Luxembourg

Basketball Academy

Wat Is De Diameter Van Een Voetbal?

Wat Is De Diameter Van Een Voetbal
Extra info over Hoogwaardige voetbal ø 23 cm (maat 5) – Deze hoogwaardige voetbal in EXIT design is ideaal voor thuis of op de training. De voetbal heeft een afmeting van ø23 cm (maat 5). Eigenschappen: – Materiaal: Leatherite synthetic leather, 4-laags.

Wat is normale voetbal maat?

Een zaalvoetbal is doorgaans een maatje kleiner ( maat 4) dan een voetbal die op het veld wordt gebruikt ( maat 5), al wordt bij zaalvoetbal soms ook wel met maat 5 gespeeld.

Hoe groot is een voetbal maat 1?

(Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. ) Informatie over herroeping Herroepingsrecht U heeft het recht binnen één maand zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de datum – waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn; – waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn; – waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit genomen heeft, voor zover een goed besteld heeft, dat in verschillende deelleveringen of in verschillende stukken geleverd wordt; Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (Trainingsunterlagen24 GmbH, Ramstedter Str.

See also:  Wat Gebeurt Er Als Je Teveel Sport?

24, 39326 Zielitz, Telefoonnummer: +31 24 8080196, Telefaxnummer: +49 39208 495113, E-mailadres: info@teamsportbedarf. nl) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden, telefax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen.

  1. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is;
  2. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt;

Gevolgen van herroeping Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen 14 dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen zijn gestuurd, afhankelijk van wat eerder gebeurd is. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan een maand na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren.

De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de deadline van een maand terugstuurt. We dragen de kosten voor de terugzending van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een niet noodzakelijke omgang met u en dit na controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

See also:  Welke Sport Voor Druk Kind?

Redenen voor uitsluiting en verval Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten – voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie op basis van een individuele keuze of door de beslissing van de consument die beslissend is of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke behoeften van de consument; – voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is; – voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de schommelingen in de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft; – voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

  • Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij contracten – de levering van verzegelde goederen die omwille van gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om terug te sturen als hun verzegeling na de levering verwijderd werd; – voor de levering van goederen, wanneer deze na de levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere goederen gemengd werden; – voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking, als de verzegeling werd verwijderd na de levering;

____________________________________________________________________________________ Standaardformulier voor herroeping (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug. ) – Naar Trainingsunterlagen24 GmbH, Ramstedter Str.

Hoe groot is een professioneel voetbaldoel?

Professioneel voetbaldoel – Ook bij een professioneel voetbaldoel zijn er door de KNVB duidelijke eisen gesteld aan zowel het voetbalveld als de doelen. Zo moet het hoofdveld bij voetbalverenigingen voldoen aan een afmeting van 105 x 69m. Of 105 x 68m op internationaal niveau.

See also:  Wat Is Een Individuele Sport?

Het doel verandert echter nooit. Een voetbaldoel is ook hier 7,32m x 2,44m. Een professioneel voetbaldoel voldoet aan de afmetingen en veiligheidseisen die opgesteld zijn door de KNVB. Het professionele voetbaldoel kan door betaalde voetbalclubs (BVO’s) worden gebruikt, maar SKOR voetbaldoelen zijn ook geschikt voor de voetbalvereniging bij jou om de hoek.

Of zelfs voor in je achtertuin! >> Onze voetbaldoelen bekijken.

Wat is de straal van een voetbal?

Extra info over Hoogwaardige voetbal ø 23 cm (maat 5) – Deze hoogwaardige voetbal in EXIT design is ideaal voor thuis of op de training. De voetbal heeft een afmeting van ø23 cm (maat 5). Eigenschappen: – Materiaal: Leatherite synthetic leather, 4-laags.