Luxembourg

Basketball Academy

Wat Komt Er Na Hoofdklasse Voetbal?

Wat Komt Er Na Hoofdklasse Voetbal
De kampioenen van de Hoofdklassen A en B promoveren rechtstreeks naar de Derde divisie (zaterdag/zondag).

Welke divisie komt na Hoofdklasse?

Vierde divisie (voorheen Hoofdklasse )
Land   Nederland
Bond KNVB
Niveau 5 (vanaf 2016) 4 (2010–2016) 3 (1974–2010)
Opgericht 1974 (Hoofdklasse zondagclubs) 1996 (Hoofdklasse zaterdagclubs) 2022 (als Vierde divisie)
Systeem Competitie
Promotie naar Derde divisie
Degradatie naar Eerste klasse
Aantal teams 64 (4 x 16)
Recordkampioen Zaterdag: IJsselmeervogels (7x) Zondag: De Treffers (8x)
Huidig seizoen 2022/23
Portaal     Voetbal

De Vierde divisie (tot en met 2022 de Hoofdklasse ) is het vijfde voetbalniveau in Nederland dat de KNVB organiseert en het derde niveau in het amateurvoetbal. Vanaf het seizoen 2016/17 telt dit niveau zowel in de zaterdag- als de zondagafdeling twee competities (A, B) en nemen in elke competitie zestien teams deel. Vanaf de oprichting (in 1974 voor de zondagclubs, in 1996 voor de zaterdagclubs) tot en met het seizoen 2009/10 was deze landelijke klasse het hoogste amateurniveau.

In 2010/11 werd de Topklasse (in 2016/17 hernoemd naar Derde divisie ) erboven geplaatst en werd het het vierde niveau, terwijl vanaf 2016 de Tweede divisie werd heringevoerd en de Hoofdklasse het vijfde Nederlandse voetbalniveau werd.

Vanaf 2022 is de naam Hoofdklasse geschrapt en gaat de competitie door het leven als Vierde divisie.

Welke klasses zijn er bij voetbal?

Competitiestructuur – Het betaald voetbal in Nederland bestaat uit de Eredivisie en Eerste divisie. Daaronder zijn er de Tweede divisie, de Derde divisie (zaterdag en zondag), Hoofdklassen, Eerste klassen enzovoort. Competitiemodel Sinds het seizoen 2016/’17 heeft het Nederlands topvoetbal een nieuwe vorm. De competities van het amateur- en betaald voetbal, vooralsnog twee gescheiden werelden, zijn weer met elkaar verbonden. Totstandkoming competitieprogramma Het maken van het competitieprogramma is een uitdagende, langdurige puzzel, waarbij we altijd streven naar de meest eerlijke, sportieve en spannende competitieopzet. Uitgangspunten Voor ons zijn bij het maken van de competitieprogramma’s de volgende zaken belangrijk. Allereerst de sportieve uitgangspunten, daarna de openbare orde en veiligheid en vervolgens de commerciële uitgangspunten. Betrokken partijen We houden bij het opstellen van het competitieprogramma zoveel mogelijk rekening met de wensen van alle betrokken partijen, vrijwel gedurende het gehele traject. Licentiezaken Wij hanteren een professioneel licentiesysteem. Het systeem is niet statisch, maar onderhevig aan ontwikkelingen in de markt.

Wat is hoger Topklasse of Hoofdklasse?

De hoogste amateurklasse is de in het seizoen 2016/17 ingevoerde Tweede divisie. Daaronder is de Derde divisie, per 2016/17 de gewijzigde naam van de in 2010/11 ingestelde Topklasse, de op een na hoogste klasse. Het derde landelijke niveau is de Hoofdklasse.

Wat is de hoogste Hoofdklasse?

Indeling standaardelftallen [ bewerken | brontekst bewerken ] – Bij de standaardelftallen zijn er acht niveaus waarvan drie op landelijk niveau. De hoogste amateurklasse is de in het seizoen 2016/17 ingevoerde Tweede divisie. Daaronder is de Derde divisie , per 2016/17 de gewijzigde naam van de in 2010/11 ingestelde Topklasse , de op een na hoogste klasse.

 1. Het derde landelijke niveau is de Hoofdklasse;
 2. Op districtsniveau zijn er de Eerste klasse tot en met de vijfde klasse;
 3. Tot en met 2014/15 werd er nog in de Zesde klasse gespeeld, in 2006/07 werd er nog in de Zevende klasse gespeeld en tot 2000/01 ook nog in de Achtste klasse;
See also:  Hoe Laat Voetbal Nederland Vanavond?

De Tweede divisie omvat een competitie met zowel zaterdag- als zondagclubs. Zowel de zaterdag- als zondagafdeling telt een competitie in Derde divisie en de Hoofdklasse telt per 2016/17 in beide afdelingen twee competities (voorheen waren dit er drie). Elk district kent een zaterdagafdeling en een zondagafdeling, behalve Zuid II, deze kent enkel de zondagafdeling.

Elk district heeft een competitie in de Eerste klasse, twee competities in de Tweede klasse en vier in de Derde klasse, behalve West II dat in het zondagvoetbal twee competities telt sinds 2019/20. Het aantal competities in de Vierde en Vijfde klasse verschilt per district en per afdeling.

Enkel Noord kent een vijfde klasse in het zaterdag- en zondagvoetbal. Oost, West I, Zuid I en Zuid II hebben een vijfde klasse in het zondagvoetbal. In de Tweede en Derde divisie spelen achttien teams per competitie en in de Vierde divisie komen zestien clubs per competitie uit.

Alle overige competities tot en met de Derde klasse tellen veertien teams per competitie. Voor de lagere klassen bepalen de districten zelf het aantal clubs per competitie. Vanaf 2015/16 is dit in alle districten in principe ook veertien teams per competitie.

Wegens omstandigheden kan het aantal teams per competitie afwijken van deze norm. Met de invoering van de Tweede divisie zou promotie naar de Eerste divisie worden verplicht gesteld. Deze verplichting is echter opgeschort. Er is in de Tweede divisie geen sprake meer van de scheiding tussen zaterdag- en zondagclubs.

 1. Over het algemeen worden de wedstrijden op zaterdag afgewerkt;
 2. De scheiding tussen het zaterdag- en zondagvoetbal zou vanaf 2023 ook komen te vervallen in de Derde en Vierde divisie alsmede in de Eerste klasse;

Aan amateurverenigingen wordt vooraf aan het seizoen gevraagd of het de thuiswedstrijden op zaterdag of zondag wil afwerken. Van deze regel mag worden afgeweken door principiële zaterdagclubs die het recht behouden om op zaterdag te spelen. .

See also:  Hoe Vaak Werd Duitsland Wereldkampioen Voetbal?

Hoeveel Hoofdklasse zijn er?

Sinds het seizoen 2016/’17 heeft het Nederlands topvoetbal de huidige vorm. Het competitiemodel bestaat uit een Eredivisie, een Eerste divisie, een nieuwe Tweede divisie, twee Derde divisies (zaterdag en zondag) en vier Hoofdklassen.

Wat is Hoofdklasse voetbal jeugd?

Met de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen vindt er ook een verandering plaats in de organisatie van het competitieaanbod voor pupillen. De KNVB streeft ernaar om spannende gelijkwaardige wedstrijden te organiseren gedurende het hele seizoen. Infographic competitie (PDF) Vanaf seizoen 2017/’18 biedt de KNVB pupillen van onder 8 t/m onder 14 een zogenaamde geboortejaarcompetitie aan. Deze geboortejaarcompetitie zorgt ervoor dat de speelsterkte per team goed kan worden bepaald en er gelijkwaardige wedstrijden en competities worden georganiseerd. Het blijft daarbij altijd de vrije keuze van verenigingen om teams in te schrijven die bestaan uit spelers van meerdere geboortejaren.

 1. Voor zowel de even als de oneven competities worden er minimaal 3 speelniveaus aangeboden waarvoor men zich kan inschrijven;
 2. Hoofdklasse (001 enz;
 3. ) – 1e klasse (101 enz;
 4. ) en 2e klasse (201 enz;
 5. Afhankelijk van het aanbod en mogelijke krachtsverschillen zijn meerdere klassen, zoals een 3e klasse (301 enz;

), mogelijk. Door de uniformiteit in het aanbod kan het zijn dat er in de grensgebieden van de districten, verenigingen in een ander district gaan spelen. In heel Nederland wordt een hetzelfde voetbalpakket aangeboden en komt er meer uniformiteit in de speeldagenkalender.

 1. Dat wil zeggen 3 bekerwedstrijden voorafgaande aan de competitie, gevolgd door een najaars- en een voorjaarsreeks gespeeld;
 2. Elke reeks kent in principe 11 wedstrijden waarin teams maar 1 keer tegen elkaar spelen;

In de winterstop vindt een herindeling plaats op basis van sterkte. Vanaf onder 8 kan er ingeschreven worden voor de beker. De poules worden ingedeeld op eigen niveau, zodat de behaalde resultaten bij een eventuele herindeling worden meegenomen. Door de gewijzigde planning van wedstrijden, die nu buiten de zomervakantie plaatsvinden, kan ieder team aan het bekervoetbal deelnemen.

 • Het advies is om alle jeugdteams te laten deelnemen aan de bekercompetitie, zodat iedere jeugdspeler/ster ook in de gehele maand september kan voetballen;
 • Teams kunnen o;
 • qua leeftijdssamenstelling enorm verschillen;

Wanneer een team bestaat uit spelers van twee opeenvolgende geboortejaren moet het team de aanduiding krijgen van de oudste speler. Wanneer er bijvoorbeeld tien JO11-spelers en vier JO12-spelers zijn, wordt het team als een JO12-team ingedeeld. Voor verenigingen is het van belang om goed te bepalen op welk niveau een team gaat uitkomen.

Door de bekerpoule in te delen op leeftijd en op niveau, krijgen we al snel inzage in de kwaliteit van de teams. De resultaten die behaald zijn in de beker kunnen worden meegenomen bij een beoordeling van een verzoek om herindeling.

Teams die bij elkaar in de competitie ingedeeld zijn, kunnen ook in de bekercompetitie tegen elkaar uitkomen. Verenigingen kunnen teams vrij inschrijven in alle klassen van de categorie B en in de eerste klasse van de categorie A, maar dienen dit gelijkmatig over de niveaus te verdelen.

 1. Door vrije inschrijving in de eerste klasse toe te staan, is een gedeeltelijke oplossing gerealiseerd voor het lichtingenprobleem;
 2. Om alle verenigingen met de teams de kans te geven deel te nemen aan de geboortejaarcompetities van haar keuze, is vanaf het seizoen 2017/’18 besloten de aantallen van de huidige dispensatieregel in stand te houden;
See also:  Waar Is Voetbal Ontstaan?

Enige belangrijke wijziging is dat dit niet meer geldt per leeftijdsgroep maar per team dat in de categorie B uitkomt. Dispensatie hoeft niet meer te worden aangevraagd en is daarmee niet meer persoonsgebonden. Controle vindt plaats doordat het mobiele DWF slechts ruimte biedt voor een van te voren bepaald maximum aantal één jaar oudere spelers.

Voor de zestallen is dit één speler, voor achttallen betreft dit twee spelers en voor de elftallen drie, zoals het nu ook is. Met ingang van het seizoen 2018/’19 werken we in het gehele pupillenvoetbal met het mobiel DWF, meer informatie.

Meisjes die in een jongensteam uitkomen mogen één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin de jongens uitkomen. In een team waarin bijvoorbeeld de oudste jongens onder 11 zijn, mogen meisjes uitkomen die tot de leeftijdscategorie onder 12 behoren.

Hoeveel divisies heeft voetbal jeugd?

Het huidige systeem

Niveau Naam Divisie /klasse
3 Tweede divisie Tweede divisie 18 clubs
4 Derde divisie B (zondag) 18 clubs
5 Vierde divisie C (zondag) 16 clubs
6 Eerste klasse Zuid II

.

Wat is reserve Hoofdklasse?

Als jullie eerste team hoofdklasse speelt dan zijn de andere teams ‘ reserve hoofdklasse ‘. En als je eerste team bijvoorbeeld 2e klasse speelt dan is de rest ‘ reserve 2e klasse’.

Wat is 4de divisie?

Het huidige systeem

Niveau Naam Divisie /klasse
3 Tweede divisie Tweede divisie 18 clubs
4 Derde divisie A (zaterdag) 18 clubs
5 Vierde divisie A (zaterdag) 16 clubs
6 Eerste klasse West I

.

Hoeveel degraderen er uit de Hoofdklasse?

De in totaal 22 verliezers van de 1e ronde, 2e ronde, 3e ronde en finale, plaatsen zich voor de 1e klasse zondag, seizoen 2020/’21. Rechtstreekse degradatie : De nummers 15 en 16 van de hoofdklasse zondag A en van de hoofdklasse zondag B degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse zondag, seizoen 2020/’21.