Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Bereken Je Stroomsterkte Formule?

Hoe Bereken Je Stroomsterkte Formule
Stroomsterkte berekenen met behulp van ampère – Weet u het vermogen wat een apparaat levert en de spanning waarop deze aangesloten wordt? In dat geval is het mogelijk om de benodigde stroomsterkte van het apparaat te achterhalen. Dit doet u met dezelfde formule, als waarmee u het vermogen van een apparaat berekent.

 1. U kunt deze formule omschrijven naar I = P / U.
 2. Hierbij staat I nog steeds voor de stroomsterkte uitgedrukt in ampère, P voor het vermogen uitgedrukt in Watt en U voor de spanning uitgedrukt in volt.
 3. De spanning is op een normaal Nederlands stopcontact altijd 230 volt.
 4. Houd er rekening mee, dat u voor sommige apparaten een speciaal stopcontact gebruikt.

Deze stopcontacten zijn geschikt voor krachtstroom en leveren zodoende een hogere spanning. Nemen we een sauna, dan heeft deze vermogen van circa 2.000 Watt. Wetende dat de spanning op het stopcontact 230 volt is, kunnen we berekenen wat de benodigde stroomsterkte van de sauna is: I = 2.000 / 230.

Hoe bereken je de stroomsterkte nask?

Oplossing: – I = U / R I = 12 / 800 I = 0,015 A In deze paragraaf gaan we in op het verband tussen spanning, stroomsterkte en weerstand. Dit verband wordt omschreven in de wet van ohm. De wet van ohm luid volgens wikipedia: “De stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden.”.

Hoe wordt stroomsterkte gemeten?

Stroomsterkte – Bij een elektrische stroomkring stroomt er, indien de kring gesloten is, elektrische lading van het ene naar het andere punt. De hoeveelheid elektrische lading die per seconde door de stroomdraad beweegt, is de stroomsterkte (I). De eenheid van deze elektronen wordt gemeten in Coulumb (C).

Hoe bereken je VA?

Hoe bereken ik het maximale vermogen van mijn elektrische installatie? – Om het maximale vermogen dat uw meter kan leveren (uitgedrukt in voltampère) te berekenen, vermenigvuldigt u de spanning (U) met de intensiteit (I) van de stroom waarmee uw woning wordt bevoorraad.

De meeste woningen zijn voorzien van 230 volt (V) eenfasig met een intensiteit van 40 ampère (A). Het maximale vermogen is dus: 230 V x 40 A = 9 200 voltampère (9 200 VA) of 9,2 kVA De formule om het vermogen te berekenen voor een driefasige aansluiting van 230 V of 400 V is dezelfde, nl: √3 x U x I. Mocht er dus bijvoorbeeld een 25 A automaat staan, dan berekent u het maximale vermogen als volgt*: 3 x 230 : √3 x 230 V x 25 A = 9947,5 VA 3 x 400 + N(ulleider): √3 x 400 V x 25 A = 17 300 VA

(*) Vaak wordt √3 voor snelle berekeningen of voor het gemak vervangen door de benaderde waarde 1,73. Dat getal hebben we ook hier gebruikt. Leuk weetje: het verschil tussen beide uitkomsten is een factor.1,73! En dat komt omdat de spanning 400 V ook 1,73 groter is dan 230 V.

Wat is de totale stroomsterkte?

Stroomsterkte & lading Op maandag 31 mei 2021 om 21:12 is de volgende vraag gesteld Hallo, waarom is de stroomsnelheid bij een dikkere draad kleiner dan bij een dunnere draad?

 • Op maandag 31 mei 2021 om 21:14 is de volgende reactie gegeven
 • Erik van Munster reageerde op maandag 31 mei 2021 om 21:30
 • Erik van Munster reageerde op maandag 31 mei 2021 om 21:31

Bij de dikkere draad heeft de stroom een lampje gepasseerdDe stroomsterkte (niet “stroomsnelheid”) is groter in een dikkere draad omdat de weerstand van een dikke draad kleiner is. Waarom dat zo is: zie de videoles over soortelijke weerstand en draadweerstand.Over je tweede vraag: of een lampje “gepasseerd” is maakt niks uit voor de stroomsterkte: als er geen vertakkingen in zitten is de stroomsterkte overal gelijk.

 1. Op zaterdag 5 okt 2019 om 14:04 is de volgende vraag gesteld Hoi, Waarom heeft het antwoord bij vraag 1 2 significante cijfers? 2.30 A heeft er 3 en 15 Ohm wordt niet gebruikt in de berekening.
 2. Wat ik me nog kan bedenken is 60 seconden per minuut, maar daar zou je net zo goed 60,0000 seconden per minuut voor kunnen nemen, of niet? Op zaterdag 5 okt 2019 om 14:06 is de volgende reactie gegeven Hetzelfde voor vraag 2, zie ik nu Erik van Munster reageerde op zaterdag 5 okt 2019 om 22:32 Er had moeten staan 2,3 A.2,30 heeft inderdaad 3 cijfers en de 15 Ohm wordt niet gebruikt bij de berekening.

Je hebt gelijk als je dit op drie cijfers zou afronden. Ik heb het net aangepast en het staat er nu wel goed. Shirley Bao vroeg op zaterdag 16 mrt 2019 om 22:29 Beste Erik, Bij een menselijk lichaam zorgt de elektronen of de ionen voor de stroomgeleiding? Alvast bedankt Erik van Munster reageerde op zondag 17 mrt 2019 om 09:17 Een menselijk lichaam bestaat voor een groot deel uit water met daarin opgelost allerlei soorten ionen.

 • De ionen zorgen voor geleiding in het menselijk lichaam.
 • Op dinsdag 30 okt 2018 om 16:05 is de volgende vraag gesteld wat is elementair ladingskwantum? Het staat in mijn boek, zonder verdere uitleg wat het precies inhoud.
 • Ernaast staat wel een formule: e: q = -e = -1.6×10(tot de macht -19) C.
 • Erik van Munster reageerde op dinsdag 30 okt 2018 om 16:19 Lading ontstaat door een tekort of teveel aan elektronen.

De kleinst mogelijke lading die iets kan hebben is dus de lading van één elektron. Deze “kleinst mogelijke hoeveelheid” wordt ook wel het elementair ladingskwantum genoemd. Staat ook in Binas tabel 7 Op zondag 28 okt 2018 om 18:43 is de volgende vraag gesteld In het filmpje zegt u dat lading een maat is voor de hoeveelheid elektronen.

Is dat dan het aantal elektronen die op een moment in de draad zitten. Of is het per vierkante millimeter? Waarin is het het aantal elektronen? Erik van Munster reageerde op zondag 28 okt 2018 om 19:17 Dat hangt ervan af welke lasing je wil weten. Als je de lading van de elektronen in een draad is het inderdaad het totaal aan elektronen keer de lading per elektron.

Maar je kunt ook de lading per oppervlak of per volume uitrekenen als je weet hoeveel elektronen er per mm2 of mm3 zitten. Morsal Sirat vroeg op zondag 7 okt 2018 om 16:43 Beste Erik, Ik kom er niet uit met deze vraag die in mijn boek staat: De verwarming van een auto werkt op 12 V en heeft een even groot vermogen als een element dat op 230 V werkt.

– In welk apparaat stromen per seconde de meeste elektronen door het apparaat? Het antwoord was toen in het apparaat met de kleinste spanning, maar hoezo is dat zo? Erik van Munster reageerde op zondag 7 okt 2018 om 17:43 Het aantal elektronen wat per seconde ergens doorheen stroomt is afhankelijk van de stroomsterkte.

Stroomsterkte is namelijk hoeveel lading ergens per seconde door stroomt. Het apparaat met de grootste stroomsterkte (I) is dus ook het apparaat met de meeste elektronen per seconde. De stroom kun je voor ieder van de twee apparaten uitrekenen met P=U*I.

 • Je vindt dan voor I: I = P/U Het vermogen (P) is gelijk voor beide apparaten, maar de spanning (U) niet.
 • Omdat U onder de deelstreep staat is het zo dat hoe kleiner de spanning is hoe groter de stroomsterkte.
 • Vandaar.
 • Thomas Rous vroeg op woensdag 27 dec 2017 om 00:19 Beste Erik, U heeft het hier over positieve atomen en daaromheen elektronen.

Een atoom bestaat toch echter altijd al uit protonen, neutronen en elektronen? Bedoelt u hier atoomkern met daaromheen elektronen? Ik hoor het graag van u! Erik van Munster reageerde op woensdag 27 dec 2017 om 09:54 Klopt, een atoom bestaat uit protonen, neutronen en elektronen.

 1. Maar als je een elektron weghaalt zijn er in het atoom meer + dan – ladingen en wordt het atoom positief geladen.
 2. In een metaal beweegt het buitenste elektron los van het atoom en de atomen hebben dus een elektron minder en zijn daarom positief.
 3. Het metaal als geheel is niet geladen.
 4. Ayda Amiry vroeg op dinsdag 16 mei 2017 om 18:26 Beste Erik, Ik heb een paar vragen.

Wat is het verschil tussen stroom en spanning? Wat is stroom nou precies en wat is spanning precies? Mvg Erik van Munster reageerde op dinsdag 16 mei 2017 om 20:54 Stroom is het makkelijkst uit te leggen: Stroomsterkte is hoeveel elektrische lading per seconde ergens doorheen stroomt, bijvoorbeeld door een draadje of een lampje.

 1. De eenheid van stroomsterkte (Ampere) betekent dan ook “lading per seconde”.
 2. Spanning is lastiger uit te leggen: Om ergens stroom doorheen te laten lopen moet je de elektronen “dwingen” om zich te gaan bewegen.
 3. Stroom gaat namelijk niet vanzelf lopen.
 4. De spanning kun je het beste snappen als de hoeveelheid “dwang” die je aan de elektronen oplegt om zich in te verplaatsen.

Door ergens een spanning over te zetten duw je als het ware de elektronen een bepaalde kant op. De mate waarin de lading ergens heen geduwd wordt noemen we spanning. Als je bijvoorbeeld een batterij van 3,0 V en een batterij van 9,0 V vergelijkt zal de batterij van 9,0 V beter in staat zijn om stroom ergens doorheen te laten lopen dan de batterij van 3,0 V.

 • Op donderdag 26 jan 2017 om 12:17 is de volgende vraag gesteld Beste Erik, Meer een vraag uit interesse, maar ik vroeg mij af wat er gebeurd met een batterij als hij “op” is.
 • Heeft dit te maken met het aantal ampère dat afneemt, neemt de spanning af of heeft dit een andere oorzaak? Mvg Erik van Munster reageerde op donderdag 26 jan 2017 om 12:26 Heel simpel gezegd: Een batterij werkt door een chemische reactie die plaatsvindt binnenin de batterij waarbij elektronen vrijkomen en aan een andere stof gebonden worden.

Constructie van een batterij is zodanig dat deze elektronen niet direct van stof 1 naar stof 2 gaan maar dat ze omgeleid worden en buiten de batterij om, door de schakeling die op de batterij zit aangesloten lopen. Als de batterij ‘leeg’ is betekent dit dat alle stof 1 opgereageerd is en de batterij alleen maar stof 2 bevat.

De batterij is dan niet meer in staat om een elektrische stroom te laten lopen en ook de spanning die de batterij afgeeft is lager. Groet, Erik Op donderdag 12 mei 2016 om 21:08 is de volgende vraag gesteld Hallo, Ik vroeg me af waarom er bij de ‘Test jezelf’ vragen de weerstand is gegeven terwijl je die niet nodig hebt om a, b én c te berekenen? Erik van Munster reageerde op vrijdag 13 mei 2016 om 10:49 Klopt, voor wat er gevraagd wordt heb je de weerstand niet nodig.

Vaak staan in opgaven meer gegevens staan dan je nodig hebt en inzien welke gegevens je nodig hebt is een belangrijk deel van het maken van de opgave. Op donderdag 21 jan 2016 om 18:59 is de volgende vraag gesteld bij de eerste vraag staat er enkel 1,4.10 tot de 2de.

 1. Erik van Munster reageerde op donderdag 21 jan 2016 om 21:34
 2. Op vrijdag 22 jan 2016 om 12:32 is de volgende reactie gegeven
 3. Erik van Munster reageerde op vrijdag 22 jan 2016 om 16:01
 4. Op vrijdag 22 jan 2016 om 16:23 is de volgende reactie gegeven

2,3 A * 60 s = 138 C, maar als je dat als antwoord geeft klopt het aantal significante cijfers niet. Het moet namelijk afgerond worden op twee significante cijfers. Vandaar 1,4*10^2 C Zie ook de videoles “meetonzekerheid & significantie” onder het kopje “Algemeen”.bedankt voor de snelle reactie! MOET het steeds afgerond worden op twee significante cijfers of mag dit? 1,38*10^2 c is toch iets correcter? ( je hebt een foutje geschreven bij je antwoord.23 A i.p.v.2,3 A ) groetjesJa, in principe moet je altijd afronden op het goede aantal significante cijfers in je eind antwoord.1,38*10^2 C is dus niet goed want dit heeft drie cijfers terwijl je het antwoord maar met twee significante cijfers weet.

Wat is de eenheid van de stroomsterkte?

Stroomsterkte wordt voorgesteld met het symbool I en uitgedrukt in ampère (A).

Hoe bereken je stroomsterkte natuurkunde?

Stroomsterkte berekenen met behulp van ampère – Weet u het vermogen wat een apparaat levert en de spanning waarop deze aangesloten wordt? In dat geval is het mogelijk om de benodigde stroomsterkte van het apparaat te achterhalen. Dit doet u met dezelfde formule, als waarmee u het vermogen van een apparaat berekent.

U kunt deze formule omschrijven naar I = P / U. Hierbij staat I nog steeds voor de stroomsterkte uitgedrukt in ampère, P voor het vermogen uitgedrukt in Watt en U voor de spanning uitgedrukt in volt. De spanning is op een normaal Nederlands stopcontact altijd 230 volt. Houd er rekening mee, dat u voor sommige apparaten een speciaal stopcontact gebruikt.

Deze stopcontacten zijn geschikt voor krachtstroom en leveren zodoende een hogere spanning. Nemen we een sauna, dan heeft deze vermogen van circa 2.000 Watt. Wetende dat de spanning op het stopcontact 230 volt is, kunnen we berekenen wat de benodigde stroomsterkte van de sauna is: I = 2.000 / 230.

See also:  Wat Kost Een Formule 1 Stuur?

Wat stroomt er bij een elektrische stroom?

Stroom is de snelheid waarmee elektronen langs een punt stromen in een complete elektrische stroomkring. Simpel gezegd: stroom = doorstroming. Een ampère of amp is de internationale eenheid die wordt gebruikt voor het meten van stroom. Het drukt het aantal elektronen uit (ook wel ‘elektrische lading’ genoemd) dat gedurende een bepaalde tijd langs een punt in een circuit stroomt. Hoe Bereken Je Stroomsterkte Formule Voor ampères gebruikte symbolen: A = ampères, voor een grote hoeveelheid stroom (1,000). mA = milliampères, één duizendste van een amp (0,001). µA = microampères, één miljoenste van een amp (0,000001). In formules zoals de wet van Ohm wordt stroom ook weergegeven door een I (van intensiteit).

 • Er wordt een magnetisch veld gegenereerd rond een geleider als er stroom doorheen loopt.
 • De sterkte van dat veld staat in directe verhouding tot de hoeveelheid stroom die er doorheen loopt.

Elektronen stromen door een geleider (normaal gesproken een metalen draad, meestal koper) wanneer aan twee voorwaarden voor een elektrisch circuit wordt voldaan:

 1. Het circuit bevat een energiebron (bijv. een batterij) die spanning produceert. Zonder spanning bewegen elektronen in een willekeurige richting en redelijk gelijkmatig in een draad en er kan geen stroom lopen. Spanning creëert de druk die de elektronen in één richting stuurt.
 2. Het circuit vormt een gesloten, geleidende lus waar de elektronen doorheen kunnen stromen en energie leveren aan ieder apparaat (een belasting) dat op het circuit is aangesloten. Een circuit is gesloten (compleet circuit) wanneer een schakelaar op AAN staat, dus gesloten is (zie het diagram boven aan deze pagina).

Stroom kan, net als spanning, gelijkgericht of wisselend zijn. Gelijkstroom (DC-stroom): Wisselstroom (AC-stroom): Boven: Wisselstroom in de vorm van een sinusgolf. De meeste digitale multimeters kunnen DC- of AC-stroom van niet meer dan 10 ampère meten. Een hogere stroom moet omlaag worden geschaald met een stroomtang, die stroom in een circuit meet (van 0,01 A of minder tot 1000 A) door de kracht van het magnetische veld om een geleider te meten.

 1. Hierdoor kan worden gemeten zonder het circuit te onderbreken.
 2. Iedere component (lamp, motor, verwarmingselement) die elektrische energie omzet in een andere vorm van energie (licht, draaiing, warmte) gebruikt stroom.
 3. Wanneer meer belastingen worden toegevoegd aan een circuit, moet het circuit meer stroom leveren.

De waarden van de geleiders, zekeringen en de componenten zelf bepalen hoeveel stroom er door het circuit stroomt. Ampèremetingen worden normaal gesproken uitgevoerd om de mate van belasting van het circuit of de toestand van de belasting te bepalen. Het meten van stroomsterkte is een standaard onderdeel van het storingzoeken.

Hoeveel Watt is 1 ohm?

In de elektriciteitsleer heb je te maken met een aantal basisbegrippen. De belangrijkste zijn Spanning (U), Stroom (I), Weerstand (R) en Vermogen (P) Er is regelmatig veel verwarring, waardoor vaak verkeerde calculaties worden gemaakt. Ik loop ze daarom nog even kort door. Dit doe ik omdat je met voldoende begrip een heel eind komt in het maken van berekeningen aan elektrische accu- en solar installaties.

Dit is bevredigend en leuk, en zorgt ervoor dat je een perfect werkend systeem vooraf kunt berekenen! Helaas maak ik mee dat ook in de vakhandel of industrie de kennis over onderstaande soms ondermaats is met verkeerd advies tot gevolg en dat is jammer omdat de basis vrij eenvoudig is. Spanning (U) Om beter begrip te krijgen van elektriciteit helpt het weleens om een analogie te maken met een watersysteem.

Stel de waterdruk in het systeem voor als de spanning: zolang de waterkraan dicht is staat er wel spanning in het systeem maar er stroomt geen water. Uw stopcontacten thuis hebben tussen de twee aansluitingen (even aardedraad buiten beschouwing gelaten) ook een spanning maar er vloeit geen stroom als er niets op is aangesloten.

 1. We noemen het ook wel het potentiaalverschil: het heeft de potentie om stroom te laten vloeien.
 2. Weerstand (R) Weerstand zorgt ervoor dat er een zekere moeite moet worden gedaan om stroom te laten lopen.
 3. Een hoge weerstand zorgt voor meer moeite, een lage weerstand voor minder moeite.
 4. Raan open: weerstand gaat omlaag, kraan dicht: weerstand gaat omhoog (oneindig).

Niet alleen de kraan zorgt voor weerstand maar ook het systeem van leidingen en koppelingen. Dit systeem kun je vergelijken met de bedrading in in een elektrische installatie. In een elektrische installatie is een weerstand van nul gelijk aan aan kortsluiting: er loopt een zeer hoge stroom die alleen wordt beperkt door de capaciteit van de voeding.

 • Een weerstand van oneindig zorgt ervoor dat geen stroom loopt.
 • Er is dan niets op stopcontact of accu aangesloten dat stroom laat lopen.
 • Vaak heb je te maken met een tussensituatie van gecontroleerde weerstand.
 • Een lamp heeft een bepaalde weerstand waardoor er een beperkte stroom gaat lopen, die voor licht zorgt.

Stroom (I) Misschien is u opgevallen, of weet u nog van school, dat er een relatie is tussen de spanning (U), weerstand (R) en de stroom (I). In formule: U/I=R (wet van Ohm) Populair gezegd, als je de spanning weet en de weerstand, dan weet je de stroom. Een accu van 12 volt aangesloten op een weerstand van 10 ohm zorgt voor een stroom van 1,2 ampere in de weerstand. Een weerstand van 1 ohm zorgt voor een stroom van 12 ampere.

 • De weerstand zal erg warm worden.
 • We komen nu op het begrip vermogen.
 • Vermogen (P) Het vermogen (P) is de energie die per tijdseenheid wordt uitgewisseld in een systeem.
 • Het vermogen is gerelateerd aan de spanning en de stroom: P=U*I Samen met de wet van Ohm kun je met deze formule heel veel basisberekeningen doen in een elektrische installatie.

De 10 ohm weerstand uit bovenstaand voorbeeld zorgt voor een stroom van 1,2 ampere bij 12 volt. In de weerstand wordt 1,2 maal 12 = 14,4 watt vermogen ‘verstookt’ in de vorm van warmte. De 1 ohm weerstand zorgt voor 144 watt aan vermogen. De meeste standaardweerstanden kunnen hooguit 0,5 watt vermogen dissiperen (in de vorm van warmte die wordt afgestaan aan de omgeving)! Voorbeeld 1 Een gloeilamp van 60 watt aangesloten op een spanning van 230 volt laat een stroom lopen van 60/230 = 0,26 ampere wisselstroom.

De weerstand van de lamp kunnen we nu berekenen via de wet van Ohm, die is 230/0,26 = 884 ohm. Voorbeeld 2 Een 12 naar 230 volt omvormer van 1000 watt wordt aangesloten op een 12 volt accu. De omvormer voedt een waterkoker van 1000 watt. Hoeveel stroom moet de accu leveren aan de omvormer? 1000 watt gedeeld door 12 = 83 ampere.

Dit is dus de stroom tussen accu en omvormer. Aan de 230 volt zijde echter gebeurt iets interessants. Dit is de aansluiting tussen omvormer en waterkoker. Hier loopt slechts een stroom van 1000/230 = ca 4 ampere. Dit is de reden dat thuis de 230 volt bekabeling relatief dun kan zijn: de spanning is zo hoog dat de stroom laag kan blijven via de relatie P=U*I.

 • Zie de relatie tussen stroom en spanning als een soort wipwap: gaat de spanning omlaag dan gaat de stroom omhoog bij gelijk vermogen.
 • Dit is de reden dat accukabels bij dit soort vermogens erg dik kunnen zijn terwijl 230 volt kabels relatief dun zijn.
 • Ampere-uren (Ah) Vermogen is de energie per tijdseenheid die wordt overgedragen.

Vergelijk een snelheidsmeter: deze geeft de afgelegde afstand weer per tijdseenheid. Om de afstand te weten moeten we de snelheid maal de betreffende tijd doen.40km/uur gedurende een half uur = 20 kilometer afgelegd. Vermogen is geen energie! Je moet het vermogen met de tijd vermenigvuldigen om de overgedragen energie te weten.

 • Bijvoorbeeld een verfbrander van 1000 watt neemt gedurende een uur 1000 Watt-uur op (Wh).
 • Gedurende 5 minuten is dit 1000 maal 5 gedeeld door 60 = 33 Wh aan energie.
 • Dus, vermogen wordt uitgedrukt in Watt (W), energie in Watt-uur (Wh).
 • Een bruggetje naar de energie-inhoud van een accu, deze wordt aangeduid in Ah en niet Wh.

Hoe zit dat? Eigenlijk heeft Ah geen betekenis zonder dat de spanning bekend is. Deze moeten we vermenigvuldigen. Een 100Ah accu van 12 volt kan daarom 100 maal 12 = 1200 Wh aan energie opslaan. Een 100Ah accu van 24 volt kan echter de dubbele energie opslaan: 2400Wh.

 • Voorbeeld 3 Hoeveel kunnen we theoretisch uit een 1200Wh (100Ah) accu trekken? We kunnen een verfbrander van 1000 watt maximaal 1200/1000 = 1,2 uur laten werken.
 • Dat zal echter niet lukken want de accu zal al eerder zijn ‘ingestort’.
 • Maar het gaat nu even om de denkwijze.
 • Voorbeeld 4 Een zonnepaneel van 100 watt levert zijn maximale vermogen gedurende 6 uur aan een 12 volt accu.

Hoeveel energie wordt aan de accu toegevoerd? 100 watt bij 12 volt = ruim 8 ampere. Gedurende 6 uur is dit 48Ah. Uitgedrukt in Wh is dit 48 Ah maal 12 Volt = bijna 600 Watt-uur aan energie. Hier kan de waterkoker 600/1000 = ruim een half uur op werken. Een slimmerik heeft misschien de omweg via amperes overgeslagen door de paneelspanning (100) direct met 6 uur te vermenigvuldigen.

 1. In de elektrotechniek leiden vaak meerdere wegen naar Rome.
 2. Nogmaals, dit is allemaal theorie.
 3. De panelen zullen nooit volledig hun maximale vermogen afgeven en er zijn verliezen in de energie overdracht enzovoorts.
 4. Maar het gaat even om het begrip.
 5. Voorbeeld 5 U heeft een koelkastje dat 40 watt aan vermogen ‘trekt’ uit een 12 volt accu.

Hoe groot moet uw accu zijn om het koelkastje twee dagen te laten draaien zonder bij te laden? 40 watt maal 48 uur = 1920 Wh. Bij 12 volt is dit 160 Ah. U heeft dus een heel flinke accu nodig van 50 a 60 kilogram. Zelfs nog groter dan dat, omdat u uw accu nooit helemaal leeg moet trekken maar gemiddeld tot 50% niveau.

 1. Wat soms wordt gedaan is de installatie uitrusten met zonnepanelen als daar ruimte voor is.
 2. Dan kan met een (veel) kleinere accu worden volstaan omdat overdag de energie direct uit de panelen komt en de accu deels wordt gespaard.
 3. Ook raad ik bij dit soort vraagstukken aan om goed te kijken naar alternatieven voor verbruikers.

Een koelkast die de helft verbruikt (kleiner of beter geïsoleerd) resulteert direct in een 2 maal zo kleine en lichte accu. Klassieke gloei- of halogeenverlichting vervangen door LED scheelt vaak ook al veel. Het is al met al toch een heel verhaal geworden maar als u bovenstaande eenmaal in de vingers heeft, heeft u daar heel veel plezier van! Kijk op onze zustersite/webshop www.mobilenergy.nl voor een uitgebreid rekenvoorbeeld rond een autonoom solar systeem,

U vindt daar ook alle benodigde materialen. Nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op (telefonisch of via formulier). Dit bericht werd geplaatst op januari 21, 2021, 11:11, en is gearchiveerd onder Accu, Kabels, Zonnepanelen, U kunt zich abonneren op de reacties op dit bericht met RSS 2.0,

U kunt onderaan een reactie plaatsen. Pingen is momenteel niet toegestaan.

Wat is de eenheid van C?

Coulomb De coulomb (C) is de eenheid van elektrische (Q). De eenheid is vernoemd naar de Franse natuurkundige Charles-Augustin de Coulomb (1736 – 1806). De coulomb is gedefinieerd als de lading van het elektron gedeeld door 1,602176634×10 -19,1 joule (J) = 1 coulomb (C) × 1 volt (V) Gerelateerde elektrische eenheden: : Coulomb

Hoeveel elektronen zitten er in 1 coulomb?

Reacties – Wilbert op 09 juni 2008 om 13:29 Coulomb is de eenheid voor elektrische lading. Amper is de eenheid voor elektrische strtoom. De twee hangen nauw samen: 1 Ampere is een stroomsterkte van 1 Coulomb per seconde. Jan op 09 juni 2008 om 19:45 Dag Ron, Wilbert heeft helemaal gelijk.

Laat ik het even in eenvoudiger taal zeggen.1 Coulomb is de lading van 6,24151·10^18 elektronen, even dik afgerond 6 triljoen elektronen. Je wil een stroomsterkte meten, en telt daarvoor bij wijze van spreken de elektronen die in één seconde een bepaald punt passeren. Zijn dat er 6 triljoen in die seconde, dan noem je die stroomsterkte 1 ampère.

Zijn dat er 9 triljoen per seconde, dan is de stroomsterkte 1,5 A. Duidelijk zo? Groet, Jan bastiaan op 05 september 2013 om 14:44 mijn vraag aan jou is, als er nou 30 mA stroom ergens doorheen gaat voor 1 seconde is dat hetzelfde als 30 mC per seconde? dus de lading dan van die 6 triljoen x 0,03? Theo op 05 september 2013 om 14:57 Ja.1 A = 1 C/s 30 mA = 30,10 -3 A = 30,10 -3 C/s = 30,10 -3 x (6,10 18 ) elektronen/s En die passen allemaal in een draadje met nog plenty ruimte voor de rest van de koperatomen.

Is volt de stroomsterkte?

Zo werkt de app –

See also:  Hoe Laat Zijn De Trainingen Van De Formule 1?

Probeer het nu

Ampère en Volt Ampère ( A ) is de eenheid van stroomsterkte ( I ) en geeft aan hoeveel elektriciteit (lees: hoeveel elektronen) er door een apparaat loopt. Volt ( V ) is de eenheid voor spanning ( U ) en geeft aan hoeveel energie de elektriciteit met zich mee brengt. Hoe Bereken Je Stroomsterkte Formule Wat hebben ze met elkaar te maken? Het verschil tussen Ampère en Volt kun je als volgt zien: Ampère geeft aan hoeveel elektronen er door het apparaat lopen, en Volt geeft aan hoeveel energie elk van deze elektronen met zich meeneemt. Ten slotte geeft het aantal Watt aan hoeveel energie het apparaat daadwerkelijk per seconde gebruikt. De formule die deze drie eenheden gebruikt gaat als volgt:

 • P = UI
 • P = vermogen in Watt
 • U = spanning in Volt
 • I = stroomsterkte in Ampère

Als je dus 2 van de 3 gegevens over een apparaat hebt, dan kun je de laatste berekenen! Opdrachten

 1. De magnetron van Mr. Chadd heeft een stroomsterkte van 6 A en een spanning van 125 Volt. Wat is het vermogen van de magnetron?
 2. Mr. Chadd heeft een nieuwe magnetron gekocht en gebruikt deze om een maaltijd op te warmen. Hij doet dit 2,5 minuten lang en gebruikt hierbij in totaal 1,35 x 105 J aan energie. De stroomsterkte van deze magnetron is 7,5 A. Wat is de spanning van deze magnetron?

Loop jij vaak vast bij Natuurkunde? Kan gebeuren natuurlijk en met onze 1-op-1 bijles ben je snel weer goed op weg! Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Elektrische energie Energie: hoe reken je ermee? Vermogen en rendement

Wat is de formule van stroom?

Stroomsterkte in ampère berekenen – Het is mogelijk om de stroomsterkte in ampère te berekenen als zowel het vermogen als de spanning bekend zijn:

Stroomsterkte (ampère) = Vermogen (Watt) / spanning (volt)

Is VA gelijk aan watt?

Veel- voud Naam Sym- bool
1 voltampère VA
10 3 kilovoltampère kVA
10 6 megavoltampère MVA

De voltampère – op elektrische toestellen meestal vermeld met het symbool VA – is een eenheid die wordt gebruikt om het schijnbaar vermogen van een elektrisch wisselspanningcircuit zoals een transformator of een scheercontactdoos aan te duiden. VA is het product van volt en ampère en heeft dus dezelfde dimensie als de watt,

Spanning × stroom is immers het vermogen. VA wordt in plaats van watt gebruikt om onzekerheden die bij wisselspanningen gelden uit te drukken. Het werkelijk afgenomen vermogen is namelijk afhankelijk van het type apparaat dat op het circuit wordt aangesloten. Een gloeilamp leidt tot andere waarden dan een motortje van een scheerapparaat,

Dit verschil wordt tot uitdrukking gebracht in de arbeidsfactor : de verhouding tussen het werkelijk afgenomen vermogen (watt) en het schijnbare vermogen (uitgedrukt in voltampère). Bij elektriciteitscentrales en grootgebruikers van stroom is het uitdrukken in voltampère in plaats van watt vanwege het verschil zeer belangrijk. waarbij:

U staat voor de elektrische spanning en heeft de eenheid volt (V) I staat voor de elektrische stroom en heeft de eenheid ampère (A) P s staat voor het schijnbare elektrische vermogen

De voltampère is de eenheid van P s, Bij een gelijkspanning is dit gelijk aan de watt (W), omdat in dat geval het schijnbare vermogen gelijk is aan het vermogen in de betekenis van arbeid. Bij wisselspanning komt de voltampère vermenigvuldigd met de arbeidsfactor (cos φ ) overeen met de watt.

Is u stroomsterkte?

In symbolische notatie: waarin U de spanning of het potentiaalverschil, I de stroomsterkte en R de weerstand is. De eenheid U wordt uitgedrukt in V (volt), I in A (ampère) en R in Ω (ohm). De wet van Ohm definieert in feite de materiaaleigenschap elektrisch geleidingsvermogen.

Wat is het verschil tussen stroom en stroomsterkte?

Spanning, stroom & weerstand Op donderdag 25 mei 2023 om 21:53 is de volgende vraag gesteld Beste meneer, U zegt dat zuiver water een grote weerstand heeft, maar hoe zit het dan als er bijvoorbeeld een telefoon in een bad met zuiver water valt? Houdt dat in dat er zoveel stroom in het bad komt, dat de grote weerstand daar niet tegenop kan? Erik van Munster reageerde op vrijdag 26 mei 2023 om 09:20 Zuiver water heeft inderdaad een grote weerstand en geleidt heel slecht stroom.

Maar kraanwater is geen zuiver water. Er zit behalve H2O ook bv een beetje kalk en mineralen in. Hierdoor geleidt het beter dan zuiver water. Er zal dus als je telefoon in het bad valt wél wat stroom lopen door het water maar dan voornamelijk van de +pool van de batterij naar de -pool. En de batterijspanning in een telefoon is niet zo hoog.

Zal dus niet gevaarlijk zijn. (Maar je telefoon is wel kapot denk ik) Op woensdag 10 feb 2021 om 17:07 is de volgende vraag gesteld Goede dag, waarom vind je in een I(U)-grafiek de stroomsterkte over twee lampen als deze parallel geschakeld zijn? waarom gebruik je hierbij de deelspanning? Erik van Munster reageerde op woensdag 10 feb 2021 om 18:13 Daarvoor moet je eerst weten hoe de schakeling er precies uitziet en waarvan de U en de I zijn die in de grafiek staan.

 • Hangt dus echt van de vraag af.
 • Als het iets is waar je niet uitkomt: je kunt me ook gewoon mailen: zie “contact” in het menu hierboven) Op dinsdag 2 feb 2021 om 19:44 is de volgende vraag gesteld Goede dag, waarom veranderen de positief geladen deeltjes in een stroom de snelheid van de elektronen en daarmee de snelheid van de stroom? De positief geladen deeltjes(ionen) zorgen toch voor de stroom en daarmee de stroomsnelheid? groet Erik van Munster reageerde op dinsdag 2 feb 2021 om 21:32 Als er stroom loopt in een stroomdraad zijn het alleen de (negatief geladen) elektronen die bewegen.

De (positieve) atomen in het materiaal blijven gewoon op hum plaats. Het is wel zo dat de elektronen tijdens het bewegen botsen tegen de atomen. De atomen remmen de elektronen af en hebben dus wel invloed op hoeveel stroom er loopt maar ze blijven zelf op hun plaats.

Op dinsdag 2 feb 2021 om 19:26 is de volgende vraag gesteld Dag meneer, kunnen positieve ionen zich net als elektronen verplaatsen? Op dinsdag 2 feb 2021 om 19:27 is de volgende reactie gegeven zonder dat ze zich in een vloeibare oplossing bevinden Erik van Munster reageerde op dinsdag 2 feb 2021 om 19:29 Nee.

In een vast stof, zoals een metaal, zijn het alleen elektronen die zich kunnen verplaatsen. De metaalatomen zelf zitten “vast” in een rooster en blijven op hun plaats. Ursula Blaauboer vroeg op vrijdag 13 dec 2019 om 20:56 Beste Erik, Kunt u mij uitleggen welke verschillen er zijn tussen een weerstand en een lampje? en waarom deze verschillen er zijn? Groeten, Ursula.

 1. Erik van Munster reageerde op zaterdag 14 dec 2019 om 09:33 Een lampje bevat een gloeidraad die heet wordt als het lampje brandt.
 2. Doordat het heet is neemt de weerstand toe (stroom loopt er moeilijker doorheen als het warm is).
 3. Dus: hoe hoger de spanning, hoe hoger de temperatuur en hoe groter de weerstand.

Bij een lampje is de weerstand (R) dus groter bij grotere spanning. Een weerstand is een stukje materiaal (meestal een mengsel van rubber, koolstof en kunststof) dat zó is samengesteld dat de weerstand constant blijft, óók als de temperatuur toeneemt.

De weerstand (R) is daardoor bij alle spanningen constant. Ursula Blaauboer vroeg op donderdag 12 dec 2019 om 11:29 Beste Erik, Welke hypothese kan ik stellen bij de vraag van: wat zijn de verschillen tussen een weerstand en een lampje? groeten Ursula Erik van Munster reageerde op donderdag 12 dec 2019 om 13:35 De verwachting (hypothese) is dat de weerstand een rechte lijn geeft in een U,I-grafiek en dat het lampje een grafiek geeft die afbuigt.

Op vrijdag 19 apr 2019 om 18:18 is de volgende vraag gesteld Beste Erik, bij de volgende opdracht: ‘In China is de netspanning 220 V. De Chinese producent wil het heteluchtpistool (220 V) ook geschikt maken voor Europa waar de spanning 230 V is. Dit kan hij doen door een extra elektrische weerstand in het heteluchtpistool te plaatsen.’ Bij het antwoord tekenen ze de extra weerstand in serie met de spanningsbron (de ventilator en gloeidraad staan beiden daaraan parallel geschakeld).

Waarom precies? Want ik snap dat dan over die weerstand 10 V moet komen te staan, maar uiteindelijk is Utot dan toch alsnog 230? Voor parallel geldt Utot=U1=U2, maar dan is de spanning over de gloeidraad en ventilator toch ook nog steeds 230? Erik van Munster reageerde op vrijdag 19 apr 2019 om 18:37 Utot is dan inderdaad nog steeds 230 V maar het gaat om de spanning over heteluchtpistool.

De spanning van 230 V verdeelt zich namelijk over de weerstand (10V) en het heteluchtpistool (220V). (Deze 220V staat dan over zowel de gloeidraad als de ventilator want die staan onderling parallel en hebben dus dezelfde spanning.) Op zaterdag 5 mei 2018 om 14:58 is de volgende vraag gesteld Dag meneer, In een opgave moet staat er een I, U grafiek en daaruit moet ik bepalen wat de R moet zijn op U = 0 V.

De lijn begint bij de oorsprong. Hierbij nemen ze de raaklijn. Ik snap niet waarom de raaklijn gelijk is aan de weerstand in een I, U-grafiek? Erik van Munster reageerde op zaterdag 5 mei 2018 om 15:57 Normaal gesproken is de weerstand U/I en kun je de waarde van U en I gewoon aflezen uit de grafiek en invullen.

Bij U=0V kan dit niet. Je zou dan R = 0/0 krijgen en dat kun je niet uitrekenen. Vandaar dat ze hier de raaklijn nemen. Eigenlijk is dit niet de weerstand want bij 0V bestaat er geen weerstand maar je rekent als het ware terug wat de weerstand zou zijn bij 0V.

 • Erik van Munster reageerde op zaterdag 5 mei 2018 om 13:54
 • Op zaterdag 5 mei 2018 om 14:16 is de volgende reactie gegeven
 • Erik van Munster reageerde op zaterdag 5 mei 2018 om 15:39

Energie wordt alleen maar verbruikt als er stroom loopt én een spanningsverschil is tussen twee plaatsen. Dit kun je ook zien aan de formule voor vermogen (P=U*I). Als er geen spanning is wordt er geen energie verbruikt maar als er wél spanning is maar géén stroom loopt wordt er ook geen energie verbruikt.

Je hebt beide nodig voor vermogen.Ah, dus een weerstand zorgt ervoor dat de stroom vermindert(het punt voor de weerstand heeft meet stroom dan het punt na de weerstand) + dat er een verschil is in is spanning/Energie tussen het punt voor de weerstand en het punt na de weerstand?Een weerstand zorgt inderdaad dat de stroom (in de tak waarin de weerstand zit) vermindert.

Maar het is wel zo dat de stroom dan in de héle tak tegelijk minder wordt. Er stroomt altijd evenveel stroom de weerstand in als uit. De spanning is inderdaad anders tussen het punt vóór en na de weerstand. Op donderdag 1 mrt 2018 om 12:40 is de volgende vraag gesteld Ik snap nog steeds niet wat een weerstand doet.

 • An iemand het mij uitleggen Erik van Munster reageerde op donderdag 1 mrt 2018 om 13:32 Een weerstand “doet” op zichzelf niks.
 • Het is een klein stukje materiaal gemaakt van een mengsel van koolstof en rubber met daaraan twee draadje om de weerstand mee aan te sluiten.
 • Als je spanning op een weerstand zet zet gaat er stroom lopen en de hoeveelheid stroom is afhankelijk van de waarde (R) van de weerstand.

Een weerstand met veel koolstof heeft een kleine R en geleidt goed, een weerstand met juist weinig koolstof isoleert en heeft juist grote R. Weerstanden worden gebruikt in schakelingen om ervoor te zorgen dat op de juiste plaats de juiste spanning komt te staan en de goede hoeveelheid stroom loopt.

 1. Het hangt van de schakeling en de toepassing af waar in de schakeling welke weerstand wordt gebruikt.
 2. Medine Erdemir vroeg op zaterdag 2 dec 2017 om 19:06 meneer ik moet een u,i diagram kunnen maken van een NTC- weerstand bij verschillende temperaturen.
 3. Hoe doe ik dit? Medine Erdemir reageerde op zaterdag 2 dec 2017 om 19:25 en ik moet dit doen: Bereken de weerstand van de NTC-weerstand bij de verschillende temperaturen en zet die weer in een tabel en maak een (R,T)-diagram.

Meneer dit heb ik echt nooit gehad, hoe doe je dit soort dingen Erik van Munster reageerde op zondag 3 dec 2017 om 15:04 Een NTC is een temperatuurgevoelige weerstand. De weerstand hangt dus van de temperatuur af. Weerstand kun je bepalen door verschillende spanningen op de NTC te zetten en bij elke spanning de stroom te meten.

 1. Als je de resultaten hiervan in een grafiek met horizontaal spanning en verticaal de stroom zet (U,I-diagram) kun je uit de helling de weerstand bepalen bij díe temperatuur.
 2. Daarna herhaal je alles bij een andere temperatuur.
 3. Voordat je gaat meten zul je dus eerst een manier moeten verzinnen om de temperatuur van de NTC in te stellen.
See also:  Op Welk Belgisch Racecircuit Vonden In De Twintigste Eeuw Op 10 Formule 1 Races Plaats?

Hangt er heel erg van af wat voor soort spullen je hiervoor hebt. Op zaterdag 2 dec 2017 om 17:16 is de volgende vraag gesteld kunnen stroom/ spanning ooit verloren gaan? want volgens de wet van KIrchoff kan dit niet? Erik van Munster reageerde op zaterdag 2 dec 2017 om 17:54 Zeker kunnen spanning en stroom op een gegeven moment stoppen.

Voor het laten lopen van stroom door een weerstand is namelijk energie nodig en die is niet oneindig. Bij een batterij komt deze energie uit chemische energie die ophoudt als de batterij ‘op’ is. Toch blijft de wet van Kirchhoff gewoon geldig. Als U=0 en I=0 omdat een batterij leeg is geldt de wet nog steeds.

Op donderdag 22 jun 2017 om 17:48 is de volgende vraag gesteld In mijn boek staat dat in een parallelschakeling I evenredig is met G. Waarom is dit zo? Waar is dit uit af te leiden? Op donderdag 22 jun 2017 om 17:50 is de volgende reactie gegeven Ik snap ook niet waarom R 1/G is en waarom G 1/R is.

Waaruit kun je dit afleiden? (als je de formules ombouwt) Erik van Munster reageerde op donderdag 22 jun 2017 om 17:54 Een parallelschakeling betekent altijd een schakeling met een vertakking erin. Bij een vertakking verdeelt de stroom zich over de verschillende takken. Door de tak waar het makkelijkst stroom door loopt (dus met de grootste geleidbaarheid G) loopt de meeste stroom.

Vandaar: Hoe beter de geleidbaarheid, hoe groter de stroom die door die tak loopt. G = 1/R is gewoon een definitie. Er is afgesproken om 1/R “geleidbaarheid” of “geleidingsvermogen” te noemen. Op donderdag 22 jun 2017 om 16:11 is de volgende vraag gesteld Hoi, Ik heb een tijdje geleden een toets natuurkunde Elektriciteit gehad en daar kwam deze vraag: Henk wil een bureaulamp (230 V; 60 W) en een fietslampje (6v; 0,3 A) aansluiten om het lichtnet (230 V).

Zijn vriendin Fatima zegt dat hij dit niet moet doen, omdat het fietslampje dan kapot zal gaan. Leg uit of het fietslampje kapotgaat als Henk beide lampen toch in serie aansluit op het lichtnet. Neem aan dat de weerstand van de lampen niet verandert. Ik snap niet echt hoe je kunt weten wanneer het lampje kapot gaat.

Bij teveel volt? teveel ampere? En hoe weet je of het teveel is? Ik snap dit stuk niet helemaal. Ik wist niet eens dat een lamp überhaupt kapot kon gaan daardoor.

 1. Erik van Munster reageerde op donderdag 22 jun 2017 om 16:32
 2. Op donderdag 22 jun 2017 om 16:42 is de volgende reactie gegeven
 3. Erik van Munster reageerde op donderdag 22 jun 2017 om 17:15

Ja, lampjes kunnen kapot gaan als er teveel stroom door het gloeidraadje loopt. Het wordt dan zó warm dat het draadje smelt en op een plaats breekt. Van beide lampjes kun je de weerstand berekenen: Gloeilamp: Met P=U*I kun je berekenen dat er bij 230 V een stroom loopt van 0,26 A.

 • De weerstand is dan R = U/I = 230/0,26 = 885 Ohm Fietslampje: R=U/I = 6 / 0,3 = 20 Ohm.
 • Als je de lampjes in serie zet kun je de weerstanden optellen (als je even aanneemt dat de weerstand constant is).
 • Voor de totale weerstand vind je dan: 905 Ohm.
 • Aangesloten op het stopcontact zal er door beide lampjes een stroom lopen van I = U/R = 230 / 905 = 0,25 A.

Het lampje kan een stroom aan van 0,30 A en zal dus NIET kapot gaan als het in serie met de gloeilamp wordt aangesloten op het stopcontact. (Als het fietslampje zonder de gloeilamp op het stopcontact wordt aangesloten zal het ongetwijfeld kapot gaan maar dat is hier niet de vrDus als ik het goed begrijp hangt de stroomsterkte ervan af of een lampje kapot gaat of niet?Ja, klopt.

 1. Teveel stroom zorgt dat een lampje kapot gaan.
 2. En hoeveel stroom er door het lampje loopt wordt weer bepaald door hoeveel spanning je erop zet.
 3. Jeroen van Asten vroeg op zaterdag 22 mrt 2014 om 12:50 Weerstand wordt omschreven als “Hoe goed spanning wordt weerstaan”.
 4. Maar een weerstand zorgt er toch voor dat er minder stroom gaat lopen? Dus zou een weerstand dan niet eigenlijk moeten worden omschreven als “Hoe goed stroom wordt weerstaan”? Erik van Munster reageerde op zaterdag 22 mrt 2014 om 13:11 Dag Jeroen, Zo kunt je het inderdaad ook zeggen dat weerstand stroom tegenhoudt.

Maar de oorzaak van dat er stroom gaat lopen is de spanning. Je kunt het vergelijken met een waterpomp die water door een slang heen pompt. Als je de slang halverwege een beetje dichtknijpt gaat er minder water stromen. De druk van de pomp (die je kunt vergelijken met de spanning) wordt dus beter weerstaan en er zal minder stroom lopen.

 1. Op zaterdag 25 jan 2014 om 14:37 is de volgende vraag gesteld Beste Erik, Is stroomsterkte en elektrische stroom hetzelfde? mvg Erik van Munster reageerde op zaterdag 25 jan 2014 om 15:02 Ja, met “stroomsterkte” en “elektrische stroom” wordt hetzelfde bedoeld.
 2. Namelijk hoeveel elektrische lading ergens per seconde langs stroomt.

Annabel Dominicus vroeg op vrijdag 17 jan 2014 om 16:26 Beste Erik, In mijn boek vragen ze aan welke eis de weerstand van een voltmeter moet voldoen. Het antwoord is dat deze een hoge weerstand moet hebben zodat er zo weinig mogelijk volt door de voltmeter komt.

Waarom moet die weerstand dan zo hoog zijn,want wat gebeurt er als hij een lage weerstand zou hebben? En hoe zit dat dan met de ampère meter? Erik van Munster reageerde op vrijdag 17 jan 2014 om 16:38 Dag Annabel, Bij een stroom- of spanningssmeter wil je dat ze zo min mogelijk invloed hebben op de schakeling: Stroommeter: Deze sluit je altijd in serie aan met datgene wat je wil meten.

De stroom die je wil meten moet dus ook door de meter zelf heen lopen en dit gaat het best als de weerstand zo LAAG mogelijk is. Spanningsmeter: Deze sluit je altijd parallel aan aan datgene wat je wil meten. Je wilt hier juist dat er zo min mogelijk stroom door de spanningsmeter gaat lopen omdat het anders de totale stroom ook verandert.

De weerstand moet dus zo HOOG mogelijk zijn. Het zit hem dus in de verschillende manieren van aansluiten van stroom- en spanningsmeters. Marissa Gaanderse vroeg op donderdag 25 jul 2013 om 11:15 maakt het uit waar de ampere en voltmeter in een schakeling staan? Erik van Munster reageerde op donderdag 25 jul 2013 om 16:19 Een amperemeter sluit je zo aan dat alle stroom die door datgene loopt waar je de stroom door wilt meten ook door de amperemeter loopt.

Hij kan zowel ervoor als erachter staan, dat maakt niks uit. Een spanningsmeter (voltmeter) zet je altijd parallel aan datgene waar je de spanning over wil meten. Een kant van de spanningsmeter zit aan ene kant van de weerstand de andere kant van de spanningmeter aan de andere kant.

Wat is stroomsterkte in ampère?

Stroomsterkte – Ampère – Bij een elektrische stroomkring (bijvoorbeeld elektrische apparaten zoals een elektrische buitenboordmotor ), stroomt er elektrische lading van het ene naar het andere punt. De hoeveelheid elektrische lading die per seconde door het stroomdraad beweegt, is de stroomsterkte.

Wat doet de stroomsterkte?

Natuurkunde.nl – Stroom, spanning en weerstand In het artikel over heb je kunnen lezen waar elektriciteit precies uit bestaat, namelijk uit bewegende elektronen. Om met elektriciteit te rekenen, heb je echter nog wat meer kennis nodig. In dit artikel vind je een uitleg van de drie termen stroomsterkte, spanning en weerstand.

 • Allereerst de stroomsterkte.
 • Zoals de naam al zegt, geeft deze aan hoe ‘sterk’ de stroom is, oftewel hoeveel lading (dus hoeveel elektronen) er eigenlijk elke seconde door een draad heen bewegen.
 • Elektrische lading wordt gemeten in Coulumb (afkorting C), stroomsterkte wordt gemeten in Ampère (afkorting A).

Als de stroomsterkte in een draad 1 Ampère is, betekent het dat er 1 Coulomb per seconde door deze draad stroomt. Veel mensen gebruiken de woorden ‘stroom’ en ‘spanning’ verkeerd. Mensen zeggen bijvoorbeeld vaak dat er ‘stroom op een stopcontact staat’.

Dat is niet waar, want als er geen stekker in zit, loopt er geen stroom. Er staat alleen spanning op, die ervoor zorgt dat er een stroom kán gaan lopen. Elektrische spanning wordt gemeten in Volts (afgekort V). Daarom spreekt men ook wel eens van voltage. De spanning geeft aan hoeveel energie het voor de elektronen kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te bewegen (bijvoorbeeld door de gloeidraad van een lamp heen).

Om even een indruk te geven van hoeveel een volt is: een kleine batterij haalt ongeveer 1 volt, het stopcontact levert 230 volt, een (Nederlandse) elektrische trein rijdt op 1.500 volt en op de hoogspanningsleidingen die de elektriciteit van de energiecentrale naar je huis transporteren staat wel 50.000 volt. Figuur 1: Links de bovenleiding van een spoorlijn, rechts een hoogspanningsmast. In elk materiaal kost het voor elektronen een bepaalde hoeveelheid energie om er doorheen te bewegen. Elk materiaal heeft namelijk zijn eigen weerstand. Die weerstand wordt gemeten in Ohms (dat wordt aangegeven met de griekse letter Ω).

Hoe lager de weerstand van een materiaal, des te beter geleidt het materiaal. De meeste metalen hebben een lage weerstand. Andere materialen, zoals hout en plastic, hebben een weerstand die zo hoog is dat er geen elektronen doorheen kunnen lopen. Het is logisch dat stroom, spanning en weerstand in nauw verband met elkaar staan.

Hoe hoger de weerstand van een voorwerp; laten we zeggen een stroomdraad, des te meer energie kost het voor de elektronen om er doorheen te bewegen, en dus wordt de spanning die over de draad staat vanzelf hoger. Datzelfde geldt voor de stroomsterkte: hoe meer elektronen er tegelijk door de draad heen willen bewegen, des te moeilijker wordt het voor elk elektron om er langs te komen, dus wordt de spanning ook hoger. Figuur 2: De wet van Ohm in formulevorm. Deze formule heet de ‘wet van Ohm’. Hierin staat de letter U voor de spanning (afgeleid van het Latijnse woord ‘Urgere’), de I staat voor de stroomsterkte (afgeleid van ‘Intensiteit’, wat zoveel als sterkte betekent) en de R staat voor de weerstand (van het Engelse woord Resistance).

Zodra je nu dus twee van deze drie waarden weet, kun je de derde makkelijk berekenen. Om het concept van de wet van Ohm wat duidelijker te maken, vergelijk de elektrische stroom even met een opstopping bij een deur (dat komt in veel scholen regelmatig voor). De grootte van de deur is hier de ‘weerstand’, de hoeveelheid mensen die door de deur heen moeten de ‘stroomsterkte’ en de moeite die het voor ieder persoon kost om zich door de deur heen te wurmen voor de ‘spanning’.

Het is niet moeilijk om te bedenken dat het een stuk meer moeite kost om door de deur te komen naarmate de deur kleiner is of er meer mensen doorheen willen. Figuur 3: Een andere manier om weerstand te illustreren is de snelweg. Hoe meer auto’s er rijden, des te groter is de ‘stroomsterkte’. Hoe minder banen de snelweg vervolgens heeft, des te meer ‘weerstand’ is er, en die ‘weerstand’ van een snelweg zorgt voor files.

Hoeveel coulomb is 1 ampère?

Elektrische lading – De eenheid van elektrische lading, de coulomb, is gedefinieerd op basis van de ampère: 1 coulomb is de hoeveelheid lading die overeenkomt met een stroom van 1 ampère gedurende 1 seconde, ofwel 1 coulomb is gelijk aan 1 ampèreseconde: 1 C = 1 A · 1 s = 1 As

Wat is stroomsterkte nask?

De stroomsterkte I kun je meten met een ampèremeter. De eenheid van stroomsterkte is ampère (A). Wanneer de stroomsterkte erg laag is spreken we ook van milliampère (mA). Je sluit de pluspool van de spanningsbron aan op het rode aansluitpunt met het hoogste getal van de ampèremeter.

Hoe meet je spanning nask?

Spanning meten De eenheid van spanning is volt (V). In een schakelschema geef je een voltmeter aan met een rondje met de hoofdletter V erin. De voltmeter sluit je aan op twee punten waartussen je de spanning wilt meten. De voltmeter komt dus naast het apparaat te staan waarover je de spanning wilt meten.