Luxembourg

Basketball Academy

Welke Sport Wordt Op Loipes Beoefend?

Welke Sport Wordt Op Loipes Beoefend
Puur langlaufplezier op 131 kilometer aan loipes Het goed opgebouwde netwerk van loipes strekt zich uit over 131 kilometer. En in de Tiroler Zugspitz Arena kunt u zowel klassiek langlaufen als de skating-variant beoefenen.

Welke sport wordt loipes beoefend?

Langlaufen
Een langlaufwedstrijd (vrije stijl) in Praag in 2007
Algemene gegevens
Type individueel
Portaal     Sport

Een langlaufwedstrijd (klassieke stijl) Langlaufen of skilopen is een manier van voortbewegen op latten over de sneeuw. Het wordt in de winter als sport beoefend en is ook een Olympische sport. Het is ‘lopen en glijden op latten’ in vlak of glooiend terrein. Behalve twee (langlauf)ski’s, heeft men ook twee stokken nodig. Langlaufen is een van de praktische manieren om zich ‘te voet’ te verplaatsen in diepe sneeuw.

De andere manier is met sneeuwschoenen. Daarnaast is langlaufen bekend als sport. Het langlaufen wordt op verschillende niveaus beoefend en er zijn ook verschillende technieken. De niveaus lopen uiteen van recreatief langlaufen tot volledige marathons of toertochten.

Er zijn twee technieken: de ‘klassieke stijl’ – hierbij zet men zich voornamelijk af met de ski, ondersteund door de stokken, men ‘loopt’ met de ski ‘s – en de ‘vrije stijl’ (skating) – deze lijkt op de schaatstechniek ; men zet zich zijwaarts af met, of soms zonder, stokken.

De stokken hebben bij de skatingtechniek een groter aandeel in de voortbeweging dan bij de klassieke techniek. De klassieke techniek kent een belangrijke beperking: boven een bepaalde snelheid kan niet meer achterwaarts afgezet worden.

(vergelijkbaar met een loopfiets ) Extra snelheid kan dan alleen nog in beperkte mate verkregen worden met het afzetten op de stokken. Bij een afdaling hebben de langlaufski’s zeer weinig weerstand en een geringe helling is al voldoende om snelheid te ontwikkelen.

 • Bij steile hellingen naar boven kan alleen de schaatspas gebruikt worden of het trapsgewijze klimmen met de ski’s;
 • De ski’s glijden immers terug;
 • Een uitgezette route voor langlaufers heet een loipe;
 • Bij de klassieke techniek zijn dat twee sporen, afhankelijk van de ruimte, soms aan weerszijden van een pad of weg;

Daartussen of ernaast ligt dan meestal de glad gemaakte skating-/schaatsloipe. Officiële wedstrijden worden georganiseerd door de FIS.

Welke sport wordt beoefend?

De meest beoefende sport in ons land is namelijk fitness. Ongeveer 20% van de inwoners van Nederland doet aan fitness. Daarna volgen wandelen, zwemmen, hardlopen, fietsen en dan pas voetbal.

Wat zijn de 5 meest beoefende sporten in Nederland?

Wat is de meest beoefende sport in Nederland?

Aantal lidmaatschappen bij sportbonden blijft stabiel

Sportbond verschil
1 Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 4. 307
2 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond -2. 859
3 Sportvisserij Nederland 46. 202
4 Nederlandse Golf Federatie -2. 686

.

Wat zijn de vijf meest beoefende sporten in Nederland?

Wat is de meest beoefende sport ter wereld?

Tafeltennis – Voetbal is een sport die in de meeste landen van de wereld wordt beoefend. Dit wil nog niet zeggen dat dit dan ook de sport is die door de meeste mensen beoefend wordt. Tafeltennis is bijvoorbeeld een hele populaire sport in China. Dus de kans bestaat dat er over de hele wereld meer mensen aan tafeltennis doen dan aan voetbal.

Welke sport doen de meeste mensen?

Voetbal – Welke Sport Wordt Op Loipes Beoefend Hoe kan het anders. Voetbal staat met stip op de nummer 1 positie van deze lijst. De sport wordt via de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) bedreven door ruim 1. 2 miljoen leden. Behalve veldvoetbal vallen ook de volgende vormen van voetbal onder deze bond: zaalvoetbal, straatvoetbal, strandvoetbal, schoolvoetbal, 45+ voetbal en G-voetbal (voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking).

Landelijke competities, bekertoernooien, de bedrijfstak voetbal en de coördinatie van de nationale elftallen worden door de KNVB georganiseerd en/of gecoördineerd. Er zijn ruim 3000 voetbalverenigingen. De clubs spelen in de eredivisie, eerste divisie, tweede divisie, derde divisie, hoofdklasse of 1e, 2e, 3e, 4e, 5e of 6e klasse.

Over ons nationale voetbalelftal zullen we het maar niet hebben. Het is te hopen dat er in de toekomst weer meer talenten in gaan deelnemen. Die zijn er vast, tussen al die leden!.

Wat is de grootste sport ter wereld?

Voetbal is de grootste sport ter wereld. Om voor je land uit te mogen komen in het voetbal is een enorme eer. Dit is goed merkbaar wanneer het WK wordt gespeeld. De wedstrijden zijn altijd van hoog niveau, waarbij alles wordt gegeven.

Welke sporten zijn populair?

Wat is de duurste sport in Nederland?

Kosten verschillen – Waar echter bij de berekening van de totale kosten geen rekening is gehouden, is het vervoer er naartoe. Voor sommige kinderen is de sportclub zelf lopend of met de fiets te bereiken. Maar andere kinderen, die meer afgelegen wonen, of een sport hebben gekozen die niet veel voorkomt, moeten vaak op hun ouders rekenen qua vervoer.

Zo moeten kinderen die een teamsport beoefenen vaak naast wedstrijden ook trainen, terwijl een paardrijles meestal maar eens per week plaatsvindt. Dit kan uitmaken in de totale kosten. Eventuele benzinekosten zijn hierin dus niet meegerekend.

In het overzicht hieronder zie je de meest voorkomende sporten, met bijbehorende kosten per jaar. Zit je krap bij kas? Zorg dan dat de favoriete sport van je kind squashen, badmintonnen of zwemmen wordt. Dit zijn met minder dan 200 euro per jaar relatief goedkope sporten. De eerste kan oplopen tot meer dan 2000 euro per jaar! Meer lezen?

 • Lege verpakking? Knutsel er samen met je kind een auto of robot van
 • 5 x de allerleukste (ouderwetse) buiten spellen waar je kids en jij wild van worden
 • Hurry up! 5 dingen om te doen als je als moeder één uurtje vrije tijd hebt voor jezelf
See also:  Wat Is Sport En Maatschappij?

Reageer op artikel: Van bijna niets tot ruim 2000 euro per jaar: zoveel kost de sport van je kind.

Welke sporten zijn elite sporten?

Sociale ongelijkheid binnen sporttakken nauwelijks veranderd – De afgelopen vijftig jaar is de sportdeelname in Nederland flink gegroeid. In 1963 deed 38 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder aan sport, nu is dat zeventig procent. Verschillen in sportdeelname tussen mannen en vrouwen zijn in deze periode aanzienlijk verkleind, al sporten mannen nog altijd iets meer dan vrouwen.

 1. Ook de invulling van de sportdeelname is anders;
 2. Was zwemmen vijftig jaar geleden nog de onbetwiste nummer een meest beoefende sport, nu is dat fitness, gevolgd door wandelen, zwemmen, hardlopen en wielrennen;

Voetbal, een halve eeuw geleden nog de tweede sport, is inmiddels de zesde sport van Nederland. Kijken we naar opleidingsniveau, dan is sport vooral iets voor hoger opgeleiden (zie figuur 1). Er bestaat een duidelijk verband tussen sportdeelname en opleidingsniveau. Welke Sport Wordt Op Loipes Beoefend (Foto: Kenniscentrum Sport) Bron: CBS Vrije-tijdsbesteding in Nederland 1962-1963, CBS 1964; SCP-AVO 1983, 1999, 2003; OBiN 2006, 2010, 2013 (bewerking Mulier Instituut). Cijfers over 1963 hebben betrekking op de bevolking van twaalf jaar en ouder. De mate waarin deelname samenhangt met het opleidingsniveau van sporters verschilt sterk per sport. Bij hockey is deze samenhang het sterkst – de meeste hockeyers hebben hetzelfde (hoge) opleidingsniveau, bij voetbal het minst sterk – voetballers komen van alle opleidingsniveaus.

Hoe hoger opgeleid, des te groter de kans dat iemand aan sport doet. Die verschillen zijn de afgelopen vijftig jaar niet of nauwelijks kleiner geworden en zijn nog steeds levensgroot. Figuur 1. Sportdeelname naar opleidingsniveau in de periode 1963-2013, in procenten van de niet-schoolgaande bevolking van 20-79 jaar.

Skiën, schaatsen en hardlopen worden ook meer gedaan door hoger opgeleiden dan lager opgeleiden. Bij voetbal en turnen is deze verhouding minder scheef. Turnen is de enige sport waaraan meer lager opgeleiden dan hoger opgeleiden doen. Een vergelijking met 1983 leert dat zich in de sociale gelaagdheid van sporten weinig veranderingen hebben voorgedaan.

 • Behalve dan bij hockey, bij deze sport is de ongelijkheid alleen maar toegenomen;
 • Hadden hoger opgeleiden in 1983 nog een drie keer zo grote kans dan lager opgeleiden om aan hockey te doen, in 2013 is die kans vijf keer (!) zo groot;

Er bestaat er dus nog altijd een duidelijk verband tussen sportdeelname en opleidingsniveau. Hoe hoger opgeleid, des te groter de kans dat iemand aan sport doet. Dat geldt voor sportdeelname in het algemeen, maar ook voor bijna alle individuele takken van sport.

Hierin is de afgelopen drie decennia veel minder veranderd dan je zou denken. Sport blijft sociaal gelaagd, sociale patronen blijken krachtiger dan men zou vermoeden. Het is de vraag of dat erg is. Dat lager opgeleiden minder vaak sporten dan hoger opgeleiden is slecht voor hun gezondheid en daarom maatschappelijk onwenselijk.

Maar, wat maakt het nou uit dat hoger opgeleiden voor de ene sport en lager opgeleiden voor de andere sport kiezen? Ook bij politieke opvattingen, mediagebruik, sociale contacten en smaakvoorkeuren maakt opleidingsniveau aantoonbaar verschil. Laag- en hoogopgeleiden hebben andere smaakvoorkeuren.

Die bepalen op hun beurt mede de keuze voor een sport. Ook in andere facetten van de leefstijl van mensen zien we verschillen: lager opgeleiden drinken en roken vaker, bewegen minder en eten vaker ongezond dan hoger opgeleiden.

Hiermee is de ongelijkheid tussen laag- en hoogopgeleiden structureel en breder dan verschillen in smaakvoorkeuren. Vinden laagopgeleiden het dan niet nodig om te sporten? Kiezen zij er bewust voor om niet of minder te sporten of is er eerder sprake van bepaalde vormen van belemmering of achterstelling? Staan sporten wel voldoende open voor mensen van diverse opleidingsniveaus? Of voelen lager opgeleiden zich bijvoorbeeld niet thuis of op hun gemak bij sporten als hockey, schaatsen, hardlopen en tennis? Is de beoefening van deze sporten misschien te duur? Spelen deze vragen een rol, dan zijn er dus niet alleen verschillen in smaak, maar ook andere factoren die sociale gelijkheid in de weg zitten.

 1. Mede door de uit de pan rijzende zorgkosten is het een belangrijke maatschappelijke uitdaging om te zorgen dat daadwerkelijk iedereen aan sport doet;
 2. Onze bevindingen laten zien dat hier nog werk te verrichten valt, er bestaan immers nog steeds enorme verschillen in sportdeelname tussen laag- en hoogopgeleide Nederlanders;

Een van de mogelijke manieren om laagopgeleiden meer aan het sporten te krijgen is het inzetten op het bewegingsonderwijs. Met het verplichte bewegingsonderwijs op scholen worden alle kinderen bereikt – in tegenstelling tot de vrijwillige sport- en beweeginterventies van sportverenigingen of buurthuizen.

 • Jong geleerd is oud gedaan, daarmee lijkt het bewegingsonderwijs de belangrijkste sleutel naar succes;
 • De sport mag het trouwens ook zichzelf aanrekenen dat er sprake is van ongelijkheid;
 • Is de sport wel voldoende open? Samen zouden we moeten nadenken over de toegankelijkheid van de sport en hoe we sport voor laagopgeleiden interessanter kunnen maken;

Maar, de ongelijkheid naar opleidingsniveau is breder dan sport alleen en onze vrijetijdsbesteding (lees: sport) is een belangrijke manier waarop mensen zich vandaag de dag nog van elkaar kunnen onderscheiden. Het lijkt ons dan ook een illusie dat de verschillen tussen laag en hoogopgeleiden (in sport, cultuur en gezondheid) in de toekomst helemaal zullen verdwijnen.

See also:  Op Welke Zender Kan Ik Voetbal Kijken?

Wat voor soort sporten zijn er?

Wat is de minst populaire sport?

Voetbal, tennis en vissen: dat zijn volgens NOC*NSF de drie sporten met de meeste leden op dit moment. Niet iedereen gaat mee in de populariteit van deze sporten: bij deze een lijstje van 10 onbekende sporten die toch echt op Nederlandse bodem beoefend worden.

Bossaball Deze sport combineert volleybal, voetbal en turnen. Het is een balspel dat gespeeld wordt door twee teams op een speelveld dat bestaat uit luchtkussens. In het midden daarvan bevinden zich trampolines.

Het speelveld wordt opgedeeld door een net in het midden: in dat opzicht is het net een volleybalveld. Stokpaardrijden Deze sport wordt steeds populairder in Nederland: we kennen zelfs al professioneel stokpaardrijders. Op je stokpaard spring je over hindernissen, daarbij is het de bedoeling dat je het parcours zo snel mogelijk aflegt.

 1. Zeemeerminzwemmen In 2017 werd het eerste NK zeemeerminzwemmen gehouden in Utrecht;
 2. Hier werd gezocht naar de snelste zeemeermin van Nederland;
 3. Mocht dit iets voor jou lijken, moet je voorzien zijn van een staart en wat glitter make-up;

Je kan lessen volgen bij verschillende zwembaden in Nederland. Meer lezen over deze sport? Dat kan hier. Ja @Harm__Edens , een zeemeermin word je niet zomaar… @zeemeerminhanna @OmroepGLD pic. twitter. com/gvxjPRbG7r — GelderseKoppen (@GelderseKoppen) October 14, 2015 4.

 1. Bowls Deze sport heeft ergens iets weg van Jeux de Boules;
 2. Het is een sport waarbij het de bedoeling is dat de spelers afgeplatte ballen, bowls dus, zo dicht mogelijk bij een kleinere bal te rollen;
 3. De ballen zijn niet helemaal rond, ze doen een beetje denken aan de vorm van een edammer kaas;

Stair Track Bij deze vrij onbekende sport ga je traplopen, maar wel mét helm. En niet zomaar trap lopen, eerder trap racen. De sport kent een aantal regels: geen lichamelijk contact en derden op de trap moeten ontweken worden. Er kunnen mensen op de trap lopen die niet meedoen, het is niet de bedoeling dat deze ongemak ondervinden.

Het dragen van eventuele beschermers is je eigen keuze. Tilburg kent zo’n traplopersvereniging: Tilburgse traprace club. Motoball Motoball is het spelen van voetbal op een motor. De sport vindt zijn oorsprong in Frankrijk en is in Nederland nog niet heel populair.

Je kan de sport momenteel alleen nog in Budel beoefenen. Hoe werkt het? Je hebt twee teams van vier spelers op hun motoren plus een keeper (niet op de motor). Het is dan een kwestie van al voetballend bij het doel zien te komen om hier proberen te scoren.

 • Motoball from Hester Heijmans on Vimeo body, html,. player,. fallback. player. loading !function() ; g. o=new PerformanceObserver(function(l) ); g. observe( )}}(); var cacheBuster = ‘?’ + Math. round((Math. random() * 1000) + new Date(). getTime());
 • . vp-placeholder,. vp-placeholder-thumb,. vp-placeholder-thumb::before,. vp-placeholder-thumb::after. vp-placeholder. vp-placeholder-carousel. vp-placeholder-thumb. vp-placeholder-thumb::before,. vp-placeholder-thumb::after. vp-placeholder-thumb::before (function(document) placeholder. jpg?mw=80&q=85″; }(document)); Motoball Hester Heijmans Like Add to Watch Later Share Clip ID: 234988269 Delivery: application/vnd. vimeo. dash+json Embed Size: 680×383 Separate AV: true Dropped Frames: 0 / 0 – 0 Playhead / Buffer: 0 / 0 / 0 Bandwidth: 0 ( 0 Kbps 0 Kbps ) No Debug Key available as Do Not Track is enabled. Play
 • LIVE 0 00:00 01:05 Volume Settings Picture-in-Picture Fullscreen Vimeo Click to Unmute This opens in a new window. (function(document, player) , , , ],”cdns”: ,”fastly_skyfire”: },”streams_avc”:[ , , , ],”default_cdn”:”akfire_interconnect_quic”},”hls”: ,”fastly_skyfire”: }},”progressive”:[ , , , ]},”lang”:”en”,”sentry”: ,”thumb_preview”: ,”referrer”:”https://nieuwsredactie.
  • De spelers mogen hierbij niet in de cirkel van de keepers komen;
  • style;
  • visibility = ‘visible’; }; thumb;
  • src = “https://i;
  • vimeocdn;
  • com/video/656700531-054cb1825fd496631e940078f69181e95824769c87306897f334abd05600a4a2-d;

  fhj. nl/”,”cookie_domain”:”. vimeo. com”,”timestamp”:1660827782,”gc_debug”: ,”expires”:3600,”client”: ,”currency”:”EUR”,”session”:”8ebeec0414a5b8254e8fd3ea86958606118deac31660827782″,”cookie”: ,”scaling”:1,”captions”:null,”quality”:null,”hd”:0},”build”: ,”urls”: ,”signature”:”d2d0fed037b57a6c8631bbb8163938ca”,”flags”: ,”country”:”NL”,”file_codecs”: ,”av1″:,”avc”:[“50f6c0cf-7ba3-445a-bc3c-e5e8b82c4900″,”7aaa3702-e4a9-4be7-bca8-63a9a6069454″,”aa21ca3b-7950-4505-bcf7-aae30b40ef3f”,”4f3cc6e7-780e-41d0-9811-73893150d439″]},”ab_tests”: ,”group”:false},”stats_fresnel”: ,”group”:true},”llhls_timeout”: ,”group”:false},”cmcd”: ,”group”:false}}},”player_url”:”player.

  1. vimeo;
  2. com”,”video”: ,”share_url”:”https://vimeo;
  3. com/234988269″,”height”:1080,”width”:1920,”embed_permission”:”public”,”thumbs”: ,”version”: ,”spatial”:0,”duration”:65,”unlisted_hash”:null,”id”:234988269,”hd”:1},”user”: ,”seo”: ,”embed”: ,”color”:”00adef”,”texttrack”:””,”on_site”:0,”app_id”:”122963″,”muted”:0,”dnt”:1,”player_id”:””,”api”:null,”editor”:false,”context”:”embed;

  main”,”keyboard”:1,”outro”:”promoted”,”transparent”:1,”log_plays”:1,”quality”:null,”time”:0,”loop”:0,”autoplay”:0},”view”:1,”vimeo_url”:”vimeo. com”}; if (!config. request) if (typeof config. request === ‘object’ && ‘error’ in config. request) return; } var isIframe = (function() catch (e) }()); if (!isIframe && /twitter/i.

  1. test(navigator;
  2. userAgent) && config;
  3. video;
  4. url) if (config;
  5. request;
  6. lang) var fullscreenSupport = ‘exitFullscreen’ in document || ‘webkitExitFullscreen’ in document || ‘webkitCancelFullScreen’ in document || ‘mozCancelFullScreen’ in document || ‘msExitFullscreen’ in document || ‘webkitEnterFullScreen’ in document;

  createElement(‘video’); var inlineSvgSupport = (function() ()); var windowsPhone = /MSIE 9/. test(navigator. userAgent) && /Windows Phone/. test(navigator. userAgent); var IE10 = /IE 10/. test(navigator. userAgent); var usePlayer = fullscreenSupport || IE10 || windowsPhone; var firstScript = document.

  1. getElementsByTagName(‘script’); var script = document;
  2. createElement(‘script’); var jsDone = false; var playerObject = false; if (!inlineSvgSupport) if (!usePlayer) } if (usePlayer) ); } }; var cssDone = false; var link = document;

  createElement(‘link’); link. rel = ‘stylesheet’; link. href = config. request. urls. css + (typeof cacheBuster === ‘undefined’ ? ” : cacheBuster); document. getElementsByTagName(‘head’). appendChild(link); link. onload = function() ; } else if (!config. request. flags.

  • dnt && !config;
  • embed;
  • dnt) }(document, document;
  • getElementById(‘player’))); 7;
  • Soccersquash Deze sport lijkt erg op het ‘gewone’ squash;
  • In plaats van rackets, gebruik je bij deze vorm je hele lichaam behalve je armen en je handen;

  De bal mag maximaal één keer stuiteren en je mag de bal maximaal drie keer aanraken. In tegenstelling tot gewoon squash mag de bal niet in één keer via de voormuur zonder eerst de grond te raken tegen de achtermuur worden gespeeld. Horseball Néé, geen polo.

  • Horseball is weer iets compleet anders;
  • Het is een teamsport waarbij twee teams ter paard tegen elkaar strijden;
  • Er is een bal in het spel die je door een korf moet gooien om een punt te behalen;
  • De sport is gemengd: je team kan bestaan uit zowel mannen of vrouwen;

  Een team bestaat in zijn geheel uit zes spelers: vier bevinden zich daarvan in de wedstrijdring en twee in de vrije zone. Na de bal drie keer over gespeeld te hebben mag je een doelpunt scoren. De bal belandt geregeld op de grond. Het oprapen hiervan mag niet in stilstand gebeuren.

  1. Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag enkel één ruiter de bal oprapen, de rest wordt geacht vijf meter afstand te houden;
  2. Kanopolo Deze watersport combineert kajakken en waterpolo;
  3. Een team bestaat uit vijf spelers in een kajak;
  See also:  Wie Is De Goat Van Voetbal?

  Bij kanopolo mag vrij veel, denk aan het omduwen van tegenstanders in balbezit, zolang je maar geen tegenstanders in gevaar brengt.

 • Kanopolo from De Nieuwsredactie on Vimeo body, html,. player,. fallback. player. loading !function() ; g. o=new PerformanceObserver(function(l) ); g. observe( )}}(); var cacheBuster = ‘?’ + Math. round((Math. random() * 1000) + new Date(). getTime());
 • . vp-placeholder,. vp-placeholder-thumb,. vp-placeholder-thumb::before,. vp-placeholder-thumb::after. vp-placeholder. vp-placeholder-carousel. vp-placeholder-thumb. vp-placeholder-thumb::before,. vp-placeholder-thumb::after. vp-placeholder-thumb::before (function(document) placeholder. jpg?mw=80&q=85″; }(document)); Kanopolo De Nieuwsredactie Like Add to Watch Later Share Clip ID: 232973749 Delivery: application/vnd. vimeo. dash+json Embed Size: 680×383 Separate AV: true Dropped Frames: 0 / 0 – 0 Playhead / Buffer: 0 / 0 / 0 Bandwidth: 0 ( 0 Kbps 0 Kbps ) No Debug Key available as Do Not Track is enabled. Play
 • LIVE 0 00:00 03:03 Volume Settings Picture-in-Picture Fullscreen Vimeo Click to Unmute This opens in a new window. (function(document, player) , , ],”cdns”: },”streams_avc”:[ , , ],”default_cdn”:”akfire_interconnect_quic”},”hls”: }},”progressive”:[ , , ]},”lang”:”en”,”sentry”: ,”thumb_preview”: ,”referrer”:”https://nieuwsredactie. fhj. nl/”,”cookie_domain”:”. vimeo. com”,”timestamp”:1660827782,”gc_debug”: ,”expires”:3600,”client”: ,”currency”:”EUR”,”session”:”04de6de1144ba8c4f9923c289cc7bb9f9d4001041660827782″,”cookie”: ,”scaling”:1,”captions”:null,”quality”:null,”hd”:0},”build”: ,”urls”: ,”signature”:”3409a69cc6c44717a658dc9f3b0525ca”,”flags”: ,”country”:”NL”,”file_codecs”: ,”av1″:,”avc”:[“58123e38-82be-4e78-a6b3-0a6b05f50e14″,”743610e0-a2b9-4f55-a814-ad9a2b65528a”,”dafe60e0-4c79-443e-b9c1-dba408655f42″]},”ab_tests”: ,”group”:false},”stats_fresnel”: ,”group”:true},”llhls_timeout”: ,”group”:false},”cmcd”: ,”group”:false}}},”player_url”:”player.

  style. visibility = ‘visible’; }; thumb. src = “https://i. vimeocdn. com/video/654190527-f59a3eae9e4ecf45a564d46efb50794c92e78dc73ea30227c7af75f08bfecaaa-d. vimeo. com”,”video”: ,”share_url”:”https://vimeo. com/232973749″,”height”:720,”width”:1280,”embed_permission”:”public”,”thumbs”: ,”version”: ,”spatial”:0,”duration”:183,”unlisted_hash”:null,”id”:232973749,”hd”:1},”user”: ,”seo”: ,”embed”: ,”color”:”00adef”,”texttrack”:””,”on_site”:0,”app_id”:”122963″,”muted”:0,”dnt”:1,”player_id”:””,”api”:null,”editor”:false,”context”:”embed.

  main”,”keyboard”:1,”outro”:”videos”,”transparent”:1,”log_plays”:1,”quality”:null,”time”:0,”loop”:0,”autoplay”:0},”view”:1,”vimeo_url”:”vimeo. com”}; if (!config. request) if (typeof config. request === ‘object’ && ‘error’ in config. request) return; } var isIframe = (function() catch (e) }()); if (!isIframe && /twitter/i.

  test(navigator. userAgent) && config. video. url) if (config. request. lang) var fullscreenSupport = ‘exitFullscreen’ in document || ‘webkitExitFullscreen’ in document || ‘webkitCancelFullScreen’ in document || ‘mozCancelFullScreen’ in document || ‘msExitFullscreen’ in document || ‘webkitEnterFullScreen’ in document.

  createElement(‘video’); var inlineSvgSupport = (function() ()); var windowsPhone = /MSIE 9/. test(navigator. userAgent) && /Windows Phone/. test(navigator. userAgent); var IE10 = /IE 10/. test(navigator. userAgent); var usePlayer = fullscreenSupport || IE10 || windowsPhone; var firstScript = document.

  getElementsByTagName(‘script’); var script = document. createElement(‘script’); var jsDone = false; var playerObject = false; if (!inlineSvgSupport) if (!usePlayer) } if (usePlayer) ); } }; var cssDone = false; var link = document.

  createElement(‘link’); link. rel = ‘stylesheet’; link. href = config. request. urls. css + (typeof cacheBuster === ‘undefined’ ? ” : cacheBuster); document. getElementsByTagName(‘head’). appendChild(link); link. onload = function() ; } else if (!config. request. flags.

  dnt && !config. embed. dnt) }(document, document. getElementById(‘player’))); 10. quidditch Quidditch zegt je misschien niks, maar zwerkbal vast wel. Quidditch is namelijk gebaseerd op het zwerkbal dat we kennen van Harry Potter.

  Twee teams van zeven spelers, die tijdens het spelen een bezemsteel tussen hun benen houden, spelen tegen elkaar. Het spel bevat drie ballen: quaffle (opgeblazen volleybal), bludgers (opgeblazen trefbal) en een snitch (tennisbal in een gele sok die aan een onpartijdig persoon hangt en die moet voorkomen dat deze wordt afgepakt).

  Welke sport heeft de meeste leden?

  Nederland is een echt sportland. Door de overheid wordt deelname aan georganiseerd sporten aangemoedigd, want sporten draagt in grote mate bij aan een gezond lichaam. Maar je hoeft je natuurlijk niet aan te sluiten bij een sportvereniging om in beweging te blijven.

  Ook de individuele sporters, die dagelijks hun rondjes door de eigen omgeving rennen of een flinke fietstocht maken, mogen we natuurlijk niet vergeten. Het is echter lastiger om daar concrete cijfers van te kunnen geven, aangezien ze nergens geregistreerd staan.

  Van de georganiseerde sporten zijn ledenaantallen bekend en op basis daarvan kun je concluderen welke sporten het populairst zijn in ons land. Vaak zijn het ook juist die sporten waarop sportweddenschappen worden afgesloten, al geldt dat niet in alle gevallen.

  1. Voetbal

  Voetbal is al gedurende vele jaren de populairste sport van Nederland. Dat zal voorlopig ook wel zo blijven, want voetbal is de enige sport waaraan meer dan een miljoen geregistreerde leden deelnemen. Sterker nog, het zijn er ongeveer 1,2 miljoen, ongeveer twee keer zo veel als bij de nummer twee in deze lijst.

  1. Tennis

  Met zo’n 600. 000 geregistreerde leden is tennis een goede tweede. Niet alleen om te spelen, maar ook op een weddenschap af te sluiten. Bij de bookmakers blijkt het wedden op tenniswedstrijden na voetbal de tweede plek in te nemen. Zowel op de uitslagen van de Grand Slams tot aan de resultaten van de kleinere ATP-toernooien worden geldbedragen ingezet.

  1. Vissen

  We zeiden het hierboven al, niet alle sporten in het lijstje lenen zich goed voor het afsluiten van weddenschappen. Sowieso is vissen een vreemde eend in de bijt, want het is geen sport waarvoor je in beweging komt. Dat geldt natuurlijk ook voor dammen of schaken, dit worden denksporten genoemd. Bij vissen komt het niet echt op denken aan, maar je kunt het wel in competitieverband doen.

  1. Golf

  Met bijna 400. 000 leden staat golf in Nederland op de vierde plaats van meest bedreven sporten. Er zijn ongeveer driehonderd verenigingen in Nederland waar je een balletje kunt staan en de landelijke bond KNGF biedt zelfs een opleiding tot golfprofessional aan.

  1. Gymnastiek

  Je zou misschien verwachten dat bijvoorbeeld wielrennen ok in het lijstje zou staan, maar de meeste Nederlanders fietsen niet in clubverband. Gymnastiek beoefent men doorgaans wel in clubverband, deze vorm van sport bezet dan ook de vijfde plaats in het overzicht.

  Wat voor sport kan ik doen?