Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is De Langste Extra Tijd Voetbal?

Wat Is De Langste Extra Tijd Voetbal
Terwijl de meeste mensen afgelopen weekend genoten van een vrij weekend, speelden 36 Britten de langste voetbalwedstrijd ooit. Het duel tussen Bristol Academy en Leeds Badgers duurde maar liefst 36 uur en werd met 284 – 255 gewonnen door Bristol Academy.

 1. Het vorige record stond op 33 uur en 36 minuten;
 2. Elk team had zeven reserves op de bank, die continu mochten invallen;
 3. Tijdens de wedstrijd werd zo’n 10;
 4. 000 pond opgehaald;
 5. De opbrengsten gaan naar een fonds tegen hersenvliesontstekingen;

Het duel is een initiatief van de Leeds Badgers, die twee jaar geleden een teamgenoot verloren aan de aandoening. Oud-voetballer Ian Rush van onder meer Liverpool en Juventus steunde het duel. Als kind liep hij de ziekte op.

Wat betekent beide helften winnen?

Naast de volgende specifieke voetbalregels kunnen de   Algemene wedregels   van toepassing zijn. De speciale voetbalregels die hieronder worden beschreven overtreffen de Algemene sportweddenschappen regels. Reguliere speeltijd (2 x 45 minuten-helften plus blessuretijd)  Tenzij anders aangegeven (De wedstrijd is bijvoorbeeld 80 minuten spelen, blessuretijd, penalty’s, etc.

), worden alle markten volgens regulier spel afgehandeld. Dit is inclusief toegevoegde speeltijd, maar zonder geprogrammeerde verlenging of strafschoppen, indien hier sprake van is. Verder, als er een wedstrijd plaatsvindt, maar deze wordt niet voltooid in het juiste format (bijv.

het is geen wedstrijd van 90 minuten opgedeeld in 2 helften), dan zijn alle weddenschappen op de wedstrijd ongeldig. Specifieke weddenschappen op de verlenging blijven staan. Deze is gedefinieerd als een vooraf vastgestelde speeltijd, normaal gesproken 2 helften van 15 minuten, tussen het einde van de reguliere speeltijd en het einde van de wedstrijd.

Dus als er een andere tijd wordt gespeeld, worden deze weddenschappen dienovereenkomstig verwerkt, ongeacht de tijd die gespeeld is (bijv. 2 helften van 10 minuten). ) Locaties: Voor wedstrijden die op neutrale locaties worden gespeeld, wordt het team dat op links staat, geclassificeerd als het ‘thuisteam’.

Weddenschappen op wedstrijden die op neutrale locaties worden gespeeld, blijven geldig, tenzij de officiële wedstrijdkalender andere teamdetails vermeldt dan onze geplande wedstrijd – in dit scenario worden weddenschappen ongeldig verklaard. Een clubteam dat een Europese competitie speelt, wordt als thuisspelend beschouwd als de wedstrijd op een typisch neutraal terrein wordt gespeeld – bijvoorbeeld Arsenal en Tottenham die Champions League-thuiswedstrijden op Wembley spelen.

 1. Indien een wedstrijd niet meer op de geadverteerde plaats wordt gespeeld, blijven de weddenschappen geldig zolang de locatie in hetzelfde land blijft en niet naar het terrein van de tegenstander wordt verplaatst;

Indien dit gebeurt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als de gastlocatie voor internationale toernooien wordt gewijzigd, blijven de weddenschappen geldig. Indien een officiële wedstrijd andere teamdetails vermeldt dan onze geplande wedstrijd (bijvoorbeeld ‘XI’, Reserves/U-21s/U-18s/Development, jeugdteam of vergelijkbaar), dan worden weddenschappen ongeldig verklaard.

Dit geldt ook voor het op korte termijn vervangen van een volledig team door een ploeg van een ‘lager niveau’ vanwege onvoorziene omstandigheden (zoals medische beperkingen). Wanneer een geplande wedstrijd met een van de bovenstaande details of als een ‘Club Friendly’ wordt vermeld, blijven alle weddenschappen geldig ongeacht de spelers die worden gebruikt om het reguliere spel te voltooien, waarbij alle prijzen onderhevig zijn aan schommelingen.

Starten met minder dan 11 spelers: als een team een competitieve wedstrijd van 90 minuten met minder dan 11 spelers begint, worden alle weddenschappen op die wedstrijd ongeldig verklaard. Gestaakte en uitgestelde wedstrijden  a. Gestaakte wedstrijden Elke wedstrijd die voor de voltooiing van de reguliere speeltijd wordt gestaakt, wordt ongeldig verklaard, met uitzondering van de weddenschappen waarvan de uitkomst al bepaald is op het moment van staking.

Deze regel blijft van kracht, zelfs als het organiserende orgaan verklaart dat het resultaat van de ingekorte wedstrijd meetelt voor de competitie (bijvoorbeeld: de FIFA kent een 2-0 overwinning toe aan één van beide teams)   b.

) Uitgestelde wedstrijden Voor elke afgelaste of uitgestelde wedstrijd geldt dat de weddenschappen die zijn voor de geplande aanvangstijd geplaatst zijn, ongeldig worden verklaard. Verder blijven alle weddenschappen staan op alle wedstrijden die voorafgaand aan de geplande aanvangstijd verlaat en op dezelfde dag worden gespeeld, bijv.

de aftrap is 3 uur uitgesteld vanwege het weer. Als een wedstrijd wordt gespeeld voor de datum of aanvangstijd, dan blijven de weddenschappen staan onder voorwaarde dat de weddenschappen geplaatst zijn voorafgaand aan de herziene aanvangstijd, anders worden zij ongeldig verklaard.

Als de locatie van de wedstrijd wordt veranderd, blijven de geplaatste weddenschappen staan onder voorwaarde dat de herziene locatie niet het thuisstadion van het uitspelende team is, in welk geval de geplaatste weddenschappen ongeldig zullen worden verklaard.

) Gestaakte, opgeschorte en uitgestelde wedstrijden : Voor geannuleerde en opgeschorte wedstrijden geldt dat alle weddenschappen die voor de geplande aftrap zijn geplaatst, ongeldig worden verklaard. Alle weddenschappen op wedstrijden die voor de geplande aftrap worden uitgesteld en die op dezelfde dag plaatsvinden, blijven staan.

Weddenschappen op wedstrijden die gespeeld worden in toernooifinales, zoals de Wereldbeker, EK-finales, finales Copa America (niet gekwalificeerd voor deze finales) worden niet ongeldig verklaard bij uitstel en blijven staan voor de nieuwe datum waarop ze worden gespeeld.

 • Als een wedstrijd voor de originele dag of aftraptijd wordt gespeeld, dan kan deze meetellen als de weddenschap vóór de nieuwe tijd is geplaatst;
 • Zo  niet dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard;
 • Wedden op de juiste score : Alle weddenschappen worden verwerkt op de eindscore van de reguliere speeltijd;

Als er een optie is voor “Een andere uitslag”, dan vallen daaronder alle uitslagen die niet op de oorspronkelijke lijst met einduitslagen staan waarop gewed kan worden, en wordt dienovereenkomstig verwerkt. ) Tussenstand:   Alle weddenschappen worden verwerkt indien gedurende de reguliere speeltijd de tussenstand voorkomt.

 1. Ruststand Weddenschappen worden verwerkt op basis van de ruststand (d;
 2. de tussenstand na 45 minuten plus toegevoegde speeltijd) Indien de wedstrijd tijdens de eerste helft wordt gestaakt, dan zijn alle weddenschappen ongeldig;

Beide teams scoren:  Een voorspelling dat beide teams een doelpunt scoren binnen de reguliere speeltijd. Indien een wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve als het resultaat reeds vaststond (voorbeeld: als beide teams al gescoord hadden ten tijde van de staking, dan wordt JA als winnaar verwerkt) Eigen doelpunten tellen mee voor deze markt.

Aantal doelpunten – meer/minder:  Voorspel of het totaal aantal doelpunten binnen de reguliere speeltijd meer of minder dan een bepaald aantal is, bijv. meer/minder dan 0,5 doelpunten, 1,5 doelpunten, 2,5 doelpunten, enz.

In het geval de wedstrijd wordt gestaakt voordat de reguliere wedstrijd is afgelopen, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij deze al bepaald is. Exacte aantal doelpunten:  Voorspel het precieze aantal doelputen dat binnen de reguliere speeltijd wordt gescoord.

Exacte aantal doelpunten 1 ste helft en 2 de helft:  Voorspel het exacte aantal doelpunten in een speelhelft van 45 minuten. Aantal doelpunten – even/oneven: Voorspel of een even of oneven aantal doelpunten wordt gemaakt (geen doelpunt geldt als even).

Verlenging en strafschoppenserie tellen niet mee. Indien de wedstrijd voor het einde van de reguliere speeltijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. 10. Aantal doelpunten 1 ste helft – even/oneven   Voorspel of in de 1ste helft een even of oneven aantal doelpunten wordt gemaakt (geen doelpunt geldt als even).

 1. 11;
 2. Totaal aantal doelpunten – Meer of minder 1 ste helft en 2 de helft;
 3. Voorspel of het aantal doelpunten in een speelhelft van 45 minuten meer of minder dan een bepaald aantal is, bijvoorbeeld meer/minder dan 0,5 doelpunten, 1,5 doelpunten, 2,5 doelpunten, etc;

Indien een wedstrijd wordt gestaakt voor de speelhelft in kwestie volledig is uitgespeeld, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Behalve als de uitkomst van de weddenschap reeds vaststond. 12. Team dat het eerste/tweede/volgende doelpunt maakt in een helft  Eigen doelpunten gelden voor het team waarbij het doelpunt wordt bijgeschreven.

 1. Indien GEEN DOELPUNT in deze markt NIET wordt aangeboden en er wordt geen doelpunt gemaakt in de desbetreffende helft, dan worden weddenschappen op elk team als verliezend aangemerkt;
 2. de verlenging telt niet mee voor de verwerking van deze weddenschap;

13. Team dat het laatste doelpunt maakt:  Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de wedstrijd wordt gestaakt. 14. 1X2 en meer/minder (uitslag wedstrijd en meer/minder):  Een voorspelling van wie de wedstrijd wint en het totaal aantal doelpunten dat wordt gescoord binnen de reguliere speeltijd, meer/minder, bijv.

Bayern München wint en meer dan 2,5 doelpunten. Als een wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen op deze markten ongeldig verklaard. 15. Resultaat en beide teams scoren:  Een voorspelling van wie de wedstrijd wint en beide teams scoren een doelpunt binnen de reguliere speeltijd.

Alle andere uitkomsten zijn beschikbaar onder deze markt, zoals team 1 of 2 wint op nul, beide teams scoren niet en beide teams scoren en de wedstrijd eindigt in gelijkspel. Als een wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen op deze markten ongeldig verklaard.

16. Doelpuntenmakers: Alle types weddenschappen voor doelpuntenmakers (1 ste , laatste, wie scoort) worden aangeboden voor een selectie grote wedstrijden. Er worden weddenschappen geplaatst op de speler die als 1 e /laatste/op elk moment een doelpunt scoort, alleen binnen de reguliere speeltijd.

Eigen doelpunten tellen niet mee voor iedere doelpuntenmaker-markt. Quoteringen voor niet vermelde spelers zijn altijd op verzoek beschikbaar en deze spelers worden als winnaar aangemerkt indien zij scoren en niet vermeld zijn. 1ste doelpuntenmaker : Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd.

 1. Weddenschappen worden geplaatst op de speler die het eerste geldige doelpunt scoort;
 2. Houd er rekening mee dat eigen doelpunten niet meetellen voor de verwerking van de weddenschappen;
 3. Als de wedstrijd op een bepaald moment wordt gestaakt, telt het eerste geldige gescoorde doelpunt;

Als er op het moment van staking geen doelpunten zijn gescoord, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als een speler niet op het veld verschijnt voordat het eerste doelpunt is gescoord, dan wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard.

 1. “Eigen doelpunt”: Indien het eerste doelpunt een ‘eigen doelpunt’ betreft, dan wordt de speler die het volgende geldige doelpunt maakt als winnaar aangemerkt;
 2. Dat geldt niet voor weddenschappen op spelers die voor het eerste doelpunt niet op het speelveld hebben gestaan, deze worden als ‘non-runner’ aangemerkt’;

Alle weddenschappen op deze spelers worden ongeldig verklaard. “Niet op de lijst”: Als het eerste doelpunt wordt gescoord door een speler die niet op de lijst staat met spelers op wie ingezet kan worden, worden alle weddenschappen als “verloren” beschouwd, behalve weddenschappen op spelers die niet op het veld zijn verschenen voordat het eerste doelpunt is gescoord, deze spelers worden als een “non-runner” beschouwd.

Weddenschappen op deze spelers worden ongeldig verklaard. ) Laatste doelpuntenmaker  Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschappen worden verwerkt op de speler die het laatste geldige doelpunt van de wedstrijd scoort.

Als de wedstrijd op enig moment wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als een speler niet op het veld verschijnt tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd. Alle weddenschappen op deze speler worden ongeldig verklaard.

 • “Eigen doelpunt”: Als het laatste doelpunt een “eigen doelpunt” is, worden de weddenschappen verwerkt op de speler die het volgende geldige doelpunt scoort, behalve weddenschappen op spelers die niet op het veld zijn verschenen tijdens de wedstrijd;

Deze spelers worden als “non-runners” beschouwd. “Niet op de lijst”: Als het laatste doelpunt wordt gescoord door een speler die niet op de lijst staat met spelers op wie gewed kan worden, worden alle weddenschappen als “verloren” beschouwd, behalve weddenschappen op spelers die niet op het veld zijn verschenen voordat het eerste doelpunt is gescoord.

Deze spelers worden als “non-runners” beschouwd. ) Doelpuntenmaker : Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschappen worden verwerkt op alle spelers die een geldig doelpunt scoren.

Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

) Speler maakt 2 of meer doelpunten:  Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschappen worden verwerkt op alle spelers die 2 of meer geldige doelpunten scoren.

Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

) Speler maakt 3 of meer doelpunten:  Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Deze weddenschappen worden verwerkt op alle spelers die 3 of meer geldige doelpunten scoren.

Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

 • f,) Speler scoort en team wint/verliest/speelt gelijk:  Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd;
 • Deze weddenschap wordt verwerkt op alle spelers die een geldig doelpunt scoren en zijn team wint, verliest of speelt gelijk;

Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Indien een wedstrijd voor het voltooien van 90 speelminuten wordt gestaakt en er is een doelpunt gemaakt, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 • ) Scorecasts:   Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd;
 • Deze weddenschap wordt verwerkt op de eerste speler die een geldig doelpunt scoort en de einduitslag;
 • Een eigen doelpunt telt niet als eerste doelpuntenmaker, maar telt wel mee voor de einduitslag;

Als een speler niet het speelveld heeft betreden tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler/uitslag ongeldig verklaard. Als de wedstrijd op enig moment wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 1. De quotering van de scorecast verschilt van de gecombineerde quotering van de twee afzonderlijke weddenschappen;
 2. ) Speler die het EERSTE doelpunt maakt en zijn team int/verliest/speelt gelijk:  Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd;

Deze weddenschap wordt verwerkt op de speler die het eerste geldige doelpunt maakt en zijn team wint, verliest of speelt gelijk. Als een speler niet op het veld verschijnt voordat het eerste doelpunt is gescoord, dan wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard.

Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen.

Indien een wedstrijd voor het voltooien van 90 speelminuten wordt gestaakt en er is een doelpunt gemaakt, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. ) Eerste doelpuntenmaker thuis-/uitspelende team  Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd.

Weddenschappen worden verwerkt op de speler die het eerste geldige doelpunt van zijn team maakt. Houd er rekening mee dat eigen doelpunten niet meetellen voor de verwerking van de weddenschappen. Als de wedstrijd op een bepaald moment wordt gestaakt, telt het eerste geldige gescoorde doelpunt.

Als er op het moment van staking geen doelpunten zijn gescoord, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als een speler niet op het veld verschijnt voordat zijn team heeft gescoord, dan wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard.

“Eigen doelpunt”: Indien het eerste doelpunt een ‘eigen doelpunt’ betreft, dan wordt de speler die het volgende geldige doelpunt maakt als winnaar aangemerkt. Dat geldt niet voor weddenschappen op spelers die voor het eerste doelpunt niet op het speelveld hebben gestaan, deze worden als ‘non-runner’ aangemerkt’.

Alle weddenschappen op deze spelers worden ongeldig verklaard. “Niet op de lijst”: Als het eerste doelpunt wordt gescoord door een speler die niet op de lijst staat met spelers op wie ingezet kan worden, worden alle weddenschappen als “verloren” beschouwd, behalve weddenschappen op spelers die niet op het veld zijn verschenen voordat het eerste doelpunt is gescoord, deze spelers worden als een “non-runner” beschouwd.

Weddenschappen op deze spelers worden ongeldig verklaard. ) Speler maakt exact 1/2/3 doelpunt(en): Om deze weddenschap te winnen, moet u voorspellen of een speler tijdens de 90 minuten speeltijd exact 1, 2 of 3 doelpunten maakt.

De weddenschap is geldig zodra de geselecteerde speler speelminuten maakt. Indien de geselecteerde speler geen speelminuten maakt, worden weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. ) Speler scoort in beide helften: Om deze weddenschap te winnen moet u voorspellen of een speler minstens 1 doelpunt maakt in zowel de 1ste als 2de helft van de reguliere speeltijd (90 minuten).

De weddenschap is geldig zodra de geselecteerde speler speelminuten maakt in de 1ste helft. Indien de geselecteerde speler in de 1ste helft geen speelminuten maakt, worden weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard.

) Speler maakt meer doelpunten dan de tegenstander: U moet juist voorspellen of een speler in de reguliere speeltijd meer doelpunten maakt dan het gehele team waartegen hij speelt. Voorbeeld: Harry Kane maakt 2 doelpunten namens Tottenham in een 3-1 zege op Chelsea, Kane maakt meer doelpunten dan Chelsea en ‘wint’ met 2-1.

De weddenschap is geldig zodra de geselecteerde speler speelminuten maakt. Indien de geselecteerde speler geen speelminuten maakt, worden weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. ) Speler maakt het winnende doelpunt: Weddenschappen worden verwerkt voor spelers die tijdens de reguliere speeltijd een doelpunt maken.

Indien een wedstrijd niet volledig wordt uitgespeeld, worden weddenschappen ongeldig verklaard. We doen ons uiterste best om quoteringen voor alle mogelijke spelers te maken. Quoteringen voor niet vermelde spelers zijn echter altijd op verzoek beschikbaar en deze spelers worden dan ook als winnend aangemerkt indien zij het winnende doelpunt maken.

Indien een team met meer dan één doelpunt verschil wint, dan wordt het onderscheidende doelpunt als winnend aangemerkt. Bijvoorbeeld: als een wedstrijd in 3-1 eindigt, dan heeft de speler die de 2-1 (na een 1-1 tussenstand) scoort, het winnende doelpunt gemaakt.

Eigen doelpunten tellen niet mee; indien het winnende doelpunt een eigen doelpunt is, dan worden weddenschappen verwerkt op basis van het volgende doelpunt. Bijvoorbeeld: als een wedstrijd eindigt in 2-0 en de 1-0 was een eigen doelpunt, dan wordt de speler die de 2-0 maakt als winnend aangemerkt.

Indien het winnende doelpunt een eigen doelpunt is en er wordt daarna niet meer gescoord (bijv. 1-0), dan blijven alle weddenschappen geldig. Indien er onenigheid is over wie een doelpunt heeft gemaakt, worden weddenschappen direct na afloop van de wedstrijd of het evenement verwerkt op basis van het eerste door het officiële orgaan gepubliceerde resultaat, of officiële website van het evenement in kwestie.

Later volgende correcties of aanpassingen hebben geen invloed op de uitkomst van de verwerking. Indien de officiële bron, orgaan of officiële website van het evenement in kwestie niet direct een resultaat beschikbaar stelt, of er overduidelijk sprake van is dat de officiële bron, orgaan of officiële website onjuiste informatie geeft, gebruiken we onafhankelijke bronnen als de Press Association om de weddenschap te verwerken.

Indien er geen consistent, onafhankelijk bewijs is of er sprake is van significant conflicterend bewijs, dan worden weddenschappen op basis van onze eigen statistieken verwerkt. ) Doelpuntenmaker Head-to-Head:  Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd.

De weddenschap is alleen geldig als beide spelers in de basisopstelling van de wedstrijd starten. Als een van de spelers de wedstrijd niet start worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. ) Volgende doelpuntenmaker (in-play): U moet voorspellen welke speler het volgende doelpunt van de wedstrijd maakt.

 • Alleen beschikbaar als in-play of live-weddenschap;
 • Alleen reguliere speeltijd, behalve als anders aangegeven;
 • Elke speler die speelminuten heeft gemaakt voor het volgende doelpunt, worden als “runner’ aangemerkt;

Weddenschappen op spelers die geen speelminuten hebben gemaakt voor het volgende doelpunt, worden ongeldig verklaard. Indien er niet meer wordt gescoord, wordt ‘Geen doelpuntenmaker’ als winnaar aangemerkt. Indien er geen quotering voor ‘Geen doelpuntenmaker’ wordt aangeboden en er wordt niet meer gescoord, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Indien er een quotering voor ‘Eigen doelpunt’ wordt aangeboden en het volgende doelpunt is een eigen doelpunt, dan worden alle weddenschappen op vermelde spelers als verliezers aangemerkt. Indien er geen quotering voor ‘Eigen doelpunt’ wordt aangeboden, dan wordt de weddenschap op basis van het doelpunt volgend op het eigen doelpunt verwerkt.

) 1 ste doelpuntenmaker – even/oneven minuut doelpunt: Deze weddenschap bestaat uit twee afzonderlijke selecties. De speler die het eerste doelpunt maakt en het tijdstip van het doelpunt in een even of oneven minuut. De weddenschap wordt gewonnen indien beide selecties juist worden voorspeld.

Weddenschappen op spelers die ten tijde van het eerste doelpunt van de wedstrijd geen speelminuten hebben gemaakt, worden ongeldig verklaard. Indien er niet wordt gescoord worden alle weddenschappen als verliezer aangemerkt, behalve als uw selectie geen speelminuten maakte, in dat geval is de weddenschap ongeldig.

Weddenschappen worden verwerkt op basis van het eerste door het officiële orgaan gepubliceerde resultaat, of officiële website van het evenement in kwestie. Indien het eerste doelpunt in de toegevoegde tijd van een helft wordt gemaakt, worden weddenschappen verwerkt op basis van het officieel vermelde resultaat.

Bijvoorbeeld: als het eerste doelpunt in de 3de minuut van de toegevoegde tijd van de 1ste helft wordt gemaakt en het officiële orgaan of officiële website van het evenement in kwestie vermeld dat het doelpunt in de 45ste minuut is gemaakt, dan wordt omwille de weddenschap het doelpunt als gemaakt in een oneven minuut beschouwd.

) Proefspelers: Proefspelers tellen niet mee voor weddenschappen op eerste (of laatste) doelpuntenmaker. ) 1 ste doelpuntenmaker Timecast/Timecast Plus: U moet voorspellen wie het eerste doelpunt maakt en wanneer. Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd.

See also:  Waarom Moet Je Veel Water Drinken Als Je Sport?

Weddenschappen worden geplaatst op de speler die het eerste geldige doelpunt scoort. Houd er rekening mee dat eigen doelpunten niet meetellen voor de verwerking van de weddenschappen. Als de wedstrijd op een bepaald moment wordt gestaakt, telt het eerste geldige gescoorde doelpunt.

Als er op het moment van staking geen doelpunten zijn gescoord, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als een speler niet op het veld verschijnt voordat het eerste doelpunt is gescoord, dan wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard.

 1. “Eigen doelpunt”: Indien het eerste doelpunt een ‘eigen doelpunt’ betreft, dan wordt de speler die het volgende geldige doelpunt maakt als winnaar aangemerkt;
 2. Dat geldt niet voor weddenschappen op spelers die voor het eerste doelpunt niet op het speelveld hebben gestaan, deze worden als ‘non-runner’ aangemerkt’;

Alle weddenschappen op deze spelers worden ongeldig verklaard. “Niet op de lijst”: Als het eerste doelpunt wordt gescoord door een speler die niet op de lijst staat met spelers op wie ingezet kan worden, worden alle weddenschappen als “verloren” beschouwd, behalve weddenschappen op spelers die niet op het veld zijn verschenen voordat het eerste doelpunt is gescoord, deze spelers worden als een “non-runner” beschouwd.

 1. Weddenschappen op deze spelers worden ongeldig verklaard;
 2. Omwille de weddenschap loopt de 1ste minuut van de wedstrijd van seconde 1 tot en met seconde 59;
 3. De 2de minuut loopt van 1 minuut en 1 seconde tot en met 1 minuut en 59 seconden, en zo door;

Bijvoorbeeld: indien er is ingezet op eerste doelpunt tussen minuut 1 en 10, en het eerste doelpunt wordt na 10 minuten en 49 seconden gemaakt, dan wordt de weddenschap verloren omdat het eerste doelpunt in het minuut-11-tot-20-venster valt. Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de eerste helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 41-tot-50-venster.

Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de tweede helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 81-tot-90-venster. Alle weddenschappen zijn geldig indien de wedstrijd wordt gestaakt nadat het eerste doelpunt is gemaakt.

Indien er niet is gescoord, zijn alle weddenschappen ongeldig. ) Doelpuntenmaker Timecast/Timecast Plus: Hier moet u voorspellen of een speler voor of na een bepaald tijdstip een doelpunt maakt. Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd.

Deze weddenschappen worden verwerkt op alle spelers die een geldig doelpunt scoren. Als een speler niet op het veld is verschenen tijdens de wedstrijd, wordt deze speler als een “non-runner” beschouwd en worden alle weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard.

Als de wedstrijd op een moment gestaakt wordt, blijven alle weddenschappen geldig als de wedstrijd al bepaald is, behalve weddenschappen op spelers die tijdens de wedstrijd niet op het veld zijn verschenen. Omwille de weddenschap loopt de 1ste minuut van de wedstrijd van seconde 1 tot en met seconde 59.

De 2de minuut loopt van 1 minuut en 1 seconde tot en met 1 minuut en 59 seconden, en zo door. Bijvoorbeeld: indien er is ingezet op eerste doelpunt tussen minuut 1 en 10, en het eerste doelpunt wordt na 10 minuten en 49 seconden gemaakt, dan wordt de weddenschap verloren omdat het eerste doelpunt in het minuut-11-tot-20-venster valt.

Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de eerste helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 41-tot-50-venster. Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de tweede helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 81-tot-90-venster.

Alle weddenschappen zijn geldig indien de wedstrijd wordt gestaakt nadat het eerste doelpunt is gemaakt. Indien er niet is gescoord, zijn alle weddenschappen ongeldig. ) Totaal rugnummers:   Eigen doelpunten tellen mee, d.

het rugnummer van de maker van het eigen doelpunt telt mee bij het team dat het doelpunt bijgeschreven krijgt. Het rugnummer is het nummer waarmee de speler bij aanvang van de wedstrijd op het speelveld staat (of in het geval van een wissel, waarmee hij het speelveld betreedt).

Een speler zonder rugnummer krijgt het nummer 12 toebedeeld. Indien de wedstrijd voor het einde van de reguliere speeltijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve als de uitkomst ervan reeds bepaald is.

mi. ) Hoe wordt het eerste doelpunt gescoord:  “Vrije trap” is de winnende optie als de nemer van de vrije trap direct scoort vanuit de vrije trap en als doelpuntmaker wordt genoemd. Elk doelpunt dat niet een “Eigen doelpunt”, een directe “Vrije trap”, een “Strafschop” of een “Kopbal” is, wordt verwerkt als een “Schot”.

Dit betekent dat wanneer de bal via een deel van het lichaam dat niet het hoofd is de doellijn passeert voor een geldig doelpunt, geen eigen doelpunt is, geen directe vrije trap of een strafschop is, dit wordt beschouwd als een “Schot”.

Deze regel is ook van toepassing op weddenschappen op volgende doelpunten. We kunnen ook aanbieden hoe het eerste doelpunt wordt gemaakt – linkervoet, rechtervoet, hoofd of een ander deel van het lichaam. Indien een doelpunt is toegekend aan een speler, maar deze werd voor het passeren van de doellijn nog van richting veranderd door een andere speler, dan telt het veranderen van de richting niet mee.

Bijvoorbeeld: als een speler met zijn linkervoet op doel schiet, maar de bal gaat via de knie van een verdediger in het doel, dan telt ‘linkervoet’ als winnende selectie. Eigen doelpunten tellen niet mee voor deze markt – indien een doelpunt als eigen doelpunt wordt aangemerkt, dan wordt de weddenschap op basis van het volgende doelpunt verwerkt.

17. Handicap-weddenschappen:  Handicapweddenschappen worden verwerkt op basis van dat één van de teams voor aanvang een voorsprong krijgt. Weddenschappen worden verwerkt door het toevoegen of aftrekken van een of meerdere doelpunten aan het reguliere resultaat.

 1. Weddenschappen worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd voor het einde van de reguliere speeltijd wordt gestaakt;
 2. 18;
 3. Rust-/einduitslag:  Weddenschappen zijn beschikbaar op de meeste wedstrijden waar 1X2-prijzen worden aangegeven;

De weddenschappen worden verwerkt op basis van de rust- en einduitslag (bijv. na 45 minuten, inclusief toegevoegde tijd, en bij het eindsignaal). Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de wedstrijd wordt gestaakt voor de voltooiing van de reguliere speeltijd.

 1. 19;
 2. Resultaat 1ste/2de helft:  Klanten worden gevraagd het resultaat van elke speelhelft van een 90-minuten-wedstrijd te voorspellen;
 3. Bijvoorbeeld: Indien Telstar tegen Eindhoven speelt en bij rust met 1-0 leidt en de wedstrijd met 1-0 wint, dan is het resultaat van de weddenschap dat Telstar de eerste helft wint en de 2de helft gelijk heeft gespeeld;

20. Dubbele kans:  Weddenschappen worden verwerkt op de volgende mogelijke uitslagen van een specifieke voetbalwedstrijd, bijv.

 • 1 of X – Als de uitslag een thuiszege of gelijkspel is, zijn weddenschappen op deze optie winnend.
 • X of 2 – Als de uitslag gelijkspel of een uitzege is, zijn weddenschappen op deze optie winnend.
 • 1 of 2 – Als de uitslag een thuis- of uitzege is, zijn weddenschappen op deze optie winnend.

Als de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld, wordt het eerstgenoemde team als thuisteam beschouwd voor weddoeleinden. Alle weddenschappen zijn op basis van reguliere speeltijd. Bijvoorbeeld Celtic tegen Rangers verschijnt als:  

 • 1/X – Celtic wint/Wedstrijd eindigt in een gelijkspel  
 • 2/X – Rangers wint/wedstrijd eindigt in een gelijkspel  
 • 1/2 – Celtic wint/Rangers wint 

21. Gelijkspel – geen weddenschap: Welk team wint de wedstrijd? Als de wedstrijd in gelijkspel eindigt, worden de inzetten terugbetaald, bijv. gelijkspel geen weddenschap, thuis geen weddenschap, uit geen weddenschap  22. Hoekschoppen: Toegewezen hoekschoppen die niet worden genomen tellen niet mee, bijv.

een hoekschop wordt toegewezen voor het affluiten en wordt niet genomen binnen de reguliere speeltijd, dus telt niet meer voor de verwerking. ) Aantal hoekschoppen in een specifiek tijdslot van 15 minuten  Weddenschappen worden verwerkt op het exacte tijdstip waarop de hoekschoppen worden genomen in plaats van dat ze worden toegekend, of op details geleverd door relevante derde partij feed providers.

Als een toegewezen hoekschop niet wordt genomen telt deze niet mee voor weddoeleinden. ) Aantal hoekschoppen (reguliere speeltijd) – totaal meer/minder:  Weddenschappen worden verwerkt op het totaal aantal hoekschoppen binnen de reguliere speeltijd. In het geval van staking van de wedstrijd voordat de reguliere speeltijd is voltooid, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de wedstrijd al bepaald is.

 • ) Aantal hoekschoppen – Team 1/Team 2 in de 1 ste en 2 de helft:  Weddenschappen worden verwerkt op het totaal aantal hoekschoppen binnen de reguliere speeltijd voor een specifiek team en specieke helft;

) Meeste hoekschoppen – Team (1X2):  Weddenschappen worden verwerkt op het team dat de meeste hoekschoppen toegewezen krijgt binnen de reguliere speeltijd. In het geval van staking voordat de reguliere speeltijd is voltooid, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

) Meeste hoekschoppen 1 ste of 2 de helft (1X2):  Weddenschappen worden verwerkt op de helft met de meeste hoekschoppen binnen de reguliere speeltijd. In het geval van staking voordat de reguliere speeltijd is voltooid, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

) Race naar 3 hoekschoppen en race naar 3 hoekschoppen – 2 de helft: Weddenschappen worden verwerkt op het team dat het eerste het aantal genoemde hoekschoppen heeft bereikt. In het geval van staking van de wedstrijd voordat de reguliere speeltijd is voltooid, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Weddenschappen worden ongeldig verklaard als het aantal genoemde hoekschoppen door geen enkel team wordt bereikt. ) Aantal hoekschoppen – even/oneven:  Voorspel of het totaal aantal hoekschoppen een even of oneven nummer is (geen hoekschop geldt als even).

) Aantal hoekschoppen 1 ste helft – even/oneven:  Voorspel of het totaal aantal hoekschoppen in de 1 ste helft een even of oneven getal is (geen hoekschop telt als even). ) Hoekschoppen – Dubbel resultaat: Voor deze weddenschap moet u voorspellen welk team de meeste hoekschoppen neemt in de 1ste helft en daarna welk team de meeste hoekschoppen neemt in de 2de helft.

) De weddenschap wordt op basis van het tijdstip waarop de hoekschop wordt genomen, verwerkt, en dus niet op basis van het tijdstip dat de hoekschop werd toegekend. 23. Kaarten/boekingenmarkten: Alle getoonde kaarten zijn alleen voor regulier spel, dus alle boekingen die in de blessuretijd plaatsvinden, tellen niet mee voor de weddenschappen.

Kaarten die in de loop van de wedstrijd door de scheidsrechter worden geannuleerd, kaarten die aan niet-actieve spelers worden getoond en kaarten die voor de aftrap of na het laatste fluitsignaal worden getoond, tellen niet mee. Kaarten die tijdens de rust worden getoond, tellen mee voor de tweede helft- en de voltijdmarkten.

 • Kaarten die tussen het laatste fluitsignaal van de reguliere speeltijd en het begin van de blessuretijd worden getoond, tellen niet mee;
 • Tijdens toernooien worden weddenschappen afgehandeld op basis van het totale aantal boekingen dat binnen een bepaald FIFA- of UEFA-toernooi plaatsvindt;

De officiële uitslag van de FIFA- of UEFA-website wordt gebruikt voor de afrekening. ) Eerste gele/rode kaart: In het geval dat twee of meer spelers een kaart voor hetzelfde incident krijgen, zal de speler die als eerste een kaart van de scheidsrechter krijgt, als winnaar voor de afrekening worden beschouwd.

 • Indien de geselecteerde speler niet deelneemt of op het veld komt nadat de eerste kaart is ontvangen, zullen weddenschappen ongeldig zijn;
 • ) Krijgt (speler X) een gele kaart (alleen regulier spel)?: Alleen spelers die deelnemen aan de wedstrijd zijn geldig voor deze markt;

Kaarten voor niet-spelers, bijvoorbeeld managers en wisselspelers, tellen niet mee. ) Aantal gele kaarten (totaal): Als een speler van het veld wordt weggestuurd voor twee gele kaarten, telt dit als twee gele kaarten. Bijvoorbeeld: 1 gele kaart – 1, 2 gele kaarten resulterend in een rode kaart – 2, directe rode kaart – 0 gele kaarten.

 • Als de wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de markt al is bepaald – bijvoorbeeld: Team A meer dan 2,5 gele kaarten – drie gele kaarten toegekend aan team A worden voordat het spel opgeheven wordt, wordt verrekend als winnaar;

Kaarten voor niet-spelers, bijvoorbeeld managers en wisselspelers, tellen niet mee. ) Aantal rode kaarten (totaal): Als een speler van het veld wordt gestuurd met twee gele kaarten, telt dit als één rode kaart. Directe rode kaarten tellen als één rode kaart.

 • Als de wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de markt al is bepaald – bijvoorbeeld: Team A meer dan 0,5 rode kaarten – 1 rode kaart toegekend aan team A voordat het spel opgeheven wordt, wordt verrekend als winnaar;

) Aantal kaarten (gele en rode kaarten in totaal): Er kunnen maximaal drie kaarten per speler worden toegekend. Eén gele kaart – 1, directe rode kaart – 2, twee gele kaarten resulterend in rode kaart – 3. Als de wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de markt al is bepaald – bijvoorbeeld: Team A meer dan 3,5 kaarten – 3 gele kaarten en 1 rode kaart toegekend aan team A voordat het spel opgeheven wordt, wordt verrekend als winnaar.

 1. ) Aantal punten voor gele kaarten: Als een speler van het veld wordt gestuurd voor twee gele kaarten, telt dit als twee gele kaarten;
 2. Bijvoorbeeld: Eén gele kaart – 10 punten, twee gele kaarten resulterend in rode kaart – 20 punten, directe rode kaart – 0 punten;

Als de wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de markt al is bepaald – bijvoorbeeld: Team A meer dan 25 gele kaartpunten – drie gele kaarten toegekend aan team A (30 punten) voordat het spel opgeheven wordt, wordt verrekend als winnaar.

) Aantal punten voor rode kaarten: Als een speler van het veld wordt gestuurd voor twee gele kaarten, telt dit als één rode kaart (25 punten). Als de wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de markt al is bepaald – bijvoorbeeld: Team A meer dan 20 rode kaartpunten – 1 rode kaart toegekend (25 punten) aan team A voordat het spel opgeheven wordt, wordt verrekend als winnaar.

) Aantal  boekingspunten gecombineerd: één gele kaart – 10 punten, directe rode kaart – 25 punten, twee gele kaarten resulterend in rode kaart – 35 punten. Als de wedstrijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de markt al is bepaald – bijvoorbeeld: Team A meer dan 20 rode kaartpunten – 1 rode kaart toegekend (25 punten) aan team A voordat het spel opgeheven wordt, wordt verrekend als winnaar.

24. Ruststand:   Alle weddenschappen die worden geplaatst op resultaten die zich voordoen in de 1ste helft zijn van toepassing op de periode tussen de aanvang van de wedstrijd en het einde van de 1ste helft (d.

na 45 minuten, inclusief toegevoegde tijd). Weddenschappen worden ongeldig verklaard bij staking van de wedstrijd, tenzij deze al bepaald is. Dit is inclusief weddenschappen op de markt ‘Rust- of eindstand’ (weddenschap is gewonnen als het resultaat klopt voor ofwel de rust- of eindstand) waarbij geldt dat wanneer de wedstrijd wordt gestaakt na de voltooiing van de 1 ste helft dat de winnende selecties voor die periode geldig en alle andere weddenschappen ongeldig zijn.

 1. ) Alle weddenschappen geplaatst op resultaten die zich voordoen tijdens de rust, zijn van toepassing op de periode tussen het einde van de 1ste helft en de aanvang van de 2de helft;
 2. ) Alle weddenschappen geplaatst op resultaten die zich voordoen in de 2de helft, zijn van toepassing op de periode tussen de aanvang van de 2de helft en het einde van de 2de helft;

) Aanvang/eind van de helft wordt aangegeven door de scheidsrechter door het start-/eindsignaal van de betreffende helft. ) Alle kaarten die buiten het reguliere spel worden gegeven, tellen niet mee (kaarten die tijdens de rust worden gegeven tellen wel mee, maar na het einde van de wedstrijd niet) 25.

 1. Team dat beide helften wint:  De wedstrijd van 90 minuten wordt gezien als twee helften van 45 minuten en daarom moet uw selectie in beide helften meer doelpunten scoren dan het andere team;
 2. Bijv;
 3. als uw selectie in de 1e helft van de wedstrijd scoort en de de wedstrijd eindigt in 1-0, ondanks dat de eerste helft gewonnen is met 1-0, was de score in de tweede helft 0-0 en dus gelijkspel;

Als dit gebeurt wordt alleen de eerste helft beschouwd als een winnende selectie en daarom worden weddenschappen beschouwd als verloren. 26. Eigen doelpunten:  Teams: Voor weddenschappen die betrekking hebben op teams geldt dat eigen doelpunten altijd gelden voor het team waaraan het doelpunt wordt toegekend in de wedstrijd.

 1. Bijv;
 2. als een speler van team A een eigen doelpunt scoort, dat geldt het doelpunt voor team B voor weddoeleinden;
 3. ) Doelpuntenmakers: voor weddenschappen op doelpuntenmakers, geldt voor weddoeleinden dat eigen doelpunten niet meetellen;

) Voor alle andere weddenschappen aangaande doelpunten, geldt voor weddoeleinden dat eigen doelpunten niet meetellen, tenzij anders aangegeven. 27. Doelpunten: a. Helft met de meeste doelpunten : Voor deze weddenschap moet u voorspellen in welke van de twee helften de meeste doelpunten worden gemaakt, of dat de twee helften gelijk eindigen (d.

in beide helften worden evenveel doelpunten gemaakt). ) Tijdstip van het 1ste doelpunt: Voor deze weddenschap moet u voorspellen in welke tijdsperiode het eerste doelpunt van de wedstrijd wordt gemaakt. Voor deze markt worden alleen enkelvoudige weddenschappen geaccepteerd.

) Team/wedstrijd met de meeste doelpunten: Zet in op welk team op een gegeven wedstrijddag de meeste doelpunten maakt, of in welke wedstrijd de meeste doelpunten worden gemaakt. In het geval van een gelijkspel, is de dead-heat-regel van kracht, tenzij een quotering voor gelijk is aangeboden.

 • Voor weddoeleinden tellen alleen de vermelde wedstrijden mee;
 • Indien vijf of meer wedstrijden worden aangeboden en twee of meer wedstrijden worden uitgesteld, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard;

Indien minder dan vijf wedstrijden worden aangeboden en één of meer wedstrijden worden uitgesteld, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. 28. Voorsprongnemers:  Deze weddenschap wordt verwerkt op het eerste team die de leiding neem in combinatie met het eindresultaat aan het einde van de reguliere speeltijd, ongeacht hoe vaak de leiding tussendoor verandert.

29. Team dat de leiding neemt: Weddenschappen worden verwerkt als een team op voorsprong komt. Eigen tellen voor deze weddenschap WEL mee, voorbeeld: Chelsea speelt tegen de Spurs en Chelsea neemt de leiding door een eigen doelpunt van een speler van de Spurs.

Chelsea krijgt het doelpunt toebedeeld, dus ‘Chelsea’ wordt een winnende selectie in de weddenschap ‘Team dat de leiding neemt’. Beide teams kunnen in deze markt een winnende selectie zijn. Bijvoorbeeld als Chelsea met 1-0 leidt, en daarna leidt Spurs met 2-1, beide teams hebben dan op voorsprong gestaan en dus zijn beide selecties winnend.

De normale 90-minuten wedregels zijn van kracht. Indien een wedstrijd na aanvang wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve als de uitkomst ervan reeds bepaald is. Bijvoorbeeld als één of beide teams reeds de leiding hadden genomen voor het moment van staking, dan wordt ‘Ja’ voor de relevante selectie(s) als winnend verwerkt.

30. Team dat leidt bij rust en niet wint: Quoteringen zijn voor het team dat tijdens de rust op voorsprong staat, maar de wedstrijd niet weet te winnen (bijvoorbeeld een gelijkspel of nederlaag) Indien de wedstrijd voor het einde van de reguliere speeltijd wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve als de uitkomst ervan reeds bepaald is.

31. Team dat het eerste en laatste doelpunt maakt : Indien de wedstrijd eindigt in 0-0, worden alle weddenschappen voor deze markt ongeldig verklaard. de verlenging telt niet mee voor de verwerking van deze weddenschap.

32. Tijdsperiodes:  Voor alle weddenschappen op gebeurtenissen of resultaten met betrekking op tijdsperiodes, bijv. weddenschappen die worden verwerkt op het exacte tijdstip dat wordt getoond door de TV/feed providers, bijv. 15 minuten-weddenschappen, tijdstip van het eerste doelpunt en tijdstip van het laatste doelpunt.

Als de resultaten van de TV/feed providers niet beschikbaar of ambigu zijn, wordt de verwerking van de weddenschappen gebaseerd op de officiële statistieken en gegevens van derde partijen feed providers.

) 10-minuten vrije trap, hoekschop en inworp weddenschap (mogelijk inclusief kaarten, doelpunten en resultaat aan het einde van de aangegeven periode van 10 minuten): deze weddenschap wordt verwerkt op basis van het aantal vrije trappen, hoekschoppen en inworpen in een tijdvak van 10 minuten, gedurende de wedstrijd.

 • Voor weddoeleinden wordt een strafschop niet als een vrije trap geclassificeerd en de eigenlijke vrije trap, hoekschop of inworp moet genomen zijn om in het totaal meegenomen te worden. In andere woorden telt het simpelweg toekennen van een vrije trap etc. , niet mee voor weddoeleinden.

b. ) Rapid Fire Football-weddenschappen Rapid Fire is een innovatieve en direct in-play product dat voor geselecteerde wedstrijden wordt aangeboden. Een specifiek wedvenster waarin kan worden ingezet op de volgende uitkomst van de wedstrijd. Rapid Fire bestaat uit de volgende weddenschappen die gedurende variërende tijdsintervals worden aangeboden:   

 • Volgende standaardsituatie  
 • Wat is het volgende?   
 • Rapid Goal   

Zet in of er in de volgende 60 seconden een doelpunt wordt gemaakt, of een vrije trap, hoekschop of strafschop wordt genomen. Het venster voor Rapid Goal wordt geactiveerd vlak nadat er gefloten is voor een vrije trap in een aanvalssituatie, hoekschop of strafschop, en sluit enkele seconden voordat de vrije trap, hoekschop of strafschop daadwerkelijk wordt genomen. Zodra een vrije trap, hoekschop of strafschop is genomen, telt een on-screen tijdsbalk terug van 60 seconden, die de 60 seconden representeert waarin een doelpunt gescoord moet worden om als ‘Rapid Goal’ en dus een succesvolle weddenschap verwerkt te worden.

 • Het tijdvak 80 minuten tot einde reguliere speeltijd is inclusief de toegevoegde tijd aan het einde van de wedstrijd;
 • Indien de scheidsrechter gedurende de 60-seconden in-play tijdsvak voor een strafschop fluit, dan valt de gegeven strafschop binnen de in-play tijdsperiode van 60 seconden, ongeacht wanneer de strafschop daadwerkelijk wordt genomen;
See also:  Hoe Kan Je Gratis Ziggo Sport Kijken?

Bijvoorbeeld: als (i) de scheidsrechter in de 59 seconden volgend op een vrije trap of hoekschop voor een strafschop fluit en (ii) de strafschop wordt benut, dan, ongeacht wanneer de strafschop daadwerkelijk werd genomen, wordt voor weddoeleinden het doelpunt toegekend aan de 60-seconden in-play tijdsvak van de Rapid Goal-weddenschap.

 • Ter verduidelijking, een doelpunt wordt als dusdanig beschouwd op het moment dat de bal volledig de doellijn passeert, onder voorwaarde dat het doelpunt uiteindelijk door de scheidsrechter wordt toegekend;

(v. , als de bal gedurende het tijdsvak van 60 seconden de doellijn volledig passeert, maar het doelpunt wordt niet toegekend omdat, bijvoorbeeld, er een overtreding werd geconstateerd, dan wordt het doelpunt als niet gescoord beschouwd. )     Rapid Fire-weddenschappen worden tijdens geselecteerde wedstrijden gedurende verschillende intervals aangeboden.

De uitkomst geldt tijdens de wedstrijd specifiek voor de vermelde tijd zoals die wordt getoond in de header van de weddenschap. Wedvenster: zodra de weddenschap is geactiveerd, licht er een timer van 40 seconden in het groen op om aan te geven dat de weddenschap geplaatst kan worden.

De timer licht in rood op zodra de laatste 10 seconden waarin de weddenschap nog geplaatst kan worden, zijn ingegaan. ‘Cooling Off’ periode: volgend op het venster van 40 seconden, verandert de timer in groen om een periode van ‘no more bets’ aan te geven.

Deze periode duurt 10 seconden. In Progress: volgend op de ‘cooling off’-periode verschijnt er in het blauw verschijnt een bericht ‘In progress’, welke aangeeft dat alle geaccepteerde weddenschappen nu actief zijn.

Resultaat: zodra de uitkomst bekend is, licht in de weddenschap de winnende selectie op, waarmee wordt aangegeven dat de weddenschappen verwerkt zijn. Rapid Fire-weddenschappen worden vervolgens opgeschort tot de volgende voorwaardelijke situatie zich weer voordoet.

Voor beide Rapid Fire-markten geldt dat, indien de aanbieder het noodzakelijk acht, gedurende het wedvenster van 40 seconden een willekeurige wedoptie opgeschort kan worden. De volgende regels zijn van kracht voor deze weddenschappen:    Voetbalweddenschappen worden verwerkt op basis van de resultaten zoals de Press Association (PA) deze initieel naar buiten brengt.

Indien de PA een wedstrijd niet verslaat, wordt het resultaat verwerkt op basis van de resultaten zoals de relevante voetbalassociatie deze naar buiten brengt. 33. Resultaat na XX minuten:  Weddenschappen op wie na een specifieke tijdsperiode aan de leiding gaat.

Weddenschappen worden verwerkt op de tussenstand op 14:59 voor de 15 minuten-weddenschap, op 29:59 voor de 30 minuten-weddenschap, op 59:59 voor de 60 minuten-weddenschap en op 74:59 voor de 75 minuten-weddenschap.

34. Tijdstip van het eerste doelpunt: Omwille de weddenschap loopt de 1ste minuut van de wedstrijd van seconde 1 tot en met seconde 59. De 2de minuut loopt van 1 minuut en 1 seconde tot en met 1 minuut en 59 seconden, en zo door. Bijvoorbeeld: indien er is ingezet op eerste doelpunt tussen minuut 1 en 10, en het eerste doelpunt wordt na 10 minuten en 49 seconden gemaakt, dan wordt de weddenschap verloren omdat het eerste doelpunt in het minuut-11-tot-20-venster valt.

 • Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de eerste helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 41-tot-50-venster;
 • Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de tweede helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 81-tot-90-venster;

Alle weddenschappen zijn geldig indien de wedstrijd wordt gestaakt nadat het eerste doelpunt is gemaakt. Indien er niet is gescoord, zijn alle weddenschappen ongeldig. ) Tijdstip van het volgende doelpunt : Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de eerste helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 41-tot-50-venster.

Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de tweede helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 81-tot-90-venster. ) Tijdstip van het volgende thuis-/uitdoelpunt: Indien een wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld, wordt het eerstgenoemde team als thuisspelend beschouwd.

Bijvoorbeeld als een evenement ‘Nederland – Spanje’ heet, dan wordt Nederland als thuisspelend beschouwd omdat zij als eerste wordt genoemd, en Spanje als uitspelend. Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de eerste helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 41-tot-50-venster.

 1. Indien een doelpunt in de toegevoegde tijd van de tweede helft wordt gemaakt, valt dit doelpunt in het minuut 81-tot-90-venster;
 2. ) Tijdstip vroeg/laat doelpunt voor/na: Weddenschap voor het tijdstip van een vroeg of laat doelpunt in de wedstrijd;

De weddenschap wordt verwerkt op basis van het tijdstip van het vroege of late doelpunt voor minuut ‘x’ en na minuut ‘y’. Bijvoorbeeld:    Tijdstip vroege doelpunt – Voor/na 15:00 minuten, dwz. voor is het venster minuut 0-tot-14:59, en na het venster minuut 15:00-90:00.

Indien er niet wordt gescoord, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. 35. Officieel toegevoegde tijd 1 ste /2 de helft:  Weddenschappen op de blessuretijd worden verwerkt op basis van het aantal minuten dat wordt aangegeven op het bord van de vierde official.

36. Wedden op de verlenging:  Verlenging wordt gedefinieerd als de geplande speelperiode tussen het einde van de reguliere speeltijd (dwz. 90 minuten speeltijd plus toegevoegde speeltijd) en het einde van de wedstrijd. De verlenging is exclusief een strafschoppenserie.

Alle weddenschappen met betrekking tot de verlenging, zoals ‘Correcte score’, of ‘Tijdstip van het eerste doelpunt’, starten vanaf de aanvang van de verlenging en zijn dus niet inclusief de reguliere speeltijd.

Bijvoorbeeld als de reguliere speeltijd van een wedstrijd in 2-2 is geëindigd en er in de verlenging niet wordt gescoord, dan wordt ‘correcte uitslag van de verlenging’ verwerkt als ‘0-0’. 37. Strafschoppenweddenschappen:  In weddenschappen waarin moet worden voorspeld of een strafschop wordt benut of gemist, worden alle selecties als verliezend verwerkt indien er geen strafschop wordt toegekend.

Voor weddoeleinden wordt het tijdstip van een strafschop verwerkt op het tijdstip dat de hoekschop wordt genomen, en dus niet op basis van het tijdstip dat de hoekschop werd toegekend. 38. Strafschoppenserie: De in-play weddenschappen ‘Winnaar strafschoppenserie’, ‘Resultaat van de volgende strafschop’, ‘Sudden death?’ en ‘Totaal aantal benutte strafschoppen’ hebben enkel betrekking op het resultaat van een strafschoppenserie.

In de reguliere of toegevoegde speeltijd benutte strafschoppen tellen niet mee voor deze weddenschappen. Een strafschoppenserie wordt als ‘sudden death’ verwerkt als beide teams 5 strafschoppen hebben genomen en de stand nog steeds gelijk is. Sudden death-rondes van één strafschop elk vinden dan plaats totdat één team de strafschop benut en het andere team mist.

 • Indien een evenement niet middels een strafschoppenserie wordt beslist, dan worden al deze vier in-play weddenschappen ongeldig verklaard;
 • ) Wint na strafschoppen : Om deze weddenschap te winnen, moet de wedstrijd middels een strafschoppenserie beslist worden;

Indien er geen strafschoppenserie plaats vindt, worden alle weddenschappen als verliezers verwerkt. ) Speler neemt een strafschop: Quoteringen zijn voor spelers die een strafschop in de strafschoppenserie nement. De weddenschap is alleen geldig als de speler aan het eind van de verlenging nog op het veld staat.

 1. 39;
 2. Eerste/laatste doelman met een balcontact in de wedstrijd: Weddenschap wordt verwerkt op basis van de eerste of laatste doelman die tijdens de wedstrijd de bal speelt;
 3. 40;
 4. Eerste wedstrijd waarin ‘X’: Indien ‘Eerste wedstrijd waarin ‘X” een gelimiteerd aantal wedstrijden biedt, zijn andere op aanvraag beschikbaar;

Indien in een toernooi geen enkele wedstrijd voldoet aan de ‘X’, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Indien wedstrijden met dezelfde aanvangstijd zijn ingepland en in deze wedstrijden wordt voldaan aan de ‘X’, dan is de dead-heat-regel van kracht, ongeacht het tijdstip van affluiten (0-0) of tijdstip van gemaakte doelpunten (4/5 doelpunten)  41.

Hoeveel doelpunten worden er gescoord in competitie X (wedstrijden gespeeld op datum X)?:  Deze weddenschap is op het totaal aantal doelpunten dat worden gescoord in wedstrijden die op een bepaalde dag en op een bepaalde tijd worden gespeeld, d.

wedstrijden moeten allemaal op dezelfde tijd starten. Mochten er wedstrijden worden uitgesteld of toegevoegd aan de planning nadat de initiële quoteringen bekend zijn gemaakt, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Mochten er wedstrijden worden gestaakt, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

42. Team dat zich voor de volgende ronde kwalificeert:  Als een wedstrijd in een specifieke ronde van een competitie wordt uitgesteld, blijft de weddenschap voor het team dat zich voor de volgende ronde kwalificeert staan, ongeacht de duur van uitstel.

De regels voor uitstel/staking zijn niet van toepassing. Ondanks onderbrekingen/uitstel van de betreffende wedstrijden wordt het team dat zich uiteindelijk kwalificeert voor de volgende ronde als de winnende optie beschouwd. Indien er een quotering wordt aangeboden voor een team dat zich via twee wedstrijden kwalificeert voor de volgende ronde van een bepaald toernooi, dan wordt de weddenschap op basis van de uitslagen van de twee wedstrijden verwerkt zodra de tweede wedstrijd volledig is gespeeld.

 • Dit is inclusief reguliere speeltijd, toegevoegde speeltijd, verlenging, eventuele uitdoelpunten en penalty shoot-out, mocht het zover komen;
 • Voor tweeluiken waarvan één wedstrijd niet wordt gespeeld op de aangekondigde locatie, blijven weddenschappen geldig zolang de nieuwe locatie in hetzelfde land ligt en niet verplaatst wordt naar het terrein van de tegenstander/een ander land;

Mocht dit laatste gebeuren, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Wedstrijden die oorspronkelijk gespeeld zouden worden in een neutraal land, blijven ook geldig als de wedstrijd wordt verplaatst naar een ander land. Indien een tweeluik wordt gereduceerd tot één wedstrijd, dan worden alle weddenschappen van het type ‘Team dat zich kwalificeert’ ongeldig verklaard.

43. Combi+/Price boosts en bliksemboosts /Creëer een Price boost: Combi+ of verhoogde quoteringen: Deze categorie bevat wedstrijden waarvoor speciale quoteringen worden aangeboden – de quoteringen voor deze weddenschappen zijn hoger dan die aangeboden worden voor dezelfde wedstrijden als onderdeel van het reguliere weddenschapaanbod.

Weddenschappen in deze categorie zijn multi-weddenschappen die bestaan uit ten minste twee, drie of vier selecties met een hogere prijs. Bijv. Bayern München, Borussia Dortmund en Werder Bremen winnen (verhoogd van 3,50 tot 4,20). Als een van de aangegeven teams niet speelt of de wedstrijden worden niet voltooid op de specifieke datum, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

) Price Boosts en Lightning Boosts  Deze categorie bevat enkele selecties die in prijs verhoogd zijn, alleen beschikbaar als enkele weddenschap, bijv. team A wint de wedstrijd of beide teams scoren. Als een van de aangegeven selecties niet speelt op de vermelde datum, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

) Creëer Price Boost:  Deze categorie is een selectie van meerdere marktselecties of gerelateerde voorspellingen die tegen een enkele prijs worden aangeboden. Bijv. team A scoort eerst, team B wint de wedstrijd, team B krijgt meer dan 3,5 gele kaarten en speler A scoort op een willekeurig moment.

 1. Als een van de aangegeven selecties niet speelt op de vermelde datum, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard;
 2. Als een speler het speelveld betreedt voordat de weddenschap verwerkt kan worden, bijvoorbeeld 1ste doelpuntenmaker of doelpuntenmaker algemeen, dan blijven de weddenschappen geldig;

44. Restant van de wedstrijden – Tussenstand/Restant van de speelhelft – Tussenstand (live-wedden): Deze weddenschap wordt verwerkt op basis van het resultaat van de wedstrijd tussen het plaatsen van de weddenschap en het einde van de reguliere speeltijd.

 • De correcte uitslag is de theoretische uitslag van de wedstrijd alsof de score op het tijdstip van het plaatsen van de weddenschap 0-0 was;
 • De actuele tussenstand op het tijdstip van de plaatsing van de weddenschap wordt aangegeven in de titel van de weddenschap (bijv;

: ‘restant van de wedstrijd – tussenstand 1:2’). De weddenschap ‘rest van de helft – actuele uitslag wordt dienovereenkomstig verwerkt. 45. Eerste verdedigende team dat als eerste een bal op de paal/lat krijgt: Alle ballen op de lat/paal tellen mee voor deze weddenschap, ongeacht of de lat/paal werd geraakt tijdens een doelpunt of niet, bijv.

thuis, geen lat/paal, uit. 46. Conferentie-specials (specifieke competitiespecials):  Alle weddenschappen onder ‘Conferentie-specials’ refereren aan de wedstrijden uit speciale competities die op een specifiek tijdstip beginnen (informatie over de betreffende wedstrijden is direct beschikbaar in het wedevenement).

De uitkomst van de weddenschappen is gebaseerd op de toegevoegde resultaten (bijv. goals, kaarten, strafschoppen. ) van het thuis- en uitteam. In gevallen van staking, uitstel of onderbreking van de wedstrijd zijn de volgende regels van toepassing: 

 • In het geval ten minste één van de betrokken wedstrijden meer dan een uur later begint, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.
 • In het geval ten minste één van de betrokken wedstrijden voor de rust wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve als de uitkomst al bepaald is.
 • In het geval ten minste één van de betrokken wedstrijden wordt gestaakt en meer dan 60 minuten na de staking wordt hervat, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Weddenschappen op ‘Welk team scoort het 1e goal’ worden verwerkt op het team dat het eerst scoort volgens Centraal Europese tijd en ongeacht de tijd die in iedere wedstrijd is gespeeld. 47. Creëer:  Raadpleeg voor meer informatie over met Creëer geplaatste weddenschappen de Algemene voorwaarden voor Creëer en de Wedregels. Deze hebben te allen tijde de voorkeur boven de hierboven beschreven voetbalregels. 48. Sterspeler:  In het geval dat de speler de wedstrijd niet begint, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Schot op doel:  een schot op doel wordt gedefinieerd als een poging tot scoren die: 

 • In het doel komt, ongeacht de intentie.
 • Een duidelijke poging tot scoren is die in het doel zou zijn gekomen als deze niet door de doelman zou zijn gestopt, of als deze niet door de laatste man voor de doelman gestopt zou zijn als de doelman geen kans zou hebben gehad om het doelpunt te voorkomen (blokkering laatste lijn).

Schoten die direct op de paal of lat van het doel komen worden niet beschouwd als schot op het doel, tenzij deze bal in het doel komt en wordt geteld als een doelpunt. Schoten die worden tegengehouden door een andere speler, die niet de achterste man is, worden niet beschouwd als schot op doel. Opta Sports wordt gebruikt als de primaire bron voor de verwerking van deze markten. In het geval Opta Sports niet beschikbaar is voor het resultaat, zullen wij trachten de resultaten van een andere officiële databron te verkrijgen.

Verlengingen en strafschoppenseries tellen niet mee. 49. 50. Assists: De weddenschappen voor goal-assists en eerste assist worden als volgt verwerkt. ) Goal assist: De laatste aanraking (pass, doelpoging of andere aanraking) die leidt tot het ontvangen van de bal door de doelpuntenmaker.

Als de laatste aanraking (zoals hier aangegeven) door een speler van de tegenpartij van richting wordt veranderd, dan wordt alleen een assist toegekend als de bal redelijkerwijs ook zonder de verandering van richting bij de doelpuntenmaker terecht was gekomen.

 1. Eigen doelpunten, doelpunten direct uit vrije trappen, doelpunten direct uit hoekschoppen en strafschoppen, krijgen geen assist toegekend;
 2. Indien geen assist wordt toegekend voor het eerste doelpunt, dan wordt de weddenschap verwerkt op het eerstvolgende doelpunt waarvoor officieel wel een assist wordt toegekend;

Indien de wedstrijd in 0-0 eindigt, dan wordt ‘Geen doelpunt’ als de winnende optie beschouwd. ) Eerste assist: De winnaar van de ‘Eerste assist’ is de speler die de eerste assist van de wedstrijd krijgt toegekend, en niet per se degene die de assist levert bij het eerste doelpunt van de wedstrijd.

De weddenschap is geldig zodra uw geselecteerde speler deelneemt aan de wedstrijd. Indien uw geselecteerde speler geen speelminuten maakt, worden weddenschappen op deze speler ongeldig verklaard. Opta Sports wordt gebruikt als de primaire bron voor de verwerking van deze markten.

In het geval Opta Sports niet beschikbaar is voor het resultaat, zullen wij trachten de resultaten van een andere officiële databron te verkrijgen. 51. Inworpen: Aantal genomen inworpen (NIET TOEGEKEND). Opta Sports wordt gebruikt als de primaire bron voor de verwerking van deze markten.

 1. In het geval Opta Sports niet beschikbaar is voor het resultaat, zullen wij trachten de resultaten van een andere officiële databron te verkrijgen;
 2. 52;
 3. Wat gebeurt als eerste? Wat gebeurt er als eerste met een speler? Zet in op wat als eerste met een genomineerde speler gebeurt tijdens de wedstrijd, bijv;

gewisseld, van het veld gestuurd, etc. “Doelpunt opzetten” of “Assist” is gedefinieerd als de voorlaatste speler van het aanvallende team die bij een doelpunt de bal aanraakte. Dat moet in een lopende spelsituatie zijn, dus hoekschoppen en vrije trappen tellen niet mee.

 1. Spelers waarop een overtreding wordt gemaakt waaruit een strafschop voortkomt, krijgen geen assist toegekend;
 2. Eigen doelpunten krijgen geen assist toegekend, bijvoorbeeld als een verdediger een voorzet in eigen doel kopt;

Indien een speler niet deelneemt aan de wedstrijd, worden weddenschappen ongeldig verklaard. 53. Aantal maal buitenspel : Resultaten van OPTA worden gebruikt om deze weddenschappen te verwerken. In het geval Opta Sports niet beschikbaar is voor het resultaat, zullen wij trachten de resultaten van een andere officiële databron te verkrijgen.

Indien een wedstrijd na aanvang wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve als de uitkomst ervan reeds bepaald is 54. Aantal maal bal op de paal/lat: Voor deze weddenschap tellen we tijdens lopende spelsituaties elke bal op de paal of lat mee.

Indien nadat de scheidsrechter het spel heeft stilgelegd, een bal op de paal of lat komt, telt deze niet mee. Situaties waarin de bal tweemaal of vaker op de paal of lat komt, tellen afzonderlijk mee. Verlenging en strafschoppenseries tellen niet mee voor deze weddenschappen.

 • Indien een wedstrijd na aanvang wordt gestaakt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, behalve als de uitkomst ervan reeds bepaald is 55;
 • Man of the match: De weddenschap wordt als volgt verwerkt: De speler die door de commentator tijdens de live-uitzending van de wedstrijd wordt vermeld als Man of the Match (MotM), wordt als winnende optie verwerkt;

Indien de commentator tijdens de wedstrijd geen vermelding doet, wordt de winnende optie verwerkt aan de hand van de presentatie van de winnaar van de MotM-award tijdens de live-uitzending van de wedstrijd. Indien er tijdens de wedstrijd geen presentatie is, wordt de weddenschap verwerkt op basis van de vermelding van de Man of the Match op de officiële website van de zender.

Bijvoorbeeld als de wedstrijd wordt uitgezonden door Sky Sports, dan is de officiële website www. skysports. com. Indien de officiële website van de zender geen melding maakt van een Man of the Match, worden weddenschappen verwerkt op basis van de vermelde MotM op de officiële website van de organisator van de competitie.

De FA is bijvoorbeeld de organisator van de wedstrijden in de FA Cup. Indien de wedstrijd live wordt uitgezonden op twee of meer kanalen, verwerken we de weddenschap op de volgende manier: de MotM wordt aan de hand van de officiële website van de organisator bepaald.

De UEFA is bijvoorbeeld de organisator van wedstrijden in de Champions League. Mocht met de hierboven genoemde manieren geen MotM bepaald kunnen worden, dan worden alle weddenschappen op de MotM ongeldig verklaard.

Weddenschappen zijn alleen geldig als zij geplaatst zijn op spelers die de wedstrijd starten. Weddenschappen op spelers die niet starten worden ongeldig verklaard. Op aanvraag leveren we ook quoteringen voor spelers die bij deze weddenschap niet vermeld worden.

 • Een niet-vermelde speler is de winnende optie indien deze de MotM-award krijgt toegekend;
 • 56;
 • Ja/Nee: In deze weddenschap moeten 6 Ja/Nee-scenario’s worden voorspeld;
 • De quotering voor 6 juiste voorspellingen is 34;

00. Indien het resultaat van een scenario niet vermeld wordt of niet kan worden bepaald, wordt deze selectie verwijderd en wordt de quotering voor, de overgebleven, 5 juiste voorspelling verminderd tot 17. 00. Indien het resultaat van twee scenario’s niet vermeld wordt of niet kan worden bepaald, worden deze selectie verwijderd en wordt de quotering voor, de overgebleven, 4 juiste voorspelling verminderd tot 11.

 1. 00;
 2. Indien het resultaat van drie scenario’s niet vermeld wordt of niet kan worden bepaald, wordt de Ja/Nee-weddenschap ongeldig verklaard;
 3. Als voor de weddenschap ‘Wisselt (team) als laatste?’ tijdens dezelfde spelonderbreking meerdere wissels worden doorgevoerd, dan wordt de weddenschap verwerkt op basis van de speler die fysiek als laatste het speelveld betreedt;

57. Hoeveel winnen:  Deze special bevat een vooraf gedefinieerd aantal selecties waarvan het minimum voorspeld moet worden hoeveel uit de lijst hun wedstrijd zullen winnen. Alle teams uit de selectie zullen tezamen met het minimale aantal vermeld worden in de weddenschap, bijv.

3 of meer van de volgende ploegen winnen: Arsenal, Liverpool, Chelsea en Tottenham. Alleen enkelvoudige weddenschappen. Alleen 90 minuten. Alle wedstrijden moeten binnen 24 uur van de geplande aanvangstijd gespeeld zijn, anders worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

58. Dagelijkse aantal doelpunten: Totaal aantal doelpunten per dag: Weddenschappen worden alleen geaccepteerd binnen de reguliere speeltijd. Eigen doelpunten tellen mee bij de verwerking. Verlenging en strafschoppenseries tellen niet mee. 59. Totaal aantal doelpunten per toernooi:  Deze weddenschap is op alle doelpunten in de reguliere speeltijd (inclusief toegevoegde tijd) en verlengingen.

 • Doelpunten gemaakt in strafschoppenseries tellen niet mee;
 • 60;
 • Toernooiweddenschappen: Voor alle weddenschappen op doelpuntmakers in een toernooi (bijv;
 • topscorer, doelpuntmaker head-to-head, topscorer in een team, in een club, in een competitie;
See also:  Hoe Werkt Gokken Op Voetbal?

), tellen doelpunten die worden gemaakt in de verlenging mee voor de verwerking. Doelpunten gemaakt in strafschoppenseries tellen niet mee. ) Toernooi- of Cupwinnaar : Als het team waarop de weddenschap was geplaatst zich niet kwalificeert, zich terugtrekt of gediskwalificeerd wordt, worden alle weddenschappen die op dat team zijn geplaatst, beschouwd als verloren.

) Topscorer toernooi/competitie:  Doelpunten gemaakt in de reguliere speeltijd en verlengingen tellen mee. Doelpunten gemaakt in strafschoppenseries tellen niet mee. Dead-heat-regels zijn leidend in plaats van het ontvangen van de Gouden Schoen (genoemd team voor speler is alleen ter referentie).

Weddenschappen op een topscorer van een bepaald toernooi, of topscorer van een team in een bepaald toernooi, zijn geldig zolang de speler in kwestie deel uitmaakt van de wedstrijdselectie en mogelijkerwijs dus speelminuten kan maken in eerdergenoemd toernooi.

Weddenschappen op de topscorer van een bepaalde competitie zijn enkel van toepassing op de wedstrijden van het reguliere seizoen. Doelpunten gemaakt in eventuele daaropvolgende play-off wedstrijden tellen niet mee voor deze weddenschap.

Zodra de speler in kwestie deel uitmaakt van een wedstrijdselectie en mogelijkerwijs dus speelminuten kan maken in genoemde competitie, zijn weddenschappen geldig. ) Topscorer team/club: Doelpunten gemaakt in de reguliere speeltijd en verlengingen tellen mee.

Doelpunten gemaakt in strafschoppenseries tellen niet mee. Dead-heat-regels zijn van toepassing. Voor de FA Cup tellen de doelpunten vanaf de 1 ste normale ronde en verder mee. ) Toernooiwinnaar/topscorer double: Een speciale quotering wordt gemaakt om zowel de winnaar als topscorer van het toernooi te voorspellen.

Dead-heat-regels zijn van toepassing. Indien speciale quoteringen worden aangeboden voor de winnaar/topscorer-double, wordt voor deze speciale weddenschap waar nodig de dead-heat-regel toegepast op de topscorer van het toernooi. Voorbeeld: als de combinatie Gnabry wordt topscorer en Duitsland wint het toernooi een quotering van 13.

00 heeft en Gnabry wordt samen met een andere speler topscorer van het toernooi, dan wordt de 1/2-dead-heat voor Gnabry direct toegepast op de gehele quotering van de speciale weddenschap voordat deze op 13.

00 wordt verwerkt. ) Gouden Bal: Deze weddenschappen worden verwerkt op de winnaar van de Gouden Bal (de beste speler van het toernooi, verklaard door FIFA)  f. ) Gouden Handschoen: Deze weddenschappen worden verwerkt op de winnaar van de Gouden Handschoen (de beste doelverdediger van het toernooi, verklaard door FIFA)  g.

) Speler van het toernooi: Deze weddenschappen worden verwerkt op de Speler van het Toernooi (de beste speler van het toernooi, verklaard door de organisator) De winnaar wordt verwerkt op basis van de eerste vermelding op de officiële website van de organisator van het toernooi, eventuele latere aanpassingen worden genegeerd voor deze weddenschap.

u). Beste team van een continent: Weddenschappen worden verwerkt op basis van de ronde van uitschakeling, ongeacht verlenging. Het team dat de finale wint wordt beschouwd als het beste team. Dead-heat-regels zijn van toepassing. Voorbeeld: als op het WK alle opties van de weddenschap in de groepsfase worden uitgeschakeld, dan worden ze allemaal op basis van de dead-heat-regels als winnaar beschouwd, ongeacht het behaalde aantal punten in de groepsfase.

In het geval van de WK halve finales, wordt de weddenschap verwerkt op basis van de wedstrijd om de 3de/4de plek (troostfinale). ) Toernooi/groeps-/dagtotalen  Deze regel is van toepassing op alle weddenschappen met betrekking tot het aantal doelpunten, kaarten, hoekschoppen of strafschoppen tijdens een toernooi, binnen een toernooigroep of op een specifieke dag van een toernooi, met de wedopties ‘meer’ of ‘minder’.

Voor de Totalen per groep per dag tellen gele kaarten, rode kaarten, hoekschoppen, strafschoppen alleen mee binnen de reguliere speeltijd (inclusief verlenging). ) Spelersratings : Speler met de hoogste rating, speler met de hoogste rating zonder speler X, speler met de hoogste rating outright, speler met de meeste schoten, speler met de meeste tackles.

De weddenschappen “Speler met de hoogste rating”, “Speler met de hoogste rating zonder speler X”, “Speler met de hoogste rating outright”, “Speler met de meeste schoten” en “Speler met de meeste tackles” worden verwerkt op basis van de eerste statistieken gepubliceerd op  www.

whoscored. com , verzorgd door Opta. Eventuele latere publicaties worden niet in overweging genomen. Indien deze resultaten niet gepubliceerd worden door  www. whoscored. com , worden de weddenschappen ongeldig verklaard. Indien in een wedstrijd een verlenging wordt gespeeld, worden alle weddenschappen gebaseerd op www.

whoscored. com verwerkt op basis van het resultaat na 120 minuten, of na eventuele strafschoppenseries. Dead Heat-regels van toepassing. Alle spelers die speelminuten maken worden als deelnemer beschouwd, spelers die niet in actie komen als niet-deelnemers.

Andere spelers zijn op aanvraag beschikbaar en elke speler zonder quotering kan de uiteindelijke winnaar worden. “Speler met de hoogste rating” is onafhankelijk van de weddenschap “Man of the Match”. Speler met de hoogste rating – Mocht meer dan één speler dezelfde hoogste rating krijgen, dan wordt de weddenschap verwerkt op basis van welke speler op de website van whoscored.

 1. com de groene ster krijgt toebedeeld;
 2. Speler met de hoogste rating zonder speler X – Indien de uitgesloten speler de hoogste rating én de groene ster krijgt toebedeeld, en meer dan 1 andere speler behaalt dezelfde een-na-hoogste prestatierating, dan wordt deze weddenschap verwerkt op basis van een dead-heat tussen de spelers die op twee decimalen dezelfde prestatierating hebben behaald;

Speler met de hoogste rating outright – wordt aangeboden op toernooien: Deze weddenschap wordt verwerkt op basis van de speler met de hoogste gemiddelde score over het hele toernooi. Alleen spelers met een ‘totaal aantal wedstrijden’ groter dan het gemiddelde aantal wedstrijden op het toernooi tellen mee en worden getoond op whoscored.

com. Dead-heat-regels zijn van kracht indien meer dan 1 speler op 2 decimalen dezelfde hoogste gemiddelde scoren behalen. ) Het officiële resultaat op de website van de UEFA of FIFA wordt gebruikt voor de verwerking.

61. Antepost: Eindwinnaar. Indien een seizoen door onvoorziene omstandigheden wordt ingekort, wordt deze weddenschap verwerkt op basis van het resultaat zoals dat door de officiële organisator van de competitie in kwestie wordt gecorrespondeerd. Weddenschappen blijven geldig op een team dat niet al zijn wedstrijden heeft gespeeld.

) Competitiewinnaar:  Weddenschappen worden verwerkt op welk team de hoogste plaats in de competitie aan het eind van het seizoen bereikt, inclusief tiebreaker die wordt gebruikt om de winnaar te bepalen en/of play-offs om de winnaar van het seizoen te bepalen (tenzij specifiek vermeld in de titel van de weddenschap).

) Topscorer competitie: Weddenschappen worden verwerkt op de speler die de meeste doelpunten scoort in de competitie die in de titel van de weddenschap wordt genoemd, bijv. alle doelpunten moeten worden gescoord in één seizoen van een bepaalde competitie, ongeacht de club.

Alleen doelpunten van de reguliere competitie tellen mee – exclusief play-offwedstrijden. Eigen doelpunten tellen niet mee. Dead-heat-regels zijn van toepassing. ) Degradatieweddenschappen: Indien een team voor aanvang van het seizoen uit de competitie wordt gehaald, dan worden alle weddenschappen op deze selectie ongeldig verklaard en wordt er een nieuwe weddenschap gemaakt.

Indien een team door de organiserende bond tijdens het seizoen uit competitie wordt gehaald, voordat alle wedstrijden volledig gespeeld zijn, dan worden weddenschappen op dat team ongeldig verklaard. Degradatie omvat directe degradatie en de uitkomst van eventuele promotie/degradatie play-offs.

Alle aftrek van punten telt mee voor degradatiedoeleinden. De quoteringen zijn voor de teams die wel of niet eindigen op een voor de start van het seizoen bepaald aantal degradatieplekken. ) Eindwinnaar – seizoenshandicap: Weddenschappen worden verwerkt nadat de handicappunten voor alle teams zijn toegevoegd aan het puntentotaal aan het eind van het seizoen.

Dead-heat-regels zijn van toepassing. Als de competitie vroegtijdig wordt afgebroken (niet volledig uitgespeeld), dan worden alle seizoenshandicapweddenschappen ongeldig verklaard, behalve als de uitkomst al bepaald was. ) Seizoensweddenschappen – hoogste eindklassering Weddenschappen worden verwerkt op het team dat aan het eind van het seizoen de hoogste eindklassering heeft behaald.

 1. Als teams met hetzelfde puntentotaal eindigen, dan wordt de betere eindklassering bepaald aan de hand van doelpuntenverschil, aantal doelpunten voor of het onderlinge resultaat;
 2. ) Volgende permanente hoofdtrainer: Een aanstelling die door de club wordt omschreven als ‘interim’, ‘plaatsvervanger’, ‘tijdelijk’ (incl;

een aanstelling beschreven als ‘tot het eind van het seizoen’) of een soortgelijke basis, van een hoofdtrainer, die in die hoedanigheid minstens 10 volledige, aaneengesloten wedstrijden in de nationale competitie lang (incl. deze periode meer dan één seizoen beslaat) functioneert, wordt voor deze weddenschap beschouwd als zijnde aangesteld als eerstvolgende permanente hoofdtrainer en de weddenschap wordt dan ook op basis van deze persoon verwerkt.

De daadwerkelijke duur van het contract van de hoofdtrainer is voor deze weddenschap niet relevant. De weddenschap wordt verwerkt op basis van de door de club in kwestie officieel naar buiten gebrachte informatie.

We behouden het recht om verdere officiële mededelingen af te wachten voordat deze weddenschap wordt verwerkt. In het geval dat de club zijn managementstructuur verandert en de benoemde persoon geen hoofdtrainer noemt, dan wordt de weddenschap verwerkt op basis van de persoon die verantwoordelijk is voor de samenstelling van het eerste elftal.

In het geval dat er onduidelijkheid is over de aanstelling, dan is het mogelijk dat wij in redelijke discretie op basis van alle op dat moment beschikbare informatie, bepalen hoe de weddenschap verwerkt wordt.

) Volgende bondscoach: Wie wordt benoemd tot volgende bondscoach van het nationale elftal van het land in kwestie? Een aanstelling die door de nationale voetbalbond wordt omschreven als ‘interim’, ‘plaatsvervanger’, ‘tijdelijk’ of een soortgelijke basis, wordt niet beschouwd als bondscoach, behalve als de persoon door de bond aangesteld als ‘interim’, ‘plaatsvervanger’, ‘tijdelijk’ of een soortgelijke basis, in die hoedanigheid minstens 3 volledige, aaneengesloten wedstrijden van het nationale elftal (incl.

oefeninterlands) functioneert, dan wordt deze persoon voor deze weddenschap beschouwd als zijnde aangesteld als eerstvolgende permanente bondscoach en de weddenschap wordt dan ook op basis van deze persoon verwerkt.

De daadwerkelijke duur van het contract van de bondscoach is voor deze weddenschap niet relevant. De weddenschap wordt verwerkt op basis van de door de voetbalbond in kwestie officieel naar buiten gebrachte informatie. We behouden het recht om verdere officiële mededelingen af te wachten voordat deze weddenschap wordt verwerkt.

In het geval dat de nationale voetbalbond zijn managementstructuur verandert en de benoemde persoon geen bondscoach noemt, dan wordt de weddenschap verwerkt op basis van de persoon die verantwoordelijk is voor de samenstelling van het nationale elftal.

In het geval dat er onduidelijkheid is over de aanstelling, dan is het mogelijk dat wij in redelijke discretie op basis van alle op dat moment beschikbare informatie, bepalen hoe de weddenschap verwerkt wordt. ) Volgende hoofdcoach die vertrekt: De getoonde datum voor deze weddenschap is voor weergavedoeleinden.

 1. De datum wordt elke keer een speelronde in de competitie naar achteren geschoven, en dit gebeurt net zo lang totdat er een hoofdtrainer vertrekt;
 2. Indien voor het eind van het seizoen geen enkele hoofdtrainer vertrekt, dan is ‘Geen hoofdtrainer’ de winnende optie;

Zodra een hoofdtrainer vertrekt en de weddenschap verwerkt is, dan wordt een nieuwe weddenschap samengesteld en dit proces herhaalt zich tot het einde van het seizoen. ) Speler/club transferspecial:  Weddenschappen worden verwerkt op de volgende permanente club die door de club officieel wordt aangekondigd.

 • Uitleendeals tellen niet mee, tenzij anders vermeld;
 • ) Gaat spelen voor: Om te spelen voor een specifiek nationaal elftal, moet een speler een volwaardig international worden voor het genomineerde land (dat houdt dat er daadwerkelijk speelminuten gemaakt moeten worden, de wedstrijdselectie halen is dus niet afdoende);

Oefeninterlands tellen mee. Om te spelen voor een specifieke nationale competitie, moet een speler voor een team in actie komen (dat houdt dat er daadwerkelijk speelminuten gemaakt moeten worden, de wedstrijdselectie halen is dus niet afdoende) in een officiële wedstrijd in de volgende divisies: Engelse Premier League, Engelse Championship, Engelse League 1, Engelse League 2, Schotse Premier League.

 1. Vriendschappelijke wedstrijden tellen niet mee;
 2. Opwachtingen voor een hiervoor gespecificeerde Engels clubteam in een Engels bekertoernooi (FA Cup, League Cup en EFL Trophy) tellen mee;
 3. Voor vrouwen tellen enkel speelminuten in competitiewedstrijden in de volgende competities mee: WSL, WSL2 (Engeland) en SWPL (Schotland);

Om professioneel te spelen , moet een speler voor een team in actie komen (dat houdt dat er daadwerkelijk speelminuten gemaakt moeten worden, de wedstrijdselectie halen is dus niet afdoende) in een officiële wedstrijd in de volgende divisies: Engelse Premier League, Engelse Championship, Engelse League 1, Engelse League 2, Schotse Premier League.

Vriendschappelijke wedstrijden tellen niet mee. Opwachtingen voor een hiervoor gespecificeerde Engels clubteam in een Engels bekertoernooi (FA Cup, League Cup en EFL Trophy) tellen mee. Voor vrouwen tellen enkel speelminuten in competitiewedstrijden in de volgende competities mee: WSL, WSL2 (Engeland) en SWPL (Schotland).

Competitiewedstrijden in de hoogste divisie uit de volgende landen tellen ook mee: Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Portugal. ) Doelpuntenmakers in een wedstrijd: Wanneer een weddenschap voor twee spelers in dezelfde wedstrijd wordt aangeboden, moeten beide spelers in de basis starten om geldig te zijn.

Indien een speler niet in de basis start, wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Wanneer een weddenschap voor twee spelers in hetzelfde toernooi wordt aangeboden, is de weddenschap geldig als tenminste één speler in actie komt en scoort.

Weddenschappen worden ongeldig verklaard als geen van beide spelers op het toernooi in actie komt of als beide spelers in totaal evenveel doelpunten maken. 62. Mythische wedstrijden: Voor deze weddenschap worden twee teams, die niet tegen elkaar spelen, door ons geselecteerd.

 • De weddenschap is dan of één team meer doelpunten maakt dan het andere team, elk in hun eigen wedstrijd;
 • De volgende voorwaarden zijn van kracht:    Een quotering wordt aangeboden voor elk team en een gelijkspel;

Voorbeeld: als Tottenham en Arsenal worden geselecteerd, en Tottenham scoort in zijn wedstrijd twee doelpunten en Arsenal in zijn wedstrijd slecht één doelpunt, dan is Tottenham de winnende optie, ongeacht of ze hun eigen wedstrijd wonnen, verloren of gelijk speelden.

 1. Als beide teams evenveel doelpunten maakten in hun eigen wedstrijd, dan is ‘gelijkspel’ de winnende optie;
 2. 63;
 3. Beslissing van een videoscheidsrechter: Voor wedstrijden waarin de video-assistent-scheidsrechter (VAR) wordt gebruikt, gelden de volgende regels;

De onderneming behoudt zich het recht voor om voor, tijdens of na de VAR de cashout-optie uit te stellen totdat de uitkomst bekend is door middel van een officiële beslissing. Scorebord-informatie is alleen ter indicatie en is afhankelijk van de VAR-uitkomsten en alle markten worden verwerkt, of indien nodig opnieuw verwerkt, op basis van het officiële resultaat.

) Doelpunten worden verwerkt als gescoord op het daadwerkelijke tijdstip van scoren, niet op het tijdstip dat het doelpunt bevestigd wordt door de VAR. Wanneer een markt verwerkt is en de uitkomst wordt teruggedraaid naar aanleiding van een daarop volgende VAR, dan behoudt de onderneming zich het recht om de betreffende weddenschappen opnieuw te verwerken op basis van de uitkomst van VAR.

) Strafschoppen  Als door de VAR besloten wordt dat, om welke reden dan ook, een strafschop opnieuw genomen moet worden, dan telt de oorspronkelijke strafschop niet mee voor de officiële verwerking. Verder, als door de VAR besloten wordt dat een strafschop opnieuw genomen moet worden, dan telt deze als één strafschop voor verwerkingsdoeleinden.

Als een strafschop wordt meegeteld en daarna teruggedraaid naar aanleiding van VAR, dan blijven de weddenschappen staan tot de volgende strafschop. Als een strafschop wordt meegeteld, maar de strafschopnemer wordt daarna gestraft voor een overtreding, dan wordt deze niet meegeteld als een genomen strafschop.

) VAR-reviews: Weddenschappen worden alleen verwerkt bij regulier spel. Als de scheidsrechter een beslissing wijzigt na overleg met de VAR, dan wordt deze beslissing gezien als een VAR-beslissing en worden de weddenschappen dienovereenkomstig verwerkt. Een VAR-controle vindt plaats op de achtergrond en wordt niet gedaan door de scheidsrechter.

Alle weddenschappen worden alleen verwerkt volgens een VAR-review en niet volgens VAR-checks. Bijvoorbeeld: Een scheidsrechter geeft aan dat er een VAR review plaatsvindt door het TV-teken met zijn handen te maken, dit betekent dat er een VAR review zal plaatsvinden en dat de scheidsrechter het incident nader zal bekijken.

De daarop volgende beslissing die gedaan wordt door de scheidsrechter na overleg met de VAR, telt mee voor weddoeleinden. VAR checks tellen niet mee. Als een wedstrijd wordt gestaakt zijn alle weddenschappen geldig waarvan de uitkomst al is bepaald, alle andere weddenschappen zijn ongeldig.

64. Beoordeling van resultaten: Indien er onenigheid is over wie een doelpunt heeft gemaakt, worden weddenschappen direct na afloop van de wedstrijd of het evenement verwerkt op basis van het eerste door het officiële orgaan gepubliceerde resultaat, of officiële website van het evenement in kwestie.

Later volgende correcties of aanpassingen hebben geen invloed op de uitkomst van de verwerking. Indien de officiële bron, orgaan of officiële website van het evenement in kwestie niet direct een resultaat beschikbaar stelt, of er overduidelijk sprake van is dat de officiële bron, orgaan of officiële website onjuiste informatie geeft, gebruiken we onafhankelijke bronnen als de Press Association om de weddenschap te verwerken.

 • Indien er geen consistent, onafhankelijk bewijs is of er sprake is van significant conflicterend bewijs, dan worden weddenschappen op basis van onze eigen statistieken verwerkt   65;
 • Simulated Reality Football (SIM): Simulated Reality Football (SIM) – AI-aangestuurd product ontwikkeld voor professionele sportwedstrijden;

Geeft onze klanten de kans om lopende Europese voetbalseizoenen te completeren met alle overgebleven wedstrijden geagendeerd op de originele speeldatum en aanvangstijd (tijden kunnen afwijken van post-officiële herstarts). Maakt gebruik van AI en leercapaciteiten.

Simulaties reflecteren vorm en normale wedstrijdontwikkeling, waardoor een zo realistisch mogelijke wed-ervaring wordt gecreëerd. Gebaseerd op een historische voetbaldatabase en statistische uitkomsten van meer dan een half miljoen wedstrijden.

Elke Simulated Football wedstrijd wordt als dusdanig aangegeven in de competitie-titel, voorbeeld: Simulated Football – Premier League. Betrokken ploegen in Simulated Football hebben SIM in hun teamnaam, voorbeeld: Barcelona SIM. Voetbalregels zijn van toepassing.

 • 66;
 • Cash Out-voetbal: De Cash Out-optie is beschikbaar voor geselecteerde klanten;
 • Zie de Algemene voorwaarden voor de volledige Cash Out-opties;
 • 67;
 • Wetgeving per land:  Wegens wettelijke verplichtngen kunnen de hier beschreven regels variëren op basis van het land waarin de weddenschap gespeeld wordt;

68. Geannuleerde weddenschappen:  Klanten moeten controleren of hun weddenschappen correct zijn. Zodra een weddenschap is afgesloten, blijft deze staan voor het verwerkingsproces. Het inwilligen van verzoeken om weddenschappen te annuleren wordt volledig overgelaten aan de onderneming.

69. e Soccer: eSoccer wedstrijden worden als dusdanig vermeld in de competitienaam (dit zijn eSports voetbalwedstrijden). De lengte van de wedstrijd is afhankelijk van individuele competities en alle resultaten worden verwerkt op basis van de officiële competitieresultaten op de website.

Voor elk eSoccer-event geldt de maximale eSports-uitbetaling, en niet die van voetbal. eSoccer-regels kennen een maximale uitbetaling van £50k voor eSoccer-multiweddenschappen. Het resultaat aan het eind van de wedstrijd wordt gebruikt voor verwerking. Eventuele aanpassingen aan het resultaat na afloop van de wedstrijd, worden niet meegenomen.

Indien in een toernooi wedstrijden net zo lang doorspelen totdat een winnaar is bepaald, en het eerste resultaat van de wedstrijd is een ‘gelijkspel’, dan wordt ‘gelijkspel’ als winnende optie verwerkt.

Wedstrijden waarin gamers worden verwisseld of incorrect worden aangekondigd, worden ongeldig verklaard. Wedstrijden die worden aangekondigd met voetbalnamen in plaats van gamer-namen, worden normaal verwerkt. Indien de naam van een team of speler verkeerd gespeld is, blijven alle weddenschappen geldig, behalve als dit overduidelijk tot een onjuiste keuze leidt.

Wie in Extra Time?

Extra Time
Genre Sportprogramma
Speelduur 50 minuten
Presentatie Aster Nzeyimana
Vaste gasten Filip Joos Peter Vandenbempt Gert Verheyen Wesley Sonck Franky Van der Elst Arnar Viðarsson Mohamed Messoudi

.

Wat is de langste penaltyserie ooit?

Maandag, 6 juni 2016 om 09:20 • Matthijs van Laar • Laatste update: 13:25 De Tsjechische amateurclubs SK Batov en FC Frystak hebben het afgelopen weekend een nieuw record gevestigd in een strafschoppenserie. Pas na 52 pogingen op doel vanaf de stip kon er een winnaar worden aangewezen. Van de 52 schoten verdwenen er 41 in het doel. Uiteindelijk werd de ontmoeting met 21-20 gewonnen door Batov, dat in de reguliere speeltijd niet verder was gekomen dan 3-3. Het oude record stond op 48 strafschoppen. .

Welke sport duurt het langst?

In Noorwegen werd vannacht de langste ijshockeywedstrijd ooit gespeeld. Na acht verlengingen – en 217 minuten en 14 seconden officiële speeltijd – kwam een einde aan Storhamar Dragons – Sparta Warriors (2-1). Dit zijn legendarische, ellenlange wedstrijden uit tien sporten.

Hoe lang kan een voetbalwedstrijd maximaal duren?

Een voetbalwedstrijd in de senioren teams duurt 90 minuten. Dit is 2x 45 minuten en daar tussen zit een kwartier rust. Niet alle wedstrijden duren zo lang. Per leeftijdscategorie is er een andere speeltijd:

 • JO6: 8x 5 minuten
 • JO7: 8x 5 minuten
 • JO8: 2x 20 minuten
 • JO9: 2x 20 minuten
 • JO10: 2x 25 minuten
 • JO11: 2x 30 minuten
 • JO12: 2x 30 minuten
 • JO13: 2x 30 minuten
 • JO14: 2x 35 minuten
 • JO15: 2x 35 minuten
 • MO15: 2x 35 minuten
 • JO16: 2x 40 minuten
 • JO17: 2x 40 minuten
 • MO17: 2x 40 minuten
 • JO18: 2x 45 minuten
 • JO19: 2x 45 minuten
 • MO19: 2x 45 minuten