Luxembourg

Basketball Academy

Vanaf Wanneer Gele Kaarten Bij Voetbal?

Vanaf Wanneer Gele Kaarten Bij Voetbal
Voetbal [ bewerken | brontekst bewerken ] – De gele kaart werd in het voetbal ingevoerd tijdens het wereldkampioenschap voetbal 1970. De achtergrond was de taalbarrière tijdens dergelijke internationale toernooien: scheidsrechter en spelers verstonden elkaars taal vaak niet, en het tonen van een gele of rode kaart lost dat probleem op. Een scheidsrechter trekt de gele kaart In het Nederlands betaald voetbal heeft een gele kaart geen directe gevolgen, de bestrafte speler kan de wedstrijd voortzetten. Bij de lagere klassen in het amateurvoetbal (in de B-categorie) heeft een gele kaart wel directe gevolgen: De speler die de kaart krijgt, mag 10 minuten niet meespelen. Als de speler in dezelfde wedstrijd opnieuw een gele kaart krijgt, wordt dit omgezet in een rode kaart , en moet de speler het veld verlaten en wordt het verder meespelen hem ontzegd.

Later werden de kaarten ook in het nationale voetbal ingevoerd. De eerste speler die tijdens de Nederlandse competitie een gele kaart kreeg was Eltje Edens van eerstedivisieclub Veendam , op zondag 13 augustus 1972, in de wedstrijd HVC -Veendam, van scheidsrechter Gerard Jonker.

Spelers die een rode kaart ontvangen krijgen een schorsing, variërend van 1 tot en met 4 wedstrijden. Dit wordt beslist door de tuchtcommissie. Indien een speler tijdens het seizoen meerdere keren een gele kaart heeft gekregen, kan na een bepaald aantal kaarten een automatische schorsing van 1 wedstrijd volgen.

 1. Aan het begin van het seizoen wordt het totaal aantal gele kaarten op nul gesteld;
 2. De regels hierover verschillen per land;
 3. Bij het zaalvoetbal heeft een gele kaart wel directe gevolgen;
 4. De speler die de kaart krijgt, mag twee minuten niet meespelen;
See also:  Welke Sport Is Goed Voor Spataderen?

De speler mag in die periode niet worden vervangen, zodat het team met een speler minder moet spelen. Als in die twee minuten wordt gescoord door de tegenpartij, mag het team onder voorwaarden wel weer worden aangevuld. Een speler wordt een gele kaart getoond, indien hij een van de hieronder volgende overtredingen begaat:

 1. Zich schuldig maakt aan onsportief gedrag. Hierbij is ook misleiding inbegrepen.
 2. Door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter.
 3. Herhaaldelijk de spelregels overtreedt.
 4. De uitvoering van een spelhervatting vertraagt.
 5. Niet de vereiste afstand in acht neemt bij een hoekschop of vrije schop.
 6. Het speelveld (opnieuw) betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter.
 7. Doelbewust het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter.
 8. Het hinderen van de keeper in het aangegeven vijfmetergebied.
 9. De bal wegtrappen nadat de scheidsrechter heeft aangegeven dat er een overtreding is begaan of dat de speler buitenspel stond.
 10. Het uittrekken van het officiële speelshirt.

Hoeveel kost een gele kaart bij amateurvoetbal?

De 10 ERGSTE RODE KAARTEN in de EREDIVISIE 2020/2021!

Spelers in de A categorie krijgen bij de eerste t/m vierde, zesde en achtste waarschuwing ( gele kaart ) een boete van 16,20 euro (jeugdspelers 7,40 euro). Bij de vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing is de boete 28,60 euro (jeugdspelers 16,20 euro), evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd.

Wat betekent een gele kaart in voetbal?

Tijdstrafregeling categorie B – In de categorie B van het veldvoetbal wordt gewerkt met een tijdstrafregeling. Een tijdstraf duurt tien minuten. Voor pupillen, geldt een tijdstraf van vijf minuten. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler. Tijdstrafregeling Voor meer informatie over de tijdstrafregeling, klik hier.

 • Ook in het zaalvoetbal wordt gewerkt met een tijdstafregeling. Een tijdstraf in het zaalvoetbal duurt twee minuten. De scheidsrechter toont hierbij de speler de gele kaart.
See also:  Hoe Hard Moet Een Voetbal Opgepompt Worden?

Hoe duur is een gele kaart?

Gele kaart op WK kost 3215 euro.

Wat bij rode kaart autokeuring?

Rood keuringsbewijs – Een rood keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

 • Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring (code 2) Het voertuig vertoont ernstige gebreken die zo snel mogelijk in orde moeten worden gebracht. U moet uw voertuig binnen de 15 dagen opnieuw voorrijden bij de keuring. Zolang de gebreken niet hersteld zijn, mag het voertuig zich niet meer op de openbare weg begeven, behalve voor proefritten of om naar de keuring te rijden.
 • Verboden tot het verkeer (code 1) Gebreken zijn zo ernstig dat het voertuig voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt. Het voertuig mag enkel op de weg om de kortste afstand tussen keuringscentrum en woonplaats of hersteller en omgekeerd af te leggen.

Wat als een trainer een rode kaart krijgt?

5 Gele en rode kaartensysteem – Het gebruik van de gele en rode kaart tegen teamofficials die plaatsnemen op de spelersbank. Het gele/rode kaartensysteem is nodig om de ploegenbank onder controle te houden. Het geven van een rode kaart door de scheidsrechter geeft aan dat de coach of een andere teamofficial, de zwemzaal moet verlaten.

Een gele kaart dient als waarschuwing en kan alleen aan de coach worden gegeven. Wanneer de coach de gele kaart heeft ontvangen, behoudt hij zijn rechten en verantwoordelijkheden. Wanneer de coach een rode kaart wordt getoond, neemt de assistent-coach zijn functie waar , met diens rechten en verantwoordelijkheden.

Hij mag echter niet naast de bank staan of in de aanval meelopen tot de 5-meterlijn. (Hij moet dus op de bank blijven zitten!) Een assistent-coach kan alleen maar een rode kaart getoond krijgen. Zowel gele als rode kaarten worden op het wedstrijdformulier vermeld.