Luxembourg

Basketball Academy

Welke Sport Bij Hoge Bloeddruk?

Welke Sport Bij Hoge Bloeddruk
Wanneer je je inspant, zal je bloeddruk oplopen. Hoe hoog deze wordt, is afhankelijk van de spieren die je gebruikt tijdens de training en van de intensiteit van de training. Uit onderzoek blijkt echter dat training bij mensen met hypertensie de bloeddruk verlaagt.

Voor je gezondheid is deze daling van groot belang. Weinig lichaamsbeweging heeft bovendien een negatieve invloed op je bloeddruk. De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen is 30 minuten per dag en dit geldt ook voor mensen met hypertensie.

Doel van de bewegingsactiviteit is het opbouwen van conditie; je kunt echter ook werken aan de opbouw van kracht. Het effect op de bloeddruk van een training houdt 24 uur aan, dus het is aan te bevelen elke dag te trainen, maar op zijn minst drie keer per week.

 1. De duur van de training is minimaal 30 minuten, aaneengesloten of opgedeeld in stukken van 10 minuten;
 2. Welke bewegingsactiviteiten kan ik doen? Als je bloeddruk onder controle is en je ondervindt hiervan geen complicaties dan zijn alle sporttakken voor jou geschikt, ook de intensievere sporten zoals tennis, squash en hardlopen;

Heb je echter een te hoge en moeilijk behandelbare bloeddruk, pas dan op met te intensieve sporten en laat je bij je keuze goed informeren door je arts. In dit geval zijn vooral sporten als wandelen, Nordic Walking, zwemmen, fietsen of Tai Chi geschikt.

Kan je met hoge bloeddruk sporten?

Sporten en je bloeddruk – Bewegen en sporten verlaagt je bloeddruk. Probeer minstens 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. Ga bijvoorbeeld meerdere dagen per week wandelen of fietsen. Gebruik je medicijnen en is je bloeddruk onder controle? Dan mag je in principe alle sporten doen. Dus ook bijvoorbeeld hardlopen, tennis of voetbal.

Wat moet je niet doen bij hoge bloeddruk?

Is lopen goed voor hoge bloeddruk?

Geregeld bewegen is een van de beste manieren om een hoge bloeddruk te bestrijden. Het advies is om minimaal 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. Meerdere keren per week fietsen of wandelen heeft bijvoorbeeld al een positieve invloed op je bloeddruk.

Hoe krijg ik snel mijn bloeddruk naar beneden?

Is water drinken goed voor hoge bloeddruk?

Tip 8. Drink minder alcohol en meer koffie om een hoge bloeddruk te verlagen – Alcohol is een stof die het risico op een hoge bloeddruk verhoogt. Dat geldt voor gedistilleerde dranken en bier, maar ook voor rode wijn. Hoe vaker en hoe meer je alcohol drinkt, hoe hoger het risico! Mensen met hoge of verhoogde bloeddruk kunnen alcohol het beste laten staan of de inname zeer beperken.

Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer alcoholvrije drankjes beschikbaar in de supermarkt. Meer koffie? Ja, je hoort het goed! Koffie mag je gewoon blijven drinken als je last hebt van een te hoge bloeddruk.

Waar dit door komt? Uit een groot Noors onderzoek, waarbij diverse koffiedrinkers gedurende een periode van 20 jaar zijn vergeleken, is gebleken dat koffie veel antioxidanten bevat. Antioxidanten kunnen een belangrijke rol spelen bij het opruimen van beschadigde cellen.

Zo kan een hoge bloeddruk dus verlaagd worden met koffie. Maar ben je van plan om je bloeddruk te meten? Dan is het verstandig om het kopje koffie vlak voor de meting te laten staan. Dit kan namelijk van invloed zijn op de testresultaten.

Een belangrijke side note hierbij is dat als je je hoge bloeddruk wilt verlagen met koffie, het wel gaat om het drinken van koffie zonder toevoeging van suiker of melk. Om hiermee onnodige inname van calorieën en vetten te voorkomen. Let op: zorg ervoor dat je niet té veel koffie drinkt.

 1. Een teveel aan cafeïne kan namelijk zorgen voor een onrustig gevoel, trillende handen en een verhoogde hartslag;
 2. Houd je dus aan een maximum van vier kopjes koffie per dag;
 3. Zoals eerder genoemd kan zelfs water drinken je bloeddruk verlagen;

Water drinken is goed voor de bloedsomloop. Hierdoor blijven er minder schadelijke stoffen in je bloed zitten. Deze schadelijke stoffen kunnen zorgen voor een hoge bloeddruk. Water drinken kan dus echt de bloeddruk verlagen!.

See also:  Wie Lange Kein Sport Nach Weisheitszahn Op?

Is koffie goed voor hoge bloeddruk?

Effect op je bloeddruk en het hart – ​Nienke van der Putten, adviseur medische informatie bij de Hartstichting: “Sommige mensen krijgen na het drinken van koffie last van hartkloppingen, onrust of slapeloosheid. Cafeïne verhoogt de hartslag en de bloeddruk een beetje. Hoeveel dit is verschilt per persoon en hangt af van hoeveel koffie je drinkt. Het effect op de bloeddruk en je hart is bovendien tijdelijk.

Kun je moe zijn van hoge bloeddruk?

Hoewel je een hoge bloeddruk niet altijd voelt, heeft het wel gevolgen voor je hart. Bij een ernstig verhoogde bloeddruk kunnen de volgende klachten optreden: hoofdpijn. vermoeidheid.

Welk fruit is goed voor hoge bloeddruk?

Kalium – Kalium is belangrijk voor een normale bloeddruk. Veel kalium zit in banaan, krenten en rozijnen. In een appel zit niet zo veel kalium. Maar appels zijn de meest gegeten fruitsoort in Nederland. En daarmee toch een belangrijke bron van kalium.

Is bloeddruk 150 te hoog?

Belangrijk om te onthouden 140/90 of hoger is een hoge bloeddruk. 135/85 of hoger is een hoge bloeddruk bij thuis meten. Thuis is je bloeddruk namelijk vaak iets lager dan bij de arts. 180/110 of hoger is een ernstig verhoogde bloeddruk.

Welk moment van de dag is bloeddruk het hoogst?

Iemands bloeddruk kan nogal wisselen. De bloeddruk varieert immers gedurende de dag. ‘s Morgens vroeg en ‘s avonds is de bloeddruk vaak iets lager dan ‘s middags, maar bij het opstaan kan de bloeddruk snel stijgen. Spannen we ons in, dan stijgt de bloeddruk en bij rust daalt hij weer.

Bij koud weer kan de bloeddruk hoger zijn dan normaal en ook als iemand zich gespannen voelt, stijgt de bloeddruk. Eén enkele meting is daarom niet voldoende om vast te stellen of iemand verhoogde bloeddruk heeft.

Om een verhoogde bloeddruk vast te stellen, zijn dan ook meerdere metingen nodig in de spreekkamer, tijdens minimaal twee verschillende consulten. Sommige mensen hebben last van zogenoemde ‘witte jassen hoge bloeddruk’. Zij zijn in de spreekkamer van een dokter zo opgewonden en zenuwachtig dat hun bloeddruk daardoor al gestegen is.

Dan kan het nuttig zijn om in overleg met de behandelend arts thuis de bloeddruk te meten. Men spreekt van een hoge bloeddruk bij een systolische bloeddruk van 140 mmHg of hoger, en/of een diastolische bloeddruk van 90 mmHg of hoger.

Wat precies de oorzaak is van een hoge bloeddruk, is bij negen van de tien mensen met hoge bloeddruk niet bekend. Iemand kan jarenlang hoge bloeddruk hebben zonder dat hij of zij het zelf weet. Ze noemen hoge bloeddruk daarom ook wel de ‘stille doder’. Soms beweren mensen dat ze van hoge bloeddruk nerveus worden, zich opgejaagd voelen en ‘s nachts niet kunnen slapen.

Dat is een misvatting. Hoge bloeddruk veroorzaakt geen klachten. Er zijn factoren die de kans op hoge bloeddruk verhogen. Dat zijn overgewicht, het eten van veel zout, overmatig alcoholgebruik en gebrek aan lichaamsbeweging.

Ook stress wordt vaak als een risicofactor genoemd. Het is echter moeilijk om te meten hoeveel ‘stress’ iemand heeft. Ook de manier waarop mensen op stress reageren, kan heel verschillend zijn. Sommige mensen reageren op stress door meer te gaan snoepen, meer alcohol te drinken of meer te gaan roken. Fig. 8a. De bloeddruk varieert gedurende de dag. De waarden voor een normale bloeddruk liggen binnen de grijze banden: de systolische bloeddruk of bovendruk binnen de bovenste grijze balk en de diastolische bloeddruk of onderdruk binnen de onderste grijze balk.

 • Dan is niet de stress zelf, maar het gedrag om de stress te verlichten, de oorzaak van het verhoogde risico (zie voor stress ook hoofdstuk ‘Risico en risicofactoren’);
 • Door de stippellijnen is de 24-uursperiode verdeeld in verschillende tijdsperioden;

‘s Avonds daalt de bloeddruk, tijdens de nacht is de bloeddruk lager dan overdag en ‘s morgens vroeg stijgt de bloeddruk weer. Fig. 8b. Dit is een 24-uursbloeddrukregistratie van iemand die overdag een verhoogde bloeddruk heeft en ‘s nachts een normale bloeddruk.

 1. Bij een 24-uursbloeddrukregistratie wordt de bloeddruk heel vaak gemeten, bijvoorbeeld iedere 10 of 30 minuten;
 2. De persoon zelf kan tijdens de metingen zijn normale dagelijkse bezigheden uitvoeren of slapen;
See also:  Hoe Word Je Coach Betaald Voetbal?

Fig. 8c. Dit is een 24-uursbloeddukregistratie van iemand met ‘witte jassen hoge bloeddruk’. De eerste metingen zijn tussen 12. 00 en 13. 00 uur verricht in de spreekkamer van de dokter. De patiënt was gespannen en had daardoor een verhoogde bloeddruk. Later ontspande de patiënt zich en daalde de bloeddruk tot normale waarden.

Wat is de beste natuurlijke bloeddrukverlager?

Hoeveel daalt bloeddruk na sporten?

Bijna één op de drie volwassen Nederlanders heeft een verhoogde bloeddruk. Vanaf de leeftijd van 60 jaar is dat zelfs de helft. Dat blijkt uit de informatie op Volksgezondheidzorginfo. nl. Hoge bloeddruk geeft op zichzelf geen klachten, maar vormt wel een risicofactor voor een hersenbloeding, hartaanval, hartfalen en plotseling overlijden.

De bloeddruk geeft aan hoeveel en met hoeveel kracht bloed uit het hart wordt gepompt. Dit zegt iets over de flexibiliteit en de conditie van de slagaderen. Wie over bloeddruk spreekt, heeft het ook over onder- en bovendruk.

Bloeddruk wordt gemeten met bloeddrukmeters, en aangegeven in mmHg, waarbij het eerste getal voor de schuine streep de bovendruk aangeeft, en het tweede getal de onderdruk. Je hebt bijvoorbeeld een bloeddruk van 140/90 mmHg. Het eerste cijfer is de bovendruk, het tweede de onderdruk.

 • De bovendruk (of systolische druk) is de maximale druk die bij het samentrekken van de linker hartkamer wordt opgebouwd in de aorta, de belangrijkste slagader van het lichaam;
 • De onderdruk (of diastolische druk) is de minimale druk tussen twee samentrekkingen van het hart in, wanneer het hart zich ontspant en de linker hartkamer zich weer met bloed vult;

Een bloeddruk is hoog als de bovendruk 140 mmHg of hoger is en de onderdruk 90 of hoger, bij ten minste drie metingen. Artsen spreken dan van hypertensie. Maar al vanaf een veel lagere bloeddruk stijgt de kans op hart- en vaatziekten. Het risico op sterfte door hart- en vaatziekten daalt bij afname van de bloeddruk.

 1. Bij mensen op middelbare leeftijd (40-65 jaar) blijkt de kans op een hersenbloeding al 10% te dalen bij een afname in de bovendruk van 2mmHg;
 2. Bij zo’n afname daalt de sterftekans door een hartaanval zelfs met 7%;

Onderzoekers hebben berekend dat het risico halveert bij elke afname van 20 mmHg in de bovendruk, en bij elke 10mmHg afname in de onderdruk. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat een hoge bloeddruk significant daalt door lichamelijke inspanning, vergelijkbaar met de mate waarin medicijnen dat doen.

Alle vormen van beweging zijn goed; zelfs handgreeptraining heeft al effect. Het lichaam moet meer bloed rondpompen naar de spieren, die zuurstof nodig hebben, waardoor de hartslag stijgt. Na de inspanning daalt de bloeddruk.

Meestal duurt die daling vier tot tien uur, maar soms wel tot 22 uur na de inspanning. Op de lange duur vermindert lichamelijke inspanning bovendien zowel het risico op een hersenbloeding als dat op een dodelijke hartaanval met 30 procent. De grootste gemiddelde daling (dus van zowel boven- als onderdruk: ongeveer 10 mmHg gemiddeld) is te bereiken door isometrische training. Dat blijkt uit een samenvatting van veel onderzoeken naar de effecten van verschillende soorten training. Isometrisch trainen doe je wanneer je je spieren gebruikt om kracht te zetten. Isometrische oefeningen zijn oefeningen waarbij je één positie aanhoudt zonder hierbij te bewegen, in tegenstelling tot dynamische oefeningen.

Denk aan met je rug tegen een muur zitten, waarbij je benen een hoek van 90 graden maken. Maar dus zonder stoel onder je. Of het vasthouden van gewichten op een bepaalde manier. Hoe werkt bewegen nou in je lichaam? Er zijn verschillende, complexe mechanismen aan het werk die er voor zorgen dat de bloeddruk lager wordt als je beweegt.

See also:  Wat Kost Een Sport?

Die mechanismen kunnen er ook voor zorgen dat de negatieve effecten van een hoge bloeddruk beperkt worden. Een voorbeeld is dat bij fitte mensen die bewegen, de bloedvaten zich minder vernauwen. Het bloed krijgt meer ruimte en de bloeddruk daalt daardoor.

Een tweede voorbeeld is dat bewegen de lichte ontstekingsreacties onderdrukt, die vaak voorkomen bij mensen met een hoge bloeddruk. Die ontstekingsreacties kunnen anders leiden tot verschillende gezondheidsproblemen.

Tot slot nog een waarschuwing: mensen met een erg hoge bloeddruk (hoger dan 180/105 mmHg) – of mensen die jarenlang niet bewogen hebben – moeten eerst een arts raadplegen voordat ze gaan bewegen. Een arts geeft advies over de juiste verhouding van medicijnen en bewegen.

Hij of zij kan uitleggen welke vorm van bewegen past bij de hoogte van de bloeddruk en houdt rekening met bijkomende risicofactoren die per patiënt verschillen. Te intensief beginnen met sporten, zonder goede medicatie kan namelijk het risico op een hartaanval of hersenbloeding verhogen.

Zo adviseert het American College of Sports Medicine om voorzichtig te zijn met dynamische trainingen met hoge intensiteit of krachttraining met zeer zware gewichten. Dus ga zeker bewegen, maar doe het verantwoord! Lees hier het complete onderzoek van Pedersen en Saltin naar hoge bloeddruk en bewegen.

 • Hoeveel mensen hebben een verhoogde bloeddruk?
 • Video: Bewegingswetenschapper Leendert van Galen legt in Klokhuis uit wat bloeddruk is :
 • Lees de informatie en adviezen van de Nederlandse Hartstichting over hoge bloeddruk
 • Thuisarts. nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap geeft ook informatie over hoge bloeddruk en adviezen over bewegen.

Wat mag je niet eten als je hoge bloeddruk hebt?

Wat is een normale bloeddruk per leeftijd?

Normale bloeddruk per leeftijd – Een normale bloeddruk is dus per leeftijd hetzelfde. Een gezonde tensie is onder de 140/90. Ook voor ouderen gelden dezelfde bloeddrukwaarden. Alles boven de 140/90 is dus aan de hoge kant, of je nu 18 bent of 81.

Heeft paracetamol invloed op de bloeddruk?

Conclusie – Een hoge dosis paracetamol voorkomt niet alleen een stijging in de lichaamstemperatuur direct na een beroerte, maar heeft ook een bloeddrukverlagend effect. Dit gegeven is een extra ondersteuning voor de noodzaak van nieuwe onderzoekingen naar het effect van vroege toediening van paracetamol bij patiënten met een acute beroerte.

Wat is een gevaarlijke bloeddruk?

Een gevaarlijk hoge bloeddruk – Uw bloeddruk varieert gedurende de dag, dat is normaal. Om vast te stellen of u een hoge bloeddruk hebt, is het van belang om deze op meerdere momenten van de dag te meten. Overdag is uw bloeddruk over het algemeen namelijk wat hoger dan ‘s avonds en ook spanning, inspanning en voeding kunnen van invloed zijn op uw bloeddruk.

Om deze redenen is een enkele meting nooit betrouwbaar en dient u voor een realistisch beeld altijd meerdere metingen met langere tussenpozen uit te voeren. Welke bloeddruk is gevaarlijk? Men spreekt van een gevaarlijk hoge bloeddruk wanneer de bovendruk hoger dan 140 mmHg en de onderdruk hoger dan 90 mmHg is.

Dit moet dan het geval zijn bij meerdere meetmomenten. .

Kun je moe zijn van hoge bloeddruk?

Hoewel je een hoge bloeddruk niet altijd voelt, heeft het wel gevolgen voor je hart. Bij een ernstig verhoogde bloeddruk kunnen de volgende klachten optreden: hoofdpijn. vermoeidheid.

Wat is een extreem hoge bloeddruk?

Hypertensieve crisis – Een hypertensieve crisis is een ernstig verhoogde bloeddruk (meestal >200-220 mmHg systolisch en >120-130 mmHg diastolisch). Hierdoor kan acute schade ontstaan aan organen zoals de hersenen, hart, nieren, grote bloedvaten of ogen. Mogelijke klachten zijn:

 • wazig zien
 • hoofdpijn
 • misselijkheid/overgeven
 • verwardheid
 • stuipen
 • rode/bruine urine
 • kortademigheid
 • pijn op de borst.

Deze klachten komen vaak door een plotselinge stijging van de bloeddruk. Mensen die altijd een ernstig verhoogde bloeddruk hebben, hebben deze klachten vaak niet. Hun lichaam heeft zich aangepast aan de verhoogde bloeddruk.

Wat is de beste natuurlijke bloeddrukverlager?