Luxembourg

Basketball Academy

Wanneer Ligt Een Bal Out Of Bounds?

Wanneer Ligt Een Bal Out Of Bounds
Golfregel 27 – Bal verloren of buiten de baan, provisionele bal – Zoals in regel 12 wordt beschreven, is een bal verloren als hij binnen 5 minuten vanaf het moment dat men begint met zoeken, niet gevonden en geïdentificeerd is. Evenals bij ‘buiten de baan’ (out of bounds) moet de speler terug naar de plaats vanwaar de bal het laatst geslagen is, met bijtelling van een strafslag.

Herken het verschil: bij een waterhindernis en bij een onspeelbare bal mag men terug en bij een situatie als in regel 27 moet men terug. Om niet helemaal terug te hoeven lopen kan men in voorkomende gevallen een ‘provisionele’ bal spelen (een soort reservebal).

Indien de bal in het spel gevonden wordt of niet ‘out of bounds’ blijkt te zijn, speelt men met deze bal verder en raapt men de ‘provisional’ op zonder bijtelling van een slag. Indien de bal in het spel inderdaad ‘verloren’ of ‘out of bounds’ is, speelt men na bijtelling van een strafslag door met de provisionele bal.

Hoeveel strafslagen is out of bounds?

Out of Bounds in Golf 101 | How is it Defined? | When is a Ball Out of Bounds?

Meest voorkomend – Je krijgt één strafslag in de volgende situaties:

 • je bal komt buiten de baan (out of bounds); 
 • je bal is verloren (je kunt je bal niet identificeren of vinden);
 • je bal ligt in een hindernis en je wilt de hindernisregel toepassen;
 • je bal verrolt bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp op de fairway of in de rough;
 • je beweegt per ongeluk je eigen bal (behalve bij het zoeken, dan krijg je geen strafslag); 
 • je pakt een bal op om deze te identificeren maar de bal is niet gemerkt.

Je krijgt twee strafslagen in de volgende situaties:

 • je hebt per ongeluk je bal bewogen en zonder de bal terug te plaatsen en je slaat de bal (je speelt dan van de verkeerde plaats); 
 • je geeft of vraagt advies aan je medespeler;
 • je haalt zand of losse aarde weg op de fairway of in de rough.

Wie beslist of je bal onspeelbaar ligt?

Dit zijn je opties als je bal onspeelbaar ligt Bal in de struiken, tegen een boom of in een andere onmogelijke positie? Onthoud regel 19: dit zijn je opties bij een onspeelbare bal. We hebben de golfregels ooit braaf geleerd tijdens een regelcursus, maar in de praktijk blijken al die kennis en weetjes over regels vaak wat weggezakt.

 1. Jammer, want niets is vervelender dan in de baan, of irritanter nog, tijdens een wedstrijd, niet precies weten wat je in een bepaalde situatie moet, mag of kunt doen;
 2. Regel 19: alles over onspeelbare ballen Regel 19 is zo’n regel die je, tegen wil en dank, vaak nodig hebt;

Het is de regel over onspeelbare ballen, en welke mogelijkheden je hebt als je zo’n onspeelbare bal hebt. Dit is de basis:

 • Je moet je bal gevonden hebben om hem onspeelbaar te kunnen verklaren. En gevonden wil zeggen: je moet je bal geïdentificeerd hebben.
 • De speler is de enige die bepaalt of de bal onspeelbaar is. Als jij dus vindt dat je bal onspeelbaar is, dan ben jij de enige die de bal onspeelbaar kan verklaren.
 • Je mag je bal overal op de baan onspeelbaar verklaren.
See also:  Met Welke Sport Val Je Het Snelst Af?

Drie manieren om verder te gaan En hoe ga je verder als je je bal onspeelbaar hebt verklaard? Dat kan op drie manieren:

 1. Ga terug naar waar je vandaan komt (R 19. 2a).
 2. Ga in een rechte lijn van de bal en de vlag naar achteren, zo ver als je wilt (R 19. 2b).
 3. Meet twee stoklengtes met je driver vanaf de plek waar de bal onspeelbaar ligt. Trek een denkbeeldige halve cirkel, niet dichterbij de hole (19. 2c).

Onspeelbaar in een bunker? Als je dropt moet je in de bunker blijven en je krijgt altijd één strafslag. Bij optie 2 mag je wel buiten de bunker droppen. As je daarvoor kiest, krijg je twee strafslagen. Tip: heb je je bal vanaf de green in een bunker geput en je bent een slechte bunkerspeler? Gebruik optie 1: terug naar de plek waar je vandaan komt, dat is namelijk op de green. Wanneer Ligt Een Bal Out Of Bounds Ingeborg Slikker is voormalig nationaal en internationaal referee. Ze is daarnaast interim manager op de Noordwijkse Golfclub en een van de organisatoren van het Noordwijkse Jeugd Open. .

Wat betekenen de paaltjes bij golf?

Golfregel 26 – Waterhindernissen – Een gewone waterhindernis, gemarkeerd door  gele paaltjes , loopt dwars over de fairway heen. Een laterale hindernis, gemarkeerd door  rode paaltjes , loopt langs de fairway. Bij de gewone waterhindernis heeft u als u besluit de bal niet te spelen, twee mogelijkheden om het spel voort te zetten.

 1. Trek een lijn vanuit de hole door het punt waar uw bal de grens van de waterhindernis het laatst heeft gekruist en drop uw bal op deze lijn zover naar achter als u wilt.
 2. ga terug naar de plaats vanwaar u de bal het laatst heeft geslagen.

Bij een  laterale waterhindernis  heeft u als extra optie dat u de bal binnen twee stoklengtes dropt vanaf het punt (het meetpunt) waar uw de grens van de hindernis het laatst gekruist heeft. Meld hetgeen u doet aan uw marker en markeer altijd uw bal als u hem opneemt. Markeer indien anders ook het meetpunt. Onthoud dat u ook in een waterhindernis uw stok niet op de grond mag zetten, noch losse natuurlijke voorwerpen weg mag halen, noch een oefenswing mag maken.

Welke golfregels zijn veranderd?

Wat is een ingebedde bal?

Wanneer is een golfbal ingebed? – Een golfbal is alleen ingebed als de golfbal in zijn eigen pitchmark ligt, na de voorgaande slag, en enig deel van de golfbal onder het grondoppervlak ligt. Wanneer Ligt Een Bal Out Of Bounds Zonder straf droppen voor een ingebedde golfbal in het algemene gebied is niet toegestaan als:

 • de golfbal is ingebed in zand in elk deel van het algemene gebied dat niet is gemaaid tot fairwayhoogte of lager,
 • wanneer, buiten de ingebedde golfbal, een andere situatie het onmogelijk maakt om een slag te maken (als het bijvoorbeeld onmogelijk is een slag te maken omdat de bal in een dichte struik ligt).
See also:  Hoe Zeg Ik Ziggo Sport Op Bij Kpn?

Wat is de algemene straf bij golf?

Algemene straf – General penalty De algemene straf is verlies van de hole bij Matchplay en twee strafslagen bij Strokeplay.

Wat zijn de regels van golf?

De golfregels hebben als doel dat de sport veilig, vlot en eerlijk gespeeld kan worden zodat zoveel mogelijk spelers tegelijk kunnen genieten van de golfbanen in Nederland. Het is belangrijk dat clubs ervoor zorgen dat golfers een goede kennis hebben van de regels, met name de veiligheidsregels.

Waar mag je de bal niet onspeelbaar verklaren?

Een bal onspeelbaar verklaren in het algemene gebied en op de green – U kunt als speler alleen zelf een golfbal als onspeelbaar verklaren als deze overal op de baan ligt met uitzondering van een hindernis. Een hindernis kan alleen ontweken worden, ook als de bal volgens u onspeelbaar ligt. Wanneer Ligt Een Bal Out Of Bounds.

Waar mag je je bal niet onspeelbaar verklaren Golf?

Ga naar inhoud Een speler heeft altijd de mogelijkheid, behalve in een waterhindernis, om zijn bal onspeelbaar te verklaren mits het nemen van een strafslag. Een bal tegen een boom of in het diepe struikgewas zijn veel voorkomende gevallen. Indien u vindt dat uw bal onspeelbaar is, dan moet u met één strafslag de bal droppen: – zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld. Als uw oorspronkelijke bal van een tee werd geslagen, dan mag u de nieuwe bal ook op een tee plaatsen; – op minder dan twee clublengtes van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole; – achter het punt waar de bal lag, op een rechte lijn tussen dat punt en de hole, zonder beperking in afstand.

 1. Opgelet ! Bij de twee laatste opties: indien uw bal onspeelbaar is in een bunker, en u één van de twee laatste opties wenst te nemen, dan moet u de bal droppen in de bunker;
 2. Bron:   http://playinggolf;
 3. nl/ Guus Koning Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en reacties op de nieuwspagina van de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het bestuur;

Leden van de club kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op onze website. Golfclub De Koggen behoudt het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen, te verwijderen dan wel niet te plaatsen. Auteurs dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de website geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld.

See also:  Waarom Nederland Niet Olympische Spelen Voetbal?

Is het toegestaan om met je kar tussen de bunker en de green te lopen?

Oefenswing – Op de tee’s mag u geen oefenslag maken. Dit ter bescherming van de tee. Bunker Als u een bal uit de bunker heeft geslagen, moet u het zand aanharken daar waar uw voetsporen zijn en waar u heeft geslagen. Let op dat u de bunker hierbij niet ‘uitholt’.

De hark terugplaatsen in de daarvoor bestemde steun. (niet IN de bunker!)                 Green Loop nooit met trolleys over de green, over de fringe (Dit is de gemaaide rand rond de green) of de voorgreen.

Loop ook niet met uw trolley tussen de green en de bunker. Plaats geen tassen op de green. Voor u gaat putten herstelt u eerst de door uw bal veroorzaakte pitchmark met uw pitchfork. Beschadig de green niet met uw spikes en met de vlaggenstok. Sta niet te dicht op de hole zelf en wees voorzichtig met de randen van de hole bij het terugplaatsen van de vlaggenstok.

Uw bal merkt u op de green met een ball-marker, nooit met een kras op de green. Een bal die op een andere green ligt dan die van de hole waarop u speelt, moet buiten de voorgreen gedropt worden. Markeringspalen Alle markeringspalen, verwijzingsborden en aangepaalde bomen zijn vaste obstakels en worden ontweken volgens regel 16.

1b Grond in bewerking (Ground under repair – G. ) Ligt uw bal op grond in bewerking of moet u uw stand hierin innemen, dan bent u verplicht de bal buiten deze grond te droppen. Deze regel beoogt een tijdelijke bescherming van stukken grond die kwetsbaar zijn.

Trolleys Rijdt nooit met uw trolley over de (voor-)green, de tee’s en door bunkers, ook niet tussen bunker en green. Zorg dat de onderkant van uw trolley bij het lopen niet over de grond sleept. Alleen brede wielen zijn toegestaan.

Volg altijd de wegwijzers en blijf zoveel mogelijk op de paden. Sproeikoppen (Sprinklers) Stap niet op de Sproeikoppen en rijdt er niet overheen met uw trolley of buggy. Ligt uw bal op een sproeikop (vast obstakel), handel dan volgens Regel 16. 1b van De Golfregels.

 1. Afval Deponeer al uw afval in de prullenbakken of neem het mee;
 2. Mededelingen Mededelingen op de daarvoor bestemde borden betreffende (tijdelijke) aanwijzingen m;
 3. het gebruik van de baan of de oefenfaciliteiten moeten opgevolgd worden;

Golfregels & Etiquette Uiteraard gelden voor alle spelers de Golfregels en Etiquette zoals ze zijn vastgesteld door de Nederlandse Golf Federatie. Elke golfer dient van deze regels op de hoogte te zijn, conform te handelen en een exemplaar van de nieuwste editie van de NGF-Golfregels in zijn/haar tas te hebben.