Luxembourg

Basketball Academy

Tabel-verwijzingen – Wanneer we dezelfde gegevens in een Excel-tabel opnemen (zie het tabblad TablRef van het Voorbeeldbestand ) dan gaat Excel bij het maken van de kortingsformules automatisch met gestructureerde verwijzingen werken in plaats van celverwijzingen: […]

AIDA-model – Wikipedia Het AIDA-model is een waarbij vier essentiële stappen die in een aan bod moeten komen, beschreven worden. AIDA is een dat gevormd wordt door A ttention, I nterest, D esire en A ction. […]

Nettoloon = belastbaar inkomen – loonheffing + heffingskortingen + sociale uitkeringen + subsidies en toeslagen. Hoe wordt het nettoloon berekend? Bruto netto verschil – Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het […]