Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is Dispensatie Volleybal?

Wat Is Dispensatie Volleybal
Een team met dispensatiespelers speelt buiten mededinging mee en kan geen kampioen worden en is uitgesloten van deelname aan rayon- en regiokampioenschappen. lager te spelen dan het niveau waar de speler officieel in behoort te spelen (conform de gestelde leeftijdsgrens).

Hoe werkt dispensatie?

In de gehele categorie B kan met dispensatiespelers worden gespeeld. – Foto: KNVB Media In de gehele categorie B kan met dispensatiespelers worden gespeeld. Dat geldt dus ook voor het seizoen 2022/’23. Maar welke regels gelden er hiervoor? Bij de spelvorm waarbij er 4 tegen 4 of 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team toegestaan.

  1. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen;
  2. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn;
  3. In gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, mogen meiden één jaar ouder zijn (automatische dispensatie);

Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie. Dispensatie categorie A en B veld Bekijk de hele regelgeving aangaande dispensatie van categorie A en categorie B.

Wat is een dispensatie speler?

In bijzondere gevallen kan aan een speler toestemming worden verleend één leeftijdsgroep lager uit te komen dan waarin de betrokken speler formeel, gezien de leeftijd, thuishoort ( dispensatie ).

Kan een team met dispensatie kampioen worden?

Een team met dispensatiespelers speelt buiten mededinging mee en kan geen kampioen worden en is uitgesloten van deelname aan rayon- en regiokampioenschappen.

Wat is dispensatie aanvragen?

Dispensatie – betekent vrijstelling of ontheffing. Wanneer dispensatie verleend wordt, wil dat zeggen, dat men vergunning geeft om in een bizonder, bepaald genoemd geval af te wijken van wat als regel is vastgesteld. Zo kent men in de Rooms-Katholieke leerk de dispensatie. Lees verder 1926 .

See also:  Ziggo Sport Tennis Welke Zender?

Welke leeftijd is U17?

 
 
*. * Het Bondsreglement *. *
Het bonsreglement kan men hier downloaden klik hier
*. * Modaliteiten 2009 – 2010 *. *
voor de modaliteiten van het seizoen 2009 – 2010 klik hier
*. * Vanaf 2009 – 2010 van U7 tot U21 *. *
Vanaf het seizoen 2008 – 2009 worden ook in de provinciale competitie de reeksen anders genoemd worden. In plaats van duiveltjes, preminiemen. werd het U7 tot U21. Wie mag bij welke categorie spelen? De leeftijdscategorieën zijn voorbehouden aan spelers die vóór 1 januari van het voorgaande seizoen de volgende leeftijden niet bereikt hebben : 16 jaar ( U17 ) – 15 jaar ( U16 ) – 14 jaar ( U15 ) – 13 jaar ( U14 ) – 12 jaar ( U13 ) – 11 jaar ( U12 ) – 10 jaar ( U11 ) – 9 jaar ( U10 ) – 8 jaar ( U9 ) – 7 jaar ( U8 ) – 6 jaar ( U7 ).
*. * Spelregels jeugd 2009 – 2010 *. *
Tijdens de algemene vergadering van 30 juni 2001 werd beslist de competitieformule van de duiveltjes , preminiemen en miniemen te wijzigen. Gelijktijdig werd een project opgestart dat een analyse moest maken van de verschillende wedstrijdvormen in de leeftijdscategorieën duiveltjes, preminiemen en miniemen. De voornaamste doelstelling van dit project was progressief opgebouwde wedstrijdvormen vast te leggen voor de verschillende jeugdcategorieën die elk aangepast zijn aan de onderscheiden ontwikkelingsfasen van het kind. Na een gedetailleerd onderzoek van de technisch-tactische, de fysieke en de organisatorische componenten, afgerond en zijn de aanbevolen spelvormen: Duiveltjes (5 x 5), Preminiemen (8 x 8) en Miniemen (11 x 11) Voor de spelregels voor de jeugd van U6 tot U13 klik hier
See also:  Hoe Vaak Duitsland Wereldkampioen Voetbal?
*. * Modaliteiten duiveltjes 1ste jaars *. *
Reeks uitsluitend voorbehouden aan de spelers die vóór 1 januari die het begin van het seizoen voorafgaat, de leeftijd van 7 jaar niet hebben bereikt en die ten volle zes jaar oud zijn. Modaliteiten De deelneming gebeurt op vrijwillige basis met de inschrijving in de kampioenschappen.
*. * Modaliteiten preminiemen 1ste jaars *. *
Reeks uitsluitend voorbehouden aan de spelers die vóór 1 januari die het begin van het seizoen voorafgaat, de leeftijd van 9 jaar niet hebben bereikt en die ten volle acht jaar oud zijn op de dag van de wedstrijd. Modaliteiten De deelneming gebeurt op vrijwillige basis met de inschrijving in de kampioenschappen.
*. * Modaliteiten miniemen 1ste jaars *. *
Reeks uitsluitend voorbehouden aan de spelers die vóór 1 januari die het begin van het seizoen voorafgaat, de leeftijd van 11 jaar niet hebben bereikt en die ten volle tien jaar zijn de dag van de wedstrijd. Modaliteiten De deelneming gebeurt op vrijwillige basis met de inschrijving in de kampioenschappen.
*. * Transfer : Decreet van de Vlaamse Gemeenschap (Decreet Martens) *. *
Het is voor elke speler of trainer mogelijk om van club te veranderen aan het einde van het seizoen (30-06). Daarvoor dient echter nodige gedaan worden. Hieronder vindt u de volledige uitleg. (1) Aangeslotenen, toegewezen aan een club waarvan het hoofdterrein gelegen is op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap, en die gebruik willen maken van het decreet van 24/07/1996 van de Vlaamse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van de niet-profesionele sportbeoefenaar, kunnen ontslag nemen bij hun club van toewijzing in de periode van 1 april tot 30 april.

  1. ( U21 ) – voorbehouden aan de spelers die de leeftijd van 20 jaar niet bereikt hebben vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat maar die tenvolle zestien jaar zijn de dag van de wedstrijd;
  2. Dit ontslag dient ook ingediend bij de KBVB;

Het ontslag wordt ingediend op originele formulieren van de KBVB. (2) Indien de heraansluiting plaatsvindt uiterlijk op de volgende 30 juni, is het de aangeslotene toegelaten het daaropvolgende seizoen deel te nemen aan de kompetitie- en bekerwedstrijden van de eerste ploeg.

(1) is ook van toepassing op jeugdspelers
(2) jeugdspelers kunnen eender wanneer aansluiten, maar zullen dan enkel kunnen aantreden bij een jeugdelftal (niet voor eerste ploeg)
Het decreet kan ook gedownload worden op de pagina EXTRA/Downloads
download deze informatie
*. * Maten wedstrijdballen voor officiële wedstrijden *. *
  Eerste ploeg en reserven : maat 5 Junioren : maat 5 Scholieren : maat 5 Kadetten : maat 4 Miniemen : maat 4 Preminiemen : maat 4 Duiveltjes : maat 3

.

Welke leeftijd JO14?

Dispensatieregels KNVB seizoen 2022/2023

Competitie Spelvorm geboortejaar
JO13 11×11 2010
JO14 11×11 2009
JO15 11×11 2008
JO16 11×11 2007

.