Luxembourg

Basketball Academy

Wat Verdient Een Luitenant Generaal?

Wat Verdient Een Luitenant Generaal
Het salaris bij Defensie per rang – Nog twee kleine voetnoten. De rangen van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Landmacht hebben dezelfde benamingen. Verder heeft ook de Koninklijke Marechaussee vanaf adjudant-onderofficier dezelfde rangen als de lucht -en landmacht.

Rang minimum salaris maximum salaris
Soldaat 1e klasse Matroos 2e klasse Marechaussee 3e klasse 2.310 euro 2.682 euro
Korporaal Matroos 1e klasse Marechaussee 1e & 2e klasse 2.431 euro 3.003 euro
Sergeant Korporaal Wachtmeester 2.585 euro 3.365 euro
Sergeant-majoor Sergeant Opperwachtmeester 3.003 euro 3.751 euro
Adjudant-onderofficier Sergeant-majoor 3.365 euro 4.112 euro
Adjudant-onderofficier (aparte loonschaal voor de Koninklijke Marine) 3.486 euro 4.272 euro
Eerste & Tweede Luitenant Luitenant ter zee 2e klasse 3.184 euro 4.432 euro
Kapitein Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie 3.968 euro 4.972 euro
Majoor Luitenant ter zee 1e klasse 4.702 euro 6.382 euro
Luitenant-kolonel Kapitein-luitenant ter zee 5.649 euro 7.298 euro
Kolonel Kapitein ter zee 6.688 euro 8.761 euro
Brigadegeneraal Commandeur 7.298 euro 9.570 euro
Generaal-majoor Schout-bij-nacht 8.395 euro 10.579 euro
Luitenant-generaal Viceadmiraal 10.223 euro 10.958 euro
Generaal Admiraal & Luitenant-admiraal 10.958 euro 11.742 euro

Hoeveel verdient een generaal per maand?

Toelichting salaris generaal landmacht – De generaal Landmacht is de hoogste functie die er is binnen de landmacht. De generaal Landmacht verdient dan ook tussen de E7000 en E9000 bruto per maand. Je hebt eerst de manschappen, dan de onderofficieren en daarna de officieren.

Hoeveel verdien je als generaal in het leger?

Het gemiddelde salaris van een generaal bij de luchtmacht of de landmacht zou maandelijks tussen € 6.029 en € 9.502 bedragen. Meestal begint het salaris van een generaal van de land- of de luchtmacht bij € 7.068 per maand.

Wat verdient een 2 sterren generaal?

11 okt 2022 om 21:37 Update: 6 maanden geleden De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van militairen onder de loep.

 • Het zijn misschien wel de heldhaftigste mannen en vrouwen van ons land: zij die als beroepsmilitair voor Defensie werken.
 • Ze zetten zich in voor vrede en veiligheid en moeten altijd klaarstaan om uitgezonden te worden, soms met gevaar voor eigen leven.
 • Wat staat daar in financiële zin tegenover? Wat verdien je als je net begint? In juli van dit jaar is een nieuwe cao afgesproken met Defensie.

Hierdoor gaan vooral de laagstbetaalde militairen erop vooruit, zegt onderhandelaar René Schilperoort van de AFMP/Marechausseevereniging. Vanaf 1 januari 2023 krijgen beginnende militairen van alle krijgsmachtdelen 2.310 euro bruto, op basis van 38 uur (met uitzondering van militairen in opleiding die onder een aparte salaristabel vallen).

 • Een generaal verdient volgens de salaristabel tussen de 10.958 en 11.742 euro bruto per maand.
 • Hoe maak je stappen? Volgens Schilperoort ga je in principe elk jaar een trede omhoog in je schaal.
 • Voor een soldaat, de laagste rang, houdt dat in dat je na zeven dienstjaren aan je max. zit.
 • Dan krijg je maandelijks 2.682 euro bruto.” Wil je een schaal omhoog, dan kan dat alleen als je bevorderd wordt.

Na soldaat is de eerstvolgende stap korporaal. Daar is het startsalaris 2.431 euro en het maximale salaris na negen jaar 3.003 euro bruto. Als je al een aantal jaar werkervaring hebt als soldaat, stroom je met een hoger salaris in. Zou je helemaal willen opklimmen binnen Defensie (en de salaristabel), dan zal je achtereenvolgens soldaat, korporaal, sergeant, sergeant-majoor, adjudant, tweede luitenant, eerste luitenant, kapitein, majoor, luitenant-kolonel, kolonel, brigadegeneraal, generaal-majoor, luitenant-generaal en generaal moeten worden.

Maar dat gebeurt in de praktijk zelden tot nooit, weet Ron Segers, sectorhoofd Luchtmacht/Defensie Materieel Organisatie. “Meestal groeien mensen door binnen drie klassen. Van soldaat tot korporaal, van sergeant tot adjudant en vanaf tweede luitenant tot aan generaal.” Wat is het hoogst haalbare salaris? Een generaal verdient volgens de salaristabel tussen de 10.958 en 11.742 euro bruto per maand.

De allerhoogste rangen zijn volgens Segers maar voor een enkeling weggelegd. “De meeste officieren (vanaf Tweede Luitenant ben je officier, red.) worden op z’n hoogst majoor.” Met de rang majoor kan je maandelijks tot 6.382 euro bruto verdienen. Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies.

 • Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.
 • Zijn er nog extra’s? Naast het basissalaris hebben militairen nog maandelijks recht op een ‘vergoeding extra beslaglegging’, de zogenoemde VEB-toelage.
 • Die is in het leven geroepen omdat militairen in wezen 24 uur per dag militair zijn en bedraagt een percentage van het maandloon.

Voor de laagstbetaalde militairen is de vergoeding 9,3 procent boven op het salaris, voor de hoogstbetaalde militairen is dat 4,6 procent. Afhankelijk van werkzaamheden en inzet is er nog een uitgebreid stelsel van toelagen en vergoedingen. Zo is er ook de regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO).

 • Die geldt alleen voor militairen die op uitzending gaan en bestaat uit een vergoeding voor huisvesting en voeding, een tegemoetkoming voor onkosten en een vergoeding extra werkdruk die het gevolg is van de inzet.
 • Verder is er onder meer de VROB-regeling, voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.

Die kan, afhankelijk van rang en het aantal overuren, in theorie oplopen tot 524,40 euro bruto per maand. Segers: “Maar daar kom je in de praktijk nooit aan, want er bestaat ook nog zoiets als werk- en rusttijden.” Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep? De rechtspositie van militairen is op veel fronten verouderd, zegt Segers.

 1. Als er iets gebeurt met een militair op uitzending, is dat verzekeringstechnisch afgedicht.
 2. We zijn met verzekeraars overeengekomen dat ze dan uitkeren.
 3. Maar als militairen bijvoorbeeld onder de noemer van oefening in Oekraïne zitten – wat in feite ook gewoon een uitzending is – is er niets voor hen geregeld.

We zijn bezig om daarnaar te kijken.”

Wat verdiend een luitenant bij Defensie?

Luitenant salarissen bij Ministerie van Defensie variëren van €3.319 – €3.956. De schatting is gebaseerd op 3 Ministerie van Defensie Luitenant salarisrapport(en) die verstrekt zijn door werknemers of de schatting is gebaseerd op statistische methodes.

Wat verdient een Russische soldaat?

En de salarissen van soldaten zijn verhoogd. Je kunt nu meer dan 200 duizend roebel per maand verdienen, dat is omgerekend meer dan drieduizend euro per maand.

Hoe hoog is generaal?

Generaal Zie voor andere betekenissen van Generaal. Generaal, Amerikaans generaal in de Generaal is de hoogste bij de en de, Het bij de is de rang van, Generaal is een viersterrenfunctie, doorgaans in rang voorafgegaan door luitenant-generaal (drie sterren); generaal-majoor (twee sterren) en brigadegeneraal (één ster).

 1. Sommige landen kennen de brigadegeneraal niet.
 2. Enkele landen kennen hogere rangen zoals de (maarschalksstaf als onderscheiding) of een vijfsterrengeneraal ( general of the army ).
 3. In het Duitse leger bestond tot 1945 ook de rang van Generaloberst ().
 4. Generaals zijn in beginsel bevelvoerende officieren van grotere formaties.

Deze formaties zijn samengesteld uit eenheden van diverse wapens, zoals infanterie, cavalerie, artillerie, genie en verbindingsdienst, en dienstvakken, zoals de technische dienst. De formaties heten in aflopende grootte: leger, legerkorps, divisie en brigade.

Een leger wordt aangevoerd door een generaal, een legerkorps door een luitenant-generaal, een divisie door een generaal-majoor en een brigade door een brigadegeneraal. Indien een aantal legers onder eenhoofdig commando gesteld worden, spreekt men van een legergroep. Een legergroep wordt doorgaans gecommandeerd door een veldmaarschalk.

De veldmaarschalk staat dan ook hoger in rang dan generaals. Tegenwoordig functioneren generaals ook in bestuurlijke functies van de krijgsmacht, in staven van hogere generaals, in staven van bondgenootschappen zoals de en de of als verbindingsofficieren in bondgenootschappelijke landen.

Daarom hebben krijgsmachten vaak meer generaals, dan op basis van het aantal formaties verwacht zou worden. In Nederland is een generaal een of, De luitenant-generaal en de generaal hebben recht op de civiele aanspreektitel ”. De generaal-majoor en de brigadegeneraal zijn in civiele termen ”. Door militairen worden zowel in België als in Nederland alle generaalsvarianten aangesproken met ‘generaal’.

Een generaal b.d. (generaal buiten dienst) is een generaal die niet meer in actieve dienst is en veelal met is.

Hoeveel generaal heeft Nederland?

Nederlandse krijgsmacht
Land Koninkrijk der Nederlanden
Onderdeel van Ministerie van Defensie
Oprichting 1814
Leiding
Opperbevelhebber Nederlandse regering
Verantwoordelijke minister Kajsa Ollongren
Commandant der Strijdkrachten Generaal Onno Eichelsheim
Slagkracht
Eenheden Koninklijke Marine Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Marechaussee
Troepensterkte* 41.199
Aantal reserve* 6.532
Dienstplicht Actief, opkomstplicht opgeschort
Minimumleeftijd 17 jaar
Aantal tanks* 18
Aantal pantservoertuigen* 1.101
Aantal vliegtuigen* 72
Aantal helikopters* 79
Aantal schepen* 35
Uitgaven
Jaarbudget* € 13.996.000.000
Procent van bbp * 1,66
(*) Gegevens voor 2022

table>

Defensie van Nederland Instanties Ministerie van Defensie Nederlandse Krijgsmacht Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Krijgsmachtdelen Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Marine Koninklijke Marechaussee Interservice-organisaties Defensie Ondersteuningscommando Defensie Materieel Organisatie Functies Minister van Defensie Commandant der Strijdkrachten Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

De Nederlandse krijgsmacht is de militaire organisatie van het Koninkrijk der Nederlanden, De krijgsmacht wordt in de kern gevormd door de vier krijgsmachtdelen : de Koninklijke Marine (KM), de Koninklijke Landmacht (KL), de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

 • Deze vier krijgsmachtdelen worden ondersteund door het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
 • Daarnaast bestaan er binnen het Koninkrijk nog kleine lokale militaire korpsen op Curaçao (de Curaçaose Militie) en op Aruba (de Arubaanse Militie).
 • Deze opereren onder gezag van het Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied,

De krijgsmacht is organisationeel onderdeel van het ministerie van Defensie, Het bestaan, de taken van en het gezag over de krijgsmacht zijn vastgelegd in de Nederlandse Grondwet, De regering, gevormd door de Koning en de ministers, heeft het gezag over de krijgsmacht.

Hoe hoog is generaal-majoor?

Geschiedenis – De rang is afgeleid van de oudere rang sergeant-majoor-generaal, die in de 17e eeuw in Nederland bestond. Een generaal-majoor is een hooggeplaatste officier, die normaal gesproken ondergeschikt is aan een luitenant-generaal en boven de brigadegeneraal staat.