Luxembourg

Basketball Academy

Wat Betekent Selectie In Voetbal?

Wat Betekent Selectie In Voetbal
Selectiebeleid of selectieprobleem? – Binnen veel sporten, en zo ook binnen het voetbal, speelt selectie of selecteren een rol. Of het nu gaat om het selecteren van de spelers die in de basisopstelling beginnen of het selecteren van een bepaald aantal spelers voor een team: het komt altijd neer op een keuze tussen spelers.

 1. Met die keuze is niks mis; het oorspronkelijke doel van selecteren is namelijk dat kinderen worden ingedeeld op een niveau dat passend is bij hun ontwikkelingsfase en drijfveren;
 2. Elk individu heeft een niveau nodig waarop voetballen uitdagend is en waarin er balans is tussen lukken en mislukken;

Daarbij hebben ze andere kinderen nodig, je leert jezelf immers kennen in relatie tot de ander. Een mogelijk gevaar schuilt in de manier waarop het selectiebeleid en selecteren tegenwoordig veelal wordt gebruikt: als kunstmatig systeem om zo vroeg mogelijk een bepaalde groep jeugdspelers in te schatten als talentvol en deze te ontwikkelen tot een zo goed mogelijke voetballer op volwassen leeftijd.

Selectiebeleid heeft daarmee de structuur van een piramide aangenomen waarbij er aan de top maar plek is voor weinigen. In de praktijk uit zich dit dus in een proces waarbij verenigingen aan de slag gaan met interne en externe scouting om de, op dat moment, meest talentvolle spelertjes eruit te pikken en bij elkaar te zetten in een selectieteam.

Deze methode van herkennen en ontwikkelen van jeugdspelers is gebaseerd op een aantal aannames, waarbij de belangrijkste aanname voor dit proces van vroeg selecteren is dat de huidige voetbalkwaliteiten van jonge spelers vaststaan en voor een belangrijke mate via een rechte opwaartse lijn voorspellen wat het eindniveau van de speler zal worden. Compromising Talent: Issues in Identifying and Selecting Talent in Sport Joe Baker, onderzoeker aan de York University, legt in dit artikel uit wat de aannames voor vroeg selecteren zijn. En dat deze aannames niet altijd blijken te kloppen. The Standard Model of Talent Development and Its Discontents In het onderzoek van Bailey en Collins wordt uitgelegd dat het logisch lijkt om aan de hand van het huidige niveau van een speler een voorspelling te doen voor het potentiële eindniveau. Deze aanname ligt vaak ten grondslag aan de meeste selectiemodellen.

See also:  Wie Fange Ich Mit Sport An?

Wat is selectie training voetbal?

 • Jeugdselectieteams en de (jeugd)selectieprocedure Het seizoen is nog in volle gang, toch zijn de voorbereidingen voor seizoen 2019-2020 alweer begonnen. De spelers van de selectie- en overige teams krijgen de komende maanden te maken met de selectieprocedure voor de selectieteams en de nieuwe indeling van de overige teams. Hierbij enige achtergrondinformatie over wat een selectieteam inhoudt en de betreffende selectieprocedure.

  Wat is een selectieteam? Bij Hooglanderveen zijn de hoogste twee teams per geboortejaar zogenaamde selectieteams. Bij de selectieteams is er, meer dan bij de niet selectieteams, focus op talentontwikkeling en begeleiding, presteren, competitie en in een zo hoog mogelijke klasse voetballen.

  Bij vv Hooglanderveen faciliteren we dit onder andere met een gediplomeerde trainer die verantwoordelijk is voor de beide selectieteams per geboortejaar, de mogelijkheid om 3x per week te trainen, ontwikkelgesprekken met spelers, een selectiecoördinator die de ontwikkeling van de selectiespelers in kaart brengt en een Hoofd Jeugdopleiding voor Onderbouw (t/m onder 12) en Bovenbouw, die het jeugdbeleid ten aanzien van de selecties bewaken en de trainers inhoudelijk en praktisch begeleiden. Selectieprocedure De spelers van de selectieteams worden gedurende het seizoen bekeken en beoordeeld tijdens trainingen en wedstrijden door :

  • Trainer(s)
  • Selectiecoördinator
  • Hoofd Jeugdopleiding
  • Scouts van de club

  Door de gezamenlijke midweekse selectietraining is een vergelijking tussen de selectiespelers van het eerste en tweede team goed te maken. Hierin kunnen spelers van het tweede team zich presenteren als kandidaten voor het eerste team. De beoordeling van spelers wordt minimaal tweemaal per jaar besproken met de trainer(s), selectiecoördinator en Hoofd Jeugdopleiding. De trainers leggen de beoordelingen vast in het spelervolgsysteem Dotcom.

  De spelers van de  niet- selectieteams worden door leden van de scoutingcommissie bekeken en beoordeeld en na de eerste helft van de competitie wordt bepaald of er spelers in aanmerking komen voor een selectie-elftal.

  Deze spelers gaan in de tweede helft van het seizoen (na de voorjaarsvakantie) meetrainen met de selectieteams. Uit de bestaande groep spelers van de twee selectieteams en de spelers die vanuit de niet-selectieteams meetrainen, worden uiterlijk in mei de nieuwe selectieteams voor het volgend seizoen bepaald door het Technisch Hart.

  Bij twijfel en/of verschil van inzicht wordt de Hoofd Jeugdopleiding ingezet om het eindoordeel te bepalen. Bij wijzigingen in de teams wordt dit door de selectiecoördinator aan de betreffende spelers/ouders en trainers gecommuniceerd, voordat de teamindelingen van het nieuwe seizoen bekend worden gemaakt.

  Alleen in speciale situaties wordt er gedurende het seizoen gewisseld met een speler uit of naar een selectieteam. Met bovenstaande procedure borgen we dat de selectieprocedure geen momentopname is, maar het resultaat van een beoordeling van meerdere rollen op basis van de ontwikkeling van een speler in een heel seizoen.

Wat betekent C bij voetbal?

Internationaal gebruikelijke aanduidingen – De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). Zie ook het schema.

Hoe bereid je een voetbaltraining voor?

Hoe lang duurt een voetbaltraining?

Hoe lang mag een training duren en waar kan ik rekening mee houden? Er wordt vaak gedacht dat hoe langer men traint en hoe meer men doet, hoe beter het resultaat zal zijn. Hoewel hier natuurlijk een kern van waarheid in zit, kan men ook te veel doen of te lang trainen.

Dit heeft vooral te maken met hoeveel brandstof het lichaam nog over heeft om goed te kunnen trainen. Wanneer men de glycogeen voorraad leeg heeft getraind, kan men een goede trainingsintensiteit niet meer volhouden en zal spierweefsel zelfs worden afgebroken wanneer men te lang doorgaat.

Dit merkt men vooral als men tijdens trainen opeens minder puf heeft. Normaal gesproken heeft het lichaam een voorraad glycogeen die voldoende is voor een training van ongeveer 45-60 minuten. Bij goed getrainde sporters kan dit zelfs 90 minuten zijn. Het is dus belangrijk dat de totale trainingsduur in de fitness maximaal 60-75 minuten is (fitness is geen constante duurbelasting, maar meer een piekbelasting met rust erin meegerekend, vandaar dat deze tijdsduur langer is).

 1. Langer trainen is wel mogelijk, maar zorg dan voor extra energie, bijvoorbeeld in de vorm van een sportdrank of andere snel opneembare koolhydraten;
 2. Bovendien maakt het lichaam tijdens inspanning het stresshormoon cortisol aan;

Wanneer dit in te grote mate wordt aangemaakt en niet de kans krijgt om weggewerkt te worden door rust doordat men te vaak te lang traint, kan het chronisch verhoogd raken. Dit wordt gezien als 1 van de oorzaken van overtraining. Een chronisch verhoogde cortisol spiegel breekt spierweefsel juist af, zodat het trainingseffect teniet wordt gedaan of trainen het lichaam steeds verder afbreekt.

Hoe vrijlopen bij voetbal?

Wat heb je nodig om op voetbal te gaan?

Hoe word je een goede trainer?