Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Maak Ik Een Formule In Excel?

Hoe Maak Ik Een Formule In Excel
Een eenvoudige formule maken in Excel Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Meer.Minder U kunt een eenvoudige formule maken om waarden op uw werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen.

 1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.
 2. Typ het gelijkteken = en vervolgens de constanten en operatoren (maximaal 8192 tekens) die u in de berekening wilt gebruiken. Typ voor ons voorbeeld =1+1, Notities:
  • U hoeft de constanten niet in de formule te typen. U kunt ook de cellen selecteren waar de waarden in staan die u wilt gebruiken, en tussen het selecteren van de cellen door de operatoren typen.
  • Volgens de standaardvolgorde voor wiskundige bewerkingen worden vermenigvuldigen en delen uitgevoerd voordat er wordt opgeteld en afgetrokken.
 3. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac).

Laten we naar een andere variant op een eenvoudige formule kijken. Typ =5+2*3 in een andere cel en druk op Enter of Return, Excel vermenigvuldigt de laatste twee getallen en telt het eerste getal bij het resultaat op.

Hoe laat je Excel automatisch optellen?

Op uw Android-tablet of -telefoon –

 1. Tik in een werkblad op de eerste lege cel na een bereik van cellen met getallen of tik en sleep om het bereik van cellen te selecteren waarvoor u een berekening wilt uitvoeren.
 2. Tik op AutoSom,
 3. Tik op Som,
 4. Tik op het vinkje. Dat is alles.

Als u een kolom of rij met getallen wilt optellen, kunt u de berekening door Excel laten uitvoeren. Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter, Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM ) ingevoerd om de getallen op te tellen. Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom, Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd. Hoe Maak Ik Een Formule In Excel Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster. Hoe Maak Ik Een Formule In Excel Notities:

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
 • AutoSom bevindt zich op twee locaties: Start > AutoSom en Formules > AutoSom,
 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.
 • U kunt ook getallen optellen door een eenvoudige formule te maken,
See also:  Op Wat Voor Brandstof Rijdt Een Formule 1 Auto?

Wat is de als formule in Excel?

Met de ALS-functie kunt u een logische vergelijking maken tussen een waarde en wat u verwacht, door te testen op een voorwaarde en een resultaat te retourneren als die voorwaarde Waar of Onwaar is.

=ALS(iets waar is, doe dan iets, doe anders iets anders)

Maar wat moet u doen als u meerdere voorwaarden wilt testen, waarbij bijvoorbeeld alle voorwaarden waar of onwaar moeten zijn ( EN ), of waarbij maar één voorwaarde waar of onwaar hoeft te zijn ( OF ), of als u wilt controleren of een voorwaarde NIET aan uw criteria voldoet? Deze drie functies kunnen allemaal zelfstandig worden gebruikt, maar ze komen veel vaker gecombineerd met de ALS-functie voor.

Waarom telt mijn Excel niet op?

– Wanneer een formule niet wordt berekend, moet u controleren of automatische berekening is ingeschakeld in Excel. Formules worden niet berekend als handmatige berekening is ingeschakeld. Volg deze stappen om te controleren op Automatische berekening,

 1. Selecteer het tabblad Bestand, selecteer Opties en selecteer vervolgens de categorie Formules,
 2. Controleer in de sectie Berekeningsopties onder Werkmap berekenen of de optie Automatisch is geselecteerd. Hoe Maak Ik Een Formule In Excel

Zie voor meer informatie over berekeningen Herberekening, iteratie of precisie van formules wijzigen,

Is kleiner dan of gelijk aan Excel?

Vergelijkingsoperatoren

Vergelijkingsoperator Betekenis Voorbeeld
Kleiner dan =A1
>= (groter dan of gelijk aan) Groter dan of gelijk aan =A1>=B1
(kleiner dan of gelijk aan) Kleiner dan of gelijk aan =A1
(niet gelijk aan) Niet gelijk aan =A1 B1

Wat doet F2 in Excel?

De Formulebalk activeren met het toetsenbord – De F2-toets is een van de meest nuttige toetsen in Excel. Met deze toets kan je de formulebalk activeren, waardoor je gemakkelijk formules kunt invoeren of bewerken, Om de formulebalk te activeren met het toetsenbord, volg je de onderstaande stappen:

See also:  Hoe Word Je Formule 1 Monteur?

Selecteer de cel waarin je de formule wilt invoeren of bewerken.Druk op de F2-toets op het toetsenbord. Dit zal de formulebalk openen en plaats cursor in het formula veld van de geselecteerde cel. Voer of bewerk nu je gewenste formule in het formula veld in.Klik vervolgens buiten het formula veld, op een andere plek in het werkblad, om te bevestigen dat je klaar bent met invoeren of bewerken van je formule en sluit vervolgens automatisch de formulebalk weer af.

Wat betekent als functie van?

Antwoord – In functie van is in die betekenis standaardtaal in België, In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn er tal van synoniemen, bijvoorbeeld op grond van, op basis van, in verhouding tot, volgens,

Hoe tel je regels in Excel?

Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Meer.Minder Als u snel rijen wilt tellen die gegevens bevatten, selecteert u alle cellen in de eerste kolom van die gegevens (mogelijk niet kolom A). Als u een hele rij of kolom selecteert, Excel alleen de cellen met gegevens. Als u een cellenblok selecteert, wordt het aantal cellen geteld dat u hebt geselecteerd. Als de geselecteerde rij of kolom slechts één cel met gegevens bevat, blijft de statusbalk leeg. Notities:

Zie Tekens in cellen tellen als u de tekens in cellen wilt tellen. Zie AANTAL.A gebruiken om cellen te tellen die niet leeg zijn als u wilt weten hoeveel cellen gegevens bevatten. U kunt de berichten in de statusbalk bepalen door met de rechtermuisknop op de statusbalk te klikken en te klikken op het item dat u wilt zien of verwijderen. Zie opties voor Excel statusbalk voor meer informatie.

See also:  Wat Kost Formule 1 Kijken?

Hoe werkt als?

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: = ALS (A2>B2;’Budget overschreden’;’OK’) = ALS (A2=B2;B4-A4,”)