Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Stel Je Een Kwadratische Formule Op?

Een functie is kwadratisch wanneer de onbekende letter x in het kwadraat staat én wanneer er geen andere x in de functie is met een hogere macht dan twee. De standaardfunctie is y=ax2+bx+c. Hierin zijn a,b, en c getallen en is x de onbekende.

Hoe stel je een kwadratische functie op?

Methode – De algemene vorm van een kwadratische formule is y = ax 2 – bx + c, Aan de formule kun je al direct zien welke vorm de grafiek zal hebben, namelijk:

Als a een positief getal is ( a > 0), is de formule een dalparabool. Als a een negatief getal is ( a < 0), is de formule een bergparabool.

Zowel dal- als een bergparabolen hebben een top. Bij een bergparabool is dit het hoogste punt van de grafiek, maar bij een dalparabool is de top het laagste punt van de grafiek. Als je de grafiek bij een kwadratische formule wilt tekenen, maak je eerst een tabel.

 1. In deze tabel zet je voor elke x de bijbehorende y -waarde.
 2. Vervolgens kun je deze punten tekenen en teken je zo de parabool van de kwadratische formule.
 3. Omdat een parabool symmetrisch is, kun je bij het invullen van de tabel gebruik maken van de symmetrie.
 4. Wanneer je namelijk 2 keer dezelfde waarde voor y hebt gevonden, kan je stoppen met berekenen van de y -waarden.

Neem bijvoorbeeld de functie g ( x ) = – x 2 + 4. Zoals je ziet in de tabel kan je stoppen met het berekenen van de y -waarden bij x = 1. Wanneer je gebruik maakt van de symmetrie weet je namelijk ook de y -waarden van x = 2 en x = 3. Tevens weet je nu ook wat de top van de parabool is, namelijk het punt (0,4).

Hoe stel je de formule van een parabool op?

In veel wiskundeopdrachten wordt gevraagd om het minimum of het maximum van een formule te berekenen. Hoe doe je dat precies? – Hoe Stel Je Een Kwadratische Formule Op Top van een parabool Een parabool heeft de volgende vorm: ax 2 + bx + c, waarbij a, b en c getallen zijn. De top van een parabool kun je berekenen door eerst de x-coördinaat te berekenen en vervolgens de y-coördinaat die hierbij hoort. De x-coördinaat kun je berekenen met de volgende formule: x top = -b / (2a), waarbij je a en b uit de formule haalt.

See also:  Wat Is De Aida Formule?

Je kunt dan vervolgens de y-coördinaat berekenen door de x top in te vullen in de formule. Voorbeeld Als je formule bijvoorbeeld f(x) = 2x 2 + 8x + 2 is, dan is x top = -8 / 4 = -2. y top wordt dan f(-2) = 2(-2) 2 + 8 * (-2) + 2 = 8 – 16 +2 = -6 De coördinaten van de top zijn dan (-2, -6). Top berekenen met de afgeleide Soms wordt er gevraagd om de toppen te berekenen door middel van de afgeleide.

Dit doe je door eerst de afgeleide zelf te berekenen. Vervolgens kan je deze gelijkstellen aan nul en oplossen. Hier krijg je één of meerdere x-waarden uit, die je vertellen van wat de x-coördinaten van de toppen zijn. Deze kun je invullen in de oorspronkelijke formule om de y-coördinaten te vinden.

Hoe bereken je een kwadratische vergelijking?

Om een kwadratische vergelijking op te lossen die niet in de standaardvorm gegeven is, volg je het volgende stappenplan: Stap 1: Maak het rechterlid gelijk aan 0. Stap 2: Vereenvoudig de vergelijking naar de standaardvorm x 2 + bx + c = 0. Als er een getal voor de x 2 staat moet je deze eerst wegwerken.

Wat is de formule van de top?

Methode – Bergparabool Als er een negatief getal voor x 2 staat in een kwadratische formule is de grafiek een bergparabool. Een bergparabool heeft een hoogste punt, de top. Bijvoorbeeld: y = -3 x 2 + 5 x + 2. Dalparabool Als er een positief getal voor x 2 staat in een kwadratische formule is de grafiek een dalparabool.

 • Top van een parabool
 • De top van de parabool heeft 2 coördinaten: x top en y top.
 • Voor het berekenen van de x top is een standaard formule opgesteld:

Bij een parabool met de formule y = ax 2 + bx + c kan je de x top berekenen door: $$x_ } = -\frac $$Stel de formule van een parabool is: y =- x 2 + 8 x + 6, dan is a = -1, b = 8, c = 6.Dit kun je nu invullen in de standaardformule voor de x top : $$x_ }= -\frac = -\frac = 4$$De x top is dus 4.

Nu kan je de y top ook uitrekenen door voor x in de formule x top, hier dus 4, in te vullen.

See also:  Waarom Geen Vrouwen Formule 1?

y =- x 2 + 8 x + 6 y top = – 1·4 2 + 8 · 4 + 6 y top = -16 + 32 + 6 y top = 22

Je weet nu dus de coördinaten van de top van deze parabool: (4,22) Tip: denk aan de rekenvolgorde !

 1. Alles tussen de haakjes uitrekenen.
 2. Kwadrateren.
 3. Van links naar rechts vermenigvuldigen en delen.
 4. Van links naar rechts optellen en aftrekken.

: Slimleren.nl

Hoe noem je een grafiek van een kwadratische formule?

De formule y=x2 y = x 2 beschrijft een kwadratisch verband. De grafiek bij deze formule zie je in de figuur. Het is de rode lijn. Je noemt dit een dalparabool.

Wat betekent kwadratische?

Een kwadraat is de tweede macht en betekent dat de waarde met zichzelf wordt vermenigvuldigd. Voorbeeld: 4⋅4=42=16 en spreken we uit als ‘vier kwadraat’. Een functie is kwadratisch wanneer de onbekende letter x in het kwadraat staat én wanneer er geen andere x in de functie is met een hogere macht dan twee.

Hoe bereken je verbanden?

Wat zijn lineaire verbanden? – Hoe Stel Je Een Kwadratische Formule Op Een lineair verband is een relatie die continu toe- of afneemt, Dit houdt in dat bij dezelfde stapgrootte in de x-richting dezelfde hoeveelheid toe- of afneemt in de y-richting, Als de grafiek een lineaire relatie heeft, is het een rechte lijn met een bijbehorende lineaire functie. Hoe Stel Je Een Kwadratische Formule Op Het hellingsgetal geeft aan hoeveel eenheden de functie omhoog ofwel omlaag gaat als de x waarde 1 eenheid omhoog gaat. Het hellingsgetal wordt ook wel de richtingscoëfficiënt genoemd. Het teken voor de hellingsgetal bepaalt hierbij of de functie omhoog of omlaag gaat. Twee voorbeelden:

 • Als a = -1, dan is de functie een dalende lijn, die 1 eenheid omlaag gaat als x 1 eenheid omhoog gaat.
 • Als a = 1, dan is de functie een stijgende lijn, die 1 eenheid omhoog gaat als x 1 eenheid omhoog gaat.

Het startgetal geeft aan bij welke beginwaarde de functie start als x = 0. We zeggen dan ook wel dat het startgetal aangeeft waar de lijn de y-as snijdt,

Wat is de formule van de y-as?

De standaard lineaire formule is altijd y = ax + b. De a is de richtingscoëfficient en de b is de beginwaarde van de lijn. Dit gebruik je om de lijn in het assenstelsel te weergeven. De y waarde teken je op de y-as en de x waarde op de x-as.

See also:  Hoe Herleid Je Een Formule?

Hoe schrijf je functie?

Functies, functienamen, functiebenamingen, functieaanduidingen, Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we volgens de spellingregels met kleine letters.

secretaris-generaal, premier Charles Michel, professor Smedts, de burgemeester, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, prinses Elisabeth, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Ook Engelse functieaanduidingen schrijven we met kleine letters.

manager, consultant, executive

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt.

Mevrouw de ministerMijnheer de burgemeester

Bedrijven en instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid worden functieaanduidingen altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef. In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

De heer Jos PeetersBurgemeesterMevrouw Zuhal DemirVlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

ZOEKEN OP TAALADVIES Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Functies, functienamen, functiebenamingen, functieaanduidingen,

Hoe gebruik je als functie?

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;’Budget overschreden’;’OK’) =ALS(A2=B2;B4-A4,”)

Hoe roep je een functie op?

Om een functie op te roepen moet je simpelweg de naam van de functie schrijven met de haakjes, dus my_first_function().

Hoe werkt kwadratische vergelijkingen?

Voorbeeld: 4⋅4=42=16 en spreken we uit als ‘vier kwadraat’. Een functie is kwadratisch wanneer de onbekende letter x in het kwadraat staat én wanneer er geen andere x in de functie is met een hogere macht dan twee. De standaardfunctie is y=ax2+bx+c. Hierin zijn a,b, en c getallen en is x de onbekende.