Luxembourg

Basketball Academy

Om Welke Sport Staat China Bekend?

Om Welke Sport Staat China Bekend
Om Welke Sport Staat China Bekend Kung fu, een Chinese vorm van martial arts China is een echt sportland. De Chinezen beoefenen zeer veel verschillende sporten. Zo zijn pingpong, voetbal en basketbal populaire sporten in het land. De traditionele volkssporten worden in China echter ook nog veel beoefend. In dit artikel lees je alles over een aantal bijzondere volkssporten in China, zoals xiang qi en qigong.

Wat spelen ze in China?

Waar denk je aan bij sport in China? Denk je aan pingpong of kungfu? Aan vechtende monniken en flitsende zwaarden? Zou je ook een paar bekende Chinese topsporters kunnen noemen? Ken je misschien de basketbalspeler Yao Ming en de tennisspeelster Li Na? Hoorde je wel eens van het Evergrande Team? En wist je dat in China het voetbal uitgevonden is? Om Welke Sport Staat China Bekend

  • Je kan een aantal sporten en hun functies van het oude China noemen.
  • Je kan vertellen over grote sporten in China zoals wushu, tafeltennis, voetbal en wintersporten, in samenhang met de maatschappelijke ontwikkeling.
  • Je kan vertellen over de Olympische Spelen in Beijing 2008.
  • Je kan een aantal beroemde Chinese topsporters noemen.
  • Je kunt de verschillen in sportbeleving in China en in Nederland uitleggen en culturele factoren benoemen die een rol spelen bij sport.
  • Je kunt uitleggen dat er een groot verschil zit van aanpak bij topsport in China en in Nederland.
  • Je kunt uitleggen dat de hervormingen in de sport van groot belang zijn voor de gezondheid van jong en oud en je kan de sociale waarden van sport plaatsen in de Chinese maatschappij.

Inleiding Natuurlijk is sport net zo belangrijk in China als in de rest van de wereld. We gaan leren over sport in de Chinese samenleving vroeger en nu, over populaire sporten en sporters, maar ook hoe sport beleefd wordt door jongeren in China. Om Welke Sport Staat China Bekend Sport in het oude China Door de eeuwen heen werden allerlei takken van sport in China beoefend. We weten dat in de Lente en Herfst Periode en de Tijd van de Strijdende Staten (samen 770-221 v. Chr. ) sporten als zwaardvechten en touhu – het gooien van pijlen in wijnkaraffen – beoefend werden. In de Han-dynastie (206 v. Chr. – 220 n. Chr. ) werd cuju gespeeld (een soort voetbal, officieel erkend door de FIFA als de eerste vorm van voetbal) en kenden ze al acrobatiek.

 1. Tijdens de Tang-dynastie (618-907) was een vorm van polo – jiju – populair en gedurende de Qing-dynastie (1644-1911): bingxi – spelletjes op het ijs;
 2. Jagen was altijd al een geliefde sport voor de welgestelden Je kan zeggen dat deze sporten wedstrijd- of spelgericht zijn;

Natuurlijk waren er ook allerlei militaire trainingen die onder de term ‘sport’ vallen, zoals boogschieten, wagenmennen, paardrijden, worstelen, lange afstandslopen, zwemmen en wushu (vechtsport of kungfu). De link tussen sport en gezondheid is duidelijk, en het wekt geen verbazing dat de Chinese cultuur, die zoveel waarde hecht aan gezondheid, ook allerlei vormen van ‘fitness’ kent. Touhou (bron: Weebly) Daoyin (bron: Daoyin. es)

  1. Bovengenoemde drie functies van sport (wedstrijd en spel, militair en gezondheid) kunnen natuurlijk ook gecombineerd. Leg dit uit en noem daar een paar voorbeelden bij (van sporten uit het oude China). Noem ook drie hedendaagse sporten, samen met hun functies.

Sport in het oude China en het oude Griekenland In 2008 organiseerde China de Olympische Spelen. De website van het Chinese Olympische Comité vermeldt de vele overeenkomsten tussen het oude China en het oude Griekenland op het gebied van sport. Sport werd in beide landen al vroeg opgenomen in het onderwijssysteem. Zo voerde Confucius (551- 479 v. Chr. ) de ‘Zes Kunsten’ in: muziek, wagenmennen, schrijven, rituelen, boogschieten en wiskunde.

 • Denk aan daoyi , een soort ademhalingstechniek, wuxingxi : allerlei gymnastiekvormen, qigong : bewegingen en ademhalen voor een goede qi (energie) stroming;
 • Hij combineerde dit alles met het juiste gedrag en richtlijnen over voeding;

Plato, de Griekse filosoof (428-348 v. Chr. ), deed ongeveer hetzelfde door fysieke training in het onderwijs toe te passen, samen met muziek, hygiëne en dieetleer. Sport in het moderne China In China zijn de traditionele sporten als wushu (wǔshù, 武术, een verzamelnaam voor een paar honderd soorten vechtsport) en weiqi (wéiqí, 围棋, in het Westen staat dit bekend als Go, een soort schaak) nog steeds populair. De parken zijn vanaf ‘s ochtends vroeg tot het donker wordt vol met wat oudere mensen die qigong (qìgōng, 气功) of taijiquan (tàijíquán, 太极拳, in het Westen bekend als tai chi) beoefenen, naast ballroom dansen, disco dansen en joggen! Om Welke Sport Staat China Bekend (bron: Tussenwoord. nl) Zoek uit wat de verschillen zijn tussen wushu , kungfu, qigong en taijiquan. Pingpong We denken ook bij pingpong (pīngpāngqiú, 乒乓球) of tafeltennis aan China. Mao Zedong was een fervent tafeltennisspeler en in de jaren zestig van de vorige eeuw stonden er echt overal stenen pingpongtafels, ideaal in een arm en dichtbevolkt land.

We kennen zelfs de naam ‘pingpongdiplomatie’. Mao besloot in 1971 het isolement van China te breken en nodigde een Amerikaans team uit om in China te komen pingpongen. Een jaar later bezocht Nixon, de toenmalige president van de VS, China.

Nog steeds zijn er wel 300 miljoen tafeltennisspelers in China, hoewel nu ook andere sporten als voetbal, volleybal en basketbal misschien wel populairder zijn. Bekijk dit NOS-item uit 2015 over Chinese tennistafelspeelsters die naar Nederland komen om voor het Nederlandse nationale team te spelen (7:52 min).

 1. Leg uit waarom Chinese tafeltennisspelers in het Nederlands nationale team willen komen spelen. Wat zijn de voordelen voor hen, en voor Nederland? Waarom zijn Nederlandse spelers minder goed (luister naar wat Bettine zegt)

Voetbal Cuju (cùjū, 蹴鞠, letterlijk: schop bal) is een voetbalspel uit de Chinese oudheid, waarbij het de bedoeling was om een leren bal, gevuld met veren, in het net van de tegenstander te krijgen. Het wordt door de wereld voetbalbond FIFA als de eerste vorm van voetbal erkend. Om Welke Sport Staat China Bekend Cuju Cuju werd in het algemeen uitgevoerd aan het hof. Voor de verjaardag van de keizer of tijdens diplomatieke evenementen werden er feesten gehouden met wedstrijden. Aan een cuju wedstrijd deden twee teams met 12-16 spelers mee. Tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) begon de populariteit van cuju te dalen, en de 2000-jaar-oude sport verdween langzaam uit beeld.

 • Onze eigen Nederlandse tafeltennisvedette Bettine Vriesekoop is ook aan het woord;
 • Nu heet het moderne voetbal: zuqiu (zúqiú, 足球, letterlijk: voetbal);
 • Het moderne voetbal China stond in het voorjaar van 2020 76ste op de FIFA-wereldranglijst (Zie de FIFA-ranglijst , waar staat Nederland?), lager dan Iraq en Congo, om maar eens een paar landen te noemen;

Hoe kan dit? Een land met bijna 1,4 miljard inwoners, waar toch wel een paar goede voetballers tussen zouden moeten zitten, en met een voetballiefhebber als president! In de jaren 80 van de vorige eeuw begon de voetbalsport in China op te komen. Echter tussen 2000 en 2010 was er sprake van veel corruptie, scheidsrechters werden bijvoorbeeld omgekocht.

 1. Leg uit dat het met buitenlandse trainers heel moeilijk is een goede visie en structuur in de Chinese voetbalwereld neer te zetten.

Daarnaast zijn er nog allerlei problemen: de onderwijsdruk, ruimtegebrek en luchtverontreiniging. Voetbalvelden nemen erg veel ruimte in, in tegenstelling tot pingpongtafels! Ook zijn door de verstedelijking kinderen niet gewend om buiten te spelen, en er is geen straatvoetbalcultuur. Xi Jinping wil van China een voetbalgrootmacht maken van internationale allure.

 1. Voetbal was niet de sport waar je je zoon of dochter op wilde hebben;
 2. Na 2010 volgden hervormingen;
 3. Veel buitenlandse voetbaltrainers werden ingehuurd maar er was geen visie en structuur;
 4. De hervormingen die hij doorvoerde vanaf 2015, met de bijbehorende subsidies, zorgden voor een enorme groei in aanbod en vraag naar voetbalactiviteiten;

Doel was te kwalificeren voor een WK, vervolgens om er een te organiseren, en uiteindelijk natuurlijk om een WK te winnen. Professionele clubs haalden internationale spelers voor enorme transferbedragen naar Chinese clubs. Geld was er wel, maar de kennis en kunde bleven achter.

Tienduizenden Chinese trainers moesten worden opgeleid en velden moesten worden aangelegd. In 2025 zullen er in China 50. 000 speciale voetbalscholen opgericht zijn. In vergelijking: in Nederland zijn er nu ongeveer 2.

500 voetbalclubs! In dit NOS-filmpje (1:09 min) uit 2015 wordt China’s voetbalstrategie belicht.

 1. De aanpak om van China een voetbalgrootmacht te maken gebeurt echt ‘op z’n Chinees’. Leg dit uit.
 2. Als we China en West-Europa vergelijken op voetbalgebied, zien we een sterke focus van China op spelers en trainers uit het westen. Geef hier in 50 woorden je mening over.

Sport en politiek Zoals in veel landen met een sterk centraal gezag zijn in China sport en politiek twee begrippen die sterk met elkaar verbonden zijn. Sport is een propagandamiddel. Sport versterkt het nationale moraal en vergroot de sociale cohesie. Verliezen in de sport is gezichtsverlies voor volk en vaderland!

 1. Noem zoveel mogelijk verschillen tussen Chinese en Nederlandse sporters als het gaat om politiek, volk en vaderland.

Toch zien we langzaam een verandering bij topsporters. Er komt een eind aan de opvatting dat atleten bevelen van de regering moeten uitvoeren en “goud moeten winnen omdat de maatschappij het nodig heeft”, zoals een medaillewinnaar van de Spelen Beijing 2008 het laatst nog formuleerde. Verschillen Natuurlijk zijn er in zo’n groot land als China grote verschillen in aanpak bij diverse sporten, maar ook tussen stad en platteland.

 1. Kun je uitleggen waar dit verschil in benadering met het Westen vandaan komt?

Olympische Spelen China debuteerde al in 1932 op de Olympische Spelen, daarna volgden de Zomerspelen van 1952, vervolgens die van 1984. Daarvoor nam China voor het eerst deel aan de Winterspelen van 1980. De lange tussenpauze (van 1952-1980) was vanwege het zogenaamde ‘twee China’s’ probleem. Toen in 1980 door het IOC (Internationaal Olympisch Comité) met een resolutie bepaald werd dat er maar één China in de wereld was, namelijk de Volksrepubliek China, en dat Taiwan deel uitmaakt van het Chinese grondgebied, sloot China zich weer aan bij de Olympische Beweging.

Er zijn grote verschillen tussen de traditionele scholen en de moderne sportscholen. Traditioneel staat de trainer in zeer hoog aanzien. Wat de spelers betreft, is vaak de oudste speler de baas in het elftal, en niet altijd de meest geschikte of capabele.

Men wilde vervolgens een eind maken aan het imago van ‘de zieke man van het Verre Oosten’: China moest de superioriteit worden van Azië, ook op sportgebied. De Olympische Spelen van 2008 in Beijing was een mijlpaal voor de sport in China. Dit was het moment dat China zich aan de wereld toonde.

 1. De beste Spelen ooit met de meeste gouden (51) medailles, waardoor China bovenaan de medaillespiegel eindigde;
 2. Dit filmpje (2:53 min) geeft een beeld van de westerse blik op China als gastland van de Olympische Spelen;

Westerlingen bekeken China’s deelname aan de Spelen ook met een politieke bril, namelijk dat ‘Beijing 2008′ juist een kans was voor politieke vernieuwing en misschien wel een redelijke garantie dat China Taiwan niet zou binnenvallen. China beloofde zelfs internationale persvrijheid tijdens de Spelen, een ware revolutie!

 1. Waarom was deze persvrijheid zo bijzonder?
 2. Is het wel mogelijk om via sport persvrijheid en politieke vrijheid te bewerkstelligen? Geef argumenten.

Charmeoffensief De Fuwa (Fúwá, 福娃) waren de vijf mascottes van deze Spelen. Ze werden op 11 november 2005 onthuld, 1000 dagen voor de opening van de Spelen. Hun namen zijn Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying en Nini, hardop uitgesproken vormen ze samen de zin ‘Běijīng huānyíng nǐ’ (Beijing verwelkomt je).

 1. Boven de Fuwa staat het logo van de Olympische Spelen van Beijing 2008. Zoek de naam en betekenis hiervan op internet.
See also:  Wanneer Eindigt Transferperiode Voetbal?

Beijing 2022 Winterspelen

 1. Zoek uit wat het logo van de Winterspelen symboliseert en hoe de twee mascottes heten en wat zij symboliseren.

In de jaren tachtig begon in China de wintersportmarkt zich te ontwikkelen. China nam in 1980 voor het eerst deel aan de Winterspelen en won in 1992 zijn eerste medaille. Daarna ging het iedere Spelen beter. Doel is nu om meer dan driehonderd miljoen Chinezen de sneeuw of het ijs op te krijgen. De overheid wil van China een sportwereldmacht maken! Door middel van nationale en regionale plannen worden de aanleg van infrastructuur en jongerenparticipatie (via scholen en sportlessen) opgezet.

 1. Leg uit dat het organiseren van de Winterspelen in Beijing 2022 vooral een economisch plaatje is. Doe dit in 200 woorden.

Beroemde Chinese sporters Basketballer Yao Ming, is met zijn 2,29 meter de een na langste basketbalspeler in China. Hij werd geboren in 1980 en speelde eerst bij de Shanghai Sharks en later groeide hij uit tot een ster bij de Houston Rockets, acht seizoenen lang speelde hij in de NBA. Dankzij hem werd basketbal ontzettend populair in China. Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing had hij de eer de vlag te dragen.

 • Het is natuurlijk ook een economisch plaatje;
 • De geschatte inkomsten zullen stijgen van € 81 miljard in 2020 naar € 135 miljard in 2025;
 • Meer dan 300 miljoen mensen in China spelen tegenwoordig basketbal en de CBA (Chinese Basketbal Association) is uitgegroeid tot 20 herenteams verspreid over het hele land;

Ondanks tientallen jaren van antiwesterse sentimenten en politieke verschuivingen is basketbal onderdeel geworden van het dagelijks leven en amusement in China. Tegenwoordig is de sport populairder dan ooit en zal zijn grote schare van diehard Chinese fans waarschijnlijk niet snel afnemen.

Kijk naar tien hoogtepunten uit Yao Ming’s carrière bij de Houston Rockets (filmpje 2:50 min). Een horde te ver Hordeloper Liu Xiang was wereldrecordhouder 110 meter horden in de jaren 2004, 2008 en 2012.

Hij begon in de atletiek als hoogspringer maar richtte zich al vrij snel op hordelopen. Hoogtepunt was de gouden medaille op de Olympische spelen in Athene van 2004. In 2008 tijdens de Spelen in Beijing waren de verwachtingen hoog gespannen: Liu Xiang zou weer een medaille winnen op Chinese bodem, voor volk en vaderland. Om Welke Sport Staat China Bekend Liu Xiang in actie (bron: erki. nl) ‘Everybody was Kungfu fighting’ Kungfu is niet een sport van zomaar ‘vechten’, maar een way of life die zich richt op focus, doorzettingsvermogen en zelfverdediging. Ook bij ons zijn kungfu-meesters Bruce Lee, Jet Li en Jackie Chan beroemd: zij maakten kungfu ook buiten China razend populair.

 • Het publiek was verbijsterd toen hij na een valse start weg liep van de baan, maar de blessure waar hij al een tijd mee worstelde was hem op dat moment te pijnlijk;
 • Een staaltje van gezichtsverlies;
 • Maar ook teleurstellingen horen bij sport…;

Het genre kungfu-film werd een begrip, waar velen plezier aan beleven. Bruce Lee was de grootste oosterse vechtkunst acteur van de 20ste eeuw. Hij was geboren in het Chinatown van San Francisco in 1940, en overleed in 1973 in Hongkong. In zijn jeugd leefde hij tussen de straatbendes en ging om te overleven op kungfu les onder grootmeester Yip Man (de kungfu-grootmeester op wiens leven de Ip Man films gebaseerd zijn).

Naast groot kungfu-meester werd hij boks- en danskampioen van Hongkong. Hij speelde in vele films, zoals Way of the Dragon. Dit fragment van Ip Man 4 (4:09 min) is verbluffend. Pas op: bevat geweld! Jet Li geboren in Beijing, was een van de mensen rond wie het China Wushu team in 1974 werd gevormd.

Hij won vele gouden medailles in Chinese wushu kampioenschappen. Zijn eerste film was Shaolin Temple , later brak hij door in de filmscene van Hongkong en de VS. Jackie Chan is een acteur, stuntman, zanger en kungfu-deskundige, de uitvinder van de komische kungfu-film.

 1. Hij komt uit Hongkong;
 2. Tennisster Li Na Li Na werd geboren in 1982 in Wuhan;
 3. Zij was de eerste Chinese die zich kon plaatsen voor een grandslamtoernooi en die een plaats in de top 10 van de wereldranglijst wist te veroveren;

Bijna altijd zijn Chinese topsporters onderdeel van het staatssysteem en moeten zich hiernaar schikken. Li Na is hierop een uitzondering, zij was een dissident tussen alle Chinese topsporters en spotte zelfs een beetje met de Chinese overheid. Li Na (bron: wikipedia. org) (bron: volskrant. nl) Na haar eerste Grandslamzege op Roland Garros in 2011, tekende ze miljoenencontracten voor Rolex, Mercedes, Nike, Samsung en veel Chinese merken. Ze werd de op twee na bestbetaalde tennisster van de wereld met een jaarinkomen van 15 miljoen euro. Daarnaast kreeg ze door een aanbod voor een politieke functie in haar geboorteprovincie Hubei.

 1. Is de groei van veel sporten gerelateerd aan bekende gezichten in de topsport, zoals hierboven beschreven? Geef argumenten.
 2. Is dit in Nederland ook zo of reageren de jeugd en ouders hier toch anders op?

Topsport: verschil tussen China en Nederland qua aanpak. In Nederland zien we ten aanzien van sport het systeem van persoonlijke voorkeur. Ieder kind kiest de sport die hij of zij wil. Bij een uitzonderlijk talent, groei je daarin door en word je misschien topsporter. Dit is een eigen keuze. In China is dat anders.

 1. Omdat ze nog volop aan het tennissen was, liet ze dit aanbod lopen;
 2. Verder liet ze een tattoo van een roos (symbool van de jeugd) aanbrengen op haar borst en trok een Argentijnse coach aan;
 3. Deze openhartige en komische tennisster werd de redding voor het Chinese tennis, met een enorme share aan tv-fans (1,4 miljard mensen!);

De goede kinderen worden er op scholen al uitgeselecteerd. Zij gaan naar speciale sportscholen en groeien door naar provinciale teams, legerteams, privé teams en nationale teams. Het ontwikkelen van een topsporter is in China een soort productieproces. China steekt veel geld in de topsportstructuur om medailles binnen te halen, ter meerdere eer en glorie van het vaderland.

Het staatssysteem kan hardvochtig zijn en kinderen worden al jong uit huis op speciale sportscholen geplaatst. De laatste jaren komen er echter steeds meer sportscholen die meer waarde hechten aan de sociale kant van het sporten.

Hier zie je hoe Ruben Terlou praat met een negenjarig meisje dat ver van huis op een acrobatiekschool zit ( Oevers van de Yangtze , Pretpark China, aflevering 5 van 6:33 – 15:00 min). Sport op school Sport wordt in China vaak gezien als ‘afleiding’ van school, terwijl dit in het Westen als ondersteuning van het onderwijs wordt gezien.

 • Veel onderzoeken tonen aan dat sport en beweging een positief resultaat heeft op de academische resultaten;
 • Zit je lekker in je vel, dan haal je ook goede cijfers! Tegenwoordig wordt dit in China ook wel gezien en wordt er in het onderwijs meer belang aan sport gehecht;

Dus naast huiswerk maken en leren, zijn gym en sport belangrijker aan het worden.

 1. Benoem een aantal culturele factoren die een belemmering kunnen zijn voor de sportontwikkeling in China.
 2. Leg uit dat de meerwaarde van sport op Chinese scholen pas door ouders wordt gezien als er cijfers aan de sportlessen worden gekoppeld.

Sport en gezondheid In China is de recreatieve sport enorm aan het groeien. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Eén is de vergrijzing van de bevolking (denk aan de eenkindpolitiek) – al die ouderen hebben tijd en willen graag zo gezond en fit als mogelijk blijven. Ook de toenemende welvaart zorgde in China voor veranderde eetgewoontes en een sedentaire levensstijl.

 • Overgewicht van jongeren is een steeds groter probleem (15% heeft overgewicht en 7% obesitas);
 • In China had 25 jaar geleden nog 1 op de 20 kinderen obesitas;
 • Nu is het al één op de vijf! Chinese kinderen worden vaak door grootouders opgevoed en voor hen is het eten van fastfood nog een teken van welvaart;

Ook brengen kinderen steeds meer tijd door voor de TV, computer en smartphone. In Beijing is het percentage zwaarlijvige mensen opgelopen tot 26,6 % en in de stedelijke provincie Tianjin gaat het al om 50% van de bevolking!

 1. Hoe komt het dat Chinezen in de stad dikker zijn dan op het platteland?
 2. Bekijk de volgende grafiek (0:40 min) en geef dan in een overzicht weer hoe de obesitas is toegenomen tussen 1975 en 2014 in China, de VS en Nederland.

In feite moeten natuurlijk alle kinderen sporten: kinderen moeten naar buiten en spelen en bewegen! Ook de sociale waarden die sport met zich meebrengt zijn heel nuttig in China. Teamwerk, samen spelen, teleurstellingen kennen en daaroverheen komen: de Chinese maatschappij met haar ‘kleine keizertjes’ (gepamperde enig kinderen) heeft ze nodig. Bekijk eerst de interactieve beelden van Ruben Terlou over  zijn bezoek aan de Guangzhou Evergrande FC  en daarna de aflevering  Door het hart van China , De fabriek van de wereld, aflevering 6 (42 min).

Welke vechtsport komt uit China?

Volgens een Spaanse spreuk is “een man die goed is voorbereid voor de strijd al een halve overwinnaar. ” Voordat je in de boksring stapt om een grote kampioen in Brits, Frans savate of Thai boksen het hoofd te bieden is er maar een regel waar je rekening mee moet houden: lichamelijke voorbereiding is uiterst belangrijk.

Er zijn talloze Chinese vechtsporten en het is moeilijk om alle Chinese boks-stijlen te onderscheiden. Aangezien er zoveel zijn is het beter om ze de veel omvattende naam “Chinese vechtsport” te geven. Vechtsporten worden in het Chinees “wushu,” genoemd, terwijl Chinese vechtsporten in pinyin “zhōngguó gōngfū” heten.

Het doet je wellicht ergens aan denken: Kungfu, or Gong Fu. Ze worden ook wel aangegeven met de termen guóshù of quánfa en kwamen voort uit de noodzaak voor zelfverdediging en militaire training in het oude China. Ben je ook geïnteresseerd in de vele boksvormen en vechtsport klassen die voorhanden zijn? Het is van belang dat je begrijpt waar de vechtvormen die je op de boksbal uitoefent vandaan komen. Wil je ook meer weten van muay thai boksen? De beste leraren Boksen beschikbaar 5 (9 reviews) 1 e les gratis! 5 (4 reviews) 1 e les gratis! 5 (2 reviews) 1 e les gratis! 5 (6 reviews) 1 e les gratis! 5 (1 reviews) 1 e les gratis! 5 (2 reviews) 1 e les gratis! 5 (3 reviews) 1 e les gratis! 1 e les gratis! 5 (9 reviews) 1 e les gratis! 5 (4 reviews) 1 e les gratis! 5 (2 reviews) 1 e les gratis! 5 (6 reviews) 1 e les gratis! 5 (1 reviews) 1 e les gratis! 5 (2 reviews) 1 e les gratis! 5 (3 reviews) 1 e les gratis! 1 e les gratis! Let’s go.

Wat is er Typisch aan China?

Alles wat kan kruipen wordt gegeten – Als de kat van de buren is vermist heeft de Chinees dit verwerkt in zijn etenFabeltje, maar de Chinees eet wel veel meer, dan wij als westerlingen gewend zijn. In delen van China worden katten en honden gegeten maar ook kikkers, zeepaardjes, slangen, schorpioenen en beren staan op het menu.

 • In sommige gebieden is het chic om exotisch te eten bijvoorbeeld voor de Kantonezen kan het niet luxeus genoeg;
 • Een bekend chinees gezegde gaat: in Kanton eet men alles wat poten heeft behalve de tafel en eet men alles wat kan vliegen behalve een vliegtuig;
See also:  Welke Zender Is Ziggo Sport Extra?

De Chinezen vinden niet eens alles lekker wat ze eten. Maar de zeldzaamheid zoals haaienvinnensoep en vogelnestjesoep, maakt het duur en dat is dan weer chic. De meest enge dingen zijn gelukkig ook voor chinezen een specialiteit en je hoeft niet bang te zijn dat je ineens een bord vol zeepaardjes te eten krijgt of dat er hondenvlees in je bami zit.

 1. De overheid heeft opdracht gegeven dat duidelijk moet zijn wat er in het eten zit en dat dit ook voor de toerist begrijpelijk moet zijn;
 2. Je zult vaker een foto van het eten of het dier zien en in engels vertaalde menukaarten aantreffen;

Wat je wel vaak op de menukaart aantreft zijn de chinese delicatessen; rundermaag, kippenklauwen of zelfs een luchtblaas van een vis.

Welke muziek luisteren ze in China?

Chinese muziek rond de eeuwwisseling Tot op de dag van vandaag is Kantonese muziek (Kantopop) zeer populair in China, en daarmee een succesvol voorbeeld van de combinatie van Chinese en westerse muziek.

Wat is de gevaarlijkste vechtsport ter wereld?

Als iemand je zou vragen wat de meest brutale sport was, wat zou je dan antwoorden? – Gemengde Vechtsporten, Boksen, Muay Thai zijn allemaal enkele sporten die in je opkomen. Ondanks deze sport-gewelddadige aard is er een die minder wordt herkend, maar brutaler dan een van de eerder genoemde.

Wat is een Aziatische vechtsport?

Vechtsporten uit Azië De meeste (maar lang niet alle) vechtsporten en martial arts zijn afkomstig uit Azië. Vooral China, Korea en Japan hebben een lange historie wat betreft zelfverdedigingssystemen. Lees meer over de oorsprong van o. Taekwondo, Karate, Judo, Kung Fu en vele andere systemen.

Aikido (Japan) De term Aikido betekent letterlijk “de weg van harmonie met Ki” maar er zijn veel andere interpretaties mogelijk. Het is een Japanse krijgskunst die is ontwikkeld door Morihei Ueshiba. Lees verder Eskrima (Filipijnen) Eskrima, Kali en Arnis zijn de verzamelnamen van de Filipijnse krijgskunsten.

Deze kunsten zijn reeds eeuwen geleden ontstaan en hebben zich voortdurend verder ontwikkeld voor hun functie in (stammen-)oorlogen. Met Eskrima leert de eskrimador gewapend … lees verder Han Mu Do (Korea) Han Mu Do, opgericht door He-Young Kimm, is een krijgskunst die bestaat uit handtechnieken, het beheersen van wapens en de filosofie van krijgskunsten.

Kimm integreerde de technieken en filosofieen van verschillende Koreaanse krijgskunsten, het merendeel … lees verder Hapkido (Korea) Hapkido is een Koreaanse krijgskunst. Het is een vorm van zelfverdediging waarbij gebruik wordt gemaakt van klemmen, drukpunten, worpen, trappen en stoten.

Beoefenaars van Hapkido trainen om de technieken van andere krijgskunsten af te slaan. … lees verder Hwarang Do (Korea) De Koreaanse martial art Hwarang Do werd ontwikkeld door grootmeester Lee Joo Bang. Lee Joo Bang beoefende Hapkido maar ontwikkelde zijn eigen stijl en doopte deze Hwarang Do.

 • Nadat hij naar de Verenigde Staten was … lees verder Jeet Kune Do De naam van de door Bruce Lee ontwikkelde vechtkunst Jeet Kune Do betekent letterlijk vertaald ‘weg van de onderscheppende vuist’;
 • In tegenstelling tot wat veel mensen denken is Jeet Kune Do geen sport, maar een … lees verder Jiu-Jitsu (Japan) Jiu-jitsu betekent letterlijk de “kunst van de zachtheid” maar kan beter worden omschreven als “soepele techniek”;

Het is een collectieve naam voor Japanse martial arts stijlen waarin gewapende en ongewapende technieken aan bod komen. Jiujitsu… lees verder Judo (Japan) Judo kan letterlijk worden vertaald als “galante manier”. Het is een Japanse vechtsport die is ontstaan aan het einde van de 19de eeuw.

 1. Het belangrijkste onderdeel is het competitieve element waarbij het doel is om… lees verder Karate-do (Okinawa – Japan) Karate, voluit eigenlijk Karate-do is een krijgskunst (martial art) die zijn oorsprong vindt in de provincie Okinawa, dat tegenwoordig aan Japan toebehoort;

Karate is vooral een staande krijgskunst met de nadruk op stoottechnieken, traptechnieken, knie-… lees verder Kempo (China) De Chinese karakters die staan voor kempo of kenpo worden uitgesproken als Chuan (vuist) Fa (weg of methode). De Japanners, die de Chinese karakters gebruiken, vertalen de karakters als Ken (zwaard of vuist) en Ho … lees verder Kendo (Japan) Kendo, wat ‘Weg van het Zwaard’ betekent, is een moderne Japanse martial art van zwaardvechten, gebaseerd op het traditionele Japanse Kenjutsu.

 • Kendo is een fysiek en mentaal uitdagende activiteit dat de normen en waarden van … lees verder Kickboksen (Japan en VS) Kickboksen is een vechtsport waarbij zowel de handen als de benen mogen worden gebruikt;

De sport kent zijn oorsprong in Japan en de Verenigde Staten, waar het begin jaren ‘70 populair werd. Het kickboksen in… lees verder Kobudo (Japan) Kobudo is de verzamelnaam voor de modernere (na circa 1900) vormen van de klassieke Japanse krijgskunst van het eiland Okinawa.

In tegenstelling tot wat algemeen verondersteld wordt, zijn de wapens die in het Kobudo gebruikt … lees verder Krav Maga (Israel) Krav Maga is een verdedigingskunst, die zijn oorsprong heeft in Israël.

De oprichter van de beweging is de Tsjech Imrich Sde-Or, kortweg Imi genoemd. Imi werd in zijn geboorteland Tsjecho-Slowakije al jong geconfronteerd met antisemitisme… lees verder Kuk Sool Won (Korea) Kuk Sool Won is een Koreaans martial art systeem, ontwikkeld door In Hyuk Suh (de Kuk Sa Nim of Grootmeester).

De naam Kuk Sool Won betekent ‘Nationale Martial Art Bond’ en wordt vaak afgekort tot … lees verder Kung-Fu (China) Kung-Fu en Wushu zijn twee populaire termen die het synoniem zijn geworden voor de Chinese martial arts.

De twee Chinese termen hebben echter een zeer verschillende betekenis. Wushu kan op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden … lees verder K-1 (Japan) K-1 is een vechtsport die technieken van onder andere het thaiboksen, taekwondo, karate, kung-fu, kickboksen en het traditionele boksen combineert.

 1. De ‘K’ staat voor karate, kung-fu en kickboksen;
 2. De term K-1 is afgeleid van F-1 of …;
 3. lees verder Muay Thai (Thailand) Muay Thai, beter bekend als thaiboksen, wordt al eeuwenlang in Thailand beoefend;
 4. Deze vechtsport is zeer populair in Thailand en ver daar buiten;

Muay Thai zoals het nu beoefend wordt is enigszins afgeleid van de … lees verder Ninjutsu (Japan) Ninjutsu, ofwel ‘de kunst van verbergen’, is een Japanse vechtkunst, ontwikkeld door bewoners van de bergstreken in de voormalige provincie Iga (het huidige Mie) en Kōka (in Shiga) uit hun kennis van jacht- en vechttechnieken… lees verder Nunchaku-do (China & Japan) Nunchaku-do is een gevechtssport met de nunchaku, twee stokken door middel van een touw of ketting met elkaar verbonden.

De oorsprong van deze martial art is niet exact bekend. Waarschijnlijk was de nunchaku oorspronkelijk een landbouwwerktuig… lees verder Pencak Silat (Indonesië) Pencak Silat is de verzamelnaam voor traditionele Indonesische krijgskunsten.

Per streek zijn traditioneel verschillende stijlen ontwikkeld, die vaak lokale dieren imiteren. De Pencak Silat is in Indonesië sterk vermengd met mentaal spirituele elementen, waarbij fysieke… lees verder Sambo (Rusland) Sambo is een Russische krijsgkunst die ook wel Sombo of Cambo wordt genoemd.

Het is een moderne vechtsport en zelfverdedigings kunst die sinds 1938 als een officiële sport wordt erkend. Het woord Sambo staat voor … lees verder Sanda (China) Sanda is de sportieve kant van san shou, waarbij er strikte regels gelden ten aanzien van de technieken die mogen worden toegepast.

Sanda wordt ook wel Chinees kickboksen genoemd. San shou is een vorm van… lees verder Sumo (Japan) Sumo of sumoworstelen is een traditionele Japanse worstelsport die meestal wordt beoefend door zeer zwaarlijvige mannen. De worstelpartij vindt plaats in een cirkelvormig deel van een kleibodem en gaat gepaard met vele rituelen.

De Japanners… lees verder Systema (Rusland) Systema is een Russische vechtkunst. Het is geen sport. Er zijn geen verboden technieken, alles is toegestaan en het kent geen competitie of een bandensysteem zoals bij bijvoorbeeld karate, jiu-jitsu, judo of aikido.

Er zijn… lees verder Taekkyon (Korea) Taekkyon is een oude vorm van ongewapende zelfverdediging uit Korea. De naam Taekkyon wordt voor het eerst genoemd in het boek Manmulbo, dat rond 1790 gepubliceerd werd door Lee, Sung-Ji. Voor die tijd stond het… lees verder Taekwondo (Korea) Taekwondo (soms geschreven als taekwon-do of tae kwon do) is een Koreaanse martial art en tevens de nationale sport van Zuid-Korea.

Als je kijkt naar het wereldwijde aantal beoefenaars is het duidelijk dat taekwondo ‘s… lees verder Tai Chi (China) Tai Chi is een Chinese bewegingskunst, gericht op de bevordering van lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn.

Tai Chi helpt de spieren en gewrichten los te houden. Ook bevordert het een goede houding. Als iemand zegt dat… lees verder Tang Soo Do (Korea) Tang Soo Do is een Koreaanse vechtsport en betekent letterlijk “de kunst van de Chinese hand” en vindt zijn oorsprong in verschillende krijgskunsten uit onder meer Korea, China en Okinawa.

 • Deze wortels begonnen in het… lees verder Viet Vo Dao (Vietnam) Viet Vo Dao is de filosofie achter veel Vietnamese martial arts;
 • – Viet is afgeleid van de landsnaam Vietnam – Vo betekent martial art – Dao is de weg, het pad dat iemand neemt, de… lees verder \ Wing-Chun (China) Wing Chun is een Chinese vechtsport kunst die gespecialiseerd is in gevechten op korte afstand;

Wing Chun werd oorspronkelijk mondeling doorgegeven van leraar op leerling in plaats van via geschreven documentatie. Hierdoor is het moeilijk om de… lees verder Wushu (China) Wushu, ook wel bekend onder de naam modern wushu, is een show-vorm die van Kung Fu is afgeleid.

 1. De sport is ontwikkeld in het China van na 1949 in een poging om een traditionele Chinese… lees verder Yağlı güreş (Turkije) Yağlı güreş is de Turkse nationale sport;
 2. In de volksmond wordt het Turks Worstelen of Olieworstelen genoemd omdat de worstelaars zichzelf insmeren met olijfolie;

De worstelaars worden pehlivan genoemd, wat ‘held’ of ‘kampioen’ betekent. Zij… lees verder.

Wat is de beste vechtsport?

Wat vinden Chinezen leuk?

Welvaart [ bewerken | brontekst bewerken ] – Een belangrijk begrip in de Chinese cultuur is welvaart. Als men rijk is, heeft men automatisch status. Cai Shen , de Welvaartsgod is daarom een van de belangrijkste Goden in de traditionele Chinese godsdienst.

Een mogelijkheid om aan de armoede te ontsnappen is naar het buitenland emigreren. Al honderden jaren emigreren Chinezen naar het buitenland. Eerst was dat beperkt tot de regio Zuidoost-Azië. Later emigreerden Chinezen naar Noord- en Midden-Amerika.

Na de val van de Qing-dynastie gingen Chinezen ook naar Europa. Deze Chinezen worden overzeese Chinezen genoemd. Men spaart geld en leeft zeer zuinig. Het gespaarde geld wordt naar hun jiaxiang gestuurd. Familieleden en streekgenoten ontvangen zo geld om winkeltjes in hun dorpen te beginnen.

Door deze ontwikkeling worden de jiaxiang van overzeese Chinezen stukje bij beetje rijker. Door migratie van overzeese Chinezen is ook de Chinese cultuur verspreid over de wereld. Chinezen hebben vrijwel in elk grote gemeente in Nederland en België een Chinees restaurant , In vrijwel alle grote steden van Canada en Amerika kan men Chinese buurten vinden met allerlei voorzieningen voor Chinezen en in vrijwel elk Afrikaans land zijn winkeltjes van Chinese handelaren te vinden.

See also:  Welke Sport Vanaf 3 Jaar?

Verder bestaat nog onderwijs als middel om welvaart te verkrijgen. In de Chinese cultuur wordt zeer grote aandacht gegeven aan onderwijs. Al vanaf de eerste keizer in de Chinese geschiedenis bestaat het onderwijs om hogerop te komen in de Chinese maatschappij.

 1. Overzeese Chinese kinderen staan bekend om hun ijverigheid in leren en goed presteren op school;
 2. Een veelvoorkomend element is de hoge prestatiedruk waar kinderen onder staan;
 3. De ouders verwachten dat hun kinderen per se naar de hogeschool of universiteit gaan;

Er wordt altijd mee opgeschept bij het kletsen tussen families en streekgenoten.

Hoe kakken Chinezen?

Een standaard Chinese wc – De Chinese wc is in feite niets meer dan een gat in de vloer van waaruit meestal een ontzettende stank je tegemoet komt. Het is de bedoeling je voeten aan weerszijden op het metaal te plaatsen en vervolgens te hurken, zodat je achterwerk precies boven het gat hangt.

 • Ben je niet gewend te hurken dan kan dit nog best lastig zijn;
 • Kijk in dat geval uit dat je niet valt en dat je niet op je eigen hielen mikt;
 • Het is nogal onfris om met je eigen uitwerpselen besmeurde schoenen of broekspijpen door China te lopen;

Vind je het geen probleem te hurken, dan merk je al snel dat het in deze houding eigenlijk zelfs iets gemakkelijker is je darmen leeg te persen. Voor mannen en vrouwen zijn dit soort wc’s identiek. Als je als man een kleine boodschap moet doen kun je er uiteraard gewoon voor gaan staan.

 1. Doorspoelen tenslotte kun je met je voet rechtsachter doen;
 2. Een openbaar toilet is meestal niet voorzien van wc-papier, dat dien je namelijk  mee te nemen;
 3. Ben je gewend op vakantie met een rugzak of handtas rond te lopen, neem dan een rol wc-papier van het hotel mee en voor als je zonder tas het hotel verlaat, in elke supermarkt zijn wel papieren zakdoekjes te koop die je in je broekzak kwijt kunt;

Verder heb je op een Chinese wc z weinig privacy, want hoewel tussen de wc’s schotten staan is het van voren gewoon helemaal open. Als je hier zelf zit te hurken kan dus iedereen die binnen komt of naar buiten loopt je zien. Ook is het uiteraard niet ongewoon dat als jij de wc binnenkomt, je eerst langs een hele rij Chinezen die aan het poepen zijn moet lopen.

 1. In de WC staat als het goed is een afvalemmer naast het gat in de vloer;
 2. Dit is waar Chinezen hun gebruikte wc-papier in deponeren, omdat de afvoer en de riolering, zelfs in veel moderne en pas uit de grond gestampte stadswijken, niet toereikend is voor wc-papier;

Is er een emmer met bruin wc-papier van je voorgangers dan is aan te raden je eigen gebruikte wc-papier hier ook in te gooien om verstoppingen te voorkomen. V Behalve deze Chinese wc’s waarvoor je moet hurken, zijn er in China tegenwoordig ook erg veel in onze ogen normale wc’s, zoals we ze ook in Nederland hebben.

 • Je vindt ze in elke hotelkamer en ook in sommige buitenlandse restaurants zoals de McDonald’s of KFC;
 • Ook sommige openbare wc’s hebben enkele exemplaren die overigens niet speciaal voor buitenlanders bedoeld zijn, maar juist voor de gehandicapte Chinezen;

Soms heb je er meerdere in bijvoorbeeld een erg groot openbaar toilet, soms heb je slechts één wc waar je op kunt zitten, zoals op bovenstaande foto te zien is. Zie je jezelf hier al zitten met drie gehurkte Chinezen naast je? Wel moet gezegd worden dat w’s waar je op kunt zitten zoals op de foto hierboven vaak zo smerig dat het aan te raden is juist de hurk-wc’s te gebruiken, aangezien je daar niets hoeft aan te raken Nu zijn de wc’s die ik tot nu toe besproken heb in China nog erg luxe en je zult ook veel toiletten aantreffen waar ze goedkopere oplossingen hebben gevonden.

 1. Denk bijvoorbeeld aan in plaats van allemaal verschillende gaten in de vloer juist een lang gat dat eigenlijk meer weg heeft van een trog;
 2. Deze zijn in sommige gevallen onderverdeeld in hokjes met deuren, maar meestal zie je iets lagere muurtjes vergelijkbaar met de schotten op op de eerste foto;

Deze trog wordt schoongemaakt met water dat van de ene kant naar de andere stroomt, vaak door middel van een sensor als je de wc-ruimte verlaat. Als er veel mensen tegelijk naar de wc moeten komt het nogal eens voor dat je een drol van een Chinees tussen je benen door ziet drijven en als je goed je best doet kun je de jouwe er bovenop mikken.

 1. Over onsmakelijk gesproken, het komt in China ook wel eens voor dat er enkele dagen geen stromend water is de wc’s dus niet doorgespoeld kunnen worden;
 2. In deze gevallen vind je letterlijk troggen vol met uitwerpselen, als je al moedig genoeg bent de stank te verdragen en naar binnen te gaan;

Deze wc’s in een stad zoals Beijing zijn echter nog een sanitaire zevende hemel vergeleken met wat je zoal op het Chinese platteland kunt aantreffen. Meestal aan de rand van elk dorp staan daar enkele van bakstenen gebouwde huisjes die wat hoger zijn dan de omgeving.

Eronder vind je dan een soort van betonnen kelder waarin de uitwerpselen van het hele dorp een meter hoog liggen. Vaak komt er af en toe een boer met een kar en een grote schep er wat van ophalen voor zijn varkens.

In sommige gevallen lopen de varkens zelfs meteen onder deze gebouwtjes. Door de gaten kun je ze dan vrolijk zien knorren, want ze vinden jouw uitwerpselen namelijk een heuse lekkernij. Een wat minder moderne variant op het platteland zijn twee planken naast elkaar, voor elke voet één, waarbij ook nog eens het gevaar bestaat dat je er in valt.

Hoe ontbijt een Chinees?

Maal(tijden) – Het ontbijt in China bestaat vaak uit soep, met of zonder noodles. Verblijf je in een (goed) hotel, dan krijg je vaak de keus tussen een Europees ontbijt (vaak een buffet met broodjes en ei) of een Chinees ontbijt (vaak soep). De goedkope accommodaties bieden vaak alleen een Chinees ontbijt.

Een Chinees ontbijt is wel vaak de helft goedkoper dan een Europees ontbijt. Vanaf 11. 30 uur begint de lunchtijd. De Chinezen die overdag werken nemen doorgaand niet veel tijd om te lunchen (tenzij ze een werklunch hebben).

Vaak eten ze wat noodles in een eettentje of een sandwich. Fastfood is ook een optie die steeds vaker gebruikt wordt. Vanaf 18. 00 uur s avonds begint het diner. Formele diners kunnen lang duren, maar informele diners kunnen binnen een uur voorbij zijn. Wel zijn er veel verschillende soorten restaurants die een grote verscheidenheid aan gerechten bieden.

Hoeveel sporters China Olympische Spelen?

China doet met liefst 176 sporters mee aan de Olympische Winterspelen in Peking. Het is de grootste ploeg ooit die het land afvaardigt naar het vierjaarlijkse evenement. In alle takken van sport is China aanwezig. De Spelen duren van 4 tot en met 20 februari.

Hoeveel Chinezen doen er mee met de Olympische Spelen?

Medailles en deelnames

2016 26 2014
2020 38 2018
2024 2022
Totaal 262 Totaal
Tot. Z+W 275

.

Hoe vaak Olympische Spelen in China?

Plaats: Beijing, China Datum: 4-24 februari 2022 Aantal deelnemende landen:   Aantal deelnemende atleten:  Officieel geopend door:   Olympische eed afgelegd door: sporters: Mo Tae-bum (schaatsen), coaches: Park Ki-ho (noordse combinatie) en officials: Kim Woosik (snowboarden).

Laatste olympische fakkelloper:   Aantal beoefende sporten: 15 Aantal onderdelen: 102 Aantal Nederlandse deelnemers: 41 Nederlandse chef de mission:  Carl Verheijen Nederlandse vlaggendrager opening: Lindsay van Zundert (kunstrijden) en Kjeld Nuis (schaatsen) Nederlandse vlaggendrager sluiting:  Irene Schouten (schaatsen) Nederlandse medailles: 17 (8-5-4), zesde in het landenklassement Na 2008 werden de Olympische en Paralympische Spelen in 2022 opnieuw in Beijing gehouden.

Daarmee was de Chinese hoofdstad de eerste stad die zowel de Zomer- als de Winterspelen organiseerde. Net als veertien jaar eerder was er ook in de aanloop naar de editie van 2022 veel kritiek op de keuze voor China, vanwege de schending van de mensenrechten in het land.

Bij de opening lieten veel internationale hoogwaardigheidsbekleders verstek gaan. Officieel vaak met corona als argument. Want net als bij de Zomerspelen van Tokio een half jaar eerder, hing ook tijdens de Winterspelen van Beijing de schaduw van covid-19 over het evenement.

Bij de wedstrijden was er geen publiek en de deelnemers leefden in een strenge bubbel. Unicum De omstandigheden trokken een zware wissel op Adriana Jelinkova. De alpineskister testte naar de strenge Chinese maatstaven meermalen positief. Door de stress kon ze niet optimaal presteren op de reuzenslalom en trok ze zich terug voor de slalom.

Wel was ze samen met Maarten Meiners de eerste Nederlandse alpineskiër op de Spelen in zeventig jaar. Ook had TeamNL weer sinds lange tijd een kunstrijdster op het olympische ijs. Lindsay van Zundert was na 46 jaar de opvolger van Dianne de Leeuw.

Het betekende dat Nederland in zeven verschillende sporten actief was op de Winterspelen, een record. Naast kunstrijden en skiën waren dat schaatsen, shorttrack, snowboarden, bobsleeën en skeleton. Kimberley Bos veroverde in de laatste discipline het brons en ook dat was een historische prestatie.

Het was na het goud van snowboardster Nicolien Sauerbreij in 2010 pas de tweede Nederlandse olympische wintersportmedaille ooit die niet op schaatsen was veroverd. Breedte Ook bij het shorttrack werden meerdere successen behaald.

Wat aantoont dat Nederland ook in de breedte een vooraanstaand wintersportland is geworden. Met zeventien medailles, waaronder acht keer goud, eindigde TeamNL als zesde in het medailleklassement. Schaatsster Irene Schouten (drie goud en één brons) en shorttrackster Suzanne Schulting (twee goud, één zilver en één brons) waren het meest succesvol.

Maar ook het goud van Ireen Wüst op de 1. 500 meter oogstte internationale waardering. Nooit eerder won een sporter op vijf opeenvolgende Olympische Winterspelen een gouden medaille. Ireen Wüst deed het. Nederlandse medailles in Beijing: Goud, schaatsen, 5.

000 meter (v): Irene Schouten Goud, schaatsen, 3. 000 meter (v): Irene Schouten Goud, schaatsen, massastart (v): Irene Schouten Goud, schaatsen, 1. 500 meter (v): Ireen Wüst Goud, schaatsen, 1. 500 meter (m): Kjeld Nuis Goud, schaatsen, 1. 000 meter (m): Thomas Krol Goud, shorttrack, 1.

 • 000 meter (v): Suzanne Schulting Goud, shorttrack, relay (v): vrouwenteam: Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer;
 • Zilver, schaatsen, 10;
 • 000 meter (m): Patrick Roest Zilver, schaatsen, 5;

000 meter (m): Patrick Roest Zilver, schaatsen, 1. 500 meter (m): Thomas Krol Zilver, schaatsen, 1. 000 meter (v): Jutta Leerdam Zilver, shorttrack, 500 meter (v): Suzanne Schulting Brons, schaatsen, 1. 500 meter (v): Antoinette de Jong Brons, schaatsen, ploegenachtervolging (v): vrouwenteam: Ireen Wüst, Irene Schouten, Antoinette de Jong, Marijke Groenewoud Brons, shorttrack, 1.

Hoeveel olympische medailles heeft China?

Negen gouden medailles, vijftien in totaal, en een derde plaats in de medaillespiegel: gastland China kan tevreden zijn.