Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is Een Second Dribble Basketbal?

Wat Is Een Second Dribble Basketbal

Dubbel dribbelen (Second dribble) – Een speler mag niet, na zijn eerste dribbel beëindigd te hebben, voor de tweede keer gaan dribbelen. Dat mag je pas weer als je bal verliest door:

  • Een velddoelpoging;
  • Een aanraking van de bal door een tegenstander;
  • Een pass of fumble, waarbij de bal door een tegenstander is geraakt of aangeraakt.

Je mag ook weer dribbelen, nadat je eerst de bal hebt gepasst naar een medespeler en dan weer ontvangt. Een dribbel is beëindigd, zodra de speler de bal gelijktijdig met beide handen raakt, of de bal in één of beide handen tot stilstand laat komen. De bal tegen het bord gooien en vervolgens weer vangen, zonder bedoeling te doelen, is geen dribbel. Als deze speler al gedribbeld heeft of hij gaat vervolgens dribbelen, begaat hij een ‘second dribble’ overtreding.

Hoeveel seconden in de bucket?

Drie seconden. De drie seconden regel geeft aan dat een speler niet langer dan drie opeenvolgende seconden in het beperkte gebied (de bucket ) van de tegenstander mag blijven terwijl het team van die speler de controle heeft over een levende bal op de aanvalshelft.

Wat is een dubbele dribbel?

Dubbele dribbel – Zodra een aanvaller na het dribbelen de bal opgepakt heeft, mag hij niet opnieuw aan een dribbel beginnen (vandaar: dubbele dribbel). Doet hij dit wel, dan krijgt de tegenstander een inworp vanaf de zijlijn.