Luxembourg

Basketball Academy

Hoeveel Is Modaal Inkomen 2022?

Hoeveel Is Modaal Inkomen 2022
Het modaal inkomen in 2022 was een bedrag van €38.500 euro bruto per jaar (CPB, Augustusraming 2020-2023). Dit bedrag in inclusief vakantiegeld.4. wat is het gemiddelde inkomen in Nederland?

Wat is een goed salaris 2022?

Stijging modaal inkomen

Jaar: Modaal salaris:
2020 €36.500
2021 €37.000
2022 €38.000
2023 €40.000

Wat is een modaal inkomen 2022 netto?

Modaal inkomen in 2022 – Om de hamvraag te beantwoorden: in 2022 verdient iemand met een modaal inkomen 38.000 euro bruto op jaarbasis, aldus het Centraal Planbureau. Netto houdt iemand met een modaal salaris 2.500 euro per maand over, bij een bruto salaris van ruim 3.100 euro.

Hoe hoog is middeninkomen 2022?

Middeninkomen Voor mensen met een middeninkomen zijn er bijna geen huur- of koopwoningen te vinden. Daarom verhuurt Zayaz naast huurwoningen in de vrije sector, ook een klein deel van de vrijkomende sociale huurwoningen aan mensen met een middeninkomen.

Hiermee willen we ook bijdragen aan meer gemengde buurten. Huishoudens met een middeninkomen hebben een jaarinkomen tussen € 41.000 tot € 56.500 voor eenpersoonshuishoudens en tussen de € 45.000 en € 75.000 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2022). Dit zijn de landelijke inkomensgrenzen voor middeninkomens.

Woningzoekenden met een middeninkomen kunnen reageren op sociale huurwoningen met een huurprijs onder de € 763,48 (prijspeil 2022). We selecteren hiervoor een bepaald aantal woningen, zodat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor de woningzoekenden met een lager inkomen.

 1. Daarnaast kunnen mensen met een middeninkomen reageren op huurwoningen in de vrije sector.
 2. Deze woningen hebben een hogere huurprijs.
 3. In elke advertentie op staat vermeld wie op de woning kan reageren.
 4. U moet zelf kijken wat hierover in de advertentietekst staat.
 5. Want met de zoekfunctie op WoonService kunt u helaas (nog) niet de woningen voor middeninkomens selecteren.

Om te kunnen reageren op een woning voor iemand met een middeninkomen, moet u ingeschreven zijn bij WoonService Regionaal. Zorg ervoor dat uw actuele inkomen ingevuld is. Dit moet passen binnen de grenzen (€ 41.000 tot € 56.500 voor eenpersoonshuishoudens en tussen de € 45.000 en € 75.000 voor meerpersoonshuishoudens). Sebastiaan (24) verdiende te veel voor sociale huur, maar te weinig om particulier iets te huren of kopen. Nu woont hij aan het Emmaplein. Je leest zijn verhaal, : Middeninkomen

Wie behoort tot de middenklasse?

WIE IS DE MIDDENKLASSE? – Hoewel vaak over de middenklasse en haar besognes wordt gesproken, blijft men vaak vrij vaag over wie tot ‘de middenklasse’ behoort, en hoe ze zich verhoudt tot de arbeidersklasse en hogere klasse. In de literatuur worden alvast heel wat verschillende definities en operationaliseringen gebruikt om ‘de middenklasse’ af te bakenen.

Een eerste benadering richt zich op de ‘objectieve klassepositie’ die direct verbonden wordt met iemands inkomen, opleiding of beroep. Economen stellen de middenklasse gelijk aan de middeninkomensgroepen – diegenen met een ‘modaal inkomen’, waarbij iemand tot de middenklasse behoort als het gezinsinkomen tussen de 60 en 200% van de mediaan zit.

Voor een alleenstaande betekent dit een maandelijks netto-inkomen van 1.373 à 3.433 euro; voor een gezin met twee kinderen jonger dan 14 jaar wordt dat 2.163 à 7.210 euro (Marx, in Knack, 9/11/2016). U merkt het al, in termen van inkomensspreiding is ‘de middenklasse’ een heel ruime groep.

 • Sociologen kijken op hun beurt eerder naar sociale status in termen van opleiding en beroep om de middenklasse af te bakenen.
 • Op basis van beroep, de mate van autoriteit en autonomie en het soort arbeidscontract rekent men de (on)geschoolde handarbeiders tot de arbeidersklasse; de lagere administratieve beroepen en ambtenaren, alsook mensen met routineuze hoofdarbeid tot de middenklasse; en de professionals, hogere administratieve beroepen en ambtenaren tot de hogere klasse.

Volgens deze indeling behoort 54% van de Belgen tot de middenklasse, 34% tot de arbeidersklasse en 12% tot de hogere klasse (Belgisch Verkiezingsonderzoek 2014, ISPO-KU Leuven). Ook hier valt op dat heel uiteenlopende beroepsgroepen worden toegewezen aan de middenklasse.

 1. Een kritiek op de ‘objectieve klassepositie’ benadering is echter dat deze weinig rekening houdt met het klassenbewustzijn of de ‘klasse-als-sociale-identiteit’.
 2. Mensen hebben immers een idee van hun plaats in de stratificatie-orde.
 3. Op basis van gedeelde ervaringen, belangen en waarden zien ze zichzelf als lid van een bepaalde klasse (D’Hooge, 2016).

Om die reden pleit een tweede benadering ervoor om te peilen naar iemands ‘subjectieve klassepositie’, i.c. diens subjectieve inschatting van zijn of haar sociale klasse (Savage, 2001). Uit het ISPO-verkiezingsonderzoek van 2014 blijkt dat 29% van de Belgen zichzelf als lid van de arbeidsklasse ziet, terwijl 37% respectievelijk 33% zich tot de lagere dan wel hoger middenklasse rekent.

 1. Nauwelijks 1% ziet zichzelf als deel van de hogere klasse.
 2. Dit resultaat is om tweeërlei redenen interessant.
 3. Vooreerst omschrijft een overgrote meerderheid zichzelf als ‘de middenklasse’: niet minder dan 7 op 10 Belgen voelen zich middenklasse.
 4. Daarnaast blijkt het maatschappelijk midden niet één en onverdeeld, maar redelijk heterogeen te zijn.

Zo is er binnen de middenklasse ook nog sociale hiërarchie: ongeveer de helft definieert zichzelf immers als ‘lage middenklasse’, terwijl de andere helft zichzelf als ‘hogere middenklasse’ ziet. Een belangrijke vraag blijft evenwel welke groepen zichzelf omschrijven als middenklasse en wat zij zoal denken over de eigen positie en samenleving.

Wat is boven modaal inkomen 2023?

Werknemer met modaal inkomen krijgt in 2023 netto 91 euro meer · Salaris Vanmorgen Hoeveel Is Modaal Inkomen 2022 Het minimum maandloon stijgt met 10,15% van € 1.756,20 naar € 1.934,40. “Goed nieuws. Al lost het met de stijgende prijzen niet meteen alle financiële zorgen van veel Nederlanders op”, zegt Dik van Leeuwerden, expert wet- en regelgeving bij ADP Nederland.

Wat is een bovengemiddeld inkomen?

Wat Is Een Goed Salaris? Wat is een goed salaris? Dat is een vraag die niet zo 1-2-3 te beantwoorden is. Wat jij beschouwt als “goed” hangt namelijk totaal af van de maatstaf die je gebruikt. Is boven modaal een goed inkomen? Of vind je een salaris pas goed als het in de top 25% van Nederlandse inkomens valt? Aan de hand van cijfers van het heb ik hieronder een tabel gemaakt met verschillende inkomensgroepen.

Groep in de samenleving Bruto per jaar
Bovenste 41,1% € 30.000 +
Bovenste 26,2% € 40.000 +
Bovenste 15,4% € 50.000 +
Bovenste 9,0% € 60.000 +
Bovenste 5,0% € 70.000 +
Bovenste 2,6% € 80.000 +
Bovenste 1,1% € 90.000 +

Nu geeft bovenstaande tabel een goede indicatie van wat een goed salaris is, afhankelijk van wat jij beschouwt als een goed salaris. Wel is het zo dat een goed salaris natuurlijk ook heel erg verschilt per leeftijd en opleidingsniveau. Onderling verschillen de salarissen door deze twee factoren namelijk heel erg.

Laten we hier daarom wat dieper op induiken! Wil jij per maand minder uitgeven ? het gratis huishoudboek in Excel De twee grootste factoren die invloed hebben op je salaris zijn je leeftijd en je opleidingsniveau. Onderling vind je in deze categorie grote verschillen. Om je een beeld te geven van wat een gemiddeld salaris is voor jouw leeftijd en opleidingsniveau heb ik onderstaande tabel gemaakt gebaseerd op deze blog die ik eerder schreef:,

Als je “een goed salaris” omschrijft als een salaris wat boven het gemiddelde ligt dan weet je met onderstaande tabel dus direct waar je zit (bedragen zijn bruto per jaar).

Leeftijdsgroep Laag Middelbaar Hoog
15-19 €3.700 € 6.700 €9.500
20-24 €13.400 €14.900 €20.400
25-29 €20.400 €25.100 €34.200
30-34 €24.000 €29.800 €44.000
35-39 €25.200 €32.600 €51.100
40-44 €26.500 €34.200 €58.300
45-49 €27.200 €35.600 €62.600
50-54 €27.300 €36.900 €62.100
55-59 €26.700 €36.800 €59.700
60-64 €24.800 € 34.400 €53.600
65-69 €18.700 €26.000 €41.900
70-74 €17.000 €23.000 €37.500

Een andere manier om de vraag “wat is een goed salaris?” te beantwoorden is om te kijken naar welk salaris mensen het gelukkigst maakt! Immers, als je niet gelukkig wordt van meer geld dan heb je waarschijnlijk al een goed salaris. Het zal je misschien niet verbazen maar naar deze vraag zijn al verschillende gedaan.

 • De conclusie van deze onderzoeken is dat “zodra je eerste levensbehoeften grondig zijn vervuld, geld niet per se gelukkiger maakt”.
 • En wat is dan het magische bedrag wat je het gelukkigst maakt? €67.900 per jaar.
 • Dat komt neer op €5.658 per maand.
 • Dat is het punt waarop een salarisverhoging waarschijnlijk niet meer bijdraagt aan het gevoel van geluk wat je kunt ervaren door geld.
See also:  Hoeveel Aow Krijg Ik In Juli 2022?

Nu zijn er natuurlijk sectoren waarop de kans op een goed salaris een stuk hoger is dan in andere sectoren. De meest recente cijfers komen bij onze Zuiderburen vandaan (). De sector waarin je het meest verdient is de petrochemische nijverheid. Dit is de sector die zich bezighoudt met het verwerken van aardolie om hier bruikbare producten van te maken.

De 10 best betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon
1. Petrochemische nijverheid 5.196 euro
2. Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 4.779 euro
3. Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 4.447 euro
4. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en computerconsultancy-activiteiten 4.424 euro
5. Farmaceutische nijverheid 4.323 euro
6. Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied 4.308 euro
7. Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 4.282 euro
8. Chemische nijverheid 4.267 euro
9. Luchtvaart 4.262 euro
10. Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s 4.248 euro

Wat een goed startersloon is hangt af van je opleidingsniveau en de sector waar je in komt te werken. Daarnaast maakt het vaak ook nog uit of je bij een klein of een groot bedrijf terecht komt. Vanzelfsprekend heeft een hoogopgeleid persoon het meeste kans op een goed starterssalaris.

Een hbo’er in de juridische sector verdient gemiddeld €1.800 – €2.200 per maand. Voor een WO’er is dit €2.500 – € 2.800 per maand. Een hbo’er in de economische sector verdient gemiddeld €2.300 – €2.500 per maand. Voor een WO’er is dit €2.500 – €2.800 per maand. Een hbo’er in de technische sector verdient gemiddeld €1.800 – €2.200 per maand. Voor een WO’er is dit €2.200 – €2.500 per maand.

Een goed salaris zou ik in dit geval omschrijven als een salaris wat aan de bovenkant van deze schalen zit. Mocht je salaris als starter er bovenuit komen dan heb je sowieso een goed salaris te pakken. Meer weten over het gemiddelde startloon van hbo’ers en wo’ers? voor een blog die ik eerder schreef.

Meer weten over het gemiddelde startsalaris van mbo’ers?, Zoals we net al zagen zit je met een salaris van meer dan €90.000 bruto per jaar bijna bij de bovenste 1% van Nederland als het gaat om inkomen. Toch is voor veel mensen €100.000 per jaar een soort van magische grens. Niet zo gek als je bedenkt dat een ton aan inkomen heel veel geld is.

Laten we daarom eens kijken hoeveel mensen daadwerkelijk meer dan een ton per jaar verdienen. Volgens cijfers van het uit 2014 verdienen 118.000 mensen een inkomen welke tussen de €100.000 en €150.000 in ligt. Daarnaast verdienen 58.000 mensen meer dan €150.000 per jaar.

In totaal verdienen 176.000 mensen in Nederland dus meer dan een ton per jaar. In totaal verdienen 688.000 mensen tussen de €56.532 en €100.000 per jaar. De grootste groep mensen (296.000) verdienen tussen de €56.532 – €65.000 per jaar. Daarnaast zijn er ook nog 177.000 mensen waarvan het salaris tussen de €65.000 – €75.000 uitkomt.

Tot slot zijn er 217.000 mensen die tussen de €75.000 – €100.000 bruto per jaar verdienen. Als je je afvraagt waarom we beginnen bij €56.532 dan is dat omdat dat de hoogste belastingschaal is. Dit is dus de groep mensen die in de ogen van de Belastingdienst een goed salaris verdienen.

Nu je weet wat een goed salaris is, is het ook interessant om te kijken naar wat een laag salaris is. Deze vraag is natuurlijk ook weer op verschillende manieren te beantwoorden. Als eerste denk ik dat we het er allemaal over eens zijn als we zeggen dat een inkomen “laag” is als het alleen de noodzakelijke kosten dekt.

Dit betekent namelijk dat je net op de armoedegrens zit. Daar schreef ik hier al eerder over: Om het je makkelijk te maken zie je hieronder de tabel met netto bedragen per maand en verschillende gezinssituaties. Als je als alleenstaande dus minder dan €1.039 netto per maand verdient dan val je dus onder de armoedegrens.

Gezinssituatie Armoedegrens (netto per maand)
Alleenstaande € 1.039
Paar zonder kinderen € 1.423
Paar met 1 kind € 1.694
Paar met 2 kinderen € 1.922
Paar met 3 kinderen € 2.120
Eenouder met 1 kind € 1.340
Eenouder met 2 kidneren € 1.548
Eenouder met 3 kinderen € 1.797

Naast de armoedegrens is het minimumloon natuurlijk ook een goede indicator voor een laag salaris. Mensen die fulltime voor het minimumloon werken verdienen vaak net genoeg om rond te komen. Als je minimumloon verdient dan kan dit ook beschouwd worden als een laag inkomen.

Leeftijd Minimum brutoloon per maand
21 jaar of ouder € 1.635,60
20 jaar € 1.308,50
19 jaar € 981,35
18 jaar € 817,80
17 jaar € 646,50
16 jaar € 564,30
15 jaar € 490,70

Wat Is Een Goed Salaris?

Hoeveel geld heb je als je rijk bent?

Zoveel miljonairs telt Nederland – Om te rekenen en te vergelijken is het wel handig om een objectieve definitie van ‘rijk’ te bedenken. Een miljoen bezitten lijkt daarvoor wel een mooi getal. Mensen die de magische grens van een miljoen euro voorbijgaan, kun je best rijk noemen.

Hoeveel verdienen 2 verdieners gemiddeld?

Gemiddeld Inkomen Gezin Iedereen is geïnteresseerd in gemiddeldes. Natuurlijk wil je weten of jij met je gezin boven of onder het Nederlandse gemiddeld inkomen zit voor een gezin. Gelukkig ga ik je daar in deze blog een uitgebreid antwoord op geven! Gemiddeld inkomen gezin? Het gemiddelde inkomen van een gezin per maand waarbij zowel de man als vrouw werken komt uit tussen de € €6002 bruto per maand.

Gezinnen waarvan één persoon werkt verdienen gemiddeld €4499 bruto per maand. Daar is natuurlijk nog niet alles mee gezegd. Want het antwoord wat je hierboven leest is natuurlijk een heel erg algemeen antwoord. Wil je specifiek weten hoeveel gezinnen verdienen die vergelijkbaar zijn aan jouw gezin? Lees dan zeker even verder! Lees ook: De bedragen die je zojuist voorbij hebt zien komen gelden specifiek voor huishoudens waarbij de kostwinnaars tussen de 36-40 jaar oud zijn.

Er zijn natuurlijk een gigantische hoeveelheid gezinnen die niet in deze leeftijdscategorie vallen en waarvoor het gemiddelde inkomen van hun gezin dus anders is. Gelukkig heb ik dit natuurlijk ook voor je uitgezocht. In onderstaande tabel zie je het gemiddelde inkomen van de volgende drie categorieën: tweeverdieners, eenverdieners waarbij de man het geld binnenbrengt en eenverdieners waarbij de vrouw dit doet.

Voordat we verder gaan wil ik even verduidelijken hoe het inkomen van tweeverdieners is berekend. Het is namelijk zo dat tweeverdieners vaak niet alletwee fulltime werken. Wat vaker voorkomt is dat de man fulltime werkt en de vrouw 62% van een fulltime inkomen verdiend (Bron: CBS, Financiële situatie een- en tweeverdieners).

In de tabel is het kopje tweeverdieners dus opgebouwd uit het fulltime inkomen van een man en 62% van het inkomen van een vrouw. Alle inkomsgegevens komen van het en zijn dus zeer betrouwbaar. De bedragen zijn bruto per maand.

Leeftijd Tweeverdieners Eenverdiener, man Eenverdiener, vrouw
25-30 jaar € 4.352 € 2.912 € 2.323
31-35 jaar € 5.384 € 3.807 € 2.544
36-40 jaar € 6.002 € 4.499 € 2.425
41-45 jaar € 6.231 € 4.757 € 2.378
46-50 jaar € 6.400 € 4.930 € 2.372
51-55 jaar € 6.461 € 4.928 € 2.472
56-60 jaar € 6.155 € 4.789 € 2.203
60-65 jaar € 4.678 € 3.591 € 1.754

Nu bestaat de kans natuurlijk dat je jezelf afvraagt wat vaker voorkomt: een- of tweeverdieners? In Nederland zijn miljoen paren.2,3 miljoen van die paren worden gerekend tot de tweeverdieners. De overige 610.000 vallen onder de eenverdieners. Daarnaast groeit het aantal tweeverdieners ook nog eens heel hard.

 • In 2006 was de verhouding eenverdieners/tweeverdieners namelijk 1 op 3.
 • Tegenwoordig is dat 1 op 4.
 • Per maand minder geld uitgeven ? het gratis huishoudboek in Excel Er zijn verschillende manieren om een goed beeld te krijgen van het inkomen van gezinnen in Nederland.
 • Op het moment weet je wat het gemiddeld inkomen is voor een gezin wat vergelijkbaar is aan jouw gezin.

Toch kun je hier ook nog op een andere manier naar kijken. Het gemiddelde geeft namelijk vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dat komt omdat er altijd een hele kleine groep is die ontzettend veel verdient (vaak de bovenste, 1-10% van de samenleving).

 1. Die trekken het gemiddelde dus heel erg omhoog en daardoor lijkt het alsof er gemiddeld meer wordt verdiend dan werkelijk zo is.
 2. Daarom zie je hier ook nog even het mediane inkomen van gezinnen in Nederland.
 3. De mediaan is het getal wat precies in het midden uitkomt.
 4. Met andere woorden: 50% van de Nederlanders verdient minder en 50% verdient meer dan de mediaan.
See also:  Hoeveel Aow Krijg Ik In 2023?

Ook hier is er natuurlijk weer onderscheid te maken tussen verschillende situaties. In dit geval heb ik paren en eenoudergezinnen onderverdeeld. Daarnaast is er een verdeling van minder- en meerderjarige kinderen. De gegevens zijn weer afkomstig van het,

Situatie Mediaan bruto inkomen
Paar met kinderen <18 € 28.800
Paar met minim.1 kind 18> € 33.800
Eenouder met kinderen <18 € 18.600
Eenouder met minim.1 kind 18> € 24.500

Nu wordt het tijd om te kijken waaruit het inkomen van gezinnen in Nederland is opgebouwd. Het heeft hier gelukkig ook weer onderzoek naar gedaan en dat zijn de gegevens die we dus gebruiken. De grootste bijdrage wordt (vanzelfsprekend) geleverd door inkomen uit arbeid.

Een eenverdiener met kinderen verdient 74,5% van zijn/haar inkomen in deze categorie. Voor tweeverdieners ligt dit percentage met 85,9% een stuk hoger. Zoals je mag verwachten wordt het gat tussen een- en tweeverdieners opgevuld door middel van toeslagen.10,8% van het inkomen van eenverdieners met kinderen komt hier vandaan terwijl dit maar 2,7% is voor tweeverdieners met kinderen.

Tot slot zijn er nog twee andere categorieën. Voor eenverdieners met kinderen komt 7% van het inkomen uit winst van een eigen onderneming.2,9% van het vermogen komt uit inkomen van het vermogen (rendement). Voor tweeverdieners komt 9,8% van het inkomen uit winst van een eigen onderneming. Hoeveel Is Modaal Inkomen 2022 In waren er totaal 4,389 miljoen huishoudens die een of meerdere toeslagen van het Rijk ontvingen. De laagste inkomens (gezinnen met een besteedbaar inkomen van bijna €10.000 per jaar) maken hier natuurlijk het meest gebruik van.88% van deze groep ontvangt toeslagen met een gemiddelde jaarlijkse waarde van €2000.

De groep met de hoogste inkomens (gemiddeld €43.700 per jaar) ontvangt verassend genoeg ook nog een groot gedeelte aan toeslag. Bijna 47% van deze groep krijgt geld van de overheid. Huurtoeslag komt hier eigenlijk niet meer voor maar zorgtoeslag en vooral de toeslag voor de kinderopvang zijn hier wel populair.

Het kwam dit jaar met een artikel waarin ze aangaven dat meer dan 50% van het netto inkomen van huishoudens opgaat aan de vaste lasten. Onder vaste lasten verstaan we de volgende factoren:

Huur/hypotheek (mocht je je hypotheek extra snel willen aflossen dan gaat je daarbij helpen!)Gas/Water/LichtLokale lastenTelefoon/TV/InternetVerzekeringenAbbonementenOnderwijs/OpvangVervoer

Voor een gemiddeld gezin komen de totale netto uitgaven per maand voor boodschappen, vervoer, woonlasten en kleding uit op €1797 per maand. Wil je weten hoe ik aan dit bedrag kom? Dat heb ik in deze blog al eens een keer uitgepluist: We hadden het net al even over de 1-10% van de samenleving die het meest verdient.

Situatie Hoeveel gezinnen
Paar met kinderen <18 10.200
Paar met minim.1 kind 18> 7.400
Eenouder met kinderen <18 500
Eenouder met minim.1 kind 18> 800

Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat deze gezinnen ook een gigantisch vermogen hebben opgebouwd. Als je meer wilt weten over het vermogen van de gemiddelde Nederlander dan zou ik deze blog lezen die ik daar eerder over schreef:, Wil jij meer overzicht op je spaardoelen? Bekijk dan zeker gemakkelijk bij kunt houden! Dat scheelt een hoop werk.

De lage-inkomensgrens is, zoals de grens al zegt, een punt waarop het inkomen van gezinnen wordt beschouwd als zeer laag. Voor een alleenstaande ouder met één kind ligt de grens op €1380 bruto per maand. Voor paren met twee kinderen komt dit bedrag uit op €1960 per maand. In 2017 waren er huishoudens die leefde onder deze grens.277.000 van die huishoudens waren gezinnen met minderjarige kinderen.

Bijna 110.000 kinderen leefde in 2017 al vier jaar onder deze inkomensgrens. : Gemiddeld Inkomen Gezin

Wat is een goed betaald salaris?

Wat zijn de best betaalde banen in 2023? – De best betaalde beroepen in 2023 zijn als volgt:

 1. Onderzoeker Klinische Chemie (tussen de € 15.000,- en € 20.000,- bruto per maand)
 2. Piloot / gezagvoerder (tussen de € 9.000,- en € 16.5000,- bruto per maand)
 3. Commercieel directeur (tussen de € 5.250,- en € 16.000,- bruto per maand)
 4. Accountant (tussen de € 2.250,- en € 13.500,- bruto per maand)
 5. Medisch specialist (tussen de € 4.500,- en € 11.500,- bruto per maand)
 6. Bedrijfsjurist (tussen de € 6.450,- en € 10.000,- bruto per maand)
 7. Advocaat (tussen de € 4.500,- en € 8.500,- bruto per maand)
 8. Psychiater (tussen de € 4.500,- en € 8.500,- bruto per maand)
 9. Hoogleraar (tussen de € 6.000,- en € 10.500,- bruto per maand)
 10. Belegger (tussen de € 4.000,- en € 5.500,- bruto per maand)

Lees meer over welke banen best betaald zijn

Wat is het ideale salaris?

Plan een afspraak Geplaatst op 29 september 2021 Je hebt het vast al eens voorbij zien komen in het nieuws: de cao-lonen gaan omhoog. Maar hoe ontstaat een cao-loonstijging en wat betekent dat voor onze arbeidsmarkt? Volgens het Centraal Planbureau (CPB) wordt er in 2022 een cao-loonstijging verwacht van 1,9% in 2021 naar 2,2 in 2022.

 • De loonontwikkelingen in de cao’s staan opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2022.
 • Zij verwachten dat de lonen in 2022 weer hard zullen stijgen door het economische herstel na de coronacrisis én de krapte op de arbeidsmarkt; Op dit moment is er namelijk meer werk dan personeel.
 • Echter blijft de stijging van de cao-lonen matig.

Dit komt door de verzwakte bedrijven in met name de dienstensector (neem bijvoorbeeld als grote speler de horeca) en het coronavirus: want we weten niet of er wellicht in de toekomst nog een volgende lockdown zal komen. Deze onzekerheid resulteert dus in een beperkte loonstijging.

 1. Dat wil overigens nog niet zeggen dat het slecht gaat met onze economie, sterker nog: de veerkracht van onze Nederlandse economie is super groot gebleken.
 2. Onze arbeidsmarkt heeft de crisis aardig goed doorstaan en in de meeste sectoren is er weer voldoende ademruimte.
 3. Maar hoe zit het dan met onze uitgaven? De cao-lonen stijgen, maar tegelijkertijd wordt ons leven ook een stuk duurder: maar liefst met 1,8 procent.

Doordat we zo lang thuis gezeten hebben, zijn we een stuk meer geld uit gaan geven. Uiteindelijk scheelt het onder de streep niet zoveel: de lonen gaan omhoog en de prijzen blijven stijgen, waardoor we in onze portemonnee niet zo drastisch veel zullen merken.

Een schrijnende kant van dit verhaal is dat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden daalt, terwijl de kosten stijgen. Degenen die er het hardst op vooruit zullen gaan zijn de werknemers uit de detailhandel, automotive en High Tech sector; hoeveel en wat dit precies zal zijn wordt natuurlijk individueel bepaald.

Toch is het wel belangrijk dat de cao-lonen stijgen bij een forse inflatie zoals deze. Over het algemeen wordt het leven duurder: kijk naar de huizenmarkt, de arbeidsmarkt, de prijzen in de supermarkt en de prijzen voor de brandstoffen. Een dagje uit of een leuke vakantie zou er voor veel medewerkers niet meer inzitten als het loon constant hetzelfde blijft.

 1. Naast de cao-loonstijgingen, gaat het FNV in 2022 bij de cao-onderhandelingen inzetten op afspraken over meer vaste banen.
 2. Zij pleiten al jaren over de verhoging van het minimumloon en komen nu met de volgende looneis: elke medewerker moet er maandelijks 100 euro bruto bijkrijgen.
 3. Dit doen zij om de loonwaarde stabiel te houden en zodat de koopkracht niet achteruit gaat.

Daarnaast willen zij de loonverschillen verkleinen. Laagbetaalde, cruciale banen worden hierdoor aantrekkelijker gemaakt: hiervoor hebben ze natuurlijk wel eerst wat meer loon nodig. Naast de looneisen pleiten zij ook voor minder werkdruk, zeggenschap over roosters, werktijden, pensioen en beschikbaarheid.

Maar wat voor impact heeft een loonstijging eigenlijk op de werknemer en de werkgever? Uit onderzoek is gebleken dat een loonstijging positieve gevolgen heeft voor de werkhouding van de medewerker: zij zijn bijvoorbeeld bereid langer door te leren en meer verantwoordelijkheid te nemen. Een win-win situatie kun je wel zeggen: hoe beter deze voorwaarden zijn, des te productiever en gemotiveerder de werknemer is.

See also:  Hoeveel Gram Is 1 Cup?

Gelukkig maakt geld écht niet altijd gelukkig! Uit het Nationaal Geluksonderzoek aan de Gentse Universiteit blijkt dat mensen die tussen de € 4.000, – en € 4.500, – verdienen het gelukkigst zijn; dit zou namens de bevraagden het ideale inkomen zijn. Alles wat boven dit gemiddelde loon zit is eigenlijk overbodig, tenminste, voor je gelukstoestand.

Wat wordt gezien als hoog salaris?

Wat Is Een Goed Salaris? Wat is een goed salaris? Dat is een vraag die niet zo 1-2-3 te beantwoorden is. Wat jij beschouwt als “goed” hangt namelijk totaal af van de maatstaf die je gebruikt. Is boven modaal een goed inkomen? Of vind je een salaris pas goed als het in de top 25% van Nederlandse inkomens valt? Aan de hand van cijfers van het heb ik hieronder een tabel gemaakt met verschillende inkomensgroepen.

Groep in de samenleving Bruto per jaar
Bovenste 41,1% € 30.000 +
Bovenste 26,2% € 40.000 +
Bovenste 15,4% € 50.000 +
Bovenste 9,0% € 60.000 +
Bovenste 5,0% € 70.000 +
Bovenste 2,6% € 80.000 +
Bovenste 1,1% € 90.000 +

Nu geeft bovenstaande tabel een goede indicatie van wat een goed salaris is, afhankelijk van wat jij beschouwt als een goed salaris. Wel is het zo dat een goed salaris natuurlijk ook heel erg verschilt per leeftijd en opleidingsniveau. Onderling verschillen de salarissen door deze twee factoren namelijk heel erg.

Laten we hier daarom wat dieper op induiken! Wil jij per maand minder uitgeven ? het gratis huishoudboek in Excel De twee grootste factoren die invloed hebben op je salaris zijn je leeftijd en je opleidingsniveau. Onderling vind je in deze categorie grote verschillen. Om je een beeld te geven van wat een gemiddeld salaris is voor jouw leeftijd en opleidingsniveau heb ik onderstaande tabel gemaakt gebaseerd op deze blog die ik eerder schreef:,

🚨 Het economische DOMINO effect: Dit moet jij weten! | Madelon Vos

Als je “een goed salaris” omschrijft als een salaris wat boven het gemiddelde ligt dan weet je met onderstaande tabel dus direct waar je zit (bedragen zijn bruto per jaar).

Leeftijdsgroep Laag Middelbaar Hoog
15-19 €3.700 € 6.700 €9.500
20-24 €13.400 €14.900 €20.400
25-29 €20.400 €25.100 €34.200
30-34 €24.000 €29.800 €44.000
35-39 €25.200 €32.600 €51.100
40-44 €26.500 €34.200 €58.300
45-49 €27.200 €35.600 €62.600
50-54 €27.300 €36.900 €62.100
55-59 €26.700 €36.800 €59.700
60-64 €24.800 € 34.400 €53.600
65-69 €18.700 €26.000 €41.900
70-74 €17.000 €23.000 €37.500

Een andere manier om de vraag “wat is een goed salaris?” te beantwoorden is om te kijken naar welk salaris mensen het gelukkigst maakt! Immers, als je niet gelukkig wordt van meer geld dan heb je waarschijnlijk al een goed salaris. Het zal je misschien niet verbazen maar naar deze vraag zijn al verschillende gedaan.

De conclusie van deze onderzoeken is dat “zodra je eerste levensbehoeften grondig zijn vervuld, geld niet per se gelukkiger maakt”. En wat is dan het magische bedrag wat je het gelukkigst maakt? €67.900 per jaar. Dat komt neer op €5.658 per maand. Dat is het punt waarop een salarisverhoging waarschijnlijk niet meer bijdraagt aan het gevoel van geluk wat je kunt ervaren door geld.

Nu zijn er natuurlijk sectoren waarop de kans op een goed salaris een stuk hoger is dan in andere sectoren. De meest recente cijfers komen bij onze Zuiderburen vandaan (). De sector waarin je het meest verdient is de petrochemische nijverheid. Dit is de sector die zich bezighoudt met het verwerken van aardolie om hier bruikbare producten van te maken.

De 10 best betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon
1. Petrochemische nijverheid 5.196 euro
2. Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 4.779 euro
3. Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 4.447 euro
4. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en computerconsultancy-activiteiten 4.424 euro
5. Farmaceutische nijverheid 4.323 euro
6. Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied 4.308 euro
7. Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 4.282 euro
8. Chemische nijverheid 4.267 euro
9. Luchtvaart 4.262 euro
10. Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s 4.248 euro

Wat een goed startersloon is hangt af van je opleidingsniveau en de sector waar je in komt te werken. Daarnaast maakt het vaak ook nog uit of je bij een klein of een groot bedrijf terecht komt. Vanzelfsprekend heeft een hoogopgeleid persoon het meeste kans op een goed starterssalaris.

Een hbo’er in de juridische sector verdient gemiddeld €1.800 – €2.200 per maand. Voor een WO’er is dit €2.500 – € 2.800 per maand. Een hbo’er in de economische sector verdient gemiddeld €2.300 – €2.500 per maand. Voor een WO’er is dit €2.500 – €2.800 per maand. Een hbo’er in de technische sector verdient gemiddeld €1.800 – €2.200 per maand. Voor een WO’er is dit €2.200 – €2.500 per maand.

Een goed salaris zou ik in dit geval omschrijven als een salaris wat aan de bovenkant van deze schalen zit. Mocht je salaris als starter er bovenuit komen dan heb je sowieso een goed salaris te pakken. Meer weten over het gemiddelde startloon van hbo’ers en wo’ers? voor een blog die ik eerder schreef.

 • Meer weten over het gemiddelde startsalaris van mbo’ers?,
 • Zoals we net al zagen zit je met een salaris van meer dan €90.000 bruto per jaar bijna bij de bovenste 1% van Nederland als het gaat om inkomen.
 • Toch is voor veel mensen €100.000 per jaar een soort van magische grens.
 • Niet zo gek als je bedenkt dat een ton aan inkomen heel veel geld is.

Laten we daarom eens kijken hoeveel mensen daadwerkelijk meer dan een ton per jaar verdienen. Volgens cijfers van het uit 2014 verdienen 118.000 mensen een inkomen welke tussen de €100.000 en €150.000 in ligt. Daarnaast verdienen 58.000 mensen meer dan €150.000 per jaar.

 1. In totaal verdienen 176.000 mensen in Nederland dus meer dan een ton per jaar.
 2. In totaal verdienen 688.000 mensen tussen de €56.532 en €100.000 per jaar.
 3. De grootste groep mensen (296.000) verdienen tussen de €56.532 – €65.000 per jaar.
 4. Daarnaast zijn er ook nog 177.000 mensen waarvan het salaris tussen de €65.000 – €75.000 uitkomt.

Tot slot zijn er 217.000 mensen die tussen de €75.000 – €100.000 bruto per jaar verdienen. Als je je afvraagt waarom we beginnen bij €56.532 dan is dat omdat dat de hoogste belastingschaal is. Dit is dus de groep mensen die in de ogen van de Belastingdienst een goed salaris verdienen.

 • Nu je weet wat een goed salaris is, is het ook interessant om te kijken naar wat een laag salaris is.
 • Deze vraag is natuurlijk ook weer op verschillende manieren te beantwoorden.
 • Als eerste denk ik dat we het er allemaal over eens zijn als we zeggen dat een inkomen “laag” is als het alleen de noodzakelijke kosten dekt.

Dit betekent namelijk dat je net op de armoedegrens zit. Daar schreef ik hier al eerder over: Om het je makkelijk te maken zie je hieronder de tabel met netto bedragen per maand en verschillende gezinssituaties. Als je als alleenstaande dus minder dan €1.039 netto per maand verdient dan val je dus onder de armoedegrens.

Gezinssituatie Armoedegrens (netto per maand)
Alleenstaande € 1.039
Paar zonder kinderen € 1.423
Paar met 1 kind € 1.694
Paar met 2 kinderen € 1.922
Paar met 3 kinderen € 2.120
Eenouder met 1 kind € 1.340
Eenouder met 2 kidneren € 1.548
Eenouder met 3 kinderen € 1.797

Naast de armoedegrens is het minimumloon natuurlijk ook een goede indicator voor een laag salaris. Mensen die fulltime voor het minimumloon werken verdienen vaak net genoeg om rond te komen. Als je minimumloon verdient dan kan dit ook beschouwd worden als een laag inkomen.

Leeftijd Minimum brutoloon per maand
21 jaar of ouder € 1.635,60
20 jaar € 1.308,50
19 jaar € 981,35
18 jaar € 817,80
17 jaar € 646,50
16 jaar € 564,30
15 jaar € 490,70

Wat Is Een Goed Salaris?