Luxembourg

Basketball Academy

Hoeveel Mensen Verdienen Meer Dan Een Ton?

Hoeveel Mensen Verdienen Meer Dan Een Ton
Als we kijken naar de officiële cijfers, dan zien we dat steeds meer mensen meer dan een ton per jaar verdienen. Zo verdienden er in 2017 bijna 360.000 mensen meer dan 100.000 euro. Als we puur en alleen kijken naar de mensen die in loondienst meer dan €100.000 per jaar verdienen, dan waren dat er in 2021 252.000.

Hoeveel procent verdient meer dan een ton?

Wat Is Een Goed Salaris? Wat is een goed salaris? Dat is een vraag die niet zo 1-2-3 te beantwoorden is. Wat jij beschouwt als “goed” hangt namelijk totaal af van de maatstaf die je gebruikt. Is boven modaal een goed inkomen? Of vind je een salaris pas goed als het in de top 25% van Nederlandse inkomens valt? Aan de hand van cijfers van het heb ik hieronder een tabel gemaakt met verschillende inkomensgroepen.

Groep in de samenleving Bruto per jaar
Bovenste 41,1% € 30.000 +
Bovenste 26,2% € 40.000 +
Bovenste 15,4% € 50.000 +
Bovenste 9,0% € 60.000 +
Bovenste 5,0% € 70.000 +
Bovenste 2,6% € 80.000 +
Bovenste 1,1% € 90.000 +

Nu geeft bovenstaande tabel een goede indicatie van wat een goed salaris is, afhankelijk van wat jij beschouwt als een goed salaris. Wel is het zo dat een goed salaris natuurlijk ook heel erg verschilt per leeftijd en opleidingsniveau. Onderling verschillen de salarissen door deze twee factoren namelijk heel erg.

Laten we hier daarom wat dieper op induiken! Wil jij per maand minder uitgeven ? het gratis huishoudboek in Excel De twee grootste factoren die invloed hebben op je salaris zijn je leeftijd en je opleidingsniveau. Onderling vind je in deze categorie grote verschillen. Om je een beeld te geven van wat een gemiddeld salaris is voor jouw leeftijd en opleidingsniveau heb ik onderstaande tabel gemaakt gebaseerd op deze blog die ik eerder schreef:,

Als je “een goed salaris” omschrijft als een salaris wat boven het gemiddelde ligt dan weet je met onderstaande tabel dus direct waar je zit (bedragen zijn bruto per jaar).

Leeftijdsgroep Laag Middelbaar Hoog
15-19 €3.700 € 6.700 €9.500
20-24 €13.400 €14.900 €20.400
25-29 €20.400 €25.100 €34.200
30-34 €24.000 €29.800 €44.000
35-39 €25.200 €32.600 €51.100
40-44 €26.500 €34.200 €58.300
45-49 €27.200 €35.600 €62.600
50-54 €27.300 €36.900 €62.100
55-59 €26.700 €36.800 €59.700
60-64 €24.800 € 34.400 €53.600
65-69 €18.700 €26.000 €41.900
70-74 €17.000 €23.000 €37.500

Een andere manier om de vraag “wat is een goed salaris?” te beantwoorden is om te kijken naar welk salaris mensen het gelukkigst maakt! Immers, als je niet gelukkig wordt van meer geld dan heb je waarschijnlijk al een goed salaris. Het zal je misschien niet verbazen maar naar deze vraag zijn al verschillende gedaan.

 1. De conclusie van deze onderzoeken is dat “zodra je eerste levensbehoeften grondig zijn vervuld, geld niet per se gelukkiger maakt”.
 2. En wat is dan het magische bedrag wat je het gelukkigst maakt? €67.900 per jaar.
 3. Dat komt neer op €5.658 per maand.
 4. Dat is het punt waarop een salarisverhoging waarschijnlijk niet meer bijdraagt aan het gevoel van geluk wat je kunt ervaren door geld.

Nu zijn er natuurlijk sectoren waarop de kans op een goed salaris een stuk hoger is dan in andere sectoren. De meest recente cijfers komen bij onze Zuiderburen vandaan (). De sector waarin je het meest verdient is de petrochemische nijverheid. Dit is de sector die zich bezighoudt met het verwerken van aardolie om hier bruikbare producten van te maken.

De 10 best betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon
1. Petrochemische nijverheid 5.196 euro
2. Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 4.779 euro
3. Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 4.447 euro
4. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en computerconsultancy-activiteiten 4.424 euro
5. Farmaceutische nijverheid 4.323 euro
6. Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied 4.308 euro
7. Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 4.282 euro
8. Chemische nijverheid 4.267 euro
9. Luchtvaart 4.262 euro
10. Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s 4.248 euro

Wat een goed startersloon is hangt af van je opleidingsniveau en de sector waar je in komt te werken. Daarnaast maakt het vaak ook nog uit of je bij een klein of een groot bedrijf terecht komt. Vanzelfsprekend heeft een hoogopgeleid persoon het meeste kans op een goed starterssalaris.

See also:  Hoeveel Ounces Is Een Kop?

Een hbo’er in de juridische sector verdient gemiddeld €1.800 – €2.200 per maand. Voor een WO’er is dit €2.500 – € 2.800 per maand. Een hbo’er in de economische sector verdient gemiddeld €2.300 – €2.500 per maand. Voor een WO’er is dit €2.500 – €2.800 per maand. Een hbo’er in de technische sector verdient gemiddeld €1.800 – €2.200 per maand. Voor een WO’er is dit €2.200 – €2.500 per maand.

Een goed salaris zou ik in dit geval omschrijven als een salaris wat aan de bovenkant van deze schalen zit. Mocht je salaris als starter er bovenuit komen dan heb je sowieso een goed salaris te pakken. Meer weten over het gemiddelde startloon van hbo’ers en wo’ers? voor een blog die ik eerder schreef.

 • Meer weten over het gemiddelde startsalaris van mbo’ers?,
 • Zoals we net al zagen zit je met een salaris van meer dan €90.000 bruto per jaar bijna bij de bovenste 1% van Nederland als het gaat om inkomen.
 • Toch is voor veel mensen €100.000 per jaar een soort van magische grens.
 • Niet zo gek als je bedenkt dat een ton aan inkomen heel veel geld is.

Laten we daarom eens kijken hoeveel mensen daadwerkelijk meer dan een ton per jaar verdienen. Volgens cijfers van het uit 2014 verdienen 118.000 mensen een inkomen welke tussen de €100.000 en €150.000 in ligt. Daarnaast verdienen 58.000 mensen meer dan €150.000 per jaar.

 • In totaal verdienen 176.000 mensen in Nederland dus meer dan een ton per jaar.
 • In totaal verdienen 688.000 mensen tussen de €56.532 en €100.000 per jaar.
 • De grootste groep mensen (296.000) verdienen tussen de €56.532 – €65.000 per jaar.
 • Daarnaast zijn er ook nog 177.000 mensen waarvan het salaris tussen de €65.000 – €75.000 uitkomt.

Tot slot zijn er 217.000 mensen die tussen de €75.000 – €100.000 bruto per jaar verdienen. Als je je afvraagt waarom we beginnen bij €56.532 dan is dat omdat dat de hoogste belastingschaal is. Dit is dus de groep mensen die in de ogen van de Belastingdienst een goed salaris verdienen.

Nu je weet wat een goed salaris is, is het ook interessant om te kijken naar wat een laag salaris is. Deze vraag is natuurlijk ook weer op verschillende manieren te beantwoorden. Als eerste denk ik dat we het er allemaal over eens zijn als we zeggen dat een inkomen “laag” is als het alleen de noodzakelijke kosten dekt.

Dit betekent namelijk dat je net op de armoedegrens zit. Daar schreef ik hier al eerder over: Om het je makkelijk te maken zie je hieronder de tabel met netto bedragen per maand en verschillende gezinssituaties. Als je als alleenstaande dus minder dan €1.039 netto per maand verdient dan val je dus onder de armoedegrens.

Gezinssituatie Armoedegrens (netto per maand)
Alleenstaande € 1.039
Paar zonder kinderen € 1.423
Paar met 1 kind € 1.694
Paar met 2 kinderen € 1.922
Paar met 3 kinderen € 2.120
Eenouder met 1 kind € 1.340
Eenouder met 2 kidneren € 1.548
Eenouder met 3 kinderen € 1.797

Naast de armoedegrens is het minimumloon natuurlijk ook een goede indicator voor een laag salaris. Mensen die fulltime voor het minimumloon werken verdienen vaak net genoeg om rond te komen. Als je minimumloon verdient dan kan dit ook beschouwd worden als een laag inkomen.

Leeftijd Minimum brutoloon per maand
21 jaar of ouder € 1.635,60
20 jaar € 1.308,50
19 jaar € 981,35
18 jaar € 817,80
17 jaar € 646,50
16 jaar € 564,30
15 jaar € 490,70

Wat Is Een Goed Salaris?

Hoeveel procent verdiend meer dan 100000?

30 apr 2021 om 07:29 Update: 2 jaar geleden De topmensen in de duizend grootste Nederlandse bedrijven verdienden vorig jaar gemiddeld 5,9 keer zo veel als de doorsneevoltijdwerknemer, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 1. Daarmee is de loonkloof even groot als in 2019.
 2. Er zijn wel grote verschillen tussen sectoren.
 3. In de handel is de loonkloof het grootst.
 4. Daar verdiende de top gemiddeld 11,2 keer zo veel als ‘gewone’ werknemers bij hetzelfde bedrijf.
 5. In het onderwijs is de kloof met 2,4 keer het kleinst.
 6. In die sector geldt, samen met de zorg, namelijk de Wet normering topinkomens.
See also:  Hoeveel Gaat De Wia Omhoog In 2023?

Die stelt bepaalde grenzen aan de verloning voor topmensen. Lang was het verschil tussen toplonen en gewone lonen het grootst in de financiële dienstverlening, maar sinds 2016 is de kloof daar gezakt van 15,7 keer naar 9,3 keer. De loonkloof in haar geheel zakte ook de afgelopen jaren.

 • Tussen 2010 en 2017 liep ze op van 5,5 tot 6,1 keer, waarna ze weer daalde naar 5,9 keer.
 • Dat er een groot verschil tussen de lonen zit, betekent ook niet altijd dat de top bijzonder veel verdient.
 • In sommige sectoren, zoals de horeca en de handel, pakt eerder het loon van de werknemers laag uit doordat er bijvoorbeeld veel jongeren werken.

Als naar alle bedrijven in Nederland wordt gekeken, blijkt dat 252.000 werknemers minstens 100.000 euro per jaar verdienen. Dat is 3 procent van alle werknemers. In 2010 ging het nog om 133.000 werknemers. Ook het aantal vrouwen dat meer dan 100.000 euro per jaar verdient, is toegenomen.18 procent van de mensen die 100.000 euro per jaar verdienen is momenteel een vrouw, in 2010 was dat 10 procent.

Wat is een topinkomen in Nederland?

21-3-2023 15:02 De visualisatie laat zien hoe het inkomen over de huishoudens in Nederland verdeeld is. Verdeling van gestandaardiseerd inkomen Vergelijk huishoudens: Kies een kenmerk om het inkomens van huishoudens op te vergelijken: De figuur laat het aantal huishoudens per inkomensklasse zien.

Het gaat hier om het gestandaardiseerd inkomen: het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden. Dit wordt ook wel koopkracht genoemd. Klik op een van de kenmerken van huishoudens onder de figuur voor het selecteren van één of meer groepen. Klik op de knop “Toon gemiddelden” voor het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van de getoonde groepen.

Klik op de knop “Toon medianen” voor het mediane gestandaardiseerd inkomen van de getoonde groepen. Wijs met de cursor een inkomensklasse aan. Van deze inkomensklasse is dan te zien hoeveel huishoudens in deze klasse vallen en hoeveel procent van de huishoudens een hoger inkomen heeft.

Hoeveel procent verdient 50000?

Zelfstandigen het vaakst een hoog inkomen – Van de huishoudens met een zelfstandige had 20 procent in 2017 een inkomen van meer dan 50 000 euro. Bij werknemers kwam dit bij 7 procent van de huishoudens voor. Onder uitkeringsontvangers komt een inkomen van 50 000 euro of meer nauwelijks (0,2 procent) voor.

Wie zijn de rijkste 1 procent?

Rijkste 1 procent in Nederland – Maar hoe zit het dan in Nederland? Op verzoek van Business Insider heeft het CBS opgezocht hoe hoog dit getal in ons land is. Volgens de meest recente cijfers (2019) heb je minimaal 2,2 miljoen euro aan vermogen nodig om tot de 1 procent rijkste inwoners van Nederland te horen.

Is er een maximum salaris?

Loon of salarisschalen zijn alle salarissen van het hele bedrijf samen. Hierin wordt een minimum, een maximum en een jaarlijkse verhoging per functie(soort) bepaald.

Is 20000 euro per jaar veel?

Hoeveel verdient u eigenlijk? – Nederlanders die het hele jaar door een inkomen genoten, verdienden in 2013 – de meest recente cijfers – gemiddeld 31.700 euro bruto, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 23.600 euro netto. ‘Inkomen’ is loon uit arbeid, maar ook winst uit een bedrijf of een uitkering.

 • Vermogen, zoals een eigen huis, telt niet mee; een erfenis wel.
 • Opvallend: 0,5 procent had een negatief inkomen.
 • Dat zijn niet allemaal bijstandsontvangers met schulden, maar ook vaak ondernemers die verlies leden.
 • Ruim één op de drie Nederlanders had een inkomen tot 20.000 euro bruto.
 • Onder hen veel parttimers.

Bijna een kwart zat tussen de 20.000 en 35.000 euro en een kwart kreeg meer dan 50.000 euro bruto.

Hoeveel is 7000 euro netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,1% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 7.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 2.595 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 4.405 per jaar zal zijn, of € 367 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,1%,

See also:  Hoeveel Seconden Zitten Er In Een Dag?

Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,10, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,90, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 629 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.145 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Hoeveel is 80000 euro netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 49,5% Gemiddeld belastingtarief 38,7% Overzicht Als je € 80.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 30.974 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 49.026 per jaar zal zijn, of € 4.086 per maand.

 1. Jouw gemiddelde belastingtarief is 38,7% en jouw marginaal belastingtarief is 49,5%,
 2. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 3. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 49,50, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 50,50,

Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 505 aan netto-inkomsten. Een bonus € 5.000 levert een extra € 2.525 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Hoeveel verdient de rijkste 1% van Nederland?

Vermogensdrempel ligt hoger in Nederland dan in Duitsland of Frankrijk – De vermogensdrempel ligt in Nederland iets hoger dan in Frankrijk of Duitsland, waar volgens het onderzoek van Knight Frank respectievelijk omgerekend 1,8 miljoen euro en 1,7 miljoen euro aan vermogen nodig is om tot de rijkste 1 procent gerekend te worden.

Monaco, waar volgens Knight Frank de meeste superrijken wonen, heeft de hoogste drempel. Je moet daar een vermogen van omgerekend 6,7 miljoen euro hebben om bij de rijkste 1 procent te horen. Op plek twee staat Zwitserland, waar omgerekend zo’n 4,3 miljoen euro nodig is om deel uit te maken van de top 1 procent.

Bekijk hieronder hoe andere landen die Knight Frank heeft onderzocht, scoren wat betreft het minimum vermogen van de rijkste 1 procent. De bedragen zijn in dollars. Hoeveel Mensen Verdienen Meer Dan Een Ton Het vermogen dat nodig is om tot de 1 procent rijkste mensen te behoren (in dollars). Bron: Knight Frank Singapore staat op plek vier met een drempel van 2,9 miljoen dollar, omgerekend 2,5 miljoen euro. Daarmee heeft het land de hoogste positie in Azië en staat Singapore hoger in de ranking dan Hongkong, waar een netto vermogen van 2,8 miljoen dollar (omgerekend 2,4 miljoen euro) vereist is voor toegang tot de 1 procent-club.

Wat is het gemiddelde salaris van een leraar?

Gemiddeld verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs zo’n € 5.100 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Hoeveel Nederlanders verdienen meer dan een ton per jaar?

Als we kijken naar de officiële cijfers, dan zien we dat steeds meer mensen meer dan een ton per jaar verdienen. Zo verdienden er in 2017 bijna 360.000 mensen meer dan 100.000 euro. Als we puur en alleen kijken naar de mensen die in loondienst meer dan €100.000 per jaar verdienen, dan waren dat er in 2021 252.000.

Hoeveel procent meer verdienen?

De vuistregel voor een salarisverhoging percentage is tussen de 5 – 10 procent. Met onze bruto netto calculator kan je direct berekenen hoeveel extra netto salaris dit oplevert.