Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is Een Leuke Sport Voor Meiden?

Wat Is Een Leuke Sport Voor Meiden

Fitness, bowlen en tennis vinden zowel meisjes als jongens leuk om te doen. Er zijn duidelijk verschillen in populariteit van takken van sport tussen de jonge en de oudere jeugd. Zwemmen, (veld)voetbal, turnen en dansen zijn de meest beoefende sporten onder de zes tot elfjarigen.

Welke sport voor 13 jarige?

Wat is een meisjes sport?

Uit onderzoek blijkt dat meisjes minder vaak voldoen aan de beweegrichtlijnen dan jongens. De wekelijkse sportdeelname door meisjes en jongens is in de leeftijd 4-12 jaar gelijk; in de leeftijd 12-18 jaar is de wekelijkse sportdeelname van meisjes lager.

  • Met ongeveer één op de drie is sporten in clubverband het laagst bij oudere, lage SES, vmbo-meisjes met een niet-westerse etnische achtergrond;
  • En minder dan de helft van de Nederlandse meisjes uit lage-SES gezinnen sport bij een vereniging;

Bovendien blijkt dat meisjes in de puberteit kwetsbaarder zijn voor drop-out in de sport dan jongens. Hoe vallen deze verschillen te verklaren? Wat is belangrijk om als gemeente en sportaanbieder rekening mee te houden? Meisjes en jongens ontwikkelen zich van jongs af aan verschillend.

Zo zijn jongens over het algemeen al vroeg in hun ontwikkeling motorisch veel actiever dan meisjes. Jongens leren via ‘trial and error’, competitie, uitdaging en directe feedback. Het spel en gedrag van meisjes focust meer op de interactie met anderen.

De leerstijl van meisjes kenmerkt zich door stap voor stap leren, samenwerken, veiligheid en ‘wat vind je er zelf van’ feedback. Jongens zijn over het algemeen meer gericht op ruimtelijk denken en meisjes meer op taal, samenwerken en communiceren. En dan hebben we het nog niet eens over de invloed van ouders en omgeving gehad.

  1. Als je je alleen al deze verschillen realiseert, dan is het toch onlogisch om jongens en meisjes exact hetzelfde te begeleiden en te bieden? Plezier, successen ervaren en vertrouwen in jezelf krijgen zijn belangrijk voor meisjes;
See also:  Hoe Maak Je Een Voetbal Van Papier Mache?

Succeservaringen zijn voor jongens ook belangrijk, maar daar worden ze vaak afgemeten aan winst. Bij meisjes gaat het om de mate waarin ze het gevoel hebben iets goed te kunnen en/ of het gevoel hebben erbij te horen. Meisjes vinden sporten ook leuker door te sporten met anderen van hetzelfde niveau.

Bang zijn iets niet (goed genoeg) te kunnen en de angst om voor schut te staan (‘niet afgaan voor de groep’), zijn redenen om zich terughoudend op te stellen tijdens sportactiviteiten of om ervoor te kiezen niet deel te nemen.

Aan de andere kant blijkt uit onderzoek van Molinero, e. dat meisjes minder waarde hechten aan goed zijn in sport dan jongens. Voor de meeste meisjes is competitie en winnen niet het belangrijkste binnen sport. Veel meisjes vinden het zelfs vervelend dat sport veel gericht is op competitie.

Ze hebben een voorkeur voor niet-competitieve sporten zoals aerobics, dansen, wandelen, zelfverdediging, martial arts en gewicht training. Belangrijke veranderingen, zoals de stap naar de middelbare school, het starten met ‘daten’ en biologische veranderingen hebben als gevolg dat de zelfwaarde van meisjes afneemt.

Dit is één van de oorzaken van afname in sportgedrag. Jongens daarentegen blijken op de basisschool en middelbare school een stijgende zelfwaardering te hebben.

Welke sport is de beste?

Wat zijn de goedkoopste sporten?

Tennis en voetbal – Wil je kind graag de nieuwe Frenkie de Jong worden of in de voetsporen treden van Rafael Nadal? Kleine kans dat het lukt, maar moedig ‘m vooral aan om het te proberen. Want volgens onderzoek van het Mulier Instituut uit 2017/2018 zijn voetbal en tennis namelijk de goedkoopste sporten.

See also:  Wie Is Wereldkampioen Voetbal 2021?

Voor een jaar voetballen betaal je voor een kind gemiddeld 116 euro. Niet voor niets is het dan ook de meest populaire sport in Nederland. Wil je kind z’n best gaan doen op de tennisbaan, dan ben je gemiddeld 80 euro aan contributie kwijt.

Lees ook: ‘Voetbal, tennis en balletles? 1 sport is het maximum ‘ > Rugby, dat in Nederland niet heel bekend is, is een andere sport die niet zo duur is: gemiddeld betaal je aan lidmaatschap voor je kind dan 115 euro. Voor een jaar korfballen ben je 126 euro kwijt.