Luxembourg

Basketball Academy

Wat Doet Een Spits Voetbal?

Wat Doet Een Spits Voetbal
Spits is een sportterm voor de gehele voorhoede van een team, het aanvalsfront van een ploeg spelers , zoals de Grote Van Dale het zegt. Degenen die van die voorhoede deel uitmaken worden dan centrumspits genoemd, welk woord op zijn beurt ook weer kan worden ingekort tot spits.

Wat is het verschil tussen spits en aanvaller?

Clubvoetbaldagen » Op welke posities kan je staan in het voetbalveld? Een team begint altijd met 11 spelers aan een voetbalwedstrijd. Alle 11 spelers hebben een andere positie. Er zijn veel verschillende posities waar een speler kan staan in het veld. Ook de tactiek van de trainer bepaalt welke posities er zijn. De meeste voorkomende posities in het veld zijn:

 • Keeper
 • Linksback = links in de verdediging
 • Linker centrale verdediger = in het midden van de verdediging aan de linkerkant
 • Rechter centrale verdediger = in het midden van de verdediging aan de rechterkant
 • Rechtsback = rechts in de verdediging
 • Centrale verdedigende middenvelder = in het midden van het middenveld. Deze speler staat vlak voor de verdediging
 • Rechtshalf = rechter middenvelder
 • Linkshalf = linker middenvelder
 • Centrale aanvallende middenvelder = in het midden van het middenveld. Deze speler staat vlak achter de spits
 • Linksbuiten = links in de aanval
 • Spits = in het midden van de aanval
 • Rechtsbuiten = rechts in de aanval

.

Wat doet een aanvaller?

De rode aanvaller heeft de twee witte verdedigers gepasseerd en lost een schot op het doel. Aanvallers zijn de voetballers die in de voorste ‘linie’ staan. Hun hoofdtaak is het maken van doelpunten. In de aanval staan vaak een of twee centrum spitsen , die centraal voorin staan. Voornamelijk in een 4-4-2-formatie wordt met twee centrumspitsen gespeeld.

Hoe scoor je een doelpunt?

Werk aan je traptechniek – Wil je kunnen scoren, dan zul je in staat moeten zijn de bal op de juiste plaats in het doel te schieten. Zo simpel is het. Een goed schot is dan ook het eerste wapen van een aanvaller. Of je nou op de flanken of centraal staat. Als je kan vertrouwen op je schot, dan speel je gelijk al lekkerder.

Het geeft je meer zelfvertrouwen. Het recept voor een goede traptechniek is trainen, trainen en nog eens trainen. Alleen door heel veel te schieten wordt je traptechniek beter. Spelers met een fenomenale traptechniek als Ronald Koeman hebben daar jarenlang op getraind.

Koeman in AD daarover: “Corners en vrije trappen moeten goed verzorgd zijn. Het schot is trainbaar. Je denkt toch niet dat mijn vrije trap in de Europa Cup 1-finale van Barcelona toeval is geweest? Wij stonden drie keer per week te oefenen na de training.

 • Was er geen keeper, dan zetten we poppen neer;
 • ” Youtube staat helemaal vol met allemaal filmpjes over het trainen van traptechniek;
 • Over schieten met de wreef of met de binnenkant voet;
 • Veel van deze filmpjes richten zich op het schieten vanuit stilstand;
See also:  Hoe Oud Was Ronaldo Toen Hij Begon Met Voetbal?

Zoals deze masterclass van David Beckham over het afstandsschot. Naast het schieten vanuit stilstand is het aan te raden om te trainen op het schot vanuit de loop. Want hoe vaak komt het voor dat je in een wedstrijd rustig vanuit stilstand kunt aanleggen voor een schot.

Wat betekent de spits?

in een punt uitkomend. scherpzinnig. pienter en gevat vb: hij gaf weer eens een spits antwoord Synoniem: puntig met een punt op het eind vb: het muisje heeft spitse snuit Synoniem: puntig Tegenstelling: stom.

Hoe laat is de spits?

In het algemeen kun je zeggen dat de ochtendspits op werkdagen tussen 07. 00 en 09. 00 uur is en de middag/avondspits tussen 16. 00 en 19. 00 uur.

Wat moet je doen als middenvelder?

Wie is de beste spits van de wereld?

NOS Voetbal • maandag 17 januari 2022, 20:31 Wat Doet Een Spits Voetbal 1:45 Lewandowski verkozen tot FIFA Voetbal van het Jaar Robert Lewandowski heeft erkenning gekregen voor zijn enorme aantal doelpunten in 2021: de Poolse spits is uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. De aanvaller kreeg de voorkeur boven Mo Salah en Lionel Messi. Vorig jaar won hij de prijs ook al. De aanvaller van Bayern München won de prestigieuze prijs maandagavond op het jaarlijkse gala van de FIFA, waar prijzen werden uitgereikt aan onder meer ‘s werelds beste mannelijke en vrouwelijke voetballer en beste coach in het mannen en vrouwenvoetbal.

Wat is de betekenis van spits?

in een punt uitkomend. scherpzinnig. pienter en gevat vb: hij gaf weer eens een spits antwoord Synoniem: puntig met een punt op het eind vb: het muisje heeft spitse snuit Synoniem: puntig Tegenstelling: stom.

Wat is een ander woord voor spits?

synoniemen vertalingen over deze site als woordenboektrefwoord: sp i ts : bn. bw. (-er, -t), puntig. sp i ts : v. (-en), punt ; voorhoede. sp i ts : o. het spits (weerstand) bieden. sp i ts : m. (-en), spitshond. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: spits (zn) : aanval , aanvaller , voorhoede , voorhoedespeler spits (zn) : hoofd , kruin , piek , punt , top spits (zn) : puntspeler , spitsspeler spits (zn) : spitsuur , topdrukte spits (bn) : gevat , kien , pienter , scherpzinnig , schrander , slim spits (bn) : puntig , scherp spits (ww) : spitsuren als synoniem van een ander trefwoord: spitsvondig (bn) : gesofisticeerd , gesofistikeerd , gezocht , knap , listig , loos , scherpzinnig , sofistisch , spits , subtiel , vergezocht , vernuftig gevat (bn) : ad rem , bijdehand , geestig , piechem , puntig , raak , scherp , scherpzinnig , slagvaardig , snedig , spits , spitsvondig , vlug scherpzinnig (bn) : gevat , helder , intelligent , knap , kritisch , opmerkzaam , scherp , scherpziend , schrander , slim , spits , vernuftig vernuftig (bn) : handig , industrieus , ingenieus , intelligent , slim , spits , uitgekiend , vindingrijk kien (bn) : bijdehand , gis , goochem , pienter , scherp , schrander , slim , spits gesofistikeerd (bn) : geestig , gesofisticeerd , spits , spitsvondig scherp (bn) : fijn , raak , scherpzinnig , spits puntig (bn) : scherp , spits , stekelig top (zn) : hoogste punt , hoogtepunt , kruin , maximum , piek , punt , spits , topje , toppunt , uiteinde , zenit punt (zn) : piek , prik , spits , timp , tip , tipje , toot , top , toppunt , uiteinde uiteinde (zn) : eind , kant , nok , punt , spits , timp , top , uiterste hoofd (zn) : kop , leiding , spits , voorfront toppunt (zn) : punt , spits , top woordverbanden van ‘spits’ grafisch weergegeven in Charivarius’ Een Ander Woord (1945) : in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908) : Bij punt denkt men meer aan het uiterste einde eener zaak, bij spits aan het scherp toeloopende van het uiteinde.

 • in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz;
 • 117 : woorden met een verwante vorm: zie ook: bij andere sites: synoniemen-sites: algemene woordenboeken: oorsprong: zinsverband en voorbeeldzinnen: overige: debug info: 0;
See also:  Ziggo Sport Op Kpn Welk Kanaal?

0037 c.

Waar komt het woord spits vandaan?

Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands , Amsterdam – spits 1 bn. ‘puntig; scherpzinnig’ Vnnl. spits ‘puntig; vinnig, bits; scherpzinnig’ in een cleyn spits blaederken ‘een klein puntig blaadje’ [1552; iWNT vleeschachtig ], Soo wert sy heel spits,. Ontleend aan Duits spitz ‘puntig; scherpzinnig’ < Oudhoogduits spizzi ‘puntig' < Proto-Germaans *spitja- , een afleiding van *spita- ‘puntig voorwerp', zie → spit 1. ♦ spitsvondig bn. ‘vindingrijk, scherpzinnig'. Vnnl. spitsvindig ‘id. ' spitsvindicheyt ghebruycken int spreken [1556; Dasypodius], in om dat ick. heel spits-vinnig schrijf [1616; iWNT], spitsvondigh ‘id. ' [1616; iWNT]. Gevormd uit spits in de betekenis ‘scherpzinnig' en vondigh ‘vindingrijk' [1550; iWNT vond ].

Hem nauwelijck ghevende een goet woort [1555; iWNT], spits van beleyt en raat [ ca. 1615; iWNT]. Aanvankelijk bestonden spitsvondig en spitsvindig naast elkaar, als leenvertaling van Vroegnieuwhoogduits spitzfündig en spitzfindig.

In het Duits is de vorm met -i- de standaardvorm geworden, terwijl het Nederlands alleen de vorm met -o- heeft behouden. spits 2 zn. ‘puntig uiteinde, top; voorhoede(speler)’ Vnnl. spits , spitse ‘puntig uiteinde, top’ in Een spits, oft scerpte aen eenen ijser [1542; Dasypodius acies ], Het tsuyden spitse ‘de zuidpool’ [1552; iWNT zuiden ], spitse eens berchs ‘bergtop’ [1556; Dasypodius], om het spits af te byten ‘om te beginnen’ [1566; iWNT useeren ], eenen schicht (spies) van vremden houte waer af het spitse van fijnen goude was [1588; Blommaerts], ook overdrachtelijk ‘hoogtepunt’ en ‘smal voorfront van een slagorde’ [beide 1599; Kil. Enerzijds (het) spits < vnnl. spits(e) ‘puntig uiteinde', het zelfstandig gebruikte bn. → spits 1 , anderzijds (de) spits ‘id. ; top van een berg, toren e. ' < vnnl. spits(e) als ontlening aan Duits Spitze ( v. ) ‘id. ' , dat via Oudhoogduits spizza , spizzī teruggaat op Proto-Germaans *spitja- , *spitjō- , beide afgeleid van *spita- ‘puntig voorwerp', zie → spit 1. Als onzijdig woord komt spits tegenwoordig alleen nog voor in de uitdrukking het spits afbijten ‘als eerste ergens aan beginnen (zodat de degenen die volgen het gemakkelijker hebben)', tegenwoordig ook wel de spits afbijten [1961; Van Dale].

See also:  Wie Heeft Voetbal Verzonnen?
], in het spits van uwen lof [1624; iWNT], ‘t spits der Hollandsche slaghoorden [1626; iWNT]. In dit woord zijn twee woorden samengevallen. (De) spits in de betekenis ‘top van een berg, toren e. ‘ is nog steeds algemeen in gebruik.

De overdrachtelijke betekenis ‘hoogtepunt’ heeft geleid tot samenstellingen als spitsuur ‘periode van de grootste drukte’ [1919; NRC], een term die later vooral betrekking kreeg op gemotoriseerd verkeer, vandaar spitsverkeer [1955; iWNT], avondspitsuur en ochtendspitsuur [beide 1956; Leeuwarder Courant]; door verkorting ontstond ochtend- en avondspits [beide 1962; Leeuwarder Courant] en weer opnieuw (de) spits ‘periode van de grootste drukte in het verkeer’ [1991; Van Dale HN].

De militaire betekenis spits ‘smal voorfront van een slagorde’ is in de sport overgenomen als ‘aanvalsfront bij het voetballen’ [1974; Koenen], en door verkorting van spitsspeler ‘speler in zo’n aanvalsfront’ [1966; Leeuwarder Courant] ook spits [1975; Reinsma].

Lit. : J. Blommaerts (1588), Metamorphosis, dat is, Die Herscheppinge oft veranderinge , Amsterdam, 105b.