Luxembourg

Basketball Academy

Wat Verdient Een Zzp In De Zorg?

Wat Verdient Een Zzp In De Zorg
Opdrachtgever – Het gemiddelde uurtarief van een zzp’er in de zorg ligt in 2023 rond de €43. Je uurtarief is sterk afhankelijk van je functie, niveau, werkervaring en de soort opdrachtgever. Een zzp’er kan ingehuurd worden met tussenkomst van een bemiddelingsbureau; het uurtarief ligt dan lager dan het gemiddelde.

 • Let op! Over het algemeen geldt er een btw-vrijstelling voor zzp’ers in de zorg ( met BIG-registratie ).
 • Indien je een niet-structurele samenwerking aan gaat met een uitzendbureau, dan geldt deze btw-vrijstelling niet (tenzij je valt onder “zorgpersoneel dat wordt ingezet in het kader van het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen”).

Op de website van de overheid lees je meer over in welke situaties btw-heffing geldt.

Wat vraag je als ZZP per uur?

Rekenvoorbeeld uurtarief – Op basis van het stappenplan geven we je een rekenvoorbeeld dat een zzp’er kan maken voor het bepalen van zijn uurtarief (globale berekening):

Zakelijke kosten: € 900 per maand, € 10.800 per jaar Benodigd leefgeld (incl. vakantiegeld): € 2.500 per maand, € 30.000 per jaar

Het netto jaarinkomen voor deze zzp’er moet minstens zijn: € 30.000. Dit is ongeveer 64% van je nettowinst, want je wilt een bedrag opzij zetten voor de inkomstenbelasting en bijdrage Zvw. Als 64% van het loon € 30.000 is, dan is 100% een bedrag van € 46.875.

 • Tel daar de zakelijke kosten bij op, en je hebt de benodigde jaaromzet: € 46.875 + € 10.800 = € 57.675.
 • Goed om te bedenken: dit is de omzet exclusief btw.
 • Stel je werkt fulltime.
 • Dat betekent dat zo’n 60% van de 1840 uur declarabele uren zouden zijn.
 • Dat komt neer op 1.104 uur.
 • In zoveel uur moet je dus je beoogde omzet bereiken.

Je uurtarief is dan: € 57.675 / 1.104 = € 52,24 Een onderzoek van de markt wijst uit dat zzp’ers in hetzelfde vakgebied gemiddelde uurtarieven hebben van tussen de € 45 en € 65. Deze zzp’er heeft de nodige ervaring en besluit daarom te kiezen voor een uurtarief van € 60,-.

Hoeveel verdien je als helpende ZZP?

Helpende

Informatie Overzicht | Informatie | Bedrijven (1) | Opleiding | Filmpjes
Actie Prijsopgave aanvragen
Salaris € 1.700 tot € 2.500 bruto per maand
Tarief € 35 per uur ex BTW
Boekhoudsoftware Boekhoudsoftware vergelijken

Hoeveel uur mag je per dag werken zzp?

Er zijn geen regels voor werktijden en rusttijden voor u als zzp’er. Behalve als er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en u. Dan geldt de Arbeidstijdenwet wel. Deze wet geldt ook als u in het vervoer of in de mijnbouw werkt.

Hoe lang ben je starter zzp?

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

U hebt recht op de zelfstandigenaftrek. U was in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting, U hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt. Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

See also:  Wat Verdient Een Slotenmaker Zzp?

Hebt u recht op de startersaftrek? Dan wordt het bedrag opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. U mag dus niet kiezen om over een aangiftejaar bijvoorbeeld wel de zelfstandigenaftrek te claimen, maar niet de startersaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst.

Wat verdient een ZZP er per maand?

Verleidelijk – Stel dat je € 40,- per uur verdient als zzp’er en je maakt 160 declarabele uren per maand, dan komt er mooi maar eventjes € 6.400,- per maand binnen op jouw zakelijke rekening. Wat is er verleidelijker dan dit bedrag een mooie bestemming te geven.

Kan je zomaar stoppen met ZZP?

Bedrijf beëindigen als zzp’er Het zelfstandig werken als zzp’er kan erg leuk zijn als het goed gaat, maar als het slecht gaat wat doe je dan? Of wat als je een mooie baan in loondienst krijgt aangeboden, waar moet je dan allemaal rekening mee houden als jij je bedrijf wilt beëindigen/stopzetten? Signaleer tijdig aankomende problemen en stop ze niet weg.

 1. Veelal beseffen ondernemers veel te laat dat het bedrijf niet levensvatbaar is.
 2. Je zou kunnen proberen om ergens een deeltijdbaan te vinden om in ieder geval voor inkomen te zorgen.
 3. Vaak worden problemen weggestopt en verzwegen tot het echt te laat is om actie te ondernemen.
 4. Het gevolg is dat deurwaarders steeds vaker op de stoep zullen staan en zonder inkomsten zal dat leiden tot een faillissement.

Soms is het beëindigen van een bedrijf onvermijdelijk. Welke acties moet je dan ondernemen? Kamer van Koophandel – Je moet je uit laten schrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet je een formulier downloaden op de site van KVK.

Voor het beëindigen van een eenmanszaak heb je formulier 14 nodig, voor overige rechtspersonen heb je formulier 17 nodig. Via kan je jouw bedrijf uitschrijven uit het Handelsregister. Belastingdienst – Wanneer je definitief stopt, schrijf je jouw onderneming uit bij de Kamer van Koophandel (KVK). De KVK geeft dit door aan de Belastingdienst.

Nadat je je hebt uitgeschreven bij de KVK, kan er wat tijd overheen gaan voordat de Belastingdienst jou ook heeft uitgeschreven als ondernemer. Krijg je in de tussentijd het bericht dat je onderneming een bepaalde (btw-)aangifte moet doen? Dan moet je die aangifte nog indienen, ook als je geen activiteiten meer had.

 • Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat jouw eenmanszaak is uitgeschreven, ontvang je van hen een brief waarin staat dat je eventueel een,
 • Pas als je de laatste btw-aangifte hebt gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

Je moet de administratie van het bedrijf afsluiten. De jaarstukken tot en met de datum van de bedrijfsbeëindiging opmaken en zo spoedig mogelijk indienen bij de Belastingdienst en na een eindberekening een slotaangifte omzetbelasting doen. Hiervoor zal je de moeten berekenen.

See also:  Wat Verdient Ten Hag Bij Manchester United?

Andere organisaties – Indien je bent aangesloten bij bedrijf- of productschappen moet je hier ook een brief naar sturen waarin je melding maakt van bedrijfsbeëindiging. Beroepsorganisaties – Indien je bent aangesloten bij beroepsorganisaties zoals ZZP Nederland dan moet je dit tijdig opzeggen voor de vervaldatum van de contributies.

Overige stopzettingen – Denk ook aan opzeggingen van leaseauto, verzekeringen, abonnementen op eventuele vakbladen, webhosting en andere vaste kosten. Vaak zit hier een opzegtermijn op. Laat je leveranciers op tijd weten dat jouw onderneming is beëindigd en zorg voor een definitieve afrekening.

Let op dat contractuele verplichtingen zoals lease en verzekering vaak gebonden zijn aan een langere periode en niet altijd direct opzegbaar zijn. Ook een eventuele bedrijfsmatige lening bij een bank moet je op tijd aflossen. Lukt dit niet in één keer, speel dan open kaart met je bank en probeer een regeling te treffen voordat het te laat is.

Niets is erger dan een bedrijf te moeten beëindigen en nog jaren achterna gezeten te worden door schuldeisers. Wanneer je onderneming is beëindigd wil dat nog niet zeggen dat je van al je verplichtingen af bent. Voor de belasting moet je nog een eindafrekening maken door een aangifte in te leveren over het laatste jaar dat je bedrijf actief was.

Wellicht is het mogelijk om nog gebruik te maken van de kleineondernemersregeling. De administratie moet je nog 7 jaar te bewaren nadat jij je bedrijf hebt geliquideerd. In principe heb je als (ex-) ondernemer nergens recht op. Echter er zijn wel een aantal regelingen waarin voorzien wordt van een uitkering, afhankelijk van je situatie: IOAZ-Regeling – Indien jij je bedrijf moet beëindigen omdat je langdurig arbeidsongeschikt bent dan is er de IOAZ-regeling.

Voor de IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.

Bbz-regeling – Indien jij je bedrijf beëindigt omdat er geen inkomsten uit ontstaan en je toch nog bepaalde schulden moet betalen dan kan de Bbz-regeling je wellicht ondersteunen met een renteloze lening. Je moet hiervoor wel een bedrijf hebben gehad dat al enkele jaren bestond, je moet tussen de 18 en 65 jaar te zijn en het bedrijf moet het enige zijn geweest van waaruit je inkomsten kwamen.

WWB – Wet werk en bijstand – Indien geen van de bestaande regelingen jou recht geeft op een uitkering dan is de enige weg nog de reguliere bijstand. Hiervoor moet je zijn bij de sociale dienst in de woonplaats waar je staat ingeschreven. (Dit geldt ook voor de overige regelingen) : Bedrijf beëindigen als zzp’er

Is reistijd werktijd ZZP?

Optie 3: Reistijd als werktijd – Je kan ook je reistijd factureren als extra werktijd, zodat de gereisde uren worden vergoed tegen (een deel van) je uurtarief. Vaak is dit 50% van het normale tarief, maar meer of minder mag ook. Handig als je vaak doorwerkt in het trein.

See also:  Wat Verdient Een Coach Per Uur?

Wat als zzp niet lukt?

Kan ik gebruikmaken van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) als ik stop met mijn bedrijf? Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is, dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U moet uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Wat verdient een ZZP er gemiddeld per maand?

Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze? Wat Verdient Een Zzp In De Zorg Zzp’ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers. Het van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2020 gemiddeld 39,5 duiz end euro. Voor zmp’ers lag dit op 61,9 d uizend euro. Het doorsnee of mediane inkomen als zelfstandige komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 29,0 duiz end en 50,2 duize nd euro.

Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige. Dit blijkt uit cijfers over inkomen en vermogen van zelfstandigen in 2020.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 63,0 duize nd euro. Daarna volgen de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed en de informatie en communicatie.

Het minst verdienen zzp’ers in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie, de horeca en de overige dienstverlening. In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige lager dan 15 duizend euro. Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau.

Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel, Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel. Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen.

Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van 27,2 duiz end euro. Voor zmp’ers ligt dit op 111,6 duiz end euro. Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken. Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw. Het mediane vermogen is hier 452,3 duiz end euro.

Het kleinste bedrijfsvermogen is er vooral bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. Het mediane bedrijfsvermogen van zzp’ers bedraagt hier minder dan 13 duize nd euro.

Link StatLine –

: Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze?