Luxembourg

Basketball Academy

Hoeveel Belasting Over Vakantiegeld?

Hoeveel Belasting Over Vakantiegeld
Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Het belastingtarief tot € 73.031 is 36,96 procent in 2023. Vanaf € 73.031 is het 49,5 procent. Heffingskortingen.

Inkomen Verrekeningspercentage loonheffingskorting
Tot € 10.698 0%
€ 10.698 tot € 11.600 -8,23%
€ 11.600 tot € 21.483 -29,86%
€ 21.483 tot € 22.661 -3,09%

Nog 4 rijen

Hoeveel procent belasting betaal je over je vakantiegeld?

Vakantiegeld belasting – Vakantiegeld is inkomen. Er moet inkomstenbelasting over worden betaald. Het stelsel van inkomensbelasting is progressief.

Eerste schijf Tot € 20.384,– 36,65 procent

Tweede schijf Tot € 34.300,– 38,10 procent

Derde schijf Tot € 68.507,– 38,10 procent

Vierde schijf Vanaf € 68.507,– 51,75 procent

Vakantiegeld komt bovenop het inkomen en valt dus in de hoogste toegepaste belastingschijf. Om vakantiegeld van bruto naar netto om te zetten is dus van belang wat uw jaar inkomen is. Afhankelijk hiervan betaalt u 36,65 %, 38,10 % of 51,75 % belasting over de vakantietoeslag. De vakantiebijslag kan ook in twee schijven vallen.

Wat krijg ik netto aan vakantiegeld?

Bruto vakantiegeld berekenen – Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Hoeveel netto vakantiegeld 2023?

Netto vakantiegeld berekenen – Je netto vakantiegeld berekenen is wat ingewikkelder dan het berekenen van je bruto vakantiegeld. Hierbij moet je namelijk rekening houden met de belasting die van je vakantietoeslag wordt afgetrokken. Hoeveel belasting hiervan af gaat, hangt af van de hoogte van jouw jaarinkomen en in welke belastingschijf het valt.

In 2023 geldt een belastingtarief van 36,96% voor een jaarinkomen tot € 73.031 en vanaf € 73.031 is het 49,5%. Je vakantiegeld wordt opgeteld bij je jaarinkomen en kan hierdoor deels of geheel in het hoogste tarief vallen. Je werkgever verrekent elke maand je heffingskortingen. Het gaat dan om de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Deze kortingen verlagen je belasting. Omdat je vakantiegeld bij je loon wordt opgeteld, kan het zijn dat de heffingskortingen lager uitvallen en je geld terug moet betalen. Om dit te voorkomen, wordt er ook rekening gehouden met een verrekeningspercentage loonheffingskorting.

Waarom wordt vakantiegeld zo zwaar belast?

Hoeveel belasting betaal je? – Over je normale loon betaal je inkomstenbelasting. Op je loonstrook zie je wat het verschil is tussen je bruto- en nettoloon. In Nederland hebben we twee belastingtarieven (schijven):

Schijf 1: Verdien je tot € 73.031 per jaar? Dan betaal je 36,93% belasting.Schijf 2: Verdien je € 73.031 of meer? Dan betaal je 49,50% belasting.

Je vakantietoeslag komt bovenop je loon. En wordt gezien als bijzonder tarief. De loonheffing bijzonder tarief betaal je over eenmalige en bijzondere beloningen, zoals een bonus en je vakantiegeld. Omdat je daar geen loonheffingskorting op krijgt, betaal je voor je gevoel méér belasting.

Jaarsalaris Percentage voor verrekening
Tot € 10.698 0%
€ 10.698 tot € 11.600 -8,23%
€ 11.600 tot € 21.483 -29,86%
€ 21.483 tot € 22.661 -3,09%
€ 22.661 tot € 37.692 3,01%
€ 37.692 tot € 73.032 12,61%
€ 73.032 tot € 124.520 6,51%
Vanaf € 124.520 0%

Bron: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Hoeveel belasting betaal je over je 13e maand?

13e maand belasting – Voorbeeld belastingtarief bij bonus – Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe je zelf de belasting over je dertiende maand berekent. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de belasting over de dertiende maand alleen berekend kan worden als je ook de andere vormen van bijzondere beloning meetelt, zoals vakantiegeld en overuren.

Deze bedragen bepalen namelijk de hoogte van je totale bruto inkomsten en dus de belastingschijf waarbinnen de dertiende maand valt. Stel: Je inkomen bedraagt 3.000 euro bruto. Daarnaast ontvang je 2.880 euro vakantiegeld. Er is geen sprake van andere vormen van bijzondere beloning, zoals uitbetaalde overuren.

Je bruto-inkomen op het moment dat je de dertiende maand ontvangt, is dus je bruto jaarloon plus je bruto vakantiegeld. Dat is 38.880 euro. Je dertiende maand bedraagt 3.000 euro bruto. In totaal bedraagt je inkomen dan 41.880 euro. De dertiende maand valt volledig in de eerste schijf, dus je betaalt 36,93 procent belasting over dit bedrag.

Dat komt neer op een bedrag van 1.107 euro. Je houdt dan dus 1.893 euro netto over van je dertiende maand in 2023. Meer weten over? Lees ook onze andere artikelen over 13e maand Reacties Taxman 08 januari 2015 Erg rare stelling: ”Over je dertiende maand betaal je een bijzonder belastingtarief.” Welk tarief is dit dan? Gewoon een van de vier loonschijven.

Er bestaat geen ”speciaal” belasting tarief voor bonussen. All het inkomen over het jaar loon & bonussen moet gewoon opgeteld worden en aan het eind van het jaar kortingen toepassen en dan belasting toepassen volgens de geldende belasting schijven. De statement doet suggereren dat er een speciaal tarief is dat anders is dan de loonbelasting.

 • Redactie Spaarrente 09 januari 2015 Bedankt voor je reactie.
 • De zin die je citeert kan inderdaad verwarrend overkomen.
 • We hebben de tekst dus aangepast.
 • Mike 13 januari 2016 Hoe wordt de bonus belast als deze zorgt dat je jaarinkomen incl bonus in een nieuwe schijf terecht komt? Bijvoorbeeld: jaarinkomen zonder bonus is 63.000 euro en met bonus wordt dat 67.000.
See also:  Hoeveel Drank Mag Je Meenemen In Het Vliegtuig?

Wordt de bonus dan volledig in tarief 4 belast of gedeeltelijk nog in tarief 3? Gab 12 oktober 2017 3000-40,8%=1776 en niet 1560, Waarom heeft u 1560 geschreven? Redactie Spaarrente.nl 13 oktober 2017 @Gab, je hebt gelijk. Er staat een rekenfout in het artikel.

 1. We hebben het direct aangepast.
 2. Roy 05 oktober 2022 een kale brutoloon is voor mij 2180,- 37% belasting gaat eraf, dus dat is 780,- wat naar de belasting gaat.
 3. Nogal sneu en ik vind dat veel geld.
 4. Daar werk je dan voor.
 5. Wil niet te verzuurd zijn, ben blij met een 13e maandloon en loop verder ook niet te zeiken, maar over dit soort dingen blijf ik me verbazen.

Gaat er ook nog 600,- aan loonheffing vanaf? Reageer hierop

Naam
Emailadres (wordt niet gepubliceerd)
Uw bericht *
Ja, ik ontvang graag maandelijks geheel gratis de actuele spaarrentes.
Code
Akkoordverklaring Ik heb alles correct ingevuld en ga akkoord met de privacy verklaring
Verzenden

Blog Spaarrente.nl Top 5 Sparen Aanbieder Rente% Bigbank 3,50% Yapi Kredi Bank 1,80% Nationale Nederlanden 1,00% ASN Bank 0,90% SNS Bank 0,80% Alle spaarbanken vergelijken

Hoeveel belasting betaal je over uitbetalen vrije dagen?

Vakantiedagen laten uitbetalen – Je vakantiedagen laten uitbetalen is erg kostbaar, want je betaalt er veel belasting over. Je betaalt namelijk bijzonder loonbelasting Hoeveel belasting is per inkomen verschillend, maar de belasting kan oplopen tot wel meer dan 55%.

Wat is voordeliger vakantiegeld per maand of per jaar?

Wat is het verschil tussen maandelijks of jaarlijks uitbetalen? – Belastingtechnisch gezien maakt dat niets uit. Je krijgt in totaal hetzelfde bedrag uitgekeerd, of je nou kiest voor een maandelijkse of jaarlijkse uitbetaling. Wel is het natuurlijk zo dat je het geld dat je per maand krijgt weg kunt zetten op een spaar- of beleggingsrekening.

Is vakantiegeld een toeslag?

Vakantiebijslag – Vakantiebijslag is een toeslag op het loon waar een werknemer recht op heeft. Het is een toeslag die werkgevers berekenen over het bruto jaarloon van de werknemer, vandaar dat de vakantiebijslag ook wel vakantietoeslag genoemd wordt.

Is vakantiegeld een inkomen?

Belasting betalen – Over het bedrag dat je in een jaar verdient moet je inkomstenbelasting betalen. Ook je vakantiegeld is een vorm van inkomen, dus ook over dat deel moet je een taks afdragen. Zelfs wat meer dan over je ‘gewone’ salaris. Hoeveel belasting jij moet betalen over je vakantiegeld hangt af van de hoogte van je inkomen.

Hoeveel vakantiegeld bij 3500 bruto?

Hoeveel vakantiegeld bij 3500 bruto? – Hoeveel vakantiegeld krijg ik netto?

Bruto maandloon Bruto vakantiegeld Netto vakantiegeld
€ 2500 € 2400 € 1350
€ 3000 € 2880 € 1450
€ 3500 € 3360 € 1700
€ 4000 € 3840 € 1950

Hoe kan je van bruto naar netto berekenen?

Bruto netto verschil – Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt. Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer.

Wat hou je netto over van eindejaarsuitkering?

13e maand berekenen en de belasting – Je betaalt over je 13e maand belasting. Omdat een 13e maand een bijzonder beloning is, wordt er geen loonheffingskorting berekend en valt het hele bedrag in de hoogste belastingschijf die op jou van toepassing is. In 2023 zijn er 2 belastingschijven voor mensen die nog niet de aow-leeftijd hebben behaald:

See also:  Hoeveel Fouten Mag Je Maken Bij Praktijk Examen Auto?
Schijf Belastbaar inkomen Percentage loonbelasting
1 Tot € 73.031 36,93%
2 Vanaf € 73.031 49,50%

Als je totale jaarinkomen, dus nog zonder de 13e maand, lager is dan € 73.031, betaal je 36,93% belasting over je 13e maand. Is je jaarinkomen hoger? Dan betaal je 49,5% belasting.

Waarom 52% loonheffing?

Loonheffing bijzonder tarief Als je extra inkomen ontvangt, zoals een dertiende maand of een bonus, betaal je daarover belasting. Het bijzonder tarief kan oplopen tot 52 procent aan loonbelasting.

Is 13e maand zwaarder belast?

Waarom je meer belasting over het bedrag betaalt – Je betaalt over je eindejaarsuitkering of 13e maand meer belasting dan over je normale loon. Dit komt omdat de uitkeringen een vorm zijn van een bijzondere beloning. Daar betaal je meer loonbelasting over. Hierdoor houd je netto wat minder over. : Alles over een eindejaarsuitkering of 13e maand | CNV

Hoe hoog is de loonheffing?

Hoeveel loonheffing betaal ik over bijzonder tarief? Als je in 2023 tot €73.031,- verdient, betaal je 36,93% belasting. Dit wordt ingehouden op je inkomsten bijzonder tarief. Als je meer dan €73.031 euro verdient, betaal je 49,50% loonheffing.

Hoeveel hou je over van 1000 euro bruto bonus?

Voorbeeld: Stel je hebt een netto bonus toegezegd van 1.000 euro en het bijzonder tarief is 40,41% (2021), dan reken je als volgt het bruto bedrag uit 1000 * (1 / (1 – 0,4041) = 1.678,13 euro.

Is 13e maand hetzelfde als vakantiegeld?

13e maand of eindejaarsuitkering berekenen – Een 13e maand is een eenmalige extra betaling die gelijk is aan het brutomaandloon, zonder vakantietoeslag. Een eindejaarsuitkering kunt u vrij invullen. U bepaalt zelf het bedrag of percentage van het brutojaarsalaris.

Waarom wordt 13e maand extra belast?

Eindejaarsuitkering of dertiende maand Het zijn allebei extra uitkeringen bovenop je normale salaris. Je bouwt over beide extra uitkeringen geen vakantiedagen en niet altijd pensioen op. Maar er zijn ook verschillen:

Bij een 13e maand krijg je een bruto-uitkering van je maandsalaris bovenop je normale salaris. Het is dus een extra maand loon. Vandaar de naam: dertiende maand. Een eindejaarsuitkering is een percentage (deel) van je bruto-jaarsalaris. Soms spreekt de werkgever een ‘vloer’ af. Dat is een vast bedrag dat je minimaal als eindejaarsuitkering krijgt.

Of je een eindejaarsuitkering of 13e maand krijgt, staat niet in de wet. Wil je weten of je er recht op hebt? Kijk dan in je, bedrijfsregeling of je arbeidsovereenkomst. Dat is niet altijd zo. Soms kiest je baas ervoor om iedere maand een deel bij je salaris over te maken.

Het maakt niet uit of je een tijdelijke of een vast contract hebt. Soms zijn er wel afspraken over hoe lang je bij je baas moet werken. Als je pas sinds half december werkt bij het bedrijf, dan kan het zijn dat je de uitkering niet krijgt. Ja, over een eindejaarsuitkering of 13e maand betaal je belasting.

Meestal houd je netto minder over aan een eindejaarsuitkering of 13e maand. Deze extra uitkeringen zijn een vorm van een bijzondere beloning. Daarover moet je extra loonbelasting betalen, waardoor je netto minder overhoudt. Ga jij weg bij je huidige werkgever? Of krijg je ontslag? Bekijk dan goed de regels over de eindejaarsuitkering of dertiende maand. Hoeveel Belasting Over Vakantiegeld

Is het voordeliger om vakantiedagen uitbetalen of opnemen?

In sommige gevallen kan je er beter voor kiezen om je vakantie uren op te maken. Dit is financieel minder aantrekkelijk dan het te laten uit betalen maar het levert je wel extra vrije tijd op. Het is financieel aantrekkelijker om door te werken maar je betaalt meer belasting over het uitbetaalde vakantie uren.

Hoe zwaar wordt uitbetaalde vakantiedagen belast?

Heel belangrijk: over uitbetaalde vakantiedagen betaal je meer belasting dan over je reguliere salaris. De belastingdienst hanteert dan het hogere ‘bijzonder’ tarief, net als bij vakantiegeld, een dertiende maand en bonussen. Wat er precies wordt ingehouden, hangt af van je salaris.

See also:  12 Euro Bruto Per Uur Is Hoeveel Netto?

Hoeveel is een vrije dag waard?

29 sep De waarde van een vakantiedag – Geplaatst op 16:37h in Nieuws Een vakantiedag is meer waard dan de meeste mensen denken. Een werkgever is verplicht een werknemer minimaal de wettelijke vakantiedagen (twintig per jaar bij een fulltime arbeidsovereenkomst) te laten opbouwen.

Wanneer een werknemer een vakantiedag opneemt moet de werkgever deze dag uitbetalen alsof de werknemer gewoon heeft gewerkt, dus inclusief alle toeslagen en beloningsonderdelen. Aangezien de meeste medewerkers iedere maand een vast salaris ontvangen, merkt de werkgever hier niets van. Het salaris dat aan de werknemer uitbetaald dient te worden blijft immers hetzelfde.

Indien de werknemer zijn vakantiedagen wil laten uitbetalen, bijvoorbeeld omdat hij de bovenwettelijke vakantiedagen niet kan opmaken of omdat zijn arbeidsovereenkomst eindigt, levert dit vaak vragen op. Welke looncomponenten dienen te worden meegenomen bij de bepaling van de waarde van een vakantiedag? De waarde van een vakantiedag is gelijk aan de financiële compensatie die de werknemer normaal gesproken ontvangt.

De werkgever betaalt veelal enkel het gebruikelijke salaris plus de vakantietoeslag. Dit is echter niet altijd voldoende. Ook de structureel toegekende bonussen, het werkgeversdeel pensioenpremie, de toepasselijke toeslagen, de dertiende maand en de autovergoeding moeten bij de uitbetaling van de vakantiedag(en) naar rato meegenomen worden.

De enige financiële compensatie die niet meegenomen hoeft te worden bij de uitbetaling van de vakantiedagen is de uitbetaling van de (reis)kostenvergoeding. Het is voor werknemers lucratief om te letten op de waarde van vakantiedagen bij het beoordelen van een aangeboden vertrekregeling.

 1. De uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van een arbeidsovereenkomst kan dus voor een werkgever een stuk nadeliger uitpakken dan vooraf gedacht.
 2. In de praktijk wordt vaak met vertrekkende werknemers afgesproken dat de openstaande vakantiedagen worden geacht te zijn opgenomen, in ruil voor een (iets) hogere beëindigingsvergoeding.

Indien er sprake is van een negatief saldo aan vakantiedagen, mag de werkgever dit niet verrekenen met het salaris van de werknemer. De werkgever had immers de opname van vakantiedagen kunnen weigeren omdat de werknemer niet genoeg vakantiedagen had. Werkgevers moeten er dan ook voor waken dat werknemers te veel vakantiedagen opnemen.

Hoeveel vakantiegeld 2023?

Omdat we het vakantiegeld beperken, kennen we in mei 2023 een verhoging van 43,483091 % of in dit geval 456,57 euro (43,483091 % van 1 050 euro) toe. De som van het beperkte vakantiegeld (1 050 euro) en de verhoging (456,57 euro) bedraagt dus 1 506,57 euro.

Wat hou je netto over van eindejaarsuitkering?

13e maand berekenen en de belasting – Je betaalt over je 13e maand belasting. Omdat een 13e maand een bijzonder beloning is, wordt er geen loonheffingskorting berekend en valt het hele bedrag in de hoogste belastingschijf die op jou van toepassing is. In 2023 zijn er 2 belastingschijven voor mensen die nog niet de aow-leeftijd hebben behaald:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage loonbelasting
1 Tot € 73.031 36,93%
2 Vanaf € 73.031 49,50%

Als je totale jaarinkomen, dus nog zonder de 13e maand, lager is dan € 73.031, betaal je 36,93% belasting over je 13e maand. Is je jaarinkomen hoger? Dan betaal je 49,5% belasting.

Hoe kan je van bruto naar netto berekenen?

Bruto netto verschil – Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt. Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer.

Waar krijg je vakantiegeld over?

Vakantiegeld, de regels – De basisregels zijn:

Je betaalt minimaal 8% van het totale bruto jaarsalaris, Dit bruto jaarsalaris wordt berekend over de periode van 1 juni t/m 31 mei. Je moet het vakantiegeld uitbetalen in mei, tenzij je dit schriftelijk anders afspreekt met je werknemer. Als je werknemer uit dienst gaat, bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je direct uit, bij zijn laatste salaris (de eindafrekening). Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je alleen vakantiegeld berekent over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.

De volledige regels vind je in de Wet minimumvakantiebijslag,