Luxembourg

Basketball Academy

Wat Verdient Een Verpleegkundig Specialist?

Wat Verdient Een Verpleegkundig Specialist
Hoeveel verdient een verpleegkundig specialist? Als ervaren verpleegkundig specialist kun je rekenen op een minimaal brutoloon van zo’n 2.250 euro per maand. Dit kan oplopen tot ruim 5.065 euro. Het salaris van een verpleegkundige in opleiding tot specialist ligt tussen de 1.690 euro en 3.210 euro bruto per maand.

Welke schaal zit een verpleegkundig specialist?

FWG Geregeld komen bij V&VN VS vragen binnen over de inschaling van verpleegkundig specialisten. Op deze pagina enkele vragen en enkele antwoorden! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via,

Vragen
1. Hoe worden Verpleegkundig Specialisten landelijk ingeschaald?2. Wat is de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot specialist? 3. Wat is de stand van zaken rond herindeling van de functie VS GGZ? 4. Wordt iedere verpleegkundig specialist hetzelfde ingeschaald? 5. Wanneer kiezen we voor herschrijven van de functie binnen de instelling? 6. Wanneer worden functies opnieuw geijkt? 7. Zijn er vaste afspraken over scholingsbudgetten?

ol> Het merendeel van de verpleegkundig specialisten is ingeschaald in salarisschaal 60. Een kleiner deel is ingeschaald in salarisschaal 55, binnen de AGZ ook een aantal in salarisschaal 65. Binnen de GGZ zijn de meeste instellingen bezig met de herwaardering naar salarisschaal 65 gezien het regiebehandelaarschap. In de verschillende CAO’s kan gezocht worden naar de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist (vios). Zo is de inschaling in de CAO-GGZ tenminste salarisschaal 49-50. Binnen de AGZ en chronische zorg is dit salarisschaal 55. De functie van verpleegkundig specialist GGZ wordt opnieuw gewogen. FWG heeft op basis van de geldende praktijk afgelopen jaar referentiemateriaal verzameld en hierop een technische weging gedaan. Deze wordt in juni 2018 voorgelegd aan de paritaire adviesgroep bestaande uit werkgevers en werknemers. Namens de werknemers zijn de FNV, CNV en NU91 betrokken. De beroepsvereniging kan inhoudelijk informatie aandragen ten behoeve van weging, maar heeft geen stem in dezen. Na formulering van een gezamenlijk advies wordt dit voorgelegd aan de cao-partijen, wederom werkgevers en werknemers. Wanneer men tot een akkoord komt, wordt de nieuwe ijkfunctie aan de FWG toegevoegd. Echter, het betreft een ijkfunctie. Iedere organisatie is vrij om functies anders in te kleden. De andere inkleding kan leiden tot een andere indeling. Dat betekent dat individuele werknemers en/ of vakgroepen binnen hun organisatie zelf in overleg of onderhandeling moeten over de inhoud (claim de wettelijk vastgelegde ruimte) en weging van hun functie. Organisaties doen soms pogingen een generiek profiel voor de verpleegkundig specialist op te stellen. Dit doet echter geen recht aan alle beroepsbeoefenaren. Het advies van FWG aan organisaties is om te kijken naar de diversiteit van de beroepsuitoefening en zich niet te beperken tot een profiel. In de verschillende deelgebieden en organisatie zijn verschillen in complexiteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid. Het is van belang dat verpleegkundig specialisten zelf een goed functieprofiel schrijven, waarin de complexiteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wordt beschreven. Dit zorgt voor en goede onderhandelingspositie. Wanneer de inhoud van het werk niet meer overeenkomt met de functiebeschrijving. Functies worden landelijk opnieuw geijkt bij voldoende veranderingen. Jaarlijks worden er een aantal functies uitgekozen die opnieuw geijkt worden. FWG vindt het helpend dat ontwikkelingen met hen gedeeld worden. Hierin zien we een taak weggelegd voor de netwerken en de beroepsvereniging. In de cao’s zijn geen afspraken vastgelegd voor scholingsbudgetten ten behoeve van accreditatie en herregistratie voor verpleegkundig specialisten. Binnen de universitaire medische centra bedraagt het scholingsbudget 2500 euro, ook zijn er perifere ziekenhuizen waar de VS hetzelfde scholingsbudget toegewezen krijgt als de medisch specialist. Er zijn instellingen waar een scholingsbudget van 5% van het bruto loon uitonderhandeld is. Advies: vergeet het scholingsbudget niet mee te nemen in de besprekingen over de inhoud van de functie met je werkgever.

: FWG

Welke verpleegkundige specialisatie verdient het meest?

Top 5 hoog startsalaris wo’ers in de zorg 2022 – Onbetwist op nummer 1 staan de medisch specialisten met een startsalaris van ca. € 7.000. Dat salaris kan in de jaren daarna oplopen tot duizenden euro’s per maand extra. Maar omdat medisch specialisten (cardioloog, anesthesist, klinisch psycholoog, neuroloog, patholoog etc.) na hun zesjarige opleiding geneeskunde eerst nog vier tot zes jaar werken en leren tijdens hun vervolgopleiding tot medisch specialist, is het begrip ‘startsalaris’ hier eigenlijk niet meer van toepassing.

 1. Klinisch chemicus € 5.833
 2. Tandarts € 5.247
 3. Apotheker € 4.043
 4. Zorgmanager € 3.624
 5. Basispsycholoog € 3.179

We hebben gekeken naar de startsalarissen (geen tot 1,5 jaar werkervaring). Het maximale salaris van wat je kunt verdienen in een zorgbaan hangt natuurlijk af van het beroep dat je kiest, je leeftijd, ervaring en handigheid in salarisonderhandelingen. Gerelateerde artikelen De bestbetaalde banen zonder diploma Een goed betaalde baan zonder diploma, kan dat eigenlijk wel? Eerlijk is eerlijk: het is niet makkelijk en het komt niet zonder flinke inspanningen. Maar het kan wel!

Hoe lang duurt de opleiding tot verpleegkundig specialist?

3-jarige opleiding tot VS-GGZ – Naast de 2-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist, bestaat er voor de opleiding tot verpleegkundig specialist-GGZ (VS-GGZ) ook een 3-jarige variant. Voor de 3-jarige opleiding tot VS-GGZ kan een erkende praktijkinstelling subsidie aanvragen.

Wat is het verschil tussen verpleegkundige en verpleegkundig specialist?

Bevoegdheden gespecialiseerde verpleegkundige, verpleegkundig specialist en physician assistant Bijgewerkt 08/03/2023 10:25 VM

De beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden en de Nederlandse Associatie Physician Assistants geven de volgende uitleg bij de verschillende soorten verpleegkundigen in het ziekenhuis. Verpleegkundige :

Een verpleegkundige is iemand die een MBO- of HBO-opleiding verpleegkunde heeft afgerond. Hij of zij mag daarmee verpleegkundige taken uitvoeren. “Verpleegkundige” is een wettelijk beschermde titel die je alleen mag gebruiken als je ingeschreven staat in het BIG-register. Een verpleegkundige houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg, zoals:

Basiszorg: denk hierbij persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden en verschonen. Wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg. Verpleegtechnische handelingen zoals het inbrengen van een sonde of een katheter. Ook het begeleiden van patiënten is een taak van de verpleegkundige. Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij.

Verpleegkundigen werken vaak samen met verzorgenden. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en het uitreiken of toedienen van medicatie zijn taken die ook door een daarvoor bevoegde verzorgenden uitgevoerd kan worden. Vele andere taken mogen alleen uitgevoerd worden door een verpleegkundige.

Gespecialiseerd verpleegkundige: De term gespecialiseerd verpleegkundige is een wettelijke titel (wet BIG). Het is een verpleegkundige (meestal met een aantal jaren werkervaring) met een vakgerichte vervolgopleiding, die noodzakelijk is voor de patiëntengroep die zij of hij verpleegt: oncologie, dialyse, intensive care, spoedeisende hulp, kinderen, enz.

Een aantal gespecialiseerd verpleegkundigen mag ook medicatie voorschrijven voor hun patiëntengroep. In eerste instantie gaat het om de volgende groepen gespecialiseerd verpleegkundigen:

Diabetesverpleegkundigen (vanaf 1 februari 2014) Longverpleegkundigen (vanaf 1 februari 2014) Oncologieverpleegkundigen (vanaf 1 december 2015)

See also:  Wat Verdient Een Zzp In De Zorg?

Verpleegkundig specialist: De verpleegkundig specialist is sinds 2009 een wettelijk erkende titel (art.14 Wet BIG). Je mag deze titel dragen als in je in het register verpleegkundig specialisten staat. Het is een verpleegkundige met een master opleiding advanced nursing practice.

Algemene gezondheidszorg (AGZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Physician Assistant: Een Physician Assistant (PA) werkt volledig in het medische domein. Hij/zij dient (mede) ter verlichting van taken van de medisch specialist. Daarnaast moet de PA de kwaliteit en effectiviteit van de zorg verhogen. Een PA heeft dan ook meer kennis en ervaring dan (de vaak tijdelijke) arts assistenten.

Een PA heeft een HBO master opleiding afgerond en moet geregistreerd staan in het het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie NAPA. Vanaf 1 juli 2018 moeten zij ingeschreven staan in het BIG-register. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkzaam is.

De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts-assistent: opname, polikliniek, zaalarts, poliklinische (OK). De taken worden dus in de praktijk bepaald. Wat mag een PA doen?

Uitvoeren anamnese en lichamelijke onderzoek, diagnose stellen. Aanvullende diagnostiek aanvragen. Opstellen en uitvoeren van een behandelplan. Voorlichting geven. Medisch technische handelingen verrichten. Assisteren bij operaties. Organiseren van patiëntoverplaatsingen. Ontwikkelen van protocollen. Medicatie voorschrijven.

Meer informatie kun je vinden op de website, : Bevoegdheden gespecialiseerde verpleegkundige, verpleegkundig specialist en physician assistant

Is verpleegkundig specialist Universitair?

Beroep – In Nederland is de verpleegkundig specialist een relatief nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundigen specialisten zijn oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige, en in sommige gevallen driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) hebben voltooid.

Tijdens de studie, werkt de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) in een specifiek deelgebied van de verpleegkunde, het eigen specialisme, en binnen een specifiek expertisegebied. De verpleegkundig specialist heeft veelal jarenlange ervaring als (Bachelor) verpleegkundige in een bepaald expertisegebied in de directe patiëntenzorg binnen de algemene of geestelijke gezondheidszorg.

Hij/zij weet wat de mogelijkheden zijn voor de verzorging/behandeling van lichamelijke/psychische klachten, de verpleegkundige bril. De verpleegkundig specialist heeft geleerd om ook met een medische bril op naar lichamelijke klachten te kijken (agz) of met een medisch-psychiatrische bril naar psychische klachten (ggz), en is wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, bijvoorbeeld met medicijnen.

Hoeveel verdiend een verpleegkundig?

Salaris verpleegkundige – Wat verdient een verpleegkundige? Een beginnend verpleegkundige met een mbo-diploma verdient gemiddeld tussen de € 1.840, – en € 1.980, – bruto per maand. Het salaris van een ervaren verpleegkundige is tussen de € 3.055, – en € 3.155, – bruto per maand. De arbeidsvoorwaarden liggen vast in de cao. Wat Verdient Een Verpleegkundig Specialist

Is een verpleegkundig specialist een arts?

Opleidingsziekenhuis – Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio.

 1. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding.
 2. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding.
 3. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts. De verpleegkundig specialist en de physician assistant Een belangrijke zorgverlener voor u is uw behandelend arts, de medisch specialist.

Omdat de samenleving zo verandert, we ouder worden en onze zorg vaak complexer is, is er meer behoefte aan informatie en overleg. Om iedereen goed te kunnen helpen zijn er nieuwe beroepen in de zorg. Bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA). Deze zorgprofessional neemt taken van de artsen en medisch specialisten over.

Dit is bij wet geregeld en zij zijn hiervoor opgeleid. Op deze website vindt u meer informatie over deze beroepen: www.zorgmasters.nl/patient De verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist heeft brede verpleegkundige kennis en vaardigheden.

Het werk is te vergelijken met dat van een physician assistant, maar meer gericht op verpleegkundige handelingen. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren en het stellen van diagnoses. De handelingen van een verpleegkundig specialist zijn afgestemd met een arts.

Zij werken nauw samen en ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen. De physician assistant Een physician assistant heeft brede medische kennis en vaardigheden. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren, behandelplannen opstellen en patiëntenzorg coördineren.

Waarom wil je verpleegkundig specialist worden?

37 redenen om met een Verpleegkundig Specialist in zee te gaan Veel artsen werken samen met een Verpleegkundig Specialist. U wilt dat ook, maar u twijfelt nog over de toegevoegde waarde van een Verpleegkundig Specialist (VS). De belangrijkste voordelen heb ik voor u op een rij gezet.

Een groot deel van de laagcomplexe medische taken van een arts kan een VS verrichten met dezelfde kwaliteit. Door inzet van een VS krijgt de arts meer tijd voor de complexe casuïstiek. Een VS is bevoegd om medische voorbehouden behandelingen te indiceren en uit te voeren, zoals UR-geneesmiddelen uitschrijven en kleine chirurgische ingrepen. Een VS kan op basis van medische anamnese en onderzoek een differentiële diagnose stellen. Door de inzet van een VS krijgt de arts naast medische ook verpleegkundige interventies. VS en arts vormen samen een goed team voor zorgvraagstukken in de toekomst. Een VS kan mede-optreden als opleider van AIO’s en co-assistenten. Een VS kan relevant wetenschappelijk onderzoek doen. Een VS kan arbeidsintensieve zorg voor zijn rekening nemen zoals huisbezoeken en het in kaart brengen van specifieke patiëntenpopulaties. Juist door de inzet van een VS kan de arts zich meer richten op zijn specialisme, omdat de VS aanvullend is en bijv. de chronische patiënten in een huisartsenpraktijk ziet. Een VS kan lichamelijk onderzoek doen. Een VS kan, net als een arts, meedraaien in ANW-diensten. Een VS kan de kwaliteit, die medisch specialisten leveren, aanvullen en samen met de arts een team vormen. Een VS is een schakel tussen verpleegkundigen, verzorgenden en artsen. Een arts hoeft het niet meer alleen te doen en kan betere kwaliteit van zorg voor patiënten bereiken. De VS is een vraagbaak voor patiënten voor verpleegkundige en medische vragen. Patiënten ervaren contact met een VS als laagdrempelig. Zij krijgen duidelijkheid en geruststelling. Een VS geeft voorlichting aan de patiënt over coping en leefstijlmanagement. Een VS is de expert voor zelfmanagement van de patiënt. Dit sluit aan bij het streven van de overheid voor meer regie en actieve participatie van patiënten. De Onderwijsinspectie beoordeelt de MANP-opleidingen (Master of Advanced Nursing Practice) als bovengemiddeld (NVAO, 2014). Door de MANP-opleiding innoveert ook uw organisatie. Tijdens de opleiding gaat de VS i.o. aan de slag met praktische patiënt- en organisatie gerelateerde vraagstukken. De VS is in staat om verbeteringen voor patiënten- en kwaliteitszorg in gang te zetten, uit te voeren en te managen. Een VS is gewend om multidisciplinair te werken, kent de domeinen van de verschillende specialismen en kan goed functioneren als ketenmanager. Een VS onderbouwt de verpleegkundige zorg evidenced based. VS zijn in alle specialismen van de gezondheidszorg actief. Een VS slaat een brug tussen het medisch en verpleegkundig domein. Een VS slaat een brug tussen de medische discipline en patiënten. Een VS slaat een brug tussen de sociaal-agogisch en paramedisch domein. Een VS is BIG opgeleid en geregistreerd. VS is innovatief, ziet mogelijkheden voor innovaties en bedt deze in. De VS staat voor deskundigheidsbevordering en coaching. Een VS is actief in het medisch en verpleegkundig domein. Dat past precies in de nieuwe definitie van gezondheid: “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Huber, 2010). De VS kan integraal medisch en verpleegkundig patiënten onderzoeken én behandelplannen opstellen voor een brede kijk op patiëntproblematiek. Goede verpleegkundigen worden behouden voor de zorg door het carrièreperspectief wat de functie van VS biedt. Een VS is een rolmodel voor verpleegkundigen en toont verpleegkundig leiderschap. De VS zorgt voor continuïteit van zorg en coördinatie van zorg (casemanager). De VS is een expert met diepgaande kennis van een specifieke patiëntengroep op zowel medisch als verpleegkundig domein.

See also:  Wat Verdient Een Artiest Aan Een Concert?

U weet er ook vast een! Laat het mij weten door uw reactie onder dit artikel te plaatsen. Ik ben benieuwd welke dat is. U ziet, door Verpleegkundig Specialisten in te zetten kunt u vele voordelen benutten. Van welke voordelen heeft u en uw organisatie het meeste profijt? : 37 redenen om met een Verpleegkundig Specialist in zee te gaan

Wat verdient een nurse practitioner?

Wat verdient een verpleegkundig specialist? – Het salaris verschilt per specialisatie en je aantal jaren werkervaring als specialist en de geldende cao, Het minimumloon als verpleegkundig specialist ligt rond de €4.061,- bruto per maand. Het maximale salaris ligt op zo’n €6.117,- bruto per maand.

Waarom is hbo V niveau 6?

Feit – De classificatie niveau 5-verpleegkundige verdwijnt. Niveau 5 is in het NLQF-inschalingssysteem een Associate Degree (AD). Dat is een tweejarige opleiding op hbo-niveau. Niveau 5 was een bachelor, maar dat wordt dus nu niveau 6 genoemd. Een Associate Degree voor verpleegkunde bestaat (nog) niet.

Wat mag een verpleegkundig specialist voorschrijven?

Toelichting – Artsen, tandartsen en verloskundigen Bepaalde geneesmiddelen zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar: de zogenoemde UR-geneesmiddelen. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is bepaald welke beroepsbeoefenaren bevoegd zijn om recepten voor UR-geneesmiddelen voor te schrijven.

Van oudsher zijn dat drie beroepen: artsen, tandartsen en verloskundigen. Zij mogen UR-geneesmiddelen voorschrijven binnen hun eigen deskundigheidsgebied en voor zover zij daartoe bekwaam zijn. Physician assistants en verpleegkundig specialisten Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten mogen UR-geneesmiddelen voorschrijven binnen hun eigen deskundigheidsgebied.

Dit mogen zij alleen doen voor zover het om minder complexe, routinematige recepten gaat, waarvan de risico’s te overzien zijn. Daarbij moeten zij handelen volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en protocollen. Welke UR-geneesmiddelen physician assistants en verpleegkundig specialisten mogen voorschrijven, is afhankelijk van de lokale situatie.

verpleegkundigen gespecialiseerd in diabetes mellitus; verpleegkundigen gespecialiseerd in oncologie; verpleegkundigen gespecialiseerd in astma en COPD 1,

Deze bevoegdheid geldt alleen voor verpleegkundigen die ingeschreven staan in het BIG-register en een aanvullende opleiding hebben afgerond met een aparte module farmacotherapie. Zij mogen hun voorschrijfbevoegdheid vermelden in het BIG-register. Aan de voorschrijfbevoegdheid van deze verpleegkundigen zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

 • Zo mogen ze pas geneesmiddelen voorschrijven nadat een arts een diagnose (diabetes, kanker, astma of COPD) heeft gesteld.
 • Ook moeten zij de geldende richtlijnen, standaarden en protocollen volgen.
 • Bovendien is het belangrijk dat in de praktijk afspraken zijn gemaakt over de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen.

En tot slot betreft de voorschrijfbevoegdheid slechts een beperkt aantal geneesmiddelen:

diabetesverpleegkundigen: alleen bloedglucose regulerende geneesmiddelen; verpleegkundigen op het gebied van astma en COPD: alleen inhalatiemedicatie; oncologieverpleegkundigen: alleen antidiarrhoica, anti-emetica, benzodiazepinen, laxantia, middelen voor pijnbestrijding en secretieremmers.

Andere beroepsbeoefenaren Andere beroepsbeoefenaren, zoals doktersassistentes en praktijkondersteuners, mogen geen recepten schrijven. Ook niet in opdracht van een arts. Wel mogen zij zogenaamd voorwerk verrichten. Dat houdt in dat zij het recept alvast schrijven, waarna de arts het controleert en autoriseert.

Hoeveel verpleegkundig specialisten zijn er in Nederland?

Start van de week van de Verpleegkundig Specialist Vandaag kwamen tientallen verpleegkundig specialisten uit het AVL online bij elkaar om de Week van de Verpleegkundig Specialist in de Oncologie (VSO) af te trappen. Tijdens deze week van de VSO worden er door het hele land activiteiten georganiseerd zoals het online Voorjaarssymposium van het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie. Wat Verdient Een Verpleegkundig Specialist Deze week zetten we een aantal Verpleegkundig Specialisten (VS) uit het AVL in de schijnwerper. Zij vertellen op MyAntonet meer over hun werk. In Nederland is de verpleegkundig specialist een relatief nieuwe beroepsgroep. De VS is een van die nieuwe beroepen in de zorg waarbij zij/hij speciaal is opgeleid om zowel verpleegkundige als medische handelingen uit te voeren.

Een VS heeft een geaccrediteerde Advanced Nursing Practice masteropleiding afgerond, is geregistreerd door het College Specialismen Verpleegkundige, ingeschreven in artikel 14 van de wet BIG en moet om geregistreerd te blijven 5-jaarlijks aantonen voldoende in de praktijk te hebben gewerkt, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering hebben gedaan.

Maar wat doet een VS nou precies? En hoeveel VS-ers werken er in het AVL? Meer over de Verpleegkundig Specialist In Nederland zijn zo’n 4400 verpleegkundig specialisten (VS) werkzaam en 1272 in opleiding.

65 in het Antoni van Leeuwenhoek. 500 a 600 in de oncologie 3100 VS-ers in de algemene gezondheidszorg 1300 VS-ers in de geestelijke gezondheidszorg

Wat Verdient Een Verpleegkundig Specialist Waar zit het verschil tussen een VS en een verpleegkundige of Medisch specialist? Dit zijn onder andere het uitvoeren van voorbehouden handelingen, voorschrijven UR-geneesmiddelen, aangaan van een zelfstandige behandelrelatie met de patiënt, het openen en sluiten van DBC’s, uitvoeren van intercollegiale consulten en optreden als regiebehandelaar. Wat Verdient Een Verpleegkundig Specialist Alles over de verpleegkundig specialist is terug te vinden op : Start van de week van de Verpleegkundig Specialist

Wat kost de opleiding verpleegkundig specialist?

Wettelijk collegegeld – Het wettelijk collegegeld voor een duale opleiding bedraagt in 2023-2024 € 2.314,-.

Wat kun je met een verpleegkundig diploma?

Wat kun je met hbo verpleegkunde? Bekijk meer over jouw toekomst! Wat Verdient Een Verpleegkundig Specialist Met je Bachelor of Nursing op zak ben je een echte zorgprofessional. Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het lichamelijke en geestelijke welbevinden van de patiënt. Je voert verpleegtechnische handelingen uit (bloedprikken, wondverzorging) en overlegt welke verzorging het beste bij hen past.

 1. Je probeert de patiënt zoveel mogelijk zelf de regie te laten voeren over zijn leven.
 2. Je werkt met revaliderende, (chronisch) zieke of dementerende mensen.
 3. Je doet dit in een zorginstelling of bij mensen thuis als wijkverpleegkundige.
 4. Je kunt je ook gaan specialiseren, bijvoorbeeld richting de Intensive Care, de spoedeisende hulp, oncologieverpleegkunde of de zuigelingenzorg.
See also:  Wat Verdient Een Partner Bij Mckinsey?

Ook kun je de kant op gaan van jeugdverpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige of dialyseverpleegkunde. Mogelijkheden te over! : Wat kun je met hbo verpleegkunde? Bekijk meer over jouw toekomst!

Wat is het salaris van een hoofdverpleegkundige?

Het salaris van een hoofdverpleegkundige in 2023 ligt ongeveer tussen de € 2.900 en € 4.400 bruto per maand. De precieze hoogte is afhankelijk van onder andere je opleidingsniveau, werkervaring en specialisatie.

Wat verdient een verpleegkundige hbo netto?

Verpleegkundige salaris van bruto naar netto loon – Van een bruto salaris moet de belasting nog af. Het netto salaris krijg je daadwerkelijk op je bankrekening gestort. Het is bij het beginnen van een nieuwe baan moeilijk van tevoren exact te zeggen wat je netto salaris wordt.

Een indicatie is echter wel te maken. Een voorbeeld: Stel, je komt net van school en gaat fulltime werken in een algemeen ziekenhuis als algemeen verpleegkundige op een verpleegafdeling. Bij je sollicitatiegesprek wordt besloten dat je wegens het ontbreken van relevante werkervaring in trede 0 van functiegroep 45.

Trede 0 is de onderste trede, je begint dus onderaan. In het CAO Ziekenhuizen staat in functiegroep 45 bij trede 0 een salaris van €2554. Voor jouw fulltime baan (in het ziekenhuis is dat 36 uur per week) krijg je dus bruto €2554. Daar moet nog belasting vanaf, dus het netto bedrag dat je daadwerkelijk krijgt is lager.

Het bedrag is overigens zonder ORT (onregelmatigheidstoeslag) en wordt dus hoger wanneer je avonddiensten of nachtdiensten gaat draaien. Het ligt aan je werkgever en aan de belastingen en premies (pensioen, verzekeringen) die hij betaalt, wat je exacte netto loon zal zijn. Over het algemeen mag je er vanuit gaan dat bij een bruto salaris van €2554,- je ongeveer €2000,- netto op je bank krijgt gestort.

Wanneer je al wat langer in dienst bent en in een hogere trede zit (bijvoorbeeld trede 6) met een bijbehorend bruto salaris van €3043,-, dan zal je netto loon ongeveer €2400 zijn. Let op: dit is wederom zónder ORT.

Welke schaal zit verpleegkundige niveau 4?

Salarisindicaties

Niveau minimaal maximaal
Niveau 1 – zorghulp € 1.555 € 2.525
Niveau 2 – helpende € 1.485 € 2.465
Niveau 3 – verzorgende € 1.788 € 2.950
Niveau 4 – verpleegkundige € 1.840 € 3.155

Wat is een verpleegkundige niveau 6?

NLQF Niveau 6 – Het NLQF is in 2016 in Nederland geïntroduceerd om het verpleegkundigen binnen de EU makkelijker te maken om in een ander EU-land te werken. De NLQF is de Nederlandse uitwerking van de Europese basis, de EQF. In het NLQF schema zijn er 8 niveaus.

Welke schaal HBO verpleegkundige ziekenhuis?

Geen waardering voor verpleegkundigen op salarisstrookje – HvA Sinds COVID-19 is de waardering voor verpleegkundigen enorm toegenomen. Desondanks wil minister de Jonge ons geen structurele loonsverhoging geven en vindt hij de cao’s marktconform. De waardering voor ons werk komt nu alleen tot uiting door tweemaal een ‘coronabonus’ toe te kennen.

Heel fijn, maar dit lost niks op voor de lange termijn. Als docent bespreek ik met vierdejaarsstudenten Verpleegkunde altijd wel een keer hun toekomstige salaris. Dit onderwerp komt ter sprake omdat zij vaak al halverwege hun stage gevraagd worden om te blijven. Vaak komen dan vragen naar boven zoals: waarom krijgen fysiotherapeuten en ergotherapeuten bij de start van hun loopbaan al meer betaald dan verpleegkundigen? Daarom ben ik ben de salarisschalen en functiewaardering voor verpleegkundigen eens gaan uitzoeken.

Hiervoor heb ik contact gezocht met het AMC. Allereerst werd mij verteld dat de functiewaardering niet uitgaat van een opleiding, maar van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij de UMC’s is dat de Fuwasvaz en bij overige ziekenhuizen en zorgorganisaties de FWG.

Een afgestudeerde hbo-verpleegkundige start bij een UMC in schaal 7 (salaris € 2.422 – € 3.280). Paramedici zoals fysiotherapeuten starten als klinisch medebehandelaar in schaal 8 (€ 2.769 – € 3.712) of 9 (€ 3.050 – € 4.200). Deze schalen worden bepaald door een puntensysteem met 14 onderdelen. In schaal 9 worden bijna alle 14 onderdelen met een 3 gewaardeerd.

Ik licht er één onderdeel uit. Opvallend is dat een verpleegkundige in schaal 8a op vijf onderdelen met een 2 wordt gewaardeerd; in schaal 7 zijn dat er zeven. De onderdelen Complexiteit en Kennis zijn de extra onderdelen in schaal 7 die met 2 punten worden gewaardeerd.

Dat is vreemd. In academische ziekenhuizen hebben alle afdelingen te maken met een hoog complexiteitsniveau waar een hoog kennisniveau voor nodig is. Als we naar deze onderdelen van de functiewaardering kijken, kunnen we al vermoeden dat gediplomeerde verpleegkundigen onterecht in schaal 7 worden geplaatst.

De redenen om de andere onderdelen in schaal 8a met slechts 2 punten te waarderen moet ook beter bekeken worden. Dit ging kort over de functiewaardering in de academische ziekenhuizen, maar dit soort vergelijkingen kun je ook maken bij algemene ziekenhuizen en intramurale zorginstellingen waar een verpleegkundige start in FWG 45 en een fysiotherapeut in 50 of 55.

Alleen een wijkverpleegkundige start in FWG 50 omdat zij zelfstandig indicatiesteller is. Kortom, de functiewaardering voor ons beroep moet eens goed onder de loep genomen worden. Ook al is er schaarste, als beginnend verpleegkundige is het moeilijk om daarover te onderhandelen. We hebben hierbij steun nodig van de vakbonden en de beroepsvereniging V&VN.

Als alle verpleegkundigen een schaal hoger komen door herziening van de plaatsing in het functiewaardering puntensysteem, dan zou dat alle zorginstellingen veel geld kosten. Vervelend voor minister de Jonge, maar wel belangrijk voor de toekomst van onze beroepsgroep.

Het wordt tijd dat minister de Jonge zorgt voor een duurzame investering in het vak van verpleegkundigen. Dat verdienen niet alleen wij, maar ook onze patiënten. Ria de Korte is docent en onderzoeker bij Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Als verpleegkundige werkte ze in de ouderenzorg en de wijkverpleging met speciale aandacht voor palliatieve zorg.

Daarnaast is ze actief bij het CDA als raadslid en als bestuurslid landelijke CDA Vrouwen. Meer weten? Kijk op of volg Ria via Twitter: : Geen waardering voor verpleegkundigen op salarisstrookje – HvA

Wat betekent FWG 65?

De FWG is dus een methode waarmee je de zwaarte en verantwoordelijkheden van een functie bepaalt. Functies worden vervolgens gerangschikt en ingedeeld in functiegroepen. Zo heb je de functies in FWG 65 die zwaarder zijn dan functies in FWG 50 of functies gerangschikt in FWG 35.