Luxembourg

Basketball Academy

Wanneer Rode Kaart Voetbal?

Wanneer Rode Kaart Voetbal
Rode kaarten – Bij handelingen met buitensporige inzet en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld of de zaal verlaten. Na afloop van de wedstrijd wordt de rode kaart op het wedstrijdformulier vermeld.

Vervolgens geeft de scheidsrechter antwoord op de specificatievragen behorende bij de overtreding. Op basis van de vermelding van de overtreding op het wedstrijdformulier en de antwoorden van de scheidsrechter op de specificatievragen volgt in de meeste situaties een schikkingsvoorstel voor de speler.

De aanklager kan echter ook besluiten verder onderzoek in te stellen of de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie.

Hoe werkt een rode kaart?

Wanneer Rode Kaart Voetbal Aanleiding voor deze notitie zijn de gebeurtenissen rond het opstellen van een geschorste speler. Dit heeft geleid tot een enorme boete (€ 300) voor de vereniging, drie punten in mindering voor het elftal en een wedstrijd die moet worden overgespeeld. Blijkbaar is niet iedereen goed op de hoogte van het strafsysteem bij de KNVB. Een gele kaart betekent een officiële waarschuwing en heeft verder geen direct gevolg, wel wordt het genoteerd.

Bij vijf gele kaarten volgt er automatisch een schorsing voor 1 wedstrijd. De kosten voor een gele kaart zijn € 15,60  en voor de jeugd € 7,10, deze kosten worden verhaald op de speler Twee gele kaarten in één wedstrijd is een indirecte rode kaart.

De speler moet het veld verlaten en is de volgende wedstrijd automatisch geschorst, beide gele kaarten worden niet bij de gewone gele kaarten opgeteld. De kosten, hoger dan bij een gele kaart, worden vermeld in het bericht van de KNVB. Ook hier zijn de kosten voor de speler.

Een rode kaart betekent dat de speler het veld moet verlaten en hij is ook de volgende wedstrijd geschorst. De speler ontvangt een schikkingsvoorstel, daarin staat de straf die de speler opgelegd krijgt.

Als de speler het schikkingsvoorstel ontvangt en al een wedstrijd er naast gestaan heeft, wordt die wedstrijd meegeteld bij het aantal geschorste wedstrijden. Als een speler niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel en beroep aantekent, is hij toch de eerstvolgende wedstrijd geschorst! Het is af te raden om niet akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel, het leidt in 99% van de gevallen tot een zwaardere straf! Bovendien moeten dan de speler, de tegenstander en de begeleiding verklaringen opstellen en insturen.

 • Dit moet altijd in overleg met de secretaris of wedstrijdsecretaris! De bijkomende kosten worden allemaal doorberekend aan de speler!  Rode kaart opgelopen? Accepteer je straf en leer ervan! Het staken van wedstrijden moet ten allen tijden voorkomen worden;

Als een wedstrijd, om wat voor reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, wordt van de trainers/begeleiders verwacht dat zij het hoofd erbij houden en zich niet mee laten slepen in de emoties van anderen. Zorg dat je altijd in gesprek blijft met de scheidsrechter en de begeleiding van de tegenpartij. Samen een wedstrijd tot een goed einde brengen is dan ook een overwinning! Wanneer Rode Kaart Voetbal.

Hoeveel gele kaarten voor rood?

Toekenning [ bewerken | brontekst bewerken ] – De gele kaart kan direct worden gegeven of wanneer eerder in de wedstrijd al de groene kaart is getoond en een overtreding van dezelfde ernst wordt begaan. Hockey kent maar één situatie waarin standaard een gele kaart moet worden gegeven: in het geval van een sliding tackle van een speler, waarbij de tegenstander neergaat.

 1. De tijdstraf bedraagt dan 10 minuten;
 2. Bij een tweede gele kaart wordt over het algemeen een rode kaart gegeven, dit is echter niet verplicht;
 3. In tegenstelling tot voetbal, kan het dus voorkomen dat een speler met twee gele kaarten (na het uitzitten van de tijdstraf) verder mag spelen;

De overtreding moet dan wel verschillend van aard zijn (fysiek en verbaal) en de tijdstraf van de tweede kaart moet langer zijn dan de eerste. Een speler kan bijvoorbeeld eerst een gele kaart (5 min) voor commentaar op de arbitrage krijgen en later een gele kaart (10 min) voor het omverduwen van een tegenstander.

Hoeveel moet je betalen als je een rode kaart krijgt?

WAARSCHUWING (GELE KAART) Spelers in de B categorie (waaronder de meeste jeugd bij onze vereniging) krijgen bij een waarschuwing (gele kaart) een tijdstraf in plaats van een boete. Reguliere competitie Spelers in de A categorie krijgen bij de eerste t/m vierde, zesde en achtste waarschuwing (gele kaart) een boete van 16,20 euro (jeugdspelers 7,40 euro).

See also:  Wanneer Wk Vrouwen Voetbal?

Bij de vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing is de boete 28,60 euro (jeugdspelers 16,20 euro), evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd. Iedere vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing die een speler krijgt binnen één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd.

Dat zelfde geldt bij twee gele kaarten in één wedstrijd. Bekercompetitie Spelers in de A categorie krijgen bij de eerste en derde waarschuwing (gele kaart) een boete van 16,20 euro (jeugdspelers 7,40 euro). Bij de tweede, vierde en volgende waarschuwing is de boete 28,60 euro (jeugdspelers 16,20 euro) , evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd.

Iedere tweede, vierde en volgende waarschuwing die een speler krijgt binnen één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd. Dat zelfde geldt bij twee gele kaarten in één wedstrijd.

DIRECTE VELDVERWIJDERING (DIRECTE RODE KAART) Spelers die een directe rode kaart ontvangen, krijgen een boete van 28,60 euro (jeugdspelers 16,20 euro). Na een directe rode kaart is een speler automatisch bij de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van deelname.

Hoe krijg je een rode kaart bij voetbal?

Rode kaarten – Bij handelingen met buitensporige inzet en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld of de zaal verlaten. Na afloop van de wedstrijd wordt de rode kaart op het wedstrijdformulier vermeld.

 1. Vervolgens geeft de scheidsrechter antwoord op de specificatievragen behorende bij de overtreding;
 2. Op basis van de vermelding van de overtreding op het wedstrijdformulier en de antwoorden van de scheidsrechter op de specificatievragen volgt in de meeste situaties een schikkingsvoorstel voor de speler;

De aanklager kan echter ook besluiten verder onderzoek in te stellen of de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie.

Hoeveel wedstrijden schorsing rode kaart?

Sancties Overtredingen van de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De boete en/of schorsing wordt door de KNVB via een mail bekend gemaakt aan het betreffende lid.

 1. Tijdstraffen Bij de zgn;
 2. B-categorie elftallen, dit zijn lagere elftallen bij zowel de jeugd als senioren levert een eerste gele kaart een tijdstraf op van 10 minuten;
 3. Deze tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing;

Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. Gele kaarten Bij de vijfde, zevende, negende en volgende gele kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst.

 1. Rode kaarten Na een directe rode kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst;
 2. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf;
 3. Kosten voor gele en rode kaarten worden doorbelast Het in rekening gebrachte boetebedrag wordt door VOAB aan de betreffende speler doorbelast d;

automatische incasso, bij in gebreke blijven van betaling volgt tevens een speelverbod. Kosten boetes seizoen 2021-2022 Senioren Boetebedrag Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing € 16,20 (gele kaart) Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing € 28,60 (gele kaart) Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in één wedstrijd € 28,60 (rode kaart, direct of na 2x geel) Junioren en pupillen Boetebedrag Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing € 7,40 (gele kaart) Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing € 16,20 (gele kaart) Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in één wedstrijd € 16,20 (rode kaart, direct of na 2x geel).

Waarom rode kaart?

Voetbal [ bewerken | brontekst bewerken ] – Een scheidsrechter trekt de rode kaart Bij voetbal wordt een rode kaart getoond door de scheidsrechter om aan te geven dat een speler het veld moet verlaten. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 1970 werden de gele en rode kaart voor het eerst op een groot toernooi gebruikt. Het duurde tot 30 mei 1992 tot de Wereldvoetbalbond de kaarten officieel in de reglementen opnam. Een speler die uit het veld is gestuurd, moet het speelveld onmiddellijk verlaten en mag verder niet meer aan het spel deelnemen.

See also:  Waar Is Een Zachte Bal Van Gemaakt?

De speler mag niet vervangen worden; zijn team moet de wedstrijd voortzetten met een speler minder. Krijgt de keeper een rode kaart, dan dient deze eveneens het veld te verlaten, maar volgens de regels dient er altijd een keeper op doel te staan.

Als het team nog de mogelijkheid heeft om te wisselen, wordt meestal een veldspeler voor een doelman gewisseld. Als er geen wisselmogelijkheid is, zal een veldspeler de rol van doelman op zich nemen. Regel 12 van de spelregels die zijn uitgegeven door de International Football Association Board wordt gebruikt door het besturend instituut FIFA. Vrij vertaald zijn dit:

 1. Ernstig gemeen spel. Hierbij kan worden gedacht aan een tackle die de veiligheid van de andere speler in gevaar brengt.
 2. Het verrichten van een gewelddadige handeling. Een elleboogstoot, trappen en slaan behoren tot deze categorie.
 3. Een tegenstander of ander persoon bespuwen.
 4. Een tegenstander een doelpunt of duidelijke scoringskans ontnemen door het spelen van de bal met de hand. Dit geldt niet voor de doelverdediger (keeper) binnen zijn eigen strafschopgebied.
 5. Een tegenstander, die zich in de richting van het doel van zijn tegenstander begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen buiten het strafschopgebied door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop gegeven moet worden.
 6. Het gebruiken van grove, beledigende taal, scheldwoorden en/of gebaren.
 7. Het ontvangen van een tweede gele kaart in dezelfde wedstrijd.

In aanvulling op het uit het veld moeten, kan een speler in aanmerking komen voor sancties na de wedstrijd. Dit zijn meestal schorsingen voor een aantal wedstrijden. De exacte straffen verschillen per toernooi of competitie (niet door de spelregels). Volgens de FIFA dient een rode kaart in elke competitie te resulteren in het schorsen van de schuldige speler voor de volgende wedstrijd zonder recht op beroep.

Wat als een wisselspeler rood krijgt?

Hij stuurt de wisselspeler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler geraakt werd of geraakt zou worden d.

Hoeveel kost een rode kaart in de Champions League?

Deze statistiek is een competitieafhankelijke Fair Play klassement. De clubs zijn aan de hand van het aantal punten in stijgende volgorde geplaatst. Gele kaarten tellen voor één punt, twee keer geel voor drie punten en iedere rode kaart geeft vijf punten.

Hoe lang moet je eruit bij gele kaart?

Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de JO13 categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.

Is 2 keer geel een schorsing?

Bij de hoeveelste gele kaart / registratie ben ik uitgesloten? – Voor de registratie van officiële waarschuwingen zijn verschillende strafkaarten en wordt er gewerkt aan de hand van vijf categorieën. Zo geldt bijvoorbeeld voor de gewone competitiewedstrijden dat iedere vijfde officiële waarschuwing die een speler krijgt, één uitsluiting tot gevolg heeft van de daaropvolgende competitiewedstrijd.

Bij twee waarschuwingen in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Want zoals iedereen weet is twee keer geel rood. Nieuw is dat er ook direct een uitsluiting van deelname aan één wedstrijd uit dezelfde categorie volgt.

De uitsluiting geldt tot de dag dat het team van betrokkene de eerstvolgende wedstrijd uit die categorie heeft gespeeld. Daarnaast worden de twee waarschuwingen niet geregistreerd op de staffel! Er bestaan vijf registratiesystemen:

 • Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden);
 • Registraties voortvloeiend uit promotie- en degradatiewedstrijden (nacompetitie), play-offwedstrijden of wedstrijden ter opvulling van open plaatsen;
 • Registraties uit bekerwedstrijden;
 • Registratie voortvloeiend uit Eredivisie Cup Vrouwen wedstrijden;
 • Registraties voortvloeiende uit overtredingen van team-officials in alle bindende wedstrijden.
See also:  Hoe Lang Duurt Een Helft Bij Voetbal?

 Uitsluitingen vanuit de bekercompetitie gelden niet voor de overige competities en omgekeerd. Voor de staffels van andere competities en de volledige registratieregeling, zie paragraaf 5. van hoofdstuk 5. Tuchtzaken uit het handboek competitiezaken amateurvoetbal .

Wat kost een gele en rode kaart?

Boete voor het team – Als teams boetes oplopen voor niet opkomen of staken van hun wedstrijd dan is het uitgangspunt dat de teams die boetes zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van Flevo Boys, op advies van de voetbalcommissie, kan hiervan worden afgeweken.

Wat kost een gele kaart WK?

Wanneer Rode Kaart Voetbal – Gedurende het EK 2020 worden alle spelers in de groepsfase na twee gele kaarten geschorst voor één wedstrijd. Stel speler A krijgt in de eerste twee groepsduels een gele kaart, dan zal hij er in de derde wedstrijd niet bij zijn. Spelers kunnen ook nog geschorst worden voor de achtste finales. Pas vanaf de kwartfinales worden de gele kaarten uit de groepsfase kwijtgescholden.

Hierdoor kunnen voetballers alleen de EK-finale missen als zij zowel in de kwartfinale als de halve finale een gele kaart krijgen. Let op, bij een rode kaart in de halve finale is een speler ook geschorst voor de finale.

Hoe hoog de boetes bij een gele of rode kaart zijn tijdens het EK 2020 is vooralsnog onbekend. Tijdens het afgelopen WK-voetbal in 2018 stond er een geldboete van 3. 215 euro op een gele kaart. In de WK-finale van 2010 tussen Nederland en Spanje werden er maar liefst 14 gele kaarten getrokken.

 1. De Nederlandse voetbalbond moest destijds een boete van om en nabij de 10;
 2. 000 euro betalen, terwijl de Spanjaarden met vijf gele kaarten nog een geldboete van 7;
 3. 300 euro moesten overmaken;
 4. Een speler zal één wedstrijd worden geschorst bij twee gele kaarten;

Vanaf de kwartfinales worden de gele kaarten kwijtgescholden en begint iedere speler weer met een schone lei. Bij een rode kaart is het een ander verhaal. Tweemaal geel, dus rood, zal één wedstrijd schorsing opleveren. Bij een directe rode kaart zal er naar de ernst van de overtreding worden gekeken en zal een speler op basis daarvan voor een x-aantal wedstrijden worden geschorst.

 1. Als speler van het nationale elftal wil je dus zeker oppassen;
 2. Je ziet vaak dat spelers de risico’s afwegen of een kaart het waard is;
 3. Als de wedstrijd verloren lijkt te gaan, dan zou een speler het waard kunnen vinden om een doorgebroken speler onrechtmatig neer te halen;

Dit heeft minimaal een gele kaart tot gevolg, maar is misschien ook de redding geweest van een tegendoelpunt. De Italianen staan bekend om hun bikkelharde manier van verdedigen en dat was ook merkbaar op het EK 2016. De Italiaanse ploeg kreeg achttien kaarten, gemiddeld waren dat er 3,375 per duel.

 1. Het waren de Albanezen die in dat toernooi gemiddeld gezien de meeste kaarten kregen, namelijk 3,667 kaarten per wedstrijd;
 2. Het WK 2018 kende een gemiddelde van 3,42 gele kaarten per wedstrijd;
 3. Het was uiteindelijk Kroatië dat de meeste kaarten incasseerde, namelijk vijftien keer geel;

Opvallend genoeg kreeg Saoedi-Arabië slechts één gele kaart. De Zweed Sebastian Larsson kreeg driemaal geel tijdens het toernooi in Rusland.

Hoeveel rode kaarten mag je hebben?

Opmerkelijk 07 mei 2017 19:24 Aangepast: 08 mei 2017 06:27 In het amateurvoetbal is de topper in de derde klasse D een minuut voor het einde gestaakt. Koploper Volkel had zo veel rode kaarten gekregen dat er te weinig spelers overbleven om nog te kunnen voetballen. De regels schrijven voor dat een wedstrijd gestaakt moet worden bij vijf rode kaarten voor dezelfde ploeg. Dat gebeurt zelden, zeker in de klasses die het boerenkool-voetbal zijn ontstegen, zoals de derde klasse.

Wat kost een gele en rode kaart?

Boete voor het team – Als teams boetes oplopen voor niet opkomen of staken van hun wedstrijd dan is het uitgangspunt dat de teams die boetes zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van Flevo Boys, op advies van de voetbalcommissie, kan hiervan worden afgeweken.