Luxembourg

Basketball Academy

Wat Verdient Een ZzpEr Netto?

Wat Verdient Een ZzpEr Netto
Mijn beste tip voor starters en alle zzp’ers? – Wat verstaan we onder de term ‘bruto inkomen’? Als zzp’er is jouw bruto inkomen gelijk aan jouw omzet. Oftewel: het is gelijk aan het totaalbedrag dat jij in een jaar tijd (exclusief btw) aan jouw klanten factureert. Wat Verdient Een ZzpEr Netto Het uurtarief dat jij je klanten is ook bruto. Hierop komt dan nog vaak de omzetbelasting (btw) bovenop en dat maakt uiteindelijk een netto tarief wat de klant per uur aan jou moet betalen. Zoals gezegd is jouw bruto inkomen gelijk aan jouw omzet. Van die omzet moet je nog wel een aan de fiscus: de inkomstenbelasting en een percentage voor de zorgverzekeringswet.

 1. Maar ook andere kosten moet je van jouw bruto inkomen aftrekken, namelijk verzekeringen, investeringen, al jouw gemaakte kosten en spaargeld voor je pensioen.
 2. Het bedrag dat onder aan de streep overblijft, is jouw netto inkomen, je salaris.
 3. Om uit te rekenen wat jouw netto inkomen is, tel je eerst de kosten van jouw verzekeringen, investeringen en bedrijfskosten bij elkaar op.

Wat overblijft is jouw bedrijfswinst: jouw jaaromzet – zonder btw – min de kosten die je in dat jaar hebt gemaakt. Het bedrag waar jij vervolgens inkomstenbelasting over moet betalen (de Belastingdienst noemt dit ook wel jouw belastbare inkomen), wordt berekend met de volgende formule: bedrijfswinst vóór belasting – de belastingvoordelen waarvoor jij in aanmerking komt = jouw belastbare inkomen. Wat Verdient Een ZzpEr Netto Zelf jouw netto besteedbaar inkomen aan salaris per maand en per jaar uitrekenen? Bekijk en stel zelf vast welk minimum uurtarief nodig is om er niet op achter uit te gaan in inkomsten. Of gebruik zelf onze, zo zie je precies wat je van je bruto uurloon, netto over hou.

Hoeveel verdien je als ZZP er netto?

Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze? Wat Verdient Een ZzpEr Netto Zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers (zelfstandigen met personeel). Het jaarinkomen als zelfstandige van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2021 gemiddeld 43,7 dui zend euro.

Voor zmp’ers lag dit op 71,9 duizend euro. Het doorsnee of mediane inkomen als zelfstandige komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 33,1 duizen d en 59,5 duizend euro. Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige.

Dit blijkt uit cijfers over inkomen en vermogen van zelfstandigen in 2021. De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 64,4 duizen d euro.

 1. Daarna volgen de bedrijfstakken informatie en communicatie, specialistische zakelijke diensten en verhuur van en handel in onroerend goed.
 2. Het minst verdienen zzp’ers in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie, de horeca, het onderwijs en de overige dienstverlening.
 3. In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige niet hoger dan 20 du izend euro.

Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau. Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel, Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel.

Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen. Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van 29,5 duize nd euro. Voor zmp’ers ligt dit op 120,8 duizen d euro. Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken.

Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw. Het mediane vermogen is hier 470,5 du izend euro. Het kleinste bedrijfsvermogen is er vooral bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening.

Link StatLine –

: Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Wat verdient een ZZP er per maand?

Inkomen zzp’er per leeftijd – Uit eigen klantonderzoek blijkt dat zzp’ers gemiddeld rond hun veertigste beginnen met ondernemen. Het zal je niet verrassen dat een vijftiger gemiddeld meer verdient dan een dertiger. Hoe groot de inkomensverschillen zijn per leeftijd zie je in de tabel hieronder. Hier zie je bijvoorbeeld dat zzp’ers tussen de 45 en 55 jaar het meeste verdienen.

Leeftijdsgroep Doorsnee maandinkomen Benodigd uurtarief (ex. btw) *
Jonger dan 25 € 1.600 € 20
25 – 35 jaar € 2.588 € 34
35 – 45 jaar € 3.142 € 46
45 – 55 jaar € 3.217 € 48
55 – 65 jaar € 2.550 € 33
65 tot 75 jaar € 2.200 € 28
Ouder dan 75 € 1.542 € 20

Nodig om in 2023 het doorsnee inkomen te halen. Ervan uitgaande dat je 1.000 declabare uren per jaar maakt, het urencriterium haalt, geen starter bent, geen bedrijfskosten hebt en niet spaart voor je pensioen.

Wat is een goed uurloon ZZP?

Wat is het uurtarief voor zzp? – Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: het uurloon van een zzp’er is over het algemeen hoger dan van iemand in loondienst. Dit komt omdat jij je eigen uurtarief als zzp’er kunt bepalen. Maar het vaststellen van je uurtarief als zzp’er is niet altijd even makkelijk.

 1. Je moet namelijk rekening houden met een aantal zaken die een werkgever normaal gesproken zou regelen en waar jij nu zelf voor moet zorgen.
 2. Dat heeft financiële gevolgen.
 3. Bereid je dus voor op wisselende inkomsten.
 4. Zo heb je als zzp’er te maken met andere belastingen en premies, aftrekposten en subsidies en moet je bijvoorbeeld btw in rekening brengen en betaal je premie voor de Zorgverzekeringswet,

Ben je ziek en wil je op vakantie? Geen probleem, maar in deze periode heb je dan geen inkomsten. Je werkt immers niet voor een werkgever die jou gewoon doorbetaald. Maar wat jij waarschijnlijk vooral wil weten: hoeveel bedraagt een gemiddeld uurloon van zzp’ers dan? Het uurtarief van zzp’ers kan onderling flink variëren.

Hoeveel hou ik over van 3000 euro bruto?

Voorbeelden van bruto naar netto berekeningen – Op Jobbird zijn wij de beroerdste niet. Dus wij hebben al een aantal berekeningen voor je gemaakt. Deze vind je in de onderstaande tabel. Dit bedrag kan natuurlijk verschillen van jouw netto uurloon, afhankelijk van de premies en kosten van je werkgever. Van bruto naar netto uurloon

10 euro per uur bruto is 9,34 euro per uur netto
11 euro per uur bruto is 10,72 euro per uur netto
12 euro per uur bruto is 10,68 euro per uur netto
13 euro per uur bruto is 11,32 euro per uur netto
14 euro per uur bruto is 11,91 euro per uur netto
15 euro per uur bruto is 12,51 euro per uur netto

Van bruto naar netto maandloon 2023

1.000 euro per maand bruto is 991,67 euro per maand netto
1.500 euro per maand bruto is 1.456,42 euro per maand netto
2.000 euro per maand bruto is 1.897,08 euro per maand netto
2.500 euro per maand bruto is 2.197,67 euro per maand netto
3000 euro per maand bruto is 2.498,17 euro per maand netto
3.500 euro per maand bruto is 2764,58 euro per maand netto

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt? Misschien staat jouw vraag hieronder in de FAQ:

Wat blijft er netto over ZZP?

6. Bereken het uurtarief dat je minimaal moet hanteren als zzp’er – Als je een inschatting hebt gemaakt van jouw zakelijke kosten, kun je berekenen welk uurtarief daarbij past. Stel dat je 30 uur per week declarabel werkt, 45 weken per jaar. Dan zijn 1.350 uren declarabel.

 • Bereken wat je verdient als jouw uurtarief 40 euro per uur is.
 • Hierbij dien je ook rekening te houden met de inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die je moet betalen.
 • Er zijn maar weinig zzp’ers die alle 52 weken per jaar werken.
 • Je neemt (een paar weken) vakantie, hebt misschien een tijdje geen opdrachten en in geval van een griepje werk je ook zo een week niet (en dan maak je dus geen omzet).
See also:  Wie Viel Verdient Man Als Physiotherapeut Netto?

Het is daarom slim om jezelf niet té rijk te rekenen en rekening te houden met in elk geval 4 tot 6 weken per jaar dat je niet werkt. In het voorbeeld houd ik aan dat je 40 weken werkt. Berekening netto besteedbaar inkomen Omzet (45 x 30 uur p.w. x 40 euro) 54.000 Bedrijfskosten – 15.000 ———– Bruto winst 39.000 Zelfstandigenaftrek – 6.670 ———– Winst na ondernemingsaftrek 32.330 MKB-winstvrijstelling – 4.526 ———– Belastbaar inkomen 27.804 Belasting voor korting 10.315 Algemene heffingskorting – 2.432 Arbeidskorting – 4.004 ———– Verschuldigde inkomstenbelasting 3.879 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 1.599 Besteedbaar netto inkomen = 33.522 euro Dat is 33.522 : 12 = 2.793,50 euro per maand In dit voorbeeld is een uurtarief van 40 euro meer dan voldoende voor het netto besteedbaar inkomen dat je wenst (2.000 euro).

Welke ZZP ers verdienen het meest?

Gemiddeld Inkomen ZZP’er In 2021 ZZP’er zijn heeft zijn voor- en nadelen. Een voordeel is vaak dat je veel vrijheid hebt en dat is natuurlijk ontzettend fijn. Een nadeel is dat je inkomsten onregelmatig zijn en dat je jezelf kunt afvragen of je wel genoeg verdient.

Laten we daarom vandaag kijken naar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers. Wat verdient een ZZP’er gemiddeld? Gemiddeld verdient een ZZP’er €38.100 bruto per jaar. Wel hangt dit sterk af van de sector waarin je werkt. ZZP’ers die in de cultuur- en sportsector werken verdienen gemiddeld €17.100 per jaar. ZZP’ers in de financiële dienstverlening doen het met €61.300 per jaar.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier wat in meer detail naar te kijken. Als eerste kijken we naar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers per sector. Daarna kijken we welke sectoren het meest en het minst verdienen en waarom. Tot slot nemen we het mediane vermogen van ZZP’ers onder de loep en vergelijken we het inkomen van ZZP’er met ZMP’ers.

 1. Wat het gemiddelde salaris is per leeftijd in Nederland.
 2. Wat een ZZP’er gemiddeld verdient hangt natuurlijk voor een groot gedeelte ook af van de sector waarin iemand werkzaam is.
 3. Gelukkig heeft het de inkomens van ZZP’ers in verschillende sectoren op een rijtje gezet.
 4. Die zie je in onderstaande tabel.

Wat mij opviel in de gegevens van het CBS is dat er ook verschillende sectoren zijn die niet in de lijst voorkomen. Het gaat dan om de delfstoffenwinning, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer en openbaar verstuur en overheidsdiensten. De reden daarvoor is dat er in deze sectoren maar enkele tientalen of enkele honderden zzp’ers actief zijn.

Sector Gemiddelde inkomen
Alle economische activiteiten € 38,100
Landbouw, bosbouw en visserij € 36,400
Industrie € 36,000
Bouwnijverheid € 41,100
Handel € 27,400
Vervoer en opslag € 35,700
Horeca € 24,400
Informatie en communicatie € 51,700
Financiële dienstverlening € 66,500
Verhuur en handel van onroerend goed € 49,800
Specialistische zakelijke diensten € 52,600
Verhuur en overige zakelijke diensten € 33,100
Onderwijs € 25,800
Gezondheids- en welzijnszorg € 36,400
Cultuur, sport en recreatie € 23,800
Overige dienstverlening € 16,400

Laten we dan nu kijken naar welke ZZP’ers het meeste verdienen en waarom dat zo is. Wat mij in deze categorie opviel is dat de verdeling van de hoogte van het salaris eigenlijk gelijk is aan wat werknemers gemiddeld in die sectoren verdienen. Zo verdienen ZZP’ers in de financiële dienstverlening verreweg het meest met €66.500 bruto per jaar.

Mensen in de specialistische zakelijke diensten (€52.600), informatie en communicatie (€51.700) en verhuur en handel van onroerend goed (€49.800) doen het daarentegen ook niet slecht. Toch ben ik benieuwd of ZZP’ers dan ook daadwerkelijk meer verdienen dan mensen die in loondienst werken in dezelfde sector.

Het gemiddelde salaris van hbo’er en WO’ers per sector heb ik in al eens uitgezocht. Laten we even uitgaan van de gemiddelde leeftijd van een zzp’er (dat is jaar) en het salaris van een ZZP’er vergelijken met het salaris van een 45-jarige werknemer.

Sector ZZP’er Werknemer Verschil
Financiele dienst. € 66.500 € 93.500 -41%
Spec. Zak. Diensten € 52.600 € 74.600 -42%
Info. & Commun. € 51.700 € 79.800 -54%
Onroerend Goed € 49.800 € 66.300 -33%

Wat hier opvalt is dat ZZP’ers het over de hele linie een stuk slechter doen dan werknemers in dezelfde sectoren. Hoe dat kom is niet zo 1-2-3 uit te leggen. Het zou kunnen dat ZZP’ers in deze sectoren gemiddeld een stuk jonger zijn dan 45 jaar. Al met al lijken ze er niet zo goed vanaf te komen.

Verder kijken we ook nog even naar hoe het de ZZP’ers in de minst verdienende sectoren vergaat. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen als ik zeg dat het hier gaat om de sectoren cultuur/sport (€19.700), horeca (€24.400) en helaas ook onderwijs (€25.800). Wat hier opvalt is dat het verschil tussen ZZP’ers en werknemers alleen maar groter wordt.

Zo verdienen ZZP’ers in de horeca gemiddeld 63% minder dan mensen in loondienst. In het onderwijs is het daarentegen helemaal verrassend. ZZP’ers verdienen 85% minder dan werknemers. Dit zou natuurlijk ook weer kunnen komen doordat ZZP’ers misschien jonger zijn maar ook hier is geen data van beschikbaar.

Sector ZZP’er Werknemer Verschil
Cultuur/Sport/Recreatie € 23.800 € 37.200 -56%
Horeca € 24.400 € 39.800 -63%
Onderwijs € 25.800 € 47.800 -85%

Naast het inkomen zijn er natuurlijk andere financiële factoren waar je als ZZP’er rekening mee moet houden. Een daarvan is hoeveel eigen vermogen je op de bank hebt staan. Als de werkgelegenheid in je sector namelijk eens een keer tegenzit dan moet je dit natuurlijk wel kunnen opvangen.

Sector Mediaan Vermogen
Landbouw, bosbouw en visserij €389,900
Delfstoffenwinning €54,800
Industrie €19,800
Energievoorziening €259,500
Waterbedrijven en afvalbeheer €9,800
Bouwnijverheid €13,100
Handel €22,200
Vervoer en opslag €15,300
Horeca €16,100
Informatie en communicatie €24,200
Financiële dienstverlening €301,800
Verhuur en handel van onroerend goed €77,500
Specialistische zakelijke diensten €28,800
Verhuur en overige zakelijke diensten €12,700
Openbaar bestuur en overheidsdiensten €25,700
Onderwijs €9,300
Gezondheids- en welzijnszorg €15,500
Cultuur, sport en recreatie €8,100
Overige dienstverlening €5,000

Wat direct duidelijk wordt is dat ZZP’ers in de landbouw, bosbouw en visserij een gigantisch vermogen hebben opgebouwd. De reden daarvoor is natuurlijk dat het hier onder andere gaat over boeren. Die hebben natuurlijk hele hoge materiële kosten en runnen vaak in hun eentje toch een relatief grote onderneming.

Verder hebben ZZP’ers in de energievoorziening het op drie na hoogste vermogen van allemaal. Dit komt waarschijnlijk ook weer doordat deze groep met zwaar materiaal werkt en dat moet je natuurlijk op den duur wel kunnen vervangen. Een groep waarvan ik niet direct had verwacht dat ze een groot vermogen zouden hebben zijn de mensen die in de financiële dienstverlening werken.

Tenzij er veel zelfstandigen zijn die zelf kredieten en hypotheken verstrekken is het moeilijk te achterhalen waarvoor dit vermogen nodig is. Tot slot kijken we ook nog even naar het verschil tussen ZZP’er en ZMP’ers (zelfstandigen met personeel). Als het om inkomsten gaat dan is het verschil groot te noemen.

Sector Inkomen ZZP’er Inkomen ZMP’er Procentueel Verschil
Landbouw, bosbouw en visserij € 36,400 € 52,400 43,96%
Industrie € 36,000 € 62,500 73,61%
Bouwnijverheid € 41,100 € 62,900 53,04%
Handel € 27,400 € 53,400 94,89%
Vervoer en opslag € 35,700 € 60,000 68,07%
Horeca € 24,400 € 42,100 72,54%
Informatie en communicatie € 51,700 € 67,000 29,59%
Financiële dienstverlening € 66,500 € 79,800 20,00%
Verhuur en handel van onroerend goed € 49,800 € 75,300 51,20%
Specialistische zakelijke diensten € 52,600 € 71,800 36,50%
Verhuur en overige zakelijke diensten € 33,100 € 58,300 76,13%
Onderwijs € 25,800 € 54,300 110,47%
Gezondheids- en welzijnszorg € 36,400 € 101,300 178,30%
Cultuur, sport en recreatie € 23,800 € 48,800 105,04%
Overige dienstverlening € 16,400 € 38,900 137,20%
See also:  Wat Is Netto In Het Engels?

Wat hier direct opvalt is dat er vooral grote verschillen te zien zijn in de sectoren waar normaal gesproken het minst verdient wordt. Onder andere ZMP’ers die in het onderwijs (110,47% verschil), de gezondheidszorg (178,30%) en in de cultuur, sport en reactie (105,04%) werken verdienen veel meer dan hun ZZP collega’s.

Sectoren waar de verschillen het kleinst zijn, zijn onder andere de financiële dienstverlening (20,00%), informatie en communicatie (29,59%) en de specialistische zakelijke diensten (36,50%). Dat de verschillen in deze sectoren een stuk kleiner zijn zou goed kunnen komen doordat de personeelskosten hier dus een stuk hoger liggen.

Dat zal een hoge kostenpost zijn voor ZMP’ers en dat is terug te zien in het verschil tussen beide groepen. : Gemiddeld Inkomen ZZP’er In 2021

Hoe betaal je jezelf uit als ZZP er?

Als ZZP’er heb je geen salaris – theoretisch gezien dan – De meeste ZZP’ers hebben een eenmanszaak opgericht. Bij een eenmanszaak wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen je privégeld en je zakelijke geld. Hetzelfde geldt trouwens als je een VOF, maatschap of CV hebt, de andere opties van een natuurlijk persoon als rechtsvorm,

 • Het uitbetalen van salaris aan jezelf is daarom in feite géén salarisbetaling, maar een privéopname van je zakelijke rekening.
 • Heel strikt genomen heb je als eenmanszaak dus geen salaris, omdat alles (je inkomsten en winst) van jou is.
 • Overigens, als je een BV hebt dan betaal je jezelf wél salaris uit, waarover je loonbelasting moet betalen.

Maar dat is een ander verhaal. Terug naar de eenmanszaak, je zegt dus dat je als ondernemer in een eenmanszaak geen salaris hebt? Klopt, maar dit betekent zeer zeker niet dat je jezelf niet een maandelijks bedrag moet uitbetalen. Sterker nog, als ik je één tip mag geven, betaal jezelf maandelijks een bedrag uit en het liefst nog elke maand hetzelfde bedrag.

Hoeveel mag je als ZZP er belastingvrij verdienen?

Meest gestelde vragen over zzp naast loondienst –

 • Hoeveel tijd moet ik minimaal aan mijn bedrijf spenderen om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen? Om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke fiscale voordelen moet je als parttime ondernemer ten minste 1.225 uur per jaar aan je bedrijf besteden. In de praktijk komt dat neer op ongeveer 24 uur per week, als je vakantiedagen niet meerekent. Dat is best een opgave als je ook nog parttime in loondienst bent.
 • Zijn er andere regels voor parttime ondernemers dan voor fulltime ondernemers? Het maakt voor de Belastingdienst niet uit of je wilt bijverdienen naast je baan, je krijgt met exact dezelfde regels te maken als een fulltime ondernemer.
 • Zit er een limiet aan het bedrag dat ik mag bijverdienen? In principe zit er geen limiet aan hoeveel je mag bijverdienen als zzp’er. Houd er alleen rekening mee dat hoe meer je bijverdient naast je baan in loondienst, hoe hoger je belast wordt.

Wat moet een ZZP er minimaal verdienen 2023?

Bruto minimumloon 2023

Leeftijd Per maand Per week
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40
20 jaar € 1.547,50 € 357,10
19 jaar € 1.160,65 € 267,85
18 jaar € 967,20 € 223,20

Hoeveel uur werkt een ZZP er gemiddeld?

Wat Verdient Een ZzpEr Netto In 2022 was de gemiddelde arbeidsduur van zzp’ers 35,9 uur per week. Dit zijn de uren die in een normale of gemiddelde werkweek worden gewerkt, waarbij overuren en onbetaalde uren (bijvoorbeeld voor marketing of acquisitie) niet zijn meegerekend. Zzp’ers werken per week meer dan werknemers, die gemiddeld 31,0 uur werken.

Kan je zzp er worden zonder diploma?

Welke opleiding heb je nodig voor een eigen bedrijf? – Een opleiding of diploma is niet altijd nodig om een eigen bedrijf te starten. Bij de gereglementeerde beroepen (zoals bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs of in de luchtvaart) is een diploma wel noodzakelijk.

Toch is het handig om nog een (korte) opleiding of cursus te volgen. Op die manier doe je nog meer kennis op, ben je op de hoogte van de laatste regelgeving en je hebt direct een streepje voor op concurrenten zonder opleiding. Daarbij maakt een opleiding jou meer zelfverzekerder en krijgen klanten meer vertrouwen in je bedrijf als zij bijvoorbeeld op je LinkedIn pagina zien dat jij een erkende opleiding hebt gevolgd.

De opleiding basiskennis ondernemerschap is voor elke starter aan te raden en voor sommige zelfs nodig om te volgen als je een eigen bedrijf wilt starten. Er komt zoveel kijken bij het starten van je eigen onderneming. Denk maar eens aan marktanalyse, marketing maar ook zaken als verzekeringen, pensioen en belasting.

Heel praktisch dus als je door middel van een cursus op weg wordt geholpen. Deze opleiding is te gebruiken voor elke branche. Daarna kun je je natuurlijk nog specialiseren zodat jij als nieuwe ondernemer je voorbereiding helemaal op orde hebt. Wil je werken in het sociaal domein? Dan is het HBO programma sociaal ondernemen interessant.

In 3 maanden tijd leer je meer over persoonlijkheidseigenschappen, een eigen praktijk opzetten, netwerken, personal branding en ondernemersvaardigheden.

Hoe verdien je 5000 euro per maand?

Wat verdient een, ? Alle gemiddelde salarissen per beroep – Ennnn dan hét overzicht van de gemiddelde salarissen van alle veelvoorkomende beroepen, handig! Goed om te weten: deze cijfers zijn samengesteld aan de hand van gegevens van verschillende cao’s, de Nationale Beroepengids, Indeed en de overheid. De salarisindicatie varieert van een startersfunctie tot een ervaren rot in het vak.

Is het verstandig om als zzp te werken?

Wisselen van opdracht – Maar: de mogelijkheid om te kiezen voor een andere opdrachtgever of nieuw project is er altijd. Dus geeft een bestaande opdracht of specifieke taak jou niet langer de energie die je ooit van dit werk kreeg? Dan kun je altijd besluiten om op zoek te gaan naar iets anders.

Als zelfstandige heb je de toekomst immers dus deels in eigen hand. Als jij goed met die verantwoordelijkheid (en bijbehorende risico’s) kunt omgaan, is zzp’er worden misschien wel de beste beslissing die je zult nemen. Je kunt er ook nog voor kiezen om zzp’er te worden naast je vaste baan, Dan heb je de afwisseling die je wil, maar ook een vast inkomen.

Ook benieuwd naar de nadelen en risico’s van ondernemer worden? Dat lees je in dit artikel over de nadelen van zzp’er worden,

Wat kost een verzekering voor een ZZP er?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Als zzp’er of ondernemer sluit je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af voor het geval je door een ongeval of ziekte niet kan werken. Deze verzekering geeft jou maandelijks een uitkering wanneer je door een ongeval of ziekte niet kunt werken.

 1. Bij ZZP Nederland Verzekeringen stel je zelf jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering samen.
 2. Sluit eenvoudig zelf online jouw AOV af of laat je adviseren door onze AOV-experts! Via onderstaande link kun je een premie berekenen en direct zelf online (execution only) een AOV afsluiten bij a.s.r. of Movir.

Je krijgt geen advies en betaalt alleen afsluitkosten. Via onderstaande link kan je een vrijblijvende premievergelijking maken tussen meerdere verzekeraars. Onze adviseurs adviseren je vervolgens over de beste keuze. De kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaan uit een aantal onderdelen.

Een vast component waar je altijd mee te maken krijgt is de premie die je de verzekeraar betaalt en kosten voor het beheer en onderhoud van jouw polis. Daarnaast betaal je kosten afhankelijk van of je de verzekering zelf afsluit (afsluitkosten) of via een adviseur (advieskosten). ZZP Nederland Verzekeringen vindt dat de AOV toegankelijk moet zijn voor elke ondernemer.

Daarom zijn de kosten die je aan ZZP Nederland Verzekeringen betaalt heel erg voordelig. Gemiddeld betaal je tussen de € 500 en € 1.250 voor AOV advies. ZZP Nederland leden betalen slechts € 399. Plus en Premium leden betalen zelfs maar € 299. Wil je de verzekering zelf afsluiten (execution only) dan betaal je hier eenmalig € 149 afsluitkosten voor.

See also:  Hoe Hoog Wordt Mijn Ww Uitkering Netto?

Wat moet een ZZP er minimaal verdienen 2023?

Bruto minimumloon 2023

Leeftijd Per maand Per week
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40
20 jaar € 1.547,50 € 357,10
19 jaar € 1.160,65 € 267,85
18 jaar € 967,20 € 223,20

Hoeveel uur moet je als ZZP er werken?

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid – 1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagd-urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet u aan het verlaagd-urencriterium.

Hoe bereken je zzp loon?

Uurtarief zzp berekenen: zo doe je dat! | a.s.r. Cookies De maken gebruik van cookies. Sommige cookies plaatsen we altijd, bijvoorbeeld om de websites goed te laten werken en om het gedrag erop volledig anoniem, te kunnen analyseren. Daarnaast plaatsen we cookies zodat jij feedback kunt geven, voor social media of om relevante advertenties op websites van derden te plaatsen.

 1. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze websites.
 2. Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.
 3. Ga je akkoord met onze cookies, dan kunnen we jouw online gedrag, nadat je bent ingelogd, combineren met (persoons)gegevens die je online achter laat of eerder aan ons hebt verstrekt.

Wil je zelf aangeven voor welke cookies je toestemming geeft, klik dan op ‘Wijzig mijn instellingen’. Meer weten?, Ad Blocker Het lijkt er op dat je een ad blocker hebt. Je kunt daardoor niet kiezen welke cookies wij plaatsen. Daarom plaatsen wij alleen de functionele cookies.

 1. Let op: komend weekend is de klantenservice en deze website wegens onderhoud niet bereikbaar.
 2. Onze excuses voor het ongemak.
 3. Welk tarief mag je als zzp’er rekenen? Het berekenen van jouw uurtarief is afhankelijk van meerdere factoren.
 4. In welke branche werk je en wat is je beroep? Hoeveel ervaring heb je en wat is jouw toegevoegde waarde? Bij de berekening van jouw uurtarief houd je rekening met verschillende factoren.

Een goed uurtarief berekenen doe je door je kosten, belastingen en je gewenste inkomen bij elkaar op te tellen. Dit deel je vervolgens door het aantal declarabele uren. Voor het bepalen van je uurtarief kan je jouw onkosten beter iets te hoog inschatten dan te laag.

Zo voorkom je dat je aan het einde van het jaar tegen vervelende verrassingen aanloopt. Begin met het maken van een overzicht van al jouw kostenposten. Denk hierbij aan: huur-, administratie-, verzekerings-, belastings- en algemene bedrijfskosten. Daarnaast moet je nadenken over hoeveel je zelf wilt overhouden.

Hoeveel je nodig hebt voor het opbouwen van een buffer, maar ook voor je pensioen? Wees wel reëel en vergelijk jouw uurtarief bijvoorbeeld met andere ondernemers in jouw vakgebied. Voorbeeldberekening: je bent een schoonheidsspecialist en biedt je diensten aan.

Jaarlijkse onkosten Jaarlijks inkomen + belasting
Huur € 6.000,- Salaris € 24.000,-
Inventaris/kantoorkosten € 500,- Vakantiegeld € 1.920,-
Bedrijfskosten – inkoop € 6.000,- Pensioen € 4.800,-
Afschrijvingskosten € 2.500,- Inkomstenbelasting € 10.000,-
Administratiekosten € 1.500,- Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet € 2.000,-
Rentekosten € 1.250,-
Zakelijke verzekeringen € 2.500,-

32.250,- (jaarlijkse kosten) + € 30.720,- (jaarlijks inkomen + belasting)= €62.970,- (omzet die je minstens moet behalen).

Stel je werkt 5 dagen per week, 8 uur per dag en je wilt per jaar 30 vakantiedagen: – 30 vakantiedagen= 230 werkdagen230 werkdagen x 8 uur = 1.840 uur

Let op: Niet alle uren die je werkt zijn declarabel. Je bent namelijk ook veel tijd kwijt aan administratie, marketing, strategie en bedrijfsmatige werkzaamheden. De declarabele uren zijn de uren die je echt voor jouw klant werkt. Stel dat dit 50% is van het volledige aantal uren per jaar. Dan kom je uit op 920 uur. € 62.970,- (omzet) / 920 uur = gemiddeld €68,50 per uur.

Je uurtarief groeit met je mee. Kijk elk jaar of je uurtarief nog voldoende is. Inflatie, professionalisering en meer onkosten zijn redenen om jouw uurtarief te verhogen. Groeit je bedrijf? Kijk of je bepaalde dingen kunt uitbesteden (administratie, distributie) en of er ruimte is om dit door te berekenen in jouw uurtarief. Zo houd je meer tijd over voor je klanten. Maak een marge voor jouw uurtarief. Bedenk hoeveel je minimaal nodig hebt en wat je maximaal kunt vragen. Tussen deze twee uitersten kan je bewegen. Dit is je onderhandelingsruimte. Heb je een spoedklus? Dan kan je wat hoger inzetten. Heb je een langlopende opdracht? Dan kan je wat lager inzetten, omdat je dan ook langere tijd verzekerd bent van een inkomen. Denk goed na over hoe je jezelf verzekert. Zijn jouw zakelijke spullen ? Hoe lang kan je zonder inkomen als je (tijdelijk) niet kunt werken? En zet je geld apart voor jouw pensioen? Neem dit ook mee in het berekenen van je uurtarief.

Afgelopen jaar was voor ondernemers economisch gezien turbulent. De energieprijzen en de inflatie stegen enorm en het personeelstekort nam toe. Lees in ons trendrapport Ondernemerstrends 2023 hoe je dit jaar toch succesvol blijft ondernemen. Heb je al nagedacht over de risico’s die je loopt als ondernemer? Heb je een buffer wanneer zaken wat minder goed gaan? Heb je jouw spullen zakelijke spullen ? Heb je nagedacht hoe je jouw rekeningen kan betalen als je arbeidsongeschikt raakt? Als ondernemer ben je niet verzekerd van een vast inkomen.

 • Het is daarom goed om na te denken over welke risico’s er zijn, welke risico’s je wil accepteren, vermijden en hoe je deze risico’s zo goed mogelijk kan dekken.
 • Ies je ervoor om jezelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Dan kan je dit doorberekenen in jouw uurtarief (zie rekenformule).
 • Zo ben je altijd verzekerd van een inkomen, zonder er maandelijks er te veel aan kwijt te zijn.

Wil je meer tips over hoe jij je als ondernemer goed verzekert? Wil je meer tips over hoe jij je als ondernemer goed verzekert? Ga dan naar, Als ondernemer denk je na over je toekomst. Heb je een vangnet als je arbeidsongeschikt raakt en heb je wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) nodig? Als ondernemer moet je zelf voor inkomen zorgen wanneer je niet kunt werken door ziekte of na een ongeval.

Met een AOV ben je verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hier lees je alles wat je wilt weten over de AOV. $”, “readMore”: “Lees meer”, “initInputPlaceholder”: “Typ je vraag in een paar woorden”, “inputPlaceholder”: “Typ een reactie of andere vraag”, “buttonText”: “versturen”, “agentDisconnected”: “Onze medewerker heeft de chat afgesloten.”, “startChat”: “Je chat nu met een a.s.r.

medewerker”, “subjectPrefix”: “conversatiestarter”, “chatGroupIsOpen”:, “occupiedMessage”: “Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft”, “promptTitle”: “Chat sluiten?”, “promptText”: “Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?”, “Yes”: “Ja”, “No”: “Nee”, “chatAvailable”: “Chat met ons”, “chatOccupied”: “De chat is tijdelijk bezet”, “chatOff”: “De chat is nu gesloten”, “subjects”: } } }, “secondModal”:, “secondaryBtn”: } } } : Uurtarief zzp berekenen: zo doe je dat! | a.s.r.