Luxembourg

Basketball Academy

Hoeveel Mag Je Bijverdienen Met Aow?

Hoeveel Mag Je Bijverdienen Met Aow
Hoeveel mag je bijverdienen als gepensioneerde? Je wordt dus niet gekort op je AOW of pensioen. Je mag onbeperkt bijverdienen.

Hoeveel mag je bijverdienen overige inkomsten?

Belastingvrij bijverdienen Voor 2022 is dit bedrag €8700. Is je inkomen lager dan €8700? Dan mag je dus ‘zwart geld verdienen’ en betaal je geen belasting. Ook je belastingvrije inkomsten geef je op bij de Belastingdienst.

Hoeveel geld kan ik verdienen zonder belasting te betalen?

Hoeveel mag je bijverdienen zonder belasting te betalen in 2023. In 2023 is het belastingvrije inkomen vastgesteld op €8.520,- per jaar. Op het moment dat je niet meer dan dat bedrag per jaar verdient, hoef je daar geen loon- en inkomstenbelasting over te betalen.

Hoeveel mag je netto bijverdienen als gepensioneerde?

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen 17.01.2023 Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen vervroegd gepensioneerden sinds 1 januari 2023 weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

 • Gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken of die bij de start van hun pensioen 45 loopbaanjaren hebben, kunnen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen.
 • Andere gepensioneerden moeten zorgen dat hun bijverdiensten onder de voorziene grensbedragen blijven, willen ze hun pensioen behouden.

Het ministerieel besluit van 22 december 2022 bepaalt de geïndexeerde grensbedragen die gelden voor de inkomsten van personen met een zelfstandigen- en/of werknemerspensioen in 2023. Dezelfde bedragen gelden in principe ook voor personen met een ambtenarenpensioen.

 • de persoon in kwestie een overlevingspensioen of rustpensioen krijgt
 • de beroepsactiviteit die de persoon daarmee combineert
 • de gezinssituatie
 • de leeftijd

Hieronder vind je de verschillende situaties met de toegelaten bedragen:

Grensbedrag voor activiteit als Kinderen ten laste? Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar of ouder met alleen overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar OF had een loopbaan van 45 jaar of meer
Werknemer Nee 9.236 euro 21.505 euro 26.678 euro Geen beperking
Werknemer Ja 13.845 euro 26.881 euro 32.451euro Geen beperking
Zelfstandige of mix werknemer-zelfstandige Nee 7.389 euro 17.204 euro 21.342 euro Geen beperking
Zelfstandige of mix werknemer-zelfstandige Ja 11.083 euro 21.505 euro 25.960 euro Geen beperking

Overschrijdt de gepensioneerde het toegelaten grensbedrag? Dan vermindert zijn pensioenbedrag of verliest hij het in het jaar van de overschrijding. Stel dat je werknemer de pensioenleeftijd bereikt, maar eigenlijk nog wat door wil werken (eventueel wat minder uren per week). Wat is het interessantst?

 1. Het pensioen al aanvragen en bijverdienen, zoals in het kader hierboven?
 2. Of nog volledig blijven doorwerken zonder het pensioen aan te vragen?

Daarvoor kijkt de werknemer best na of hij/zij al een volledig rustpensioen heeft opgebouwd. Als dat zo is, zal het interessant zijn om het pensioen al aan te vragen en de inkomsten uit pensioen te combineren met beroepsinkomsten, rekening houdend met de hiervoor vermelde grensbedragen.

Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen zonder belasting te betalen?

Doorwerken na pensioen en belasting – Sommige mensen denken dat je belastingvrij kunt bijverdienen naast je pensioen. Dat is niet het geval. Je moet gewoon inkomstenbelasting betalen over je inkomsten. Wel betaal je vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd over de eerste belastingschijf een lager belastingtarief (2021: 19,20% tot € 35.942).

Dit komt doordat je geen AOW-premie meer betaalt. Let op als je verschillende inkomsten hebt, zoals aanvullend pensioen en salaris. Je pensioenuitvoerder en werkgever houden allebei belasting in. Ze houden daarbij alleen geen rekening met andere inkomstenbronnen. Daardoor houden ze misschien te weinig belasting in.

Vaak worden mensen achteraf verrast door een hoge belastingaanslag. Om dit te voorkomen, kun je bij de Belastingdienst een Voorlopige aanslag aanvragen.

Hoeveel mag je bijverdienen zonder belasting te betalen 2023?

Bijverdiengrens – De bijverdiengrens voor 2023 is € 16.121,60. Voor 2022 was het € 15.828,77. In 2020 en 2021 was er geen grens voor bijverdienen.

Is het voordelig om na je pensioen te blijven werken?

Welke gevolgen zijn er als ik doorwerk na mijn AOW (pre-)pensioen of VUT? Blijft u werken na uw AOW, (pre-)pensioen of Vervroegde Uittreding (VUT)? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen en uw arbeidsvoorwaarden. U bent bijvoorbeeld niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

 1. Extra inkomen naast uw AOW heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW.
 2. Een aanvullend pensioen van uw werkgever en bijverdiensten gaan niet af van uw AOW.
 3. Doorwerken heeft ook geen gevolgen voor het aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd.
 4. Wordt u werkloos? Of arbeidsongeschikt? Dan valt er inkomen weg.

Dit is omdat u na AOW-leeftijd niet meer verzekerd bent voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Wat is een flexi-job voor gepensioneerden?

Wat houdt het in? – Via het systeem van flexi-jobs verdien je als werknemer of gepensioneerde een centje bij zonder dat je sociale bijdragen of belastingen moet betalen. Je mag een flexi-job doen in de horeca, detailhandel, sport-, cultuur- en zorgsector. Bijvoorbeeld in een:

café, restaurant, hotel bakkerij, slagerij, kruidenierszaak, kledingwinkel of andere winkel kapperszaak, schoonheidsinstituut, fitnesscentrum buurtsupermarkt, warenhuis, winkelketen bioscoop,

Hoeveel bijverdienen per maand?

Hoeveel mag je belastingvrij bijverdienen? – In 2020 is de grens voor belastingvrij bijverdienen vastgesteld op ongeveer €6500 per jaar. Het maakt daarbij niet uit of je de volledige €6500 in één maand verdient, of verdeeld over het volledige jaar. Het is niet zo dat je onder dit bedrag géén belasting afdraagt.

 • Wel is het zo dat je door heffingskorting en arbeidskorting een bedrag weer terug krijgt in juli.
 • Het komt er dus op neer dat je met een loon van €6500 betaald belasting weer terug krijgt en je dus geen belasting betaald.
 • Als de loonheffingskorting al wordt doorberekend in je loon, dan betaal je de belasting nooit.

Als de loonheffingskorting pas achteraf wordt berekend, krijg je de teveel betaalde belasting aan het einde van je inkomstenbelasting terug.

Is het voordelig om na je pensioen te blijven werken?

Welke gevolgen zijn er als ik doorwerk na mijn AOW (pre-)pensioen of VUT? Blijft u werken na uw AOW, (pre-)pensioen of Vervroegde Uittreding (VUT)? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen en uw arbeidsvoorwaarden. U bent bijvoorbeeld niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Extra inkomen naast uw AOW heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW. Een aanvullend pensioen van uw werkgever en bijverdiensten gaan niet af van uw AOW. Doorwerken heeft ook geen gevolgen voor het aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd. Wordt u werkloos? Of arbeidsongeschikt? Dan valt er inkomen weg.

Dit is omdat u na AOW-leeftijd niet meer verzekerd bent voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel belasting betaal je als je 67 bent?

Belasting box 1: werk en woning – U betaalt in box 1 belasting over het belastbare inkomen uit werk en woning. Inkomsten uit werk zijn bijvoorbeeld:

loon, fooien of winst uit onderneming; uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie; buitenlandse inkomsten; inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter.

En inkomsten uit uw woning:

eigenwoningforfait.

Het tarief voor box 1 is een oplopend tarief met 2 schijven. Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt, geldt een aangepast tarief. Sinds 1 januari 2023 is het gecombineerd tarief in de 1e schijf 36,93% (was 37,07% in 2022). Het tarief in de 2e schijf van de loon- en inkomstenbelasting is 49,50% (hetzelfde gebleven t.o.v.2022).