Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Is Sport Ontstaan In Griekenland?

Hoe Is Sport Ontstaan In Griekenland
Huldiging van de sporters [ bewerken | brontekst bewerken ] – Na de wedstrijden vond de prijsuitreiking plaats. Bij Homeros lezen we dat Achilles tijdens de lijkspelen voor Patroklos voor alle deelnemers prijzen beschikbaar stelde. Voor de wagenrace bijvoorbeeld: “wasbekkens en ketels, paarden en muilezels en sterknekkige runderen, vrouwen met slanke leest, en grijskleurig ijzer” ( Ilias 23, 259-61).

Bij de Panhelleense Spelen kregen echter alleen winnaars een prijs; voor tweede en derde plaatsen waren er geen prijzen. Op de Panathenaeën werden echter ook prijzen toegekend voor tweede plaatsen. Er werden geen records bijgehouden.

De roem die een overwinning opleverde, zeker bij een van de Panhelleense Spelen, was belangrijker dan een materiële prijs. De sporters kregen ook het voorrecht een beeld van zichzelf op te richten op de plaats van de spelen. De kosten hiervoor moesten wel door henzelf of door hun vaderstad worden gedragen.

 1. De sporters werden vaak met een overwinningslied ( epinikion ) gehuldigd;
 2. Dergelijke liederen werden doorgaans door een koor gezongen bij thuiskomst van de atleet;
 3. Vele van dergelijke overwinningsoden van de dichters Pindarus en Bacchylides uit de vijfde eeuw v;

Chr. zijn bewaard gebleven.

Welke plaats nam sport in Griekenland in de samenleving in?

In de oude Griekse cultuur nam sport een voorname plaats in. Het werd belangrijk gevonden omdat het van mannen goede soldaten maakte. Een fit lichaam en een goede conditie werden gezien als belangrijke voorwaarden om goed te presteren bij sportwedstrijden, maar ook in de militaire strijd.

Welke sporten deden de oude Grieken?

Alleen Griekse mannen deden mee aan de spelen. De mannen sportten toen zonder kleren. Vrouwen mochten niet meedoen. De belangrijkste sporten waren discuswerpen, speerwerpen, hardlopen, verspringen en worstelen. De winnaar kreeg een lauwerkrans op het hoofd en soms ook geld.

Waarom sporten de oude Grieken naakt?

Vandaag de dag is er vooral ophef rond de kleding van de vrouwelijke atleten tijdens de Olympische Spelen, maar vroeger kwam dat niet ter sprake. Niet alleen omdat vrouwen niet mochten deelnemen aan de Spelen, maar ook omdat de deelnemers poedelnaakt waren.

 • Vandaag de dag is er vooral ophef rond de kleding van de vrouwelijke atleten tijdens de Olympische Spelen, maar vroeger kwam dat niet ter sprake;
 • Niet alleen omdat vrouwen niet mochten deelnemen aan de Spelen, maar ook omdat de deelnemers poedelnaakt waren;

In de Klassieke Oudheid werden de Olympische Spelen om de vier jaar gehouden, ter ere van oppergod Zeus. Het waren de meest prestigieuze van de vier Panhelleense Spelen. De naam werd simpelweg gekozen omwille van de locatie: Olympia. Aan de Olympische Spelen mochten enkel mannen deelnemen en ook in het publiek waren enkel ongehuwde maagden welkom.

Blinkend naakt Op een laagje olijfolie na, waren de deelnemers van de Olympische Spelen tijdens de Griekse Oudheid volledig naakt. Dat zie je ook in de taal. Gymnastiek is afgeleid van het adjectief ‘gymnos’, wat ‘naakt’ wil zeggen.

De meningen over de oorsprong hiervan lopen uiteen: van het gebrek aan comfortabele sportoutfits tot het nabootsen van de jagerstenue, de mogelijke redenen zijn legio. © – De gewoonte om naakt te sporten, deed volgens verschillende bronnen zijn intrede rond de zesde of vijfde eeuw voor Christus. Onder meer Plato, Thucydides en Pausanias rapporteerden over dit gebruik en op Griekse vazen zien we atleten afgebeeld met of zonder lendendoek, afhankelijk van de eeuw waarin de vaas werd vervaardigd. Sommige atleten droegen wel een touwtje rond de voorhuid van hun penis, een akynodesme , om te vermijden dat hun edele delen alle kanten op zwierden.

 1. De verschillende verhalen Waar iedereen het over eens lijkt te zijn, is dat het gebruik om naakt te sporten als doel had om de gespierde lichamen van de atleten in de verf te zetten;
 2. Zo konden de mannen aan de goden en de toeschouwers tonen dat ze hun lichamen goed verzorgden;

Grieken waren niet beschaamd om hun naaktheid en waren erg trots als ze beschikten over een atletisch lichaam. Naakt sporten was volgens verschillende bronnen ook een teken van een geciviliseerde samenleving. De ongeciviliseerde ‘barbaroi’ zagen naaktheid immers als een zonde en de Grieken wilden zich hiertegen afzetten. © – Ook was sporten zonder kleding gewoon gemakkelijker , aangezien er in de Griekse oudheid nog geen comfortabele sportkledij op de markt was, die niet schuurde. Zo zou, volgens Pausanias, de atleet Orsippos in 720 voor Christus tijdens het lopen zijn lendendoek zijn kwijtgespeeld en op die manier de wedstrijd hebben gewonnen. Andere atleten wilden hun kansen op winst ook vergroten en gooiden de doeken over de haag.

Zo zie je maar hoe alles van z’n context en tijdsgeest afhangt. Een mogelijke reden voor het naakte sporten zou volgens moderne antropologen kunnen zijn dat de atleten in de voetsporen traden van jagers.

Tijdens de oude jachtrituelen droegen de jagers weinig tot geen kleren om zo min mogelijk geur te verspreiden. Dat er ongetrouwde maagden aanwezig waren, zien sommigen ook als extra motivatie voor de atleten om hun lichaam in vol ornaat ornaat te tonen.

 1. Zo wisten de aanwezige dames natuurlijk meteen wat voor vlees ze in de kuip hadden;
 2. Reenactment De Try Guys wilden een historisch accurate reenactment filmen van de Griekse Spelen en gingen dus uit de kleren;

Tijdens de sporten door, komen we ook enkele leuke weetjes over de originele Olympische Spelen te weten. Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten Bronnen: ancientolympics.

Wat is de populairste sport in Griekenland?

Voetbal – Na basketbal is voetbal de grootste sport in Griekenland. Bekende clubs zijn Olympiakos, Panathinaikos, PAOK Athene en AEK Athene. In Nederland is de bekendste Griekse voetballer Nikos Machlas, die met Vitesse Europees topscoorder werd. Later speelde hij ook nog voor Ajax.

 • Andere bekenden zijn Anastasiou (Roda JC/Ajax), Charisteas (Ajax) en K;
 • Papadopoulos (Schalke 04);
 • Het nationale elftal van Griekenland heeft zich sinds 1934 slechts 6 maal weten te kwalificeren voor het EK en WK;

Waarvan 4 maal de afgelopen 10 jaar. In 2004 had het nationale team van Griekenland nog nooit een wedstrijd gewonnen op een eindtoernooi. Op 12 juni tijdens de openingswedstrijd tegen gastland Portugal gebeurde het dan eindelijk. Griekenland won met 1-2 van Portugal.

 1. In de volgende wedstrijd werd er gelijkgespeeld tegen Spanje;
 2. Griekenland ging op basis van doelsaldo samen met Portugal verder naar de volgende ronde, Spanje was uitgeschakeld;
 3. Vervolgens werd Frankrijk verslagen in de kwartfinale met 1-0, in 106de minuut van de halve finale scoorde Griekenland de 1-0 tegen Tsjechië (Nederland werd in de andere halve finale uitgeschakeld door Portugal);

In de finale geschiedde het wonder, Charisteas scoorde in de 57ste minuut de 1-0 tegen Portugal. Griekenland was Europees Kampioen.

Wat betekent sport in de Griekse tijd?

Ontwikkeling van de sport [ bewerken | brontekst bewerken ] – In het oude Griekenland hielden vooral adellijke mannen zich met sport bezig. Het vormde voor hen naast het oorlog voeren een mogelijkheid om roem te behalen. Toen vanaf de zesde eeuw v. Chr. ook vele gewone burgers nodig waren voor de oorlogvoering en de falanx van hoplieten ontstond, kwamen er sportscholen ( gymnasia ) die vooral op de lichamelijke training van de soldaten gericht waren.

Sport werd zo een bezigheid van alle (vrije) mannen. Het was voor de Grieken van groot belang roem te kunnen behalen. Daarom hielden ze vaak wedstrijden (zie: agonale geest ). Ook sport werd vaak in de vorm van wedstrijden bedreven.

Deze ontstonden uit de zogenaamde ‘lijkspelen’, zoals de lijkspelen bij de crematie van de Griekse held Patroklos, die in het 23ste boek van de Ilias van Homerus worden beschreven. Deze hadden de volgende onderdelen: wagenrace, boksen, worstelen, hardlopen, speervechten, discuswerpen, boogschieten en speerwerpen.

 1. Na de invoering van de Olympische Spelen in 776 v;
 2. Chr;
 3. ontstond langzamerhand een vast programma van sportwedstrijden;
 4. De deelnemer aan een sportwedstrijd ( athlos ) werd een athlètès (atleet, kampvechter) genoemd;

Vrijwel alle sporten waren individuele sporten, afgezien van de fakkelloop, die een estafette was. In de tijd van Homerus droegen de sporters nog een lendendoek. Volgens een inscriptie was Orsippus van Megara , de winnaar in het hardlopen bij de 15e Olympische Spelen (720 v.

Wat was de eerste sport die gedaan werd op de Spelen?

Vanaf de eerste Spelen in 776 tot en met 724 voor Christus staat er alleen hardlopen op het programma. Hierna komen er andere sporten bij zoals boksen, worstelen, verspringen, speerwerpen, discuswerpen, paardenrennen. Ook de pentatlon doet zijn intrede.

Waar komt het woord sport vandaan?

De etymologische ontstaansgeschiedenis van het begrip sport is niet eenduidig. Volgens Leonard II (1980) is het begrip sport etymologisch afgeleid van het Latijnse woord desporto (“in vervoering raken” of “laten meeslepen”). Dit verwijst naar het fenomeen dat mensen in een activiteit opgaan of door een activiteit worden meegevoerd; denk aan flow of runners high.

 1. Miermans (1955) stelt dat sport komt van de Latijnse term: “disportare”;
 2. Dit betekent zich verstrooien, zich verma­ken of zich ontspannen;
 3. Het hield tijdverdrijven van twijfelachtige aard in, alsmede scherts, spot, plezier, spel en lichaamsoefeningen;

Het Engelse werkwoord “disport” heeft de betekenis van het zichzelf afleiding geven. De oor­spronkelijke bijbedoeling van de mensen was om hun aandacht af te leiden van de hardheid en de druk van het dagelijkse leven door het deelnemen aan de vrolijkheid en grilligheid van speelse, ietwat fysieke activiteiten. Hoe Is Sport Ontstaan In Griekenland (Foto: Jeroen Hoyng) In de historie waren er volgens Dunning (1971) voor sport in het oude Egypte en Griekenland geen geschreven regels. Wel waren er beschrijvingen van bewegingscultuur (lichaamsoefeningen en ademhalingstechnieken) in de heilige boeken van de hindoes in het oude India (De Veda’s, 2500-500 BC) en in de geschriften van Confucius staan zeden en gewoonten (o. boksen en medische gymnastiek) van het oude China (Kugel, 1972) .

 • Het woord “disport” heeft in het Engels nu nog de betekenis van spel en scherts, maar werd afgekort tot “sport”;
 • Sport wordt gezien als lichaamsoefeningen die tot ontspanning en vermaak dienen;
 • De renaissance in het vijftiende-eeuwse Italië heeft tot de wedergeboorte van lichamelijke opvoeding en sport geleid in Europa;
See also:  Wat Is De Populairste Sport?

In diverse landen (o. Zweden – Ling, Denemarken – Nachtegall, Duitsland – Vieth / Gutsmuths / Jahn, Zwitserland- Pestalozzi) ontwikkelden zich sportactiviteiten maar die verschilden tussen landen en tussen regio’s. “De Engelse ontwikkeling week af van andere landen toen in de zeventiende en achttiende eeuw boksen, paardenrennen, hardlopen, cricket en roeien op nationaal niveau werden gestandaardiseerd en georganiseerd” (Van Bottenburg, 1994 ). Hoe Is Sport Ontstaan In Griekenland (Foto: Jeroen Hoyng) De internationale standaardisering en verspreiding van de meeste sporten hing samen met migratie, kolonisatie, handel, leger, school, kerk en media. Door die internationale standaardisering was vanaf eind negentiende eeuw tot aan 1965 het bewegingsculturele landschap eenvoudig en overzichtelijk volgens Crum (1992) en waren er duidelijke grenslijnen tussen sport en niet-sport. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt het begrip sport diffuser omdat meer activiteiten worden aangeduid als sport of als sportief bestempeld.

 • Dit om incidenten te voorkomen zoals toen William Webb Ellis tijdens een potje voetbal (in de plaats Rugby) besloot om de bal op te pakken in zijn hand en naar voren over de doellijn te lopen;
 • De uitdrukking “er een sport van maken” (met ambitie doen, prestatie nastreven; Van Dale) doet vermoeden dat er geen limiet staat op wat de term sport omvat;

Dat is voor media en publiek geen probleem, maar wel voor onderzoekers en beleidsmakers. Waar eindigt sport en waar begint theater, werk, recreatie, circus, spel, kunst of medische oefeningen? Deze discussie speelt al lang want Miermans (1955) schrijft al: “in het spraakgebruik rekent men de meest uiteenlopende bezigheden tot de sport”.

Kunnen we überhaupt wel een definitie of benadering vinden die (a) een onderscheid maakt tussen verschillende sport-gerelateerde begrippen en (b) sport identificeert daar waar het zich voordoet? (Hoyng, 1995 ).

Is het wenselijk en mogelijk om een heldere scheidslijn te trekken tussen activiteiten als schaken, armworstelen, poker, speleologie, twirling, synchroon zwemmen, free running (parcours), dans, duivenmelken, acrobatiek, hondenrennen, theatersport, WrestleMania, ritmische gymnastiek, beugelen, hanengevechten, aerobics, talentenjacht, beweeggames of bommetje springen in een zwembad? Er zijn wetenschappers die zeggen dat er geen definitie mogelijk is omdat sport een containerbegrip is van een losjes gerelateerde verzameling van activiteiten.

Stokvis (1989) stelt dat “iedere definiëring van het begrip sport leidt tot uitsluiten van verschijnselen waarvoor goede argumenten zijn aan te voeren om ze wel als sport te beschouwen”. Anderen (o. Guttmann) zijn van mening dat de karakteristieken die de gehele familie van activiteiten gemeen hebben de definitie vormen.

Miermans (1955) stelde dat niet de bezigheid op zichzelf, maar de mate waarin en/of de wijze waarop deze geschiedt, bepaalt of al dan niet van sport kan worden gesproken (in water spelen/vrij zwemmen – wedstrijdzwemmen, stoepranden – handbal). Al geruime tijd wordt er onderzoek gedaan naar sport en maken onderzoekers gebruik van definities om het onderzoekveld te kunnen afbakenen.

 • In het vijfjaarlijkse TijdsBestedingsOnderzoek (TBO) van SCP (sinds 1975) en CBS (sinds 2011) wordt de definitie van sport overgelaten aan de respondent;
 • Het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) van SCP werd in 1979 voor het eerst uitgevoerd en kende een toonblad met 27 sporten;

Destijds werden bijvoorbeeld denksporten nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten, terwijl die wel werden opgenomen in de ledentalstatistieken van NOC*NSF. In sport(deelname)onderzoek wordt de definitie van Van Bottenburg veelal gebruikt: “Sport is een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifiek ruimtelijke voorziening en/of omgeving, op een manier die is gerelateerd aan voorschriften en gebruiken die in internationaal verband ten behoeve van prestaties met een competitie- of wedstrijdelement in de desbetreffende activiteit of verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn gekomen” (Hoyng e.

, 2003 ). Breedveld (2003) geeft aan dat met begrippen als ‘veelal’ en ‘doorgaans’ deze definitie nog veel ruimte voor interpretatie laat. Hoyng e. (2003) stellen dat de weergegeven definitie vanzelfsprekend onbruikbaar is als toelichting op wat in het sportonderzoek onder sport moet worden verstaan.

Het is een middel om vanwege onderzoekstechnische redenen activiteiten in- en uit te sluiten. De operationalisering van deze definitie in de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) leidde tot: “activiteiten die u in de afgelopen 12 maanden heeft beoefend volgens de gebruiken en regels uit de sportwereld”.

De antwoordmogelijkheden zijn beperkt tot een toonblad met 44 sporten en bij deze definitie wordt ervan uitgegaan dat een sporter een dergelijke activiteit met een zekere frequentie verricht (minstens 12 keer per jaar).

Met de overgang van AVO (laatste in 2007) naar Vrijetijdsomnibus (VTO) in 2012 zijn de vragenlijsten door SCP aangepast aan de wensen van de sport- en cultuursector (Van den Dool e. , 2014 ). Het toonblad van de RSO is gebruikt met een extra opsplitsing van vecht- en verdedigingssporten tot de afzonderlijke opties boksen, karate, kickboksen en taekwondo (toonblad = 47 sporten).

Deze ontwikkeling (AVO – RSO – VTO) schetst het probleem van sportonderzoek om telkens te moeten kiezen tussen het behouden van een “oude” definitie om een trendbreuk te voorkomen of over te gaan op een modernere definitie van sport.

Als mensen aangeven dat ze gaan sporten, dan worden vele activiteiten daartoe gerekend zoals baantjes zwemmen, joggen, fitnessen, etc. Maar als mensen gevraagd worden of ze zichzelf zien als sporter, dan blijkt dat beoefenaars van sporten die vaak in recreatief verband plaatsvinden (zwemmen, wandelen) zichzelf minder vaak beschouwen als sporter (Van der Werff & Elling, 2014 ).

 • Teamsporters zien zichzelf relatief vaker als sporter alsmede mensen die in wedstrijd- of verenigingsverband deelnemen;
 • Ook blijkt dat mannen (2012: 43%) zich eerder als sporter zien dan vrouwen (31%);
 • Of mensen zichzelf zien als sporter hangt in grote mate samen met het aantal keren dat ze per jaar sporten;

De richtlijn Sportdeelname Onderzoek gaat uit van minimaal twaalf keer per jaar sporten, maar de gemiddelde Nederlander legt de grens hoger tussen één á twee keer per week (Hoyng e. ,2003: 146 ). In de rapportage Sport 2010 is voor het eerst de ‘wekelijkse’ sporter onderscheiden, waarbij een ondergrens van veertig keer sporten per jaar wordt aangehouden.

Van der Werff & Elling (2014 ) stellen dat de definitie die alleen uitgaat van het aantal keren dat iemand sport te weinig aansluit bij het zelfbeeld van de sporters zelf en dus te beperkt is. Bepaalde groepen (bijv.

ouderen en vrouwen) zien zich niet als sporter terwijl ze wel sportactiviteiten doen. Wil je deze doelgroep bereiken, dan kun je beter spreken over sport én bewegen. Voor het bepalen van wat wel of geen sport is, blijft NOC*NSF primair aansluiting zoeken bij de internationale Sportdefinitie zoals gehanteerd door de Global Association of International Sports Federations (GAISF; voorheen SportAccord). Sport wordt hier verdeeld in de volgende categorieën:

 • hoofdzakelijk lichamelijk
 • hoofdzakelijk geestelijk
 • hoofdzakelijk gemotoriseerd
 • hoofdzakelijk coördinatie
 • hoofdzakelijk dier ondersteunend

Om te worden toegelaten tot de lijst met sporten moet een activiteit: (i) een vorm van competitie hebben, (ii) niet afhankelijk zijn van een geïntegreerde geluksfactor, (iii) niet worden bepaald door onnodige gezondheid- of veiligheidsrisico’s van deelnemers, (iv) mag geenszins schadelijk zijn voor een levend wezen, en (v) mag niet afhankelijk zijn van materiaal wat door één aanbieder wordt aangeboden. Deze toelatingseisen zijn niet heel hard want aanvragen van activiteiten die beperkt lichamelijke of atletische activiteit vergen worden zeer zorgvuldig overwogen. Denk aan denksporten en gemotoriseerde sporten waar het lichamelijke aspect minder dominant is.

Het doel van GAISF is niet om een algemene wetenschappelijke statische definitie van sport te hebben, maar een heldere en pragmatische beschrijving van activiteiten die als sport beschouwd kunnen worden.

Ook de relatie tussen sport en kunst is speciaal van belang bij jury-sporten. NOC*NSF heeft bepaald in de notitie ledendefinitie dat aan de erkenning van een internationale federatie door Nederlandse sportbonden geen rechten kunnen worden ontleend, noch dat bepaalde typisch Nederlandse sporten die niet GAISF erkend zijn per definitie niet voor een NOC*NSF-lidmaatschap in aanmerking kunnen komen.

 • Mandaat om te besluiten om sportbonden al dan niet als lidorganisatie toe te laten, blijft te allen tijde liggen bij de Algemene Vergadering van NOC*NSF;
 • Als je als beleidsmaker je beperkt tot de bij NOC*NSF aangesloten bonden sluit je vele historische en moderne vormen van sport en bewegen uit (bijv;

volkssporten, free running). Hou bij het gebruiken van een bepaalde definitie rekening met welke activiteiten je in- en uitsluit. Een definitie met nadruk op fysieke activiteiten kan inhouden dat er misschien voorbeelden (freefight, nieuwjaarsduik, crashed ice down hill skating) zijn die je als beleidsmaker niet wil subsidiëren.

See also:  Waar Wordt Voetbal Inside Opgenomen?

Geen definitie hanteren betekent dat allerlei organisaties een beroep kunnen doel op gemeentelijke sportsubsidies als duivenmelkers, vissers, klaverjas-verenigingen, cage- of freefight organisatoren, plattelandsverenigingen met een jaarlijkse sportdag, etc.

Sportbeleid wordt steeds vaker verbreed tot sport- en beweegbeleid waardoor de discussie niet meer over de definitie van de activiteit gaat, maar over welke bijdrage het kan leveren aan de samenleving t. gezondheid, welzijn, etc. Sport is een lastig te omschrijven begrip en daarbij al decennia lang onderhevig aan verandering. Bij sport als doel wordt vaak een enge definitie van sport toegepast met kenmerken als:

 1. lichamelijke activiteit,
 2. wedstrijdelement,
 3. het streven naar uitmuntendheid,
 4. reglementering en
 5. institutionalisering.

Sport is dan een lichamelijke activiteit waarbij het gaat om het vergelijken van vaardigheden (zoals coördinatie, balans, vlugheid, nauwkeurigheid, snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, enz. De WHO hanteert de volgende definitie : “Sport is an activity involving physical exertion, skill and/or hand-eye coordination as the primary focus of the activity, with elements of competition where rules and patterns of behaviour governing the activity exist formally through organizations; and may be participated in either individually or as a team”.

Maar is dat een probleem? Het lijkt alsof voor “sport als doel” en “sport als middel” twee verschillende definities gehanteerd worden. Sport wordt echter meer en meer ingezet als middel voor maatschappelijke doelen.

Een ruime definitie is dan vaker wenselijk omdat er diverse sport- en beweegactiviteiten zijn die voor het bereiken van beleidsdoelen kunnen worden ingezet. Fitness kan een prima bijdrage leveren aan gezondheidsdoelstellingen, fierljeppen aan (behoud van) de Friese cultuur en bridge aan Wmo-doelstellingen.

Hoe oud is Griekenland?

Kunst en cultuur [ bewerken | brontekst bewerken ] – De oud-Griekse kunst wordt over het algemeen door kunsthistorici gedefinieerd als kunst die in de Grieks-sprekende wereld werd vervaardigd tussen ongeveer 1050 v. Chr. en 27 v. Chr. De kunst van de Myceense beschaving, die van ongeveer 1600 v. Chr. tot ongeveer 1200 bloeide, wordt hier doorgaans niet onder begrepen: ondanks het feit dat de dragers van de Myceense cultuur een Grieks dialect spraken, daar er weinig of geen continuïteit tussen deze kunst en de latere Griekse kunst was.

Hoe ging de eerste Olympische Spelen?

Oorsprong – De eerste Olympische Spelen in 776 voor Christus bestonden slechts uit één onderdeel: een hardloopwedstrijd over 190 meter. Het evenement werd gehouden ter ere van de oppergod Zeus en was alleen toegankelijk voor mannen. Vanaf 720 voor Christus waren alle atleten verplicht om naakt deel te nemen aan de Spelen.

 1. Dit gebeurde niet alleen om het geslacht van de sporter te controleren, maar ook omdat de Grieken veel waardering op konden brengen voor de schoonheid van het menselijk lichaam;
 2. Niet iedereen kon hier echter van meegenieten, want voor getrouwde vrouwen was ook het toeschouwen van het evenement verboden;

Vanaf de zesde eeuw voor Christus organiseerden zij daarom in Olympia hun eigen Spelen ter  ere van Hera, de vrouw van Zeus.

Waren de eerste Olympische Spelen naakt?

Overblijfselen van de palaestra in Olympia (3e eeuw v. Chr. ) De Olympische Spelen ( Oudgrieks : Ὀλύμπια , Olýmpia ; Ὀλυμπιάς , Olympiás ; Ὀλυμπιακός ἀγών , Olympiakós agṓn ) waren in de oudheid de om de vier jaar ter ere van Zeus Olýmpios gehouden sportwedstrijden waaraan een groot aantal Griekse poleis deelnamen.

Deze spelen zijn genoemd naar het plaatsje Olympia waar ze gehouden werden en waren de belangrijkste en meest prestigieuze van de vier Panhelleense Spelen ( ἄγώνες /ágōnes). De deelnemers waren mannen. Ze namen naakt deel aan de sportwedstrijden , zoals ze ook naakt oefenden in de gymnasia.

De eerste Olympische Spelen worden traditioneel geplaatst in 776 v. Chr. en zouden ononderbroken worden gehouden tot 393 n. Chr. , kort nadat keizer Theodosius I in een edict had bevolen dat alle cultusplaatsen van de oude Griekse godsdienst moesten worden verlaten.

Hij verbood alle heidense spelen. Ze zijn ons voornamelijk bekend uit de Periêgêsis (Beschrijving van Griekenland) van Pausanias , de archeologische opgravingen op de site van Olympia en vaasschilderingen.

Men moet er echter wel rekening mee houden dat deze bronnen uit verschillende periodes dateren en in sommige gevallen zelfs over andere spelen gaan.

Waarom waren Olympische Spelen naakt?

Het is nauwelijks voor te stellen dat de atleten tijdens de Olympische Spelen hun sport naakt zouden beoefenen. Toch was dit bij de Oude Grieken heel normaal. De traditie van het naakt sporten stamt uit de stadsstaat Sparta, waar het werd gedaan om het mannelijke lichaam volledig te kunnen aanschouwen en bewonderen.

Het naakt sporten in Sparta had veel te maken met de zogenaamde pederastie , de relaties die volwassen mannen met jongens hadden en volledig geaccepteerd werden in de Spartaanse maatschappij. Het was belangrijk dat de schoonheid van het lichaam zo goed mogelijk uitkwam, en dus werd er naakt gesport.

De lichamen van de atleten werden ingesmeerd met olijfolie, zodat de schoonheid nog extra benadrukt zou worden.

Waar vonden de eerste Olympische Spelen plaats?

Als de eerste moderne Spelen in 1896 in Athene worden gehouden, nemen er dertien landen aan deel vertegenwoordigd door in totaal 285 atleten. Voor moderne begrippen een bescheiden aantal, was de organisatie van de Spelen niettemin een prestatie van de eerste orde.

 • Dat dit evenement kon plaatsvinden en tenslotte een vaste plaats zou veroveren in de internationale sportwereld, danken we aan de Fransman Pierre de Coubertin (1863-1937), die van de Spelen zijn levenswerk maakte;

Toch valt er wel wat meer over de oorsprong van de moderne Spelen op te merken. Zonder afbreuk te doen aan de Coubertins inspanningen, zullen we zien dat ook anderen bij de voorbereiding en verdere ontwikkeling een rol van betekenis hebben gespeeld. Het is wel algemeen bekend dat de aanzet tot de Spelen lang geleden in Griekenland van de klassieke Oudheid is gegeven en wel in het jaar 776 voor het begin van onze jaartelling.

Dat gebeurde in de plaats Olympia op het schiereiland der Peleponnesus. Deze Spelen vonden later navolging en zo ontstonden er vergelijkbare Pythische, Isthmische en Nemeische Spelen. Aan een boeiende, meer dan duizendjarige traditie kwam echter in het jaar 393 een einde toen de ‘heidense’ Spelen getroffen werden door het verbod van de Romeinse keizer Theodosius I.

Maar de herinnering aan de Spelen leefde voort. Graanhandelaar Zover we weten is de draad voor het eerst weer opgenomen in het begin van de 17de eeuw, in Engeland, waar Robert Dover het initiatief nam tot wat als de Cotwold Olympic Games bekend geworden is.

 1. Maar we staan op vaster grond als ruim tweehonderd jaar later, op 22 oktober 1850, voor het eerst sprake is van de Much Wenlock Olympian Games , gehouden in het plaatsje Much Wenlock in Shropshire;
 2. Deze Spelen worden tot op de dag van vandaag ieder jaar georganiseerd;

Aan deze Spelen is de naam verbonden van W. Brookes (1809-1895), een arts met vooruitstrevende opvattingen. Maar ook in het moderne Griekenland van de 19de eeuw leefde de gedachte om de klassieke spelen in een of andere vorm te laten herleven en zo werden door toedoen van de rijke graanhandelaar Zappas (1800-1865), in 1859, in Athene de zogeheten eerste Zappas Olympische Spelen gehouden; in 1870, 1875 en 1889 gevolgd door nog drie evenementen van die naam.

De eeuw naderde haar einde toen in 1891, opnieuw in Athene, de eerste Panhelleense Spelen van het Gymnastiek Verbond gehouden werden. Het is opmerkelijk dat De Coubertin pas in een betrekkelijk laat stadium, niet veel vroeger dan 1889, op de gedachte kwam om aan de sportieve ontmoetingen tussen landen een ruimer en meer internationaal karakter te geven.

In ieder geval weten we dat het zich heeft laten inspireren door de opvatting van Brookes en zijn Much Wenlock Games, want in 1889 zocht hij de inmiddels hoogbejaarde Brookes op in Engeland en liet hij zich door hem voorlichten. Nieuw leven voor de Spelen In de annalen van de sportgeschiedenis staat de bijeenkomst van 25 november 1892 in de Parijse Sorbonne-universiteit te boek als het moment waarop De Coubertin het idee lanceerde om de Olympische Spelen nieuw leven in te blazen.

 • In juni 1894 werd deze bijeenkomst gevolgd door wat later het Eerste Olympisch Congres genoemd zou worden;
 • Deze bijeenkomst was door De Coubertin zelf georganiseerd en daar is, onder meer, van gedachten gewisseld over het herstel van de Spelen in een eigentijdse versie;

Tijdens het congres, op 23 juni 1894 om precies te zijn, werd het Internationaal Olympisch Comité gevormd, overwegend samengesteld uit de aanwezige congresgangers en waarvan de Griek Demetrios Vikelas tot eerste president werd gekozen. Het nieuw benoemde bestuur ging voortvarend aan het werk en binnen twee jaar, tussen 6 en 15 april 1896, vonden de eerste moderne Olympische Spelen plaats in Athene.

 • Volledigheidshalve zij vermeld dat er intussen, in 1893, in Athene en naar het voorbeeld van de eerder gehouden Zappas Spelen een tweede Panhelleens sportfestival gehouden is, een aanwijzing dat er tussen de West-Europese en Griekse stromingen nog eerst het een en ander vereffend moest worden, voordat men gezamenlijk zou kunnen optrekken;

Een van de geschilpunten betrof de vraag of de Spelen iedere keer in Athene gehouden zouden worden of, en daarvan was De Coubertin een groot voorstander, dat zij om de vier jaar in een ander land gehouden zouden worden. Voor De Coubertin moet het een grote en dubbele voldoening zijn geweest dat hij tijdens deze eerste Spelen, op 10 april 1896, tot president van het IOC en Vikelas’ opvolger werd gekozen.

See also:  Wat Is Hands Bij Voetbal?

Welk jaar is rennen uitgevonden?

Hardlopen
De 1500m voor vrouwen tijden het WK Atletiek 2007 te Osaka.
Algemene gegevens
Organisatie   België : KBAB   Nederland : Atletiekunie   Suriname : SAB Mondiaal: IAAF
Start Oudheid
Type Duursport Krachtsport
Categorie Atletiek
Locatie Atletiekbaan
Olympisch 776 v. Chr.
Competities / Kampioenschappen
Kampioenschappen België BK Indoor BK Outdoor Nederland NK Indoor NK Outdoor Europees: EK Indoor EK Outdoor Mondiaal: Diamond League World Challenge WK Indoor WK Outdoor Olympische Spelen
Verwante sporten
Disciplines 60m 100m 200m 400m 800m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m 100km Halve marathon Marathon 4 x 100m 4 x 200m 4 x 400m 4 x 800m 4 x 1500m Zweedse estafette Veldlopen
Verwante sporten Snelwandelen Hordelopen Duatlon Triatlon Quadrathlon
Portaal     Sport Atletiek

Hardlopen , in Vlaanderen ook lopen genoemd, is een vorm van atletiek. Hier kunnen mensen recreatief dan wel in wedstrijdverband aan deelnemen. Dit artikel handelt over hardlopen in de recreatieve sfeer. Duurloop is hardlopen voor langere duur en is een vorm van duursport. Joggen is een specifieke vorm van hardlopen. Trimmen is een containerbegrip voor meerdere vormen van sport waaronder hardlopen en kan worden beoefend op een trimbaan.

Hoe is hardlopen ontstaan?

Mensen doen al eeuwenlang aan hardlopen. Tijdens de tijd van jagers en verzamelaars waren we vooral achter de dieren aan het rennen om ze te vangen. Later werd hardlopen bij de Romeinen en Grieken een olympische sport. Nu is hardlopen een van de populairste sporten.

Welke sporten Griekse Olympische Spelen?

Plaats: Athene (Griekenland) Opening: 6 april 1896 Sluiting: 14 april 1896 Opening verricht door: koning George I van Griekenland Deelnemende landen:  12 Aantal deelnemers: 246 Aantal sporten: 9 Sportonderdelen: 43 Nederlandse deelnemers: 0 Ondanks alle moeite die de Grieken zich hadden getroost, namen maar 246 sporters (uit twaalf landen) deel aan de eerste Olympische Spelen van het moderne tijdperk.

 1. Van officiële landenploegen was overigens nog geen sprake;
 2. Dankzij giften van de Griekse filantroop Averoff kon het eeuwenoude, totaal vervallen stadion van Herodus Atticus voor de Spelen worden gereconstrueerd;

Op het programma prijkten de volgende takken van sport: atletiek, gewichtheffen, schermen, wielrennen, worstelen, schieten, tennis, turnen en zwemmen. Er waren geen wedstrijden voor vrouwen. De opening van de Spelen werd op 6 april 1896 verricht door koning George I van Griekenland.

Dat was volgens de Gregoriaanse jaartelling zoals we die in het Westen gebruiken. De Grieken hanteerden de Juliaanse kalender en die wees aan dat het 25 maart was, de Griekse feestdag waarop een opstand uit 1821 op de Turken werd herdacht.

Lees daar  hier  meer over. Ongeschikt De tijden bij de atletiekwedstrijden vielen, zelfs voor die dagen, niet mee. Zo had de Amerikaan Burke 54,2 sec nodig voor de 400 m. en de Australiër Flack 4:33,2 voor de 1500 m. Maar dat kan ook gelegen hebben aan de baan, die met zijn hyperscherpe bochten ongeschikt was voor de loopnummers.

 • De grote held van de Spelen was de Griek Spyridon Louis, in het gewone leven vervoerder van bronwater, die tot onbeschrijflijke geestdrift van zijn landgenoten, de marathon won;
 • Voor de veertig kilometer van Marathon naar Athene had hij 2 uur, 58 minuten en 50 seconden nodig;

Hoezeer de sport nog in de kinderschoenen stond, bleek bij het zwemmen. Dat vond niet plaats in een zwemaccommodatie, maar in de haven van Piraeus. Voor de 1200 m vrije slag werden de deelnemers per boot de zee opgevoerd en daar op het woeste en ijskoude water losgelaten.

 • De Hongaar Alfred Hajos was zo handig geweest zich dik in te smeren met vet en won;
 • De wereld van 1896 Voor de meeste mensen in Europa reikte de toenmalige wereld niet verder dan het eigen werelddeel en de overzeese koloniale gebieden;

Groot-Brittannië vormde daarin de spil, op de voet gevolgd door Frankrijk. Het was de tijd van de Europese wereldhegemonie. Ook Duitsland maakte zich op voor een leidende rol, terwijl aan de overzijde van de Atlantische Oceaan het jonge Verenigde Staten zich als wereldmacht begon te presenteren.

 1. De bekende wereld was wel veel kleiner geworden dankzij de nieuwe communicatiemiddelen;
 2. Het personenvervoer verliep een stuk gemakkelijker, nadat treinen en stoomschepen hun intrede hadden gedaan;
 3. Kenmerkend voor deze tijd was de ongebroken positie van de burgerij binnen de Europese samenlevingen;

Grote groepen stonden buiten de politieke besluitvorming en namen ook nauwelijks deel aan het culturele leven. Ook de sport was het bijna exclusieve domein van de welgestelden. Maar door de modernisering van de samenleving dienden zich overal grote veranderingen aan.

Welke sporten Griekse Olympische Spelen?

Plaats: Athene (Griekenland) Opening: 6 april 1896 Sluiting: 14 april 1896 Opening verricht door: koning George I van Griekenland Deelnemende landen:  12 Aantal deelnemers: 246 Aantal sporten: 9 Sportonderdelen: 43 Nederlandse deelnemers: 0 Ondanks alle moeite die de Grieken zich hadden getroost, namen maar 246 sporters (uit twaalf landen) deel aan de eerste Olympische Spelen van het moderne tijdperk.

Van officiële landenploegen was overigens nog geen sprake. Dankzij giften van de Griekse filantroop Averoff kon het eeuwenoude, totaal vervallen stadion van Herodus Atticus voor de Spelen worden gereconstrueerd.

Op het programma prijkten de volgende takken van sport: atletiek, gewichtheffen, schermen, wielrennen, worstelen, schieten, tennis, turnen en zwemmen. Er waren geen wedstrijden voor vrouwen. De opening van de Spelen werd op 6 april 1896 verricht door koning George I van Griekenland.

Dat was volgens de Gregoriaanse jaartelling zoals we die in het Westen gebruiken. De Grieken hanteerden de Juliaanse kalender en die wees aan dat het 25 maart was, de Griekse feestdag waarop een opstand uit 1821 op de Turken werd herdacht.

Lees daar  hier  meer over. Ongeschikt De tijden bij de atletiekwedstrijden vielen, zelfs voor die dagen, niet mee. Zo had de Amerikaan Burke 54,2 sec nodig voor de 400 m. en de Australiër Flack 4:33,2 voor de 1500 m. Maar dat kan ook gelegen hebben aan de baan, die met zijn hyperscherpe bochten ongeschikt was voor de loopnummers.

De grote held van de Spelen was de Griek Spyridon Louis, in het gewone leven vervoerder van bronwater, die tot onbeschrijflijke geestdrift van zijn landgenoten, de marathon won. Voor de veertig kilometer van Marathon naar Athene had hij 2 uur, 58 minuten en 50 seconden nodig.

Hoezeer de sport nog in de kinderschoenen stond, bleek bij het zwemmen. Dat vond niet plaats in een zwemaccommodatie, maar in de haven van Piraeus. Voor de 1200 m vrije slag werden de deelnemers per boot de zee opgevoerd en daar op het woeste en ijskoude water losgelaten.

 • De Hongaar Alfred Hajos was zo handig geweest zich dik in te smeren met vet en won;
 • De wereld van 1896 Voor de meeste mensen in Europa reikte de toenmalige wereld niet verder dan het eigen werelddeel en de overzeese koloniale gebieden;

Groot-Brittannië vormde daarin de spil, op de voet gevolgd door Frankrijk. Het was de tijd van de Europese wereldhegemonie. Ook Duitsland maakte zich op voor een leidende rol, terwijl aan de overzijde van de Atlantische Oceaan het jonge Verenigde Staten zich als wereldmacht begon te presenteren.

 • De bekende wereld was wel veel kleiner geworden dankzij de nieuwe communicatiemiddelen;
 • Het personenvervoer verliep een stuk gemakkelijker, nadat treinen en stoomschepen hun intrede hadden gedaan;
 • Kenmerkend voor deze tijd was de ongebroken positie van de burgerij binnen de Europese samenlevingen;

Grote groepen stonden buiten de politieke besluitvorming en namen ook nauwelijks deel aan het culturele leven. Ook de sport was het bijna exclusieve domein van de welgestelden. Maar door de modernisering van de samenleving dienden zich overal grote veranderingen aan.

Waar hielden de oude Grieken de Olympische Spelen?

Geschiedenis. De Spelen werden gehouden in Olympia in de Griekse landstreek Elis. Olympia was een heilige plaats waar vele tempels, altaren en standbeelden te vinden waren. Er stond onder meer het 12 meter hoge Beeld van Zeus te Olympia, dat een van de zeven wereldwonderen was.

Welke sporten zijn er op de Olympische Spelen?

De verschillende sporten – In het sportevenement gaan 33 verschillende sporten worden beoefend namelijk; Gymnastiek (turnen), Boogschieten, Atletiek, Badminton, Basketbal, Boksen, Kayaking, Fietsen, Paardrijden (schoonspringen), Schermen, Voetbal, Golf, Zwemsporten (schoonspringen, synchroom zwemmen, zwemmen, waterpolo, open water zwemmen), Handbal, Hockey, Judo, Moderne vijfkamp (Pentalon), Roeien, Rugby, Zeilen, Schieten, Tafeltennis, Taekwondo, Tennis, Triatlon, Volleybal, Gewichtheffen en worstelen.

 1. Daarnaast zullen de nieuwe Olympische sporten honkbal/softbal, karate, skateboarding, klimmen en surfen worden toegevoegd;
 2. Een exact aantal sporters dat deelneemt aan de Spelen is tot op heden nog lastig te benoemen maar volgens het Olympische Comité staan er op dit moment 11;

091 sporters ingeschreven. Deze zullen deelnemen in 339 wedstrijden en 50 verschillende disciples. In totaal zullen er ongeveer 79. 000 sporters, coaches, ondersteunend personeel en journalisten afreizen naar Japan. Paralympische Spelen 2020 Tokyo In de Paralympics gaan 22 verschillende sporten worden beoefend namelijk Boogschieten, Atletiek, Boccia, Kanoën, Fietsen, Paardrijden, Voetbal 5-a-side, Goallbal, Judo, Powerlifting, Roeien, Schieten, Zittend Volleybal, Zwemmen, Tafeltennis, Triatlon, Rolstoelbasketbal, Rolstoel-schermen, Rolstoel-ruby en Rolstoel-tennis. De nieuwe Paralympische sporten zijn Taekwondo en Badminton. Alle sporten worden in Tokyo beoefend behalve voetbal, deze sport zal in de stadions van de plaatsen Sapporo , Rifu, Midori-ku en Yokohama worden gespeeld.