Luxembourg

Basketball Academy

Wat Verdient Een Politieagent Netto?

Het gemiddelde salaris voor a politieagent (m/v) is € 2.398 per maand in Nederland.438 salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 25 augustus 2023.

Hoeveel verdien je als politie agent netto?

Check je salaris! –

De meerderheid van Politiepersoneel verdient een salaris tussen € 1.815 en € 4.429 per maand in 2023. Een maandloon voor beginnende Politiepersoneel varieert van € 1.815 tot € 3.014. Na 5 jaar werkervaring zal hun inkomen tussen € 2.116 en € 3.489 per maand liggen.

Wat verdient een hoofdagent netto?

De salarisschaal van hoofdagent loopt momenteel van € 2.372,- tot € 3.750,- euro per maand als je fulltime werkt. Een fulltime werkweek bij de politie is 36 uur.

Hoeveel verdien je bij het Arrestatie Team?

Werk je als politieagent in het arrestatieteam? Dan hebben vooral je aantal jaren werkervaring invloed op je salaris. Zo ligt het gemiddeld salaris van een senior politiemedewerker in het arrestatieteam maandelijks rond de € 2.635,-. Dit salaris loopt op naarmate je over meer werkervaring beschikt.

Hoeveel uur werk je als agent?

Werkduur – Een 36-urige werkweek staat voor voltijd dienstverband. Er is in sommige gevallen de mogelijkheid voor een betaalde 38-urige werkweek. Invulling van de werkdagen geschiedt in overleg met de leidinggevende.

Wat verdien je als wijkagent?

Tegemoetkoming en salaris – Op de salarispagina vind je informatie over je contract, je vergoedingen tijdens de opleiding en de arbeidsvoorwaarden. Voor baanswitchers is er een overgangsregeling (tot een maximumsalaris van € 2.924,48). Je moet dan wel minimaal 2 jaar een arbeidsgerelateerd inkomen van € 1.366,- hebben gehad voordat de opleiding start.

Hoe je inkomen exact wordt bepaald en berekend, daarover informeren we je persoonlijk tijdens de selectieprocedure. Na het afronden van de laatste lesperiode op de Politieacademie krijg je een vaste aanstelling in schaal 6 met bijhorend salaris tussen € 2.245,- en € 3.201,- (peildatum juli 2021). Je hebt je diploma op mbo 4-niveau voor de tweejarige politieopleiding behaald en gaat als agent aan de slag.

Na twee succesvolle praktijkjaren groei je door naar schaal 7.

Wat kost de politie opleiding?

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden Je ontvangt reiskosten naar de praktijkplek en de opleidingslocatie; Je betaalt geen lesgeld ; Wij verzorgen je studiemateriaal en uniform.

Wat is het salaris van een rechercheur?

Salaris en arbeidsvoorwaarden – Je wordt ingeschaald volgens het functiegebouw Rijk. Het minimumsalaris voor de functie van rechercheur is € 3.045 (schaal 10), voor senior rechercheur is dat € 3.608 (schaal 11). Uiteindelijk kan je salaris oplopen tot € 5.503.

 1. Voor de specialistische functies gelden andere bedragen.
 2. Deze kun je vinden in de vacatures.
 3. Naast je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget.
 4. Dit is 16,37 procent van je brutosalaris en je kunt zelf bepalen hoe, wanneer en waaraan je dit bedrag wilt besteden.
 5. Van extra verlof tot een nieuwe fiets! Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld.

Van opleidingsbudgetten tot zorgverlof, we houden rekening met jouw persoonlijke wensen en situatie. Je kunt meer lezen over wat de Rijksoverheid te bieden heeft op de website van, : Wat kun je bij ons verwachten

Hoeveel verdien je als je in het leger zit?

Het gemiddelde loon binnen Defensie ligt op € 3.875 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 885 en het maximale loon is € 19.000 bruto per maand. Het gemiddelde jaarsalaris is inclusief vakantiegeld berekend. Het uurloon en maandloon zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Wat is het salaris van een BOA?

Een BOA in Nederland verdient gemiddeld € 2.975 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.530 (laag) tot € 3.425 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Hoeveel verdient politie mbo 4?

Wat verdien ik na de opleiding Allround Politiemedewerker? – Na je opleiding start je op ongeveer 2477 euro bruto*. Na 5 jaar verdien je ongeveer 2963 euro bruto per maand.

Dat is netto ± euro (dit houd je over)Per uur is dat omgerekend 17,13 euro bruto.Het loon bij deze opleiding is ongeveer 324 euro meer t.o.v. het gemiddelde van alle MBO Niveau 4 opleidingen.

* We gaan ervan uit dat je over 2 jaar start met werken. Bekijk de grafiek om meer duidelijkheid te krijgen over bedragen en ontwikkeling van het salaris. * Het salaris is van veel factoren afhankelijk. Onder andere hoe jij je ontwikkelt, maar ook de branch waarin je werkt. Bovenstaande cijfers zijn daarom ter indicatie en geen vaste bedragen.

See also:  Wat Verdien Ik Netto In 2023?

Is de politieopleiding betaald?

Bereken je vergoeding of salaris Bij de politie ben je al tijdens je opleiding in dienst. De politie betaalt je opleiding, studiemateriaal, uniform en uitrusting. Ook ontvang je een vergoeding of salaris. We hebben daar een vaste berekening voor.

Hoe oud moet je zijn voor arrestatieteam?

Ik wil bij het arrestatieteam A.T. (S.W.A.T.) Als je solliciteert moet je diverse zware testen doorlopen waaronder een drie daagse intest en je mag niet ouder zijn dan 35 jaar. Wil je echt alles weten kijk dan op: http://www.arrestatieteam.nl.

Hoeveel vrije dagen heeft een agent?

Ja, er is geen les op officiële feestdagen en reglementaire vrije dagen (15 dagen per jaar). Daarenboven heeft de aspirant-agent recht op 10 verlofdagen, de aspirant-inspecteur op 24 dagen. De school bepaalt ambtshalve vakantieperiodes (Pasen, zomer, Kerstmis).

Hoeveel vrije dagen heb je bij de politie?

Verlofregels op een rijtje Op mijn thuiswerkplek in de mooie Achterhoek krijg ik regelmatig vragen van politiemensen binnen over verlof. Veel geboekte vakanties in het buitenland zijn de afgelopen maanden niet doorgegaan. Maar nu de terrassen heropend zijn en er weer wat meer gereisd kan worden, is menig collega bezig met nieuwe vakantieplannen.

Velen voorzien een probleem omdat niet al hun uren nog dit jaar kunnen worden opgenomen. En hoeveel uren kunnen er eigenlijk mee naar volgend jaar? Politiemedewerkers krijgen op basis van hun rechtspositie jaarlijks 172,8 uren verlof toegekend. (Deeltijders krijgen een deel van dit aantal uren, evenredig aan hun contractuele arbeidtijd.) Dit verlof (of een deel daarvan) mag eenmalig worden doorgeschoven naar het volgende jaar.

Na twee jaar vervallen de uren die niet zijn opgenomen. De hoofdregel is dus dat vakantie-uren van vorig jaar uiterlijk dit jaar moeten worden opgenomen. Sommige collega’s raken in de war omdat hun partner te maken heeft met het arbeidsrecht. Dan vervallen wettelijke verlofdagen al na een half jaar en bovenwettelijke dagen pas na vijf jaar.

 • Deze regeling geldt echter NIET bij de politie.
 • Bij hoge uitzondering een jaar extra Alleen als iemand echt niet in staat is verlof op te nemen geldt bij wijze van uitzondering dat vakantie-uren nog een jaar langer mogen worden doorgeschoven.
 • De voorbeelden staan opgesomd in de Beleidsregel vakantieverlof.

Een bekend voorbeeld is dat je door ziekte helemaal niet in staat bent om van een vakantie te genieten. Ben je ziek maar vraag je wel vakantie aan, dan wordt het verlof gewoon (volledig) afgeschreven. (Die afspraak tussen de werkgever en de bonden is de tegenhanger van de gelijktijdige afspraak dat tijdens ziekte de opbouw van verlof gewoon doorloopt.) Actieve opstelling werkgever De werknemer en de leiding zijn samen verantwoordelijk voor het opnemen van het verlof.

In de beleidsregel staat wel expliciet dat de werkgever je in staat moet stellen om verlof op te nemen. Ook dient de leiding je actief te informeren over de gevolgen van het niet opnemen van het verlof. De regeling van 2020 is op dit onderdeel aangescherpt. Is de werkgever niet actief genoeg geweest, dan is de uitzonderingsclausule van kracht (extra jaar doorschuiven).

Voor alle zekerheid: doorschuiven is echt alleen mogelijk bij uitzonderingen die formeel in het systeem zijn vastgelegd. Het heeft geen zin om je na twee jaar te beroepen op een uitzondering die daarin niet vermeld staat. Er gaat dan automatisch een streep door het eerder doorgeschoven verlof.

 • Twee aaneengesloten weken Elke collega heeft recht op (minstens) twee weken aaneengesloten vakantieverlof per jaar.
 • Dat is een recht, geen plicht.
 • De volgorde waarin je verlofuren uit verschillende bronnen opneemt kun je zelf bepalen bij de aanvraag.
 • Het kan verstandig zijn om levensfase-uren (LFU) als laatste op te nemen, want die verjaren niet.

Let op: achteraf kun je dit niet meer wijzigen. Ook handig om te weten: als je twee weken aaneengesloten vakantie aanvraagt kunnen die 72 uur alleen van je verlofuren worden afgeboekt en niet van bijvoorbeeld je meer-uren. Zwaarwegend dienstbelang? De werkgever kan een concrete aanvraag alleen weigeren vanwege een zwaarwegend dienstbelang.

Onze juridische dienst toetst regelmatig of daar in een bepaald geval ook echt sprake van is of niet. Ook bemiddelen we regelmatig tussen individuele collega’s en hun leidinggevenden om een voor beide partijen acceptabele uitkomst te vinden. In de Beleidsregel vakantieverlof staat ook dat bij een (gedeeltelijke) afwijzing altijd overleg moet plaatsvinden met de betrokken collega.

Logisch, want dan kun je bespreken wat over en weer de belangen zijn en samen mogelijke oplossingen verkennen. Leidt zo’n gesprek niet tot het gewenste resultaat, dan volgt een gemotiveerde schriftelijke afwijzing. Helaas zien we deze voorgeschreven procedure niet altijd terug in de praktijk.

 • Verlof in coronatijd Een aantal collega’s reist zodra het kan naar hun favoriete vakantieland.
 • Andere blijven liever in Nederland of thuis.
 • De coronacrisis gooit voor sommige collega’s de oorspronkelijke vakantieplannen in de war.
 • Een veel gestelde vraag is: kan ik aangevraagd en reeds toegekend verlof weer laten intrekken of wijzigen? Zorgvuldige afweging In de beleidsregel vinden we geen antwoord op deze vraag.
See also:  Wat Is Netto In Het Engels?

Nu kan ik me situaties voorstellen waarbij zo’n intrekverzoek heel legitiem is, bijvoorbeeld een aangevraagde vakantieperiode van meerdere weken voor een uitzonderlijke vakantiereis die vanwege de coronarisico’s is geannuleerd. Aan de andere kant is ook duidelijk dat de beperkingen die de coronacrisis aan het invullen van vakanties oplegt als zodanig onvoldoende reden is om helemaal geen verlof meer te willen opnemen – en dus alle aangevraagde vakantie-uren weer te laten intrekken.

Vakantieverlof is nu eenmaal niet hetzelfde als reisverlof. Het beste is dat de werkgever elk verzoek tot wijziging/intrekking zorgvuldig op zijn redelijkheid beoordeeld. Dat hoort ook in coronatijden gewoon bij goed werkgeverschap. Doorschuiven Wil jij je doorgeschoven verlofuren uit 2019 nog benutten, dan zul je ze dit jaar moeten opnemen.

Zo niet, dan ben je ze kwijt – corona of geen corona. Verlofuren die je voor 2020 toegekend hebt gekregen kun je desgewenst laten doorschuiven naar 2021. Het is natuurlijk de vraag of dat voor je gezondheid en werkplezier erg verstandig is. Van tijd tot tijd even (zo goed mogelijk) loskomen van je werk is voor iedereen – en zeker voor politiemensen – van groot belang.

Hoe lang moet je studeren voor agent?

Kennis van de tweede landstaal is een voordeel, maar geen vereiste. – De meeste interventies gebeuren in het Frans. Ook de vele Franstalige collega’s zorgen ervoor dat je kennis van het Frans op korte termijn serieus toeneemt. De externe organisatie Selor legt het vereiste niveau van onze tweede landstaal per graad van je functie vast.

Voor burgerfuncties van niveaus D tot en met B en de operationele functies van agent, inspecteur en hoofdinspecteur is dit een elementaire mondelinge en schriftelijke kennis (Selor Art.8, 10 of 9§2 Al.2). Voor burgerfuncties die een universitair diploma vereisen (niveau A) en de operationele functies van commissaris en hoofdcommissaris is dit een voldoende mondelinge en schriftelijke kennis (Selor Art.12 of 9§2 Al.1).

Hoe zit het met de opvolging eens we toegelaten worden tot de politiezone? Zijn er nog opleidingen of trainingen voorzien? Polbru1 2023-03-18T13:41:28+01:00 Het is belangrijk dat je bij de start van je politiecarrière ook het engagement aangaat om jezelf te blijven bijscholen.

Schietoefeningen zijn bijvoorbeeld verplicht om te volgen. Om promotie te maken naar een hogere graad is het ook een vereiste om een minimum aantal opleidingen te hebben gevolgd.

Alle medewerkers van PolBru hebben toegang tot een breed gamma van opleidingen, waarvan de thema’s variëren van het gebruik van wapens en andere uitrusting tot dilemmatrainingen en persoonlijke ontwikkeling. Vanaf wanneer kan ik solliciteren voor een gespecialiseerde dienst? Polbru1 2023-03-18T13:43:46+01:00 Dit hangt af van de betrokken dienst en functie.

All AGP

Wat zijn de voorwaarden om agent van politie te worden? Polbru3 2023-03-18T13:47:24+01:00 Voor de selectieproeven:

De Belgische nationaliteit bezitten; De burgerlijke en politieke rechten genieten; Je vertoont onberispelijk gedrag, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg; Voor de mannelijke kandidaten: je voldoet aan de dienstplichtwetten (indien je geboren bent voor 1/1/1976); Je bent minstens 17 jaar oud; Je inschrijvingsdossier is volledig; Indien je ooit een selectieproef aflegde maar niet slaagde: je mag je één jaar later pas opnieuw inschrijven voor dezelfde vacature; Je mag een wapen dragen en bent daartoe bereid; Je kan een uittreksel uit het strafregister voorleggen dat minder dan drie maanden oud is.

Voor de opleiding:

Je bent minstens 18 jaar oud; Je beschikt over de vereiste fysieke vaardigheden en bent vrij van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt; Je bent geslaagd voor de selectieproeven; Je hebt een rijbewijs B.

Hoe verloopt de opleiding aan de politieschool? Polbru3 2023-03-21T14:48:17+01:00

Je start je opleiding in een van de tien politiescholen in België, bepaald op basis van je woonplaats. De opleiding tot agent duurt zes maanden. In die tijd doe je de basiskennis op die je nodig hebt om op het terrein te werken. De opleiding bestaat uit modules die verschillende cursussen omvatten. Denk maar aan de wegcode, verzekering, inschrijving, rijbewijs, vaststelling van een ongeval, de deontologische code van de politie, politiestatuten, het opstellen van processen-verbaal, interventietechnieken,

See also:  Wat Is De Netto Bijtelling Van Mijn Auto?

Meer informatie over de cursussen die je aan de politiescholen zal volgen, vind je op de website van het PIVO:  https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/politie Je doet ook een observatiestage (2 dagen) en een operationele stage (10 dagen) in onze politiezone.

Hoe lang duurt de selectieprocedure? Polbru3 2023-03-18T13:31:52+01:00 De selectieproeven voor inspecteur van politie duren in totaal 4 dagen, gespreid over 3 tot 6 maanden na je inschrijving. Voor agent van politie is dat 6 tot 9 maanden, Wat is het loon van een beginnend inspecteur of agent? Polbru3 2023-03-18T13:33:57+01:00 Het is moeilijk om een bepaald bedrag te vermelden omdat je loon onder andere afhankelijk is van je fiscale situatie en bijkomende premies.

Om je een idee te geven: een agent zonder anciënniteit, zonder personen ten laste en zonder bijkomende premie verdient in zijn eerste jaar bij PolBru een startloon van ongeveer €1700 netto per maand, Een inspecteur in dezelfde situatie verdient ongeveer €1800 netto per maand,

Wat is het salaris van een soldaat?

Een Soldaat in Nederland verdient gemiddeld € 1.940 bruto per maand. Salarissen variëren van € 1.650 (laag) tot € 2.235 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat verdient het meest bij de politie?

Wat verdien je als wijkagent? – Check je salaris! – Minimum en maximum salaris voor Politiepersoneel – van € 1.815 tot € 4.429 per maand – 2023. Het aanvangssalaris van een Politiepersoneel bedraag meestal tussen de € 1.815 en € 3.014 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 2.116 en € 3.489 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Welk niveau heb je nodig om politie te worden?

Diploma vooropleiding – Om met een politieopleiding te starten is het nodig dat je het diploma van je vooropleiding hebt gehaald. Welk diploma nodig is, verschilt per politieopleiding, Voor de opleiding tot agent heb je een diploma vmbo-tl/gl, mbo-3 of mbo-4 nodig, of een overgangsbewijs naar 4 havo/vwo.

Moet je nog eindexamen doen? Dan kun je je al wel inschrijven en vragen we op een ander moment naar je diploma. Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je een diplomawaardering nodig. Die kun je aanvragen via de website van het IDW, De procedure kan lang zijn, houd hier rekening mee.

Een diploma of overgangsbewijs geeft niet automatisch toegang tot de politieopleiding. We testen ook je cognitieve vaardigheden. Of anders gezegd je intelligentie en leervermogen.

Hoe lang duurt de opleiding van de politie?

Politieagent ben je niet zomaar. Daarvoor volg je een leerwerktraject van 2 jaar. Lesperiodes op de politieacademie wissel je na nog geen jaar af met lerend werken in een politieteam.

Hoe groot moet je zijn om bij de politie te mogen?

Iedereen, lang of kort, kan werken bij de politie.

Hoeveel verdient een politie agent per maand?

Check je Loon –

De meerderheid van Politiepersoneel verdient een salaris tussen € 2.143 en € 4.452 per maand in 2023. Een maandloon voor beginnende Politiepersoneel varieert van € 2.143 tot € 3.121. Na 5 jaar werkervaring zal hun inkomen tussen € 2.429 en € 3.535 per maand liggen.

Wat verdient een brigadier netto?

De salarisschaal van brigadiers loopt momenteel van € 2.466,- tot € 3.932,- euro per maand als je fulltime werkt.

Hoeveel verdien je als je in het leger zit?

Het gemiddelde loon binnen Defensie ligt op € 3.875 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 885 en het maximale loon is € 19.000 bruto per maand. Het gemiddelde jaarsalaris is inclusief vakantiegeld berekend. Het uurloon en maandloon zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Hoe lang duurt het om politie te worden?

De Basis Politieopleiding op mbo 4-niveau is een praktijkgerichte opleiding. De opleiding duurt 2 jaar. In de opleiding leer je alles over intake, handhaven en noodhulp verlenen. Vakspecialisten leiden je allround op voor het brede politievak op één van onze eigen opleidingslocaties.