Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is Zekep Formule?

Wat Is Zekep Formule
ZEKEP-formule – Het UWV hanteert een speciale tone of voice, er wordt vastgehouden aan de zogenoemde ZEKEP-formule: zakelijk, efficiënt, kort, empathisch en persoonlijk. Klanten die iets complexere vragen hebben of privézaken willen bespreken, worden teruggebeld door dezelfde klantenservicemedewerker die ze hebben ‘gesproken’ op Twitter. Je zou denken dat het UWV uit 2009 als bijbel heeft gehanteerd. Van Riet schreef toen dat het goed is om zo veel mogelijk inhoudelijk te blijven, een vaste tekststijl aan te houden en je webcareteam goed voor te bereiden. Desgevraagd blijkt echter dat het UWV dit artikel niet kende en dus zelf de strategie heeft ontworpen.

Wat is Zekep?

Dit blog gaat over ZEKEP. “Wie of wat is ZEKEP?” zul je denken. Welnu, het is de formule voor het formuleren van een online bericht. Ik heb hem geleerd van Ronald van der Aart in zijn boekje ‘Webcare in 60 minuten’. Wanneer je weet op welke berichten je moet reageren, dan leert ZEKEP je hoe je zo’n bericht dan in elkaar zet. – Als webcaremedewerker moet ik dagelijks talloze berichten beantwoorden. Hoe ik dat doe, verschilt per keer. Soms overkomt het mij dat ik niet goed weet wat te zeggen. Ik ben te bot, te lief of ik sla de plank compleet mis. Wat ben ik dan blij met ZEKEP Z = Zakelijk De Z staat voor Zakelijk. Het is belangrijk om zakelijk te blijven. Vermijd dat je emotioneel, overbodig of opdringerig wordt. ABN AMRO sloeg de plank mis, toen ze reageerde op de tweet van ene Dario: ‘Nog een paar uurtjes en dan krijg ik de sleutel van mijn EIGEN huis, wat helemaal van MIJ is (en de bank)’. ABN AMRO: @plestik. Gefeliciteerd Dario. Zo lang de bank niet bij je op de bank slaapt, voelt het vast als alleen van jou ;-). Is het woonklaar? ^Jan Dario Gieselaar: @ABNAMRO Verveel je je of zo? ABN AMRO: @plestik. Ik zag je tweet en was benieuwd of je veel moet doen aan je nieuwe woning. Ik heb namelijk tips ivm eventuele kosten daarbij. ^Jan E = Empatisch De E staat voor Empatisch. Wees begripvol, maar ga niet mee in de soms heftige emoties van een klant. Bied ook je welgemeende excuses aan als dat op zijn plaats is. @molly_anker Hoi Molly, dat is spijtig om te vernemen. Op welke postcodelocatie ervaar jij problemen? Mag ik tevens in DM je 06, postcode > — T-Mobile Webcare (@tmobile_webcare) September 21, 2015 #tmobile# geen bereik # geen oplossing # waardeloze service!! — Molly van den Anker (@Molly_Anker) September 21, 2015

See also:  Hoe Stel Je Een Kwadratische Formule Op?

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Een melding doen is niet hetzelfde als het indienen van een klacht. Een melding is namelijk het op de hoogte stellen van de leidinggevende. Indien er een vertrouwenspersoon is, dan kunt u de stappen die u wilt gaan zetten met deze vertrouwenspersoon bespreken.

Wat is de Boos methode?

Tijdens het afhandelen van de klacht, volg je een bepaalde procedure. Je toont eerst begrip, dan onderzoek je de klacht, vervolgens probeer je de klacht op te lossen en ten slotte verleen je service aan de klager. Je kunt dit onthouden met behulp van het woord BOOS.

Hoelang mag je een klacht indienen?

Behandeling van uw klacht door de zorgaanbieder – Een zorgaanbieder moet vanaf 2017 binnen 6 weken reageren op uw schriftelijke klacht of klacht per e-mail. De zorgaanbieder mag de behandeling van uw klacht eenmalig met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u daarmee instemt.

Wat is een formele klacht?

Formele klacht – Wanneer de informele klachtenroute niet tot een goede oplossing leidt, kun je een formele klacht indienen. Een formele klacht is altijd schriftelijk en is gericht aan de externe klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klacht en kan daarvoor ook betrokkenen horen.

  1. Binnen zes weken na ontvangst van de klacht verklaart de commissie deze gegrond of ongegrond en kan ze aanbevelingen doen aan de bestuurder van CCE.
  2. De bestuurder laat aan de klager weten of ze maatregelen neemt naar aanleiding van de rapportage van de externe klachtencommissie,
  3. Als je vindt dat de bestuurder niet op de juiste wijze handelt, na de uitspraak van de externe klachtencommissie, kun je de klacht aanmelden bij een externe geschilleninstantie.

CCE is aangesloten bij de externe geschilleninstantie ‘Zorggeschil’. Deze instantie is door de Minister van VWS erkend en voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) eraan stelt.

Hoeveel tijd om klacht in te dienen?

Wanneer een klacht indienen? – Een klacht indienen, doe je best zo snel mogelijk na de feiten. De verjaringstermijn begint immers te lopen vanaf de dag dat het misdrijf werd gepleegd. Als je als minderjarige slachtoffer werd van een misdrijf, dan kan je in principe tot 5 jaar nadat je 18 werd, klacht indienen voor dit misdrijf.

See also:  Een Formule Gebruiken Om Te Bepalen Welke Cellen Worden Opgemaakt?

Wat is een terechte klacht?

Elke organisatie, van commercieel bedrijf tot non-profit, heeft te maken met klachten. Veel organisaties voelen de behoefte de klachten die ze krijgen in te delen in ‘terechte’ en ‘onterechte’ klachten:

terecht vindt men een klacht over iets dat is gedaan of nagelaten, en dat in tegenspraak is met wat van tevoren expliciet was afgesproken. Het zijn klachten die direct over het product of de dienst gaan. ‘Terechte’ klachten zijn bijvoorbeeld: te laat geleverd, verkeerde aantallen geleverd. Over het algemeen wordt dit soort klachten naar behoren opgelost. onterecht zijn alle andere klachten. Het zijn klachten die niet direct over het product of de dienst gaan, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de klant, of het zijn productklachten die buiten de garantie vallen. Bij als ‘onterecht’ gekwalificeerde klachten zullen klanten dingen gezegd hebben als: “het is toch logisch dat zo’n soort product dat kan”, “zo kan ik het niet (meer) gebruiken” en “is de garantie net verlopen” Kenmerkende reacties van de leverancier zijn dan: “het staat toch ook niet in de productomschrijving”, “daar heeft hij niet expliciet om gevraagd” en “wat zij willen kan gewoon niet: dat ze dat niet snappen” en “regels zijn regels”. Hopelijk dénkt men dit alleen, maar te vaak wordt het ook gezégd, Zeer waarschijnlijk krijgt de klacht een stempel ‘ongegrond’, en verdwijnt in het ronde archief. En de klant wordt afgepoeierd.

Net als andere misvattingen over klachten(management) toont het indelen van klachten in ‘terechte’ en ‘onterechte’ – en vooral het vervolgens negeren van de ‘onterechte’ – een nogal kortzichtige visie op de waarde van klachten.

Kun je het om aanklagen?

Klachten U kunt een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie (OM) als u vindt dat het OM u niet heeft behandeld zoals het hoort. Bijvoorbeeld als u vindt dat uw brief niet op tijd is beantwoord, of als u meent dat u niet netjes te woord wordt gestaan als u ons belt.

Of wellicht heeft u klachten over de telefonische bereikbaarheid van het OM. In al deze gevallen kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. De klachtenregeling geldt in beginsel niet voor door het OM genomen juridische beslissingen. Bijvoorbeeld wanneer de officier van justitie de zaak waarin u slachtoffer bent niet voor de rechter brengt.

See also:  Wat Is Een Winkel Formule?

Of wanneer de officier van justitie u een transactie aanbiedt. Voor deze klachten bestaan wettelijke regelingen waarop u een beroep kunt doen. Nadere informatie hierover kunt u inwinnen bij het Klant Contact Centrum van het OM, een juridisch loket (voorheen bureau voor rechtshulp) of een advocaat.

Wat vervelend voor u?

Medewerkers van de helpdesk gebruiken de zin ‘wat vervelend voor u’ om begrip te tonen voor de klacht van de klant. Het probleem is alleen dat deze zin sleets is geworden. Het is een holle frase. Het is alsof er op een knop wordt gedrukt en vervolgens de zin ‘wat vervelend voor u’ wordt afgespeeld.

Waarom is een klacht belangrijk?

– Het komt erop aan om het vertrouwen van je klant te winnen en je relatie met die klant te verbeteren, Waarom? Een tevreden klant naar aanleiding van een goed afgehandelde klacht zal lof over je bedrijf hebben. En wie tevreden is die vertelt het verder.

Kan een klacht verjaren?

U kunt tot precies tien jaar na het handelen of nalaten van de zorgverlener een klacht indienen. Is datgene waarover u wilt klagen langer dan tien jaar geleden gebeurd, dan is de klacht verjaard. U wordt dan door het tuchtcollege in de klacht niet-ontvankelijk verklaard. Dit is wettelijk geregeld in artikel 65 lid 5 Wet BIG ( Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Wat kost een klacht indienen?

Als u een klacht indient bij het tuchtcollege, betaalt u 50 euro griffierecht. Dit is een bijdrage in de kosten van de procedure en is wettelijk zo bepaald. Lees meer over griffierecht Kosten voor eventuele getuigen en/of deskundigen die u meeneemt of laat oproepen, komen voor uw eigen rekening.

Kan je een klacht intrekken?

Alleen een aangifte van een klachtdelict kunt u intrekken. Dit moet binnen 8 dagen. Alle andere aangiftes kunt u niet intrekken. U kunt wel de officier van justitie vragen om niets met uw aangifte te doen.

Wat gebeurt er na een klacht?

Wat gebeurt er met mijn aangifte of klacht? De politie zal je klacht of aangifte altijd registreren en onderzoeken. We bezorgen je ook de nodige documenten voor je verzekering of advocaat. Maar niet alle dossiers gaan naar het parket voor vervolging. Soms blijven de gegevens bewaard bij de politie.