Luxembourg

Basketball Academy

Wat Doet Een Technisch Directeur Voetbal?

Wat Doet Een Technisch Directeur Voetbal
Het technisch management voetbal (TMV) is een belangrijk orgaan voor de (voetbal)ontwikkeling van spelers in de jeugdopleiding. TMV heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen over de (voetbal)ontwikkeling van spelers, teams en het voetbaltechnisch beleid voor de jeugdopleiding.

Wat is een technisch directeur voetbal?

Een technisch directeur , soms aangeduid als CTO ( chief technology officer ), is een topfunctionaris binnen een bedrijf of soortgelijke organisatie. De kerntaak van de technisch directeur ligt op technische en wetenschappelijke zaken binnen het bedrijf, onder meer wat betreft innovatie , zoals de ontwikkeling van nieuwe productietechnologie en producten, en dit vooral indien deze een grote invloed hebben op het gehele bedrijf.

 1. In het algemeen rapporteert de technisch directeur rechtstreeks aan de algemeen directeur;
 2. Ook binnen de sport is technisch directeur een gangbare functiebenaming, voor de verantwoordelijke voor het technische beleid;

.

Wat is de functie van technisch directeur?

Wat doet een technisch directeur of cto? – Een technisch directeur of CTO (chief technical officer) is binnen het bestuur van een organisatie of bedrijf verantwoordelijk voor de techniek. Bedrijven hebben vaak een CTO als het bedrijf erg leunt op techniek en onderzoek en om het belang van techniek te onderstrepen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vaststellen en formuleren van technisch en innovatie beleid en algemene leiding geven aan ondergeschikte bestuurders of staf. Als er binnen en een organisatie een CTO is, is er vaak ook een CEO (chief executive officer) en CFO (chief financial officer).

Onder technisch wordt zowel IT als apparatuur en machines verstaan. Bij sommige organisaties is de technisch directeur alleen verantwoordelijk voor het aansturen van technische afdelingen en zit hij of zij niet in de directie van het bedrijf. Als CTO geef je doorgaans leiding aan professionals en specialisten.

Wat doet een algemeen directeur bij een voetbalclub?

Kerntaken Algemeen Directeur Heeft de dagelijkse leiding en coördineert de operationele uitvoering en processen van: office management, de publieksmarketing / ticketing, wedstrijdorganisatie/communicatie, veiligheid, financiële zaken en commerciële zaken en de businessclub.

Hoe word ik technisch directeur?

Hoe word je een Technisch manager?  – De technisch manager zal zich in ieder geval aantoonbaar bewezen moeten hebben. Een (ruim) aantal jaren ervaring zal in veel gevallen een vereiste zijn, naast een hbo – of wo -diploma in bedrijfskundige of technische richting.

Wat verdient een technisch directeur?

Salaris doorgroeiberoepen Technisch directeur – Je kunt als Technisch directeur een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Wie wordt technisch directeur Ajax?

Eredivisie 13 maart 2022 18:00 Aangepast: 13 maart 2022 19:46 Beeld © Pro Shots / Niels Boersema Klaas-Jan Huntelaar treedt vanaf 1 juli dit jaar toe tot de technische organisatie bij Ajax. De voormalig topspits gaat Gerry Hamstra en Erik ten Hag ondersteunen, die tijdelijk de technische taken binnen de Amsterdamse club op zich hebben genomen. ”Los van deze aanstelling van Huntelaar hebben de raad van commissarissen en de directie van Ajax zichzelf gezamenlijk ten doel gesteld om in de zomer van 2022 een nieuwe directeur voetbalzaken aan te stellen”, schrijft Ajax in een persbericht. Lees meer.

See also:  Wie Is Er Wereldkampioen Voetbal?

Wie is de technisch directeur van Ajax?

Ajax heeft Klaas Jan Huntelaar in dienst genomen. De voormalig topspits wordt toegevoegd aan de technische organisatie van de club.

Wie is de technisch directeur van Feyenoord?

Arnesen is sinds januari 2020 de technisch directeur van Feyenoord en verlengde eerder dit jaar zijn contract nog tot volgend jaar zomer.

Welke soorten directeuren zijn er?

Managementteam

Nederlandse titel Engelse titel
Algemeen Directeur Chief executive officer (CEO)
Operationeel directeur Chief operating officer (COO)
Financieel directeur Chief financial officer (CFO)
Commercieel directeur Chief commercial officer (CCO)

.

Wat moet je kunnen als directeur?

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer. Een directeur is de bestuurder en/of eigenaar van een bedrijf, organisatie of instelling. Er bestaan verschillende soorten directeuren, die niet allemaal eigenaar hoeven te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling.

Ander soort directeuren zijn bijvoorbeeld directeur-generaal, algemeen directeur of bestuursvoorzitter. Daarnaast kan er nog sprake zijn van meer specifieke benamingen, zoals schooldirecteur, personeelsdirecteur of financieel directeur.

Als directeur bekleed je een hoge functie, maar hoef je dus geen eigenaar te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling, afhankelijk van de exacte benaming en de positie. Voor de functie directeur gebruikt men ook wel eens de benaming CEO (Chief Executive Officer).

 • Als er binnen een bedrijf, organisatie of instelling meerdere directeur functies zijn spreekt men van de directie;
 • De directie bestaat uit meerdere directeuren, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bedrijf, organisatie of instelling;

Het mandaat als directeur kan verschillen per directeur, omdat de functie directeur in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Het beroep directeur moet vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten directeuren zijn, die wel allemaal verantwoordelijk zijn voor het geven van leiding aan een organisatie of afdeling van een organisatie.

 1. Afhankelijk van het soort bedrijf kan een directeur ook andere benamingen gebruiken;
 2. Denk bijvoorbeeld aan de benaming directeur logistiek of directeur innovatie;
 3. In dat geval zal er sprake zijn van een directie en dus van meerdere directeuren;
See also:  Hoe Laat Zondag Voetbal Nederland?

In algemene zin is een directeur in alle gevallen aan te merken als de leidinggevende van een organisatie. Het is niet zo dat alle directeuren aangemerkt kunnen worden als ondernemer, omdat dit afhankelijk is van de specifieke functie en het mandaat als directeur.

 • Een bestuursvoorzitter is bijvoorbeeld ook een directeur maar meestal geen eigenaar van de organisatie;
 • Als directeur heb je in alle gevallen een verantwoordelijke functie en kan je dus eigenaar zijn van een bedrijf, organisatie of instelling;

Algemene taken van een directeur zijn het leidinggeven aan de organisatie, het bepalen van het bedrijfsbeleid , het coördineren van de werkzaamheden en het houden van toezicht op de organisatie. Daarnaast moet je als directeur over algemene ondernemersvaardigheden beschikken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen netwerken en kunnen onderhandelen. Een andere belangrijke eigenschap als directeur is het kunnen managen van de organisatie. Als directeur heb je dan ook te maken hebben met andere leidinggevenden binnen de organisatie, zoals één of meerdere managers.

Managers hebben ook een leidinggevende functie maar staan onder toezicht van de directeur. Een directeur kan gebruikmaken van verschillende managers, afhankelijk van de soort organisatie. Denk bijvoorbeeld aan operationeel managers , districtsmanagers , afdelingsmanager en aan financieel managers.

Waar moet een directeur aan voldoen?

Een directeur die: Een teamplayer is; ▪ Sterke communicatieve eigenschappen/vaardigheden heeft (open, duidelijk, concreet) zowel intern als extern; ▪ Verbindend is en een klimaat schept waarin kinderen, team en ouders zich gewaardeerd en gekend voelen; ▪ Duidelijk aanspreekpunt voor ouders en personeel is.

Wie wordt technisch directeur Ajax?

Eredivisie 13 maart 2022 18:00 Aangepast: 13 maart 2022 19:46 Beeld © Pro Shots / Niels Boersema Klaas-Jan Huntelaar treedt vanaf 1 juli dit jaar toe tot de technische organisatie bij Ajax. De voormalig topspits gaat Gerry Hamstra en Erik ten Hag ondersteunen, die tijdelijk de technische taken binnen de Amsterdamse club op zich hebben genomen. ”Los van deze aanstelling van Huntelaar hebben de raad van commissarissen en de directie van Ajax zichzelf gezamenlijk ten doel gesteld om in de zomer van 2022 een nieuwe directeur voetbalzaken aan te stellen”, schrijft Ajax in een persbericht. Lees meer.

Wie is de technisch directeur van Ajax?

Ajax heeft Klaas Jan Huntelaar in dienst genomen. De voormalig topspits wordt toegevoegd aan de technische organisatie van de club.

See also:  Waar Kan Je Voetbal Streamen?

Wie is de technisch directeur van Feyenoord?

Arnesen is sinds januari 2020 de technisch directeur van Feyenoord en verlengde eerder dit jaar zijn contract nog tot volgend jaar zomer.

Wat betekent algemeen directeur?

Functiekenmerken – Korte omschrijving De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van alle activiteiten om te komen tot een op elkaar aansluitende organisatie die voldoet aan de doelstellingen zoals deze geformuleerd zijn en in de toekomst geformuleerd zullen worden.

Plaats in de organisatie Geeft leiding aan gehele organisatie, waarbij direct leiding wordt gegeven aan leidinggevenden binnen de organisatie en indirect leiding wordt gegeven aan de uitvoerende medewerkers op de afdelingen.

Bij directeur in loondienst: legt verantwoording af aan eigenaren / aandeelhouders. Wordt, bij afwezigheid, vervangen door ……. Resultaatgebieden De resultaatgebieden zijn:

 • strategische ontwikkeling, bedrijfsvoering en planning op middellange en lange termijn
 • het soepel verlopen van de dagelijkse gang van zaken
 • de bedrijfsbegrotingen en resultaten op korte, middellange en lange termijn
 • een prettig werkklimaat
 • profileren en imago binnen en buiten de organisatie

Zelfstandigheid Stelt zelf, geholpen door stafafdelingen e. planningen, prioriteiten en/of functionele kaders op. Lost zelf de soms complexe problemen van vaktechnische, organisatorische, financiële en personele aard op. Neemt in deze alle vereiste maatregelen en initiatieven. Legt en onderhoudt (al of niet gereguleerd) contacten met vrijwel iedereen in het bedrijf teneinde de operationele voortgang ongestoord te laten verlopen.

 • Geeft leiding aan 20 – 30 medewerkers in een vestiging of aan enkele vestigingsverantwoordelijke functionarissen verspreid over het werkgebied;
 • Complexiteit De functie is gericht op het coördineren, controleren en begeleiden van vestigingsactiviteiten in een vastgesteld werkgebied;

Er vindt confrontatie plaats met alle bedrijfseconomische aspecten. Is betrokken bij het formuleren van beleid. De aandacht wordt continu gebonden door planning, proces en administratieve aangelegenheden. Schakelt voortdurend om tussen de diverse aspecten. Werkt vaak onder tijddwang.

Afbreukrisico Fouten in de planning of calculaties leiden tot zeer forse schade. Fouten of nalatigheden in afspraken of onderhandelingen eveneens. Onvoldoende of falende coordinatie of bewaking van de productie en de doorstroming kunnen verstoringen veroorzaken in de relaties met (ook ‘vaste’) opdrachtgevers.

Geheimhouding is vereist ten aanzien van een aantal aspecten. Opleidingsniveau De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan HBO, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 4 jaar. Mentale en fysieke belasting Verricht het werk grotendeels op kantoor maar komt ook in de productie afdelingen.