Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is Een Selectieteam Voetbal?

Wat Is Een Selectieteam Voetbal

 • Jeugdselectieteams en de (jeugd)selectieprocedure Het seizoen is nog in volle gang, toch zijn de voorbereidingen voor seizoen 2019-2020 alweer begonnen. De spelers van de selectie- en overige teams krijgen de komende maanden te maken met de selectieprocedure voor de selectieteams en de nieuwe indeling van de overige teams. Hierbij enige achtergrondinformatie over wat een selectieteam inhoudt en de betreffende selectieprocedure.
  • Wat is een selectieteam? Bij Hooglanderveen zijn de hoogste twee teams per geboortejaar zogenaamde selectieteams;
  • Bij de selectieteams is er, meer dan bij de niet selectieteams, focus op talentontwikkeling en begeleiding, presteren, competitie en in een zo hoog mogelijke klasse voetballen;

  Bij vv Hooglanderveen faciliteren we dit onder andere met een gediplomeerde trainer die verantwoordelijk is voor de beide selectieteams per geboortejaar, de mogelijkheid om 3x per week te trainen, ontwikkelgesprekken met spelers, een selectiecoördinator die de ontwikkeling van de selectiespelers in kaart brengt en een Hoofd Jeugdopleiding voor Onderbouw (t/m onder 12) en Bovenbouw, die het jeugdbeleid ten aanzien van de selecties bewaken en de trainers inhoudelijk en praktisch begeleiden. Selectieprocedure De spelers van de selectieteams worden gedurende het seizoen bekeken en beoordeeld tijdens trainingen en wedstrijden door :

  • Trainer(s)
  • Selectiecoördinator
  • Hoofd Jeugdopleiding
  • Scouts van de club

  Door de gezamenlijke midweekse selectietraining is een vergelijking tussen de selectiespelers van het eerste en tweede team goed te maken. Hierin kunnen spelers van het tweede team zich presenteren als kandidaten voor het eerste team. De beoordeling van spelers wordt minimaal tweemaal per jaar besproken met de trainer(s), selectiecoördinator en Hoofd Jeugdopleiding. De trainers leggen de beoordelingen vast in het spelervolgsysteem Dotcom.

  De spelers van de  niet- selectieteams worden door leden van de scoutingcommissie bekeken en beoordeeld en na de eerste helft van de competitie wordt bepaald of er spelers in aanmerking komen voor een selectie-elftal.

  Deze spelers gaan in de tweede helft van het seizoen (na de voorjaarsvakantie) meetrainen met de selectieteams. Uit de bestaande groep spelers van de twee selectieteams en de spelers die vanuit de niet-selectieteams meetrainen, worden uiterlijk in mei de nieuwe selectieteams voor het volgend seizoen bepaald door het Technisch Hart.

  1. Bij twijfel en/of verschil van inzicht wordt de Hoofd Jeugdopleiding ingezet om het eindoordeel te bepalen;
  2. Bij wijzigingen in de teams wordt dit door de selectiecoördinator aan de betreffende spelers/ouders en trainers gecommuniceerd, voordat de teamindelingen van het nieuwe seizoen bekend worden gemaakt;

  Alleen in speciale situaties wordt er gedurende het seizoen gewisseld met een speler uit of naar een selectieteam. Met bovenstaande procedure borgen we dat de selectieprocedure geen momentopname is, maar het resultaat van een beoordeling van meerdere rollen op basis van de ontwikkeling van een speler in een heel seizoen.

Wat is selectieteam voetbal?

Selectiebeleid of selectieprobleem? – Binnen veel sporten, en zo ook binnen het voetbal, speelt selectie of selecteren een rol. Of het nu gaat om het selecteren van de spelers die in de basisopstelling beginnen of het selecteren van een bepaald aantal spelers voor een team: het komt altijd neer op een keuze tussen spelers.

 1. Met die keuze is niks mis; het oorspronkelijke doel van selecteren is namelijk dat kinderen worden ingedeeld op een niveau dat passend is bij hun ontwikkelingsfase en drijfveren;
 2. Elk individu heeft een niveau nodig waarop voetballen uitdagend is en waarin er balans is tussen lukken en mislukken;

Daarbij hebben ze andere kinderen nodig, je leert jezelf immers kennen in relatie tot de ander. Een mogelijk gevaar schuilt in de manier waarop het selectiebeleid en selecteren tegenwoordig veelal wordt gebruikt: als kunstmatig systeem om zo vroeg mogelijk een bepaalde groep jeugdspelers in te schatten als talentvol en deze te ontwikkelen tot een zo goed mogelijke voetballer op volwassen leeftijd.

Selectiebeleid heeft daarmee de structuur van een piramide aangenomen waarbij er aan de top maar plek is voor weinigen. In de praktijk uit zich dit dus in een proces waarbij verenigingen aan de slag gaan met interne en externe scouting om de, op dat moment, meest talentvolle spelertjes eruit te pikken en bij elkaar te zetten in een selectieteam.

Deze methode van herkennen en ontwikkelen van jeugdspelers is gebaseerd op een aantal aannames, waarbij de belangrijkste aanname voor dit proces van vroeg selecteren is dat de huidige voetbalkwaliteiten van jonge spelers vaststaan en voor een belangrijke mate via een rechte opwaartse lijn voorspellen wat het eindniveau van de speler zal worden. Compromising Talent: Issues in Identifying and Selecting Talent in Sport Joe Baker, onderzoeker aan de York University, legt in dit artikel uit wat de aannames voor vroeg selecteren zijn. En dat deze aannames niet altijd blijken te kloppen. The Standard Model of Talent Development and Its Discontents In het onderzoek van Bailey en Collins wordt uitgelegd dat het logisch lijkt om aan de hand van het huidige niveau van een speler een voorspelling te doen voor het potentiële eindniveau. Deze aanname ligt vaak ten grondslag aan de meeste selectiemodellen.

Wat betekent selectie training?

Voor een aantal gemotiveerde, talentvolle spelers bestaat de mogelijkheid tot selectietraining. De trainers bepalen in overleg met de jeugdcommissie/technische commissie wie hiervoor in aanmerking komen en nodigen de betreffende spelers hiervoor uit. Voor de duidelijkheid: je kunt je hiervoor dus niet opgeven.

 • Doelstelling van de selectietraining is het tennisniveau van die spelers, en daarmee het niveau van de gehele tennisafdeling te verhogen;
 • Er is een A-selectie (jeugd), B-selectie (jeugd) en een 18+-selectie;

Selectietraining is een extra training, die wekelijks naast de reguliere clubtraining wordt gegeven. Er wordt een bijdrage gevraagd van eur 50,= voor een hele cyclus van 18 lessen. Er zijn een wel aantal voorwaarden aan verbonden. A selectie: De reguliere clubtrainingen worden gedurende het gehele jaar gevolgd Deelname aan de gehele voorjaarscompetitie (dus géén vakantie) Deelname aan de clubkampioenschappen (jeugd en evt.

 1. senioren) Deelname aan evt;
 2. conditietraining Het spelen van tenminste 4 open(jeugd)toernooien, waarvan minimaal 2 single-toernooien Helpen bij clubactiviteiten (vanaf 14 jr) B selectie: De reguliere clubtrainingen worden gedurende het gehele jaar gevolgd Deelname aan de gehele voorjaarscompetitie (dus géén vakantie) Deelname aan de clubkampioenschappen (jeugd en evt;

senioren) Het spelen van tenminste 2 open(jeugd)toernooien, waarvan minimaal één single-toernooi 18+-selectie: De reguliere clubtrainingen worden gedurende het gehele jaar gevolgd Deelname aan de gehele voorjaarscompetitie (dus géén vakantie) Deelname aan de clubkampioenschappen Het spelen van tenminste 2 open toernooien per seizoen, waarvan minimaal één single-toernooi De training duurt 60/90 minuten, waarvan de eerste 10 minuten voor de warming-up en het inspelen worden gebruikt.

De selectie-spelers(sters) dienen tijdig voor de training aanwezig te zijn. Afwezigheid wordt slechts geaccepteerd indien er een geldig excuus aanwezig is. Verhindering dient – indien mogelijk – minstens 24 uur van te voren gemeld te worden aan de trainer, zodat het mogelijk is een invaller(ster) uit te nodigen.

In geval van ziekte, blessures e. van spelers(sters) of wegens andere redenen behoudt de trainer zich het recht voor (tussentijdse) wijzigingen – hetzij van tijdelijke dan wel van blijvende aard – in de groepsindeling aan te brengen. Bij afwezigheid of ziekte van de trainer, zullen de desbetreffende trainingen niet doorgaan, tenzij er voor gelijkwaardige vervanging gezorgd kan worden.

Hoe kom je in de selectie voetbal?

De spelers van de niet-selectieteams worden door leden van de scoutingcommissie bekeken en beoordeeld en na de eerste helft van de competitie wordt bepaald of er spelers in aanmerking komen voor een selectie -elftal.

Wat doet een KNVB scout?

Liefhebbers van het spelletje – Een scout bezoekt een of meerdere clubs in een weekend. Hij meldt zich voorafgaand aan een wedstrijd bij de vereniging, trainer of leider. Als hij een interessante speler ziet, vraagt hij na afloop de contactgegevens op.

 • De KNVB-scouts zijn vrijwilligers;
 • Vaak betreft het oud-voetballers of trainers die vervolgens in de scouting terechtkomen komen;
 • Deze mensen willen graag hun aandeel leveren in het realiseren van de droom van een kind om het topvoetbal te halen;

Maar in de eerste plaats zijn het vooral liefhebbers die het leuk vinden om op zaterdag langs de lijn te staan. ” Tonnie Dreier is een van die scouts en als coördinator verantwoordelijk voor de scouting binnen de regio Drenthe. “Het is geweldig werk om te doen”, vindt hij.

Wat is Jeugdplan Nederland KNVB?

Jeugdplan Nederland (JPN) kent een traject voor zowel meiden als jongens van amateurverenigingen (av). Bij de meiden is het JPN ingericht voor de allerbeste talenten. Bij de jongens is dit vanaf seizoen 2022/’23 voor spelers uit een bepaalde doelgroep, de zogenaamde ‘Futures’.

 • Gedurende het voetbalseizoen bezoeken de KNVB Talentcoaches en regioscouts jeugdteams van amateurverenigingen om speelsters en spelers in bepaalde leeftijdscategorieën in beeld te krijgen en te houden, kortweg te identificeren;

Aangezien de (voetbal)ontwikkeling van talentvolle voetballers grillig kan verlopen, zijn individuele ontwikkeling, biologische leeftijd en geboortemaand hierbij belangrijke aandachtspunten. Speelsters en spelers met heel veel potentie, maar bij wie het talent door bijvoorbeeld het geboortemaandeffect nog niet volledig tot uiting komt, beschrijven we als “future”.

Met het JPN heeft de KNVB dan ook ruime aandacht voor deze groep spelers. Bij de meiden is dit traject een onderdeel van het totale programma. Bij de jongens ligt de focus volledig op deze doelgroep. De relatie met alle amateurverenigingen is een belangrijk aandachtspunt Uiteindelijk is het JPN voor alle meiden en jongens een podium om zich te laten zien, zich verder te ontwikkelen en zo mogelijk in aanmerking te komen voor het spelen op hoger niveau.

Hierbij is de relatie met alle amateurverenigingen een belangrijk aandachtspunt, juist omdat de amateurverenigingen heel goed kunnen helpen om deze speelsters en spelers in beeld te brengen en daarmee een extra kans op ontwikkeling te bieden.

Hoe groot is de kans dat je wordt gescout?

19-09-2021 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €9,95 €19,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €19,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €77,95 €122,84 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €19,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €19,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €19,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €19,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €29,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €19,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €2,95 Wat Is Een Selectieteam Voetbal €0,00 Gescout worden is pas het begin om profvoetballer te worden. Slechtst een klein percentage van de voetballers die opgroeien in de jeugdopleiding van een profclub debuteert uiteindelijk in het eerste elftal. Dus ook als je gescout wordt, zul je nog jarenlang keihard moeten werken om de top te bereiken. Piet de Visser is een topscout die al tientallen jaren actief is in het topvoetbal.

 1. Hij legde al uit wat zijn visie was en vertelde hoe hij talentvolle voetballers analyseerde;
 2. Maar hoe overtuig jij de scouts van jouw kwaliteiten? 1;
 3. Mentaliteit Scouts kijken hoe jij jezelf als voetballer in het veld opstelt;

Neem jij het team op sleeptouw? Heb jij een winnaarsmentaliteit? Knap jij het vuile werk op als je teamgenoot verzaakt? Schakel jij continue op de juiste momenten om en kantel jij goed mee? Dan ben jij een echte teamplayer en daar houden scouts van. Techniek Een goede techniek is de basis van een goede voetballer.

Wanneer jij makkelijk met de bal kunt omgaan, een goede pass in huis hebt, tweebenig bent, makkelijk je tegenstander passeert, dan kan jij heel makkelijk een scout overtuigen. Er bestaan veel manieren om je techniek te verbeteren.

Een goed en functioneel programma is bijvoorbeeld essentieel om constante progressie te boeken op dit vlak. Snelheid Met name in de jeugd kan het voor scouts interessant zijn als een speler op jonge leeftijd al beschikt over een goede snelheid. Als je een atletische bouw hebt en je tegenstanders makkelijk kunt passeren of verdedigen op snelheid, ben je zeer interessant voor een scout.

 • Met het trainingsprogramma Snelheid & Explosiviteit kun je bijvoorbeeld individueel aan je snelheid werken d;
 • tientallen professionele oefeningen;
 • Motoriek Hoe makkelijk jij op je benen loopt is een punt waar veel scouts op letten;

Dit onderdeel heeft deels is te maken met een stukje genetische aangelegenheid. Sommige voetballers lopen namelijk van nature als een echte atleet en kunnen daardoor veel makkelijker meedraaien in een snel positiespel. Uiteraard valt dit ook te trainen d.

Hoe oud moet je zijn om gescout te worden?

Daar zit geen grens aan, maar over het algemeen is het zo dat je na je 14e zelden nog gescout zal worden voor een profclub. Soms gebeurt het nog als je op je 16e al in het eerste elftal van je club speelt, maar normaal gesproken is het vanaf je 17e/18e te laat om nog gescout te worden voor de jeugdopleiding.

 • Gold in this category

Hoe moet je verdedigen bij voetbal?

Positioneel goed staan – Goed verdedigen begint met het vinden van de juiste plek om het gevaar te bezweren. De stelregel is dat verdedigers zich positioneren in de rechte lijn tussen hun directe tegenstander en het eigen doel. Bij positioneren zorg je als centrale verdediger ervoor dat je een medespeler rugdekking kan geven als dat nodig is. .