Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Werkt De Som Als Formule?

Hoe Werkt De Som Als Formule?
Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Excel Starter 2010 Meer.Minder Met de functie SOM.ALS kunt u de waarden in een bereik optellen die voldoen aan criteria die u opgeeft. Stel dat een kolom getallen bevat en u alleen de waarden die groter dan 5 zijn, wilt optellen. U kunt daarvoor de volgende formule gebruiken: =SOM.ALS(B2:B25;”>5″) Hoe Werkt De Som Als Formule? Deze video maakt deel uit van een trainingscursus met de naam Getallen toevoegen in Excel, Tips:

Als u wilt, kunt u criteria toepassen op het ene bereik en de overeenkomende waarden in een ander bereik optellen. Met de formule =SOM.ALS(B2:B5; “John”; C2:C5) telt u alleen de waarden in het bereik C2:C5 op wanneer de overeenkomende cellen in het bereik B2:B5 gelijk zijn aan “John”. Zie SOMMEN.ALS, functie als u cellen wilt optellen op basis van meerdere criteria.

Belangrijk: De functie SOM.ALS retourneert onjuiste resultaten wanneer u deze gebruikt om tekenreeksen van meer dan 255 tekens of de tekenreeks #VALUE! te vergelijken,

Hoe werkt SOM in Excel?

De functie SOM voegt waarden toe. U kunt afzonderlijke waarden, celverwijzingen, celbereiken of een combinatie van deze drie optellen. Bijvoorbeeld:

 • =SOM(A2:A10) Telt de waarden in cellen A2:10 op.
 • =SOM(A2:A10;C2:C10) Telt de waarden in cellen A2:10 op, evenals de cellen C2:C10.

Hoe Werkt De Som Als Formule?

Wat is SOM als functie?

Binnen Microsoft Excel kan je gemakkelijk getallen uit verschillende cellen optellen met behulp van een formule. Dankzij de speciale SOM.ALS formule is het in Excel ook mogelijk om alleen getallen op te tellen als er aan een speciale voorwaarde wordt voldaan.

Hoe bereken je de SOM in Excel?

AutoSom gebruiken – U kunt AutoSom gebruiken om snel een kolom of rij of getallen op te geven. Selecteer een cel naast de getallen die u wilt optelen, klik op AutoSom op het tabblad Start, druk op Enter (Windows) of Return (Mac) en dat is alles! Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM ) ingevoerd om de getallen op te tellen. Opmerking: U kunt ook ALT+= (Windows) of ALT+ += (Mac) in een cel typen, waarna Excel automatisch de functie SOM invoegt. Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom, Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd. Hoe Werkt De Som Als Formule? AutoSom” loading=”lazy”> Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster. Hoe Werkt De Som Als Formule? Notities:

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.

Wat doet sommen als?

Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel Web App Excel 2010 Excel Starter 2010 Meer.Minder Met de functie SOMMEN.ALS, een van de wiskundige en trigonometrische functies, worden alle argumenten opgeteld die voldoen aan meerdere criteria. Hoe Werkt De Som Als Formule?

See also:  Wat Kost Een Formule 1 Motor?

Waar staat SOM in Excel?

Op uw Android-tablet of -telefoon –

 1. Tik in een werkblad op de eerste lege cel na een bereik van cellen met getallen of tik en sleep om het bereik van cellen te selecteren waarvoor u een berekening wilt uitvoeren.
 2. Tik op AutoSom,
 3. Tik op Som,
 4. Tik op het vinkje. Dat is alles.

Als u een kolom of rij met getallen wilt optellen, kunt u de berekening door Excel laten uitvoeren. Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter, Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM ) ingevoerd om de getallen op te tellen. Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom, Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd. Hoe Werkt De Som Als Formule? Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster. Hoe Werkt De Som Als Formule? Notities:

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
 • AutoSom bevindt zich op twee locaties: Start > AutoSom en Formules > AutoSom,
 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.
 • U kunt ook getallen optellen door een eenvoudige formule te maken,

Hoe werkt een als-functie?

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;’Budget overschreden’;’OK’) =ALS(A2=B2;B4-A4,”)

Waarom werkt sommen als niet?

Functie sommen.als werkt niet Als antwoord op het bericht van Sjaak_DRB op 8 september 2015 Hallo Sjaak, De criteria van SOMMEN.ALS zijn EN criteria, alleen de getallen die aan alle criteria voldoen worden opgeteld. In je voorbeeld: Een cell kan nooit en huis en tuin en keuken zijn, daarom krijg je een 0.

zetel huis 1 zitje huis 3
tuin huis 2 * huis 6
zitje huis 3
stoel auto 4
zitje auto 5

ul>

 • Ik wil het aantal zitjes die behoren tot “huis” weten en vervolgens alles tot “huis”. De formules zijn respec:
 • =SOMMEN.ALS($C$7:$C$11;$A$7:$A$11;”zitje”;$B$7:$B$11;”huis”)
 • =SOMMEN.ALS($C$7:$C$11;$A$7:$A$11;”*”;$B$7:$B$11;”huis”)
 • Je kan natuurlijk altijd een cell opgeven om de waarde van het criterium door te geven.
 • Waar jij op zoek naar bent is een SOMMEN.ALS met een OF criteria.

  1. In mijn voorbeeld wil ik bijvoorbeeld weten hoeveel “zetels” & “zitjes” ik in “huis” heb:
  2. =SOMPRODUCT((C7:C11)*((A7:A11=”zitje”)+(A7:A11=”zetel”))*(B7:B11=”huis”)) geeft 4.
  3. Maar je ziet dat het wel snel wat complexer wordt.
  4. (A7:A11=”zitje”) wordt vertaald naar WAAR/ONWAAR, idem voor “zetel” maar we willen alleen “huis” dus moeten we daar nog een EN (vermenigvuldiging) aan toevoegen.
  See also:  Wat Is Het Verschil Tussen Formule 1 En 2?

  Kind regards,JP Ronse If this response answers your question then please mark as Answer. Type misbruik Intimidatie of bedreigingen Ongepaste inhoud/inhoud voor volwassenen Naakt Vloeken Illegale software SPAM/advertenties Gevaar met betrekking tot virussen/spyware/schadelijke software Andere schending van de gebruiksvoorwaarden of gedragscode Misbruik of uitbuiting van kinderen Pesterij omvat elk gedrag dat is bedoeld om een persoon of groep personen te verontrusten of overstuur te maken.

  • Bedreigingen omvatten elke dreiging van zelfmoord, geweld of letsel aan een ander.
  • Inhoud bedoeld voor volwassenen of die ongepast is voor een communitywebsite.
  • Een afbeelding, koppeling of discussie met betrekking tot naakt.
  • Gedrag dat beledigend, onbeschoft, vulgair, lasterlijk of oneerbiedig is.
  • Gedrag dat een inbreuk maakt op gebruiksrechtovereenkomsten, waaronder het verstrekken van productsleutels of koppelingen naar illegale software.

  Ongevraagde massamailings of massareclameberichten. Koppelingen naar of aanbevelingen van virus-, spyware-, schadelijke software- of phishingsites. Welke andere ongepaste inhoud of gedraging dan ook, die is gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden of gedragscode.

  Een afbeelding, koppeling of discussie met betrekking tot kinderporno, naakte kinderen, of misbruik of uitbuiting van kinderen. Details (vereist): 250 resterende tekens 1 persoon vond dit antwoord nuttig · Was dit antwoord nuttig? Prima! Hartelijk dank voor uw feedback. Hoe tevreden bent u met dit antwoord? Hartelijk dank voor uw feedback.

  Daarmee kunnen we de site verbeteren. Hoe tevreden bent u met dit antwoord? Hartelijk dank voor uw feedback. : Functie sommen.als werkt niet

  Hoe bereken je de SOM?

  De som van twee of meerdere getallen krijg je door deze getallen op te tellen.

  Hoe moet je deze SOM uitrekenen?

  Methode – Door grote getallen onder elkaar te schrijven kun je er makkelijk mee rekenen. In de afbeelding zie je drie voorbeelden. Optellen Het eerste voorbeeld is 846 + 133. Bij optellen begin je aan de rechterkant en tel je de getallen die onder elkaar staan bij elkaar op.

  Onder de streep schrijf je het getal dat hier uitkomt: 6 + 3 = 9 & 4 + 3 = 7 & 8 + 1 = 9. Samen geeft dit: 846 + 133 = 979. Als je bij zo’n tussenstap uit de som een getal gelijk of groter dan 10 krijgt, schrijf je alleen de eenheid op en het tiental gebruik je voor de volgende tussenstap. Dit is te zien in het tweede voorbeeld: 934 + 326.

  De eerste som is 4 + 6 = 10. De 0 schrijf je op en de 1 schuift door naar de tweede reeks die je gaat optellen. Nu krijg je 1 + 3 + 2 = 6. Dit schrijf je onder de streep en ga vervolgens verder met de meest linkse getallen. De meest linkse getallen opgeteld geeft 9 + 3 = 12.

  • Je schrijft 2 op en zet helemaal links de 1.934 + 326 = 1.260 Aftrekken Voor aftrekken kun je dezelfde methode gebruiken.
  • Zet de getallen onder elkaar.
  • Trek het onderste getal van het bovenste getal af en begin weer aan de rechterkant.
  • Neem bijvoorbeeld 934 – 326 (zie afbeelding): Begin rechts: 4 – 6 kan niet dus ‘leen’ je 1 van het volgende getal, zodat je 14 – 6 kunt doen.

  Je schrijft dus onder de streep aan de rechterkant 8. Om het ‘lenen van de 1’ te compenseren trek je bij de volgende stap 1 extra ervan af. De tweede stap wordt dan 3 – 2 – 1 = 0.

  Als laatstje moet je nog 9 – 3 doen, wat uitkomt op 6.Dus 934 – 326 = 608Als je een lange aftreksom wilt oplossen, maak je gebruik van een tussenstap.

  Bijvoorbeeld 85 – 19 – 23 – 5. Je trekt 19, 23 én 5 van 85 af. Het is dan handig om eerst 19 + 23 + 5 = 47 te berekenen. Vervolgens los je de som op door dit in één keer 47 van 85 af te trekken: 85 – 47 = 38. : Slimleren.nl

  See also:  Welke Formule 1 Coureur Won In 2022 De Eerste Grand Prix In Zijn Loopbaan?

  Wat is aantal als?

  Gebruik AANTAL.ALS, een van de statistische functies, om het aantal cellen te tellen die voldoen aan een criterium, bijvoorbeeld om te tellen hoe vaak een bepaalde plaats voorkomt in een lijst met klanten. Simpel gezegd betekent AANTAL.ALS:

  =AANTAL.ALS(Waar wilt u zoeken? Wat wilt u zoeken?)

  Bijvoorbeeld:

  =AANTAL.ALS(A2:A5,”Londen”) =AANTAL.ALS(A2:A5;A4)

  Hoe Werkt De Som Als Formule?

  Wat zijn sommen?

  Methode –

  Een vermenigvuldiging heet in de wiskunde een product, Als we gaan kijken naar de vermenigvuldiging van 4 met 5, dan noemen we 4 en 5 de factoren, Het product van 4 en 5 is 4 · 5 = 20 Een deling heet in de wiskunde een quotiënt, Als we kijken naar de deling van 16 door 4, dan noemen we 16 en 4 de factoren, Het quotiënt van 16 en 4 is $$ \frac = 4$$ Als je 2 getallen bij elkaar optelt dan heet dat in de wiskunde een som, Als we kijken naar 4 + 5, dan zijn 4 en 5 de termen, De som van 4 en 5 is 4 + 5 = 9 Als je 2 getallen van elkaar aftrekt dan heet dat in de wiskunde het verschil, Als we kijken naar 12 – 9, dan zijn 12 en 9 de termen, Het verschil van 12 en 9 is 12 – 9 = 3

  Wat is de Somformule?

  Als je formules bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt, dan hou je de somformule en de verschilformule over. De somformule krijg je door één of meerdere formules bij elkaar op te tellen en de verschilformule krijg je door één of meerdere formules van elkaar af te trekken.

  Waarom werkt SOM niet in Excel?

  – Wanneer een formule niet wordt berekend, moet u controleren of automatische berekening is ingeschakeld in Excel. Formules worden niet berekend als handmatige berekening is ingeschakeld. Volg deze stappen om te controleren op Automatische berekening,

  1. Selecteer het tabblad Bestand, selecteer Opties en selecteer vervolgens de categorie Formules,
  2. Controleer in de sectie Berekeningsopties onder Werkmap berekenen of de optie Automatisch is geselecteerd. Hoe Werkt De Som Als Formule?

  Zie voor meer informatie over berekeningen Herberekening, iteratie of precisie van formules wijzigen,

  Waarom werkt SOM niet in Excel?

  – Wanneer een formule niet wordt berekend, moet u controleren of automatische berekening is ingeschakeld in Excel. Formules worden niet berekend als handmatige berekening is ingeschakeld. Volg deze stappen om te controleren op Automatische berekening,

  1. Selecteer het tabblad Bestand, selecteer Opties en selecteer vervolgens de categorie Formules,
  2. Controleer in de sectie Berekeningsopties onder Werkmap berekenen of de optie Automatisch is geselecteerd. Hoe Werkt De Som Als Formule?

  Zie voor meer informatie over berekeningen Herberekening, iteratie of precisie van formules wijzigen,

  Wat betekent optellen?

  werkw.

  Uitspraak: ɔ : o als in trom p t ɛ : e als in pret l ə : e als in tafel, de (n) : zwakke n”>ˈɔptɛlə(n) ]
  Afbreekpatroon: op·tel·len
  Vervoegingen: telde op (verl.tijd enkelv.)
  Vervoegingen: heeft opgeteld (volt.deelw.)

  bepalen hoeveel het is als je (getallen) samenneemt

  Voorbeeld: `alle uitgaven bij elkaar optellen en dan delen door het aantal deelnemers`

  Kernerman Dictionaries, Synoniemen adderen bijrekenen bijtellen erbij tellen meerekenen samentrekken aftrekken (antoniem) 4 definities op Encyclo • bij elkaar tellen; het samenvoegen van twee of meer termen tot een totaal, de som genoemd. uitrekenen hoeveel het bij elkaar is vb: kun je geen twee en twee optellen? Tegenstellingen: aftrekken afhouden 1) Achter elkaar opnoemen 2) Adderen 3) Bezetting in de rekenkunde 4) Bijeentellen 5) Bijrekenen 6) Bijtellen 7) De som berekenen 8) Hoofdbewerking van het rekenen 9) Mee.