt ervoor dat deze tijdens de wedstrijd op de juiste manier worden nageleefd. Ook controleert hij/zij of beide teams zich houden aan de spelregels. Zo niet, dan fluit hij.

Hoeveel maskers bij strafcorner?

Veldspelers met de rechten van een keeper MOGEN een masker dragen binnen de 23 meter en zich over het hele veld bewegen zonder masker. Bij verdedigen van een strafcorner of strafbal moet deze speler een masker op.

Hoeveel stappen bij een strafbal?

Spelregel van de week: de strafbal – 1-10 De eerste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld en dus ook gefloten. Daarbij kwamen leuke, minder vaak voorkomende situaties voorbij. Allereerst is dat een mooi compliment aan de betrokken scheidsrechters: ze hebben het gezien, naar eer en geweten gehandeld, en de leerpunten er uit gehaald.

Klasse! Een strafbal werd gegeven omdat de bal vlak voor de doellijn werd gestopt door een voet van een verdediger. Was dit niet gebeurd, dan was de bal zeker over de doellijn gegaan: doelpunt. En dat is juist, conform 12.4.a, want wanneer geven we ook al weer een strafbal: Regel 12.4.a: voor een overtreding van een verdediger in zijn cirkel, waardoor het waarschijnlijk maken van een doelpunt wordt voorkomen.

Regel 12.4.b : voor een opzettelijke overtreding van een verdediger in zijn cirkel tegen een tegenstander die in balbezit is of een mogelijkheid heeft om de bal te spelen. (Een overtreding waardoor een pass naar een volledige vrijstaande aanvaller wordt voorkomen is geen voorbeeld van 12.4.a) Bij 12.4.b: let wel, het gaat hier dus om een opzettelijke overtreding van een speler op een speler : verdediger op een aanvaller (duw, omver lopen, sticktackle, arm vastpakken, enz.).

De regels rondom de uitvoering staan in het reglement onder 13.7 – 13.8 – 13.9. Heel kort: keeper met beide voeten op de doellijn, aanvaller staat achter de bal binnen speelafstand, strafbal mag genomen worden na dat de scheidsrechter heeft gefloten. De aanvaller mag de bal slechts 1 keer spelen: geen sleeppush, 1 of 2 stappen zetten mag.

De strafbal mag genomen worden zodra de scheidsrechter fluit. Een strafbal is dus iets heel anders dan een shoot-out. Als er een doelpunt wordt gemaakt dan kent iedereen het vervolg: een beginslag met beide teams op eigen helft. Maar als de aanvaller mist, of als de keeper gewoonweg vakwerk levert? Dat is beschreven in 13.8 en 6.6: Een strafbal is ten einde als: 13.8.a: als een doelpunt is gemaakt 13.8.b: als de bal in de cirkel tot stilstand komt, of komt vast te zitten in de uitrusting van de doelverdediger, of door een doelverdediger wordt gevangen, of buiten de cirkel komt.

Een keeper welke de bal stopt waarbij de bal vervolgens stil komt te liggen in de cirkel is dus een voorbeeld van “in de cirkel tot stilstand komen”. De aanvaller mag immers de bal maar één keer spelen. Een keeper die de bal over de achterlijn wegwerkt is een voorbeeld van buiten de cirkel komen. Ook als de keeper de bal opzettelijk over de achterlijn wegwerkt.

In beide gevallen dus einde strafbal, mooi werk van de keeper. Hoe dan verder staat in 6.6: als een strafbal is genomen en daaruit geen doelpunt is gescoord, wordt het spel hervat door een verdediger, 15 meter voor het midden van de doellijn (“kop-cirkel”); voor zo’n hervatting zijn de bepalingen voor het nemen van een vrije slag van toepassing.

 • Let op 1: als bij een strafbal de bal via de keeper over achterlijn gaat is het dus geen lange corner.
 • Maar zoals in 6.6: vrije slag voor de verdediging vanaf “kop-cirkel”, de strafbal is voorbij zonder dat er is gescoord.
 • Let op 2: zodra de strafbal wordt gegeven, wordt ook de tijd stilgezet.
 • De scheidsrechter fluit daarom in beide gevallen (wel/niet gescoord) om de wedstrijd te laten hervatten (11.6.g) en start daarbij ook weer de tijd.
See also:  Waar Is Het Ek Hockey?

Speler mogen dus niet zelf snel de beginslag of vrije slag nemen: pas als de scheidsrechter fluit. Nu we er toch zijn, ook een leuke: wat als tijdens het spel de bal vast komt te zitten in de uitrusting van de doelverdediger? Dan is dat een strafcorner, geen strafbal.

Waar moet de keeper staan bij een strafbal?

Je legt de bal op de strafbalstip die op 6,40 meter vanaf de doellijn ligt. De andere spelers (behalve de verdedigende keeper ) gaan allemaal achter de 23 meter lijn staan. De keeper van de aanvallende partij mag nooit over de middellijn komen. Vervolgens wacht je totdat de scheidsrechter fluit.

Hoe werkt een strafcorner bij hockey?

Strafcorner – Een strafcorner is een straf voor het verdedigende team. En een grote kans om te scoren voor de aanvallende ploeg. Een strafcorner wordt toegekend bij:

 • Een onopzettelijke overtreding van een verdediger in zijn cirkel, waarbij geen doelpunt wordt voorkomen.
 • Een opzettelijke overtreding van een verdediger binnen zijn 23-metergebied, buiten de cirkel.
 • Het opzettelijk over de eigen achterlijn spelen van de bal.

Zo werkt een strafcorner Het aanvallende team speelt de bal van het strafcornerstreepje op de achterlijn. Eerst moet de bal buiten de cirkel gebracht worden. Daarna mogen ze scoren. Het eerste schot, wanneer geslagen of geflatst, mag niet hoger dan de plank in het doel eindigen. Een push mag wel hoog gemikt worden. Hoe Geef Je Een Strafcorner Aan Scheidsrechter

Waar staan spelers bij strafcorner hockey?

Wat is een strafcorner hockey? – De strafcorner wordt door de scheidsrechter toegewezen na een zwaardere overtreding in de cirkel of hierbuiten maar wel begaan achter de 23-meter lijn. In tegenstelling tot een strafbal, mogen bij een strafcorner spelers van de verdedigende partij plaatsnemen in het doel.

See also:  Wat Heeft Een Voetballer Nodig?

Hoeveel fout mag je hebben bij Scheidsrechtersexamen hockey?

Je mag maximaal 8 fouten hebben om te slagen! De data van de scheidsrechtersexamens worden regelmatig via de site gecommuniceerd.