Luxembourg

Basketball Academy

Hoeveel Combinaties Met 3 Cijfers?

Hoeveel Combinaties Met 3 Cijfers
PERMUTATIES MET DRIE CIJFERS – Stel: we gaan getallen maken met twee cijfers. Dus van 00 t/m 99. We kunnen beginnen met een 0 en een 0, een 0 en een 1, 02,03,04,05,09. Dan krijgen we 10, 11, 12, 13,19,98, 99. Elk eerste cijfer kunnen we dus met 10 andere cijfers combineren.

Daarmee zijn dus 10x 1 0 = 100 getallen mee te maken. We kunnen nu ook makkelijk de stap maken naar 3 cijfers. Daar kunnen we dus 10x 1 0x 1 0 = 1000 getallen mee maken. Op zich is dat ook wel logisch, omdat je eigenlijk telt t/m 999 en met de 0 erbij zijn dat 1000 mogelijkheden. Korter geschreven: Met 3 cijfers kunnen we 10 3 getallen maken.

En in het algemeen: Met n cijfers kunnen we 10 n getallen maken.

Hoeveel combinaties met 3 letters en 3 cijfers?

Met drie letters en drie cijfers kan je in principe meer dan 17 miljoen verschillende combinaties maken.

Hoe bereken je hoeveel combinaties er zijn?

Als je k elementen kiest uit een verzameling van n elementen, waarbij ieder element hoogstens één maal wordt gekozen en waarbij niet gelet wordt op de volgorde dan heb je te maken met een combinatie, Het aantal combinaties kan worden berekend met de volgende formule: $\eqalign } n\\ k \end } \right) = \frac } }}$ Je kunt hier ook gebruik maken van een ja-nee rooster Ook in andere situaties kan je deze binomiaal coëfficienten tegen komen.

Hoeveel combinaties met cijferslot?

hoeveel combinaties zijn er mogelijk op een cijferslot met 4 cijfers ? Er zijn 10