Luxembourg

Basketball Academy

Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Op Voetbal?

Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Op Voetbal
Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Op Voetbal In de gang, op straat of op het schoolplein: waar je kind ook is, hij dribbelt met de bal aan z’n voet en roept enthousiast dat hij later bij het Nederlands Elftal gaat spelen. Maar vanaf welke leeftijd mag je kind eigenlijk op voetbal? Omdat voetbal een sport is voor iedereen – en nog één van de goedkoopste sporten ook – zijn bij de KNVB alle kinderen welkom. Ook kleine kinderen, dus. Er worden wedstrijdjes georganiseerd in de volgende vormen:

  • Onder 6 Kinderen vanaf vijf jaar, de zogeheten ‘onder 6-pupillen’, spelen wedstrijdjes op een klein veld met minidoeltjes. Niet met een heel elftal, maar simpel: twee tegen twee.
  • Onder 7 Kinderen tussen de 6 en 7 jaar, de ‘onder 7-pupillen’, spelen vier tegen vier op een iets groter veld, maar alsnog met minidoeltjes.

Lees ook: Voetbalmoeders over het eerste doelpunt van hun kind >

  • Onder 8 / 9 / 10 Is je kind tussen de 7 en 9 jaar, dan speelt hij op een kwart veld met een wat groter doel en zes tegen zes. Er is dan ook een spelbegeleider langs de lijn, die de spelregels uitlegt bij overtredingen.
  • Onder 11 / 12 Deze categorie speelt op een half veld met acht tegen acht. Er is dan een pupillenscheidsrechter aanwezig die tussen de spelers mee rent.

Wat mag niet mee de ArenA in?

ARTIKEL 8 – ONGEOORLOOFDE VOORWERPEN EN GEDRAG – 8. 1 Het is verboden voorwerpen in de Johan Cruijff ArenA mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde, waaronder flessen, glazen, blikjes, stokken, voetbalshirts bij andere Evenementen dan voetbalwedstrijden, spandoeken en/of andere voorwerpen waarop, in de ogen van (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag, discriminerende en/of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen staan afgebeeld, kettingen, slagwapens, steekwapens en stootwapens.

  • 2 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA tassen mee te nemen in ieder geval met een afmeting groter dan A4 formaat en/of 30 cm x 21 cm x 10 cm;
  • 3 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA Vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken;
See also:  Waarom 5 Wissels Voetbal?

4 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA te gooien met enig voorwerp en/of enige vloeistof. 5 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA middelen aan te wenden dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben die, naar het oordeel van (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag, onnodige hinder en/of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor en/of schade kunnen toebrengen aan een ander persoon of goed.

Daaronder zijn begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een bezoeker pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat. 6 Het is verboden zich in de Johan Cruijff ArenA te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren.

Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen. 7 Het is verboden in de Johan Cruijff ArenA lichtinstallaties, hekken, daken, catwalk, gracht, en andere toestellen en/of bouwwerken te beklimmen.

  • Voorts is het verboden bij voetbalwedstrijden en andere sportwedstrijden het speelveld te betreden;
  • 8 Het is verboden dieren mee te nemen in de Johan Cruijff ArenA;
  • Dit geldt niet voor personen die zijn aangewezen op een hulp- en/of geleidehond en/of (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag;

9 (Interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag dan wel bewaring te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering.

  • Het uitvoeren van visitatie en/of privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering binnen de Johan Cruijff ArenA gebeurt bij de in- en uitgangen en binnen de Johan Cruijff ArenA wanneer daartoe aanleiding is;
See also:  Welk Jaar Wk Voetbal?

Bij weigering van bovenstaande controles wordt het Publiek geen toegang (meer) verleend of wordt het Publiek verwijderd uit de Johan Cruijff ArenA. 10 Het Publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in de Johan Cruijff ArenA te bevinden, met dien verstande dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken middels hoofddeksel, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door de (interventie)stewards, beveiligingspersoneel, politie, personeel van Stadion Amsterdam en/of ander bevoegd gezag en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.