Luxembourg

Basketball Academy

Wat Betekent Bvo Voetbal?

Wat Betekent Bvo Voetbal
Bestrijding van voetbalvandalisme door de KNVB De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) maakt afspraken met alle betaald voetbalorganisaties (BVO’s) om op te kunnen treden tegen voetbalvandalisme, geweld van supporters en andere wanordelijkheden in en rondom het betaald voetbal.

Waar staat BVO voetbal?

Wanneer een kind is geselecteerd door een jeugdopleiding van een Betaald Voetbal Organisatie ( BVO ) komt er veel op hem/haar af en zal er veel gevraagd gaan worden van het kind en zijn/haar ouders.

Wat is het GBO?

De gebruiksoppervlakte wordt ook wel de GBO of GO genoemd. Het is de oppervlakte waarvoor wordt ingeschat dat deze nuttig gebruikt kan worden. Deze maat wordt gebruikt voor het vergelijken van woningen, maar ook voor het maken van berekeningen met betrekking tot bijvoorbeeld brandveiligheid en gebruiksbelasting. De GO is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie minus de vaste obstakels van enige omvang:

 • dragende binnen wanden;
 • schalmgat, vide, liftschacht als oppervlakte > 4 m2
 • vloeroppervlakte met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 meter (maar wel de vloer onder een trap of hellingbaan meetellen)
 • een trapgat, liftschacht of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2
 • een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap, en een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2

Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2. Klik hier om een offerte aan te vragen. Geeft u daarbij svp een inschatting aan van het vloeroppervlak. Klik hier voor een voorbeeld van een meetcertificaat van Keurhuis Nederland.

See also:  Hoe Laat Is De Voetbal?

Wat betekend NVO?

NVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen.

Wat is een vvo?

VVO wordt gebruikt in relatie tot kantoren of kantooreenheden. De Verhuurbare Vloeroppervlakte van een gebouw is in het spraakgebruik de VVO. De verkoopoppervlakte is het nuttig (bruikbare) vloeroppervlak voor winkels inclusief de etalages. De VVO van een ruimte of een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. Bij de bepalingen van de VVO wordt niet meegerekend:

 • Een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties;
 • Een trappenhuis, met inachtneming van de een-op-eenregel;
 • Een voorziening voor verticaal verkeer, trapgat of liftschacht;
 • Toegangssluizen naar Trappenhuizen indien de sluis uitsluitend toegang biedt tot het trappenhuis;
 • Een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m²;
 • Een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen;
 • De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de nettohoogte kleiner is dan 1,5 m;
 • Een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan – bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte daaronder dat lager is dan 1,5 m – groter is dan of gelijk is aan 0,5 m²;
 • Een dragende binnenwand;
 • Een ruimte voor horizontaal verkeer indien deze uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang, met inachtneming van de een-op-eenregel.

Een trapbordes wordt als voorziening voor verticaal verkeer gerekend, tenzij de NVO van de hierop aansluitende verhuurbare ruimte groter is dan of gelijk is aan de NVO van het bordes zelf. Dit zelfde principe geldt voor een ruimte voor horizontaal verkeer die uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang. Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringen bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

 1. Waar gelijke gebouwfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie;
 2. Ter plaatse van raamopeningen wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen;
See also:  Welke Auto Kopen Gran Turismo Sport?

Plat: De VVO van een gebouw is de GO vermeerderd met de correctie glaslijn. Deze correctie wordt berekend door van de raamopeningen in de buitengrenzingen de afstand tussen de meetlijn voor de NVO en de binnenkant van het glas op 1,5 m boven de vloer te bepalen en te vermenigvuldigen met de breedte van deze glasopeningen.

Hoeveel voetbalclub zijn er?

In het amateurvoetbal is in de voorbije vijf jaar bijna een op de tien clubs verdwenen. In de provincie Limburg was dat zelfs een op de vijf, meldt de Kamer van Koophandel dinsdag. De meeste clubs verdwenen als gevolg van een fusie. Vijf jaar geleden telde Nederland nog 3.

235 voetbalverenigingen, met in totaal 1,2 miljoen leden. Het aantal clubs daalde sindsdien gestaag en bedraagt nu 2. 915. Het totale ledenaantal is echter hetzelfde gebleven. Veel verenigingen besloten de afgelopen jaren om samen verder te gaan.

Volgens verenigingsadviseur Guus Posthumus van de KNVB zorgt dit ervoor dat de kwaliteit van de clubbesturen verbetert. “Kleinere clubs bundelen hun krachten, waardoor grotere en sterkere verenigingen ontstaan. ” De mensen die voorheen bestuurder waren, maar eigenlijk niet over de competenties beschikten, komen volgens hem na een fusie veelal in meer uitvoerende rollen terecht.

 1. “De strategen, de echte bestuurders, blijven dan vaak over;
 2. Dit maakt de verenigingen professioneler;
 3. ” De afname van het aantal voetbalverenigingen was in Limburg het grootst, met een daling van 21 procent;

Ook in Noord-Brabant verdwenen veel clubs: bijna 10 procent. Desondanks staat die provincie nog steeds boven aan de lijst met de meeste voetbalclubs (464). Onderaan staat Flevoland, met 25 verenigingen. Die provincie is de enige waar het aantal voetbalclubs de afgelopen vijf jaar niet afnam.

See also:  Waar Wordt Het Voetbal Uitgezonden?

Wat is de netto oppervlakte?

Netto Vloeroppervlak (NVO) Het Netto Vloeroppervlak van een gebouw is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de binnenmuren van de afzonderlijke ruimten. Het NVO is gelijk aan het BVO minus de ruimte voor constructiedelen.

Hoeveel clubs zijn er in de Eredivisie?

De achttien Eredivisie clubs hebben zich verenigd in een zelfstandige rechtsvorm, de Eredivisie CV (ECV).