Luxembourg

Basketball Academy

Hoeveel Vakantiegeld Aow 2022?

Hoeveel Vakantiegeld Aow 2022
AOW Vakantiegeld voor gehuwden en samenwonenden – Naast de maandelijkse AOW-uitkering bouwt u ook iedere maand vakantiegeld op. Het vakantiegeld bedraagt in 2022 € 49,51 als u gehuwd of samenwonend bent. U krijgt uw vakantiegeld netto uitbetaald in mei.

Hoeveel vakantiegeld krijg van de AOW?

Hoe hoog is het vakantiegeld, in vergelijking met mei 2022? – Zowel alleenstaanden als gehuwden en samenwonenden gaan er qua vakantiegeld licht op achteruit. Het totaalbedrag voor alleenstaanden daalt met 8,84 euro, van 852,80 euro bruto in mei 2022 naar 843,96 in het nieuwe jaar. Het vakantiegeld voor AOW-gerechtigden met een partner zakt met 6,26 euro, van 609,10 (mei 2022) naar 602,84.

Hoeveel is mijn vakantiegeld?

Vakantiegeld voor arbeiders: 15,38% van je bruto jaarloon – Ben je arbeider? Dan verloopt de uitbetaling en de berekening van je vakantiegeld net een tikkeltje anders. Als arbeider ontvang je geen loon wanneer je vakantiedagen neemt. Daarom krijg je jouw vakantiegeld, zowel het enkel als het dubbel, uitbetaald door de (RJV) of het bevoegde vakantiefonds.

Zij berekenen het bedrag op basis van je prestaties en lonen van het voorgaande jaar, 2021 in dit geval. Onder voorwaarden worden ook je afwezigheidsdagen, zoals ziekte of ouderschapsverlof, meegenomen in de berekening. Om je vakantiegeld te berekenen, brengen ze al je brutolonen samen op 108%, Je vakantiegeld bedraagt dan 15,38% van dat bruto jaarloon,

Ook hier wordt het bruto bedrag vermindert met de RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing, alsook een solidariteitsinhouding. Een voorbeeld: Als je een bruto jaarloon van € 23.700 (108%) ontvangt, dan bedraagt je bruto vakantiegeld € 3.645 (€ 23.700 x 15,38%).

See also:  Hoeveel Mag Je Belastingvrij Verdienen?

Hoe hoog is het vakantiegeld?

Je recht op vakantiegeld als werknemer Als je werkt heb je naast vakantiedagen ook recht op vakantiebijslag. Oftewel: vakantiegeld. Dit is vaak minimaal 8 procent van je bruto jaarsalaris. Meestal betaalt je werkgever dit 1 keer per jaar uit, samen met het salaris van die maand.

Hoeveel stijgt mijn pensioen in 2023?

Voor alle deelnemers gaan de pensioenen per 1 oktober 2022 met 2,7% en per 1 januari 2023 met 6,0% omhoog. Hoe het op de lange termijn financieel uitpakt heeft te maken met het nieuwe pensioenstelsel. PFZW heeft het plan om in 2026 over te gaan naar dat nieuwe pensioenstelsel.

Op 1 januari 2026 wil PFZW alle pensioenen onderbrengen in dat nieuwe stelsel. Op dat moment zijn de effecten van deze indexaties respectievelijk -0,3% en -0,5% op de vermogens van alle deelnemers. Maar gepensioneerden hebben tot dat moment een pensioen ontvangen dat respectievelijk 2,7% en 6,0% hoger is.

Voor de oudste gepensioneerden is het effect van deze indexatie dan +2,7% en + 6,0%. Dat komt doordat oudere gepensioneerden een minder lange levensverwachting hebben. En daardoor minder merken van het dalende effect op de dekkingsgraad. Hoe jonger de gepensioneerde, hoe lager het percentage. Figuur a Figuur b De figuren tonen de generatie-effecten van de indexatie van respectievelijk 1 oktober 2022 en 1 januari 2023, waarbij we er van uit gaan, dat per 1-1-2026 overgestapt wordt naar het nieuwe pensioenstelsel, zonder een spreidingperiode gegeven de huidige pensioenverplichtingen.