Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is Een Gemiddeld Pensioen Netto Per Maand?

Hoeveel ontvangt u later? – 2022: AOW per maand

Alleenstaand: €1.316,77 bruto Gehuwd of samenwonend €901,07 bruto

Gemiddeld totaal: pensioen per maand

€2.845 netto (AOW, werknemerspensioen, spaarrekeningen en lijfrentes).

Wat is een goed pensioen zonder AOW?

Gemiddeld netto pensioen in Nederland – Een gemiddeld netto pensioen is lastig te bepalen, omdat er vele uitschieters zijn; sommigen hebben (veel) moeite om rond te komen na hun pensioen, terwijl anderen zich nergens zorgen over hoeven te maken. Echter kan er op basis van cijfers van o.a.

  • Het Nibud en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een voorzichtige inschatting worden gemaakt van het gemiddeld netto pensioen in Nederland.
  • Het gemiddeld netto pensioen per maand wordt berekend door belastingen af te trekken van het bruto pensioen.
  • De belastingen bedragen ongeveer 35-40%.
  • Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand.

Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-. Let op: deze bedragen veranderen jaarlijks, laat je goed informeren over de meest actuele cijfers.

Wat is een hoog laag pensioen?

Hoog/laag constructie – Pensioen.com Werknemers hebben op de pensioendatum de mogelijkheid om te kiezen voor de hoog/laag constructie. Bij het hoog/laag pensioen is de hoogte van de uitkering variabel. De pensioenuitkering die de werknemer ontvangt is eerst hoger en daarna lager dan het pensioen dat ze normaal zouden ontvangen, of omgekeerd (eerst laag, daarna hoog).

Wat is een klein pensioen in 2023?

Kleine pensioentjes automatisch overgedragen – Sinds 1 januari 2019 dragen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes automatisch over aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer. Dit geldt voor pensioenpotjes van meer dan € 2 en minder dan € 594,89 per jaar (in 2023).