Luxembourg

Basketball Academy

Wat Kost Contributie Voetbal?

Wat Kost Contributie Voetbal
Uw zoon wil dolgraag op voetbal, uw dochter wil paardrijden. Wat moet allemaal wel niet kosten? We beginnen uiteraard met Koning Voetbal , populairste sport met 1,1 miljoen beoefenaars waaronder steeds meer vrouwen. Lidmaatschap van een vereniging is relatief goedkoop, blijkt uit een rondgang langs clubs.

 1. Voor jeugdleden bedraagt de contributie tussen de 50 en 150 euro per jaar, afhankelijk van de leeftijd;
 2. Senioren zijn 150 tot 230 euro kwijt;
 3. Deze bedragen verschillen, nu de KNVB clubs daarin geheel vrijlaat;

In praktijk liggen contributies in de Randstad en de grote steden het hoogst. Daarnaast moet een tenue worden aangeschaft a 40 tot 50 euro. Veel verenigingen stellen de outfit echter gratis beschikbaar. Voetbalschoenen: vanaf 25 euro. Scheenbeschermers: 10-15 euro.

Om zoonlief of dochter weerbaarder te maken, of zelf wat verdedigingstechnieken aan te leren, is judo een goede manier. Junioren (tot zestien jaar) betalen tussen de 40 en 80 per kwartaal, daarboven tussen de 50 en 120 euro.

Tarieven lopen zo uiteen doordat judoles zowel door judoscholen als verenigingen wordt aangeboden. Een judoschool is een commercieel bedrijf, vaak een sportschool, waar de leraren worden betaald. Verenigingen zijn niet commercieel, docenten ontvangen een onkostenvergoeding.

Bovenop deze tarieven komt nog de bijdrage aan de Judo Bond Nederland (JBN). Deze bedraagt 23,50 per jaar (kinderen), 30 euro voor 13 tot 16-jarigen en 42,50 voor 17 jaar en ouder. Verder moet voor elk slip/band examen een klein bedrag (2,50-10 euro) worden betaald.

Last but not least is een judopak vereist. Kosten: vanaf 50 euro. ,,Daaronder scheurt het snel”, aldus Emiel de Jager van JBN. Een sport die veel mensen als duur zien, is paardrijden. ,,Zolang je geen eigen paarden houdt, valt dat echter mee”, nuanceert Wilfred Franken dit beeld.

Als directeur van de Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) vertegenwoordigt hij maneges. Hij schat dat de gemiddelde plezierrijder maandelijks 40 tot 50 euro kwijt is. Ponyles (voor kinderen tot 12 jaar) kost bij de meeste maneges slechts 9 tot 11 euro per uur.

Boven de twaalf jaar kost paardrijden tussen de 12 en 15 euro per uur. Dan is nog een rijbroek (vanaf 30 euro) nodig, rijlaarzen (vanaf 30-35) euro en een veiligheidscap. Een goedkope degelijke cap is er vanaf 50 euro. Wie een officieel ruiterpaspoort wil halen, moet lid zijn van de KNHS.

See also:  Wat Heb Je Nodig Voor Basketbal?

Kosten: 13,50 per jaar. Hockey had lange tijd een duur, elitair imago, maar is dat aan het verliezen. De sport is populair, zeker sinds het Nederlands dameselftal in 2006 wereldkampioen werd. ,,We hopen dan ook dat onze nationale elftallen het in Peking goed doen”, zegt Marieke Prudhomme van de KNHB.

Hoewel hockey ‘volkser’ wordt, blijkt dat nog niet uit de lidmaatschapsgelden. De contributies liggen beduidend hoger dan die van de gemiddelde voetbalclub. In de Randstad zijn bijdragen boven de 300 euro (voor senioren, jeugdleden beginnen vaak bij 100-125 euro) geen uitzondering.

 • Buiten het Westen bedraagt de contributie doorgaans tussen de 225 en 250 euro;
 • NB: sommige clubs geven korting wanneer meer kinderen uit één gezin lid zijn, of kennen een gezinslidmaatschap;
 • Het tenue wordt net als bij voetbal soms gratis in bruikleen gegeven, maar moet vaak in de plaatselijke sportshop of op de vereniging worden aangeschaft;

Kosten: enkele tientjes. Sticks: vanaf 20 euro, hoewel de betere flink duurder (50-200 euro) zijn. Kunstgrasschoenen: 30 euro of meer. Denk ook aan scheenbeschermers (ca 10 euro) en een gebitsbeschermer (circa 20 euro). Vindt u bovenstaande sporten allemaal te duur? Ga hardlopen ! Een eenvoudige sportoutfit en een paar sneakers volstaan en u kunt de weg op.

Contributie of wegenbelasting? Niet nodig. Trainingsschema’s voor beginners zijn op internet te vinden. Denk wel aan goede loopschoenen: Vanaf 50 euro te koop, grote sportketens als Perry of Intersport hebben bovendien regelmatig aanbiedingen.

Een shirt en een hardloopbroek (kort of lang) zijn ook vereist: shirts doen 20-25 euro, sportbroeken vanaf 15 euro. Een lange tights (nauwsluitende hardloopbroek) is iets duurder. Bevalt het lopen? Word lid van een runnersclub. De contributie ligt beduidend lager (meestal ruim beneden de 100 euro per jaar) dan die van de gemiddelde voetbal- of hockeyclub.

Hoeveel kost een sportvereniging?

Tussen de contributies bij sportverenigingen in (zeer sterk) stedelijke gebieden en niet-stedelijke gebieden bestaan aanmerkelijke verschillen. Verenigingssporters betalen in niet-stedelijke gebieden gemiddeld 30 procent minder contributie dan in zeer sterk stedelijke gebieden.

See also:  Hoe Word Ik Zaakwaarnemer Voetbal?

Aannemelijk is dat de hogere grondprijs in stedelijke gebieden wordt doorberekend in de huur die verenigingen betalen. Verenigingen vertalen deze hogere huur in een hogere contributie. Het verschil is het grootst bij tennisverenigingen.

Die vragen gemiddeld 50 procent minder contributie in niet-stedelijke gebieden. Dit blijkt uit de Contributiemonitor van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Met de Contributiemonitor worden de contributies van sportverenigingen, en de toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen in Nederland, in kaart gebracht. Enkele andere belangrijke uitkomsten uit de Contributiemonitor:

 • Voor een jaarlidmaatschap bij een hockeyvereniging betalen zowel volwassenen (281 euro) als jeugdleden (255 euro) de meeste contributie. De contributie voor een tennis- (139 euro) en atletiekvereniging (172 euro) is gemiddeld het laagst. De gemiddelde contributie voor een sportvereniging in het seizoen 2016-2017 varieert van 139 euro tot 281 euro voor volwassenen en van 78 euro tot 255 euro voor jeugdleden.
 • De contributies voor jeugdleden zijn over het algemeen substantieel lager (gemiddeld 22%) dan voor volwassenen, al zitten tussen sporten en verenigingen grote verschillen. Bij atletiek- en hockeyverenigingen bedraagt het verschil in de contributie tussen senioren en junioren gemiddeld ongeveer 25 euro, bij handbal, tennis en volleybal 50 euro.
 • Sportverenigingen in krimp- en anticipeergebieden hebben gemiddeld een lagere contributie dan sportverenigingen in overige gebieden. Bij atletiek-, hockey-, tennis- en voetbalverenigingen is de contributie in anticipeergebieden ongeveer 20 procent lager.
 • Volwassenen betalen voor een toegangskaartje bij zwembaden gemiddeld bijna 5 euro en voor ijsbanen gemiddeld ruim 7 euro.

Voor volgend seizoen worden aan de Contributiemonitor nieuwe sporten (basketbal, korfbal en rugby) toegevoegd. Het streven is om op termijn tot een samengestelde contributie-index te komen door contributiehoogtes bij verschillende takken van sport te combineren. Klik hier om de Contributiemonitor te downloaden (pdf) Neem voor meer informatie contact op met Arjen Davids (Mulier Instituut) of Jelle Schoemaker (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Waar betaal je contributie voor?

Contributie (vooral gangbaar in Nederland) of lidgeld (algemeen Belgisch-Nederlands) is het periodiek door een lid van een vereniging bij te dragen bedrag aan de vereniging voor het behouden van zijn of haar lidmaatschap.

See also:  Wie Is De Goat Van Voetbal?

Wat gebeurd er als je de contributie niet betaald?

Wat doe je met een niet betalend lid? – –> Wat kan je doen als een lid de contributie niet betaalt? Een niet betalend lid moet je in eerste instantie aanmanen. Daarna kan je het lid schorsen, dan vervallen de rechten van dat lid. Denk daarbij aan stemrecht en het gebruik van de mogelijkheden die de vereniging biedt.

Heb je recht op teruggave contributie?

Als werknemer in de sociale werkvoorziening (SW) heb je recht op een werkgeversbijdrage voor de vakbondscontributie. Dit betekent dat je aan de FNV contributie betaalt en van je werkgever de helft daarvan terugkrijgt. Je kunt kiezen of je deze werkgeversbijdrage elke maand of 1 keer per jaar (in december, samen met de eindejaarsuitkering) krijgt uitbetaald.

Wat is de contributie?

Toelichting – Contributie wordt in de standaardtaal gebruikt in de betekenis ‘geldelijke bijdrage’. Wie lid is van een vereniging moet vaak een contributie betalen. In die laatste meer specifieke context wordt ook lidmaatschapsbijdrage gebruikt in de standaardtaal, al is dat woord niet zo frequent.

 1. Verder kan in de standaardtaal ook kortweg bijdrage gebruikt worden;
 2. (1) De contributie voor de Zalige Zaklopers is dit jaar weer gestegen;
 3. (specifieke geldelijke bijdrage om lid te worden) (2) Soms lever ik een contributie voor een goed doel;

(ruimer, hier word je dus geen lid) (3) Ik ben vergeten mijn lidmaatschapsbijdrage te betalen. (4) De jaarlijkse bijdrage aan de club wordt goed besteed. In de standaardtaal in België is lidgeld het meest gebruikelijke woord in de specifieke betekenis van ‘geld dat je betaalt om lid te worden of te blijven van een vereniging’.

Af en toe komt lidgeld ook in Nederland voor. Contributie wordt in België ook wel gebruikt, maar lidgeld is specifieker. (5) Elk jaar moet ik meer lidgeld betalen. [standaardtaal in België] (6) Je betaalt eenmalig lidgeld en dan mag je het gehele seizoen door gaan zeilen.

[standaardtaal in België].

Hoeveel procent is lid van een vereniging?

In 2020 gaf 29% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder aan lid te zijn van een sportvereniging. De verschillen over de tijd van 2012 tot 2020 zijn klein.