Luxembourg

Basketball Academy

Wie Is Minister Van Volksgezondheid Welzijn En Sport?

Wie Is Minister Van Volksgezondheid Welzijn En Sport
Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld.

 • Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport;
 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Ernst Kuipers (D66);
 • Daarnaast is er een minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder (VVD);

Er is tevens een staatssecretaris, Maarten van Ooijen (ChristenUnie). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Marcelis Boereboom.

Wie is de minister van medische zorg en Sport?

Conny Helder Minister voor Langdurige Zorg en Sport Geboren op 27 november 1958 in Den Haag, partner, 2 kinderen.

Welke minister gaat over WMO?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe heten de ministers?

P. (Piet) Aalberse Algemeene Bond ( RKSP ) Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck II Ruijs de Beerenbrouck II Arbeid Arbeid Arbeid , Handel en Nijverheid G. (Gijs) van Aardenne VVD Van Agt I Van Agt I Lubbers I Lubbers I Economische Zaken Financiën a. Economische Zaken Vicepremier J. (Jan) van Aartsen ARP Drees III Beel II De Quay Marijnen Verkeer en Waterstaat Verkeer en Waterstaat Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Verkeer en Waterstaat J. (Jozias) van Aartsen VVD Kok I Kok II Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Buitenlandse Zaken A. (Andries) Abbema patriot onder Uitvoerend Bewind Financiën (agentschap) M. (Micky) Adriaansens VVD Rutte IV Economische Zaken en Klimaat A. (Dries) van Agt KVP CDA Biesheuvel I Biesheuvel II Den Uyl Den Uyl Van Agt I Van Agt II Van Agt III Van Agt III Justitie Justitie Justitie Vicepremier Algemene Zaken Algemene Zaken Algemene Zaken Buitenlandse Zaken J. (Johan) Albarda SDAP De Geer II Gerbrandy I Gerbrandy II Gerbrandy II Waterstaat Waterstaat Waterstaat Financiën a. W. (Wil) Albeda CDA Van Agt I Sociale Zaken A. (Augustinus) Albregts KVP Drees I zonder Portefeuille ( Economische Zaken ) J. (Hans) Alders PvdA Lubbers III Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer J. (Jacob) Algera ARP Drees II Drees III Verkeer en Waterstaat Verkeer en Waterstaat F. (Fokko) Alting Mees conservatief – liberaal Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Koloniën G. (George) Alting von Geusau Algemeene Bond ( RKSP ) Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck I Oorlog Marine H. (Hedy) d’Ancona PvdA Lubbers III Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur F. (Frans) Andriessen CDA Van Agt I Financiën J. (Koos) Andriessen CHU , CDA Marijnen Lubbers III Lubbers III Economische Zaken Economische Zaken Verkeer en Waterstaat J. (Johannes) van Angeren RKSP Gerbrandy II Justitie H. (Haijo) Apotheker D66 Kok II Landbouw, Natuurbeheer en Visserij J. (Jean Henry) Appelius patriot , conservatieven vóór 1848 onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon onder Willem I Justitie en Politie a. Financiën Financiën A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven CDA Balkenende II Balkenende III zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) T. (Titus) van Asch van Wijck ARP Kuyper Koloniën L. (Lodewijk) Asscher PvdA Rutte II Rutte II Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vicepremier T. (Tamara) van Ark VVD Rutte III Medische Zorg A. Ch. Gh. (Alexandre) graaf d’Aubremé conservatieven vóór 1848 onder Willem I Oorlog J. (Joop) Bakker ARP Zijlstra Kabinet-De Jong Kabinet-De Jong Kabinet-De Jong Economische Zaken Vicepremier Verkeer en Waterstaat Surinaams en Antilliaanse Zaken J. (Jan Peter) Balkenende CDA Balkenende I Balkenende II Balkenende III Balkenende IV Algemene Zaken Algemene Zaken Algemene Zaken Algemene Zaken J. (Jacob) Bastert conservatief – liberaal Heemskerk Azn. Waterstaat , Handel en Nijverheid J. Ch. (Jean Chrétien) Baud conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I onder Willem II onder Willem II Koloniën Marine en Koloniën Marine en Koloniën Koloniën G. (Guillaume Louis) Baud conservatief – liberaal De Kempenaer-Donker Curtius Koloniën W. (Willem Hendrik) de Beaufort oud- of vrije liberalen Pierson Buitenlandse Zaken A. (Relus) ter Beek PvdA Lubbers III Defensie L. (Louis) Beel RKSP , KVP Gerbrandy III Schermerhorn-Drees Beel I Beel I Drees I Drees II Drees II Drees II Beel II Beel II Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Algemene Zaken Binnenlandse Zaken Maatschappelijk Werk Binnenlandse Zaken Justitie a. Algemene Zaken Sociale Zaken en Volksgezondheid a. P. (Pieter) Beelaerts van Blokland CDA Van Agt I Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening F. (Frans) Beelaerts van Blokland CHU De Geer I Ruijs de Beerenbrouck III Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken G. (Gerard) Beelaerts van Blokland conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I Financiën Financiën a. J. (Jacobus) den Beer Poortugael liberaal Kappeyne van de Coppello Oorlog A. Ch. (Albert) Beerman CHU De Quay Justitie H. (Hendrik) Beernink CHU Kabinet-De Jong Binnenlandse Zaken H. (Hendrik) Beijen conservatieven na 1848 Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Oorlog B. (Berend) baron Bentinck tot Buckhorst Orangist onder soever. vorst Willem Oorlog A. (Arnold) baron Bentinck van Nijenhuis technocraat De Kempenaer-Donker Curtius Buitenlandse Zaken J. (Johannes) Bergansius rooms-katholieken Mackay Kuyper Kuyper Kuyper Oorlog Oorlog Koloniën a. Marine a. S. (Sidney) van den Bergh VVD De Quay Defensie J. (Johannes) van den Bergh conservatief ( katholiek ) Heemskerk Azn. Waterstaat , Handel en Nijverheid J. (Jacobus) Bergsma oud- of vrije liberalen Röell Koloniën A. (Anthonij) Bertling partijloze liberaal Cort van der Linden Financiën G. (Gerardus) Betz liberaal Thorbecke II Thorbecke II Financiën Koloniën a. J. (Jean Gustave) Bevers Algemeene Bond ( RKSP ) Heemskerk Waterstaat J. (Jan Willem) Beyen partijloos Drees II Buitenlandse Zaken B. (Barend) Biesheuvel ARP Marijnen Marijnen Cals Cals Zijlstra Zijlstra Biesheuvel I Biesheuvel II Vicepremier Landbouw en Visserij Vicepremier Landbouw en Visserij Vicepremier Landbouw en Visserij Algemene Zaken Algemene Zaken H. (Hendrik) Bijleveld ARP Ruijs de Beerenbrouck I Marine A. (Ank) Bijleveld-Schouten CDA Rutte III Defensie AIVD J. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart CDA Rutte I Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J. (Johan) Blanken liberaal Thorbecke II Thorbecke II Fransen van de Putte Fransen van de Putte Oorlog Marine a. Oorlog Marine a. L. (Leo) de Block KVP Kabinet-De Jong Economische Zaken J. (Jacobus) Bloem conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Financiën F. (Franciscus) van Bloemen Waanders conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Koloniën S. (Stef) Blok VVD Rutte II Rutte II Rutte II Rutte II Rutte III Rutte III Wonen en Rijksdienst Veiligheid en Justitie a. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a. Veiligheid en Justitie Buitenlandse Zaken Economische Zaken en Klimaat P. (Pieter) Blussé van Oud-Alblas liberaal Thorbecke III Financiën Ch. (Christiaan) Bodenhausen partijloze liberaal Colijn V Financiën H. (Hendrik) van Boeijen CHU Colijn IV Colijn V De Geer II Gerbrandy I Gerbrandy I Gerbrandy I Gerbrandy II Gerbrandy II Gerbrandy II Gerbrandy II Gerbrandy II Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Algemene Zaken a. Defensie a. Binnenlandse Zaken Algemene Zaken a. Oorlog a. Algemene Zaken Binnenlandse Zaken a. H. (Hans) de Boer CDA Van Agt III Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk M. (Margreeth) de Boer PvdA Kok I Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer R. (Roelf) de Boer LPF Balkenende I Balkenende I Verkeer en Waterstaat Vicepremier J. (Jaap) Boersma ARP Biesheuvel I Biesheuvel II Biesheuvel II Den Uyl Sociale Zaken Sociale Zaken Landbouw en Visserij Sociale Zaken C. (Kees) Boertien ARP Biesheuvel I Biesheuvel II zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) C. (Carel) baron van Boetzelaer van Oosterhout partijloos Beel I Buitenlandse Zaken P. (Pieter) Bogaers KVP Marijnen Cals Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening G. (Gerrit) Bolkestein VDB De Geer II Gerbrandy I Gerbrandy II Gerbrandy III Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen F. (Frits) Bolkestein VVD Lubbers II Defensie E. (Eduard) Bomhoff LPF Balkenende I Balkenende I Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vicepremier M. Ch. (Max) Bongaerts Algemeene Bond ( RKSP ) Colijn I Waterstaat H. (Henri) Bonhomme patriot onder Lodewijk Napoleon Oorlog G. (Gerardus) Booms liberaal Thorbecke III Oorlog C. (Cornelis) Boot conservatief – liberaal Rochussen Rochussen Justitie Zaken van de Hervormde en andere Erediensten a. J. (Jim) de Booy partijloze liberaal Gerbrandy II Gerbrandy III Gerbrandy III Gerbrandy III Schermerhorn-Drees Schermerhorn-Drees Scheepvaart en Visserij Marine Oorlog a. Scheepvaart en Visserij Marine Scheepvaart a. E. (Eduard) Borret conservatief ( katholiek ) Van Zuylen van Nijevelt Justitie E. (Els) Borst-Eilers D66 Kok I Kok II Kok II Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vicepremier W. (Wouter) Bos PvdA Balkenende IV Balkenende IV Financiën Vicepremier N. (Nicolaas) Bosboom oud- of vrije liberalen Cort van der Linden Oorlog E. (Engelbertus) van den Bosch technocraat De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius Koloniën Marine J. (Johannes) van den Bosch conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Oorlog J. (Johannes) graaf van den Bosch conservatieven vóór 1848 onder Willem I Koloniën J. (Johannes) Bosscha conservatieven na 1848 Rochussen Van Hall-Van Heemstra Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Zaken van de Hervormde en andere Erediensten P. Ph. (Pieter) van Bosse liberaal De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius Thorbecke I Thorbecke I Rochussen Fransen van de Putte Van Bosse-Fock Van Bosse-Fock Thorbecke III Thorbecke III Kappeyne van de Coppello Financiën Financiën Financiën Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Financiën Financiën Financiën Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Koloniën Binnenlandse Zaken a. Koloniën Th. (Theo) Bot KVP Marijnen Cals Zijlstra Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zonder Portefeuille (hulp aan ontwikkelingslanden) zonder Portefeuille (hulp aan ontwikkelingslanden) B. (Ben) Bot CDA Balkenende II Balkenende III Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken R. (Roger) van Boxtel D66 Kok II Kok II zonder Portefeuille (Grotesteden- en Integratiebeleid) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties G. (Gerrit) Braks CDA Van Agt I Lubbers I Lubbers II Lubbers II Lubbers III Landbouw en Visserij Landbouw en Visserij Landbouw en Visserij Onderwijs en Wetenschappen Landbouw, Natuurbeheer en Visserij M. (Mauk) de Brauw DS’70 Biesheuvel I zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs) W. (Willem) de Brauw Conservatieven na 1848 Van Lynden van Sandenburg Koloniën J. (Johannes) van den Brink KVP Beel I Drees-Van Schaik Drees I Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken L. (Laurens-Jan) Brinkhorst D66 Kok II Balkenende II Balkenende II Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Economische Zaken Vicepremier L. (Elco) Brinkman CDA Lubbers I Lubbers II Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur L. (Lodewijk) Brocx liberaal Van Bosse-Fock Van Bosse-Fock Thorbecke III Thorbecke III De Vries-Fransen van de Putte De Vries-Fransen van de Putte Marine Koloniën a. Marine Oorlog a. Marine Oorlog a. A. (Arnoldus) Brocx conservatieven vóór 1848 onder Willem I Koloniën a. H. (Hans) van den Broek CDA Lubbers I Lubbers II Lubbers III Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken J. (Johannes) van den Broek partijloze liberaal Gerbrandy II Gerbrandy II Financiën Handel, Nijverheid en Landbouw a. T. (Tiemen) Brouwer KVP Den Uyl Landbouw en Visserij J. (Justinus) van der Brugghen antirevolutionair vóór 1894 Van der Brugghen Justitie A. (Adrianus) de Bruijn KVP Drees II Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie T. (Tom) de Bruijn D66 Rutte III Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Zaken a. B. (Bruno) Bruins VVD Rutte III Medische Zorg H. (Hanke) Bruins Slot CDA Rutte IV Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties P. (Piet) Bukman CDA Lubbers II Lubbers II Lubbers III zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) Defensie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij J. (Jacobus) Burger SDAP Gerbrandy II Gerbrandy II zonder Portefeuille (terugkeerbeleid) Binnenlandse Zaken C. (Cornelis) van den Bussche partijloze liberaal Colijn V Koloniën M. (Jet) Bussemaker PvdA Rutte II Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J. (Johannes) van Buuren partijloze liberaal Colijn IV Waterstaat W. (Willem) Buys patriot onder Uitvoerend Bewind Buitenlandse Zaken (agentschap) J. Th. (Jo) Cals KVP Drees II Drees III Beel II De Quay Cals Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Algemene Zaken J. (Jacob) Cambier patriot onder Uitvoerend Bewind onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon Oorlog (agentschap) Justitie en Politie a. Justitie en Politie Indië en Koophandel Oorlog a. Oorlog G. Ph. (Godert) baron van der Capellen orangist , conservatieven vóór 1848 onder Lodewijk Napoleon onder soever. vorst Willem onder Willem I Eredienst en Binnenlandse Zaken Koloniën en Koophandel Secretaris van Staat E. (Eduard) de Casembroot conservatieven na 1848 Rochussen Van Hall-Van Heemstra Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Oorlog Oorlog Oorlog G. (Gerard) Clifford regeringsgezind onder Willem I onder Willem I Waterstaat , Nationale Nijverheid en Koloniën Nationale Nijverheid en Koloniën W. (William) Cohen Stuart liberaal De Meester Marine H. (Hendrikus) Colijn ARP Heemskerk Heemskerk Ruijs de Beerenbrouck II Colijn I Colijn I Colijn II Colijn II Colijn II Colijn III Colijn III Colijn IV Colijn IV Colijn IV Colijn V Colijn V Oorlog Marine a. Financiën Financiën Koloniën a. Koloniën Economische Zaken a. Waterstaat a. Koloniën Defensie a. Buitenlandse Zaken a. Algemene Zaken Financiën a. Algemene Zaken Economische Zaken a. P. Gh. (Patrice) ridder de Coninck conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I onder Willem I onder Willem I onder Willem I Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken , Waterstaat en Publieke Werken Binnenlandse Zaken , Waterstaat en > Onderwijs Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken W. (Wouter) Cool partijloos Heemskerk Oorlog J. (Jean Pierre) Cornets de Groot van Kraaijenburg conservatief – liberaal Van Hall-Van Heemstra Koloniën P. (Pieter) Cort van der Linden partijloze liberaal Pierson Cort van der Linden Cort van der Linden Justitie Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken a. E. Ch. Gh. (Edmond) de la Coste conservatieven vóór 1848 onder Willem I Binnenlandse Zaken J. (Jacqueline) Cramer PvdA Balkenende IV Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer J. Th. (Jacob) Cremer Liberale Unie Pierson Koloniën E. (Epimachus) Cremers liberaal Thorbecke II Fransen van de Putte Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken C. (Ien) Dales PvdA Lubbers III Binnenlandse Zaken M. (Marcel) van Dam PvdA Van Agt II Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening M. (Marinus) Damme partijloze liberaal Colijn V Sociale Zaken L. (Laurentius) Deckers RKSP Ruijs de Beerenbrouck III Colijn II Colijn III Colijn III Defensie Defensie Defensie Landbouw en Visserij W. (Willem) baron van Dedem Van Tienhoven Koloniën W. (Wim) Deetman CDA Van Agt III Lubbers I Lubbers II Onderwijs en Wetenschappen Onderwijs en Wetenschappen Onderwijs en Wetenschappen S. (Sander) Dekker VVD Rutte III Rechtsbescherming S. (Sybilla) Dekker VVD Balkenende II Balkenende III Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer A. (Albertus) van Delden liberaal De Vries-Fransen van de Putte Financiën F. Th. (Félix) Delprat liberaal Thorbecke III Oorlog I. (Isaac) Diepenhorst ARP Cals Zijlstra Onderwijs en Wetenschappen Onderwijs en Wetenschappen J. (Jannes) van Dijk ARP Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck II Colijn IV Colijn V Oorlog Marine Oorlog Defensie Defensie C. (Kees) van Dijk CDA Van Agt II Van Agt III Lubbers II Lubbers II Lubbers II zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) Binnenlandse Zaken minister (niet belast met een departement) Binnenlandse Zaken R. (Robbert) Dijkgraaf D66 Rutte IV Onderwijs, Cultuur en Wetenschap H. (Hans) Dijkstal VVD Kok I Kok I Binnenlandse Zaken Vicepremier J. (Jeroen) Dijsselbloem PvdA Rutte II Financiën A. (Adriaan) Dijxhoorn partijloos De Geer II Gerbrandy I Defensie Defensie P. (Pieter) van der Does de Willebois conservatief ( katholiek ) Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Heemskerk Azn. Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken L. (Leendert) Donker PvdA Drees II Justitie D. (Dirk) Donker Curtius liberaal Schimmelpenninck De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius Van Hall-Donker Curtius Justitie Justitie Justitie Justitie J. (Jan) Donner ARP De Geer I Ruijs de Beerenbrouck III Justitie Justitie J. (Piet Hein) Donner CDA Balkenende I Balkenende II Balkenende III Balkenende IV Rutte I Justitie Justitie Justitie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties E. (Elisa) van Doorn conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius Van Hall-Donker Curtius Financiën Zaken van de Hervormde en andere Erediensten H. (Harry) van Doorn PPR Den Uyl Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk H. (Hendrik) baron van Doorn van Westcapelle conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I onder Willem I onder Willem II Binnenlandse Zaken a. Binnenlandse Zaken Secretaris van Staat Secretaris van Staat W. (Willem) Drees SDAP , PvdA Schermerhorn-Drees Beel I Drees-Van Schaik Drees I Drees I Drees I Drees II Drees III Sociale Zaken Sociale Zaken Algemene Zaken Algemene Zaken Uniezaken en Overzeese Rijksdelen a. Financiën a. Algemene Zaken Algemene Zaken W. (Willem) Drees jr. DS’70 Biesheuvel I Verkeer en Waterstaat W. (Wim) Duisenberg PvdA Den Uyl Financiën H. (Hendrik) Dyserinck conservatieven na 1848 Mackay Marine W. (Wim) van Eekelen VVD Lubbers II Defensie D. (Dominique) de Eerens conservatieven vóór 1848 onder Willem I Oorlog K. (Kornelis) Eland Liberale Unie Pierson Pierson Oorlog Marine a. A. (Abraham) Ellis partijloos Kuyper Kuyper Kuyper Marine Buitenlandse Zaken a. Buitenlandse Zaken a. C. Th. (Cornelis) Elout conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I onder Willem I Financiën Nationale Nijverheid en Koloniën Marine en Koloniën H. (Hendrik) Enderlein technocraat Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Oorlog P. (Piet) Engels KVP Biesheuvel I Biesheuvel II Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk I. (Ingrid) van Engelshoven D66 Rutte III Onderwijs, Cultuur en Wetenschap A. (Adriaan) Engelvaart liberaal Thorbecke III Oorlog J. (James) Enslie technocraat Thorbecke I Van Hall-Donker Curtius Marine Marine W. (Willem) van Erp Taalman Kip technocraat De Vries-Fransen van de Putte Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Van Lynden van Sandenburg Van Lynden van Sandenburg Heemskerk Azn. Marine Marine Oorlog a. Oorlog a. Marine Koloniën a. Marine C. (Camiel) Eurlings CDA Balkenende IV Verkeer en Waterstaat A. (Anton) Falck conservatieven vóór 1848 onder soever. vorst Willem onder Willem I onder Willem I Secretaris van Staat Secretaris van Staat Publiek Onderwijs , Nationale Nijverheid en Koloniën A. (Alexander) Fiévez KVP Beel I Beel I Beel I Oorlog Marine a. Marine a. C. (Cornelis) Fock liberaal Van Bosse-Fock Binnenlandse Zaken D. (Dirk) Fock Liberale Unie De Meester Koloniën H. Ch. (Hendrik) baron Forstner van Dambenoy conservatieven na 1848 Thorbecke I Van Hall-Donker Curtius Van Hall-Donker Curtius Van der Brugghen Oorlog Oorlog Marine a. Oorlog I. (Isaäc) Fransen van de Putte liberaal Thorbecke II Fransen van de Putte De Vries-Fransen van de Putte De Vries-Fransen van de Putte Koloniën Koloniën Koloniën Marine a. W. (Frederik) van Oranje-Nassau (-) onder Willem I Oorlog J. Th. (Johan) Furstner partijloze conservatief Gerbrandy II Marine W. (Wilhelm) de Gaay Fortman ARP Den Uyl Den Uyl Den Uyl Den Uyl Den Uyl Binnenlandse Zaken Surinaams en Antilliaanse Zaken Antilliaanse Zaken Justitie Vicepremier M. (Til) Gardeniers-Berendsen CDA Van Agt I Van Agt II Van Agt III Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk Volksgezondheid en Milieuhygiëne Volksgezondheid en Milieuhygiëne D. (Dirk Jan) de Geer CHU Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck II Colijn I De Geer I Ruijs de Beerenbrouck III De Geer II De Geer II Financiën Financiën Binnenlandse Zaken en Landbouw Financiën Financiën Financiën Algemene Zaken a. F. (Frederik) Geerling conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Marine W. (Molly) Geertsema VVD Biesheuvel I Biesheuvel I Biesheuvel II Biesheuvel II Biesheuvel II Binnenlandse Zaken Viceminister-president Binnenlandse Zaken Viceminister-president Surinaams en Antilliaanse Zaken J. (Johan) Geertsema Czn. liberaal Fransen van de Putte De Vries-Fransen van de Putte Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken H. (Henri) Gelissen RKSP Colijn II Colijn III Economische Zaken Economische Zaken A. (Arnoldus) van Gennep conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I Financiën a. Financiën a. C. (Karien) van Gennip CDA Rutte IV Sociale Zaken en Werkgelegenheid P. (Pieter) Gerbrandy ARP De Geer II Gerbrandy I Gerbrandy II Gerbrandy II Gerbrandy II Gerbrandy II Gerbrandy III Gerbrandy III Justitie Justitie Justitie Koloniën a. Koloniën Algemene oorlogsvoering Algemene oorlogsvoering Justitie a. W. (Willem) Gericke conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Marine J. (Louis) baron Gericke van Herwijnen liberaal Thorbecke III De Vries-Fransen van de Putte Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken A. (Aart Jan) de Geus CDA Balkenende I Balkenende I Balkenende II Balkenende III Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid P. (Pieter) de Geus CDA Van Agt I Defensie D. Th. (Daniël) Gevers van Endegeest conservatieven na 1848 Van der Brugghen Buitenlandse Zaken J. (Jos) Gielen KVP Beel I Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen A. (Anton) van Gijn oud- of vrije liberalen Cort van der Linden Financiën L. (Leendert) Ginjaar VVD Van Agt I Van Agt I Volksgezondheid en Milieuhygiëne zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid) J. (Johannes) Gispen ARP Gerbrandy III Handel, Nijverheid en Landbouw J. (Johan) Gleichman liberaal Kappeyne van de Coppello Financiën P. (Pierre) van Gobbelschroy conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I Binnenlandse Zaken Waterstaat , Nationale Nijverheid en Koloniën M. (Michel) Godefroi liberaal Van Hall-Van Heemstra Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Justitie Justitie K. (Karel) Godin de Beaufort ARP Mackay Financiën H. (Hendrik) Goeman Borgesius Liberale Unie Pierson Binnenlandse Zaken L. (Louis Napoleon) baron van der Goes van Dirxland conservatieven na 1848 Van Hall-Van Heemstra Buitenlandse Zaken M. (Maarten) baron van der Goes van Dirxland patriot onder Uitvoerend Bewind onder het Staatsbewind onder Schimmelpenninck onder Lodewijk Napoleon Buitenlandse Zaken (agentschap) Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken I. (Alexander) Gogel patriot onder Uitvoerend Bewind onder Schimmelpenninck onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon Financiën (agentschap) Financiën Financiën Binnenlandse Zaken a. J. (Johannes) baron Goldberg unitariër , conservatieven vóór 1848 onder Uitvoerend Bewind onder soever. vorst Willem onder Willem I Nationale Economie (agentschap) Koloniën en Koophandel a. Koloniën en Koophandel a. J. (Jan Karel) baron van Goltstein conservatief – liberaal Rochussen Buitenlandse Zaken W. (Willem) baron van Goltstein van Oldenaller conservatieven na 1848 Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Van Lynden van Sandenburg Koloniën Koloniën F. (Friedrich) graaf van der Goltz conservatieven vóór 1848 onder Willem I Oorlog C. (Carolus) Goseling RKSP Colijn IV Justitie L. (Lubbertus) Götzen partijloze a. Beel I Drees-Van Schaik zonder Portefeuille ( Overzeese Gebiedsdelen ) zonder Portefeuille ( Overzeese Gebiedsdelen ) M. Gh. (Melchior) baron Goubau d’Hovorst liberaal onder Willem I Zaken der rooms-katholieke Eredienst L. (Louw) de Graaf CDA Van Agt III Lubbers II Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Th. (Thom) de Graaf D66 Balkenende II Balkenende II Vicepremier zonder Portefeuille (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties) S. (Simon) de Graaff conservatief ( protestants ) Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck II Ruijs de Beerenbrouck III Koloniën Koloniën Koloniën D. IJ. (Dieuwke) de Graaff-Nauta CDA Lubbers III Binnenlandse Zaken A. (Andries) de Graeff partijloze liberaal Colijn II Colijn III Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken F. (Ferdinand) Grapperhaus CDA Rutte III Justitie en Veiligheid F. (Frank) de Grave VVD Kok II Defensie W. (Willem) Grobbée conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Financiën J. (Hans) Gruijters D66 Den Uyl Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening F. (Floris) baron van Hall moderaat, conservatief – liberaal onder Willem II onder Willem II onder Willem II Van Hall-Donker Curtius Van Hall-Donker Curtius Van Hall-Donker Curtius Van Hall-Van Heemstra Van Hall-Van Heemstra Van Hall-Van Heemstra Justitie Financiën a. Financiën Buitenlandse Zaken Zaken der rooms-katholieke Eredienst a. Financiën a. Buitenlandse Zaken a. Financiën Buitenlandse Zaken a. M. (Mark) Harbers VVD Rutte IV Infrastructuur en Waterstaat J. (Joannes) Harte van Tecklenburg rooms-katholieken Kuyper Financiën C. (Cornelis) Hartsen conservatieven na 1848 Mackay Buitenlandse Zaken J. (Johannes) Hasselman conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Koloniën J. (Jacob) Havelaar ARP Mackay Waterstaat , Handel en Nijverheid W. (Willem) baron van Heeckeren van Kell liberaal Kappeyne van de Coppello Buitenlandse Zaken Th. (Theodorus) Heemskerk ARP Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck II Binnenlandse Zaken Koloniën a. Justitie a. Justitie a. Justitie Justitie J. (Jan) Heemskerk Azn. conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Van Zuylen van Nijevelt Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Heemskerk Azn. Binnenlandse Zaken Justitie a. Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken S. (Schelto) baron van Heemstra liberaal De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius Van Hall-Van Heemstra Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Zaken van de Hervormde en andere Erediensten a. Zaken van de Hervormde en andere Erediensten a. Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken H. (Hendrik) van der Heim conservatieven na 1848 Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Financiën P. (Paulus) van der Heim patriot onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon Indië en Koophandel Marine en Koloniën J. (Johan) baron van der Heim van Duivendijke conservatieven vóór 1848 onder Willem II onder Willem II onder Willem II Financiën Binnenlandse Zaken a. Binnenlandse Zaken H. Ph. (Herman) Heinsbroek LPF Balkenende I Economische Zaken C. (Conny) Helder VVD Rutte IV Langdurige Zorg en Sport G. Ph. (Gerardus) Helders CHU Drees III Beel II Zaken Overzee Zaken Overzee J. (Jeanine) Hennis-Plasschaert VVD Rutte II Defensie E. (Eveline) Herfkens PvdA Kok II zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) L. (Loek) Hermans VVD Kok II Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) G. (Gerrit Jan) van Heuven Goedhart partijloos Gerbrandy II Justitie J. (Hans) Hillen CDA Rutte I Defensie E. (Ernst) Hirsch Ballin CDA Lubbers III Lubbers III Lubbers III Balkenende IV Justitie Antilliaanse en Arubaanse Zaken Binnenlandse Zaken Justitie W. (Wopke) Hoekstra CDA Rutte III Rutte IV Rutte IV Financiën Buitenlandse Zaken Vicepremier M. (Maria) van der Hoeven CDA Balkenende I Balkenende II Balkenende III Balkenende IV Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) Economische Zaken H. (Hendrik Jan) Hofstra PvdA Drees III Financiën G. (Gijsbert) graaf van Hogendorp Orangist onder soever. vorst Willem Buitenlandse Zaken D. (Dirk) van Hogendorp patriot onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon Oorlog a. Oorlog J. (Johan) van Hooff patriot onder Lodewijk Napoleon Justitie en Politie J. (Hans) Hoogervorst VVD Balkenende I Balkenende I Balkenende II Balkenende III Financiën Economische Zaken Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volksgezondheid, Welzijn en Sport J. (Joan) van der Hoop conservatieven vóór 1848 onder soever. vorst Willem onder soever. vorst Willem onder Willem I Marine Koloniën en Koophandel a. Marine J. (Jaap) de Hoop Scheffer CDA Balkenende I Balkenende II Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken G. (Guusje) ter Horst PvdA Balkenende IV Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties S. (Samuel) van Houten oud- of vrije liberalen Röell Binnenlandse Zaken A. (Alexander) baron van Hugenpoth tot Aerdt conservatieven vóór 1848 onder Lodewijk Napoleon Justitie en Politie C. (Carel) Hultman patriot onder het Staatsbewind onder Schimmelpenninck Secretaris van Staat Secretaris van Staat G. (Gerardus) Huysmans RKSP , KVP Gerbrandy III Beel I Financiën Economische Zaken W. (Willem) ridder Huyssen van Kattendijke liberaal Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Thorbecke II Thorbecke II Marine Marine Buitenlandse Zaken a. J. (Jan Willem) baron Huyssen van Kattendijke conservatieven vóór 1848 onder Willem II Buitenlandse Zaken A. (Alexander) Idenburg ARP Kuyper Heemskerk Ruijs de Beerenbrouck I Koloniën Koloniën Koloniën H. (Hendrik) van IJsselsteyn partijloze c. Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck I Landbouw, Nijverheid en Handel Marine a. H. (Hendrik) s’Jacob partijloze c. Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Oorlog Marine J. (Jan Kees) de Jager CDA Rutte I Financiën J. (Joannes) Jansen Liberale Unie Van Tienhoven Van Tienhoven Pierson Pierson Marine Buitenlandse Zaken a. Marine Oorlog a. J. (Jan) Janssens patriot , conservatieven vóór 1848 onder Lodewijk Napoleon onder soever. vorst Willem onder Willem I Oorlog Oorlog Oorlog R. (Rob) Jetten D66 Rutte IV Klimaat en Energie A. (Dolf) Joekes PvdA Drees-Van Schaik Drees I Drees I Sociale Zaken Sociale Zaken Sociale Zaken en Volksgezondheid J. (Jolle) Jolles liberaal Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Thorbecke II Thorbecke III Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Justitie P. (Piet) de Jong KVP Marijnen Cals Zijlstra Kabinet-De Jong Kabinet-De Jong Defensie Defensie Defensie Algemene Zaken Economische Zaken a. B. (Bonifacius) de Jonge CHU Cort van der Linden Cort van der Linden Oorlog Marine a. H. (Hugo) de Jonge CDA Rutte III Rutte III Rutte IV Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vicepremier Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening M. (Marinus) de Jonge van Campensnieuwland conservatieven vóór 1848 onder Willem II onder Willem II Justitie a. Justitie J. (Jan Anne) Jonkman PvdA Beel I Overzeese Gebiedsdelen A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink VVD Kok I Kok II Kok II Verkeer en Waterstaat Economische Zaken Vicepremier S. (Sigrid) Kaag D66 Rutte III Rutte III Rutte IV Rutte IV Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Zaken Financiën Vicepremier W. (Willem) van der Kaay oud- of vrije liberalen Röell Justitie J. (Jacob Adriaan) Kalff Vrijheidsbond Colijn II Waterstaat H. (Henk) Kamp VVD Balkenende I Balkenende I Balkenende II Balkenende III Rutte I Rutte II Rutte III Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Defensie Defensie Defensie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Economische Zaken Defensie J. (Johannes) Kan partijloze liberaal De Geer I Binnenlandse Zaken en Landbouw J. (Jan) Kappeyne van de Coppello liberaal Kappeyne van de Coppello Binnenlandse Zaken A. (Abraham) van Karnebeek conservatief – liberaal Heemskerk Azn. Buitenlandse Zaken H. (Herman) van Karnebeek partijloze liberaal Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck II Colijn I De Geer I Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken J. (Jos) van Kemenade PvdA Den Uyl Van Agt II Onderwijs en Wetenschappen Onderwijs en Wetenschappen J. (Jacobus) de Kempenaer conservatief – liberaal Schimmelpenninck De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken W. (Willem) Kernkamp CHU Drees II Drees II Uniezaken en Overzeese Rijksdelen Overzeese Rijksdelen P. (Petrus) Kerstens RKSP Gerbrandy II Gerbrandy II Handel, Nijverheid en Scheepvaart Landbouw en Visserij L. Ch. (Levinus) Keuchenius ARP Mackay Koloniën J. (Johan) van de Kieft PvdA Drees II Financiën Ch. (Chris) van der Klaauw VVD Van Agt I Buitenlandse Zaken E. (Eelco) van Kleffens partijloos De Geer II Gerbrandy I Gerbrandy II Gerbrandy III Schermerhorn-Drees Schermerhorn-Drees Beel I Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken zonder Portefeuille ( Buitenlandse Zaken ) zonder Portefeuille ( Buitenlandse Zaken ) G. (Guillaume) Klerck conservatief – liberaal Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Van Lynden van Sandenburg Oorlog Waterstaat , Handel en Nijverheid A. (Ab) Klink CDA Balkenende IV Volksgezondheid, Welzijn en Sport M. (Marga) Klompé KVP Drees III Beel II De Quay Zijlstra Kabinet-De Jong Maatschappelijk Werk Maatschappelijk Werk Maatschappelijk Werk Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk H. (Ben) Knapen CDA Rutte III Buitenlandse Zaken R. (Raymond) Knops CDA Rutte III Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a. H. (Hendrik) baron de Kock conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem II Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken A. (Bert) Koenders PvdA Balkenende IV Rutte II zonder portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) Buitenlandse Zaken W. (Wim) Kok PvdA Lubbers III Lubbers III Kok I Kok II Financiën Vicepremier Algemene Zaken Algemene Zaken H. (Hans) Kolfschoten RKSP , KVP Schermerhorn-Drees Justitie M. (Maximilien) Kolkman Algemeene Bond ( RKSP ) Heemskerk Financiën A. (Adrianus) König Algemeene Bond ( RKSP ) Ruijs de Beerenbrouck I Waterstaat J. (Jan) de Koning CDA Van Agt I Van Agt I Van Agt II Van Agt III Van Agt III Lubbers I Lubbers I Lubbers II Lubbers II Lubbers II Lubbers II zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) Defensie a. Landbouw en Visserij Landbouw en Visserij Antilliaanse Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Antilliaanse Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Antilliaanse Zaken Binnenlandse Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid J. Ch. (Jacob Christiaan) Koningsberger partijloos De Geer I Koloniën P. (Pieter) Kooijmans CDA Lubbers III Buitenlandse Zaken A. (Arthur) Kool Liberale Unie Pierson Oorlog D. (Dionysius) Koolen Algemeene Bond ( RKSP ) Colijn I Arbeid , Handel en Nijverheid W. (Wouter) Koolmees D66 Rutte III Sociale Zaken en Werkgelegenheid Th. (Theodorus) van Kooten patriot onder Uitvoerend Bewind Nationale Opvoeding (agentschap) R. (Rudolf) de Korte VVD Lubbers I Lubbers II Lubbers II Binnenlandse Zaken Economische Zaken Vicepremier H. (Henk) Korthals VVD De Quay De Quay De Quay De Quay Verkeer en Waterstaat Vicepremier Zaken Overzee Surinaams en Antilliaanse Zaken A. (Benk) Korthals VVD Kok II Balkenende I Justitie Defensie F. (Frits) Korthals Altes VVD Lubbers I Lubbers I Lubbers II Justitie Binnenlandse Zaken a. Justitie H. (Hans) de Koster VVD Biesheuvel I Biesheuvel II Defensie Defensie A. (Aad) Kosto PvdA Lubbers III Justitie J. (Jacob) Kraus Liberale Unie De Meester De Meester Waterstaat , Handel en Nijverheid Waterstaat C. Th. (Cornelis) Krayenhoff patriot onder Lodewijk Napoleon Oorlog N. (Neelie) Kroes VVD Lubbers I Lubbers II Verkeer en Waterstaat Verkeer en Waterstaat R. (Roelof) Kruisinga CDA Van Agt I Defensie G. (Gerhardus) Kruys partijloos Mackay Kuyper Marine Marine E. (Ernst) Kuipers D66 Rutte IV Volksgezondheid, Welzijn en Sport A. (Abraham) Kuyper ARP Kuyper Binnenlandse Zaken E. (Eberhard) van der Laan PvdA Balkenende IV zonder portefeuille (Wonen, Wijken en Integratie) A. (Abram) La Pierre patriot onder Uitvoerend Bewind Inwendige Politie (agentschap) J. (Johan) Lambooy Algemeene Bond ( RKSP ) Colijn I Colijn I De Geer I De Geer I De Geer I Oorlog Marine a. Oorlog Marine a. Defensie H. (Harrie) Langman VVD Biesheuvel I Biesheuvel II Economische Zaken Economische Zaken P. (Pierre) Lardinois KVP Kabinet-De Jong Biesheuvel I Biesheuvel I Biesheuvel II Biesheuvel II Landbouw en Visserij Landbouw en Visserij Surinaams en Antilliaanse Zaken Landbouw en Visserij Surinaams en Antilliaanse Zaken G. (Gerd) Leers CDA Rutte I Immigratie, Integratie en Asiel G. (Gerard) van der Leeuw partijloze c. , PvdA Schermerhorn-Drees Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen C. (Cornelis) Lely Liberale Unie Van Tienhoven Pierson Cort van der Linden Waterstaat , Handel en Nijverheid Waterstaat , Handel en Nijverheid Waterstaat F. (Frédéric) van Leyden van Westbarendrecht patriot onder Lodewijk Napoleon Binnenlandse Zaken O. (Otto) van Lidth de Jeude Vrijheidsbond Colijn II Colijn III Colijn V Gerbrandy II Waterstaat Waterstaat Waterstaat Oorlog P. (Piet) Lieftinck CHU , PvdA Schermerhorn-Drees Beel I Drees-Van Schaik Drees I Financiën Financiën Financiën Financiën L. (Leonardus) Lightenvelt conservatief ( katholiek ) Schimmelpenninck De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius Van Hall-Donker Curtius Zaken der rooms-katholieke Eredienst Zaken der rooms-katholieke Eredienst Buitenlandse Zaken Zaken der rooms-katholieke Eredienst a. Justitie a. Zaken der rooms-katholieke Eredienst F. (Franciscus) van Lilaar liberaal Van Bosse-Fock Van Bosse-Fock Zaken der rooms-katholieke Eredienst Justitie M. (Menno) graaf van Limburg Stirum liberaal De Vries-Fransen van de Putte Oorlog L. (Leopold) graaf van Limburg Stirum Orangist onder soever. vorst Willem Oorlog a. F. (Frederik) List conservatieven vóór 1848 onder Willem II Oorlog J. (Johannes) Loeff rooms-katholieken Kuyper Justitie J. (Johann) Logemann partijloos, PvdA Schermerhorn-Drees Overzeese Gebiedsdelen J. (Johannes) Lotsy liberaal Van der Brugghen Rochussen Van Hall-Van Heemstra Van Hall-Van Heemstra Van Hall-Van Heemstra Marine Marine Marine Koloniën a. Financiën a. J. (James) Loudon liberaal Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Koloniën J. (John) Loudon partijloze liberaal Cort van der Linden Buitenlandse Zaken A. (André) van der Louw PvdA Van Agt II Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk R. (Ruud) Lubbers KVP , CDA Den Uyl Lubbers I Lubbers II Lubbers III Lubbers III Lubbers III Economische Zaken Algemene Zaken Algemene Zaken Algemene Zaken Antilliaanse en Arubaanse Zaken Antilliaanse en Arubaanse Zaken E. (Engelbertus) Lucas technocraat Thorbecke I Marine J. (Joseph) Luns KVP Drees II Drees III Beel II De Quay Marijnen Cals Zijlstra Kabinet-De Jong zonder Portefeuille ( Buitenlandse Zaken ) Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken A. (Aloysius) Luyben conservatief ( katholiek ) Van Zuylen van Nijevelt Zaken der rooms-katholieke Eredienst L. (Lodewijk) Luzac liberaal Schimmelpenninck Schimmelpenninck De Kempenaer-Donker Curtius Binnenlandse Zaken Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Zaken van de Hervormde en andere Erediensten C. Th. (Constantijn) graaf van Lynden van Sandenburg conservatief ( protestants ) Van Zuylen van Nijevelt Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Van Lynden van Sandenburg Van Lynden van Sandenburg Van Lynden van Sandenburg Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Justitie Buitenlandse Zaken Financiën a. Financiën C. (Cornelis) van Maanen unitariër , conservatieven vóór 1848 onder Lodewijk Napoleon onder Willem I onder Willem I onder Willem II Justitie en Politie Justitie Justitie Justitie J. (Johannes) van Maarseveen KVP Beel I Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Justitie Binnenlandse Zaken Overzeese Gebiedsdelen a. Overzeese Gebiedsdelen Uniezaken en Overzeese Rijksdelen Justitie a. Binnenlandse Zaken Æ. (Æneas) baron Mackay ARP Mackay Mackay Binnenlandse Zaken Koloniën P. Th. (Paul) van der Maesen de Sombreff liberaal Thorbecke II Buitenlandse Zaken J. (Hanja) Maij-Weggen CDA Lubbers III Verkeer en Waterstaat S. (Sicco) Mansholt SDAP , PvdA Schermerhorn-Drees Schermerhorn-Drees Beel I Beel I Drees-Van Schaik Drees I Drees II Drees III Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Economische Zaken a. Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening H. (Hendrik) Marchant VDB Colijn II Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen R. (Reneke) de Marees van Swinderen partijloos Heemskerk Buitenlandse Zaken J. Ch. (Johannes) de Marez Oyens ARP Kuyper Waterstaat , Handel en Nijverheid V. (Victor) Marijnen KVP De Quay De Quay Marijnen Landbouw en Visserij Sociale Zaken en Volksgezondheid a. Algemene Zaken Th. (Theodoor) de Meester Liberale Unie De Meester Financiën K. (Karel) Meeussen liberaal Thorbecke II Zaken der rooms-katholieke Eredienst A. (Ad) Melkert PvdA Kok I Sociale Zaken en Werkgelegenheid R. (Robert) Melvil baron van Lynden ARP Kuyper Buitenlandse Zaken C. Th. (Cornelis) van Meurs technocraat Van der Brugghen Rochussen Oorlog Oorlog J. (Jean) baron de Mey van Streefkerk conservatieven vóór 1848 onder Willem I Secretaris van Staat J. (Johannes) Meynen ARP Schermerhorn-Drees Oorlog E. (Edgar) baron Michiels van Verduynen partijloze liberaal Gerbrandy II Gerbrandy III zonder Portefeuille ( Buitenlandse Zaken ) zonder Portefeuille ( Buitenlandse Zaken ) E. (Eimert) van Middelkoop CU Balkenende IV Defensie H. (Hans) van Mierlo D66 Van Agt II Van Agt III Kok I Kok I Defensie Defensie Buitenlandse Zaken Vicepremier P. (Pieter) Mijer conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius Van der Brugghen Van Zuylen van Nijevelt Koloniën Koloniën Koloniën A. (Anthony) Modderman liberaal Van Lynden van Sandenburg Justitie J. (Johan) baron Mollerus orangist , conservatieven vóór 1848 onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon onder soever. vorst Willem Binnenlandse Zaken Erediensten Oorlog H. (Hubertus) van Mook partijloos Gerbrandy II Koloniën H. (Hendrik) Mulderije CHU Drees I Justitie J. (Johannes) van Mulken liberaal Van Bosse-Fock Van Bosse-Fock Van Bosse-Fock Oorlog Buitenlandse Zaken a. Buitenlandse Zaken a. J. (Jacobus) Mutsaers conservatief ( katholiek ) De Kempenaer-Donker Curtius Van Hall-Donker Curtius Van Hall-Van Heemstra Zaken der rooms-katholieke Eredienst Zaken der rooms-katholieke Eredienst Zaken der rooms-katholieke Eredienst A. (Anne Willem) baron van Nagell van Ampsen conservatieven vóór 1848 onder soever. vorst Willem onder Willem I Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken W. (Willem) Naudin ten Cate partijloze c. Ruijs de Beerenbrouck I Marine H. (Hilbrand) Nawijn LPF Balkenende I zonder Portefeuille (Vreemdelingenzaken en Integratie) J. Th. (Johan) Nedermeyer ridder Rosenthal conservatief – liberaal Thorbecke I Thorbecke I Justitie Zaken van de Hervormde en andere Erediensten L. (Lambertus) Neher PvdA Beel I Wederopbouw en Volkshuisvesting R. (Roelof) Nelissen KVP Kabinet-De Jong Biesheuvel I Biesheuvel I Biesheuvel I Biesheuvel II Biesheuvel II Economische Zaken Financiën Vicepremier Surinaams en Antilliaanse Zaken Financiën Vicepremier A. (Antonius) Nelissen Algemeene Bond ( RKSP ) Heemskerk Justitie Ch. (Charles) Nepveu conservatieven na 1848 Schimmelpenninck Oorlog T. (Tineke) Netelenbos PvdA Kok II Verkeer en Waterstaat A. (Atzo) Nicolaï VVD Balkenende III zonder Portefeuille (Koninkrijksrelaties) C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga VVD Rutte III Infrastructuur en Waterstaat E. Th. (Ed) Nijpels VVD Lubbers II Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer F. (François) Noël Simons technocraat onder Willem I Financiën a. E. (Erwin) Nypels D66 Van Agt III Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening N. (Nicolaas) Olivier liberaal Thorbecke II Thorbecke II Justitie Financiën a. K. (Kajsa) Ollongren D66 Rutte III Rutte III Rutte IV Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vicepremier Defensie I. (Ivo) Opstelten VVD Rutte I Rutte II Veiligheid en Justitie Veiligheid en Justitie B. (Bastiaan) Ort partijloze liberaal Cort van der Linden Justitie P. (Pieter) Ossewaarde technocraat onder Willem I Schimmelpenninck Financiën a. Financiën a. P. (Pieter) Oud VDB Colijn II Colijn III Financiën Financiën J. Ch. (Julius) van Oven PvdA Drees II Drees II Justitie Binnenlandse Zaken a. Ch. (Charles) Pahud conservatief – liberaal Thorbecke I Van Hall-Donker Curtius Koloniën Koloniën A. (Arie) Pais VVD Van Agt I Onderwijs en Wetenschappen F. Th. (Frederik) baron van Pallandt van Keppel conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Justitie a. J. (Johannes) van der Palm patriot onder Uitvoerend Bewind onder Uitvoerend Bewind Nationale Opvoeding (agentschap) Nationale Economie a. (agentschap) J. (Jacob) Patijn partijloze liberaal Colijn IV Colijn V Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken A. (Alexander) Pechtold D66 Balkenende II zonder Portefeuille (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties) M. (Rinus) Peijnenburg CDA Van Agt I zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid) K. (Karla) Peijs CDA Balkenende II Balkenende III Verkeer en Waterstaat Verkeer en Waterstaat F. Th. (François) baron de Pélichy de Lichtervelde conservatieven vóór 1848 onder Willem II Zaken der rooms-katholieke Eredienst G. Ch. (Gerhard) Pels Rijcken conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Marine A. (Bram) Peper PvdA Kok II Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties L. (Leonard) Peters KVP Drees I Uniezaken en Overzeese Rijksdelen C. (Carolus) Pické liberaal Fransen van de Putte Justitie M. (Marinus) Piepers conservatieven vóór 1848 onder Willem I Oorlog N. (Nicolaas) Pierson Liberale Unie Van Tienhoven Pierson Financiën Financiën G. (Gerrit Jan) Pijman patriot onder Uitvoerend Bewind onder het Staatsbewind onder Schimmelpenninck onder Schimmelpenninck Oorlog (agentschap) Oorlog Oorlog Oorlog a. C. (Cornelis) Pijnacker Hordijk liberaal Van Lynden van Sandenburg Binnenlandse Zaken R. (Ronald) Plasterk PvdA Balkenende IV Rutte II Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Th. (Thomas) Pleyte VDB Cort van der Linden Koloniën E. (Lilianne) Ploumen PvdA Rutte II Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking C. (Carel) Polak VVD Kabinet-De Jong Justitie W. (Willem) Pop partijloos Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck I Marine Oorlog F. (Folkert) Posthuma partijloze liberaal Cort van der Linden Landbouw, Nijverheid en Handel J. (Jan Willem) de Pous CHU De Quay Economische Zaken J. (Jan) Pronk PvdA Den Uyl Lubbers III Kok I Kok II zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer J. (Jacques) Quarles van Ufford technocraat onder Willem II Marine a. J. (Jan) de Quay RKSP , KVP Gerbrandy III De Quay De Quay Zijlstra Zijlstra Oorlog Algemene Zaken Defensie a. Verkeer en Waterstaat Vicepremier E. (Eduard) van Raalte VDB De Meester Justitie J. (Jean Jacques) Rambonnet partijloze liberaal Cort van der Linden Cort van der Linden Marine Oorlog a. L. (Lodewijk) graaf van Randwijck conservatieven vóór 1848 onder Willem II onder Willem II Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken W. Ch. (Willem) ridder van Rappard conservatieven vóór 1848 onder Willem II Financiën A. (Anthony) ridder van Rappard conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius Van der Brugghen Van der Brugghen Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Zaken van de Hervormde en andere Erediensten Binnenlandse Zaken W. (Willem Frederik) ridder van Rappard partijloze liberaal De Meester Oorlog W. (Willem) graaf van Reede conservatieven vóór 1848 onder Willem I Buitenlandse Zaken G. (Gerlach) van Reenen conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius Binnenlandse Zaken O. (Otto) van Rees liberaal Kappeyne van de Coppello Koloniën E. (Edmond) Regout Algemeene Bond ( RKSP ) Heemskerk Justitie L. (Louis) Regout Algemeene Bond ( RKSP ) Heemskerk Waterstaat J. (Johann) ridder Reinhold technocraat onder Willem I Buitenlandse Zaken a. J. (Johan) Remkes VVD Balkenende I Balkenende I Balkenende II Balkenende III Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vicepremier Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Binnenlandse Zaken en Bestuurlijke Vernieuwing O. (Ocker) Repelaer van Driel conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Waterstaat a. A. (Anthonie) Reuther conservatief ( katholiek ) Van Lynden van Sandenburg Oorlog J. (Jan) Reuvens patriot onder Uitvoerend Bewind onder het Staatsbewind Justitie (agentschap) Justitie P. (Paul) Reymer RKSP Ruijs de Beerenbrouck III Waterstaat A. (Arie) van Rhijn CHU De Geer II Gerbrandy I Landbouw en Visserij Landbouw en Visserij J. (Koos) Rietkerk VVD Lubbers I Binnenlandse Zaken J. (Julius) Rijk conservatieven vóór 1848, conservatieven na 1848 onder Willem II Schimmelpenninck Schimmelpenninck De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius Koloniën Koloniën Marine Koloniën Marine Marine M. (Martin) van Rijn Persoonlijke titel Rutte III Medische Zorg J. (Johan) Ringers partijloze liberaal Schermerhorn-Drees Schermerhorn-Drees Beel I Openbare Werken Openbare Werken en Wederopbouw Openbare Werken en Wederopbouw P. (Pieter) Rink Liberale Unie De Meester Binnenlandse Zaken J. (Jo) Ritzen PvdA Lubbers III Lubbers III Kok I Onderwijs en Wetenschappen Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) J. (Jan Jacob) Rochussen conservatieven vóór 1848, conservatieven na 1848 onder Willem I onder Willem II Rochussen Van Hall-Van Heemstra Financiën Financiën Koloniën Koloniën W. (Willem) Rochussen conservatief – liberaal Van Lynden van Sandenburg Buitenlandse Zaken J. (Joan) Röell oud- of vrije liberalen Röell Buitenlandse Zaken J. (Jacob) Röell partijloze liberaal Pierson Marine W. (Willem) baron Röell Orangist onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon onder soever. vorst Willem onder Willem I Secretaris van Staat Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken a. Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Th. (Theodorus) Roest van Limburg liberaal Van Bosse-Fock Van Bosse-Fock Buitenlandse Zaken a. Buitenlandse Zaken J. (Herman) van Roijen progressief , maar partijloos Schermerhorn-Drees zonder Portefeuille ( Buitenlandse Zaken ) L. (Louis) van Roijen partijloze liberaal De Geer I De Geer I Oorlog Marine a. H. (Henricus) van Roijen Orangist onder Schimmelpenninck Marine a. C. (Carl) Romme RKSP Colijn IV Sociale Zaken J. (Johannes) van Romunde conservatief ( katholiek ) Van der Brugghen Rochussen Zaken der rooms-katholieke Eredienst Zaken der rooms-katholieke Eredienst J. (Jan) de Roo van Alderwerelt liberaal Kappeyne van de Coppello Oorlog M. (Max) Rood D66 Van Agt III Binnenlandse Zaken B. (Bauke) Roolvink ARP Kabinet-De Jong Sociale Zaken en Volksgezondheid Ch. (Charles) van Rooy KVP De Quay Sociale Zaken en Volksgezondheid U. (Uri) Rosenthal VVD Rutte I Buitenlandse Zaken A. (André) Rouvoet CU Balkenende IV Balkenende IV zonder portefeuille (Jeugd en Gezin) Vicepremier H. Ch. (Onno) Ruding CDA Lubbers I Lubbers II Financiën Financiën Ch. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck Algemeene Bond ( RKSP ) Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck II Ruijs de Beerenbrouck II Ruijs de Beerenbrouck III Ruijs de Beerenbrouck III Ruijs de Beerenbrouck III Binnenlandse Zaken Marine a. Koloniën a. Oorlog a. Landbouw, Nijverheid en Handel a. Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken en Landbouw Binnenlandse Zaken en Landbouw Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken a. G. (Gustave) Ruijs van Beerenbroek rooms-katholieken Mackay Justitie J. (Job) de Ruiter CDA Van Agt I Van Agt II Van Agt III Lubbers I Justitie Justitie Justitie Defensie V. (Victor) Rutgers ARP Colijn I Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen M. (Mark) Rutte VVD Rutte I Rutte II Rutte III Rutte IV Algemene Zaken Algemene Zaken Algemene Zaken Algemene Zaken F. Th. (Theo) Rutten KVP Drees-Van Schaik Drees I Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen F. (Frederik) Sabron partijloos Heemskerk Oorlog I. (Ivo) Samkalden PvdA Drees III Cals Cals Justitie Justitie Binnenlandse Zaken a. J. (James) de la Sarraz conservatieven vóór 1848 onder Willem II Buitenlandse Zaken E. (Maan) Sassen KVP Drees-Van Schaik Overzeese Gebiedsdelen A. (Alexander) de Savornin Lohman ARP Mackay Binnenlandse Zaken J. (Jules) Schagen van Leeuwen partijloos Kabinet-Beel I Marine J. (Josef) van Schaik RKSP , KVP Colijn II Colijn III Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Justitie Justitie zonder Portefeuille ( Binnenlandse Zaken ) Vicepremier Verkeer en Waterstaat a. Binnenlandse Zaken a. Th. (Steef) van Schaik RKSP , KVP Schermerhorn-Drees Verkeer en Energie W. (Wim) Schermerhorn VDB , PvdA Schermerhorn-Drees Algemene oorlogsvoering G. (Gerrit) graaf Schimmelpenninck conservatieven vóór 1848, conservatieven na 1848 onder Willem I Schimmelpenninck Schimmelpenninck Secretaris van Staat Buitenlandse Zaken Financiën W. (Willem) baron Schimmelpenninck van der Oye conservatieven vóór 1848 onder Willem II onder Willem II Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken a. R. (Rutger) graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Financiën E. (Edith) Schippers VVD Rutte I Rutte II Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volksgezondheid, Welzijn en Sport W. (Norbert) Schmelzer KVP Biesheuvel I Biesheuvel II Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken J. (Josef) Schmutzer RKSP Gerbrandy III Overzeese Gebiedsdelen C. (Clemens) Schneider rooms-katholieken Röell Oorlog J. (Jan) Schokking CHU Colijn I Justitie W. (Willem) Schokking CHU Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Drees-Van Schaik Oorlog Marine a. Marine W. (Willem) Scholten CDA Van Agt I Defensie Y. (Ynso) Scholten CHU Marijnen Justitie E. (Eegje) Schoo VVD Lubbers I zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking) C. (Carola) Schouten ChristenUnie Rutte III Rutte III Rutte IV Rutte IV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Vicepremier Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Vicepremier J. (Johanna) Schouwenaar-Franssen VVD Marijnen Maatschappelijk Werk L. (Liesje) Schreinemacher VVD Rutte IV Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking B. (Bertram) Schrieke partijloze liberaal Colijn V Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen M. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus VVD Rutte I Rutte II Infrastructuur en Milieu Infrastructuur en Milieu W. (Wim) Schut ARP Kabinet-De Jong Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening A. (Abraham) Schuurman conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem II Oorlog Oorlog A. (August) Seyffardt liberaal Van Tienhoven Oorlog G. (Gerrit) Simons conservatieven na 1848 Van der Brugghen Binnenlandse Zaken W. (Willem) Six liberaal Van Lynden van Sandenburg Binnenlandse Zaken C. Ch. (Cornelis) baron Six van Oterleek conservatieven vóór 1848 onder soever. vorst Willem onder Willem I Financiën Financiën Ph. (Philippe) van der Sleyden oud- of vrije liberalen Röell Waterstaat , Handel en Nijverheid M. (Marcus) Slingenberg VDB Colijn III Sociale Zaken A. (Arie) Slob ChristenUnie Rutte III Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media J. (Jan Rudolph) Slotemaker de Bruïne CHU De Geer I Colijn II Colijn II Colijn III Colijn IV Arbeid , Handel en Nijverheid Sociale Zaken Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen J. (Jan) Smallenbroek ARP Cals Binnenlandse Zaken H. (Hendrik Jan) Smidt liberaal Kappeyne van de Coppello Van Tienhoven Justitie Justitie A. (Abraham) de Smit van den Broecke conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius Van der Brugghen Marine Marine Pangeran Adipati Soejono partijloos Gerbrandy II zonder Portefeuille ( Overzeese Gebiedsdelen ) J. (Jan Baptist) van Son conservatieven vóór 1848 onder Willem II onder Willem II Zaken der rooms-katholieke Eredienst a. Zaken der rooms-katholieke Eredienst H. (Herman) van Sonsbeeck liberaal Thorbecke I Thorbecke I Buitenlandse Zaken Zaken der rooms-katholieke Eredienst W. (Winnie) Sorgdrager D66 Kok I Justitie J. Th. (Johannes) van Spengler technocraat Thorbecke I Thorbecke I Oorlog Marine a. J. (Liesbeth) Spies CDA Rutte I Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties D. (Derk) Spitzen partijloos Drees-Van Schaik Verkeer en Waterstaat J. (Jacobus) Spoors patriot onder Uitvoerend Bewind Marine (agentschap) J. (Jacobus) Sprenger van Eyk conservatief – liberaal Heemskerk Azn. Röell Koloniën Financiën H. (Henri) Staal Liberale Unie De Meester Oorlog C. (Cornelis) Staf CHU Drees I Drees I Drees II Drees II Drees II Drees III Drees III Drees III Drees III Beel II Beel II Beel II Oorlog Marine Oorlog Marine Overzeese Rijksdelen a. Marine Oorlog Overzeese Rijksdelen a. Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening a. Oorlog Marine Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening a. H. (Henk) Staghouwer ChristenUnie Rutte IV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit A. (Fons) van der Stee KVP , CDA Den Uyl Van Agt I Van Agt I Van Agt I Van Agt II Van Agt III Landbouw en Visserij Landbouw en Visserij Antilliaanse Zaken Financiën Financiën Financiën M. (Max) Steenberghe RKSP Colijn II Colijn IV Colijn IV Colijn IV De Geer II De Geer II Gerbrandy I Gerbrandy I Gerbrandy II Gerbrandy II Gerbrandy II Economische Zaken Handel, Nijverheid en Scheepvaart Landbouw en Visserij a. Economische Zaken Economische Zaken Handel, Nijverheid en Scheepvaart Handel, Nijverheid en Scheepvaart Landbouw en Visserij a. Handel, Nijverheid en Scheepvaart Financiën a. Landbouw en Visserij a. A. (Bram) Stemerdink PvdA Den Uyl Defensie G. (Ard) van der Steur VVD Rutte II Veiligheid en Justitie D. (Dirk) Stikker VVD Drees-Van Schaik Drees I Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Max van der Stoel PvdA Den Uyl Van Agt II Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken H. (Hein) van Stralen Orangist onder Schimmelpenninck onder soever. vorst Willem Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken A. (Adam) Stratenus Partijloos onder Willem I Marine a. A. (Anthony) baron Stratenus technocraat Thorbecke II Buitenlandse Zaken a. M. (Martin) Strens liberaal Thorbecke I Thorbecke I Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Justitie Zaken der rooms-katholieke Eredienst Zaken der rooms-katholieke Eredienst Buitenlandse Zaken a. A. (Teun) Struycken KVP Drees-Van Schaik Drees III Drees III Beel II Beel II Beel II Zijlstra Justitie Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie Vicepremier Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie Vicepremier Justitie a. Justitie L. (Louis) Stuyt KVP Biesheuvel I Biesheuvel II Volksgezondheid en Milieuhygiëne Volksgezondheid en Milieuhygiëne J. (Ko) Suurhoff PvdA Drees II Drees III Drees III Cals Sociale Zaken en Volksgezondheid Sociale Zaken en Volksgezondheid Binnenlandse Zaken Verkeer en Waterstaat G. (Gerardus) van Swaaij Algemeene Bond ( RKSP ) Ruijs de Beerenbrouck II Waterstaat R. (Reinier) Tadama patriot onder Uitvoerend Bewind onder Uitvoerend Bewind Justitie (agentschap) Justitie a. (agentschap) J. (Johannes) Tak van Poortvliet liberaal Kappeyne van de Coppello Van Tienhoven Waterstaat , Handel en Nijverheid Binnenlandse Zaken A. (Aritius) Talma ARP Heemskerk Heemskerk Landbouw, Nijverheid en Handel Waterstaat a. J. (Jan) van den Tempel SDAP De Geer II Gerbrandy I Gerbrandy II Gerbrandy II Gerbrandy II Sociale Zaken Sociale Zaken Sociale Zaken Landbouw en Visserij a. Handel, Nijverheid en Scheepvaart a. J. (Jan) Terlouw D66 Van Agt II Van Agt II Van Agt III Van Agt III Economische Zaken Vicepremier Economische Zaken Vicepremier J. (Jan) Terpstra ARP Ruijs de Beerenbrouck III Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen D. (Dirk) van Tets van Goudriaan partijloze liberaal De Meester Buitenlandse Zaken J. (Jacob) van Tets van Goudriaan liberaal Rochussen Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Binnenlandse Zaken Financiën A. (Arnold) van Tets van Goudriaan conservatieven vóór 1848 onder Willem I Financiën F. (Frans) Teulings KVP Drees-Van Schaik Drees I Drees I Binnenlandse Zaken zonder Portefeuille (bescherming bevolking en burgerlijke verdediging) Binnenlandse Zaken a. F. (Frans-Joseph) van Thiel KVP Drees II Maatschappelijk Werk E. (Ed) van Thijn PvdA Van Agt II Lubbers III Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken J. (Johan Rudolph) Thorbecke liberaal Thorbecke I Thorbecke II Thorbecke III Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken G. (Gijsbert) van Tienhoven liberaal Van Tienhoven Buitenlandse Zaken F. (Frans) Timmermans PvdA Rutte II Buitenlandse Zaken W. (Willem) den Toom VVD Kabinet-De Jong Defensie M. (Marc) baron du Tour van Bellinchave conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Heemskerk Azn. Justitie Buitenlandse Zaken a. E. (Edzo) Toxopeus VVD De Quay Marijnen Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken N. (Nicolaas) Trakranen conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Koloniën M. (Willem) Treub VDB , partijloze liberaal Cort van der Linden Cort van der Linden Cort van der Linden Cort van der Linden Landbouw, Nijverheid en Handel Landbouw, Nijverheid en Handel a. Financiën Financiën A. Th. (Ton) van Trier CDA Van Agt I zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid) F. (Boy) Trip PPR Den Uyl zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid) H. (Hendrik) Trip conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I Oorlog a. Oorlog F. (Frederik) Tromp conservatief – liberaal Heemskerk Azn. Heemskerk Azn. Marine Waterstaat , Handel en Nijverheid a. Th. Ph. (Theodoor) Tromp partijloze liberaal Gerbrandy III Waterstaat D. (Danny) Tuijnman VVD Van Agt I Van Agt I Verkeer en Waterstaat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening A. (Adriaan) Twent van Raaphorst patriot onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon onder Lodewijk Napoleon Binnenlandse Zaken a. Binnenlandse Zaken Waterstaat B. (Berend) Udink CHU Kabinet-De Jong Biesheuvel I Biesheuvel I Biesheuvel II Biesheuvel II zonder Portefeuille (hulp aan ontwikkelingslanden) Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Verkeer en Waterstaat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Verkeer en Waterstaat G. (Gerhard) Uhlenbeck liberaal Thorbecke II Koloniën Ch. (Charles Joseph) hertog d’ Ursel conservatieven vóór 1848 onder Willem I Waterstaat en Publieke Werken J. (Joop) den Uyl PvdA Cals Den Uyl Van Agt II Van Agt II Van Agt II Economische Zaken Algemene Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Antilliaanse Zaken Vicepremier J. (Jacob) Veegens VDB De Meester De Meester Landbouw, Nijverheid en Handel Waterstaat , Handel en Nijverheid a. Ch. (Chris) van Veen CHU Biesheuvel I Biesheuvel II Onderwijs en Wetenschappen Onderwijs en Wetenschappen C. (Cees) Veerman CDA Balkenende I Balkenende II Balkenende II Balkenende III Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit H. (Hendrik) van der Vegte ARP De Geer I Waterstaat J. (Joris) in ‘t Veld PvdA Beel I Drees-Van Schaik Drees I Wederopbouw en Volkshuisvesting Wederopbouw en Volkshuisvesting Wederopbouw en Volkshuisvesting S. (Stientje) van Veldhoven D66 Rutte III Milieu en Wonen a. G. (Gerard) Veldkamp KVP De Quay Marijnen Cals Zijlstra Sociale Zaken en Volksgezondheid Sociale Zaken en Volksgezondheid Sociale Zaken en Volksgezondheid Sociale Zaken en Volksgezondheid C. (Carel) Ver Huell patriot onder Schimmelpenninck onder Lodewijk Napoleon Marine Marine G. (Gerda) Verburg CDA Balkenende IV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit P. (Koos) Verdam ARP Cals Zijlstra Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken M. (Rita) Verdonk VVD Balkenende II Balkenende III zonder Portefeuille (Vreemdelingenzaken en Integratie) zonder Portefeuille (Vreemdelingenzaken en Integratie) M. (Maxime) Verhagen CDA Balkenende IV Rutte I Kabinet-Rutte I Buitenlandse Zaken Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Vicepremier G. (Gerard) Veringa KVP Kabinet-De Jong Onderwijs en Wetenschappen W. (Willem) Vermeend PvdA Kok II Sociale Zaken en Werkgelegenheid T. (Timotheus) Verschuur RKSP Ruijs de Beerenbrouck III Ruijs de Beerenbrouck III Colijn II Colijn II Arbeid , Handel en Nijverheid Economische Zaken en Arbeid Economische Zaken en Arbeid Economische Zaken J. (Johan) baron Verstolk van Soelen conservatieven vóór 1848 onder Willem I onder Willem I onder Willem II Buitenlandse Zaken a. Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken B. (Barbara) Visser VVD Rutte III Infrastructuur en Waterstaat J. Th. (Johannes) de Visser CHU Ruijs de Beerenbrouck I Ruijs de Beerenbrouck II Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen S. (Simon) Visser VVD De Quay Defensie J. (Johannes) de Visser CHU Colijn V Justitie S. (Simon) Vissering liberaal Van Lynden van Sandenburg Financiën J. (Jan Hendrik) Voet technocraat De Kempenaer-Donker Curtius De Kempenaer-Donker Curtius Oorlog Oorlog E. (Ella) Vogelaar PvdA Balkenende IV zonder portefeuille (Wonen, Wijken en Integratie) C. (Cornelis) Vollenhoven technocraat onder Willem II Binnenlandse Zaken a. A. (Anne) Vondeling PvdA Drees III Cals Cals Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Vicepremier Financiën J. (Joris) Voorhoeve VVD Kok I Kok I Defensie Antilliaanse en Arubaanse Zaken I. (Irene) Vorrink PvdA Den Uyl Volksgezondheid en Milieuhygiëne H. (Hein) Vos SDAP , PvdA Schermerhorn-Drees Beel I Beel I Handel en Nijverheid Verkeer Openbare Werken en Wederopbouw a. H. (Henk) Vredeling PvdA Den Uyl Defensie B. (Bert) de Vries CDA Lubbers III Lubbers III Sociale Zaken en Werkgelegenheid Landbouw, Natuurbeheer en Visserij K. (Klaas) de Vries PvdA Kok II Kok II Kok II Sociale Zaken en Werkgelegenheid Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties G. (Gerrit) de Vries Azn. liberaal De Vries-Fransen van de Putte Justitie S. (Simon) de Vries Czn. ARP Ruijs de Beerenbrouck I Financiën M. (Maarten) Vrolijk PvdA Cals Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk A. (Agnites) Vrolik conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius Van der Brugghen Financiën Financiën E. (Engelbertus) de Waal liberaal Van Bosse-Fock Koloniën J. (Jan) de Waal Malefijt ARP Heemskerk Koloniën C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink VVD Rutte IV Natuur en Stikstof M. (Marius) Waszink RKSP De Geer I Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen W. (Willem) van Weede van Berencamp partijloos Kuyper Buitenlandse Zaken F. (Franc) Weerwind D66 Rutte IV Rechtsbescherming A. Ph. (August) Weitzel conservatief – liberaal De Vries-Fransen van de Putte Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Heemskerk Azn. Heemskerk Azn. Oorlog Oorlog Oorlog Koloniën a. Ch. (Charles) Welter Algemeene Bond ( RKSP ) Colijn I Colijn IV De Geer II Gerbrandy I Gerbrandy I Gerbrandy II Koloniën Koloniën Koloniën Koloniën Financiën a. Koloniën H. (Hendrik) Wemmers partijloze c. Drees I Verkeer en Waterstaat J. (Jan) Wentholt partijloze liberaal De Meester Heemskerk Marine Marine Th. (Tjerk) Westerterp KVP Den Uyl Verkeer en Waterstaat E. (Evert) Westerveld partijloze liberaal Ruijs de Beerenbrouck II Marine M. (Meindert) Wiardi Beckman conservatieven na 1848 Van der Brugghen Zaken van de Hervormde en andere Erediensten H. (Hendrikus) Wichers liberaal Kappeyne van de Coppello Kappeyne van de Coppello Kappeyne van de Coppello Marine Oorlog a. Koloniën a. H. (Hendrik) Wichers liberaal De Kempenaer-Donker Curtius Justitie E. (Eric) Wiebes VVD Rutte III Economische Zaken en Klimaat H. (Hans) Wiegel VVD Van Agt I Van Agt I Binnenlandse Zaken Vicepremier A. (Dennis) Wiersma VVD Rutte IV Primair en Voortgezet Onderwijs H. (Herman) van der Wijck partijloze liberaal Röell Marine Th. (René) Wijers KVP Drees-Van Schaik Justitie G. (Hans) Wijers D66 Kok I Economische Zaken F. (Frans) Wijffels RKSP Gerbrandy III Gerbrandy III Sociale Zaken Waterstaat a. J. (Joop) Wijn CDA Balkenende III Economische Zaken J. (Jacob) de Wilde ARP Colijn II Colijn III Colijn IV Binnenlandse Zaken Binnenlandse Zaken Financiën J. (Joannes) Willemse technocraat onder Willem II Zaken der rooms-katholieke Eredienst a. P. (Pieter) Winsemius VVD Lubbers I Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer W. (Willem) Wintgens conservatief – liberaal Van Zuylen van Nijevelt Justitie H. (Herman) Witte KVP Drees II Drees III Drees III Beel II Zijlstra Wederopbouw en Volkshuisvesting Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Verkeer en Waterstaat a. Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening P. (Petrus) Witteman KVP Beel I Binnenlandse Zaken H. (Johan) Witteveen VVD Marijnen Kabinet-De Jong Kabinet-De Jong Financiën Vicepremier Financiën C. (Constantijn) Wolterbeek conservatieven vóór 1848 onder Willem I Marine B. (Bas) van ‘t Wout VVD Rutte III Economische Zaken en Klimaat D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius VVD Rutte IV Justitie en Veiligheid G. (Gerrit) Zalm VVD Kok I Kok II Balkenende II Balkenende II Balkenende III Balkenende III Financiën Financiën Financiën Vicepremier Financiën Vicepremier H. (Henk) Zeevalking D66 Van Agt II Van Agt III Verkeer en Waterstaat Verkeer en Waterstaat H. (Halbe) Zijlstra VVD Rutte III Buitenlandse Zaken J. (Jelle) Zijlstra ARP Drees II Drees III Beel II Beel II De Quay Zijlstra Zijlstra Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken Financiën a. Financiën Algemene Zaken Financiën J. (Jacob) baron van Zuylen van Nijevelt liberaal , conservatief -liberaal Thorbecke I Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken J. Ph. (Julius) graaf van Zuylen van Nijevelt antirevolutionair vóór 1894, conservatieven na 1848 Van Hall-Van Heemstra Van Zuylen van Nijevelt Buitenlandse Zaken Buitenlandse Zaken H. (Hugo) baron van Zuylen van Nijevelt conservatieven vóór 1848 onder Willem II onder Willem II Buitenlandse Zaken a. Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
See also:  Wat Is De Leukste Sport?

.

Wat verdient Ernst Kuiper?

Wie verdient wat in de publieke sector?

Bestuurder Organisatie Brutoloon WNT 2013 in euro
Ernst Kuipers Erasmus Medisch Centrum 304,362304362
Olof Suttorp Amphia Ziekenhuis 300,135300135
Eelco Damen Cordaan Groep 298,816298816
Melvin Samsom Universitair Medisch Centrum St Radboud 289,631289631

.

Wie is minister helden?

Conny Helder
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Algemene informatie
Geboren 27 november 1958
Geboorteplaats Den Haag
Functie minister voor Langdurige Zorg en Sport
Sinds 10 januari 2022
Partij VVD
Alma mater Rijksuniversiteit Leiden , Haagse Hogeschool
Politieke functies
2022-heden minister voor Langdurige Zorg en Sport
Biografie op Parlement. com
Portaal     Politiek Nederland

Conny Helder ( Den Haag , 27 november 1958 ) is een Nederlands bestuurder en politicus voor de VVD. Ze is sinds 10 januari 2022 minister voor Langdurige Zorg en Sport op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte IV. .

Wat wil het ministerie van Volksgezondheid en welzijn doen?

‘Samen gezond, fit en veerkrachtig’. Onder dit motto zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal.

Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van VWS wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft.

Om dat te bereiken, maakt het ministerie afspraken met zorgverleners om de zorg dichterbij huis te bieden als het kan en zetten we in op preventie. Mensen hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis of een instelling. Dat is prettiger voor patiënten. Ook bespaart dat kosten.

 • Het ministerie werkt er hard aan om meer mensen te werven voor de zorg en het werk beter te organiseren;
 • Bijvoorbeeld door een andere taakverdeling en slim gebruik van nieuwe technologie;
 • Zorg voor mensen, mensen voor de zorg;
See also:  Wat Betekent Rode Kaart Bij Voetbal?

Dat is waar wij ons samen voor inzetten. Zodat we ‘samen gezond, fit en veerkrachtig’ zijn.

Wat is het ministerie van Welzijn en Sport?

MEDICA 2015 – Interview Edith Schippers, Minister of Health, Welfare and Sport of the Netherlands

Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld.

 • Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport;
 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Ernst Kuipers (D66);
 • Daarnaast is er een minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder (VVD);

Er is tevens een staatssecretaris, Maarten van Ooijen (ChristenUnie). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Marcelis Boereboom.

Is het ministerie verantwoordelijk voor de sport?

Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld.

 1. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport;
 2. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Ernst Kuipers (D66);
 3. Daarnaast is er een minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder (VVD);

Er is tevens een staatssecretaris, Maarten van Ooijen (ChristenUnie). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Marcelis Boereboom.