Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is Netto Bijtelling?

Wat Is Netto Bijtelling
De netto bijtelling is wat de auto je daadwerkelijk kost en is mede afhankelijk van de hoogte van je inkomen. De bijtelling geldt voor de periode van maximaal 60 maanden vanaf de tenaamstellingsdatum. Is de auto ouder dan 60 maanden, dan is in de meeste gevallen een bijtellingspercentage van 25% van toepassing.

Wat betaal je netto aan bijtelling?

Bijtelling elektrische auto berekenen –

Stel het bijtellingspercentage vast. Heb je een elektrische auto van de zaak? Dan geldt in 2022 het verlaagde tarief van 16%. Dit tarief geldt alleen voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. Over de rest betaal je het standaardpercentage. Wat is de cataloguswaarde? Ook in dit voorbeeld gaan we uit van een cataloguswaarde van € 30.000. Bij een bijtelling van 16% gaat het dan om een bij te tellen bedrag van € 4.800 per jaar aan extra inkomen. Dit bedrag is bruto. Van bruto naar netto bijtelling. Over de bijtelling betaal je hetzelfde belastingtarief als over je loon. Val je in de eerste schijf en betaal je dus 37,10% belasting? Dan komt dat neer op een netto bijtelling van € 4.800 x 0,3710 = € 1.780,80 per jaar. Dat is € 148,40 per maand. Een stuk minder dan een auto op benzine of diesel.

Betaal je een eigen bijdrage aan je baas omdat je de auto van de zaak ook privé gebruikt? Dan mag je dit bedrag aftrekken van de bijtelling.

Wat is mijn bijtelling per maand?

Berekenen

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar 2019 2021
Bijtelling 4% 12%
Tot (cap) € 50.000 40.000
Daarboven 22% 22%

Hoe werkt bijtelling op je loonstrook?

Vragen en antwoorden over bijtelling FAQ – Hoe bijtelling aangeven en betalen? Bent u werknemer en rijdt u in een auto van de zaak? Dan trekt uw werkgever de autokosten van de winst af. Als u meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden maakt, ziet de Belastingdienst dit gebruik als loon waarover belasting moet worden betaald.

 1. Hoe bijtelling berekenen als zzp’er? Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen.
 2. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van het aantal gereden (privé)kilometers, van de cataloguswaarde en van de uitgiftedatum van uw auto.
 3. Tot en met 2026 is ook de hoeveelheid CO2-uitstoot van invloed op de hoogte van de bijtelling.

Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen. Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting. Het bedrag van de bijtelling mag overigens nooit hoger zijn dan de totale autokosten per jaar. Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

NB Privégebruik van uw auto boven de 500 kilometer per jaar is niet aftrekbaar. Hoe bijtelling berekenen? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt, het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot.

Wilt u precies weten hoeveel u maandelijks netto aan bijtelling betaald? Gebruik dan onze bijtellingcalculator, Hoe bijtelling voorkomen/vermijden? Als u bijtelling wilt voorkomen, rijdt u per kalenderjaar maximaal 500 privékilometer. Met behulp van kilometerregistratie maakt u inzichtelijk hoeveel zakelijke en hoeveel privékilometer u per jaar rijdt.

 • U kunt de kilometerregistratie handmatig bijhouden, of gebruikmaken van een automatisch rittenregistratiesysteem,
 • Hoeveel bijtelling bij een bestelbus met grijs kenteken? Gebruikt u geen ‘normale’ auto als voertuig voor uw onderneming, maar een bestelauto/bestelbus met een grijs kenteken ? En gebruikt u deze bestelauto alleen zakelijk? Dan betaalt u geen bijtelling.

Wel moet u voor de fiscus de ‘ Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s’ hebben ingevuld. Hoewel het niet verplicht is om een rittenregistratie bij te houden, is het wel verstandig dit te doen. Alle relevante gegevens zijn dan namelijk vastgelegd in een ‘black box’.

 • Als de Belastingdienst u vraagt om het zakelijke karakter van een bepaalde rit aan te tonen, kunt u dat zonder problemen doen.
 • Hoeveel bijtelling heeft mijn auto? De hoogte van de bijtelling berekent u aan de hand van de cataloguswaarde van uw (zakelijke) auto, de uitgiftedatum van uw kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot (vanaf 2026 heeft de hoeveelheid CO2-uitstoot geen invloed meer op de hoogte van de bijtelling).

Tot 2026 geldt: – Voor elektrische auto’s: het bijtellingspercentage stijgt van 8% in 2020 naar 22% in 2026, – Auto’s met meer dan 0 gram CO2-uitstoot per kilometer betaalt u 22 procent bijtelling. Vanaf 2026 betaalt u ook voor volledig elektrische auto’s 22 procent bijtelling.

 1. Is bijtelling aftrekbaar? Nee bijtelling is niet aftrekbaar, wel zijn andere autokosten aftrekbaar.
 2. De kosten voor het privégebruik van een zakelijke auto mogen worden afgetrokken van de winst,
 3. Ook tolkosten en bijvoorbeeld kosten voor het gebruik van een veerpont vallen hieronder.
 4. Is bijtelling bruto of netto? De bijtelling is een bruto bedrag dat bij uw salaris wordt geteld.

Hierover wordt de reguliere belasting berekend. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer belasting u betaalt over de bijtelling. Is bijtelling hetzelfde als BPM? Nee, bijtelling is niet hetzelfde als BPM, Bijtelling is een bedrag dat u betaalt als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer rijdt in uw zakelijke auto.

 1. BPM (‘Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen’) is een belasting die u betaalt als u een personenauto, motor of bestelbus in Nederland koopt of uit het buitenland importeert en registreert.
 2. Is bijtelling inclusief btw? De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de catalogusprijs van de auto inclusief btw.

Is bijtelling loon? Bijtelling is een verkapt loon; een werkgever telt het bedrag van de bijtelling bij het loon van de werknemer op als deze in loondienst is en ook privé in een auto van de zaak rijdt. Is bijtelling per jaar? Ja, de bijtelling wordt over een jaar berekend en moet per jaar worden betaald.

 • Als u een gedeelte van het jaar een auto van de zaak hebt, betaalt u een evenredig bedrag.
 • Is bijtelling verplicht? Ja, bijtelling is verplicht, mits u kunt aantonen dat u per kalenderjaar minder dan 500 privékilometer rijdt in een zakelijk voertuig.
 • U moet dan een ‘ Verklaring geen privégebruik zakelijke auto ‘ hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Is er bijtelling bij financial lease? Als u in een auto van de zaak rijdt of als u als zzp’er of MKB’er in een zakelijke auto rijdt, spreekt de Belastingdienst van loon in natura. De zakelijke auto wordt gezien als een vorm van inkomsten, waarover u belasting moet betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer maakt.

Blijft u binnen die vrijstelling? Dan hoeft u bij financial lease geen bijtelling te betalen. Is er bijtelling bij private lease? Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent. Moet er altijd bijtelling worden betaald? Nee, er hoeft niet altijd bijtelling te worden betaald.

Alleen als er meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto wordt gereden, betaalt u bijtelling. Waar is bijtelling op gebaseerd? Bijtelling wordt onder andere berekend aan de hand van een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

 1. Het bedrag hangt af van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto.
 2. Tot en met 2025 betaalt u voor een elektrische auto of een auto die op waterstof rijdt, aanzienlijk minder bijtelling dan voor een auto met een benzine-, LPG- of dieselmotor.
 3. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

Waar staat bijtelling op loonstrook? Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag. Waar staat bijtelling voor? Bijtelling staat voor de fiscale kosten van het privégebruik van een zakelijke auto.

 • Wie meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto rijdt, moet bijtelling betalen.
 • Waarom gaat de bijtelling omhoog? De bijtelling van elektrische auto’s is dit jaar omhoog gegaan.
 • De overheidskosten voor elektrisch rijden blijken namelijk groter dan de milieuwinst.
 • Vanaf dit jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s daarom van 8 procent en blijft stijgen tot 2026 naar 22%.

Wanneer bijtelling op de auto van de zaak? U moet bijtelling betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 provékilometer in de auto van de zaak rijdt, of als u niet kunt aantonen dat u minder dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt. Welke bijtellingspercentages zijn er? Het bijtellingspercentage is afhankelijk van soort auto/de hoeveelheid CO2-uitstoot.

 1. De hoogte van het te betalen belastingbedrag is afhankelijk van het tarief waarover de belasting wordt berekend.
 2. Bereken hier de hoogte van uw bijtelling.
 3. Welke bijtelling na vijf jaar/60 maanden? De hoogte van uw bijtelling staat vanaf het moment dat deze wordt vastgesteld, voor 60 maanden vast.
 4. Direct na afloop van deze periode wordt het percentage door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.
See also:  Wat Verdient Een Gz Psycholoog Netto?

Wie moet bijtelling betalen? Bijtelling moet worden betaald door werknemers en ondernemers die per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in een zakelijke auto (‘auto van de zaak’) of in een auto van de onderneming rijden. Als u werknemer bent, wordt de bijtelling bij de inkomstenbelasting geheven in de vorm van loon in natura.

 • Als u ondernemer bent, telt u de bijtelling op bij de winst, waarover u vervolgens belasting betaalt.
 • Wie ontvangt bijtelling? De inkomsten die uit bijtelling komen, gaan naar de Belastingdienst en daarmee naar de schatkist van de overheid.
 • Hoe werkt bijtelling? Wie in een auto van de zaak rijdt en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar maakt, betaalt bijtelling.

De fiscus ziet dit gebruik namelijk als een loon in natura, waarover belasting moet worden betaald. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de CO2-uitstoot. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

In 2022 tot en met 2024 is het bijtellingspercentage voor elektrische voertuigen (EV’s) 16 procent; in 2022 geldt deze korting voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 35.000, vanaf 2023 voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 30.000. In 2025 is het bijtellingspercentage voor deze voertuigen 17 procent, in 2026 is dit percentage 22 procent.

Rijdt u in een elektrische auto waarvan de catalogusprijs hoger is dan de genoemde drempelbedragen, dan betaalt u standaard 22 procent bijtelling over het resterende aanschafbedrag. Voor een waterstofauto of zonneauto betaalt u 16 procent bijtelling over de volledige waarde van de auto.

Vanaf 2026 is het bijtellingspercentage van alle elektrische voertuigen gelijk aan die van benzine- en dieselauto’s. Voor benzine- en dieselauto’s verandert de bijtelling niet. Het standaard tarief voor bijtelling blijft 22 procent. Dit tarief geldt voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is.

Hoe werkt bijtelling zzp? De bijtelling voor een zzp’er werkt als volgt. Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van: – de cataloguswaarde van de auto; – de datum van de eerste toelating; dit is de datum waarop de auto voor het eerst op de weg is toegelaten (waar ook ter wereld); – de CO2-uitstoot van de auto.

Voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is, betaalt u 22 procent bijtelling. Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen. Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting. Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

Hoe werkt bijtelling op loonstrook? Bijtelling wordt indirect op uw loonstrook weergegeven. Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag.

Hoe bijtelling berekenen? Hoe berekent u de bijtelling? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt (1 of 2), het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot. Om uw bijtelling te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool,

Hoe werkt leasen bijtelling? Wie in een auto van de zaak rijdt (lease) en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt, betaalt bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto.

Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling. NB Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent. Hoe werkt bijtelling op je salaris? Bijtelling wordt verwerkt in uw salaris; een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het voertuig wordt namelijk bij uw belastbare inkomen opgeteld.

Over dit totaal betaalt u belasting. Fiscale bijtelling berekenen Hoe berekent u fiscale bijtelling? U kunt gebruikmaken van een rekentool, maar u kunt ook zelf een rekensom maken. Een rekenvoorbeeld: Louisa is een werknemer die vanaf 2022 privé gebruikmaakt van een zakelijke (elektrische) auto.

 1. Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 33.000.
 2. Louisa rijdt meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden met deze auto.
 3. Ze moet dus bijtelling betalen.
 4. Voor dit kalenderjaar betaalt ze in 2022 16 procent bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik).
 5. De bijtelling die Louisa betaalt is dan: 16 procent van € 33.000 = € 5.280,00 per jaar.

Over dit extra bedrag moet zij dus ook belasting betalen. Als Louisa hierover 37,35 procent belasting (schijf 1) betaalt, zijn de netto jaarlasten voor het privégebruik van haar zakelijke auto 37,35 procent van € 5.2580,00 = € 1.972,08.

Hoe bereken je netto bijtelling auto 2023?

Van bruto naar netto bijtelling in 2023 – En de bijtelling van een leaseauto berekenen naar netto? De 16 en 22 procent per jaar zijn bruto bedragen, op basis van de cataloguswaarde van de auto. Stel, je koopt een auto van €40.000. Bij 22 procent bijtelling betekent dit een bij te tellen bedrag van €8.800 per jaar aan extra inkomen.

Is de bijtelling bruto of netto?

Veelgestelde vragen over Bijtelling – De meest veelgestelde vragen (en antwoorden) over bijtelling (voor een auto) op een rijtje. Is bijtelling bruto of netto? Het is een brutobedrag dat bij je salaris wordt opgeteld. Hierover wordt de inkomstenbelasting berekend.

 • Hoe hoger je inkomen, hoe meer belasting je betaalt over de bijtelling.
 • Is bijtelling hetzelfde als BPM? Nee, het is niet hetzelfde als BPM.
 • Zoals je nu misschien al weet is het een bedrag dat je betaalt als je per jaar meer dan 500 privékilometers rijdt in je zakelijke auto.
 • BPM staat voor Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen; een belasting die je betaalt als je een auto, motor of bestelbus in Nederland koopt of uit het buitenland importeert en registreert.

Is bijtelling loon? Het rijden in een zakelijke leaseauto, motor van de zaak of een bestelbus is een vorm van loon in natura. Bijtelling tel je als werkgever bij het loon van de werknemer op als die in loondienst is en ook privé in een auto van de zaak rijdt.

 1. Wordt bijtelling per jaar berekend? Het bijtellingsbedrag wordt per kalenderjaar berekend en betaal je per jaar.
 2. Als je een gedeelte van het jaar een auto van de zaak hebt, betaal je een bijtellingsbedrag dat past bij het deel van het jaar.
 3. Waar staat bijtelling op de loonstrook? Op je loonstrook of salarisstrook staat meestal ‘Privégebruik auto’ met het bijhorende bijtellingsbedrag.

Omdat de Belastingdienst het rijden van een auto van de zaak ziet als loon in natura wordt de bijtelling bij je brutosalaris opgeteld. Hoe betaal ik bijtelling als ondernemer? Als ondernemer met een eenmanszaak tel je de bijtelling op bij je winst, over de winst betaal je vervolgens inkomstenbelasting.

Is bijtelling bruto loon?

Heeft u een auto van de zaak en rijdt u hiermee per jaar privé meer dan 500 kilometer? Dan wordt een bedrag bij uw brutoloon opgeteld. Dit heet de fiscale bijtelling.

Hoe betaal je bijtelling auto?

Werkgevers betalen de auto – Een bedrijf koopt de auto’s meestal niet in één keer maar kiest voor leasing. Een leasemaatschappij rekent uit wat de auto per maand kost en dat resulteert in een leaseprijs per maand. Bijtellingspercentage van de auto Er zijn twee soorten bijtellingpercentages; voor auto’s met CO2-uitstoot en zonder uitstoot.

Bijtelling elektrische auto’s 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling percentage 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Maximum cataloguswaarde* 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 30.000 30.000 n.v.t.

Over de cataloguswaarde (ook wel fiscale waarde genoemd) boven het maximum betaal je de normale 22% bijtelling.

See also:  Wat Is Het Gemiddelde Netto Salaris In Nederland?
Standaard bijtelling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling percentage 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

Gemiddelde beoordeling door klanten: op basis van © 2023 Vallei Auto Groep KVK: 30077668 BTW nr: NL008152123B01 : Wat is bijtelling en hoe werkt het?

Wat kost bijtelling auto van de zaak?

Hoe bereken ik een bijtelling? – De bijtelling voor jouw lease auto wordt als volgt berekend: percentage bijtelling x cataloguswaarde – eigen bijdrage. Lees er meer over op, Voorbeeld: Jouw leaseauto heeft een cataloguswaarde van € 25.000, een bijtelling van 22% en je hebt een eigen bijdrage van € 1.200 per jaar.

 1. De fiscale bijtelling bedraagt dan: 22% van € 25.000 – € 1.200 = € 4.300 bijtelling per jaar.
 2. Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is.
 3. Als het tarief voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld 37,10% is, dan is bij bovengenoemd voorbeeld de netto bijtelling 37,10% van € 4.300, dus € 1.595,30 per jaar.

(Bron: Belastingdienst) Als je in onze leasecalculator op zoek gaat naar een leaseauto, wordt bij “Jouw bijtelling” het netto bedrag getoond dat je aan bijtelling betaalt. Dit is afhankelijk van jouw inkomen, dit is aan te passen door op het tandwieltje te klikken en hier de juiste schaal te kiezen.

Hoe kom ik van mijn bijtelling af?

Tip 1: Rijd helemaal zakelijk en betaal geen bijtelling – Je kunt bijtelling voorkomen door niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar in je zakelijke auto te rijden. Anders gezegd: je hoeft geen bijtelling te gebruiken als je de auto (bijna) helemaal zakelijk rijdt.

Hier moet je de Belastingdienst dan wel een nauwkeurige verantwoording van geven. Dit doe je met een kloppende rittenregistratie. Natuurlijk moet een rittenregistratie aan bepaalde voorwaarden voldoen. De registratie moet bijvoorbeeld sluitend zijn en alle gevraagde informatie bevatten. Maar als je je aan de regels houdt, hoef je geen bijtelling te betalen.

En dat scheelt een smak geld! Een kleine waarschuwing: je hoeft alleen geen bijtelling te betalen als je onder die magische 500 kilometergrens blijft. Dus als je aan het eind van het jaar per ongeluk toch over die grens gaat, dan betaal je alsnog de volle mep aan bijtelling.

Waarom is bijtelling zo hoog?

Wat is bijtelling en hoe werkt het – Omdat de bijtelling het inkomen waarover je belasting moet betalen verhoogt, moet je dus meer belasting betalen. Het zou ook kunnen zijn dat je door de bijtelling in een hogere belastingschaal komt. Daardoor kan het netto bedrag van de bijtelling zelfs iets hoger zijn dan waar je eerst op had gerekend.

Hoe lang betaal je bijtelling auto?

Bijtelling auto staat voor vijf jaar vast Lease je een auto die in 2021 in gebruik is genomen, dan betaal je tot en met 2025 het bijtellingstarief uit 2021. Daarna geldt het bijtellingstarief uit 2026. Voor auto’s ouder dan 15 jaar (youngtimers) gelden afwijkende regels.

Waarom moet je bijtelling betalen?

Wat is bijtelling? – Bijtelling is een fiscale regeling voor zakelijke rijders, Je komt hiervoor in aanmerking als je 500 kilometer per jaar of meer privé rijdt. Je gaat dan bijtelling betalen omdat de fiscus de kilometers die je rijdt ziet als een vorm van inkomen.

Hoeveel bijtelling auto 30000 euro?

Gegevens voor bijtelling berekenen Voor volledig elektrische auto’s geldt per 1 januari 2023 een bijtellingspercentage van 16% over de fiscale waarde van de auto tot € 30.000. Voor het bedrag boven de € 30.000 geldt een bijtellingspercentage van 22%. Selecteer 16% bijtelling in geval van een volledig elektrische auto.

Hoeveel is 4% bijtelling?

Bijtelling berekenen – De werkelijke hoogte van de bijtelling kan niet zomaar worden gegeven per auto, aangezien deze per situatie anders is. Hier is echter wel een handige formule voor. Deze luidt als volgt: Percentage bijtelling X cataloguswaarde leaseauto – eigen bijdrage Voorbeeld uit de praktijk: Uw leaseauto heeft een cataloguswaarde van €31.500 euro tegen een bijtellingspercentage van 4%.

De bruto bijtelling is daarom: €31.500*0.04= €1.260 euro. Voor de netto bijtelling te berekenen moet u de bruto bijtelling vermenigvuldigen met het tarief inkomstenbelasting. Het liefst betalen we allemaal zo min mogelijk bijtelling, Het is daarom niet gek dat er in Nederland veel hybrides of zuinige auto’s rijden.

Vanaf 2017 zijn de regelingen omtrent de bijtelling weer veranderd. Voor elke auto die meer dan 0 gram co2/km uitstoot moet 22% bijtelling worden betaald. Het rijden van elektrische auto’s is steeds populairder aan het worden. Dit komt mede doordat de overheid het interessant maakt door de bijtelling 4% te maken en door de milieu investering aftrek (MIA).

Hoeveel belasting betaal je over de bijtelling?

Ik rijd een auto van de zaak. Welke belastingen moet ik betalen? Dat hangt af van het type auto waarin u rijdt. En of u deze alleen zakelijk gebruikt of ook privé. Als u per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan krijgt u te maken met bijtelling. Dit is een percentage van de nieuwwaarde van de auto.

Hoeveel bijtelling is normaal?

Bijtelling bij meer dan 500 kilometer privé per jaar – Als u per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan krijgt u te maken met bijtelling. Dit is een percentage van de nieuwwaarde van de auto. U moet hierover inkomstenbelasting betalen. Voor de meeste auto’s geldt een bijtellingspercentage van 22% over de cataloguswaarde.

Is netto minder dan bruto?

Bruto netto verschil – Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt. Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer.

Hoe werkt het met bijtelling?

De bijtelling van je zakelijke leaseauto – Heb je een zakelijke leaseauto en rijd je hiermee ook privékilometers? Grote kans dat de fiscale bijtelling van toepassing is. Dat is namelijk het geval als je op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt met je leaseauto.

 • Maar, waarom is er bijtelling van toepassing? Het privégebruik van een zakelijke leaseauto geldt als loon in natura.
 • Via de bijtelling betaal je hier belasting over.
 • Er zijn in 2022 twee tarieven voor de bijtelling: 22% en 16%,
 • De lagere bijtelling van 16% geldt alleen voor auto’s zonder CO2-uitstoot, zoals volledig elektrische auto’s of waterstofauto’s.

Er is wel een aftopping voor elektrische auto’s. Zo geldt de 16% bijtelling in 2022 alleen tot een cataloguswaarde van € 35.000. Boven dat bedrag geldt de volledige 22% bijtelling.

Hoe werkt bijtelling en eigen bijdrage?

Wat is eigen bijdrage bij een leaseauto? Een eigen bijdrage is niet te verwarren met bijtelling. Bijtelling is een bedrag dat de belastingdienst berekend over het gebruik van je auto als je er meer dan 500 privé kilometers per jaar mee rijdt. Een eigen bijdrage is een bedrag wat de werkgever vraagt voor het privégebruik van je auto.

Je een duurdere leaseauto rijdt dan je budget (normleaseoverschrijding) Je privékilometers maakt met je leaseauto

Een voorbeeld Je betaalt jaarlijks een eigen bijdrage van 1440 euro vanwege normleaseoverschrijding. De aftrek geldt in dit geval alleen voor de gereden privékilometers in dat jaar.25% van de gereden kilometers rijd je privé, dus je 360 euro aftrekken van de bijteling.

Dit kan ook anders. Als je met je werkgever afspreekt dat je eigen bijdrage voor het privégebruik wordt verhoogd met het bedrag waarmee je leasenorm is overschreden, kan die 1440 euro wel volledig in mindering worden gebracht. In dit geval is dat 120 euro per maand (€1440/12 maanden) en dat komt neer op 1080 euro extra aftrek op de bijtelling.

Schriftelijke afspraken De bijtelling kan nooit negatief zijn. Is je eigen bijdrage hoger dan de bijtelling, dan wordt de bijtelling dus €0. Leg deze afspraken schriftelijk vast, zodat er achteraf geen onduidelijkheden over zijn. Bijvoorbeeld bij het inleveren van je leaseauto bij beëindiging van je diensterverband.

Je werkgever is overigens niet verplicht je een eigen bijdrage te berekenen. Onderzoek Uit het mobiliteitsonderzoek van VZR – Wat beweegt de zakelijke rijder – is de hoogte van de eigen bijdrage gemiddeld €120, in 2021 was dit nog €117. Ruim de helft (60 %) betaald geen eigen bijdrage.18% betaald altijd een eigen bijdrage, 19% betaald een eigen bijdrage omdat de auto boven norm is.

: Wat is eigen bijdrage bij een leaseauto?

See also:  Wat Hou Ik Netto Over Raet?

Is het voordelig om een auto van de zaak te rijden?

Biedt jouw werkgever een auto van de zaak aan? Controleer dan of dit voor jou voordelig zal zijn. Er zitten namelijk voordelen aan het rijden van een auto van de zaak. Wel ook zijn er nadelen te noemen. Wat zijn de voors en tegens en is een auto van de zaak in jouw geval voordelig? Hier lees je wat je moet weten om een beslissing te maken.

 1. Besparen op vaste lasten Als je zelf een auto aanschaft, ben je vaak duizenden euro’s kwijt.
 2. Meestal betaal je in termijnen en ben je dus periodiek geld kwijt aan de auto.
 3. Rijg je de auto van de zaak, dan verdwijnen deze kosten (meestal) voor jou.
 4. Dat kan je dus heel wat vaste lasten schelen.
 5. Met een auto van de zaak bespaar je ook op de autoverzekering, belasting en onderhoud.

Je hoeft geen autoverzekering af te sluiten, want de auto is van de baas (of die leaset de auto). De werkgever is in elk geval verantwoordelijk voor het verzekeren van de wagen. Tankpas Sommige werknemers ontvangen een tankpas, wat betekent dat je ook niet zelf hoeft te betalen voor brandstof.

Daarmee bespaar je naast de aanschaf-, verzekeringskosten en belastingen ook nog eens op de brandstofkosten. Kwaliteitsauto Veel bedrijven geven werknemers mooie auto’s van de zaak. Het zijn vaak niet de goedkoopste wagens. Dat betekent dat je dus zeer waarschijnlijk in een kwalitatieve en prettige bak rijdt.

Loonsverhoging of auto van de zaak? Een auto van de zaak is in veel gevallen voordeliger voor de werkgever dan het geven van een loonsverhoging. Hiermee bespaar je misschien wel meer dan bij het krijgen van een hoger brutoloon. Het nadeel is wel dat een bedrijf deze autokosten niet als loon beschouwt.

Hierdoor loop je wat vakantiegeld mis én pensioen. Ook voor het afsluiten van een hypotheek is loonsverhoging gunstiger dan een auto van de zaak. De auto is niet van jou Het niet bezitten van de auto, kan als voordeel én nadeel worden gezien. Rij je bijvoorbeeld schade met de bedrijfsauto tijdens de werkzaamheden, dan zijn de kosten voor de werkgever,

In het geval van woon-werkverkeer zijn er andere regels en moet er per situatie worden bepaald wie er aansprakelijk is. Een nadeel is dat als je er – om wat voor reden dan ook – tijdelijk tussenuit gaat, het zo kan zijn dat de werkgever de auto daarbij ook tijdelijk inneemt.

Je hebt dan geen auto. Ook als je stopt met werken, moet je de auto inleveren. Een ander nadeel aan het feit dat je geen eigen wagen hebt is dat je deze dus ook niet langzaam afbetaalt. Bijtelling betalen Als je in loondienst bent en een auto van de werkgever rijdt, dan geldt de regeling privégebruik auto van de werkgever.

De regeling houdt in dat de werkgever een bedrag bij het loon van de werknemer moet tellen, omdat de werknemer voordeel beleeft aan het privégebruik. Dit bedrag heet bijtelling. De bijtelling bedraagt over het algemeen 25 procent van de catalogusprijs van de bedrijfsauto die jij rijdt.

Over deze bijtelling betaal je dan belasting (en het bijgetelde bedrag, ontvang je overigens niet). De prijs van de auto is dus bepalend voor de bijtelling die je betaalt. Ook de uitstoot die de auto veroorzaakt is van invloed. Soms betaalt de werkgever een vergoeding voor het gebruik van de auto, in dat geval wordt de bijtelling verminderd.

Controleer dus altijd goed wat de bijtelling is die je moet betalen en besluit wat gunstig is voor jou: een bedrijfsauto rijden of toch niet? Het kan namelijk zomaar zijn dat je per maand zo’n € 400,- moet neertellen voor de bedrijfsauto, en dat je eigenlijk net zo goed zelf een auto kunt aanschaffen.

Minder dan 500 privékilometers betekent geen bijtelling Als je naast het werkgebruik minder dan 500 kilometer per jaar rijdt met de bedrijfsauto, hoeft de werkgever geen bijtelling te rekenen. Je moet dan wel overtuigend kunnen aantonen dat je onder dit aantal kilometers ben gebleven. Dit kan met door een sluitende rittenregistratie (sowieso handig om bij te houden voor de Belastingdienst), een overeenkomst voor ‘hikers’, een Verklaring geen privégebruik auto in combinatie met de rittenregistratie óf een ander soort bewijs.

Heb jij de auto privé weinig nodig, dan kan dit extra in je voordeel werken. Wil jij onder die 500 kilometer blijven, dan kun je de auto in privésituaties dus niet heel veel gebruiken. Geen opbouw schadevrije jaren Heb je geen eigen auto op jouw naam staan, dan bouw je (meestal) ook geen schadevrije jaren op.

 • Dat is zonde, want schadevrije jaren zorgen voor een lagere premie.
 • Heb jij jarenlang schadeloos gereden in een auto van de zaak en ga je over op een eigen auto? Fijn dat je schadevrij hebt gereden, maar dit is vaak lastig aan te tonen.
 • Je kunt wel een werkgeversverklaring aanvragen (daarbij moet je de enige zijn geweest die in de auto heeft gereden), maar vaak accepteert een verzekeraar deze niet.

En zelfs als de verzekeraar dit wel doet, neemt deze vaak maar een aantal schadevrije jaren over. Met een leaseauto van de zaak is dat een ander verhaal, daarmee kun je een leaseverklaring aanvragen. Die wordt vaak wel geaccepteerd. Keuze is aan jou Weeg aan de hand van bovenstaande punten voor jezelf af wat in jouw geval voordeliger is: een auto van de zaak of toch zelf een bolide aanschaffen? Deze website gebruikt cookies.

Wat betaal je gemiddeld aan bijtelling auto?

Je betaalt in 2023 over de eerste 30.000 euro van de catalogusprijs een bijtelling op je inkomen betalen van 16% en over alles wat daarboven komt, 22%. Het verlaagde percentage blijft 60 maanden geldig na de eerste ingebruikname van de auto. Daarna gaat het volledige tarief van 22% belasting gelden.

Wat zijn de kosten van een auto van de zaak?

Bijtelling: hoe werkt dat? – Het rijden van een auto van de zaak is niet gratis. Je betaalt namelijk belasting als je ook privé gebruik maakt van de auto. De Belastingdienst ziet het privégebruik van een zakelijke auto als loon in natura. Daarom betaal je belasting, ook wel bijtelling genoemd.

 1. Het bedrag aan bijtelling wordt bij je belastbaar inkomen opgeteld.
 2. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.
 3. Meestal is dit 22%.
 4. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt een lager percentage: 16%, vaak tot een cataloguswaarde van € 30.000.
 5. Voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%.

Het verlaagde percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Na die periode wordt het percentage opnieuw vastgesteld.

Hoe bereken je bijtelling Belastingdienst?

Hoe bereken ik een bijtelling? – De bijtelling voor jouw lease auto wordt als volgt berekend: percentage bijtelling x cataloguswaarde – eigen bijdrage. Lees er meer over op, Voorbeeld: Jouw leaseauto heeft een cataloguswaarde van € 25.000, een bijtelling van 22% en je hebt een eigen bijdrage van € 1.200 per jaar.

 1. De fiscale bijtelling bedraagt dan: 22% van € 25.000 – € 1.200 = € 4.300 bijtelling per jaar.
 2. Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is.
 3. Als het tarief voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld 37,10% is, dan is bij bovengenoemd voorbeeld de netto bijtelling 37,10% van € 4.300, dus € 1.595,30 per jaar.

(Bron: Belastingdienst) Als je in onze leasecalculator op zoek gaat naar een leaseauto, wordt bij “Jouw bijtelling” het netto bedrag getoond dat je aan bijtelling betaalt. Dit is afhankelijk van jouw inkomen, dit is aan te passen door op het tandwieltje te klikken en hier de juiste schaal te kiezen.

Hoeveel bijtelling auto 30000 euro?

Gegevens voor bijtelling berekenen Voor volledig elektrische auto’s geldt per 1 januari 2023 een bijtellingspercentage van 16% over de fiscale waarde van de auto tot € 30.000. Voor het bedrag boven de € 30.000 geldt een bijtellingspercentage van 22%. Selecteer 16% bijtelling in geval van een volledig elektrische auto.