Luxembourg

Basketball Academy

Wat Kost Voetbal Per Maand?

Wat Kost Voetbal Per Maand
Sommige sportverenigingen vragen een paar tientjes voor hun lidmaatschap, bij andere gaat de contributie richting de 500 euro. Als gemeente heb je maar beperkt grip op deze prijzen, omdat ze vastgesteld worden door de vereniging. Alleen met lage huur of extra subsidie kan hier een klein beetje invloed op worden uitgeoefend.

Het uitgangspunt is om iedereen voldoende te laten bewegen, de contributieprijs moet dit niet belemmeren. De contributiemonitor van de HAN en het Mulier Instituut maakt de verschillen in contributies inzichtelijker.

Kleinere auto om kosten te besparen. Hoeveel scheelt dat?

Inmiddels zijn er twee rapporten verschenen. “Hockey meest prijzige sport voor senioren én junioren” Tot nu toe zijn de contributies van negen sporten onder de loep genomen. Hockey spant de kroon met gemiddeld 281 euro voor een seniorenlidmaatschap. Ook junioren betalen voor deze sport in vergelijking met de andere meer (255 euro).

 • Tennis, atletiek en voetbal zijn de ‘goedkopere’ sporten;
 • Bij een tennisvereniging betaalt een volwassene gemiddeld 141 euro en een junior nog net geen 80 euro;
 • Bij atletiekverenigingen betalen senioren gemiddeld 172 euro en junioren 144 euro per jaar;

Dit komt omdat het bij tennis gebruikelijk is om apart te betalen voor trainingen en competitie en bij atletiekverenigingen soms geen accommodatie gebruikt wordt. Senioren voetballers hoeven gemiddeld nog geen 200 euro per jaar te betalen. De junioren gemiddeld 141 euro.

Deze relatief lage contributies gaan wel gepaard met grote verschillen tussen verenigingen binnen de sporten. Tennis-, atletiek- en voetbalcontributies lopen uiteen van rond de 50 euro tot en met ruim boven de 400 euro.

De meeste sporten hebben een volwassenen contributie tussen de 200 en 250 euro per jaar en een junioren contributie tussen de 150 en 200 euro per jaar. Basketbal en hockey zijn hierbij de uitzonderingen. Bij pupillen (alleen in kaart gebracht bij tennis, voetbal, korfbal en basketbal) ligt dit rond de 100 euro. Figuur 1 Ongewogen contributie gemiddelden per sport in 2018/2019. * is gebaseerd op 2017/2018. In deze jaren zijn de pupillencontributies niet onderzocht “Pupillen en junioren betalen minder, om ze deels in te toekomst bij de vereniging te behouden” Junioren en pupillen betalen minder contributie dan volwassenen, ondanks dat ze de voorzieningen vaak intensiever gebruiken.

Dit doen verenigingen veelal met het idee om de prijs van hun sport aantrekkelijker te maken voor jeugdleden en om zo in de toekomst een deel van deze leden voor de vereniging te behouden. Deze onderlinge solidariteit verschilt wel per sporttak.

Bij hockey, atletiek en basketbal verschilt de contributie tussen junioren en senioren gemiddeld maar zo’n 30 euro terwijl er bij rugby (75 euro), tennis (62 euro) en handbal (58 euro) veel meer verschil is. Bij deze laatste sporten betalen volwassenen relatief veel meer contributie dan jeugdleden.

Hoeveel kost een jaar voetballen?

Voetbal – Voetbal is de populairste sport en tegenwoordig beoefenen steeds meer vrouwen dit ook. Bij de meeste clubs betaal je 50 tot 150 euro per jaar, dit precieze bedrag hangt af van de leeftijd en van de club. Over het algemeen is de prijs is grotere steden groter. Daarna moet je een tenue kopen voor 40 a 50 euro (soms kan je dit gratis lenen), voetbalschoenen (vanaf 25 euro) en scheenbeschermers (10 tot 15 euro).

See also:  Hoe Kwalificeer Je Je Voor De Olympische Spelen Voetbal?

Welke sport is duur?

Kosten verschillen – Waar echter bij de berekening van de totale kosten geen rekening is gehouden, is het vervoer er naartoe. Voor sommige kinderen is de sportclub zelf lopend of met de fiets te bereiken. Maar andere kinderen, die meer afgelegen wonen, of een sport hebben gekozen die niet veel voorkomt, moeten vaak op hun ouders rekenen qua vervoer.

 1. Zo moeten kinderen die een teamsport beoefenen vaak naast wedstrijden ook trainen, terwijl een paardrijles meestal maar eens per week plaatsvindt;
 2. Dit kan uitmaken in de totale kosten;
 3. Eventuele benzinekosten zijn hierin dus niet meegerekend;

In het overzicht hieronder zie je de meest voorkomende sporten, met bijbehorende kosten per jaar. Zit je krap bij kas? Zorg dan dat de favoriete sport van je kind squashen, badmintonnen of zwemmen wordt. Dit zijn met minder dan 200 euro per jaar relatief goedkope sporten. De eerste kan oplopen tot meer dan 2000 euro per jaar! Meer lezen?

 • Lege verpakking? Knutsel er samen met je kind een auto of robot van
 • 5 x de allerleukste (ouderwetse) buiten spellen waar je kids en jij wild van worden
 • Hurry up! 5 dingen om te doen als je als moeder één uurtje vrije tijd hebt voor jezelf

Reageer op artikel: Van bijna niets tot ruim 2000 euro per jaar: zoveel kost de sport van je kind.

Hoeveel kost sport per maand?

Sommige sportverenigingen vragen een paar tientjes voor hun lidmaatschap, bij andere gaat de contributie richting de 500 euro. Als gemeente heb je maar beperkt grip op deze prijzen, omdat ze vastgesteld worden door de vereniging. Alleen met lage huur of extra subsidie kan hier een klein beetje invloed op worden uitgeoefend.

Het uitgangspunt is om iedereen voldoende te laten bewegen, de contributieprijs moet dit niet belemmeren. De contributiemonitor van de HAN en het Mulier Instituut maakt de verschillen in contributies inzichtelijker.

Kleinere auto om kosten te besparen. Hoeveel scheelt dat?

Inmiddels zijn er twee rapporten verschenen. “Hockey meest prijzige sport voor senioren én junioren” Tot nu toe zijn de contributies van negen sporten onder de loep genomen. Hockey spant de kroon met gemiddeld 281 euro voor een seniorenlidmaatschap. Ook junioren betalen voor deze sport in vergelijking met de andere meer (255 euro).

See also:  Wanneer Is Het Ek Voetbal 2020?

Tennis, atletiek en voetbal zijn de ‘goedkopere’ sporten. Bij een tennisvereniging betaalt een volwassene gemiddeld 141 euro en een junior nog net geen 80 euro. Bij atletiekverenigingen betalen senioren gemiddeld 172 euro en junioren 144 euro per jaar.

Dit komt omdat het bij tennis gebruikelijk is om apart te betalen voor trainingen en competitie en bij atletiekverenigingen soms geen accommodatie gebruikt wordt. Senioren voetballers hoeven gemiddeld nog geen 200 euro per jaar te betalen. De junioren gemiddeld 141 euro.

Deze relatief lage contributies gaan wel gepaard met grote verschillen tussen verenigingen binnen de sporten. Tennis-, atletiek- en voetbalcontributies lopen uiteen van rond de 50 euro tot en met ruim boven de 400 euro.

De meeste sporten hebben een volwassenen contributie tussen de 200 en 250 euro per jaar en een junioren contributie tussen de 150 en 200 euro per jaar. Basketbal en hockey zijn hierbij de uitzonderingen. Bij pupillen (alleen in kaart gebracht bij tennis, voetbal, korfbal en basketbal) ligt dit rond de 100 euro. Figuur 1 Ongewogen contributie gemiddelden per sport in 2018/2019. * is gebaseerd op 2017/2018. In deze jaren zijn de pupillencontributies niet onderzocht “Pupillen en junioren betalen minder, om ze deels in te toekomst bij de vereniging te behouden” Junioren en pupillen betalen minder contributie dan volwassenen, ondanks dat ze de voorzieningen vaak intensiever gebruiken.

 1. Dit doen verenigingen veelal met het idee om de prijs van hun sport aantrekkelijker te maken voor jeugdleden en om zo in de toekomst een deel van deze leden voor de vereniging te behouden;
 2. Deze onderlinge solidariteit verschilt wel per sporttak;

Bij hockey, atletiek en basketbal verschilt de contributie tussen junioren en senioren gemiddeld maar zo’n 30 euro terwijl er bij rugby (75 euro), tennis (62 euro) en handbal (58 euro) veel meer verschil is. Bij deze laatste sporten betalen volwassenen relatief veel meer contributie dan jeugdleden.

Hoe vaak betaal je contributie?

De overheid heeft de coronamaatregelen in de afgelopen periode al meerdere keren verlengd. Dit tot grote frustratie van sporters én sportverenigingen. Deze vervelende situatie roept ook vragen op over het innen van de (half)jaarlijkse contributie. Hoe zit dat? Het eenvoudige antwoord is dat de leden van een sportvereniging verplicht blijven om de contributie over te maken aan de vereniging.

 • Dat geldt ook in de situatie waarin een lid lange tijd niet heeft kunnen sporten;
 • Dit komt doordat de relatie tussen een vereniging en haar leden anders is dan een overeenkomst die u bijvoorbeeld afsluit met een sportschool;
See also:  Wat Is Voetbal In Het Frans?

Bij de meeste verenigingen is in de statuten vastgelegd dat de leden contributie moeten betalen. Deze contributie wordt vervolgens gebruikt om samen met alle leden het doel van de vereniging na te streven. Daarbij hebben de leden geen rechten op bepaalde tegenprestaties vanuit de vereniging, zoals trainingen of het spelen van wedstrijden.

 1. Een bijkomend misverstand is vaak dat u na opzegging direct geen contributie meer hoeft te betalen;
 2. Dat klopt niet! De wet schrijft voor dat deze verplichting blijft bestaan tot aan het einde van het boekjaar, tenzij anders is afgesproken;

Het opzeggen van uw lidmaatschap is dus niet de manier om tijdens corona onder het betalen van contributie uit te komen. Het is goed om te bedenken dat ook uw vereniging in een moeilijke situatie zit. Kantines, die vaak voor een groot deel van de inkomsten zorgen, zijn al langere tijd gedwongen gesloten.

Dit terwijl de vaste lasten van de vereniging elke maand doorlopen. Daarnaast zijn er leden die het lidmaatschap hebben opgezegd of dat overwegen. In alle gevallen geldt dat het loont om over en weer begrip te tonen.

Het bestuur van een vereniging streeft ernaar dat na corona nog steeds een levensvatbare vereniging bestaat, die samen met de leden haar doelen kan nastreven. Daarom vraagt zo’n bestuur haar leden om begrip voor het innen van de contributie en verzoekt hen om vooral lid te blijven in deze moeilijke tijden.

 • Andersom doet een vereniging er goed aan om met haar leden mee te denken;
 • Zit u vanwege de coronapandemie bijvoorbeeld krap bij kas? Dan kan het bestuur van de vereniging besluiten om met u een andere afspraak te maken;

Dat zou, ondanks de vervelende situatie, het saamhorigheidsgevoel en de band tussen de vereniging en haar leden juist kunnen versterken. Ga dus in gesprek met elkaar, wees open over de belangen die spelen en zoek samen naar een oplossing.